HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 473|回复: 4

[体育] [经典回顾][NBC][2004 雅典奥运会 男子110米栏决赛 刘翔][1080I/1.69G][英语][MPG][百度网盘]

[复制链接]
发表于 2016-11-21 02:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 李健庭 于 2016-11-25 17:38 编辑
$ q- _  ]  W2 u" i  c# F/ R
  x& _' ^$ r, X. X〖视频信息〗
6 d1 j+ s& J( S2 R1 tD:\[NBC 1080] 2004 奥运会 男子110米栏决赛.mpg2 @6 _5 a. @8 z9 `
  General
( E, ]+ w: d9 F" x2 ~( v8 M    Complete name : D:\[NBC 1080] 2004 奥运会 男子110米栏决赛.mpg1 ~/ t- r9 T3 G' f9 E
    Format : MPEG-PS7 ~: K! k) O. r5 }' T
    File size : 1.69 GiB
! R  x' |& T% I    Duration : 13mn 19s; t9 T% u. U4 w6 H* T3 x4 W
    Overall bit rate : 18.1 Mbps) w# r% Q0 R% @) b) q" y4 P, \
  Video #224
% S  H* E5 K$ R" L' {& j    ID : 224 (0xE0)7 i# Q, e5 A/ h4 o) X
    Format : MPEG Video
# J5 J. R1 f8 L6 N- S! T5 p) Y    Format version : Version 2: C; _. G3 @+ _0 f1 @$ r/ g% I$ U
    Format profile : High">Main@High
8 g. \, C$ ~, m7 w4 a: k    Format settings, BVOP : Yes4 ~! W! d# w9 p" D/ C6 n
    Format settings, Matrix : Default
* z2 @( ]. b2 k    Format settings, GOP : M=3, N=15# V, y1 n! t; z% x! B2 D
    Duration : 13mn 18s$ n- U, X1 u9 _6 d* ~
    Bit rate : 17.4 Mbps+ E( y. @9 y  g7 R
    Maximum bit rate : 18.0 Mbps/ q8 J# [6 u* G! p+ I. u9 f( m  O
    Width : 1 920 pixels
) e. E& M8 z0 ?2 f8 N    Height : 1 088 pixels
1 _, n! f. w: X7 t4 o# t8 a# {    Display aspect ratio : 16:9
! g/ X+ w. X2 C" C    Frame rate : 29.970 fps
$ N% O5 x0 O& z( e) a3 u) D+ s/ ?+ j    Standard : NTSC
4 U; C4 h# _* J    Color space : YUV
% Z4 ]$ d: {1 G4 s% m$ k- h- v    Chroma subsampling : 4:2:0
6 T+ z1 w0 y. e+ K2 z+ O. m0 j" T4 A    Bit depth : 8 bits
' {4 x7 k# Q; f  B    Scan type : Interlaced4 K7 y" @% I9 i4 _, ^% x8 o& J
    Scan order : Top Field First
" V2 A$ Z+ P; T( _& t    Compression mode : Lossy
# c9 y* I# G7 h. G    Bits/(Pixel*Frame) : 0.2786 [+ U. s. {" G  O! _, o
    Stream size : 1.62 GiB (96%)  L4 N( m/ M3 u5 H9 a
  Audio #189
! I6 m  f4 V( ~0 W: |  G- F! a4 w    ID : 189 (0xBD)
0 L8 _; w$ w* {, h. m1 T    Format : AC-32 x+ P3 K) Q( ^0 G3 ^1 @& ?
    Format/Info : Audio Coding 3$ b) B/ \+ B8 m/ ^5 Y
    Mode extension : CM (complete main)4 L6 a* B/ A. y9 m
    Duration : 13mn 19s4 F, E% P7 I, T2 h# b3 ]& @
    Bit rate mode : Constant
, p2 T/ `% d) H: P0 L5 ?' O2 F    Bit rate : 384 Kbps
3 ?' c+ K1 T9 p1 y- Q% o$ K    Channel(s) : 6 channels2 m- S" N$ d% T/ t
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
1 p/ n0 D) l& Z    Sampling rate : 48.0 KHz8 X+ o. L' x4 K" y/ M8 f5 [
    Bit depth : 16 bits) T7 j5 H& z, q' G7 v( ^8 M
    Compression mode : Lossy  ]+ K% x$ G. C! y
    Delay relative to video : -639ms* b2 }- v$ `2 K7 M3 n
    Stream size : 36.6 MiB (2%)) }. m  W( k1 _) @. J  w

) C/ R! p% o% X, w链接:http://pan.baidu.com/s/1miHcDWO 密码:cnad
134444512238331.jpg
发表于 2016-11-21 11:39:36 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
 楼主| 发表于 2016-11-21 16:33:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2016-11-24 14:43:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2016-12-11 11:30:17 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-5-13 11:34

快速回复 返回顶部 返回列表