HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1748|回复: 17

[720P] 我阿妈是黑玫瑰[EP01-03][HKTV 720P录制源码 粤语]HKTV.Incredible.Mama.EP01-03.2015.HDTV.720P.H2

[复制链接]
发表于 2015-2-13 13:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
7 ^  R( ?  P, H4 s
                               
登录/注册后可看大图
! j% d- M6 u5 i1 H9 F+ C& j

3 H, e! M, Z3 `. k- E5 K8 y+ q: I4 j
◎劇  名 :我阿妈係黑玫瑰
1 k$ u3 O# Y' s2 t, p◎譯  名 :Incredible Mama" W( h4 W& `% ^+ O) J8 j
◎播出時間 :2015年2月9日-2月19日
6 _3 l; Y$ [: O5 |) {  }◎國  家 :中國香港* @: p! U" P1 d1 b. O7 d6 y
◎製作公司 :香港電視網路有限公司" b) B1 W" E" H0 W$ L/ O1 W
◎類  別 :時裝喜劇* t9 O* Q  N/ W0 U& J) t
◎語  言 :粤語
* u! J9 A* ~+ f' r◎字  幕 :繁體中文
# J+ U. X9 f' [1 y8 w$ i◎文件格式   :TS录制档
% B1 i0 r2 L( j, a2 Y◎文件大小   :1G
  J9 y8 p1 C5 C& C8 A; \2 o◎集  數 :9集, Q# s7 s2 J; n6 r, C4 C! C) t0 q* f
◎导  演 :歐耀興
' E8 Z' D9 Z9 K' S7 A1 x" ]◎編  審 :鍾若詩、馮日進、袁寶慧、曾健俊、周曉紅、葉世康( d* h: ?/ Q# D' {
◎主  演 :惠英紅、姜大偉、陳宇琛、黃美棋、陳家樂、陳曼娜、龔慈恩、黃芷晴, }& N: C4 d. I& n3 O

9 Z" B; @9 Z2 H& n

0 J! m- ?" E& @4 F7 u* r8 y                               
登录/注册后可看大图

2 n1 I3 c! `; e8 z5 }1 b& E; ^: V4 I8 Q7 D& J8 y6 D: ?

( d+ D9 U. a$ J5 R3 T3 E9 I七料影后惠英红主演的动作家庭喜剧。本剧讲述一代女侠黑玫瑰为了家庭而放弃行侠仗义的职责,安心做其家庭主妇,相夫教子。奈何子女们却不了解这个曾经是英雄的母亲,只视她为懦弱怕事、漠视公义的小女子。及後当子女们得悉母亲的过去,才真真正正认识这个母亲、明白母亲的一片苦心。
+ s/ R$ q$ m. D/ X; \* n/ _: K( e9 N; r4 ~7 E1 y) L8 k5 j- L
General
' T5 v6 L6 J2 i1 w# {; B1 uID                             : 1 (0x1)
* L, I+ F1 a* R" ?0 d4 n, }# h% _0 w' BComplete name                  : H:\HKTV.Incredible.Mama.EP01-03.2015.HDTV.720p.H264.AAC\我阿妈係黑玫瑰 E01.ts
1 O& H7 t  f3 \* CFormat                         : MPEG-TS$ s; O  T# W" b
File size                      : 1.09 GiB
! F% }, @. r( n  j) m' @Duration                       : 49mn 41s2 F* m/ g) b6 B  `
Overall bit rate mode          : Variable1 W  t% e; b% T; h
Overall bit rate               : 3 146 Kbps
4 x3 [' J  |- L! ]Maximum Overall bit rate       : 35.5 Mbps. I, B* F$ D1 T. g; ]

! [% Z1 S0 j' {; F0 }Video1 A1 ^! W; \# L. t0 E# h0 M3 S' B
ID                             : 4113 (0x1011)
* d! E2 p8 h5 R$ b: zMenu ID                        : 1 (0x1)
9 l, R2 i2 d" w0 ]5 p, @, Y/ cFormat                         : AVC
# o# Z" o+ I" r. g) \' z  GFormat/Info                    : Advanced Video Codec3 S. Z8 S) g9 ~$ Z- Z
Format profile                 : Main@L3.1: u9 `3 t0 c* l+ r) g. g
Format settings, CABAC         : Yes! v9 d" w- \4 M- l& a
Format settings, ReFrames      : 3 frames1 P' b9 _, ^# t$ I) n
Codec ID                       : 27( e- M7 n5 `) w* D
Duration                       : 49mn 40s
6 W7 P7 ^9 z2 `. P5 m3 N+ w0 OBit rate mode                  : Variable8 ~# ]4 S6 t. d
Maximum bit rate               : 40.0 Mbps6 ~/ Q1 X* Z8 h7 P; i) G# r
Width                          : 1 280 pixels
0 {5 B3 W4 N1 i2 @: `9 w0 LHeight                         : 720 pixels
  C$ _% h7 G6 x, N9 K2 |Display aspect ratio           : 16:9
! S5 E' @1 K8 y4 u/ SFrame rate                     : 25.000 fps
5 s8 c& M5 a8 UColor space                    : YUV2 S, T& h5 t! d# }) z1 T5 f
Chroma subsampling             : 4:2:0
9 e- v: Y3 {1 }) s4 T( WBit depth                      : 8 bits, z2 t9 W7 F0 x5 X# V5 C& l
Scan type                      : Progressive7 o# F7 i3 [5 t1 N

3 Y/ p8 q, _6 sAudio
& o/ A4 D9 w. T: _ID                             : 4352 (0x1100)) n4 m$ m4 D  Q
Menu ID                        : 1 (0x1)
# y6 G! z- S  S, v% V5 z8 g& m% _Format                         : AAC2 ?' ]! b& r" d
Format/Info                    : Advanced Audio Codec% b! s9 H! [+ F9 e5 q
Format version                 : Version 4
3 ^- c. v% M: DFormat profile                 : LC! v  ~+ ~7 W" y# `
Muxing mode                    : ADTS
$ I2 Q" A( K. ~+ T3 J$ E* O0 zCodec ID                       : 15; |/ i) x% |7 u, O1 D/ M
Duration                       : 49mn 40s
) m, |% _: I6 @. Z9 |5 HBit rate mode                  : Variable
; i+ E/ p6 ]  I  LChannel(s)                     : 2 channels% R1 v) q9 u$ r) d
Channel positions              : Front: L R
) K, B! S% f9 Q1 aSampling rate                  : 44.1 KHz
5 d  W0 s' z9 x1 p( Q$ c( YCompression mode               : Lossy
- _4 [  m* b5 @2 o! E4 cDelay relative to video        : -5ms
4 k6 P+ o+ M5 x/ |0 A1 c% H9 j% k$ k7 B" Z; D
  t; X3 R7 \: k, k+ G
百度云:9 B3 A) C1 M7 }' G: j7 C; z" [% F& ~8 f

" d0 s- W% U) g5 m9 g* G8 M6 `
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
事務局 该用户已被删除
发表于 2015-2-13 15:33:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sowkamhoong 该用户已被删除
发表于 2015-2-13 16:07:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-13 17:17:06 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2015-2-13 21:47:53 | 显示全部楼层
HD一条街,是我心中的一条街
peter3366888 该用户已被删除
发表于 2015-2-13 21:50:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-13 22:00:45 | 显示全部楼层
谢谢了   很喜欢啊
发表于 2015-2-14 19:02:12 | 显示全部楼层
终于出了,赶快下载看看
发表于 2015-2-14 21:14:31 | 显示全部楼层
HD一条街,是我心中的一条街
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-4-17 22:34

快速回复 返回顶部 返回列表