HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1640|回复: 19

[720P] 选战[EP13][HKTV 720P录制源码 粤语发音]HKTV.The.Election.EP13.20150207.2014.HDTV.720P.H264

[复制链接]
发表于 2015-2-12 22:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
, o; n/ C; \( j- j  N, F
                               
登录/注册后可看大图

: @! |! |8 z5 E7 X1 x
; N8 @: z+ a  W/ V◎中文名:選戰4 T. S6 u- B) K  {3 O. Z  E
◎年  代:2014
) S) p$ H- N  m: {7 Q◎地      區:香港/ U: @( ~0 x$ W* O1 J
◎語  言:粵語
( G7 Y3 r0 ^6 j+ b8 ^7 O$ @' H◎字  幕:繁體! }: R/ u% U5 H/ @! G7 g; u
◎影片版本:TS录制档6 U$ e/ Z6 p2 L4 _
◎影片大小:1G/集: G7 I2 a1 s' T3 N. z. _
◎ 集  數 : 156 V  C! t8 J# k
◎主演 :李心潔、廖啟智、王宗堯、郭鋒、李影5 B0 S: i" f; `

5 n0 C/ X' ^" Q/ S/ E2 y5 D" F

) T4 c5 ^) C. n, g                               
登录/注册后可看大图
7 D# S/ d; r5 Y& e- ]
( X8 B( t. A: F' ^) K. n
簡介:$ {8 V* i4 V  c7 u% F5 ]4 d

0 ~+ q& L4 I- h% d' j《選戰》是一齣社會實況劇。/ ~  I. H  k$ i
社會的各階層有其掙紮和爭鬥,人性、權力、利益,糾纏不清。女主角李心潔背負丈夫的使命,秉承無私、追求公平的理念參選特首;可惜,社會現實將她捲入複雜的困局,一方面面對內部競爭,一方面面對對手廖啟智的攻擊。經歷重重阻繞,卻發現敵我難分。角色之間的愛恨交織,人性和私利的糾纏,正是社會現實的縮影。5 s3 W" e! F: {0 b. n& {
( \% h" G2 H7 R* B1 l! r
! O% r7 {* L. C6 l1 y7 z, X
* F; \$ B6 ?' x5 f  t" l
General4 a6 e4 Z! o! T+ J5 y" w% \
ID                             : 1 (0x1)
6 w2 A- t& G, c6 {Complete name                  : H:\HKTV.The.Election.EP13.20150207.2014.HDTV.720p.H264.AAC\The Election 13.ts
1 t3 I5 n$ I3 i2 }& A' k" g/ TFormat                         : MPEG-TS+ _& ?, J) w6 Q" O4 |3 H
File size                      : 1.08 GiB5 d8 P. P2 n' G- T" I1 Y( O
Duration                       : 49mn 43s/ i% F* O3 A" |  J& Y) j
Overall bit rate mode          : Variable
/ {5 F7 n. I8 _( @) c/ ~( R# YOverall bit rate               : 3 105 Kbps: q& P0 b- z6 n" `. [% j- O! l4 z  D
Maximum Overall bit rate       : 35.5 Mbps' B! R! M/ w8 b4 a. Y0 c! Y9 V
" Q) E/ ~. r& ]% t* Z
Video
3 A) i7 {* Y! k1 N7 V1 jID                             : 4113 (0x1011). X# ~9 C* W2 Y% D
Menu ID                        : 1 (0x1)& U/ w- g+ |, k
Format                         : AVC
( o; |9 z' b' Q" X; |- X0 ~5 ~: FFormat/Info                    : Advanced Video Codec! }( f+ b- u8 Z. R' P6 `9 H- g
Format profile                 : Main@L3.1  T  v, T9 `+ z* V. [+ m+ W7 g6 \/ O9 g( n
Format settings, CABAC         : Yes7 l7 g& R. g, |9 U1 }
Format settings, ReFrames      : 3 frames
$ a( i3 L" V( Q+ BFormat settings, GOP           : M=1, N=505 ?1 S* K, N4 |* @8 D! b
Codec ID                       : 27& L# E' v* g- r) n7 z9 [
Duration                       : 49mn 43s0 |! z' u) P5 b8 D8 V( ~* x
Bit rate mode                  : Variable, A9 D1 G: P' t+ }( C; g9 U# I
Maximum bit rate               : 40.0 Mbps
( b) n* m+ ]: S2 Q/ G* \Width                          : 1 280 pixels
/ y* `, e2 g' o1 H0 F1 C* W5 dHeight                         : 720 pixels
# i/ L- _' j# O- ~, eDisplay aspect ratio           : 16:9! j2 _2 D' f: V/ U
Frame rate                     : 25.000 fps0 n8 J" K+ A( i" P* U$ i, |; v" \
Color space                    : YUV
3 r. A, }* C: P: u* @Chroma subsampling             : 4:2:0
9 H6 {" s* B* x3 w) N  x( b* JBit depth                      : 8 bits* Q  U. N' p$ t) ?9 [
Scan type                      : Progressive
( K/ N" W, w# }# W% F' }% T
; {' ^2 ^% d: ]$ s; O# LAudio
& a/ T4 [: j! Z6 ^ID                             : 4352 (0x1100)
. w3 T$ X* R7 A# [; r$ fMenu ID                        : 1 (0x1)6 ~. r0 q/ k$ k5 s- T3 ]4 h
Format                         : AAC
  U. a. x% x2 rFormat/Info                    : Advanced Audio Codec
! C) U+ a, J; j3 ^  @  RFormat version                 : Version 4
; G( p9 w2 X4 Y$ a3 m9 kFormat profile                 : LC- a" s7 w; J& _2 j
Muxing mode                    : ADTS/ K1 C8 M$ e, j1 e
Codec ID                       : 159 l2 C$ x/ z5 `. H% p
Duration                       : 49mn 43s
7 u  W: `- r% G/ m/ }  M1 c! dBit rate mode                  : Variable
- ?9 D3 R. |4 `- D3 h8 OChannel(s)                     : 2 channels
7 s2 P( H7 T! \0 NChannel positions              : Front: L R& H/ _0 t4 H- v- l7 E# @- n: S3 Y+ ]
Sampling rate                  : 44.1 KHz# @# P8 J$ S" L  m( O6 E6 U
Compression mode               : Lossy/ N, q6 y" W1 A5 E: S+ p
Delay relative to video        : -1ms- \0 }) R2 J+ z) L% [& h% q

3 N+ N; |# I3 C& Q0 V  y
; I6 R! N: `9 q' @百度云:
; g) j' p; q$ V9 t* \
' \3 r' g* r; }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
halk8888 该用户已被删除
发表于 2015-2-13 01:44:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-13 03:10:01 | 显示全部楼层
多谢楼主分享啊、
peter3366888 该用户已被删除
发表于 2015-2-13 08:04:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-13 14:43:25 | 显示全部楼层
㊣㊣㊣㊣㊣㊣㊣万分超級非常感谢♪♫♬♪♫
发表于 2015-2-13 19:33:02 | 显示全部楼层
这个帖子不回对不起自己!
发表于 2015-2-13 21:46:10 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
发表于 2015-2-13 21:56:50 | 显示全部楼层
谢谢了   终于有13了
发表于 2015-2-15 14:02:31 | 显示全部楼层
这个帖子不回对不起自己!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-4-17 22:36

快速回复 返回顶部 返回列表