HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1404|回复: 21

[演唱会] DUO 陳奕迅2010演唱會Karaoke DUO Eason Chan Concert Live 2010 MBluRay 720p DTS 2Audo x2

[复制链接]
发表于 2014-11-7 14:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
專輯名稱: DUO 陳奕迅2010演唱會 Karaoke
) y: G2 R7 D- P8 ?0 \歌手姓名: 陳奕迅5 d" p# J$ `# Z" o  l  X: f
發行日期: 2010-08-037 m! j. q2 i/ x  w5 N8 V, ]: g
專輯語言: 粵語
( i; W: \" u$ d& }製作發行: 新藝寶3 n* [% \5 {7 s) x$ y
; D. [, O4 P* |1 ~+ L) ?+ P" L( @; Q
. K- e2 [& A0 Y
高清規格( {* u; ?2 D  V. E' I' a
2-BD高清記錄逾200分鐘真摯演出
# Q6 h0 M' u! b8 i; f.dts-HD Master Audio 5.1 96/24
: d; {* S5 Q) X& c: h4 ~+ k5 g+ Q, C.HD1080高清器材拍攝及錄製8 _1 C. w0 m6 `( T6 h6 B
.全數碼24bit/96kHz錄音8 t. n* y4 l" G9 ~
.Multi-Audio Karaoke
. O7 G" D" @3 k7 Q2 k.特別加送Eason "Duo...", the film!
$ c8 `7 W. ?1 l, T2 p  @/ K4 B; J$ O9 j: X
實力演繹:
3 c  p7 C% U$ I+ f( J7 ^  O好歌獻給你/ 約定/ 囍帖街/
  p$ {, ?/ u" {0 X  _! x5 t禁色/ 破曉/ 熱辣辣/ 反斗星/
  c& n: Q( a5 e6 N0 A& \' S; X$ m頭髮亂了/ 好戲在後頭/ 芳華絕代6 g, b8 H8 k* j  A1 M; r4 a

; R# h: S. q( R( [* }$ v特別獻唱:
* Y) a  D5 w) _& p1 [/ l日文版 Mr.Lonely9 p8 x' t0 s$ l- S# R& V( a: G
+ ^* o6 ]- I. W
* Sound Mix :( ?- j% |/ w2 r. v& d
- Un-compressed PCM 5.1 16bit/48kHz7 Z& v5 u0 `# C1 c3 g
- dts HD master Audio 5.1 24bit/96kHz
+ }" f9 m0 O& J# p7 N5 H! F- Dolby Digital EX 6.1 Vocal 16bit/48kHz
' i$ f/ y/ M: j! y: y  r% O- Dolby Digital Stereo Karaoke 16bit/48kHz( ?$ I# H" H! L" k# h/ ^2 w# v0 u

$ \( m5 n( R3 I) u' X2 R; |Blu-ray 1 (50GB)
5 f3 L* a0 u: U: I9 h6 y01. 1+2+2+2+1+6=?
" ?' O3 P1 E# v7 q! q02. 今天等我來
1 I* O, `+ D$ J% G& s2 y03. 好歌獻給你0 Y* q9 {/ P1 n0 d
04. 落花流水8 P* x  q5 b. ]+ t( i5 I7 l5 v; m
05. 囍帖街9 ~4 v. g: W" [1 W0 \# `' n
06. 七百年後8 h9 d+ F9 c) z
07. 約定
# @1 r+ Y1 T& q6 [7 Y08. 寂寞夜晚
( A4 x$ [4 L; N09. 浮誇% d1 P9 ?& h3 X6 v0 w
10. 禁色) i  t4 S0 i4 Q# L$ q3 }# {
11. 無人之境
6 I0 m. n3 f9 Y- Z12. 破曉
4 K8 j: c& e) u/ p: [1 a  t13. 夕陽無限好
4 U8 s% ~% p8 P" }9 l14. 人車誌# ~% r# u2 t2 u$ b9 O
15. 裙下之臣% [" X5 I4 v, z) h3 K+ H" x
16. 陀飛輪* V5 x) I+ Y! S8 |, y1 W+ }# T
17. 沙龍
- |* I/ n( l. @18. 葡萄成熟時) X* u% q: l  b
19. Medley
  Q7 {2 H) u2 p8 V- x' s; R6 P+ ei) 熱辣辣
3 E: L- Y1 n  Y8 {) d5 \6 P5 j/ yii) 反斗星# P' h0 q+ m( J* s. C% `1 K! W9 H" G
iii) 頭髮亂了9 Q/ T+ I5 d# c' v
iv) 好戲在後頭2 \+ N* E# I" z
20. 芳華絕代
2 ^) W* O+ M* m1 x) W6 R  w21. 不來也不去, w+ b2 H8 _! W; r; O- q
22. 富士山下
- G( F5 `) T. F7 m0 L) C3 o23. 與我常在' ?) |7 |( b0 q1 q! n
24. 我的快樂時代" k1 T+ v! P  c* o
25. 歌.頌: t( r5 z9 p0 `! N8 e% x8 D1 ^
26. PG家長指引
( k5 D4 r8 a( _1 X27. 那一夜有沒有說
2 w& z3 U! E& z7 m! n- Q) G28. 反高潮+ v4 o; S1 h4 @4 g4 p1 |4 u; s
29. 一絲不掛
" n) K- R' O& A) ]( D0 @; H7 S, x. r7 e& Z" m
Blu-ray 2 (25GB)
# S( f2 s; m2 E& t01. 單車
+ M- D& z( t2 l% ]02. 等/ {$ J; _. |: U% Q
03. Mr Lonely0 ?  s/ O- m3 X, ?) m0 b" w
04. 我甚麼都沒有9 u) z9 U. R4 [1 w7 O3 W2 h% q
05. 抱擁這分鐘9 ^2 i/ i8 ]8 o4 a. W/ c+ S8 E( A
06. The End of the World, y2 m: t0 E4 C4 c3 }
07. 我的世界末日: u( L0 L5 |) K# l, f5 |
08. 每一個明天$ Q" E) s+ E2 ]; m  Q# ~
09. 明年今日5 v# M. A! `+ ]& u: B! Y7 f8 f
10. Every Time We Say Goodbye
9 I: W  X" l% i! L, p0 p+ Z11. Eason "Duo...", the film! (記錄短片拍攝)
! W; b: k" c$ U8 k6 b+ O
8 R! l. h; ^, E1 ~" X) Z+ g! ]
& |) E4 p' c) ^0 W: c* h8 lDUO Eason Chan Concert Live 2010 MBluRay 720p DTS 2Audio x264-CHD% o3 }/ D8 m& E- t
THEATRE DATE....: 2010" K2 s' X4 _( T5 B
iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt/
! }) I# Q; x/ d2 r2 kiMDB RATiNG.....:1 Z7 f2 v& G2 [7 \
GENRE...........: Music / Concert
) y- `8 l) K8 L; z# |. SSOURCE TYPE.....: DUO Eason Chan Concert Live 2010 MBluRay 1080i AVC LPCM DTS-HD MA5.1-CHDBits
  j$ R  b' @8 H, l( a8 D  n! eViDEO BiTRATE...: x264 @ 6295Kbps
+ J+ Y, k/ l( ?9 K) m. wFRAME RATE......: 29.97 fps
% x' ]' n9 W1 x; S2 AAUDiO 1 BiTRATE.: Cantonese DTSHD core 5.1 96k/24b @ 1536Kbps
2 Q" A; u1 J5 E: MAUDiO 2 BiTRATE.: Karaoke DD2.0 192kbps
2 l# m2 Q6 R( `2 Z1 S& yRUNTiME.........: 03:14:59(h:m:s)
$ P4 C" D; C4 a* C; J  B. iASPECT RATiO....: 1.778 : 1
8 S$ n' ~) }. c" D4 T/ DRESOLUTiON......: 1280 x 7202 f8 j% f3 ?% d' T2 G2 r1 H5 b
SUBTiTLES.......: N/A
8 p3 K; e0 n9 K/ _FilE SiZE.......: 10.88G
! E) {/ g/ |. S- i+ hRECODE RiPPER...: helia@CHD
* Y9 f$ r' `- Ix264 [info]: frame I:2238 Avg QP:17.71 size:117682
( @: ?# W$ I3 U/ z. o0 b5 Ix264 [info]: frame P:82205 Avg QP:18.25 size: 52512
9 R1 {! `$ P) ox264 [info]: frame B:266191 Avg QP:21.49 size: 17378" W0 W- W  j3 X' I# ]& u

8 \9 \5 `  @, p" A! v4 W
. ~! m4 X- k0 m$ f% p+ _! K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2014-11-7 15:53:18 | 显示全部楼层
分享高清资源,就来HD一条街!
hackerli 该用户已被删除
发表于 2014-11-7 16:11:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hackerli 该用户已被删除
发表于 2014-11-7 16:13:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hackerli 该用户已被删除
发表于 2014-11-7 16:14:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-7 18:38:48 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
hahaer 该用户已被删除
发表于 2014-11-7 19:45:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-7 20:10:58 | 显示全部楼层
hao de bu dr liao
phat16 该用户已被删除
发表于 2014-11-7 20:51:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-9 12:34:15 | 显示全部楼层
希望楼主在HD一条街里多多发布更好的资源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-4-17 04:39

快速回复 返回顶部 返回列表