HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 406|回复: 14

[1080p] 特警急先锋[粤语]Asian.Connection.1995.CHINESE.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-tG1R0 5.79G

[复制链接]
发表于 2020-9-26 01:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
5 n$ X. \! O" V0 L0 m
                               
登录/注册后可看大图
; S( g$ r5 _8 }# |9 J

( u! o0 Y" _0 t% q& f$ t◎译 名 特警急先锋 / Asian Connection, {( i. R6 Q6 ?; K7 T
◎片 名 特警急先鋒1 T, S* d6 {$ l
◎年 代 1995
( U7 g( C5 X5 @3 o* p1 f◎产 地 中国香港
9 r' p8 P. q1 i7 @0 W( x  U◎类 别 动作 / 犯罪1 e1 g, R3 K/ M! }7 ]
◎语 言 粤语* x! k# W% Z  m6 ?
◎上映日期 1995-10-06(中国香港)/ U5 p9 h. Z% W# m% f( b2 u
◎IMDb评星  ★★★★★★␣␣␣␣
' U$ f, s$ b8 K2 T9 E4 V◎IMDb评分  6.3/10 from 59 users
# ~: E: N! z, K1 A◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0114641/* ?7 e& d5 L  K2 x  R; ^- @+ M
◎豆瓣评星 ★★★☆␣# X2 h4 W6 ?% `3 r4 o
◎豆瓣评分 6.9/10 from 1,211 users
9 p* O9 l9 L, N3 @& ?9 S: s◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1304772/
% g4 P! H# P* b5 S) U◎片 长 96 分钟
* o0 D: T; f( H7 d◎导 演 林德禄 /  David Lam
& s: t( [" K+ U/ Q8 n3 F; j   元德 / Tak Yuen
- f4 Y  S6 B: z' V& q◎演 员 李修贤 / Danny Lee& n1 S( C2 K' L* ?+ s
   陈松勇 / Sung Young Chen
8 O5 \+ r, f2 u! E   周文健 / Michael Chow Man-Kin
0 c; P! n& E6 m: ~5 h   王静莹 / Jane Wang
( I/ c$ J' }: F0 A) [8 |   柯受良 / Sau Leung 'Blacky' Ko
6 J: `: F7 l6 m2 D( M   高捷 / Jack Kao
8 j1 V5 P2 E; D# _2 k$ ?   王俊棠 / Ricky Wong Chun-Tong
( Q! {) M9 W" A1 f2 s   楼学贤 / Jackson Lau Hok-Yin
% G  L. D" h+ v0 ~: j9 {' T   张家辉 / Nick Cheung
; W- G5 V; A6 ]* c; Z# D0 i   王伟 / Wai Wong: X1 q6 w% A/ m1 e, V0 _2 z- t0 E
   杨雄 / Hsiung Yang
+ W7 D. e' S# |   吴瑞庭 / Shui Ting Ng; R3 G, n, ^$ }9 L9 {  q% H
   林刚 / Gong Lam( m! p/ s) Z, R( `1 P
   戎祥 / Cheung Yung
4 ~* @. ]4 e& q& E- @' r   陈文辉 / Man-Fai Chan- b7 I' g  x, {1 l0 V: f3 ?! s- ?) h
   李剑忠 / Kim Chung Lee: V9 H  v+ I# r2 Y
   陶广子 / Kwong-Ji To
. o" n8 d4 t- i' F6 Y" r  b& A◎编 剧 黄浩华 / Ho-Wa Wong
1 I8 M" I5 w; F+ c6 {◎制  片  人 李修贤 / Danny Lee" G. k0 \, g! O/ r& e2 c* d
◎动作特技 陈文辉 / Man-Fai Chan7 k8 N0 p$ M9 n* Z; V- k& K* P
7 X( e$ M4 Z% v6 I( P0 ?
◎标 签 李修贤 | 香港 | 香港电影 | 动作 | 警匪 | 张家辉 | 陈松勇 | 周文健
  C4 f7 V! R  {1 T. |( ]  m. r6 q- O: P2 ?
◎简 介 
. b. `' Q& k9 ~9 T2 H. g5 O0 _. G- T2 ~- A3 u) `. c8 W
 阿李(李修贤 饰)和麦克(周文健 饰同毒枭张雄(王俊棠 饰)有着不同戴天之仇,血气方刚的两人发誓此仇不报决不罢休。然而,上司却将他们派到了台湾,跟踪调查一批分量巨大的毒品的走向。阿李和麦克来到台湾,捡到了这里的国际科队长马九(陈松勇 饰)和其助手程晓楠(王静莹 饰)。$ z% O, z# G/ [0 v
 为了侦破案件,麦克潜入了台湾毒品老大陈见水(柯受良 饰)的组织内部做卧底,与此同时,阿李则同马九合作,两人一个由内一个由外,企图瓦解这个庞大的毒品帝国。危险的敌人们埋伏在身边,麦克随时都有着生命危险,在这样危机的紧要关头,阿李和麦克能否凭借彼此之间的默契获得最终的胜利?
+ K8 U7 b4 W# _. n) L5 i  g! O4 e
) X+ v3 O1 [" s' [, ~2 E& c" C
/ N( S" v" w* ]
/ M3 @* R1 |( w
$ s% g2 w+ h/ T6 \3 N) {# b3 q% i; J  g6 l8 Y
ID : 1
3 O8 A' Y+ B2 l2 E( wFormat : AVC- B3 \8 ~# C8 U9 K! f0 ]# q
Format/Info : Advanced Video Codec* G. I( d+ p' W) w
Format profile : High@L4* p. \# c  u9 G* d+ h" X) @
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames; D4 u* y! a5 w' S6 P
Format settings, CABAC : Yes
+ ~. t+ A* q5 l! q5 z$ cFormat settings, Reference frames : 4 frames4 t7 e6 J. s, X. d! c1 F0 a
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  e$ H* L- l7 w" m. }1 a8 z' |$ XDuration : 1 h 31 min* }& o- y) |% Q3 F  z$ r
Bit rate mode : Constant
& {: }, [$ ~4 z* P& q# ~! d( vBit rate : 8 807 kb/s
0 n0 p$ C, D1 Z3 TNominal bit rate : 10 000 kb/s
6 O' O' a; k! dWidth : 1 920 pixels1 i- N9 ]1 f& B( B( t8 |) e
Height : 1 040 pixels
* L: T) S- o, J- |8 s6 R$ XDisplay aspect ratio : 1.85:1
( ~5 l2 Q3 v5 B6 Y' @Frame rate mode : Constant' B% N' w2 J( B$ l, v
Frame rate : 25.000 FPS% e# [1 o8 p& [# g
Color space : YUV% p, C6 |/ ^5 B/ _0 M, i+ |0 W
Chroma subsampling : 4:2:0: P% F7 g3 B8 [# {7 T
Bit depth : 8 bits0 g7 ~$ D. e9 l, ]$ \$ ~
Scan type : Progressive- ~7 _+ }, ^5 e0 }( U
Bits/(Pixel*Frame) : 0.176
9 t* I6 o% X. y) }& D8 X& Q, }" l' z2 _Stream size : 5.65 GiB (97%)1 [' G0 E# [/ D) w
Title : Asian Connection (1995) [Amazon US]
8 Q/ F* s  S* }! R9 Y  TLanguage : Chinese2 K, x- d$ a" @8 ^9 i! l( c7 ~
Default : Yes* M3 G% z$ D; G. v
Forced : No
- H" V( n% E2 w5 ^Color range : Limited0 B1 x$ m; Y% m* ^( t6 q' Y7 X  j( e
Color primaries : BT.709
5 U; L3 f  ?' S! I; X' iTransfer characteristics : BT.709
9 h' H2 o# v+ h1 n) }) CMatrix coefficients : BT.709% w3 A0 b' [4 J6 S

4 p) ^1 _$ H/ F5 Z5 dAudio
5 A) B% [! D$ K0 HID : 2$ `  L! H4 D* ?  D5 w8 q1 c
Format : E-AC-3# Y* j% K; h+ |2 e8 ?1 }8 h3 r2 }
Format/Info : Enhanced AC-3; Y7 t- g% F' X1 T
Commercial name : Dolby Digital Plus2 Q5 v! V# o% o% Y" ]
Codec ID : A_EAC3& o+ }* ?! ]1 ?( }4 Z
Duration : 1 h 31 min
! Z( j- Q  R( A7 z; h$ A! C  o' eBit rate mode : Constant
) F, V5 m3 _; }! j- I, kBit rate : 224 kb/s
. x/ x$ V1 E9 [, }7 H6 R) |1 Q/ M1 kChannel(s) : 2 channels  m  D. Z5 s6 _  h. U& T
Channel layout : L R3 \8 b' u1 x' r' ]6 D, x
Sampling rate : 48.0 kHz
/ A5 I# M; O2 D! _0 x! A* p- iFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
$ e! @8 O& E1 E! uCompression mode : Lossy4 Y& H! K: S! e# w
Stream size : 147 MiB (2%)( F, ^* ^& k* A) z( ^6 B4 K
Title : Cantonese
: O2 y! P2 c, BLanguage : Chinese* i# y6 b5 f; K% a/ z
Service kind : Complete Main
% n& [9 H; T$ k1 U7 a' v7 n9 j: aDefault : Yes( [% M( x8 c0 X
Forced : No
4 k7 Z- p& o' A
! S7 y8 L5 z  F2 RText. I5 ~- f/ N# K$ Q
ID : 3# H7 L. r( w* p7 @2 `% A
Format : UTF-8
; V/ {% n( t6 Y) L' C) ^Codec ID : S_TEXT/UTF8
, {" e# M- N& WCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text: P1 K4 X- S) E: @9 ]; x  W
Duration : 1 h 27 min
& A! {5 G8 A. y; `/ t; {Bit rate : 49 b/s' o: ^/ n% _9 j$ W
Count of elements : 954
, l3 N' ?* m  h  J( pStream size : 31.8 KiB (0%)6 Q, u( h6 {( g9 t1 j
Language : English5 ^0 K4 w, R7 A" H
Default : Yes
: R6 A# p& K% X0 @$ zForced : No% [$ ]& h- |3 p. Z% n1 A
& D8 [0 @5 \# X
# I- K. F9 _# ~2 \/ N* b6 z
7 g, `5 h  x9 v4 b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-9-26 08:01:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源。
发表于 2020-9-27 09:05:09 | 显示全部楼层
thanks for share
发表于 2020-9-27 11:27:21 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享( F- |! Y0 S0 J6 ]4 q
发表于 2020-9-27 18:23:50 | 显示全部楼层
可惜没有国语
发表于 2020-9-27 21:31:56 | 显示全部楼层
李修贤 ! 李修贤!!
发表于 2020-9-28 00:32:46 | 显示全部楼层
Thanks a lot
发表于 2020-10-1 09:50:35 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2020-10-3 23:43:14 | 显示全部楼层
喜欢,谢谢分享了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-12-1 15:41

快速回复 返回顶部 返回列表