HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 313|回复: 18

[1080p] 富贵再逼人[粤语 简繁中文字幕]Its.A.Mad.Mad.Mad.World.II.1988.CHINESE.1080p.BluRay.x264-iKiW 8.17G

[复制链接]
发表于 2020-8-22 02:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

. u  r$ }: w( i2 Y                               
登录/注册后可看大图
6 }  |3 m0 z" N  \7 u( A% Z. C2 x, o  a" X$ R

1 y. Q/ M- G9 g6 W7 H! z5 q- e% d◎译 名 It's a Mad, Mad, Mad World 2/富貴再迫人0 z3 N$ [; r4 j" k4 F9 H/ |' \
◎片 名 富贵再逼人! G3 R+ s0 B; d: y! V
◎年 代 1988
% L. a  {! E, B8 N6 A; K" F( `& S3 V◎产 地 中国香港3 H9 d& i/ E. X. v8 z5 \, s3 V
◎类 别 喜剧 / 家庭, M% x8 O- i, K' d. b/ p' `7 `
◎语 言 粤语
6 o: w) ?9 q& N; |" m) ?! a- [◎上映日期 1988-02-13(中国香港)
3 K; j* E7 ]: A, V# _4 L& O5 O. ]◎IMDb评分  6.7/10 from 135 users) [/ @. d/ d) d6 h) _( X4 F
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0093055/
/ h7 U* T" H3 N0 z( f- c◎豆瓣评分 7.4/10 from 12763 users
; B% m1 i4 ^2 U; J3 \( k# S◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1385567/
: B0 [( W* F! `4 V, y  V+ v◎片 长 88分钟
3 J/ K2 j% O( l+ w: i5 z, l0 B◎导 演 高志森 Clifton Ko / 宋豪辉 Francis Sung( U- G+ {! C. n- B6 D
◎编 剧 马伟豪 Joe Ma / 吴沧洲 Chong Chau Ng / 阮世生 James Yuen / 高志森 Clifton Ko / 黎永强
" C( h1 d1 p1 K: Y- p0 v# G◎主 演 沈殿霞 Lydia Shum
4 M' {# l8 g9 V/ a- E' U; i     董骠 Bill Tung) V. b! _$ M" s! Z% J( J7 B+ W
     郭善玙 Zeny Kwok
, \% T* {+ H/ g  M$ q     潘雁英 An-Ying Poon
* _8 X' q) J/ `: G$ X! U# k     成运安 Shing Gwan-On
4 o1 E* p) @3 G     许莹英 Ying-Ying Hui) ?+ X* A. s" j) P
     卢颖 Wing Lo# X3 E# U9 w) z& o- d$ b7 u2 b
     卢冠廷 Lowell Lo" k0 K- A. n# Y: x" ]/ ^4 C
     关佩琳 Pauline Kwan# @; X3 b' h4 d4 W8 G  }
     刘嘉蔚 Catherine Lau. X, h( F& A7 B, s! b
     王书麒 Jimmy Wong Shu-Kei
/ b0 g' s: `  Z' k; J! b: `. R     李丽珍 Loletta Lee
% q1 t9 d( y/ P5 a( M9 t     何丽嫦 Lorraine Ho
" P1 t* e6 {( A4 {4 q2 k) N     黎永强
1 e0 _1 W; j0 o0 C
5 z! v2 K  A) _/ Q2 m5 Z) v◎标 签 喜剧 | 香港 | 香港电影 | 沈殿霞 | 董骠 | 1988 | 搞笑 | 高志森- O- A; o. E' K1 }+ l  }8 p

1 Y9 [# z" j+ M; s◎简 介
, g. l1 \7 E+ O8 X& `( @8 q; ^: a# W3 |2 [
 在报馆任职的骠叔(董骠 饰)因为工作的关系带着全家到加拿大工作。一家五口都全身心投入新环境新生活中,骠叔却因得罪上司被解雇了。由于大女儿、二女儿(李丽珍 饰)已开始了学业,他唯有带着妻子骠婶(沈殿霞 饰)与最小的女儿回到香港继续生活,生活却比以前更艰难了。骠婶无意中发现了一张加拿大的头奖彩票,奖金是两千万加币。
0 Y5 P/ c- I0 l' ]9 u+ P% A% K 1 |4 d) u; d$ d7 O6 q
 由于不够钱到加国,骠叔硬着头皮向旧上司借。同样受到经济危机的上司设法要夺取骠叔的彩票。骠叔一家顽强对抗,保住了彩票,却无法在领奖时限截止前赶到。  |0 V  }2 t' B# z. [& M
 
: m, z0 f7 Q$ |) e/ R 一家人伤心流泪,悲伤之中发现时间上出现了时差,领奖的时间还没截止。
 1. Video
  - p' o: S7 o$ L+ p7 B. |
 2. ID : 1' M5 i- [: }- |4 u
 3. Format : AVC0 `" y* F9 s  \+ M; T0 k' K2 E
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  ; `6 ?2 c+ C" v3 A5 V7 {
 5. Format profile : High@L4.1
    q/ n1 w$ w- I4 k5 t) D- l
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  % v8 r6 J- R  ~* R" d7 Y# u
 7. Format settings, CABAC : Yes/ D& i; w# a  @
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  ; k/ M4 I7 g' h
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC0 L( ?! U* B/ S8 ~6 L4 B/ K7 e
 10. Duration : 1 h 32 min0 O$ c5 s! {$ n# s  `
 11. Bit rate : 12.0 Mb/s
  * s8 P! x# i3 k6 }
 12. Width : 1 920 pixels
  1 _( V6 s7 z/ J
 13. Height : 1 034 pixels
  2 d9 \2 O5 R* A5 K  W0 t/ w5 B
 14. Display aspect ratio : 1.85:1& U% r8 v6 D# t' }* L3 y" Z
 15. Frame rate mode : Constant
    i  \4 e) ?, C) u* A( w
 16. Frame rate : 24.000 FPS) y" h, B3 E/ }" O& d' e* @
 17. Color space : YUV6 c6 T" V2 V& E. O- q( K/ X
 18. Chroma subsampling : 4:2:0' t7 j4 i" Q8 g+ P% L& F5 j
 19. Bit depth : 8 bits/ M  u4 s7 D, h% y8 J
 20. Scan type : Progressive4 X" _) J0 y5 h, N! f
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.252
  2 L  f: b  Q3 ?. G! U
 22. Stream size : 7.75 GiB (95%)
  2 m9 E9 \/ @* L; g* ^( S2 S: H
 23. Writing library : x264 core 129 r2245+704+36 8e61944 tMod+MixAQ [8-bit@4:2:0 X86_64]
  0 X- R- c8 b' N1 z4 p
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.05:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=12000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1 / aq-strength=0.90 / aq-sensitivity=10.00 / aq-ifactor=1.00 / aq-pfactor=1.00 / aq-bfactor=1.00 / aq2=0$ N' |6 z6 m4 C8 o# p" V
 25. Language : English6 B# \* R: y$ R/ M$ U
 26. Default : Yes
  4 h' i& Y3 A8 T, {5 n
 27. Forced : No; W6 u( ~' J+ x' k

 28. ' G: Q* E$ N% P8 y  s+ k( p1 U
 29. Audio  M3 }2 W# S* u- F  p
 30. ID : 2
  7 x9 [* ~7 k4 S
 31. Format : AC-3
  7 `1 H- c* s0 d- J4 ]
 32. Format/Info : Audio Coding 3
  % \) ]) \2 e0 s8 y7 L4 h
 33. Commercial name : Dolby Digital
  - Q0 `; s( G# c& o( |8 p: @
 34. Codec ID : A_AC3) a( X  {* z' l4 ^7 u
 35. Duration : 1 h 32 min
  7 O6 X* e( s' ~+ y
 36. Bit rate mode : Constant% n2 k' h7 J: C4 F- X9 p; M
 37. Bit rate : 640 kb/s
  7 L0 L* J: j0 H5 R* P2 x* s$ v
 38. Channel(s) : 6 channels% d$ v, W* ~2 x6 |& z( d& M3 s: p
 39. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  8 \: K3 f+ T$ i4 Y& D' F0 m( |: N& v
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  . V- y& t  t% T: ?- ]
 41. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)0 p$ P& S) d( D% V8 R& N
 42. Compression mode : Lossy# q0 D) S% c. S: i; T! k
 43. Stream size : 424 MiB (5%)
  # d, p/ s9 U* I+ j( m
 44. Language : Chinese
  - j1 {3 e) e+ u# o( r' b
 45. Service kind : Complete Main
  , g, j3 }% o6 O# G
 46. Default : Yes/ J' T% |! Y- t  G9 Y, w  H
 47. Forced : No$ w6 V9 b+ h9 r6 ]/ ?

 48. % n. }1 e+ Q/ A: \4 ?8 S
 49. Text #1& _, }9 V, S, V  E2 k3 L  h1 d
 50. ID : 3
  2 o# w: A0 b5 A7 g* U. I
 51. Format : UTF-8" N8 K$ T* {/ U
 52. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 I! F# w0 W) B& A) Y' k
 53. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) v3 {# `$ Q7 I/ B5 M
 54. Duration : 1 h 29 min0 G1 v" i% C8 C5 z
 55. Bit rate : 66 b/s
  * F( \2 m/ s% n/ s6 ^5 Q$ M
 56. Count of elements : 17714 `9 P, _( ~) i9 g
 57. Stream size : 43.5 KiB (0%)3 E5 Z0 g  _8 e0 u) j
 58. Language : English
    \/ }. ?) ~2 ~) f! |0 a" A  N
 59. Default : Yes. c  Z! L" x; |4 Y
 60. Forced : No6 Y7 R$ H  [/ B# R- C6 ?

 61. / B7 X; N$ D, X2 S: k) N
 62. Text #2
  5 y( |1 Y$ f" k4 x$ n! M2 R: e
 63. ID : 4# D& T, y& I: a6 P! }- u7 X7 N
 64. Format : UTF-8
  6 i: o: Y: x+ h
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 O6 b+ f& }3 c! s# H7 H
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , Y; N, q- e& B
 67. Duration : 1 h 29 min
  / m  P1 p6 Z5 D6 M
 68. Bit rate : 72 b/s
  9 d6 l" O. U, I8 E' @
 69. Count of elements : 1773
  + Z% ]! q2 P! [  C: g6 F5 N2 |+ p
 70. Stream size : 47.4 KiB (0%); X( l5 a' e9 `6 G, D! P
 71. Language : Chinese9 }: y8 G5 {1 m3 F3 c8 |
 72. Default : No
  ' e+ @" @. z3 L2 [+ v9 t
 73. Forced : No' W9 e5 g1 \/ D+ Q$ v4 k9 ~9 F
 74. ; p8 Z4 F5 v0 r" U" T
 75. Text #3- b0 g/ q" j. w; r
 76. ID : 5- K- `% J  g+ u3 H
 77. Format : UTF-8
  0 F, P( f3 e5 r; U& Y! `
 78. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : q% G9 L8 s2 I" G+ U4 S
 79. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 V5 C( i+ F' L3 s% g) A1 O3 Q
 80. Duration : 1 h 29 min! r& y5 I( g2 S
 81. Bit rate : 72 b/s. u; }1 W2 |% K
 82. Count of elements : 17736 P2 M9 T5 o5 x- y. @
 83. Stream size : 47.4 KiB (0%)
  % Y& I+ j( Q& e- P+ ]
 84. Language : Chinese
    T( E" y5 ]; n# k1 w3 p/ A  o
 85. Default : No
  3 F: X7 H, R5 \6 ^9 F
 86. Forced : No) `5 @6 ~" m0 ~+ \1 q9 c
 87. 7 x  ?, s( d7 p4 ^% k" Q# }
 88. Menu6 V* q$ g. _3 j4 {" p' P, q! d
 89. 00:00:00.000 : en:第 01 章
  ) e* c9 ]) R/ b+ s& C: c
 90. 00:09:20.208 : en:第 02 章, O/ e3 F/ D. G2 q$ c
 91. 00:14:44.708 : en:第 03 章6 ?$ V5 o; S: c8 ]4 u! y6 {0 B
 92. 00:23:09.375 : en:第 04 章
  ! Y4 w, _8 O9 W1 I( `: `
 93. 00:30:12.833 : en:第 05 章$ G, z+ W: ^) i( i8 C  R+ U1 i9 C
 94. 00:37:56.375 : en:第 06 章$ Y* ]% Q  W1 e" `
 95. 00:45:27.666 : en:第 07 章
  ! Q* z. h3 w2 v/ R, b
 96. 00:52:55.958 : en:第 08 章
  , G, |( ]' J4 u1 d) L" ^( W4 j
 97. 00:59:49.625 : en:第 09 章8 l) M: z! ~7 X
 98. 01:09:40.750 : en:第 10 章" l$ z/ o$ L4 P+ R$ m
 99. 01:17:12.208 : en:第 11 章% b. W  R2 ^* v9 ^2 N' G" ?
 100. 01:26:08.541 : en:第 12 章
复制代码
  F# [% g, \, ?; ~
5 u+ c& I1 q+ \% o

1 x* h* w3 [( x! a' F0 ^. u9 s: j- X2 D: \9 q

: `' d7 v2 C7 k
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-8-22 07:38:20 | 显示全部楼层
多謝楼主分享!
发表于 2020-8-22 08:28:57 | 显示全部楼层
多謝楼主分享
发表于 2020-8-22 23:24:57 | 显示全部楼层
我记得三部曲还有一个再三逼人的~
发表于 2020-8-23 00:54:14 | 显示全部楼层
经典不容错过。感谢分享
发表于 2020-8-23 02:15:20 | 显示全部楼层
thaanks for share
发表于 2020-8-23 06:34:10 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2020-8-23 07:34:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源。
发表于 2020-8-23 09:30:11 | 显示全部楼层
不是粤语呀,有没有粤语版本呀 ,反而第一部是粤语,奇怪
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-9-22 03:41

快速回复 返回顶部 返回列表