HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 153|回复: 8

[1080i] [无台标][泰剧:曼谷老友记 全13集][1080P网飞版/18G][泰语 自带中文字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2020-7-8 00:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

$ n( p' G; ?# a- f$ |2 _                               
登录/注册后可看大图

& J* n! \# W9 Q/ Y
9 x7 R/ S* l4 n: C1 ~; @' h◎译 名 曼谷老友记 / Bangkok Buddies
! n* t. B  B5 H, \# x) s  ~9 E◎片 名 ใจกลางเมือง Bangkok Buddies
9 |: @/ F; ?- K0 V, e3 K◎年 代 2019- z" F! y% s2 }( G$ {; ]; H
◎产 地 泰国
% w+ S# q' b! o7 M3 c5 n◎类 别 剧情, I) P0 E8 h8 ^0 Z$ n' m
◎语 言 泰语
/ H. O' W, y: f2 _◎上映日期 2019-08-27(泰国)# I2 a& Z& Q* v
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
4 _( V- U* q4 h# W6 _◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34812399/
8 H1 Q4 d: {+ ~, y5 u◎集 数 12
- h, @$ k+ N) p, |◎片 长 40# H! k! s4 H( ^; T
◎导 演 พงศธร ทองเจริญ
5 q9 N2 ^) L9 l( z* k' ]◎主 演 Few& J# b% r5 ^" X- [7 \) S% K
     Auu$ c" @1 [& [6 ]0 z# M9 }# q+ y7 Y* p
     Martin2 v' d0 t6 ?- t$ w
     娜露潘格慕·柴辛 Narupornkamol Chaisang' R2 i! F$ R, Q" K& ~) ?# z
     妮查潘·查采芃纳 Nichaphat Chatchaipholrat/ N5 n- E& S4 `* E
     Siribanchawan Jidapa
4 h2 }. `  {$ b/ @
+ u: n) S" u) P9 l( U9 S8 }9 \. G9 y% p+ b; D4 ^0 x0 ^# B
◎标 签 电视剧 | 泰国 | 泰剧 | 【电视剧】泰剧 | 【电视剧】亚剧
. q; ~- N5 Z0 M0 r4 g' K8 ?3 d  P
◎简 介  ' x! F0 D$ }6 x) f1 B) y# l$ R

+ u& ]6 b' G1 \1 z' r) Q( A 在泰国曼谷大都会,有五个充满梦想和热情的年轻小伙子同住在一起,但是这个房子只有一个卫生间,五个男生都是不同的职业有着不同的梦想,在这屋子里发生了一系列的爱情故事。
 1. Video( L1 f- B3 A* D4 ~+ U7 P3 B8 H
 2. ID : 11 F; F/ a5 d% w2 m0 ?5 h, T9 e
 3. Format : AVC! C$ d; A/ _4 j. }0 b: {  W
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  6 n" H1 e1 [9 e  j3 m
 5. Format profile : Main@L4. H, _. b. L, c6 }! }8 z
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  ) q: ?2 K4 |) l5 d6 ^
 7. Format settings, CABAC : Yes
  - B; A2 c" w) c. |7 e' M$ Z( Z
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames1 }% Y& I8 u' ]( R" d
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC! Z- D6 m; y' D$ z( J! J1 _! x
 10. Duration : 39 min 54 s
  & h2 s* A$ V8 N, h
 11. Bit rate mode : Variable4 Q) T5 r8 e9 u8 ?1 @
 12. Bit rate : 5 800 kb/s
  / W5 \( y2 O5 Z) X& x! }0 y7 Y
 13. Maximum bit rate : 8 700 kb/s
  8 z( x9 p. Q) j6 h; \" E1 H# _
 14. Width : 1 920 pixels
  5 q( ~# u' d0 W
 15. Height : 1 080 pixels' E+ O" ?8 @6 M) i1 X9 W1 a+ T$ w
 16. Display aspect ratio : 16:9
  ' e7 n/ [5 W, H: Y8 v
 17. Frame rate mode : Constant
  4 U. G- Q6 f. O* S8 m) o. i; L
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  . M+ x$ T7 K' G8 }1 u" Z# Z
 19. Color space : YUV
  % m8 D  H& d" H# F/ p
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  , G( k3 z. @# E# J
 21. Bit depth : 8 bits1 d* k% L; `2 {; z, q
 22. Scan type : Progressive
  , V2 }) ]* X8 g$ Y" a
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.1121 i, U* }, T1 Y/ M2 ?" o
 24. Stream size : 1.55 GiB (96%)
  3 [: t; C& U) T& b) v- Y: d
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228% J4 p5 U& e5 {; o5 B
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=8700 / vbv_bufsize=11600 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00( M& ]2 ?" E! i# O$ R4 U
 27. Default : Yes
  7 E4 H* c* \) B
 28. Forced : No
  7 H) s. _* e. |( I
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  + L* f0 P9 b2 ?. j
 30. FromStats_BitRate : 56700925 l: r$ y. e+ Y& S- o! S
 31. FromStats_Duration : 00:39:53.960000000/ n: D: X2 ]: U
 32. FromStats_FrameCount : 59849
  + g0 i( ?$ j; y5 H7 @$ d
 33. FromStats_StreamSize : 1696746769
  ; }. q! z1 ^, f! t
 34. " n( {" h1 k9 _* x
 35. Audio
  % d4 O# i/ T/ t% X
 36. ID : 27 G6 a0 K+ ]7 ~& R5 R1 d. l
 37. Format : E-AC-3
  ; }7 b, C* S8 }- h. X
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
  * x; y- K1 N' w* Z8 c5 P1 [
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  9 }6 u' F4 ]1 S3 G2 {
 40. Codec ID : A_EAC3
  ) y; _: }; d( m# n6 J) x
 41. Duration : 39 min 54 s" X6 Q# [- s+ u6 ^  b/ y3 z2 O. K
 42. Bit rate mode : Constant
  1 Z3 t9 S2 p& ?- U  |
 43. Bit rate : 128 kb/s
  # r+ Y1 {! Q9 q7 R7 J6 U$ a6 V% Z& b: b& e
 44. Channel(s) : 2 channels
  6 M- T6 k  A9 O( `! i) I
 45. Channel layout : L R
  % t; `1 k$ t! s9 }: @  _
 46. Sampling rate : 48.0 kHz. h1 L2 e; s7 y% M# V4 ^+ y
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)2 x: Y; @4 |" E$ |  ]7 U
 48. Compression mode : Lossy
  + A5 {. R7 D2 b1 T
 49. Stream size : 36.5 MiB (2%)5 j; _* `0 e' }' y  [8 g9 S
 50. Title : Thai
  / \7 P$ v) n4 ]7 m# O
 51. Language : Thai
  4 r( t* z- G' Z+ I, o
 52. Service kind : Complete Main- d1 j5 S6 P( b( D6 x
 53. Default : Yes
  ( D; `3 J$ ?& |
 54. Forced : No; b1 K8 \) c2 D$ H6 E+ y/ Z
 55. Encoded date : UTC 2019-10-05 11:25:28
  - \$ i5 D+ {' x% R/ a; Q. L7 Q
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  8 b7 c+ d  l& c2 l
 57. FromStats_BitRate : 128000; q: _8 j2 |# I$ t' }! k
 58. FromStats_Duration : 00:39:54.016000000. p/ G+ `& g$ a( E" ?, f; C& ^
 59. FromStats_FrameCount : 74813  z0 R0 @3 |6 t3 ^% t
 60. FromStats_StreamSize : 38304256
  , J3 Y$ k+ R' o! i0 k' S" x; l% u+ Y. E8 w
 61. 4 i" S" z6 C, m9 t  ?
 62. Text #1
  , n" F) M, [7 ~- Q# h  W3 {
 63. ID : 3" e3 q* @) b3 ]
 64. Format : UTF-8+ u3 o- a0 {2 n7 w/ T3 j  r
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8! j+ ~5 p3 ]8 M4 }+ `- A% O
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) b. q& B- ~6 k, H/ G0 }8 |, g$ h
 67. Language : Arabic
  ; q. J' G" J7 T* A" H: z( x
 68. Default : No5 l( g- B: e6 t
 69. Forced : No; Y) Z5 P3 b5 r2 a/ e5 _
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  8 f- ]/ g' f  m: C
 71. FromStats_BitRate : 81/ r8 w; L& ^- u& k0 Q
 72. FromStats_Duration : 00:38:13.1600000005 o" Z3 C/ d) D
 73. FromStats_FrameCount : 642
  , i, |9 M! {6 r9 A2 ]: U% g6 @
 74. FromStats_StreamSize : 23376
  9 I! {9 ~3 C9 p

 75. 1 n7 i( Q# v7 z- Z6 F3 k! s3 M9 p9 z; e
 76. Text #2$ S8 `2 A; B# B9 ]
 77. ID : 48 t: G. M5 S/ |: V6 |; o6 N
 78. Format : UTF-8
  + s4 X; F( y4 q! Q
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 d, W9 |# `% \3 K
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . l7 D5 F6 q+ Y7 _, p- r8 y2 `
 81. Language : German
  7 i5 T; c* L; ?; G1 C! {/ B9 I
 82. Default : No
  , K1 ^) I- q5 E- ?# q6 W
 83. Forced : No3 k. y1 f4 E6 R: x; s4 J
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  2 C; t; I. A  y' T
 85. FromStats_BitRate : 54
  $ ]2 _" m0 V4 z7 u8 `
 86. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000
  , G+ d2 I9 }1 d6 u; U, a& j/ [/ N
 87. FromStats_FrameCount : 641
  ( J# w: L4 a: q7 E7 o& T. b
 88. FromStats_StreamSize : 15664
  - v* y7 e1 y" p- G( n4 h7 j
 89. 8 o% y! j. R& Z: y( L* Z
 90. Text #34 K9 e. P% Z4 ^/ p0 _: K" A
 91. ID : 5
  ; M  t2 p; T9 _! h; c/ f( P
 92. Format : UTF-8
  . H4 J" y: q6 I. L% W
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 ?1 y* i6 T5 m% |5 k9 b
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 y0 N, X0 Y$ B  R/ {
 95. Language : English
  1 s/ R. K, `3 l" u
 96. Default : No
  ; c* m1 t) M) E3 G) P- j
 97. Forced : No' R1 M; ]; @5 l& `# o% |8 a0 I  O
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  ; }: j' F+ I4 Y( L5 y# d
 99. FromStats_BitRate : 49
  ( T' q0 s, I: I' n* @" O3 B8 P2 I
 100. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000
  1 L' L5 g8 O/ s2 r, w/ y7 U
 101. FromStats_FrameCount : 637/ v1 o) G" s& ~' h$ U
 102. FromStats_StreamSize : 14239) t9 }& V& m# M# K, u9 [; p1 s

 103. ) q' t& p; B& C& F
 104. Text #4
  ' s% q$ V' L& O( {
 105. ID : 6
  5 I% W3 e0 m$ |5 p
 106. Format : UTF-89 v9 @' p) G' @6 v& A* I
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8; M) o! K9 i! K" C. e* Y6 }9 ~
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + F$ w0 U! ^: N  i( F
 109. Title : Neutral
  ' q" z5 m. F! R( [5 U( I- x
 110. Language : Spanish1 O' M/ L8 D8 e! k
 111. Default : No
  " B+ h! r- f! _8 m( s: A, ~
 112. Forced : No" T8 B9 H9 a. c* L
 113. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:282 }9 K; I1 ~$ w# |
 114. FromStats_BitRate : 51! [8 Z' v9 Z9 g/ n. l, W
 115. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000
  ; o1 z7 g0 s9 g  A
 116. FromStats_FrameCount : 641
  8 S' r6 {1 ~0 U! f" g: c1 T/ y
 117. FromStats_StreamSize : 14699$ }2 \4 n4 w* U0 r2 l) {

 118. : M6 {. G. [; b5 S4 t
 119. Text #5
  " ]2 |8 y1 ]& o9 {5 M+ y6 p
 120. ID : 70 R9 w4 H, z( a6 p! h: b9 L
 121. Format : UTF-89 I' `# q, f0 M, E1 J
 122. Codec ID : S_TEXT/UTF8) v/ ]1 D/ T# b5 I0 O
 123. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / @+ n3 y( H* G7 t) i
 124. Title : Castilian
  , b7 J% g& f* `/ s: h  }
 125. Language : Spanish
  % e, W# M/ a5 f/ f; K- }
 126. Default : No
  # m# [9 d5 J" Q" b
 127. Forced : No
  ' ?# L1 h% U. j8 H
 128. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28/ ^- O+ y2 ^0 p- F: K" z: p1 n
 129. FromStats_BitRate : 47
  3 ~: v* M$ {+ s8 B
 130. FromStats_Duration : 00:38:13.0000000001 U) @1 {$ b" J( n1 A6 h) W. v6 k7 [
 131. FromStats_FrameCount : 635
  * f. u  R: p, E
 132. FromStats_StreamSize : 13707- G: C3 ^1 L# F7 W& _- h* r& g
 133. 4 Q0 |" z) @: K  f; ^
 134. Text #6
  7 ?- k( ~% J& g- s3 ]+ [6 F
 135. ID : 85 @2 l/ p; X/ V% G3 [& q7 Q5 f' `7 b4 S
 136. Format : UTF-8* O5 g( a' a, |1 O  Y; d
 137. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' g  |, ], [( h# d( c
 138. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 ?4 O" \% ^1 b7 y
 139. Language : French
  * r; b3 P) ?4 u" t% G- B9 c
 140. Default : No
  0 E2 {. Q  I6 z9 v9 o
 141. Forced : No
  / |2 F! p- k9 x# T$ s
 142. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  4 W8 j8 }( B! J& B4 `" w, L
 143. FromStats_BitRate : 55
  - g* \" }/ X& u
 144. FromStats_Duration : 00:38:13.040000000/ Y; B- o! q* d. @
 145. FromStats_FrameCount : 628, g' F: z2 J/ r- E* J
 146. FromStats_StreamSize : 15937. y& G, z4 V4 d. C6 W6 z/ Y
 147. , M& N/ l( |2 ~& k4 P* R
 148. Text #7- s1 ]- n* U5 w3 t9 s/ E
 149. ID : 9$ F) }2 d) ^# i/ ^. e/ n2 V( j
 150. Format : UTF-8
  5 U: v- D3 u: ^/ ]& W  I1 B
 151. Codec ID : S_TEXT/UTF85 m  {( J7 O- f: m' m
 152. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" U" [& r$ m. N  n9 ]5 K- d7 r
 153. Language : Indonesian
  5 h8 y9 E7 R! ?1 z2 Z; H, s
 154. Default : No) X5 |( I8 X* o9 V8 U+ a. Y5 l
 155. Forced : No
  2 O4 ^0 r) q; U" U/ [
 156. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:282 \  c  J4 {) n( i  t% g
 157. FromStats_BitRate : 50* O0 M! P6 V: G  S' B9 ?
 158. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000! R% h. @6 k" B4 R2 g% x
 159. FromStats_FrameCount : 640
  " f+ ~3 O0 i$ ^& o4 W1 ~; E
 160. FromStats_StreamSize : 14415# H5 y' g' V; `1 W6 {6 B3 Q% `
 161. ' O: `$ \' _* K: {' H7 K
 162. Text #84 j8 |. N, U9 c  G; |: M
 163. ID : 10. S0 e9 w$ o( N4 b1 x' G. b- w$ z
 164. Format : UTF-8- s) `: R* j0 {) F
 165. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / g- A/ p7 Y% S3 |" G
 166. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) Z& o3 K! W' s: i- F6 G6 F+ C
 167. Language : Italian6 y3 q+ w! f/ g. M  P+ E4 q
 168. Default : No( T) h' A0 @/ ~
 169. Forced : No4 {0 ~9 @% @+ z2 E  l
 170. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:287 Z& A! v) v  _$ V' Z* H1 h0 F
 171. FromStats_BitRate : 519 H- @4 a  e% ^+ C8 }5 v
 172. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000
  2 s, X+ w4 m& V7 m! J
 173. FromStats_FrameCount : 640
  8 Y. o! Q2 y/ g% i3 P" y% ~
 174. FromStats_StreamSize : 147816 A4 t; y/ k, [
 175. % O# X7 h+ t- E9 I7 E
 176. Text #9
  5 ~8 w! t* i) d/ s1 V$ b4 U
 177. ID : 11$ H5 u) {. V1 |5 N$ p
 178. Format : UTF-8. x+ Z. r& u" r) U9 I
 179. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 t; A' o( u* k; I/ B, H
 180. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 j( [- n; u  c, N+ `, b7 K, G3 m
 181. Language : Japanese/ T4 R- R. r* i; C7 T* x
 182. Default : No# v" k4 C9 i5 C
 183. Forced : No
  % |3 `3 Q% g/ r8 Q; h: R$ ?
 184. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28$ G, u+ Y# j) H- r$ R, }
 185. FromStats_BitRate : 427 M. P' y8 O9 F9 Y; h
 186. FromStats_Duration : 00:38:12.920000000# g$ S( Y; a6 C( n" t9 @
 187. FromStats_FrameCount : 551
  % V4 R/ w4 u7 r7 r: G" x
 188. FromStats_StreamSize : 12174
  8 f& A" H! N5 p! Y' k2 `

 189. 1 W* Q( K* m- Q' [* m% S
 190. Text #10
  " P' R& f: |4 R% m! s/ m
 191. ID : 12- R- L2 x6 M9 ]$ j6 ~0 N5 J
 192. Format : UTF-8# e: Y) U* [8 D. N- x  x: G& [
 193. Codec ID : S_TEXT/UTF8" y9 v+ P1 Q+ r" I
 194. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& [* O6 d+ m5 V4 d. ^
 195. Language : Korean6 h2 e' Q8 Z, q" k- i  @* N
 196. Default : No
  , d8 S9 X) r1 U# S! l
 197. Forced : No
  , j6 L2 p1 F8 m
 198. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:281 C6 v2 j  C( G! r: e
 199. FromStats_BitRate : 50+ e5 Z6 h( m$ o5 @2 D
 200. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000! ?9 t. |' K9 a: l
 201. FromStats_FrameCount : 625' M+ ]6 Y6 Y% F
 202. FromStats_StreamSize : 144250 B4 _) D; ^; v% k- Y

 203. $ m# ^  V' _  n& C
 204. Text #118 q7 F- r. f2 k. Y4 C
 205. ID : 13
    b, c, z4 W0 p* S2 Y( d0 A
 206. Format : UTF-8
  ; z% x2 K* ]) L: y2 b4 d) `8 z3 Z0 j
 207. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ T8 r2 t1 W( B, `9 t
 208. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( i9 S- W7 H: c. M3 |. K
 209. Language : Malay% l2 t5 M$ X3 l. h6 L
 210. Default : No
  ( j) o! q$ |/ J; |
 211. Forced : No
  $ ~/ h% ?$ E1 d8 D" \
 212. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28/ b% l) x) r3 ]8 ]
 213. FromStats_BitRate : 51
  # Z3 s$ O  @, o' y, T% s' r
 214. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000
  4 _; P: \0 r% j" h2 h' F1 }, N
 215. FromStats_FrameCount : 6395 z6 [7 H; J, O: n
 216. FromStats_StreamSize : 14730
  ( ]3 p( e9 U! p8 ~, y

 217. ' A. }6 H: n" i4 n1 @( H
 218. Text #12
  0 M- F" _6 `# j* M* [; G
 219. ID : 14
  + C0 L$ p; f: n
 220. Format : UTF-8* ]! H! {3 C- d/ E
 221. Codec ID : S_TEXT/UTF8: f, F1 s+ T( x8 y( q* i
 222. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ X8 U* n  v- G' [  V# X. v; H' c8 W
 223. Language : Portuguese
  & x. s) x* k: W
 224. Default : No: j! }9 p8 M7 _7 l! P- t
 225. Forced : No- \' Q; r: T, Z. U, P, M
 226. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  ! R/ F+ b7 X' {& Y+ y7 F* v
 227. FromStats_BitRate : 53/ ^: {$ D, K0 r  T2 f( T! Z
 228. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000' _& I- v0 i$ }  A0 M. Q: Z
 229. FromStats_FrameCount : 634
  8 N) J9 q# g+ J. W/ g
 230. FromStats_StreamSize : 15277/ J) G' Q" S0 k3 m$ o

 231. & b  u5 Y( z4 l4 ^. u: ?0 R0 {9 Z
 232. Text #13
    f6 m/ {% j  v! c* P' V9 I
 233. ID : 15
  " ^  i4 r3 Q+ C/ h& V+ S4 d# G
 234. Format : UTF-86 L! e  H% Q/ n1 Y
 235. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " S3 Z/ Q: y0 C! O$ V" s
 236. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & e, Z% J- O: Y
 237. Title : Brazilian
  , X( L- F* A' ]& ?
 238. Language : Portuguese6 j$ U' X- ]5 R! O0 s4 V
 239. Default : No
  2 w: ^( {6 d0 L6 G
 240. Forced : No
  6 r9 L" G) x4 S6 h9 D7 x
 241. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:286 m7 K- G* I7 K2 v5 {
 242. FromStats_BitRate : 49
  # R7 w1 `2 z9 y6 Z' Z
 243. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000" S8 G0 \; K) Z& |# K
 244. FromStats_FrameCount : 6353 Y' `; ~. }0 K( q2 ]# q! G1 l
 245. FromStats_StreamSize : 14238- t! D" T% M3 Z0 M, q
 246. ( T) w! ^% `2 O) s( t" C
 247. Text #145 P; I. t) m9 T% ?, I' E5 |* ~
 248. ID : 16/ T, w. w  o  n' m. @; i
 249. Format : UTF-87 f1 T  g+ y# ~5 c5 @' q( I
 250. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    V9 h# u" v2 @" T9 O
 251. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. l* ?* x& U: H6 m
 252. Language : Thai
  ! P. S/ Z; L$ ]6 p1 V5 E, y
 253. Default : No1 B1 M' S) m' E3 E9 }+ z
 254. Forced : No5 E/ w. L: K5 n+ K5 j
 255. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  , s& }* |4 u+ z/ h) f: N
 256. FromStats_BitRate : 125- o) E8 k( `/ \% x- [
 257. FromStats_Duration : 00:38:14.840000000$ o$ H: |4 ~' ~5 u
 258. FromStats_FrameCount : 640- W+ j( A" B( c; k6 Z" ]9 \8 n+ g
 259. FromStats_StreamSize : 35864
  ! _3 ^( q6 e+ ~
 260. # c2 }$ Q! v% N- t( z
 261. Text #15
  % ]- ~. Q- C7 V, x
 262. ID : 17
  + ]2 B2 E% t, U* t7 h2 \2 E
 263. Format : UTF-8# m( u1 t# y4 ?# t! Y6 h
 264. Codec ID : S_TEXT/UTF80 g- f2 S0 L+ m4 \2 ~, u: {- q. P
 265. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( W9 L6 O2 Q6 {7 b% M4 U
 266. Language : Vietnamese+ @2 D/ v" y6 K; l9 D" C1 s
 267. Default : No
  ) }& ]0 r; _2 r3 s
 268. Forced : No
  3 u4 u: |7 s, n# N/ E) a# `. l' o
 269. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  2 w9 r1 G' S, ^1 M: g4 r' R! q
 270. FromStats_BitRate : 64: I  {, I+ p% m  _% ~5 }$ v) r
 271. FromStats_Duration : 00:38:13.000000000! j) n" u$ J9 H0 I( m+ D( |4 u
 272. FromStats_FrameCount : 635' q9 V! B4 e3 j4 h! I' y
 273. FromStats_StreamSize : 18511
  # [( t9 `7 h4 P4 p

 274. " r9 P5 a7 a- w! W/ X' S
 275. Text #167 x1 _$ A4 E" G# l
 276. ID : 18# Y9 \% e: E( I% H. T
 277. Format : UTF-8
  0 K0 l  a: M; h+ T$ |2 t
 278. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 c* r. Z* L- g' F( `! G
 279. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  c9 t, w8 p- Z# S* K
 280. Title : Simplified' b1 u9 j( B: L6 a5 c0 b8 i9 a
 281. Language : Chinese* `6 Z5 j- Z1 A2 i  x7 Q/ k
 282. Default : No/ G  y, M  w, y5 ~7 [: l
 283. Forced : No5 g$ o; @0 a+ Z  R1 `
 284. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  * `! ^! b" E1 A; C7 f& W. y* ]
 285. FromStats_BitRate : 45
  2 S6 l0 S- e( A/ T
 286. FromStats_Duration : 00:38:13.120000000! K, l) w) p  d" B# Q
 287. FromStats_FrameCount : 617) t9 T3 _0 I! o: d6 D
 288. FromStats_StreamSize : 12944
  1 |: N. e1 F) r' t% d3 y
 289.   x  ]0 L! ?3 Y
 290. Text #17
  ! l. r/ p+ @5 {' T6 ]
 291. ID : 19
  * f6 Q# K% G. D; `% Y8 |: x
 292. Format : UTF-8
  ( p! g" P1 N# N
 293. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ }3 u7 P2 K8 j# U: ^( i
 294. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! ?# |% Y$ B8 `& q' |
 295. Title : Traditional
  # H+ C' F. L& _
 296. Language : Chinese3 |2 N9 e& R1 ^
 297. Default : No
  6 o7 F% [& T- ^
 298. Forced : No
  : v  M8 j* y) T" d
 299. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28) S3 Q" ~- l& ?2 o5 v
 300. FromStats_BitRate : 459 D; \& E6 @* @0 F. l  f
 301. FromStats_Duration : 00:38:13.1200000008 i. Y+ }6 ]3 y! W2 O
 302. FromStats_FrameCount : 617" U) E( E; V3 j. J' {$ Q) o
 303. FromStats_StreamSize : 12993
复制代码
; a! _  n/ K1 J  M
0 y4 h$ u3 R' w# b( `7 e) P2 p
  c: m% ]8 Z8 R) N9 ^9 ^
1 w8 H: S6 t& U: {1 y
2 K7 ~9 _) @2 L# V* O

' P# @2 i# q! v. c" L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-7-8 16:01:46 | 显示全部楼层
一群同志,有没有女神?
发表于 2020-7-8 16:18:59 | 显示全部楼层
这么一个海报,这么一个简介,再加上标题“泰剧”,敬谢不敏
发表于 2020-7-14 06:46:46 | 显示全部楼层
谢楼主分享资源。
发表于 2020-7-14 08:25:40 | 显示全部楼层
good good sharing
发表于 2020-7-18 22:26:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2020-7-18 22:41:58 | 显示全部楼层
谢谢分享了啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-8-7 08:33

快速回复 返回顶部 返回列表