HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 653|回复: 10

[1080i] [无台标][泰剧:曼谷老友记 全13集][1080P网飞版/18G][泰语 自带中文字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2020-7-8 00:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

2 K+ ?+ J1 N; k8 R2 w                               
登录/注册后可看大图

0 f7 T* A4 E2 S. x9 A
* w& ^; T& |1 w◎译 名 曼谷老友记 / Bangkok Buddies; T  `0 O! T& s- a8 K
◎片 名 ใจกลางเมือง Bangkok Buddies
7 n, x' w4 H% R1 J6 u6 a5 q◎年 代 2019+ h( i% h5 F/ o8 j
◎产 地 泰国
0 f7 I7 k% M, J, j8 `◎类 别 剧情
6 Z0 Z) v' z& ^3 ~; U3 U3 g◎语 言 泰语
% `* _4 o- T+ T& U0 m4 m◎上映日期 2019-08-27(泰国)+ m. h" i4 G/ P$ N: y% z
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users4 `! z! ?, G* j' J; u6 {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34812399/
2 [( L( I& d5 j9 l: w& Y% A$ I# ]◎集 数 12" \6 k& _& n7 n  a0 ?1 b0 c' s. K+ {
◎片 长 404 {$ _; q* q2 Q0 W2 c8 K' H
◎导 演 พงศธร ทองเจริญ, \4 Y& S$ G3 c/ D: `1 L4 R
◎主 演 Few* |- f! J+ x9 Q. I( B5 N& k7 L* Q
     Auu7 E& A9 W8 J  Z- J/ q1 P( M
     Martin
) ?% u6 I( d& J6 g* J     娜露潘格慕·柴辛 Narupornkamol Chaisang
- U1 y( \8 W$ H: K' u: t     妮查潘·查采芃纳 Nichaphat Chatchaipholrat" L7 z  T5 s2 _- y
     Siribanchawan Jidapa' |) ]3 t4 X6 i9 D' o  F0 L

$ p# m7 |, g+ X% z5 J" |0 r- y) V! S! q0 C9 o8 b) ]
◎标 签 电视剧 | 泰国 | 泰剧 | 【电视剧】泰剧 | 【电视剧】亚剧6 s0 j% m% @6 A

! o+ g8 `2 Q. e! c. S4 B◎简 介    h* {3 n/ n- w" Q# |6 E

/ [7 [& a/ M5 t; P5 U 在泰国曼谷大都会,有五个充满梦想和热情的年轻小伙子同住在一起,但是这个房子只有一个卫生间,五个男生都是不同的职业有着不同的梦想,在这屋子里发生了一系列的爱情故事。
 1. Video
  . m4 K9 V& K1 e+ h
 2. ID : 1
  9 Q: z( Y6 u8 ?
 3. Format : AVC
  % L2 U$ g  P' ], O; ~1 v
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  8 f/ {8 [; \" r0 N: _
 5. Format profile : Main@L4
  7 s) B6 A5 @" ?* Z% n
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  ( X- J8 Y( b+ k& M; B
 7. Format settings, CABAC : Yes; y+ S# ~4 O2 v* [1 r# [) f+ A
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames* L$ k4 L' Y9 f0 U; x2 e* m2 S' U
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  $ h  b7 G* y0 }- y+ A0 W2 Y
 10. Duration : 39 min 54 s
  " L+ @. M+ t: h5 G" s' O% l! n
 11. Bit rate mode : Variable+ |. |% R& l; I/ g! ]4 w
 12. Bit rate : 5 800 kb/s% F5 D- @, H5 n7 W- z( ]; L. f. H( r
 13. Maximum bit rate : 8 700 kb/s
  ; w! t& q; @- L! ]' q) N3 {
 14. Width : 1 920 pixels
  & F: {+ ?) |8 x" f: m; I; Q3 K
 15. Height : 1 080 pixels
  4 e) A# B( {$ p6 |4 X; w- s
 16. Display aspect ratio : 16:9" a) i; |* }. n
 17. Frame rate mode : Constant
  " w$ X0 w9 h3 j0 Q6 o
 18. Frame rate : 25.000 FPS$ z9 D) t$ w) ^* K8 s
 19. Color space : YUV0 k. m& _# m- J2 t
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  ( z7 Z" P3 a* I1 O- ]: o
 21. Bit depth : 8 bits
  ( r" U+ M9 c, V
 22. Scan type : Progressive! ]$ H" }5 E) u, |- t0 a9 L( z5 f
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.1126 V' W3 F" B/ d6 r7 l/ ^- M
 24. Stream size : 1.55 GiB (96%)( A" A- y7 |. ~3 \& t* ]/ [  E
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
    _; i$ ?4 C; V4 m( W/ N- ]
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=8700 / vbv_bufsize=11600 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00% {& K- d' v5 l5 _( h! k
 27. Default : Yes, m2 p2 j( ~3 l* S5 Z
 28. Forced : No7 t. F7 r0 J, \  P3 V! b
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28' ~% e- j# g/ L) m  V# ]
 30. FromStats_BitRate : 56700922 z) J4 a3 y+ ?8 B
 31. FromStats_Duration : 00:39:53.960000000
  # _" N5 k) ]' R0 Q1 J; ~6 h
 32. FromStats_FrameCount : 59849
    W! U- {) N' }9 ?
 33. FromStats_StreamSize : 1696746769& x( {. V5 ~; X& E/ G+ X0 g, C

 34. 4 B5 }8 N! |* q9 j, ^6 ^, p8 e! H
 35. Audio' L& p9 J7 ?. n8 R  v
 36. ID : 29 M& m* ^. X! r8 y: o
 37. Format : E-AC-3
  , R2 R) Y4 n/ k* Q2 F# r  X' q/ A
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
  & d3 R( N; T+ W4 N( f
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  * l( d+ Q- L6 I
 40. Codec ID : A_EAC3
  * l; F! t1 n+ T( i& G* G
 41. Duration : 39 min 54 s
  0 H  [! ?9 U  l; }) C1 x0 m7 r
 42. Bit rate mode : Constant
  9 ^5 _  ^# n) J2 R1 x5 `- G
 43. Bit rate : 128 kb/s
  9 O. j- A4 |1 I! J
 44. Channel(s) : 2 channels) v9 @* [7 S8 f( t9 [/ J# s
 45. Channel layout : L R8 [) h: s1 c- K8 g) C. A! T
 46. Sampling rate : 48.0 kHz0 w: G, k+ L* U# |: X9 J  ~
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)% I! G$ l4 k  m- w- S) {5 C; J' G
 48. Compression mode : Lossy0 G- j+ b+ h: V# K
 49. Stream size : 36.5 MiB (2%)
  % m) H+ O9 W/ a! ]2 Y
 50. Title : Thai# S7 P/ h% ]: y/ O. x) C
 51. Language : Thai( Q. }# p( ?5 Y  R  d
 52. Service kind : Complete Main
  ) q: s2 c8 D/ L+ _$ u
 53. Default : Yes
  ( C( X9 l" J8 s# V0 O
 54. Forced : No
  . q7 G% u- o  B" E8 L4 ~, v
 55. Encoded date : UTC 2019-10-05 11:25:28
  - h8 K& C5 f' X0 m: c6 k
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:287 U8 y* A& P# X& Q" i7 i  c$ N' w
 57. FromStats_BitRate : 1280003 @3 k# q- q7 x9 O" q' B
 58. FromStats_Duration : 00:39:54.016000000
  ) B" o$ R+ u/ y& i; k" N' B! s
 59. FromStats_FrameCount : 74813$ o9 h8 A6 |7 J7 k! s
 60. FromStats_StreamSize : 38304256
  " T+ w1 S$ f3 e

 61. 0 }$ h5 C4 I* Z& {
 62. Text #1
  , u; f2 N  b0 X+ f+ G0 j
 63. ID : 3
  6 F$ c( ^- y/ w' M/ u
 64. Format : UTF-8
  6 f, E' Y+ @1 L' S4 q# k* B
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF84 a5 U& @) Z$ q7 l+ y
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* B& ?3 y* A# C5 O
 67. Language : Arabic! N: }( y7 O& `8 v" M+ N- C
 68. Default : No. i- g) B( r- Y4 Y
 69. Forced : No
  3 F7 k. J- D! f" P" F
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:288 S+ b& V$ ?1 ^4 d
 71. FromStats_BitRate : 81) P  @& C; J" F0 Q) N) c0 d7 }
 72. FromStats_Duration : 00:38:13.1600000008 F9 B" Q' M7 J6 J8 j9 d7 x! z. J. t
 73. FromStats_FrameCount : 642& ]$ {* {: L6 Y4 s
 74. FromStats_StreamSize : 23376
  3 M5 O- w4 Z) [3 V* l( l
 75. : j, {0 ]6 z; n. O
 76. Text #2
  & y6 @/ p# N+ q& h5 z2 Q- }8 e: ?# B
 77. ID : 4" U- e9 ~9 N# V9 T0 {  T8 k
 78. Format : UTF-8
  / D6 x- Q* ~, ?! g2 V  Q
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8# @5 o5 e' x! @# l% j9 M" {
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & \0 e3 k* H6 c" t
 81. Language : German
  ( i* e) [! x4 u6 {* w
 82. Default : No
  1 O$ b# f+ f. |7 W8 Z9 B5 d& k
 83. Forced : No$ D8 r5 {& t5 D  `. B
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  9 {" y' V! u" W1 t
 85. FromStats_BitRate : 541 \" r/ r; x; C. ?* `% ^
 86. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000" t# J. |6 Q1 X+ z# f
 87. FromStats_FrameCount : 641
  . S) J! R1 g9 {/ T# W. Y
 88. FromStats_StreamSize : 15664. v5 p8 T' J3 T7 ^& o
 89. 1 T$ h) X- t( }' `
 90. Text #3; K* H% M5 c$ u  I5 v# b
 91. ID : 5
  : F9 v4 @$ j! x' G7 r" ]
 92. Format : UTF-8
  2 w" N  E0 U$ Q
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 `+ g# V! m' D3 v8 T( D
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) x& [9 H- t4 V: |! J" \
 95. Language : English
  . }# W1 W% ], Y3 @5 m6 J+ R& {
 96. Default : No
  ! M4 h  G7 v7 W
 97. Forced : No: r/ ]" S8 j; P3 K8 `6 x
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  5 @' b0 X$ H7 C' Q
 99. FromStats_BitRate : 49% o( D, v- w+ }
 100. FromStats_Duration : 00:38:13.1600000005 M- {$ b0 Z0 a( [) Q
 101. FromStats_FrameCount : 637
  7 ]# r; ?0 K$ K" i5 c. \' p
 102. FromStats_StreamSize : 14239
  . L4 p% z  f; ~. u/ A
 103. " J& a6 |/ _: p8 z
 104. Text #43 [/ D) D  j- a- S  W6 [
 105. ID : 6
  - F! s7 L2 z- b% \
 106. Format : UTF-8
  9 ^) |! Z" M5 d: O
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 y" S! {& x6 v5 S% y
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 k  I! P$ u/ x0 L
 109. Title : Neutral
  + j8 l  v/ b9 c3 F: C
 110. Language : Spanish
  / N9 T) n3 \  l% A- T2 Q- ^
 111. Default : No
  * {# U* J0 M/ ]
 112. Forced : No
  6 R8 T# z1 @6 [4 K
 113. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  7 F: t, z& O! `- J
 114. FromStats_BitRate : 51
  3 ~' h! G# l1 c  E
 115. FromStats_Duration : 00:38:13.1600000002 C. G, a2 I( X4 q3 K! r5 f
 116. FromStats_FrameCount : 6415 j$ r6 Q  [; q+ s0 P
 117. FromStats_StreamSize : 14699- [" T) j9 i3 D. m+ Y
 118. 3 ]0 }5 g7 Q1 i: w& D
 119. Text #5
  3 E, C$ e. A2 C. T5 r
 120. ID : 7
  1 s5 M) @2 m2 w# ?! S
 121. Format : UTF-8! I; I+ m, v& h$ N
 122. Codec ID : S_TEXT/UTF8. c9 C1 G: p6 x, \* y, h2 l
 123. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 |6 @$ t( _- t2 _7 l, Y
 124. Title : Castilian
  9 ~) f% U7 \$ V- ]% U
 125. Language : Spanish* x2 h9 i3 Y: N/ ]5 i' s/ v( X
 126. Default : No
  2 C! S0 [' D6 Z- u' F5 \# T/ \
 127. Forced : No; S6 z" A" x* b* x* T# U, x
 128. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  0 {  r3 Q( W; t) v4 F$ L0 Y
 129. FromStats_BitRate : 47
  7 V" }7 \  T# D
 130. FromStats_Duration : 00:38:13.000000000
  ( s- r. J; F' E( z" N  U
 131. FromStats_FrameCount : 635- R( L7 r7 N4 @! W
 132. FromStats_StreamSize : 13707. h1 z2 [  [0 P

 133. 7 f/ d( p- \: W  u! p1 j  Y
 134. Text #6) R: a8 Y) h+ L& v  Q: y: N* Q
 135. ID : 8
  0 `9 o2 ]/ W  W: k$ d6 I
 136. Format : UTF-8
  7 I$ ?: I. b. a7 }  q" X/ \! W
 137. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) E0 ]; u3 X5 A5 L" S! ~
 138. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) v& X  n$ w& b; C/ Q
 139. Language : French3 e' {4 [  r9 a$ J
 140. Default : No" k4 F/ m% i5 m/ R4 M  a
 141. Forced : No
  + s1 b$ F( Z/ J* S# `7 x
 142. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  2 j% H* }& B8 w' \) S+ N7 s
 143. FromStats_BitRate : 55+ c6 Q6 K1 ~1 g( ]5 T
 144. FromStats_Duration : 00:38:13.040000000
  6 ]7 t, E* Z! q) [' }  k; o
 145. FromStats_FrameCount : 628
  5 h( `+ h# R1 q$ A8 Q
 146. FromStats_StreamSize : 15937
  6 V; }2 {- H" F+ B
 147. ) C) i: q* O8 P! h0 \/ ^
 148. Text #73 _3 c$ U8 Q5 i: x" k+ v
 149. ID : 9
  + ^4 ?2 c$ x- U8 Z( v+ u3 D0 V
 150. Format : UTF-89 h" P  s' V, q
 151. Codec ID : S_TEXT/UTF8- |; u' [! s* k6 _
 152. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # t7 S5 W, B3 k2 {1 D7 ^2 r" o
 153. Language : Indonesian
  # l  P. E. ]3 Z* [# T6 x
 154. Default : No3 T, W$ W0 }3 n5 i( x* ~1 I" _1 c
 155. Forced : No: K+ p" ]* g- d- Z$ Q
 156. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28# H* f' |8 s. r3 Y
 157. FromStats_BitRate : 50
  0 x+ n+ o) O3 r: T& b; t
 158. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000
  # X1 y+ c. J5 r+ H. |- `; g; C
 159. FromStats_FrameCount : 640' B! ?- `+ |: G: C* x
 160. FromStats_StreamSize : 14415
  ( f+ K. u9 R& Q2 L( [- L, f% n
 161. ! ?( U6 I. X0 c5 F# P' t
 162. Text #8
  $ R4 C# Z/ p( ~+ R$ i$ v
 163. ID : 10% T) @9 G! K3 \* K
 164. Format : UTF-8
  ' y& H) q2 N: g
 165. Codec ID : S_TEXT/UTF8" D5 ~, a9 W* F% h* P
 166. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( q2 V$ Y( Y4 i
 167. Language : Italian
  - k/ b2 s; L3 h0 p+ Q
 168. Default : No
  & t4 F' C" _$ I$ Q/ q% B9 T
 169. Forced : No* F: O0 f5 A, |' y9 M
 170. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  ; Y8 S7 @- h  F2 R
 171. FromStats_BitRate : 51: _: B" J* W1 K+ F
 172. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000* e0 x6 u6 N" X7 j6 E  }5 i9 Z
 173. FromStats_FrameCount : 640
  , h- o/ v4 b/ O" _4 \$ w
 174. FromStats_StreamSize : 14781
  ' K+ L1 R- E& b2 F9 T
 175.   K9 V" M) ]9 o% v: T
 176. Text #9
  2 G4 ]; L6 @  G  W0 l9 U- ^5 E0 C
 177. ID : 11
  % \% m+ m1 F/ {( R! t
 178. Format : UTF-82 S& \3 L( f4 m' n( D1 B
 179. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 y/ ^5 f  P( d4 y
 180. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 j8 B0 W( k- X. d5 s9 H$ l5 Z
 181. Language : Japanese
  ; [3 u0 c/ S- F2 F8 I- h
 182. Default : No0 n( N8 K  r* X8 ~
 183. Forced : No  p3 Y: {. F' G' a$ C6 |( y
 184. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:281 {4 a9 V* G' ]/ E
 185. FromStats_BitRate : 42
  9 V$ `6 a+ H" i) U+ {
 186. FromStats_Duration : 00:38:12.920000000
  + s* f6 L# M, U/ R
 187. FromStats_FrameCount : 551
  ; q* L3 p' u' k1 [7 i9 M
 188. FromStats_StreamSize : 12174  c4 D! `  |! B7 T1 L6 z2 s
 189. * _8 O1 I# x! g- p+ d7 H
 190. Text #10
  + N1 p) N; C: F* d' o
 191. ID : 12" s8 ]: v. `8 J6 {
 192. Format : UTF-8
  7 v/ a( f3 P2 T
 193. Codec ID : S_TEXT/UTF8- |% P( o- I& _1 @- D% S
 194. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) s; O1 t6 Z) X* B+ p0 W) R
 195. Language : Korean: u2 J+ S4 G3 v( M- A% i9 p
 196. Default : No3 K  C+ A' k* x
 197. Forced : No
  ! V; ]' E7 F, k/ r; W
 198. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28$ b1 [: g% ?: p  u
 199. FromStats_BitRate : 50% I6 x8 A3 o2 B3 _6 c) f# U: E
 200. FromStats_Duration : 00:38:13.1600000000 N, R: |# Q: R( a7 I$ F
 201. FromStats_FrameCount : 625- j- P5 o2 C" Z0 W+ f0 V; y
 202. FromStats_StreamSize : 14425. ~9 q  Y$ f$ k( @6 m/ p& v: {
 203. , p- e$ y* l; g) L
 204. Text #11! b8 u9 @0 l3 _7 t+ ?$ j
 205. ID : 13
  . x/ S4 |) u" V# B. T8 J3 `- [
 206. Format : UTF-8
  / X' n1 x' Z: c- o4 J
 207. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' D5 W4 o" o8 u1 ~+ `2 O
 208. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    w; I7 @# e' ~! e1 c
 209. Language : Malay
  3 j: k$ x# k4 I, M) t0 t* w1 l
 210. Default : No& U3 E, I& l) @
 211. Forced : No
  & y, m0 O* @2 J0 {7 i
 212. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  - N' i3 S! t2 X& W9 Z% k
 213. FromStats_BitRate : 51
  ( x# B# D9 G0 W- i
 214. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000
  % G6 n0 n: h, o) x1 t+ _
 215. FromStats_FrameCount : 639
  , U8 p& C2 V& _* f
 216. FromStats_StreamSize : 14730+ T: O+ v0 P$ c3 H7 b

 217. ( \$ C3 s  }+ w: Z% q
 218. Text #12, ^/ W" a7 e9 d, t% ~* I8 ^
 219. ID : 14  ~+ V: c1 o6 X. {2 m, y
 220. Format : UTF-8" A( Y" Y) e; n( w5 c% Q
 221. Codec ID : S_TEXT/UTF8& d6 R7 p7 E2 ^+ v* S2 `
 222. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , k5 \. x4 O3 p7 F
 223. Language : Portuguese2 ?7 `  P+ J8 Q  {) |6 S
 224. Default : No
  % b7 R& n; V  f7 i" b& ~( |
 225. Forced : No
  * J- y. C9 X. B" e# U
 226. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28- C0 D7 y$ a* S* s0 W+ W6 G1 M
 227. FromStats_BitRate : 53) J* m! N1 n9 ]
 228. FromStats_Duration : 00:38:13.1600000000 L* {# v/ `$ ^6 B# B' C
 229. FromStats_FrameCount : 634' C" t9 T: L1 d
 230. FromStats_StreamSize : 15277
  / f3 j( |0 P, a0 X4 `! e- d
 231. 2 ?+ p# h; g0 b. J  P
 232. Text #133 m% B: T/ p3 @* |1 K. N) _+ D% K
 233. ID : 15( `& Q( c- X9 G! z  X
 234. Format : UTF-8# r. Q  Y: Q" Y) o
 235. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( H1 U- C, A  \8 Z7 y4 r& b' X/ f
 236. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 L" Y7 B  m) D* x
 237. Title : Brazilian
  " S; d; ?9 P7 r; x: o5 j2 b
 238. Language : Portuguese& S( Q( _& J- s/ F! r
 239. Default : No
  1 L1 @$ A$ z! g4 c; N
 240. Forced : No! }* i! U9 c1 k! S: U
 241. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28( U! Q7 [4 m$ W
 242. FromStats_BitRate : 49# z! F! G$ W- t
 243. FromStats_Duration : 00:38:13.160000000
  3 o1 A- k) D# p3 W1 @
 244. FromStats_FrameCount : 635  G8 d7 _7 O9 w
 245. FromStats_StreamSize : 14238
  ' J* ]) }6 ?/ D

 246. & ?& Q! f0 Z) H7 p
 247. Text #14% T7 Z9 b* v! U0 }( V# M4 z: {
 248. ID : 16
  : g7 C# u1 a. M7 Y1 J. b
 249. Format : UTF-8& `! Q% j! [+ h( x4 A2 U
 250. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ o1 z2 w$ M; L
 251. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; @" `" O, U. {( J0 q
 252. Language : Thai
  7 ]/ |1 a8 W5 K% R- d' r# y' ^
 253. Default : No
  0 K, u! i5 {9 Q0 \
 254. Forced : No3 B( e8 S5 q4 C: @2 M
 255. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28& @( z! B) c: X4 r2 J+ k
 256. FromStats_BitRate : 125
  2 J/ E. n1 `% N8 a; _7 n
 257. FromStats_Duration : 00:38:14.8400000008 z4 m0 I7 F" M5 I; W9 `
 258. FromStats_FrameCount : 640, T4 Q4 e+ A1 v6 p
 259. FromStats_StreamSize : 35864
  : p- h4 Y$ f" G; J8 h

 260. 9 J$ v$ S( X+ @; N0 V
 261. Text #15+ g6 f( |- W) z1 M& k
 262. ID : 17. o, x7 h$ F1 l& {* t. ^
 263. Format : UTF-8" q% [% o6 h- C9 ]& p7 j
 264. Codec ID : S_TEXT/UTF8+ D) e) q+ E2 s( n' W/ o; d" `) h
 265. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 P* y! e1 h+ D1 u
 266. Language : Vietnamese
  3 p8 a; |& K8 x6 q) T" T7 Y" ~: S
 267. Default : No
  6 m: ]' E; C) R! v/ S2 P
 268. Forced : No
  ) S0 A. w" F/ I; a* H7 W" O
 269. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:28
  , E& M5 d# j' v2 ~" U3 b& h
 270. FromStats_BitRate : 64
  2 m  \1 W* Z" T" n
 271. FromStats_Duration : 00:38:13.000000000# r8 O8 u( T% e% V, ?4 B
 272. FromStats_FrameCount : 635
  5 c1 w1 z; k# X* D# a
 273. FromStats_StreamSize : 18511
  8 R& n% @3 c; q3 B. V# m

 274. 2 I% x- _/ B6 U
 275. Text #16
  ) Y! J8 n, m) s- s; q( M% f4 ~# C# h
 276. ID : 18' G" ~" e& r! R4 N/ u; ]
 277. Format : UTF-8
  3 p9 s; p: e6 m( E2 J2 ?7 \6 e
 278. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . b  h; J, P5 `1 U$ ]1 U
 279. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ C# X& q$ a- s% l! O5 e4 v
 280. Title : Simplified
  # d+ _* Y1 A* j7 w
 281. Language : Chinese, l+ M6 w. D, A: [1 B
 282. Default : No
  # f- b' w/ k  J
 283. Forced : No
  0 @: f- [' E2 q! w
 284. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:282 F/ s* ?- ]* ~5 o; _/ h" B
 285. FromStats_BitRate : 45
  . H4 r, z1 x/ s( ~
 286. FromStats_Duration : 00:38:13.120000000
  ) i; A8 `2 L' V, K
 287. FromStats_FrameCount : 617
  $ p. R) O) q( ~+ O
 288. FromStats_StreamSize : 129440 L& S8 ]- d' a5 x% c

 289. ( ^# ?$ m) e, {# j, G1 l' S& @$ w
 290. Text #17
  * |( w) Z, D) k+ L* t. a" Q3 t4 D
 291. ID : 19, s4 J& Z1 Z  x9 u1 U3 `# P
 292. Format : UTF-8
  4 x! E/ G7 f: v& J
 293. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 V) R# b+ l5 C( p
 294. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: u3 @. O; d0 j0 }
 295. Title : Traditional
  * g# l: z! X* v+ T- W8 _
 296. Language : Chinese$ ^& a) P1 Z# s, @
 297. Default : No
  0 q- q# J' Z  B/ W* C( h& j* j
 298. Forced : No
  4 G1 J3 t. v+ w6 t( o
 299. Statistics Tags Issue : mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / mkvmerge v46.0.0 (\'No Deeper Escape\') 64-bit 2020-05-13 23:59:25 / UTC 2019-10-05 11:25:286 B3 _# d: ]4 s* N% h
 300. FromStats_BitRate : 45
    c% W/ w/ C* ?* i3 S0 I
 301. FromStats_Duration : 00:38:13.120000000/ c- P7 Y9 B. K6 p; P9 q+ V
 302. FromStats_FrameCount : 617
  & ^. k7 c+ E7 S$ W* S  |
 303. FromStats_StreamSize : 12993
复制代码
% {+ A0 k& n1 S! @5 l$ v& v9 T9 {

0 n8 b% U( B- u9 U6 d' m: o4 }( m! s7 c
( Z0 D9 g; P7 y( X3 v# D

; o5 E6 T: H. m* V2 R' e
1 A6 t5 o" T$ J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-7-8 16:01:46 | 显示全部楼层
一群同志,有没有女神?
发表于 2020-7-8 16:18:59 | 显示全部楼层
这么一个海报,这么一个简介,再加上标题“泰剧”,敬谢不敏
发表于 2020-7-14 06:46:46 | 显示全部楼层
谢楼主分享资源。
发表于 2020-7-14 08:25:40 | 显示全部楼层
good good sharing
发表于 2020-7-18 22:26:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2020-7-18 22:41:58 | 显示全部楼层
谢谢分享了啊。
发表于 2020-9-16 19:15:12 | 显示全部楼层
泰剧都好养眼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-3-2 18:35

快速回复 返回顶部 返回列表