HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 211|回复: 8

[欧美] 真人秀:圆环 巴西版 第一季[自带中文字幕]The.Circle.Brazil.S01.PORTUGUESE.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-SPiRiT 32.8G

[复制链接]
发表于 2020-4-20 21:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

: }+ s# o1 `( S( H/ l2 m- S                               
登录/注册后可看大图
5 a$ B6 {* z- N( Y2 s
, W8 f" o! y. P! l5 z
◎译 名 圆环 巴西版& E# L2 w* P7 D4 X2 t
◎片 名 The Circle: Brazil
1 R# f: W* P) H  h# w  |0 G◎年 代 2020
& T7 I$ r" s) ?  W◎产 地 英国/巴西: r1 }5 }7 s; n/ v3 Q
◎类 别 真人秀' B" z' u9 q' q: m( Z
◎语 言 葡萄牙语 Portuguese4 u" r" j: ~8 n- Y) M' ?
◎上映日期 2020-03-11(巴西)- p! X' B$ c$ U0 T5 o
◎IMDb评分  6.9/10 from 246 users
& ~, |& B8 r+ G# d2 ~* s◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9581782
, A) |" D; D: ^* K& E$ E" g, Z◎豆瓣评分 0/10 from 0 users8 j9 N1 }, b+ ~4 N  }! X
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35005479/
8 D! a; \2 R+ n◎集 数 9
* T1 h7 R- W9 S5 I* ^8 t◎片 长 48分钟
' b3 R/ V7 p' E  P◎导 演 Giovanna Ewbank
. K; |6 \4 m3 m5 z* f◎编 剧 Giovanna Ewbank
$ @6 S) y8 H: _◎主 演 João Akel
! l# @" s! O8 _* p& B     Raphael Dumaresq
/ a+ ~1 ?  W) e* s2 B     J.P. Gadelha
- Z! y2 C% x2 j: U: \, s4 ?     Marina Gregory
8 A- s9 y7 Z6 ^' C% g- R2 v     Lorayne Oliver6 E) c- R+ M! x; C# L+ X" g0 w
     Lucas Blazute$ a+ `; |! |, D9 ~$ p/ S) q3 k
     Marcel Blazute
8 @4 i, r  H( D7 _# D     Loma Lisboa
( m" G/ G0 G. L4 _' G     Gaybol
: H9 J6 |) T, x, A  ?/ M* R     Rayssa Santos* ?" d! q% d6 L2 _. I- @5 K
     Rob Vulcan
- b7 O9 |: ?8 r, u! a0 u     Raf Vilar
% ?6 r0 p; |0 ^1 C: v! p& S% @     Ana Carla Medeiros$ F9 w+ C3 H3 o0 m: }
& C  ], a7 H6 t, ^* }) R; j

7 V) c( Y5 [- U" r5 Y( G0 C4 e◎标 签 社交 | 真人秀 | 巴西 | 2020
3 n/ p# t% ], @* B! L6 H
8 o1 I8 ^& u  N  R4 U1 w. }4 W& L◎简 介  7 Q9 v, ?7 c3 E. R

$ [& U! m& N! D) ~: B% U+ ?4 C9 c8 d 做自己还是伪装成其他人呢?在这充满乐趣的真人秀比赛中,线上玩家尽他们最大努力地眉目传情、拉帮结派甚至虚构角色等方法去赢取30万雷亚尔(42万元人民币)。! D5 G3 c' f& c+ K, e3 `2 o0 H' _
 Be yourself or someone else? In this fun reality competition, online players try their best to flirt, bond and catfish their way to a R$ 300,000 prize.
 1. Video, |% @6 D6 U* `* D9 C, n
 2. ID : 14 I5 A6 r2 _4 Q# k) X/ t( d, F/ C
 3. Format : AVC8 ~* p  H# x$ A& _, p# K
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
    O8 h2 E( ~7 M" I& O
 5. Format profile : Main@L4" _8 v+ u0 O8 A0 n0 w: ?( f
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  , u  ?$ u* e: f+ e
 7. Format settings, CABAC : Yes2 }# Z% B( }7 F  A* d7 e6 S" ~
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames) ~# ~' @: ]3 G: w/ y. m
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  ) a6 Y. A3 ^; s, m
 10. Duration : 1 h 1 min0 ]0 T0 X2 N. w, p+ A
 11. Bit rate mode : Variable. S. B" Q2 k. M$ H' m' c
 12. Bit rate : 7 500 kb/s% T/ `! B; w- V) x- A
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s
  : S5 g! q; i9 Y2 w; v9 _
 14. Width : 1 920 pixels! o8 S, P' j; J
 15. Height : 1 080 pixels  A- K) |9 d/ l' c9 Y, t
 16. Display aspect ratio : 16:9
  ' U6 ^! Y4 T0 _5 K6 J/ E8 E, i. b; O
 17. Frame rate mode : Constant
  / F. y, Z' f# z+ n
 18. Frame rate : 25.000 FPS6 ^$ s# y0 B- L& {2 W
 19. Color space : YUV
  . }7 m3 j) g+ r7 Q0 ^' R; P
 20. Chroma subsampling : 4:2:0( ~; t- F7 O: L: t  p
 21. Bit depth : 8 bits3 r2 y8 @: c* m& H! w
 22. Scan type : Progressive
  ! |9 K. `& l/ `7 j# P
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.145" a; J& N4 P4 Y" _0 p6 ~
 24. Stream size : 3.21 GiB (92%)
  % g, q: ]' s! h0 Q5 j* ^! B' _
 25. Writing library : x264 core 148 r2717 0d2410d
  4 G2 I6 {. k, ?  E& ]5 J
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.001 a: @$ `  N0 f) ~, \  {/ O# _
 27. Default : Yes
  ) j1 G+ t  d% B, e9 K) `4 H1 Y
 28. Forced : No
  ; q0 B# |8 Q0 r9 v$ @/ M

 29. 6 n9 R0 G6 x) G! l: [- G+ l8 @$ d" M! V
 30. Audio
  9 ]- E3 Y. z' |* d& P; W' o
 31. ID : 2
  " t' A1 f  Z+ H" S' u6 i
 32. Format : E-AC-3
  2 f" Y0 K8 V& N' V1 b
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  ; a2 d' b, Y0 c" N* g: l6 l1 w
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus/ K9 z5 r1 Q3 v: d2 u& q
 35. Codec ID : A_EAC32 k8 P$ z7 |, d' c
 36. Duration : 1 h 1 min" I/ u2 F& }3 D! H4 ^/ A, b$ S
 37. Bit rate mode : Constant
  0 G& g- u+ q  w& z4 x
 38. Bit rate : 640 kb/s$ d% O3 E9 l6 d( @( N4 A) J$ a- g
 39. Channel(s) : 6 channels
  ' [2 Z' }. {* U
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs) \5 Z8 G' D- I, k8 F) ^+ |, h7 i
 41. Sampling rate : 48.0 kHz" f" B5 a. \- y+ l9 I  o
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  " M2 W2 Q  D$ K+ Q9 y
 43. Compression mode : Lossy/ M" ?: K2 Q" h( J% [& p/ ?
 44. Stream size : 283 MiB (8%)
  , ?/ S  U) \& Q) l. B; ^4 S0 f
 45. Title : Brazilian
  & l0 m5 ?- |. [( f( h. x
 46. Language : Portuguese* h9 `! |. `% W( @% U
 47. Service kind : Complete Main
  7 Y" V9 n" j. W! z
 48. Default : Yes
  3 x8 h% G$ h% _* T
 49. Forced : No1 H5 B1 U% v9 Z5 R, V* f" Y

 50. . I! h0 \, M+ c' U2 {: ~
 51. Text #1
  $ M% Y' y' M# I1 n# K9 N
 52. ID : 3
  1 N. v: G1 r1 M1 ?9 L
 53. Format : UTF-8
  ( e' M/ R0 ?) G9 \8 a. [
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ I9 h* Q& j  y( D* `9 o+ J. Y
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; J' c. h/ v6 Y/ e0 z. n- S; m( C
 56. Duration : 1 h 1 min$ E% o/ Q9 \7 ?4 l% K9 p) T& U
 57. Bit rate : 79 b/s
  . q" B$ S9 q2 y" `* B; y
 58. Count of elements : 1145, j; A* Q' l! P* J4 w  X
 59. Stream size : 35.6 KiB (0%)
  0 i9 A3 Y) G7 O& h0 b6 E6 N9 m  n
 60. Language : English- p/ I8 u. _4 j( L7 l" W
 61. Default : Yes2 @9 p3 k9 @& I. w- e2 E
 62. Forced : No6 C/ \) p3 p0 R- f, T
 63. & l3 k2 l8 a, [4 B1 @
 64. Text #25 N& Q; I+ J: C& v3 c
 65. ID : 40 ?4 ]3 |, c4 B6 [  s) K
 66. Format : UTF-8
  " I$ a/ A9 ~& q* R6 V8 U
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF82 L) K/ A7 q! G7 y3 K
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ o$ w6 l- V2 l2 i7 r/ [
 69. Duration : 1 h 0 min
  . E! Y. A% i1 S4 c) r- A* |
 70. Bit rate : 101 b/s2 m* G# K1 q8 G
 71. Count of elements : 1345/ C( c9 z; B. n. _1 [
 72. Stream size : 45.2 KiB (0%)% `7 {$ @# `6 S( ?7 Y! Q
 73. Title : Brazilian (SDH)
  + }) P( [! z; b# L4 B: L4 H
 74. Language : Portuguese
  % H/ E% }2 W; P) E" ~& y' d7 Z) f0 ?- F
 75. Default : No
  6 W8 v% h. J) x( R, W& m
 76. Forced : No: F; U" u, o6 g. S- F  S" F# [

 77. / H- r+ D: P8 I* H* m0 r7 U
 78. Text #3  t: a1 l( _8 {% }) h3 Y
 79. ID : 5- c, {* Z. U, H$ h
 80. Format : UTF-8
  : G) A5 _' @- o! p  @* t. u
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , I( E5 {# f' t
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; A% z- F* z' u% q
 83. Duration : 1 h 0 min
  ( ^* ^4 I% s9 B/ b+ h) b& Y. f
 84. Bit rate : 137 b/s( l' c9 o/ a2 C5 |4 K0 {. Q+ B
 85. Count of elements : 11746 L1 o6 T: {$ n. m1 `1 K* |  S
 86. Stream size : 60.9 KiB (0%), z! Z; g. t+ m
 87. Language : Arabic
  1 e0 x4 D, c4 b0 I  W! J. N/ o
 88. Default : No3 Z; ^" a/ M8 x' C8 E
 89. Forced : No
  / {; G! h& _* L

 90. + p- |8 h4 R5 [  K% o
 91. Text #4
  8 j( G* C. L) v# |
 92. ID : 6
  7 {! J0 \5 s7 ]8 _
 93. Format : UTF-8
  1 y' P$ c4 p5 I; U# K' K
 94. Codec ID : S_TEXT/UTF88 g; z- |# B* g1 {
 95. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ I/ C- Y" z  P( r% D
 96. Duration : 1 h 1 min# e( `+ G0 N: h$ p; Y
 97. Bit rate : 77 b/s9 h. D% Y+ x% R  b
 98. Count of elements : 1151
  8 y- g- O/ M6 S
 99. Stream size : 34.8 KiB (0%)$ v: e9 x. f6 \2 r" [1 i* v) n2 j
 100. Language : Czech
  ' x. @. ^6 N& k2 f$ D: Q
 101. Default : No" x9 i. M6 B# E" u
 102. Forced : No, f. Y2 v6 u4 x
 103. ; [& \2 D% ]& u4 K! {4 {5 f
 104. Text #5
  # z( |( C+ t& _, P
 105. ID : 7% e: y( w  y1 x* i9 E) p! M
 106. Format : UTF-8
  % {* @7 s! m, C4 v
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8  M, V0 N, {$ p- E0 D
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 b: R, g4 I: Q! R$ v
 109. Duration : 1 h 1 min
  & {3 R# X: `3 M+ E4 k
 110. Bit rate : 79 b/s/ j. B2 Z) T5 y
 111. Count of elements : 10929 C1 P; N+ I5 o; T
 112. Stream size : 35.8 KiB (0%)
  & e# L- p% \6 U& T/ B: B6 j/ p: W9 c
 113. Language : Danish
  , f; T3 A8 o9 S& A( k; c, {
 114. Default : No
  $ L, r4 a2 q  ^$ _
 115. Forced : No
    {* p5 M( m* K. h- V9 Z

 116. * F/ Y3 g3 b" [' i5 l: c# {
 117. Text #6
  9 h  B7 ~# _: a
 118. ID : 83 ?, w7 r5 w8 c0 X
 119. Format : UTF-8
  , x/ m$ H" u: ~
 120. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 V7 R& y. i2 r; c/ n  i2 F* Y
 121. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 p3 t+ ]! _: ~( d
 122. Duration : 1 h 1 min
  . s7 N" Q0 C( R
 123. Bit rate : 85 b/s
  ; V3 z0 v- @- j* [' Z
 124. Count of elements : 1128% v4 q. d( k8 p2 R; i0 ?
 125. Stream size : 38.3 KiB (0%)( e. @  O1 u4 _/ `  q: q! @
 126. Language : German
  + q5 V4 y3 p" D6 p9 X3 w! u
 127. Default : No
  : A: _: Z) ~8 R7 O" m
 128. Forced : No
  $ P7 L" U" N/ q/ t$ S  n+ P

 129. 6 S; E( d: X9 b: i6 K1 ^
 130. Text #78 m7 d- {7 \4 y" A- W! q
 131. ID : 9
  0 S7 M8 Z/ R0 {' r; _
 132. Format : UTF-8
  $ r% }# t  u2 J
 133. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ ?$ D7 x* n# m; `! @
 134. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ u7 b( ^; T# z5 F( c/ S' A8 \
 135. Duration : 1 h 1 min
  , Y% T# v$ h7 G& v6 Z
 136. Bit rate : 141 b/s) L) h& }( g6 Z6 g/ t2 P
 137. Count of elements : 11671 i$ g" N2 @1 W" ~$ l# m4 N
 138. Stream size : 63.2 KiB (0%), a9 e/ U- m7 j
 139. Language : Greek
  : I( F5 Z9 t# _% T! f  [
 140. Default : No# P7 k, ?4 y( T% j0 \( q
 141. Forced : No
  - g6 _$ O( m: }$ v6 O" T+ o
 142. ( u5 w8 l: Q: c* w
 143. Text #8
  ; H4 h, z. ?; P# |2 h" ]3 h) {! a
 144. ID : 10+ J) w8 H3 a; S, @8 w# e0 @/ M
 145. Format : UTF-8* k+ x2 n% o  O* A, ~# _/ J
 146. Codec ID : S_TEXT/UTF8" ~4 y& a) Y$ N' U( j
 147. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ x8 w0 b" l3 b# C( ^) B, w2 ~
 148. Duration : 1 h 1 min
  8 d+ |: K3 h" ~: ?3 I' x% |9 T: N
 149. Bit rate : 82 b/s
  1 \3 q+ j$ `' {0 \7 F* P
 150. Count of elements : 1094; W; x3 j% `2 M3 x" R/ G
 151. Stream size : 36.9 KiB (0%)
  0 s6 m" i  Q& s4 L9 p# z
 152. Title : Latin American
  3 w0 {7 v, y# u( I6 D
 153. Language : Spanish6 l! Z( D1 @, A5 C# f* B5 o3 F
 154. Default : No
  ! [& C. t5 R2 A, K
 155. Forced : No
  " c8 R( n4 v" L/ ]" [9 q9 m* ~

 156. , C7 a# L1 K2 Q8 W, \& ], C
 157. Text #9, a9 ]6 A% q: r# D2 D2 d
 158. ID : 11
  $ b% c) t7 X% C6 o- N/ U" d
 159. Format : UTF-82 T4 ], Q; [; `) N  |/ `
 160. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . H- J( F$ A2 Z6 X2 R" r- Z
 161. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" n6 l. r1 t$ [+ y) r/ F. e$ E
 162. Duration : 1 h 1 min
  / t2 b# y7 e0 i( S
 163. Bit rate : 80 b/s" q" d& u* l: I* [& o* |2 N, F. k
 164. Count of elements : 1099
  1 J/ a9 Q4 J8 f5 Z
 165. Stream size : 36.1 KiB (0%)
  # _) i: W5 w) v$ {+ l+ D
 166. Title : European
  % P! }6 @0 b5 f" S1 a
 167. Language : Spanish* R: n! u- f' u' s) D# n5 L5 H
 168. Default : No
  . \* O8 G7 q+ R/ }
 169. Forced : No& m) Z2 ~# g" w, h

 170. ; G, t( p4 G7 a( q8 X3 o. ^: j
 171. Text #10* x+ N3 a* h  i4 N4 ~/ U: m0 e
 172. ID : 12! w' ~, W1 s+ z% T1 F* r
 173. Format : UTF-8( p3 Q. j( o: N+ [5 h8 s8 g6 I7 w
 174. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 B+ @. u- o) i: ^* ^& i7 m+ _
 175. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' G3 E/ @- \9 i# r2 x8 o) U
 176. Duration : 1 h 1 min8 M; w+ D; {* f7 _% ^
 177. Bit rate : 74 b/s
  - v% o, |# y4 e1 F; o7 b2 ?& |  u
 178. Count of elements : 11545 [, F& q7 v1 d4 n5 d/ |  Q) N8 M& V
 179. Stream size : 33.5 KiB (0%)
  " }" T: ~  r; I; ^. a
 180. Language : Finnish
  ; M  c$ u: j, ?3 K9 `0 d7 ]7 ^
 181. Default : No3 P; ?9 c2 l3 X' T; U; }+ [1 x% t
 182. Forced : No6 m: a( c: y1 N3 o  z

 183. 9 X3 d( r1 o$ t5 Q  V" C3 K
 184. Text #113 P# e- H# B, k( y+ ]3 }, Q: e
 185. ID : 13% V. q' s* f0 u" Z9 [$ S# Q, V
 186. Format : UTF-83 \) f) G+ f$ H; Q$ L1 y* ^' J  v
 187. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " p! s8 {$ _: W
 188. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 n3 M, \# H- k
 189. Duration : 1 h 1 min2 E7 {) J/ d1 j, a; c% V
 190. Bit rate : 78 b/s
  + F, r4 o. _! S2 U# I2 |
 191. Count of elements : 11134 `/ I3 a. U' T* [
 192. Stream size : 35.2 KiB (0%)" ^3 x. B' ~$ n; X* `0 |2 O
 193. Language : French
  ! J# Z+ S) O) Y( E
 194. Default : No
  % Y6 ^3 Z$ {4 D2 `" A
 195. Forced : No
  # a) t1 q4 v) p- ^
 196. # k( j- T: F. Q$ N1 W' K( f+ O
 197. Text #12
  ; ?+ e, i) k$ S+ Z1 _
 198. ID : 14
  , ]6 R3 E/ N( X
 199. Format : UTF-8
  7 E! y9 j8 A  _2 G0 ?: k$ N
 200. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' q- o) K/ c! W& d
 201. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& [5 r1 H8 o+ w+ n
 202. Duration : 1 h 1 min# [6 U" m  u, h% ]% S% _  k
 203. Bit rate : 127 b/s4 l/ L) X4 u9 |5 u' s0 ^7 C
 204. Count of elements : 1171
  5 X0 k1 L7 @- K1 H) C
 205. Stream size : 57.1 KiB (0%)# a4 W% Z5 e( T- g( m( H, k$ V9 q
 206. Language : Hebrew/ O9 p( w. ~; h/ Z. E
 207. Default : No( X" ]2 m9 r* y% e
 208. Forced : No8 O. H0 x* F1 p+ R% _

 209. / [' ~/ }# ~$ o9 V3 |
 210. Text #132 v3 q0 g; ~6 ~$ S: B# u+ L
 211. ID : 15
  1 H4 `+ @; v8 {/ f7 u& N9 E! c+ [; X
 212. Format : UTF-8$ |6 f7 A+ X  M" `' ~+ @( {, g
 213. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 Y5 u0 ^, W' h- `
 214. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * c9 y2 D4 O1 C! F6 s
 215. Duration : 1 h 1 min
  ! ]  D4 Z2 @! b  t3 [
 216. Bit rate : 85 b/s
  / w" I* G2 w/ x
 217. Count of elements : 1095
  - R- |( W' m: }9 D' c/ H9 {9 n
 218. Stream size : 38.4 KiB (0%)
  # t- A0 o" e8 \- @# M4 @! w! h  f
 219. Language : Hungarian
  & c/ K+ V! F( Q  M# o2 T( ?# v) p
 220. Default : No! Z$ ^( B0 X3 G, x
 221. Forced : No
  / c' K& C0 v  q8 ]$ ]7 B8 s

 222. 7 @# u# r+ d* ]/ U  m% Y7 ]
 223. Text #14
  2 g$ Z  ~4 a4 Q) [6 t" d( W
 224. ID : 16
  / x; L, T1 z5 |3 N" H, k
 225. Format : UTF-81 M% i. d, s# r9 H
 226. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # k  {% \3 [5 g* G
 227. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& @: a) S4 l* S# x  b: H
 228. Duration : 1 h 1 min
  & }9 x9 U2 G4 ?- I) j% J
 229. Bit rate : 79 b/s
  6 Q+ _7 q0 N, N2 O
 230. Count of elements : 1171: l9 T8 z- s* R
 231. Stream size : 35.7 KiB (0%)
  3 [% i, S8 g* q0 ]8 u) P' D
 232. Language : Indonesian
  * @& [3 A( C0 b# f; ]$ A# N2 [5 p
 233. Default : No
  1 m# Z: P# @. ?6 L
 234. Forced : No6 ?; T- F: G4 n) w1 s8 W

 235. & a! F) M. O, ]: B: l' h
 236. Text #15: o  s# T% z2 |  v: h
 237. ID : 17
  # ]0 `) z' u# G2 }  r- b* G) K
 238. Format : UTF-8. Y& O/ Y6 E4 ~! ]# E4 d& H% m
 239. Codec ID : S_TEXT/UTF83 Z( h- Q# T/ i! c& V7 f
 240. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 N+ Q7 A$ @+ V" x3 m! y# [. ~
 241. Duration : 1 h 1 min
    O. X; x5 q6 H# t* v8 v
 242. Bit rate : 81 b/s; k; x( T  A. ~" Z
 243. Count of elements : 1127; C3 ]2 P5 z. u7 j' ^+ m: J) ?
 244. Stream size : 36.4 KiB (0%)
  9 K2 c* n% D. r1 W& |
 245. Language : Italian) j/ r/ ~5 O' _% U, @7 L
 246. Default : No# f0 ~5 i3 e2 H; z; F3 B2 g
 247. Forced : No
  % I( E8 Q! o- g0 t" Y
 248. : A* A' z) |& F# M  G2 e9 d, P, q
 249. Text #16/ O  U$ t0 d3 b+ N! g: l0 v
 250. ID : 189 Q( n& T) ]! {+ q9 Q3 r
 251. Format : UTF-8
  * y% o. p/ \/ k
 252. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) D! S5 h) C3 X
 253. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ c$ ~+ e6 h; S6 H: e
 254. Duration : 1 h 1 min4 X) B7 z6 w* U' c& m8 K
 255. Bit rate : 79 b/s; x; b' @2 D7 T, d2 H
 256. Count of elements : 1166/ z% m5 l8 [% n% s7 ~+ O% Q
 257. Stream size : 35.7 KiB (0%)0 u- y# s( g% J( U* W: X
 258. Language : Japanese2 W( @, q7 a: Q5 m) A8 {5 [
 259. Default : No& I  v  g- y- \) D% l3 e4 V$ U
 260. Forced : No, [! L  A/ |/ [' g( q1 ]
 261. ' ~* z9 z9 Y9 j. z) |. ]# I
 262. Text #17
  # `6 N* D* ]& y
 263. ID : 19
  2 A& O6 b5 ]+ o7 M4 D
 264. Format : UTF-8
  1 Y4 e0 u- m9 W- b, U
 265. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 ]0 ?5 z. {% _/ I
 266. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" M9 _# F" V9 A, S5 g" \2 p2 N
 267. Duration : 1 h 1 min
  ; J5 g; H% v1 v! X
 268. Bit rate : 101 b/s
  ( U! n! G' A3 ?5 O
 269. Count of elements : 1170
  : ]! l; @9 }* ~+ c( _! j2 g( M
 270. Stream size : 45.5 KiB (0%)
  $ D! z0 F. `6 H3 i$ R: I; T, B1 n: T6 ?
 271. Language : Korean% P) F0 W1 z* _0 U+ r- Y1 s2 w  ^4 i
 272. Default : No
  : L9 w& E3 X3 u# x2 o2 q
 273. Forced : No5 l9 B& x6 h1 ^0 r& J5 Y
 274. 8 ]2 u7 U) P8 i& E( G  ~7 c+ J% O
 275. Text #18
  " ^4 D& o( ~2 |) c2 b* f* S' P
 276. ID : 20
  ' w8 x  F9 V0 D1 ^7 f: r$ K
 277. Format : UTF-8
  , O% a. g5 Z: T% F
 278. Codec ID : S_TEXT/UTF8: x+ l$ k* s1 D9 }2 T* b. J! Y) \5 X2 R
 279. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - d9 U) [7 H8 @9 _7 [
 280. Duration : 1 h 1 min+ E+ Q! b. @& a. K
 281. Bit rate : 75 b/s
  7 X, x7 X9 H# X0 q" N
 282. Count of elements : 1013, f, j) L. X7 C; J- i, @5 r, R
 283. Stream size : 33.8 KiB (0%). X6 Y0 r6 {8 c- l- @
 284. Language : Norwegian Bokmal1 T8 r. M# R+ k4 A5 [
 285. Default : No
  : H- u) N) \6 o+ v8 Z
 286. Forced : No
  * U  g' h% ^* [9 ^* I0 L

 287. 4 }) @- U1 v: w6 O! y3 T4 h
 288. Text #19
  0 k, B8 Q$ u. k  H& Q( b6 z$ U5 {
 289. ID : 21! Z6 h) ^# ]; @  A  H
 290. Format : UTF-8
  ! P$ [5 D4 l8 X
 291. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # O' Q2 y2 G( Q
 292. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* M0 ~4 g6 W  [5 f& b, \& @: L4 Y3 Y
 293. Duration : 1 h 1 min( u+ T, c( o6 M# K' O
 294. Bit rate : 76 b/s" }+ F8 v# F4 A# E9 o: E9 _
 295. Count of elements : 990# _" y/ s3 H; [9 F0 F/ x1 p. k. }
 296. Stream size : 34.4 KiB (0%)
  0 c7 r" L* @, g- J8 P/ Z
 297. Language : Dutch
  + }( I* n( H( C! O! O! _: {
 298. Default : No" V* H  ~+ }5 |7 ]1 t! L2 J
 299. Forced : No
  6 D  z% J' N1 g1 }" [7 w* w

 300. / f3 Z" s6 m0 _: D% ?" k+ W
 301. Text #20
  1 J; S2 g8 `/ j  X! y+ P8 D
 302. ID : 223 g5 l& y& p1 b0 g2 F
 303. Format : UTF-8- B; Y  L6 [5 |# S
 304. Codec ID : S_TEXT/UTF84 h. ^3 g7 }7 L6 ]. N
 305. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 X! r4 [! q7 M. \+ ]+ X
 306. Duration : 1 h 1 min- y! X: g$ [0 {/ V$ d) J! T" \/ h
 307. Bit rate : 76 b/s
  $ S1 i( S0 K7 V/ U+ x- e) m: G
 308. Count of elements : 1144
  # A6 C3 W# K( h% d, |1 t
 309. Stream size : 34.3 KiB (0%)
  % @' n  A% h3 U! N' C* s' ?" w$ R
 310. Language : Polish7 L; \+ z) F3 B/ c$ p' p
 311. Default : No
  ; ~+ o! L+ t+ M! V, R6 h
 312. Forced : No
  6 s; o  K% T0 W8 w% g& Z
 313. 0 X+ R1 h7 T( e$ a
 314. Text #21" P) q# e$ q8 a" [& ?- `
 315. ID : 23  j  p4 Y0 w7 k, J
 316. Format : UTF-8! i& O7 }! {' F8 v5 G
 317. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , L/ _* X' q' A. e9 }% a1 I
 318. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 l/ {6 |% l1 u2 ~9 x
 319. Duration : 17 min 28 s+ K5 ?. }# ^2 R: a- D1 |
 320. Bit rate : 1 b/s; Z) J" H% U9 a& Q. s4 g
 321. Count of elements : 5
  , T6 t1 t/ C& g4 d. f) w( _
 322. Stream size : 170 Bytes (0%)
  - O8 l+ p8 w5 m" d9 {' G' e- v
 323. Title : Brazilian (Forced)
  4 q2 J: }+ x" G7 @9 g/ `- k
 324. Language : Portuguese2 U# z1 M, H$ M' I. N( z
 325. Default : No
  * B3 \1 l& Q  ~2 @3 g) ?
 326. Forced : No2 U1 u' ^) ^+ d8 P+ X* @7 \

 327. , _2 S7 r9 @2 F2 T$ b
 328. Text #22
  2 B2 M0 Z7 @" a  B9 E
 329. ID : 240 U' i. U: X  T; V
 330. Format : UTF-8
  ; C. Q' C) j# s
 331. Codec ID : S_TEXT/UTF8# S/ A. u0 O" o
 332. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: B7 S9 d0 j! ?) S- y
 333. Duration : 1 h 1 min
  $ T/ ]. `+ h6 {' M5 q3 b
 334. Bit rate : 92 b/s
  % s( P# _2 {6 }- A7 t2 w4 W* ]
 335. Count of elements : 1128) N# Z$ {# ^1 a
 336. Stream size : 41.5 KiB (0%)
  % j1 u5 ^' z/ o7 T2 k2 ^* G+ n7 N
 337. Language : Romanian
  + l8 ~6 @; i( S! [5 {8 o
 338. Default : No
  , i( Q, r* A, J- D& V6 @; o
 339. Forced : No
  ) N- l, e+ f# b7 D: _
 340. % ]0 l0 r* Q$ x! ?9 v1 y! f" Y
 341. Text #23, t' F+ u0 O" U* O
 342. ID : 250 l1 A  {6 v' A* v4 o
 343. Format : UTF-8
  ! U$ {$ Q" t' M$ G7 J* \7 q
 344. Codec ID : S_TEXT/UTF8! c" n1 ?$ I$ f5 X8 |6 M  u7 r0 O
 345. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 B* \0 s) x# i. `- z: J- A
 346. Duration : 1 h 1 min8 w2 C5 ^2 U5 e# O7 `% S3 f
 347. Bit rate : 127 b/s
  * g" e% q9 F, Y0 o# u& @
 348. Count of elements : 11691 O$ K- j& d" a4 K
 349. Stream size : 57.0 KiB (0%)
  , x7 q! [1 w; B& h+ q6 U" u
 350. Language : Russian6 m# ^! O! _; z9 E5 u  j
 351. Default : No
  ) T+ h8 ^6 P) ?5 g
 352. Forced : No
  % E0 |. g! X$ Z( Z4 m; S

 353. % T: B5 H8 J1 d9 H3 J9 {; ]% k
 354. Text #24( S. c4 z5 v3 k/ X. c' {# x
 355. ID : 26
  1 g$ A; m% o  B& N2 E; y
 356. Format : UTF-8% d0 g5 t6 b: h# i/ \; k5 p/ K* W) X
 357. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) D5 H  Z  e; F$ E+ P7 n- P
 358. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 C+ B* z+ Y( H' O$ h5 R+ B+ t/ ^
 359. Duration : 1 h 1 min
  - g" Y$ w! |* ]* a
 360. Bit rate : 76 b/s% I* G* e* E) e. K  ~2 N) `5 e
 361. Count of elements : 1077
  4 L7 c0 |" @% `! k& H
 362. Stream size : 34.4 KiB (0%)( |# b/ D) i; K5 A9 P8 I
 363. Language : Swedish
  4 o  q9 E/ j$ I; B3 ?
 364. Default : No% \5 q) N0 N+ l. o% n2 ~" E) g
 365. Forced : No
  # f  G0 B5 t. U0 P6 z' }

 366. ) ?1 v+ S7 l9 a, {+ C
 367. Text #254 d$ I! B6 b' \4 V( x- K6 A7 o
 368. ID : 273 {# p8 k  e, s2 c  J2 G
 369. Format : UTF-8- }6 ~! E* N3 v2 o4 O2 c5 f
 370. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; x; G3 r, x9 F. y
 371. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 }) T1 F4 U0 K- X" ~3 L
 372. Duration : 1 h 1 min6 Z# f2 [& ?3 `5 w
 373. Bit rate : 212 b/s# w# b1 b& g  M3 Y
 374. Count of elements : 1173
  9 _3 `/ O9 G0 [
 375. Stream size : 95.3 KiB (0%)" K* c& a" W8 j" L/ F) X+ T& d
 376. Language : Thai
  * J. G2 Q5 V: V* s9 T& u4 V6 ^9 x1 p
 377. Default : No/ p0 O- A; l# b0 I" G2 q+ _
 378. Forced : No
  $ D9 n; h6 _; M/ {" ~
 379. 0 C2 H; P. ~! U2 H! A
 380. Text #26* ?3 X) E$ q4 W! J1 x: c
 381. ID : 28* R) ~& D$ c6 @& Y0 c' t
 382. Format : UTF-8
  3 u* J5 N7 @  j8 C* Z
 383. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) y$ C, f: o( Z; f: J* o* }
 384. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# n) Q, l2 [+ z* J  p0 u& s
 385. Duration : 1 h 1 min
  2 p2 \+ s, {4 Y9 v  F+ N) p. N
 386. Bit rate : 80 b/s  a5 i' x% H5 ?' u- d. _
 387. Count of elements : 1107
  $ \# X' w, |4 o& M. r/ A$ a" B8 `; V
 388. Stream size : 36.0 KiB (0%)3 j- ?7 k' [3 ?( {3 ~9 C
 389. Language : Turkish! P, P% S7 |: f+ C+ {- P  R" ~
 390. Default : No
  & d2 b/ k2 Y: K# f) w( j
 391. Forced : No0 {2 w' ~1 c9 c: J
 392. # Q3 G3 p0 Q3 ]# z
 393. Text #27
  $ `; q) a! }% g1 Q" E' v9 b
 394. ID : 29
  ! T5 z  N# B* T
 395. Format : UTF-8
  7 m/ c! ?9 J+ j+ z9 a) |
 396. Codec ID : S_TEXT/UTF81 h6 d, u/ X" X" Z: z) w
 397. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ |- P0 K* A6 B; n8 m* z8 y
 398. Duration : 1 h 1 min" a+ Q8 K' w; A( z6 y: D' R
 399. Bit rate : 112 b/s
  0 G9 e" ?3 U$ v. @9 @- x
 400. Count of elements : 1169# ]: o7 T- g$ x% u
 401. Stream size : 50.5 KiB (0%)
  " n& m! Y2 y) Q
 402. Language : Vietnamese
  0 a3 l2 q+ s: B. e( k+ V7 [+ `
 403. Default : No% T3 c$ c. h7 |. m$ Q( s, S6 ?# z
 404. Forced : No4 h/ b( I9 l. t9 B; K7 V) ~

 405. , o9 W/ z' d+ a# w7 v! N
 406. Text #28
    r- b0 e& W2 d+ ^7 Y5 Q9 r
 407. ID : 300 V! I, T- B- A. a3 |- h/ d* K1 p; T
 408. Format : UTF-8
  + z. ^  L! r$ b1 p; e4 ]# @" N
 409. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 V& B( {( B) W' a; H4 g
 410. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & L3 B9 ^+ p: Y
 411. Duration : 1 h 1 min
  * H0 Z: |" Y4 o* i
 412. Bit rate : 92 b/s0 ~# l1 g& B, g, G8 F
 413. Count of elements : 1185
  . A' C; V, G2 X9 B7 x- u
 414. Stream size : 41.5 KiB (0%)5 B5 a! w1 d+ [" o0 D( o
 415. Title : Simplified5 q5 H& L8 g; v; O  E8 _5 C2 [
 416. Language : Chinese5 k; H  W/ p# E1 H3 l2 q
 417. Default : No
  2 x6 y: d$ {: a+ L2 _
 418. Forced : No/ P1 i( K0 \$ Z

 419. ( k2 v- }4 R" S- Q4 B0 [
 420. Text #29
  " e! ^. N2 L; e* i- M( R
 421. ID : 31, e& w+ G- D: V
 422. Format : UTF-81 m) R9 Y$ z9 M* I( t. E
 423. Codec ID : S_TEXT/UTF8# f5 a2 z( o  Z% M) [
 424. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) n& K; Y3 g6 |* @7 p* v
 425. Duration : 1 h 0 min
  ) x- r3 J' O+ k9 r2 y7 `
 426. Bit rate : 89 b/s3 @1 V1 g. x- Q& \# K. E
 427. Count of elements : 1172
  9 X* {+ r3 m! d( D
 428. Stream size : 39.5 KiB (0%)
  % P, N  N7 h& ^  u! f7 _5 f" f
 429. Title : Traditional
  5 g) J1 o5 C$ O# R' O
 430. Language : Chinese) N- j/ i: Y( ?8 O% J* b" N( a/ L. t
 431. Default : No
  9 Y' o0 ?" h( \- Z2 w  d
 432. Forced : No
复制代码
& I0 D# o$ h; f' J( |
; M  s4 z7 k( I* ~+ o1 j% A2 u. |6 l
. n# @& C- l- p' a; ?, H
. {  D3 c9 H3 e, ^( g) R

$ l" R5 G* D4 R( X
, V/ j7 U7 x0 T0 D& l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-4-21 00:20:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源。
发表于 2020-4-22 00:12:15 | 显示全部楼层
多謝楼主分享!
发表于 2020-4-22 23:56:39 | 显示全部楼层
这个还有巴西版的啊
发表于 2020-4-23 00:15:44 | 显示全部楼层
没看过。谢谢大大的分享。
发表于 2020-4-24 15:18:04 | 显示全部楼层
太牛了有这么好资源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-7 08:29

快速回复 返回顶部 返回列表