HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 504|回复: 14

[欧美] 真人秀:欲罢不能 第一季 Too.Hot.To.Handle.S01.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-EDHD 17.35G

[复制链接]
发表于 2020-4-18 23:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
7 C( p* @8 L- `1 a  r
                               
登录/注册后可看大图

7 R: i0 m, W1 l# Q- X$ M4 ]3 t1 w2 O$ F+ n
◎译 名 欲罢不能 第一季
' i: w/ m% \! ~/ c0 ^◎片 名 Too Hot to Handle Season 1
/ F0 ^8 m1 j' D* V! _5 v◎年 代 20200 W/ \+ \% h8 ?9 C
◎产 地 美国
" s2 T* D7 O6 a! ?% m◎类 别 真人秀
9 P1 Q4 n% W0 B/ e$ `◎语 言 英语% h% J7 Z* c. x0 k/ e! ]9 o. ~' _4 V
◎上映日期 2020-04-17(Netflix)
; m" x4 v2 I9 b# w3 T◎IMDb评分  4.8/10 from 124 users
  m" v$ U8 m7 q3 }! Q. i◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt12004280
! V5 x$ P5 L6 D2 N7 t. k( J3 {◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
& P2 K( d) O% R( ]8 j◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35017030/$ H6 V' L* o  z+ a9 U1 p
◎集 数 8
& H: S$ t" |, Q2 k7 C6 n◎片 长 41分钟
  m) c% h% ?4 i  G. p# `◎主 演 Chloe Veitch
/ a6 N' `; m1 |! i8 ?9 u. E8 e     Sharron Townsend
. Y: s- b: Z4 N3 s8 z     David Birtwistle: d0 Y  x, ^0 z
     Rhonda Paul
' Z7 d) g) T8 v7 D2 K5 J     Harry Jowsey
$ y) a- ?" K, H# q* R     Haley Cureton
. _7 t0 H. o, t4 p, _8 W     Francesca Farago* \  @+ j" @' N$ Z6 t! ]+ E- l
     Kelechi Dyke3 |6 u" ^; Q& B# J0 H0 q# T1 S5 o
     Matthew Smith
/ X  l7 n4 ]& v  k4 E/ g     Nicole O'Brien2 \6 _0 b2 z0 N% U2 b% l
6 B" U6 M3 [$ I, Q6 J
3 J$ Q0 @6 k$ E+ Q: S$ B3 x
◎标 签 真人秀 | Netflix | 综艺 | 成人 | 情感建立3 i! i, Y3 F, o- a  V" @" ^" F
0 A. Y9 ]6 T8 L8 v5 F
◎简 介  & `8 s1 M( Y# g" `  i
6 c5 ^% e- A- ?" v
 来自世界各地的十名热辣单身者齐聚在热带天堂,这群年轻人认为这将是他们生命中最具异国情调和最性感的夏天,但转折不约而至。如果想要赢得 10 万美元的大奖,这些喜欢随意约会的承诺恐惧症患者在整个过程中都不得有任何耍花招的行为。没有亲吻,没有爱抚,没有任何形式的自我满足。每僭越一次,奖金就会随之减少。在这个奢侈的禁欲区,热衷单身的人能够建立更深的情感联系吗?还是诱惑太过强烈,让人无法自持?
 1. Video
  ' w' o) ]) A" T% V, G9 K4 r: k/ j
 2. ID : 1$ Z( {7 q1 Q/ A. t* Q& O' }
 3. Format : AVC6 ~( L0 s; h. a5 h
 4. Format/Info : Advanced Video Codec0 m/ B. p3 {8 \) e, O2 Q% Q
 5. Format profile : Main@L4% R( s8 i. M* o
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames3 {* h/ K! ~9 V' C1 A
 7. Format settings, CABAC : Yes& Y% _1 U2 X0 K3 M5 y+ F* b
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  . k$ J& c# G6 x/ e3 k: B
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  3 L. l% S  X* g+ P" J
 10. Duration : 43 min 42 s6 I7 K9 i2 ]. O$ }7 x0 C7 {
 11. Bit rate mode : Variable4 W8 U1 S% U9 u+ p. J
 12. Bit rate : 7 500 kb/s$ H* s+ _$ c; [1 |+ |7 v- c1 E( n
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s: D9 v5 l3 G& p% q
 14. Width : 1 920 pixels; k( t6 f; m! X
 15. Height : 1 080 pixels& c" P0 x! [/ m- h) G4 ]( [& P% F
 16. Display aspect ratio : 16:9
  # Y# \1 m7 I! {" H) V& W2 s' n
 17. Frame rate mode : Constant4 `/ A* f, [: S) b  x. V
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  5 L& ]- t* _8 V: F
 19. Color space : YUV
  % |$ @; o! c1 J8 r$ z3 h" o
 20. Chroma subsampling : 4:2:00 a9 E) C8 d0 m" M9 [6 h3 g
 21. Bit depth : 8 bits7 Y9 i# E. o% Z# b& E+ `
 22. Scan type : Progressive
  , s; \# b, Y; |& S& U* e% H
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.145
  ! M8 W- K, h' N) Z8 a
 24. Stream size : 2.20 GiB (90%): ^4 g$ I% m0 o) h
 25. Writing library : x264 core 148 r2717 0d2410d: e' h7 X% D/ t% _" s
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00# }4 o# `% f3 ^+ b
 27. Language : English
  2 |2 V7 O% ^' C3 Z. l
 28. Default : Yes+ o4 C8 ?( F0 l1 g: r: _- c
 29. Forced : No
  % E9 D& u& w9 w- f( _( P1 V
 30. ) A, m  H/ w4 S5 o
 31. Audio
  3 M. v* w3 q( M( F) T
 32. ID : 2
  / S& g/ e( o: T6 k  c4 `+ v7 r
 33. Format : E-AC-3
  % O* q) C1 a  a! ^  Z6 n9 f
 34. Format/Info : Enhanced AC-3
  0 b* S' e9 L5 C. v& V5 g) O7 P
 35. Commercial name : Dolby Digital Plus
  9 k1 V6 x  I7 K0 P+ d6 A& P
 36. Codec ID : A_EAC3
  4 P% r4 i* m- Y# X, d
 37. Duration : 43 min 42 s2 D" b- W0 x$ B
 38. Bit rate mode : Constant
  . y, n; M8 O. v$ J0 X( {' C
 39. Bit rate : 640 kb/s8 G8 t, l, x* ^+ r
 40. Channel(s) : 6 channels
  : @% c; t& y" z8 E! y, |/ A
 41. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  7 h4 g0 w# R. N0 u
 42. Sampling rate : 48.0 kHz
  7 h1 T( i, I) |+ x$ U. d
 43. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)' S( d9 H8 E, d
 44. Compression mode : Lossy
  ) W1 J3 R2 h$ i( p
 45. Stream size : 200 MiB (8%)+ r7 w7 J  _$ _7 N! i; L; s
 46. Language : English' j+ e# @1 Q5 t$ ?
 47. Service kind : Complete Main
  * f" P7 U. A, u) y
 48. Default : Yes; E+ L& o$ L2 Z/ @% d2 u
 49. Forced : No5 r  c) \) o7 K6 l4 l  c# k

 50. 0 E7 X# b$ y9 G3 g1 A% f
 51. Text #1% D: P' Z  {4 V- W: K& O
 52. ID : 3+ c$ c8 r6 y: U
 53. Format : UTF-8  ^1 Z7 y+ G' O) E
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + l/ Y( W- F" g* o, c" A5 c8 `. j
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) v' c' M! h4 i
 56. Title : Czech8 \. U. G6 g! F# J2 e9 m' v( K
 57. Language : Czech
  - f3 l2 P% S2 c
 58. Default : No
  9 K/ k7 O5 Q9 w$ ?7 c3 `
 59. Forced : No2 `, x" I1 H9 I4 }
 60. , l' X7 c. M  Y) X0 n: d
 61. Text #24 P! V, V7 g+ ?! Y+ d9 n& g  ^
 62. ID : 4+ ]1 ~  y# @) y& {' l
 63. Format : UTF-85 j$ b: I# S0 P' o' A' }: r* T- _3 x3 z
 64. Codec ID : S_TEXT/UTF82 X0 ^4 F) j4 ]+ n8 b: p
 65. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 a; P% @- ]4 F- Q
 66. Title : Danish
  . Q7 S. V. k6 j+ x; s* N
 67. Language : Danish
  ) V$ x% P# S  v* w, m
 68. Default : No
  , Q1 L" t+ [! K" |
 69. Forced : No! i& _0 w7 s+ b9 N

 70. , @& b7 H1 Y7 \& t$ ]9 ~3 X" P
 71. Text #3
  6 L7 d& S1 d! i7 h  w; L/ ]; v
 72. ID : 5
  $ Z4 `/ U7 Q; c, H5 E
 73. Format : UTF-8  P. s& J$ F% U, V( E) A
 74. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    B( i; p) Y$ b
 75. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 G' ?9 }6 H4 K5 d3 X
 76. Title : German# f8 r! k1 H! ]3 q4 L# r( q
 77. Language : German& ]. p8 G8 n: \, V
 78. Default : No
  2 @1 d; y2 P1 ]' T, s( j  H1 i
 79. Forced : No
  3 B# I' |5 K/ N+ R

 80. # G3 T  C+ x& b; X2 J0 r# L
 81. Text #4
  . S  t7 i4 N" N; r- N& Y; X: F5 y7 I# [
 82. ID : 6
  5 B6 u7 h0 D# E/ v
 83. Format : UTF-8  N  A+ [( V- O) K# n! k
 84. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; m& z. v- n3 o3 U/ k2 Q
 85. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , }: \2 l0 A4 X2 P/ w6 H
 86. Title : Greek9 A0 f8 y! E; M# Y4 f* v1 G* ^2 \
 87. Language : Greek! Q: e& d. R+ Y
 88. Default : No% B: x- l( W$ w! T/ a+ [) b
 89. Forced : No
  * c. H# r& B  X
 90. 2 _. {# @- {3 P2 A
 91. Text #5
  / z  F/ |4 S6 T; g2 X& I) L8 t% `
 92. ID : 7
  8 a! ~7 Q* r# @( m
 93. Format : UTF-8
  # `/ t! o( M+ L/ `% b+ W: ~4 R
 94. Codec ID : S_TEXT/UTF81 ~0 |; V8 B8 p, c: i
 95. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! [5 m  V) g, i6 R
 96. Title : English (Forced)
  1 S7 n/ X% y8 T8 W# P
 97. Language : English
  & R9 E0 u7 g' j( W1 l# c
 98. Default : Yes
  ! |) A+ P2 _8 k0 X# V
 99. Forced : Yes
  , V2 n* z4 A0 C
 100. " ]& g: D2 H# J- w$ D( B: @
 101. Text #6
  ! U0 V! r/ s( S- `4 n
 102. ID : 8% E6 u" q5 w; i0 ]! |, Z
 103. Format : UTF-85 m; i: W1 u6 P/ N( S( G
 104. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - T, p( T$ z9 x+ Z3 u
 105. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( H0 V7 w7 I! m! n" ?$ S9 M  j
 106. Title : European Spanish1 v/ T/ m3 ]$ N' a6 q9 _$ |0 N5 Q( C
 107. Language : Spanish; Y$ |5 z4 p7 G/ ^! ]
 108. Default : No" l# J* L2 N7 d7 M
 109. Forced : No
  " m4 }( H. p, Z2 g; @

 110. 0 B# }" N1 l' D7 L0 E
 111. Text #7
  , a& d1 B0 V: r* H, x( _* V/ c- |
 112. ID : 9
  + z3 [: l: [; t4 x3 ?
 113. Format : UTF-8) Q; _$ s$ o% |! d
 114. Codec ID : S_TEXT/UTF8  |& i% E4 B- ?
 115. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* ^2 P( V  A& c2 |2 |5 @/ ?
 116. Title : Spanish
  / z0 L( z6 X, \' ], ~( l
 117. Language : Spanish
  ! S% x5 l  M4 I
 118. Default : No
  ! R  B7 @  \8 d0 v# O
 119. Forced : No
  / Y% l$ G3 T! {8 V0 R( [
 120. 6 l7 V7 u! K9 v$ I; u' C# u- m
 121. Text #8
  $ i" ^+ a. }# ?! W* J% F- ?
 122. ID : 10
  0 K: t' P( ]* I! W: p0 p* e( I- G
 123. Format : UTF-8
  ' Z8 e* n* g/ B3 P! z7 M) t, K
 124. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 m& M3 e9 @3 Y5 j9 Z
 125. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 {! S' D4 q! B- U0 k
 126. Title : Finnish
  7 m1 `3 K' I" l+ Q
 127. Language : Finnish) _- {/ R$ i- [3 k' R$ \
 128. Default : No
  ) q# L4 F8 O, h+ @' \$ }1 S8 S
 129. Forced : No, f: B+ O9 b7 f; L6 o
 130. # U2 D+ P5 `0 W/ g5 b1 i
 131. Text #9$ j. \5 g( H- w4 M5 E6 f
 132. ID : 11
  % M: S  w# Z; X: D1 c1 [$ Y* F
 133. Format : UTF-8
  ; K( b7 d% J5 L% A" Q% B) G
 134. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * o; o5 h/ Q/ Q, a! j* x
 135. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 o3 T! F; W$ h
 136. Title : French% y! @8 \# f' n# r
 137. Language : French
  : e: K) Z- @; j4 N& h
 138. Default : No
  % L! X$ i0 j2 D  u
 139. Forced : No
  ) \2 W& j: ^* B

 140. 4 m' z4 ]: o2 J2 Z6 _
 141. Text #10) w$ |* B' }5 m8 j0 q/ F
 142. ID : 12
  / A5 R" d( M, f" r  m2 o
 143. Format : UTF-8
  % L4 F. D( \7 \; q+ T2 _8 X
 144. Codec ID : S_TEXT/UTF87 z1 I. |% d5 g6 p( h% C
 145. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * e$ @7 r) T5 u% v& G3 k
 146. Title : Hungarian9 H. O" J: l0 {
 147. Language : Hungarian
    g' v$ `$ [9 X" I% P% m+ T* ~* A
 148. Default : No6 k$ X5 y+ G4 F- ^9 i" p
 149. Forced : No
  6 V% M8 w* G7 S! e% G1 V/ W4 D
 150. - U6 C% ]6 _7 |& D) A# H" t, H: T
 151. Text #11
  / y/ o; N8 i: L" u' A
 152. ID : 13
  # P  p) k2 b$ q- V, b
 153. Format : UTF-8) W2 r+ i! B+ H/ L
 154. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    U8 j7 D/ z" T( B& c
 155. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) r  z& B0 Z: [
 156. Title : Indonesian
  ' c: K' F  ^% [
 157. Language : Indonesian5 f$ V+ f! S4 `
 158. Default : No& u3 c/ q* V5 r: i  J5 S
 159. Forced : No
  7 `+ W( l8 }. ~: B7 a! B

 160. ' S$ g8 ^( g# \) g5 {0 H6 z1 L
 161. Text #120 ?2 p2 m& @; q
 162. ID : 14
  0 C- C* J: a/ Y% T7 Q+ J
 163. Format : UTF-8
  0 d( r& O6 y0 b% G0 B' u0 h
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ `) d; M4 i' |% H
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 D; q3 Z; l0 l
 166. Title : Italian3 T+ F6 {- p/ u& k6 i' y5 l; D
 167. Language : Italian9 }& M5 C. f! U  O" q' F
 168. Default : No: Z) p0 t  U6 O0 A. P, {
 169. Forced : No
  , t# N: d+ [) a: B0 L5 M- R2 i
 170. / T: {( |9 E0 p' v8 Z0 s3 F
 171. Text #13
  % {  L1 \; W. e" k  \
 172. ID : 15
  1 y7 P( |9 h: |0 r
 173. Format : UTF-8  W' l, v9 F1 y6 ^. E
 174. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # W' S% K0 |' |) R- e! r
 175. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 E9 u' l- J, ]
 176. Title : Norwegian: A) T; Y) S- M9 G* u
 177. Language : Norwegian
  $ u5 F: I1 H" [- g1 c+ R
 178. Default : No
  4 ]3 c. V# ^8 u2 |: @" J- b$ V
 179. Forced : No
  * [& R  T2 o: O7 l/ u  e0 G" t
 180. 8 O. f7 f2 G3 `* y- I  k( U
 181. Text #14
  5 S- a* r9 N5 c, X2 E
 182. ID : 16
  / h# K0 p. m% o# X3 ?
 183. Format : UTF-8% q/ `- {" G! H$ L5 a. n( i7 b
 184. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 C% [# ?5 E# E( j6 L( H
 185. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 L4 S- S0 S3 [
 186. Title : Dutch  y; x& K6 W' D( \# I# H
 187. Language : Dutch6 G; E5 i4 R' h( z6 s, P9 f/ l
 188. Default : No& Z' i4 t7 R" V1 R
 189. Forced : No" F7 Z# }* p# p9 v5 I4 V  ?7 z" E  n

 190. 3 L) j  o  H' b
 191. Text #15
  2 m# k9 u  H0 D) |( o4 ]" l, P! m
 192. ID : 17
  % d, v% y' J* @0 m
 193. Format : UTF-8
    p8 k$ }( s) b8 f" j( v/ t
 194. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 B" f4 c* _( J1 g, N. O2 k
 195. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    P4 `9 v% g7 q- X" d  ?$ p& j
 196. Title : Polish# {3 t3 E* T4 g& M7 T! F
 197. Language : Polish
  - I7 h2 A8 @  d
 198. Default : No: P0 u. F4 G+ Q" i
 199. Forced : No
  : h+ W, V; v) ~% L3 l
 200. ; u& v. T4 Z1 q+ x7 g
 201. Text #16% B# g3 O( [$ T& x1 _. q
 202. ID : 18/ `- e! ^8 J$ ]1 K  E
 203. Format : UTF-8
  5 F! j6 H, R; Z0 {
 204. Codec ID : S_TEXT/UTF8, i9 w6 A1 I/ h% \8 e
 205. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: i% h9 J% j4 ?8 Y) w) o' `
 206. Title : Brazilian Portuguese
  0 Z1 M# R0 T% S8 O' b* `. c3 V
 207. Language : Portuguese
  6 _' o7 t2 t7 k' @8 \% C
 208. Default : No1 {8 g# F3 X1 p4 O2 x% [! v
 209. Forced : No0 i. P* F* E0 b0 x3 ~
 210.   ?$ q& E4 K* m/ _. ?
 211. Text #17
  " @/ g0 m$ X- D. _8 @' T9 R# o
 212. ID : 19
  " N. |! m- d5 R. n
 213. Format : UTF-8% p) E, y* c$ l3 c3 F/ K9 u6 G' K
 214. Codec ID : S_TEXT/UTF8, {6 D; ~' L+ `! c. u6 r& E
 215. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 W: w* o; Q* c! H! o" h
 216. Title : Portuguese
  ! l4 q7 J- X! h5 Y" A9 \$ [9 C
 217. Language : Portuguese
  0 @+ A- U  X, N" F8 y4 d
 218. Default : No
  9 b3 i* h* k9 Q4 m
 219. Forced : No
  & }4 ?# {# E, m6 x$ [* G
 220. , n* x& q$ I- b
 221. Text #18# b' K$ S( `" F4 Z
 222. ID : 20
  9 W  W' U' D5 W7 Z" w- G
 223. Format : UTF-8
  / X5 l. P/ {  f/ A/ ~' R/ D
 224. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : _6 S! f# U' M" f
 225. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 p7 t2 N* s; }! x4 j. l
 226. Title : Russian
  & U- S1 M# w: T; `0 C- v
 227. Language : Russian. @. l+ S  J7 X+ l( U, N
 228. Default : No6 i6 ~1 s8 G" K) W4 w
 229. Forced : No
  ' k! i% ^4 ^, c9 V! C
 230. % Y6 U( ~1 z7 b" G
 231. Text #19* I5 \# N6 X7 @1 L4 S7 I3 \8 R1 R
 232. ID : 21
  % {/ ~2 B' U. ?7 ^
 233. Format : UTF-8$ ]; ~, c0 l" ?& s
 234. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    e, O' T/ i) J1 Y& K' n
 235. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% y  E& I( ~! y1 @8 e2 h  N2 p. j
 236. Title : Swedish
  : |  _. _* v2 h5 H9 H4 ~
 237. Language : Swedish" s! \! z- c3 b6 c; L0 F
 238. Default : No
  2 M- {' @, n& R4 W, h0 G) i
 239. Forced : No
  ' f* N* M8 }( C$ c. T
 240. 3 r/ _0 X( {+ a( j7 c
 241. Text #20
  # u; K5 w- g% g& g' X, Y
 242. ID : 227 N5 [/ b! T$ _0 a8 y# G% ^+ D7 i3 T$ S
 243. Format : UTF-8
  . M5 I2 ^. }% M
 244. Codec ID : S_TEXT/UTF8# d! C/ ^$ O# N: S; H- J( a
 245. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 ]+ c4 h9 B) _: a& w& ?8 Z- z3 d
 246. Title : Turkish) S" `) G. g- G; D9 A: u
 247. Language : Turkish
  / w9 o/ Z2 ?7 C" ], Z3 C! T
 248. Default : No- s. i+ [/ j; F* A3 ^+ D* E3 A
 249. Forced : No
复制代码
" h# j4 Y' c- q# P
5 W% W( k6 J) ?* w

; }6 n4 k: L1 V% F" \
& K8 ]/ Z# \3 o, D
$ }& h: `  R3 s
% ]% S+ S/ D/ l2 g2 I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-4-19 00:25:58 | 显示全部楼层
多謝楼主分享!
发表于 2020-4-19 03:08:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-4-19 08:28:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源。
发表于 2020-4-19 10:19:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供分享,辛苦了
发表于 2020-4-19 11:43:41 | 显示全部楼层
沒看過此類節目,值得研究一下。
发表于 2020-4-19 21:14:34 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2020-4-22 17:58:16 | 显示全部楼层
海报不错,没太明白具体是什么内容!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-7 07:18

快速回复 返回顶部 返回列表