HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 601|回复: 21

[1080p] 表姐,你好嘢!3之大人驾到 Her.Fatal.Ways.III.1993.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8.8G

[复制链接]
发表于 2020-4-8 19:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1 \' g0 z3 L; y* p; N
                               
登录/注册后可看大图

! \7 x0 T- I. l: I" Z9 y/ ?! H2 A
◎译 名 Her Fatal Ways 3
* w6 p* a8 _2 a6 N◎片 名 表姐,你好嘢!3之大人驾到3 }. m; F% B- p' j, ]# r
◎年 代 19927 S& _0 E, O0 y4 _$ _
◎产 地 中国香港
) R( T' K, S- d9 S( v◎类 别 喜剧
+ M8 [  y1 _# ~% l) \◎语 言 粤语+ I* V& Z& R: J5 |: o* Q
◎上映日期 1992-06-11(中国香港)3 S/ j  D, L2 \
◎IMDb评分  6.3/10 from 91 users
  w8 ^0 D1 A9 c8 H4 K( P◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0109262- f. t. {  a) L' [; A
◎豆瓣评分 7.2/10 from 1959 users
3 Z1 P: m( R3 i2 H4 T◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1776806/$ t# v6 }& j  r$ l
◎片 长 92分钟1 H* d! ^) M5 J1 M3 H. s1 ~
◎导 演 张坚庭 Alfred Cheung  w( E; @# p6 _* L
◎编 剧 黄宏基 Keith Wong / 张坚庭 Alfred Cheung
1 A6 E4 }( z* f2 g$ {) l2 F0 A◎主 演 郑裕玲 Carol 'Do Do' Cheng
' |1 Z9 L5 E6 F     陈松勇 Sung Young Chen
' r: \$ |1 c# c* |     张坚庭 Alfred Cheung
9 E  g1 I7 X* J     黄秋生 Anthony Wong Chau-Sang
# v, l+ R5 J6 @% D  s     乐慧 Wai Lok
- P/ k$ x" a1 y     李名炀 Ming-yang Li: t: ^0 l0 ?0 F3 Q, _# G& q
     吴国敬 Kwok-King Ng3 C* R" M: m6 e& `  A+ m3 ?8 }% U
     林迪安 Dion Lam
5 l  q" j6 O# L" F, M- X/ r' H  H" Y% `/ @# |

  g, C" @3 p% q6 p8 G◎标 签 香港 | 喜剧 | 香港电影 | 郑裕玲 | 张坚庭 | 黄秋生 | 1992 | 陈松勇% t$ s" A$ \! S$ R" m

0 ^. `8 O/ A+ ~# Y# k◎简 介  , N2 y8 e8 R7 i% G% Z- C
5 @/ u' P8 i1 t
 中央委员长千老要前往香港进行私人访问,郑大姐(郑裕玲 饰)和阿胜(张坚庭 饰)受命事先前往香港准备安全工作,岂料二人的飞机故障,最终停在了台湾机场,郑大姐对台湾方面的接待严阵以待,但一番相处下来,终与负责招待的台湾警察蒋大勇(陈松勇 饰)建立了初步信任。赶到香港的郑大姐在香港政治部督察吕sir(黄秋生 饰)的协助下,一丝不苟对来港拜会老情人的千老的每个到访场所进行了安全布置,期间她认真又别扭的做派让吕sir忍俊不禁。千老到来的前夕,蒋大勇赶到香港,向郑、吕二人透露了有杀手要袭击千老的情报,于是来自三地的三人要合力保障千老的安全……
 1. Video
  ! y, A% ^. G  U7 K) Q+ A, a4 A5 X
 2. ID : 1
  9 Z/ B2 y% K  p% Z) y: W
 3. Format : AVC- |: J* `; Y) |1 `' n0 H5 @
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  6 A3 r9 S4 J3 {9 R4 p
 5. Format profile : High@L4.1* `2 U' Z" f, N* y- q- Q8 s
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  4 R) [& G( J6 J% b$ _7 K& Q, t
 7. Format settings, CABAC : Yes7 |1 f1 I' @+ H( A5 u
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  + t& w. P2 J. m8 e5 v0 i- a3 I
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC; l9 h! f( R) e5 m: F: A
 10. Duration : 1 h 36 min8 }! ^2 X; R$ ^' W8 F
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  1 z3 ^  A" I; Q
 12. Width : 1 920 pixels! o: }7 X4 i; M* r
 13. Height : 1 080 pixels1 m5 Y% H! N1 J3 v0 b
 14. Display aspect ratio : 16:98 Q, l% t8 Z1 d
 15. Frame rate mode : Constant6 t% ^) {2 t% u3 J5 n3 t4 a
 16. Frame rate : 24.000 FPS* @' n  E1 Z# ]
 17. Color space : YUV  W/ {6 n/ R3 Y  k3 L! h" @
 18. Chroma subsampling : 4:2:0% P9 L- b  b) m) J6 q
 19. Bit depth : 8 bits
  & Q! V1 F' d( N  w; @3 f
 20. Scan type : Progressive0 v; o" }  p! R( M9 e- f
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
  3 a3 _5 J9 T* N  E1 `
 22. Stream size : 7.78 GiB (88%)
  - M. {5 o. p" g& g  U$ b- N
 23. Title : Her.Fatal.Ways.III.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT7 V0 I  y+ Z. n# t
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa8/ k/ C, \2 R2 O7 N6 V4 d, }
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  8 O/ ]8 Z. y( c2 f
 26. Language : Chinese
  . u# ^2 v# k; E! Z& d* I/ O
 27. Default : Yes
  5 s2 z3 p0 W# c9 u
 28. Forced : No' g* e$ a* m- a! V1 C3 v% T
 29. 7 Y8 j, T/ S4 Y! b
 30. Audio
  , s) X$ b  ^+ Y* ]; |1 d
 31. ID : 2
  5 E, n: @* ~" Z6 Z4 Q. D. b
 32. Format : DTS/ b8 l/ V" ~- \% \' ]
 33. Format/Info : Digital Theater Systems7 V5 g4 S* m8 y+ y8 J3 t
 34. Codec ID : A_DTS6 C; p8 A# J8 y. @( N6 l
 35. Duration : 1 h 36 min6 {# u  i+ T3 U: T/ `) k
 36. Bit rate mode : Constant
  + C" [1 b0 m" W; W5 v
 37. Bit rate : 1 509 kb/s' M" I! |* V( o
 38. Channel(s) : 2 channels) C6 l- Q6 P, |! _, t( D8 X
 39. Channel layout : L R
  ; _3 `$ ]8 d' h: _' Z
 40. Sampling rate : 48.0 kHz6 Q& x1 n3 A8 h% y! J
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  * h5 T9 V+ ]7 o1 h# G
 42. Bit depth : 16 bits
  ) e% b' u5 b( h& B$ {  y
 43. Compression mode : Lossy
  # b8 P# J' |: ~1 a9 |& z* q
 44. Stream size : 1.02 GiB (12%)
  0 L  D+ y# T6 W/ ~! K* Q; {, k. B6 m
 45. Title : Her.Fatal.Ways.III.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT1 g1 O* ?4 `0 g$ i( ^7 W5 z
 46. Language : Chinese
  6 M. H  t1 ]0 b: j- I$ n5 V2 G
 47. Default : Yes4 Q3 }- \& B, O# i9 {4 N0 @. u; S, r
 48. Forced : No
  1 a% k1 q% b+ r( o* H3 S

 49. * m# O3 u6 u, m9 [
 50. Text
  2 @$ v" u9 c/ U$ ~3 y7 A
 51. ID : 3
  # x9 i, i& r, A: _. g0 m
 52. Format : UTF-8
  ) A& ?6 K% y* {* n/ f' r& o
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 U% ?7 P# F- s& s
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; j* d  z& d( X+ ~
 55. Duration : 1 h 33 min6 ?( l8 v  ?# W3 L
 56. Bit rate : 60 b/s9 E0 r3 U+ @2 D1 w( {9 o0 Y3 C
 57. Count of elements : 1641: n1 V1 C" y4 R1 |) T; H
 58. Stream size : 41.6 KiB (0%)
  ( G: [" m" G7 o/ d) c
 59. Language : English
  ! M+ r7 S% D& ^2 x
 60. Default : Yes5 E6 I4 V5 M  N9 {6 _5 @$ s
 61. Forced : No
  ) k7 H- d3 y5 O9 |
 62. 5 A+ A1 ^: r" y: C2 B
 63. Menu
  ; z/ D* W# t. t. I7 I- J2 K
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01% _! x+ Y) E. R. |$ j
 65. 00:06:01.708 : en:Chapter 02
  7 a( p' _) u6 S
 66. 00:15:14.291 : en:Chapter 03
  4 W# C2 \$ ?, ^( _, i1 V- v( w
 67. 00:27:29.791 : en:Chapter 040 u& V9 P/ n( R; C
 68. 00:33:04.083 : en:Chapter 05- q& p* i% I. e% q, \6 r
 69. 00:42:22.166 : en:Chapter 06
  7 u" D3 c& t# K. d; o9 A: ~2 f
 70. 00:48:04.333 : en:Chapter 078 ^; n9 D& C7 f5 j0 s" N5 c  H
 71. 00:55:49.041 : en:Chapter 08+ K# O, G% {2 |8 S; D
 72. 01:03:57.916 : en:Chapter 09
  . O9 K) f2 X) S3 }6 M( [
 73. 01:09:43.500 : en:Chapter 10( z6 A8 {( u: Z
 74. 01:17:15.291 : en:Chapter 11" @$ e  G5 i2 y1 W
 75. 01:28:03.625 : en:Chapter 12
复制代码

' K  u  ?1 o3 P+ z: J( Z0 i- H) q& A4 V3 _

) c0 \8 L% K8 c; ^5 Y; ]
5 P" r6 I; [% A& K9 K, B; e3 ?; v" l# o8 Y' u% M3 i

* P  ?: _5 X9 Y* ]
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-4-9 00:16:40 | 显示全部楼层
多謝楼主分享经典电影
发表于 2020-4-9 00:59:40 | 显示全部楼层
修复得这么好,我买的DVD全套浪费钱了。。。。
发表于 2020-4-9 08:49:11 | 显示全部楼层
郑裕玲的经典作品,我喜欢!!!
发表于 2020-4-9 10:16:31 | 显示全部楼层
很经典哦,谢谢分享了,收下了哦,哈哈
: A3 M  c6 Z' G% u& D
发表于 2020-4-9 18:04:08 | 显示全部楼层
DODO姐年轻漂亮,现在老了好难看~
发表于 2020-4-9 22:45:11 | 显示全部楼层
经典电影定要拿下
发表于 2020-4-9 23:03:38 | 显示全部楼层
谢谢分享TVB资源。
发表于 2020-4-9 23:32:40 | 显示全部楼层
修复版本好,喜欢
发表于 2020-4-10 15:49:33 | 显示全部楼层
这个非常的好看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-3 05:57

快速回复 返回顶部 返回列表