HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1043|回复: 23

[1080p] 表姐,你好嘢!3之大人驾到 Her.Fatal.Ways.III.1993.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8.8G

[复制链接]
发表于 2020-4-8 19:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

' u! S; i, G. j! a* `                               
登录/注册后可看大图
7 d. Y  e: a0 O5 I+ I' a' G! G2 L

& Q; x$ i+ \0 @& y◎译 名 Her Fatal Ways 3
9 L  _$ k+ k: D& a◎片 名 表姐,你好嘢!3之大人驾到+ o' L5 H& e: ?3 W
◎年 代 19924 j4 X! {4 M8 C7 p4 y! a' |
◎产 地 中国香港
- q7 T* \2 r% M7 E( d4 w2 b; ?' a◎类 别 喜剧: \5 k0 [% H% k  o( \4 n
◎语 言 粤语
/ Z' h6 K! \# I3 r& h◎上映日期 1992-06-11(中国香港)
9 Z- J. T! ?- v5 @- l3 n% |◎IMDb评分  6.3/10 from 91 users
' e0 t9 U1 ^7 _9 P8 h◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0109262
2 l4 H! y- y9 t& g1 q/ L6 |9 T; J7 a◎豆瓣评分 7.2/10 from 1959 users) n7 J) v7 k) p! S7 v7 t
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1776806/! O% `# Y, B1 Z) J+ T: N; Q
◎片 长 92分钟/ q! S% ?. {/ x
◎导 演 张坚庭 Alfred Cheung
- w8 Y7 A5 M, Z$ {◎编 剧 黄宏基 Keith Wong / 张坚庭 Alfred Cheung: Q: ^: c# m  A1 o9 k) k7 e
◎主 演 郑裕玲 Carol 'Do Do' Cheng
9 h0 ~/ g) o6 P; z$ p     陈松勇 Sung Young Chen" A) K/ T/ z0 _/ G1 R
     张坚庭 Alfred Cheung
( d2 f) D0 K+ L" M  k6 B; T/ a& w$ G     黄秋生 Anthony Wong Chau-Sang1 X) H+ I  @: n
     乐慧 Wai Lok
8 N/ M3 B. z$ L$ x8 ?     李名炀 Ming-yang Li
, w! L% M: L6 Q  n: _- L: N0 J     吴国敬 Kwok-King Ng# k6 L( d/ R; D4 c2 S, ?! c& l' l* p8 y
     林迪安 Dion Lam1 a# ]9 n. H0 l1 h

* {) @5 U% l* [. w& I- z6 D
8 T9 Z4 l( t  y◎标 签 香港 | 喜剧 | 香港电影 | 郑裕玲 | 张坚庭 | 黄秋生 | 1992 | 陈松勇
2 B* w3 S! O9 {) a+ g3 |$ j
% ^" i6 V  o& ?4 W1 F◎简 介  
7 s. O) T" A- w' T6 C' g  j# U# u0 D% u% R$ p1 z
 中央委员长千老要前往香港进行私人访问,郑大姐(郑裕玲 饰)和阿胜(张坚庭 饰)受命事先前往香港准备安全工作,岂料二人的飞机故障,最终停在了台湾机场,郑大姐对台湾方面的接待严阵以待,但一番相处下来,终与负责招待的台湾警察蒋大勇(陈松勇 饰)建立了初步信任。赶到香港的郑大姐在香港政治部督察吕sir(黄秋生 饰)的协助下,一丝不苟对来港拜会老情人的千老的每个到访场所进行了安全布置,期间她认真又别扭的做派让吕sir忍俊不禁。千老到来的前夕,蒋大勇赶到香港,向郑、吕二人透露了有杀手要袭击千老的情报,于是来自三地的三人要合力保障千老的安全……
 1. Video
  + l, b- M# J, y( D/ D
 2. ID : 13 a2 J4 i4 o3 D
 3. Format : AVC
    B% [9 ]) S8 y2 l$ C
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  6 L# S! A0 l% C
 5. Format profile : High@L4.1
  3 b. I: w# H. ~1 ^% K% Y
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames1 J/ B! _+ d- x0 X) @8 S9 \# W6 D& o9 A
 7. Format settings, CABAC : Yes
  2 x% w2 p7 t# ^3 c+ i: U- o2 l
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  " d9 S8 [6 E5 Z# z, ?0 t# Y( a
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC+ x* B, H) F3 \$ Z' K3 Y5 L3 X
 10. Duration : 1 h 36 min
  9 ?! B8 _! F9 P. R. s
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s. T; ]; s" w8 K; j  R) K
 12. Width : 1 920 pixels8 x) R/ I0 D9 C! x/ r
 13. Height : 1 080 pixels
  ( G6 k, ~4 \8 ?( v$ p1 p7 p4 w8 O
 14. Display aspect ratio : 16:9
  2 n* V- f" {; F$ V
 15. Frame rate mode : Constant
  - B( J3 Y& C( d, ~) d
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  3 @( T% Y5 b3 a6 B4 |. ^
 17. Color space : YUV8 i; A  u8 J( P+ |8 X: {4 l
 18. Chroma subsampling : 4:2:06 h: r6 |5 i2 i
 19. Bit depth : 8 bits  O0 O& {/ d$ n4 V
 20. Scan type : Progressive
  ) _. i( l+ Y6 L# M. e! `
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
  + m7 q0 H' `: F6 h
 22. Stream size : 7.78 GiB (88%)
  ) C5 S# {0 |% s/ H8 Y8 y
 23. Title : Her.Fatal.Ways.III.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  4 H2 {8 B, d( l/ m  s% U
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa86 ~* C. ]" W9 B, k  v
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.008 d( W: i. Q1 ~% E
 26. Language : Chinese
  8 A' q& d  k1 x3 N% S; Z1 I
 27. Default : Yes
    @0 I; Z/ d1 o5 U% x
 28. Forced : No
  1 l% M, c' F" i; `4 r) B# Q
 29.   s  m2 |  d% F( G: Q
 30. Audio
  ( m% A5 f7 i$ r
 31. ID : 2
  ) T/ U8 a# G3 b5 a* |& E5 Z7 x
 32. Format : DTS/ F( x) E5 Q& w  g1 M+ w2 ^8 [
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  & J% T7 k! C; ]; `
 34. Codec ID : A_DTS/ R6 k+ X- z4 M* M' |% \1 e
 35. Duration : 1 h 36 min( Q4 Q4 s. T- N
 36. Bit rate mode : Constant
  - y( {& f& }# }, o3 Q
 37. Bit rate : 1 509 kb/s+ E% \+ ?# V2 ^9 e; N! b3 w5 i) E
 38. Channel(s) : 2 channels
  7 j. K! y3 L* j8 ?* H
 39. Channel layout : L R
    [' r/ U9 E+ P0 x/ F6 L! _7 y- v5 X
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  % |- B6 ]4 A0 j4 J, X/ W
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)  C; u: y+ T/ A) S/ E
 42. Bit depth : 16 bits, k& |# `# _- ]% f2 G4 W
 43. Compression mode : Lossy+ S2 p! ^; w6 c. z
 44. Stream size : 1.02 GiB (12%)
  ! @9 p. z6 I+ K% ]
 45. Title : Her.Fatal.Ways.III.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  + q1 A, l; [- s  n. L4 _% d; |
 46. Language : Chinese* D# g* g' u* p5 U
 47. Default : Yes. z3 m9 Y  o( d9 ?; F! O: O
 48. Forced : No' Z" V5 w3 R( J

 49. 0 q% @. q. A* ^4 a0 l. D' }
 50. Text; r- {& e- H, a/ h6 H
 51. ID : 3% E; @) i! w$ y4 f4 W- Z8 K
 52. Format : UTF-8
  . [* Q  B2 E$ V5 C% U
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF82 I- p" F( ?9 Z+ w0 h7 j5 ?
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " A5 ~. F" N0 z6 e6 o* U# A% H
 55. Duration : 1 h 33 min
  8 B0 K9 Y) M+ A* J5 ]3 X
 56. Bit rate : 60 b/s
  / t3 z# _* [9 t, d
 57. Count of elements : 1641, q3 D1 s( G  ?: q  a0 P: l
 58. Stream size : 41.6 KiB (0%)% ^$ f. g( C! I& t. I1 ^& _  n( x
 59. Language : English
    X* `1 _* f% v
 60. Default : Yes: o" {2 x7 r/ I% ?7 P! W
 61. Forced : No2 m3 T9 O  k0 s) o4 Z7 b

 62. 8 D$ m+ T9 d9 \& p$ E
 63. Menu
  + n( f+ h; f* @! X5 i% V& ]
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  1 a1 C+ ]3 e4 b, p: H! d  {! G" z
 65. 00:06:01.708 : en:Chapter 02
  / Y+ \7 n8 N/ Y3 J, P
 66. 00:15:14.291 : en:Chapter 03
  $ r" ^& H8 c4 i3 W& D
 67. 00:27:29.791 : en:Chapter 04
  7 A- L, V. z7 O' K9 S. O1 `
 68. 00:33:04.083 : en:Chapter 05/ ~5 L" g$ ]# h" c7 J- g
 69. 00:42:22.166 : en:Chapter 06
  ; W- Q( l: j% [8 S  K
 70. 00:48:04.333 : en:Chapter 07
  % s4 D9 s; E0 P! i: z' t; [* V
 71. 00:55:49.041 : en:Chapter 08
    P, _( y& m5 @# j! l2 @# R
 72. 01:03:57.916 : en:Chapter 09/ j) Y, B" i' n0 z
 73. 01:09:43.500 : en:Chapter 10" y- U5 [- |4 q+ j
 74. 01:17:15.291 : en:Chapter 11) G2 |4 F4 j, d( ~6 a8 E& U: J5 {8 \
 75. 01:28:03.625 : en:Chapter 12
复制代码
$ {9 T( z6 D1 o6 H

% N, K7 u- m2 y5 g/ X/ X. B9 r; `' F' ~2 U0 I) b- S: D

* }- p. U: N& M' ^
: `5 q0 r8 A. \9 p
4 B0 a- S& D2 d5 a* ~! O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-4-9 00:16:40 | 显示全部楼层
多謝楼主分享经典电影
发表于 2020-4-9 00:59:40 | 显示全部楼层
修复得这么好,我买的DVD全套浪费钱了。。。。
发表于 2020-4-9 08:49:11 | 显示全部楼层
郑裕玲的经典作品,我喜欢!!!
发表于 2020-4-9 10:16:31 | 显示全部楼层
很经典哦,谢谢分享了,收下了哦,哈哈
& X' i1 K/ S* V$ f: r' ?
发表于 2020-4-9 18:04:08 | 显示全部楼层
DODO姐年轻漂亮,现在老了好难看~
发表于 2020-4-9 22:45:11 | 显示全部楼层
经典电影定要拿下
发表于 2020-4-9 23:03:38 | 显示全部楼层
谢谢分享TVB资源。
发表于 2020-4-9 23:32:40 | 显示全部楼层
修复版本好,喜欢
发表于 2020-4-10 15:49:33 | 显示全部楼层
这个非常的好看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-11-24 14:25

快速回复 返回顶部 返回列表