HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 604|回复: 9

[1080p] 表姐,你好嘢!2 Her.Fatal.Ways.II.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 9.2G

[复制链接]
发表于 2020-4-8 19:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
8 L4 r1 C+ s* i& W9 k
                               
登录/注册后可看大图
0 Z3 c$ @* u  W4 ~  t4 Q
# q# w- g3 G) r
◎译 名 Her Fatal Ways II / 表姐,你好嘢!续集
+ Y! Y( Q3 C3 G5 N5 ^8 w, I# T◎片 名 表姐,你好嘢!25 E( J% d/ R& ]) S' g
◎年 代 1991
8 Q3 l! |) ]/ W7 I% Q; m9 U◎产 地 中国香港
, ?, G5 V" I  c7 ?* H◎类 别 喜剧 / 动作
: K6 J. H* L# L4 E- Q4 A' s◎语 言 粤语; R6 C* S: @/ L6 O
◎上映日期 1991-06-13! ?4 j: ^, y& `9 {: ^
◎IMDb评分  6.2/10 from 104 users1 b6 B4 h6 d1 ~! n) P
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0109263
& _% i2 X( w$ O& y3 R◎豆瓣评分 6.9/10 from 2107 users- M3 s* w6 D$ D" y
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1776803/
7 U1 y0 A. D* m2 M3 F4 z◎片 长 97分钟
7 Z0 Y1 S! y; p( I3 P$ N# u4 Q◎导 演 张坚庭 Alfred Cheung
) ?7 s4 R8 F) p7 l' J- V7 k* P◎编 剧 黄宏基 Keith Wong / 张坚庭 Alfred Cheung
# w8 U& X$ Q8 r! k* W6 T) P6 @6 ^6 F◎主 演 郑裕玲 Carol 'Do Do' Cheng) H; Z& c0 L: V& M
     李子雄 Waise Lee  s6 k. Q2 X* b" Y! m
     张坚庭 Alfred Cheung/ \1 h1 C% I+ u# p8 @+ |9 K" I
     林蛟 Kau Lam7 [0 [0 R. _# W
     周文健 Michael Chow Man-Kin/ C- T" |7 u1 M: Z
     吴雪雯 Jacqueline Ng
: d* k% Z8 Z0 F" L$ D     陈果 Fruit Chan
5 j4 N1 |) d  n( S& x2 [+ h     程守一
, h4 I' {, v+ j0 W3 ^! t5 b' G     林迪安 Dion Lam* R2 y" r- k4 _8 ~) `. n1 ?6 N" Q
& z2 o% m9 o1 o: d3 @" I+ J
' g* R  g6 H$ R( G- o) U4 V
◎标 签 香港 | 喜剧 | 香港电影 | 郑裕玲 | 张坚庭 | 1991 | 李子雄 | 鄭裕玲
& y, g' Z! R; F/ G; M( {: I6 x0 C6 m4 X  ]
◎简 介  
7 R/ F" a' f6 W, X; S8 N% X* A* D9 o# U( Q0 l# D, y" o! ]
 郑大姐(郑裕玲 饰)自香港返回后,工作成绩颇受上级肯定,职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜(张坚庭 饰)担任干警们的培训工作。另一方面,伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄(李子雄 饰)来大陆探亲,阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案,被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子,被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护,对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫,但碍于面子无法与其正常交往。不久,阿雄返港,郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案,惹出不少麻烦,跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……" \# D& X# l$ J# x
6 g( f" n2 ^) H/ r, J# B3 \
◎获奖情况  
- i. d& T! R. _0 p% J6 R5 V/ F. k' d9 g$ l8 j& {& j5 s
 第11届香港电影金像奖(1992)  ]) Q9 U4 ]* K! F2 I; E
 最佳女主角(提名) 郑裕玲
 1. Video3 f# k0 A1 Q. M$ a
 2. ID : 14 ^; D, o. p) S6 Z2 \5 f6 u. D! K
 3. Format : AVC) E3 `7 ?' I: j1 ^7 a; }3 b
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  # G* D: p* a1 o- r
 5. Format profile : High@L4.1& q2 a5 |% n% M; {! t
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames' V$ Y/ ~* O5 K
 7. Format settings, CABAC : Yes2 W, E! n* w7 {3 Y1 ?
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames5 z8 ~5 D6 V5 n6 k6 L7 J
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC+ R' Z5 X4 m6 Y7 _0 \3 |+ ~% j
 10. Duration : 1 h 41 min
  + Q) }! T. S: z3 O! m
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  0 Z/ H4 J; T9 ^8 s, @, U. T; e
 12. Width : 1 920 pixels! C* v. E2 D% O& o" }& C" B" l0 ~
 13. Height : 1 080 pixels
  ( E$ B( x: r7 r" j, x
 14. Display aspect ratio : 16:9
  ; C) E- _( L' A# c
 15. Frame rate mode : Constant! D! h+ d* D( U% K2 ?- n
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  3 \6 X" \! i" n6 U
 17. Color space : YUV
  1 G( c0 J( T2 d( r
 18. Chroma subsampling : 4:2:09 T) x: B9 q; R! B' D& X, i" A( X
 19. Bit depth : 8 bits
  1 ?$ ]- I" x3 Z
 20. Scan type : Progressive
  ! g3 p- g' S+ t; b& o
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.2315 i) K. q' e+ o/ u! M* g4 g( c
 22. Stream size : 8.13 GiB (88%)$ `3 E* r" s; Q. Q
 23. Title : Her.Fatal.Ways.II.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT; ?( ]/ S7 M9 ~' @6 z
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef21 Y) z8 n( }% ~4 u+ ~9 }$ X8 v/ o
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  . @% K  v3 h7 _0 `! j4 m+ |) @( u
 26. Language : Chinese3 B* R: L; E5 ~  @
 27. Default : Yes9 L; x1 f0 Z( R$ [6 M
 28. Forced : No# s6 Y1 V! N) u" }
 29. + h, ~4 h/ W% ~& [: f7 n
 30. Audio- @% k' D# B) @: ^% M
 31. ID : 23 k: C" u6 Q* [' U$ n) i
 32. Format : DTS$ b( P  z( g- G2 [- ?
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
    d( u2 e, g; C: e9 ^3 y
 34. Codec ID : A_DTS  s2 ~* v; q3 v$ n  t
 35. Duration : 1 h 41 min% G; |4 j' o+ x0 r& J! m
 36. Bit rate mode : Constant
  $ E' E2 {* A% N2 l$ x
 37. Bit rate : 1 509 kb/s% Z, Y% b; m) c- M) F5 c0 y
 38. Channel(s) : 2 channels
  7 R, x; y1 A2 n& K0 |) A
 39. Channel layout : L R8 k1 A$ r; f' H
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  * z' q1 g4 C+ v# e" @. y- Y. c
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  ) u- X( g7 U  x/ C( p( }  E7 q$ }
 42. Bit depth : 16 bits4 @! t3 A, w* F9 a
 43. Compression mode : Lossy& K5 _, u6 ?3 F3 v! k' |0 H
 44. Stream size : 1.07 GiB (12%)1 V  w) h# k* E; G3 }9 N
 45. Title : Her.Fatal.Ways.II.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT: {/ u; l' l( u( ^8 H* H  V9 N2 T2 a
 46. Language : Chinese
  ; @4 k$ ?, |6 q6 s" @# x
 47. Default : Yes
  8 v9 l" i/ P; W5 B) h# C3 x
 48. Forced : No' c6 v+ t, R* M0 K# C
 49. ' }6 w* x$ a; `" P$ B/ M- Z
 50. Text
  4 c" ^/ l/ w! W' U& h/ L0 _
 51. ID : 3
  5 N& S& _4 e  j$ z+ S" Q
 52. Format : UTF-8
    Z" l; i5 [: ^# q- z1 r
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " S5 k: Q! E: x5 \+ H
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 G+ n# F4 G- l- V
 55. Duration : 1 h 38 min9 A: J. X% H. G3 g, a
 56. Bit rate : 54 b/s
  . S3 U, Z1 H( [1 C7 N' b
 57. Count of elements : 15589 Q8 [) c0 ^/ A& I; B# q
 58. Stream size : 39.6 KiB (0%)
  9 ?$ F! d# v# i- H" r
 59. Language : English
  : A4 k* l) M1 W+ h0 @4 ]: d
 60. Default : Yes
  - |4 }7 |$ Z* G+ |! e
 61. Forced : No
  7 b4 @  }% l. \# s; r9 x& x

 62. * @' [" k) g: y' O( J9 w% G0 E
 63. Menu+ n- n' i+ [8 p( V1 b3 n
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  + q  I& h) w' n
 65. 00:08:23.916 : en:Chapter 02+ n3 N6 W; e! K, O
 66. 00:15:35.625 : en:Chapter 039 ~1 I4 @; V" H% R8 T4 r& Q  i8 K
 67. 00:27:25.333 : en:Chapter 04
    r, C# ?* m/ ?: b! f1 ?, J& _7 B5 s% R
 68. 00:34:50.875 : en:Chapter 05
  / p5 ]- R" X: d1 g7 n
 69. 00:44:08.500 : en:Chapter 06
  7 ~! K: H3 M2 [$ i8 Z! S1 |( n' z" `
 70. 00:51:09.625 : en:Chapter 07' j3 ^  r. G+ d( U# T
 71. 01:01:40.375 : en:Chapter 08* H& X( o2 D5 Y
 72. 01:08:26.750 : en:Chapter 09$ i. @+ o# d8 c8 O% N1 v! |
 73. 01:18:23.916 : en:Chapter 10
  ( T/ ^& s+ p# s5 G. f+ d- y
 74. 01:25:03.166 : en:Chapter 111 S' r: C8 N) P9 n/ h0 }
 75. 01:32:22.583 : en:Chapter 12
复制代码
6 w- o7 R) h4 ^: [, S& G* ~" x

9 C3 {2 n0 ~' @, q- P
( u, `& F' B5 b& E
  A/ n/ x2 B5 r0 Y3 J! W3 R4 m+ t* `# t$ Z# o& w; j
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-4-9 18:02:32 | 显示全部楼层
ZZ色彩好浓厚
发表于 2020-4-10 15:52:35 | 显示全部楼层
很不错的电影,支持
发表于 2020-4-10 23:34:29 | 显示全部楼层
现在看感觉有点黑这头的感觉
发表于 2020-4-11 20:45:51 | 显示全部楼层
Thanks for your share!!!
发表于 2020-4-11 21:29:50 | 显示全部楼层
超经典,超搞笑的剧情。
发表于 2020-4-12 09:34:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
8 s5 p" B. x- x
发表于 2020-4-14 09:27:31 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2020-4-14 21:13:08 | 显示全部楼层
感谢分享表姐系列
发表于 2020-7-18 15:31:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。很爱这个。很好笑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-11-23 23:48

快速回复 返回顶部 返回列表