HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1303|回复: 24

[1080p] 新古惑仔之少年激斗篇[中文英文字幕]Young.And.Dangerous.The.Prequel.1998.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.X264-ExREN 6.12G

[复制链接]
发表于 2020-3-30 23:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

' F+ L' q! n" y% {3 g                               
登录/注册后可看大图
; P- @) [. M/ O+ O  ], d

9 D. X$ o# n9 D% I' Y1 I◎译 名 新古惑仔之少年激斗篇 / Young and Dangerous: The Prequel' b. H" X, b+ M% S  a+ ^9 r
◎片 名 新古惑仔之少年激鬪篇& }. P+ q1 l! H( E% a0 C4 {
◎年 代 1998$ D+ I, s( @6 n
◎产 地 中国香港5 y' T" }8 \% F8 q
◎类 别 剧情 / 动作3 v5 x5 J/ r0 X
◎语 言 粤语5 A/ t7 A* p# Z$ A; ^
◎上映日期 1998-06-05
3 E# z$ F- W( K7 s◎IMDb评分  6.4/10 from 327 users
+ A$ @7 q. ^, Y2 g◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0168264" J  t1 O; u! K+ R1 N
◎豆瓣评分 6.4/10 from 12762 users
9 o& v7 ]) c7 C6 M  _" @3 @- @◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307899/: ~& P  t# y" b1 T
◎片 长 117 分钟
) W2 n; B% I- w/ e6 |/ Q3 O% m◎导 演 刘伟强 Andrew Lau
4 L2 g9 Y8 ]) P: k7 L/ i) }◎编 剧 文隽 Manfred Wong / 牛佬 / 秋婷 Ting Chau# y" X9 ^8 ~/ _8 k# n
◎主 演 谢霆锋 Nicholas Tse1 b5 u' M- S* x, _- U& {, X& j
     李灿森 Sam Lee
4 y7 m) N8 z+ F+ ?9 G9 g( w5 g6 Z     余家安 Bruce Yu" }. Q+ o  u- v& u7 ]# z
     袁伟豪 Wai-Ho Yung. H/ R0 \  ~+ g2 l8 F
     吴志雄 Chi Hung Ng
2 {/ K9 _; P, }     吴彦祖 Daniel Wu5 Y0 ~3 k& x+ z; G2 A& h
     吴镇宇 Francis Ng
- E- f3 B" F- N& Z" H: ~     舒淇 Qi Shu8 P& [; s' |% B+ B8 X
     何嘉莉 Lillian Ho( A- }& F! l. ]2 D
     杨恭如 Kristy Yang
5 V9 x6 k6 e; v4 Q" j, a! x/ O     吴君如 Sandra Ng
  i( a$ c/ g# R2 j6 R6 @     韩马利 Mary Hon Ma-Li
- [2 D8 C/ k1 a     罗兰 Lan Law
9 ~* A" d- X$ j( v) a. }$ |     李兆基 Siu-Kei Lee
4 A, l4 r3 u3 w1 A% c& G( `( Y' }" M1 q$ S0 k5 ^8 H, C
9 k$ _# u+ y3 y8 y
◎标 签 古惑仔 | 谢霆锋 | 香港 | 香港电影 | 黑帮 | 吴彦祖 | 1998 | 舒淇7 |8 v$ H+ F9 r% x
; d/ h  m. k; @3 y& E. ~
◎简 介  
$ @1 R: g1 p6 B! X6 @
8 ~  x2 y9 @. V& N 本片讲述了少年陈浩南(谢霆锋 饰)如何走上黑社会的道路。少年浩南和包皮、巢皮、山鸡等自小就是邻居一起长大,几人情同手足。一日,浩南班上的女生被蛊惑仔纠缠,浩南抱打不平,因此得罪了黑社会。为了不被黑社会欺负,浩南几人加入了当地的黑社会老大大佬B的门下。在一次斗殴事件中,浩南杀死了另一个黑帮东升帮的一个老大的弟弟,浩南最终被东升帮抓走了,他最后究竟命运如何?
( `$ h* P4 {( M) O- m3 @/ z* u- y  u. S4 U& L5 ^, W6 Y/ [. s
◎获奖情况  - g6 }$ ]/ x0 v/ D

# l, [9 _" p7 t+ w9 Z 第18届香港电影金像奖(1999)* }  n9 {+ A7 b- E( S- ^. P
 最佳新演员 谢霆锋
 1. Video
  7 a4 @8 G8 s' P9 Q, _) v) \
 2. ID : 1+ `. V" C8 j# R* A8 s" R8 B
 3. Format : AVC& A8 _0 s- {  g9 h3 O9 ^8 l
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  * D6 F9 ~- V' z
 5. Format profile : Main@L4
  ) |+ p9 E4 j6 F) E& U$ W
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames. x& Z/ j, y9 c% j5 D6 f! O! e# x
 7. Format settings, CABAC : Yes
  3 i4 J  i, n- E3 ?7 i
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames  f3 f$ @- p7 ~4 h( L1 q# a5 u( Y6 }
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  % @3 j* j5 s/ R. C
 10. Duration : 1 h 55 min
  4 Z& }5 c. z2 q/ \; Y; k+ G& d2 c6 c
 11. Bit rate mode : Variable) U0 C1 ^4 v/ V8 v
 12. Bit rate : 7 500 kb/s  Z& L* ~" G7 |1 U7 p" M' \
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s- Y6 l& O4 p% K
 14. Width : 1 920 pixels! I7 M- ]; F1 ~3 D3 E
 15. Height : 1 080 pixels: S. u7 s. y( |- Z0 y7 ~
 16. Display aspect ratio : 16:9
  : ?$ g1 z0 O, ?4 o0 J3 }
 17. Frame rate mode : Constant
  + b4 |# V/ H4 W4 e
 18. Frame rate : 24.000 FPS
  # _" X8 f/ B( V8 ?
 19. Color space : YUV7 q- h! O6 e2 H( D% z* ]: G6 [
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  $ _& Y+ o! H: [: N* z
 21. Bit depth : 8 bits, p* f9 Z' P- d
 22. Scan type : Progressive" R$ ^) x2 l% g$ e! ^) J
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.151* B0 r8 z* |6 S0 V( m; l& A
 24. Stream size : 5.89 GiB (96%)
  3 i- ^! ^5 x- z: Z: L
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228: d9 E: Z5 d6 a& [6 d0 K
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  ! |6 A0 S6 ~# a+ g
 27. Default : Yes8 N6 p5 C" W  x4 S0 |. ]
 28. Forced : No
  & E! Y& q( j# o6 w5 u
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / UTC 2019-12-13 13:59:03
  4 f7 p% _2 m+ s8 c& N+ X
 30. FromStats_BitRate : 7468523
  & A  w: F* S. K
 31. FromStats_Duration : 01:55:12.9170000002 I4 m/ u/ G, j7 L9 X
 32. FromStats_FrameCount : 165910  ^$ i! C2 `3 l2 H0 ]: X
 33. FromStats_StreamSize : 6453660592
  : g* D' \( s* g- Y( q
 34. 1 ~8 x+ ~. T' D) b# o
 35. Audio9 t$ V2 [4 _: F9 E& s' _
 36. ID : 2( u; c/ }$ a! @% [! `5 {
 37. Format : E-AC-35 |* k) w# [4 [0 B0 e
 38. Format/Info : Enhanced AC-3, H* Q7 ]. w& K* {
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus7 U+ T: ]' M& G& w; E
 40. Codec ID : A_EAC3/ x3 g* W, D( K6 d' R: b' @# ]1 P
 41. Duration : 1 h 55 min
  1 `3 i4 g8 C' l$ b" \. }
 42. Bit rate mode : Constant* m) `( M7 f0 |( S( S& p
 43. Bit rate : 128 kb/s
  # _; y  q9 b- f8 l0 ?& @2 Q: @
 44. Channel(s) : 2 channels
  7 B0 l4 q* [  g, y  G3 ?
 45. Channel layout : L R
  8 @* [8 G6 ^1 u5 a
 46. Sampling rate : 48.0 kHz' L/ g. z0 C8 ]: `) l2 }( d  P
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)) e3 K7 B; f( {) A  ]
 48. Compression mode : Lossy, d. A, s4 M. @* a* o
 49. Stream size : 105 MiB (2%)
  : V6 T: ?1 L# B! c
 50. Title : Chinese
  # H' [  T, c. k/ {$ Y
 51. Service kind : Complete Main
  & H5 {7 N' T. C/ K; g! L$ Z# L( `
 52. Default : Yes
    H  G% d" D* l6 W- d, O
 53. Forced : No9 q7 o6 q: R# b- _
 54. Encoded date : UTC 2019-12-13 13:59:03$ T8 Q9 F8 F$ A+ ~7 V
 55. Statistics Tags Issue : mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / UTC 2019-12-13 13:59:03* ~+ I0 y9 G, d( L1 l
 56. FromStats_BitRate : 128000# \" S4 }: |% [0 \) k
 57. FromStats_Duration : 01:55:13.056000000
  8 D2 y& t" u6 g9 P
 58. FromStats_FrameCount : 216033. _/ E* s* g8 ^
 59. FromStats_StreamSize : 110608896- m% ~, n9 V: Q/ _& A

 60. 3 N- P2 i/ }5 j" H$ h" ~# j
 61. Text #1
  5 s, b! f0 G+ x% e2 v$ h
 62. ID : 3
  3 _7 _- [, o+ [& f6 E) z. u' L, t2 h
 63. Format : UTF-8
  ! c# z( C1 k; g9 l
 64. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 ^0 a0 ^. T/ N& ~$ j# k; C
 65. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( N% o; D2 C! E4 Q
 66. Language : English
  1 s* v0 c. |+ _1 X) g, Q
 67. Default : No0 ~# O% e* A' y. z
 68. Forced : No# L, a4 e* Z# k6 l; Y' F
 69. Statistics Tags Issue : mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / UTC 2019-12-13 13:59:03$ B  s, _& x% ]& l: w
 70. FromStats_BitRate : 60
  9 V' ~1 F4 p% f
 71. FromStats_Duration : 01:53:01.625000000
  / d2 o! a" q! O( `5 W8 n
 72. FromStats_FrameCount : 1748& ~% t6 V2 v. N1 m
 73. FromStats_StreamSize : 51589
  $ y  Q! ^: o9 u0 N4 \2 U1 I% ^
 74. 9 B: V. y. f% x# m
 75. Text #20 V: S: ?' y& t) }6 B3 f& o
 76. ID : 4
  7 ~, X5 e1 p. F7 R. V! |
 77. Format : UTF-8' N3 `8 j/ a; _' y% ~
 78. Codec ID : S_TEXT/UTF84 w5 j3 I+ X3 O+ j7 O0 |2 |
 79. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 @* e" Y4 O0 G, t
 80. Language : Malay
  1 V2 L2 B) Q+ T( E1 D  w! r& N
 81. Default : No; x  U7 l$ c& H( B
 82. Forced : No
  ! g$ k3 G( _/ _$ O
 83. Statistics Tags Issue : mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / UTC 2019-12-13 13:59:03: A* a, b5 Q6 V
 84. FromStats_BitRate : 563 o' @! `5 P! `" z& {
 85. FromStats_Duration : 01:54:12.750000000
  2 q- M( D( r/ [/ T
 86. FromStats_FrameCount : 1762
  1 C! u2 t8 Q: W, ]7 t1 X
 87. FromStats_StreamSize : 48399
  ! x. Z" O9 k0 R$ T

 88. - \( \- C: M. n* V2 N9 j& b
 89. Text #3# A: F2 ^! p  O$ [- U
 90. ID : 5) R% H. ?+ g0 g* N8 J& X) \/ H
 91. Format : UTF-8
  : [3 L% G9 ?/ z# n4 x
 92. Codec ID : S_TEXT/UTF87 f- q# L3 q% ]5 `# }! Z; i) a
 93. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 T8 F& D& J+ t. T/ U: I. ]/ @
 94. Language : Vietnamese& v6 u2 |& z- f
 95. Default : No
  : ]" s3 t) r7 e) p- h, B% ]5 L
 96. Forced : No4 ?! g! [! Y4 n: r3 U* Z8 v1 r
 97. Statistics Tags Issue : mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / UTC 2019-12-13 13:59:03& T9 c7 K( x5 ?* e3 ^' v& \
 98. FromStats_BitRate : 815 g3 o7 N9 [. b3 L. u0 f2 Y
 99. FromStats_Duration : 01:54:12.875000000
  / u% P$ W4 M& _* T3 m5 @
 100. FromStats_FrameCount : 1755: m2 M4 H" m) y2 F* J
 101. FromStats_StreamSize : 70168) h# @: M5 g$ v. ]3 ^2 m5 K6 q4 b7 \' Z

 102. # \- l& ?/ K, T/ ^% v* t
 103. Text #4) _! y' ]9 [" y9 P
 104. ID : 6
  & I% Q4 Z* W( Z" F: N% r
 105. Format : UTF-8* I8 X: A; k) S8 c; J7 y
 106. Codec ID : S_TEXT/UTF88 B; p6 D6 J$ C
 107. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' E$ v/ [: B4 C2 O
 108. Title : Traditional. i$ ]3 D9 T3 n. Q, w0 q2 U
 109. Language : Chinese
  ) ~, A7 x& A$ h9 {0 [- ^
 110. Default : No0 L) Y, j1 k6 Q+ m+ D1 E2 [
 111. Forced : No' p$ Y8 W* n3 h: W" O
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / mkvmerge v44.0.0 (\'Domino\') 64-bit 2020-03-19 20:27:46 / UTC 2019-12-13 13:59:035 j/ @6 B9 c: A2 b7 R0 F- J
 113. FromStats_BitRate : 53, Q0 H+ l  B3 Y5 ~
 114. FromStats_Duration : 01:52:22.292000000
  ; v" l5 d4 K6 {! Z" Y
 115. FromStats_FrameCount : 1870' Q4 B  S* e! N& m, \' G; B
 116. FromStats_StreamSize : 44984
复制代码

# H3 o% C- y. B) g& c; L& l* y& v/ J  ?8 R! f5 y, U+ v

, s' c& u0 h0 s+ J( M+ }5 T' L4 x( {- [# I, @/ e% _3 T% T7 C& G

6 J/ @' ?  {) |* n" ~1 ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-31 00:59:21 | 显示全部楼层
读书那会租碟回宿舍看的,里面的歌都会唱了。
发表于 2020-3-31 09:01:24 | 显示全部楼层
好看是好看,就是容易把小朋友带坏!!!
发表于 2020-3-31 13:13:23 | 显示全部楼层
古惑仔火的时候在学习,上班后再看这么有名的系列感觉就一般般了
发表于 2020-3-31 16:59:34 | 显示全部楼层
谢霆锋还是没有陈浩南那种气场
发表于 2020-3-31 18:22:13 | 显示全部楼层
之前收了两个版本的一直还没看!
发表于 2020-3-31 21:40:15 | 显示全部楼层
这个劲,以前看的好多遍,喜欢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-12-3 21:12

快速回复 返回顶部 返回列表