HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 974|回复: 31

[1080i] [无台标][韩剧:王国 第二季 全6集][1080P-Netflix版/12.78G][韩语 中文英文多国软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2020-3-13 17:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
* ?3 D) ~5 z7 ^; b( M
                               
登录/注册后可看大图
/ E4 Z( {& d/ \1 E  _9 o

! z. p5 F; j7 `◎译 名 王国 第二季 / Kingdom / 李尸朝鲜(港 / 台). ~4 r. d: M% |) K- A  l; j+ u, W
◎片 名 킹덤 시즌 Season 2
' w6 L2 L2 S" U  X  a$ _$ m◎年 代 20209 T4 L9 T8 C6 C0 t" W
◎产 地 美国 / 韩国, a$ \. b* {4 C1 K2 [& R" Z
◎类 别 剧情 / 动作 / 惊悚
. W6 L8 C* i' J9 v( C% T◎语 言 韩语# t+ c: s- V4 J- O+ I
◎上映日期 2020-03-13(韩国)
/ L8 n+ u/ R  Z' \6 d8 C◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9256448
( T" \1 c' y! K. J1 w# i+ a* B6 l◎豆瓣评分 0/10 from 0 users0 w. d; K" s  p/ t, d. o
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30306401/
/ m9 @5 Q# {( C- s◎集 数 68 q7 a* B3 H" G9 z- K, r3 e3 T
◎导 演 金成勋 Seong-hun Kim / 朴仁载 In-je Park
8 }" o6 a6 P2 E' o◎编 剧 金恩熙 Eun-hee Kim
9 j8 g! G. s, y" a5 A$ z◎主 演 朱智勋 Ji-hun Ju) |8 l8 z5 b5 a) i
     裴斗娜 Doona Bae. R9 @% h$ h0 r) _3 D
     柳承龙 Seung-yong Ryoo; ^$ n; ?, m- t0 s# R4 E# D
     全智贤 Gianna Jun
5 P5 @" G1 C$ o! ~     金相浩 Sang-ho Kim
; w9 s& E& y6 `3 a7 S6 q     金圣圭 Kim SungGyu, B5 L2 R6 H0 q: ]# \" L0 m2 d
     金成圭 Seong-gyoo Kim
! M& r( c2 L4 n" b% O     朴秉恩 Byung-eun Park
" h  O1 f% C2 ~0 Q& P/ d2 I     金惠濬 Hye-joon Kim
9 b( i* f" X- Y' E) x- b     金太勋 Tae-hoon Kim% F  J5 s( b9 Z& u; t
     许峻豪 Jun-ho Heo
8 P+ E( ~1 q9 y- l+ ^6 ~+ ]' x8 n, y/ I# @0 W/ ?
0 F) G* R! f+ N% V( @  K9 b: d
◎标 签 丧尸 | 古代丧尸 | Netflix | 韩国 | 韩剧 | 裴斗娜 | 朱智勋 | 剧集
5 \" r* Z, y( U" O! J1 I6 i: `% D* d- W, k
◎简 介  
" g# d9 q9 V/ D& l* Q* e6 F- a1 L3 O, d: l) _8 Y/ M  `3 J
 Netflix续订韩剧《王国》第二季,计划将在该剧第一季于今年年底明年年初播出后开始制作,《信号》编剧金恩熙将继续执笔,第一季主演柳承龙、朱智勋和裴斗娜也将悉数回归。- h/ i) _# F+ d
 《王国》讲述了朝鲜王世子在调查离奇疫病的过程中发现了威胁国家安危的残酷真相的故事,是一部六集长度的僵尸剧。而第二季将接续第一季展开,整个故事将在第二季完结。6 h/ b! M1 |* d4 ?5 e4 I/ ^
 据韩媒消息,目前《王国》第二季正在制定具体日程,计划将于《王国》第一季在今年12月或明年初播出后开始制作。第一季主演柳承龙、朱智勋和裴斗娜将继续出演,《信号》编剧金恩熙将继续执笔。& l/ q) R8 v& |; ~
/ r4 O4 N  I4 \2 m4 P9 w
◎获奖情况  
2 J& I# c' P, o7 w+ ^1 S+ f; }: O
 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)
4 ~% ?1 {) x+ k. \. u2 _( C: h. ? 最值得期待的剧集(提名)
 1. Video6 T3 o4 u' t) e, w) g' G) L
 2. ID : 11 s! @5 g& c  o9 u( G( O
 3. Format : AVC/ k3 |( r  o* g$ Q* @. y% M
 4. Format/Info : Advanced Video Codec6 D& n8 F' P2 `: B) X. d
 5. Format profile : Main@L4
  $ @4 V, ]- P4 s: m$ a% A
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames: r9 D% o. h  J7 B6 g1 p
 7. Format settings, CABAC : Yes+ [& ^7 u3 u" c9 z2 P1 }
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  + m; N- z- {' l+ n# B# ]
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC, j8 A- b- P* T7 y" G1 z' }
 10. Duration : 52 min 23 s' B. {  l0 ?/ o+ B6 e$ {& I
 11. Bit rate mode : Variable+ ~! M. U8 x$ Z: y( M$ `! q4 Z
 12. Bit rate : 7 500 kb/s, i2 b6 y. v/ r
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s* s5 O# \8 P# n3 p
 14. Width : 1 920 pixels
  9 R/ c9 W1 ^3 V6 F: o
 15. Height : 1 080 pixels  c' J# j% P8 k8 J3 T
 16. Display aspect ratio : 16:9" k8 Z: I* @6 z! m' u, d& b# e
 17. Frame rate mode : Constant$ L' f7 {: c% p0 h/ }& h& ?
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  7 E1 j; t' G1 b8 Y' A: W' m8 v( \
 19. Color space : YUV/ `/ i/ N7 o- D3 \8 d
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  3 r1 P8 x. |% r5 e; }5 x8 P0 @
 21. Bit depth : 8 bits
  " g  h' p9 y5 {
 22. Scan type : Progressive$ d0 Z1 y6 c! Z0 ]2 S9 g
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.151* A6 ?( V' k$ n) m* o- e6 I
 24. Stream size : 2.67 GiB (90%)
  , T( u9 |- i: @: p' i! f8 C0 e4 Y
 25. Writing library : x264 core 148 r2717 0d2410d
  * j* I# J7 a6 l1 W4 Y& Q) [
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    ?* H# k5 u5 X% q) e0 ?0 G/ R
 27. Default : Yes: f/ A. d9 p( Z, \9 |6 H: k1 ^$ o
 28. Forced : No
  2 l2 O0 t3 \# a6 c
 29. ! Q+ F7 f( E5 X  b9 R+ e+ ?5 n9 |
 30. Audio
  . ?: |/ ?; u' `' j
 31. ID : 24 t2 N6 B- ^) }+ j
 32. Format : E-AC-3 JOC
  7 R9 s* F  K' V0 ?4 h
 33. Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
  6 {; d9 }  r$ I! ?
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos3 K; i+ K8 S3 e
 35. Codec ID : A_EAC3/ |) Z, P, [  R+ G6 E; E( Z) ]
 36. Duration : 52 min 23 s& @1 e/ I* [/ l* [
 37. Bit rate mode : Constant
  ) u& z( B7 S: T9 l" O
 38. Bit rate : 768 kb/s* H0 d. A' d2 W2 G9 A5 }1 m
 39. Channel(s) : 6 channels( [% X9 K) V9 h3 \
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
    W# `0 G5 o$ F. p
 41. Sampling rate : 48.0 kHz- x- @9 m# ~: n& T; D4 j
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF). d. ^" p* _# F) m* |
 43. Compression mode : Lossy
  : C+ j4 \% F) _, V3 ]' U
 44. Stream size : 288 MiB (10%)
  " D3 u$ V. m2 o% g* C: Q
 45. Title : Korean
  8 i) D+ g9 G4 i7 k6 Y7 E8 p3 S% M
 46. Language : Korean
  : ]# S# a0 e. w, b& n$ t  L$ N
 47. Service kind : Complete Main, K$ D9 G/ ^' L, I# }
 48. Default : Yes4 l( Z7 H" S& }& L  O
 49. Forced : No+ f1 \3 w7 b# |1 C$ M3 ?9 E
 50. Complexity index : 16" v7 F, _8 ?2 u
 51. Number of dynamic objects : 15$ @0 R7 o1 i) O) V: Q
 52. Bed channel count : 1 channel6 A$ o3 x+ B- ?
 53. Bed channel configuration : LFE+ B: E0 o0 u- U

 54. / g% g* z9 [4 p- V* A( a: C
 55. Text #1) {; o# U3 R$ q
 56. ID : 3
  9 ~0 @; g! W1 r. ?" m4 ?
 57. Format : UTF-8
  " f9 }9 C3 H0 f: |
 58. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( {4 n# O7 \8 \! g' y
 59. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. W+ r5 L# T, L+ p1 d! F% u5 ?
 60. Duration : 51 min 12 s
  7 H3 ^- B: f: Q6 t
 61. Bit rate : 40 b/s; o5 C6 {' _" f7 s. W
 62. Count of elements : 600
  4 ]9 O2 L/ _+ Q
 63. Stream size : 15.1 KiB (0%)  }' E! P+ J, E2 m
 64. Title : SDH1 S+ k# f0 `9 A+ J$ D2 @0 V' G5 I
 65. Language : English
  " V3 d6 {4 v7 a/ c' P: F3 M
 66. Default : No9 L! j, R  }$ o% ^% W: a
 67. Forced : No
  7 T  S- X8 `% @0 K0 c$ U

 68. 8 A/ [/ d) J( g& n% K
 69. Text #2' a$ ~& X4 M' b7 u( N8 x# l
 70. ID : 4
  * ]' v! D+ V# k3 i$ m) ]/ B
 71. Format : UTF-8& D+ S/ I! C* W2 ?8 ~$ m
 72. Codec ID : S_TEXT/UTF8" }$ o% C, @( a
 73. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: Q2 G* h2 j6 D7 @3 \/ c
 74. Duration : 51 min 12 s
  9 F7 H# ?: A: Q
 75. Bit rate : 31 b/s6 Z, W0 U  ?: R) \; c
 76. Count of elements : 3938 ^4 W2 n* t! {. U: S. z9 D# C
 77. Stream size : 12.0 KiB (0%)
  - z; C/ l9 ^+ h- A$ T1 d! F* r" o/ k
 78. Language : English
    z! I1 T" c  n7 m
 79. Default : No
  7 q4 ~! l* C, P6 y: |2 O2 j
 80. Forced : No
  2 C# a1 [& w% y& ?  T2 q( f
 81.   m' W# x; a1 s+ z
 82. Text #3' _! z7 L4 t/ V: |% u( N/ r
 83. ID : 58 _0 O. _/ m6 G/ [
 84. Format : UTF-8
  : U4 u+ A: n1 z- x# S. l) L# ?
 85. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 N+ S# [1 g' G, N% S8 {' Y" n4 S. B1 z
 86. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- S! T, p6 }7 \
 87. Duration : 51 min 27 s, Z: N. m5 Y- e' v
 88. Bit rate : 52 b/s: Z5 D2 b) E) m6 a
 89. Count of elements : 3986 }' o/ F5 |2 F2 \% g
 90. Stream size : 19.6 KiB (0%)1 @$ z* G& L0 Q  N+ V6 q0 G! F, ]
 91. Language : Arabic
  * d! g6 V7 G: H
 92. Default : No& w! a5 M; [9 C1 m
 93. Forced : No
  . u; g: A& f2 m# f( l# W9 u
 94. $ s5 R) S' v! X2 Z, B3 r: H
 95. Text #4/ @  L* a6 U! a7 F( D
 96. ID : 6
  % U$ S/ E8 n/ K1 Q8 i3 z
 97. Format : UTF-8
  + @: l. d0 j# ?5 R: o
 98. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 g8 u8 K  U: X1 j5 g! d
 99. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) a! K! t; n6 N. l+ e
 100. Duration : 51 min 27 s
  0 b! y* b0 O  o) J: n/ \( E( U
 101. Bit rate : 27 b/s; c4 v' `: ]% s7 e5 B# K
 102. Count of elements : 394
  7 y0 z7 W# f1 t, i/ y& z  ^- x
 103. Stream size : 10.3 KiB (0%)
  8 e- g' |8 K! z" o; f
 104. Language : Czech& m& K) v: I; V8 o/ Y+ x" X4 p
 105. Default : No
  4 p( G% G$ S! c# Y- y
 106. Forced : No( j) x1 @! ^2 }, q6 I" u

 107. " s9 G& \9 @" B" r1 I- `1 [: S
 108. Text #5
    f3 |! B! o7 @2 C
 109. ID : 7
  ) W' d1 {4 ~! m7 |  e
 110. Format : UTF-8
  ! `: {* C; C4 }) B7 e; @- h2 q$ z* E( u
 111. Codec ID : S_TEXT/UTF8+ U4 S. `8 _" V
 112. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # f% z8 N8 M5 G& b, r+ q: P
 113. Duration : 51 min 27 s
  9 F. w: T; V  q
 114. Bit rate : 29 b/s* o* I9 R% N2 N1 W. W' F2 K' d' n, x! S
 115. Count of elements : 381: j. @# z0 M0 U+ F
 116. Stream size : 11.0 KiB (0%)
  / N5 Y! J9 V  H2 @5 x
 117. Language : Danish$ S/ o& _6 K. L4 `: @  p3 i3 K: O
 118. Default : No
  $ L9 z% r* w/ S' ~  ?! F& F
 119. Forced : No- g  g% `0 r1 Z

 120. ; I& R. f4 X2 y& m
 121. Text #6
  * I# o" `0 [) T; j+ |( R
 122. ID : 85 a% W: }5 C: t$ Z6 A
 123. Format : UTF-8
  # T+ E& a3 ]* D3 j& @+ L
 124. Codec ID : S_TEXT/UTF8. F# G, a1 t6 H  o
 125. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 `, \& H8 W" V9 R" t  x: R( X
 126. Duration : 51 min 27 s0 e9 h" Y4 k3 Q# s  O/ e, w" ~2 M
 127. Bit rate : 29 b/s
  / S# f7 A0 d# `9 H3 b$ }
 128. Count of elements : 381' @5 k( {% D. V! w" `
 129. Stream size : 10.9 KiB (0%)
  3 F  u8 H1 {* o: d* |4 b7 u
 130. Language : German4 s" a4 `5 a0 @4 f/ L; s8 z
 131. Default : No, E+ \7 {: B. Y( [3 g
 132. Forced : No
  0 A$ z' a8 E* b* W8 _
 133. ' G& C- h/ N- v  ~/ n
 134. Text #7, Z' s, I4 z  n1 \8 L3 I0 A7 ]
 135. ID : 96 Y: }( b' G  g. m
 136. Format : UTF-8
  0 o$ ]) Z5 u- L$ L2 M& T
 137. Codec ID : S_TEXT/UTF8& N  ?# ^/ t. T
 138. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; o' K3 p, i7 s: M3 x+ S& m
 139. Duration : 51 min 27 s0 k6 M( x8 r4 K5 o8 \- K
 140. Bit rate : 49 b/s7 y+ B- c" m. S9 v/ A& _& m
 141. Count of elements : 384
  ( U3 V& y; Y: C- _% a* d
 142. Stream size : 18.6 KiB (0%)3 ~7 K8 Y. J: G, C* r4 I! A2 i: J' ?
 143. Language : Greek
  8 W  _% H2 ~( d1 ^% O( p; v' f
 144. Default : No7 S4 z# X: k  J/ a
 145. Forced : No
  $ J- A5 e6 L2 G
 146. ! o0 Y3 X3 _3 m8 [! |6 k2 o+ g
 147. Text #8
  7 V" ]0 l/ @8 J. w& W- M; K" j
 148. ID : 10+ B. Q$ v: Y9 x$ C/ c0 {
 149. Format : UTF-81 P+ ?3 B0 {7 M. O9 ?. s
 150. Codec ID : S_TEXT/UTF8! Z2 |" P+ x0 D$ [
 151. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' M2 N' f& V4 _( Z( ~( N
 152. Duration : 51 min 27 s) d4 @& T7 T* [* a
 153. Bit rate : 29 b/s
  # _# V+ d! S0 [* l4 C8 F: ]1 p+ h2 U
 154. Count of elements : 380
  : @$ V) i* D6 M# g+ `0 ^' E
 155. Stream size : 11.2 KiB (0%); y! P2 y5 \5 ?) d5 W
 156. Language : Spanish
  9 Y9 V! W3 L! T/ y5 |# }4 M9 f
 157. Default : No  {6 r) ]9 n' T! R% F. X* v# Z  Z9 z
 158. Forced : No7 ?# a$ }% e$ H2 t' D  j- S. `, u
 159. 0 l" K1 B& J8 ]( D1 ^. i$ M
 160. Text #91 }- y$ y% ~: p
 161. ID : 11- [+ |6 G7 R; W1 b
 162. Format : UTF-8, `, I& I* f3 ?' _$ H$ E& B$ S/ J
 163. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , V7 ~, F" \% B9 ?
 164. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; c6 T$ ~( {) v3 v
 165. Duration : 51 min 16 s
  # A' ?; y, V" x2 J5 [
 166. Bit rate : 28 b/s( q! q$ u) x0 K: G
 167. Count of elements : 384, \  `; Y/ t& D; V, T* B
 168. Stream size : 10.6 KiB (0%)' Q3 E0 |, z7 g$ [* M. Y) j
 169. Title : European8 o2 q6 c' b2 E  L0 z9 h! p9 l
 170. Language : Spanish
  7 @  \* o, G; P
 171. Default : No
  $ c% e. w7 a/ i2 \1 _7 T
 172. Forced : No
  + x. l' T# n) @7 H
 173. ' {( u, s, v4 d5 e2 p2 R/ p
 174. Text #10; Z+ q& P' Q9 Q: g5 J! N
 175. ID : 127 r4 ]% \9 B. C
 176. Format : UTF-81 f. ?* v4 x/ C$ H0 [
 177. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 |) J. {5 ^2 c9 b' g+ u8 m9 u
 178. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . q: r9 X' d1 }5 ~6 c, J' `
 179. Duration : 51 min 16 s' O+ z7 |' Y/ |  Y
 180. Bit rate : 29 b/s
  % i, r  y, H/ m( N  [
 181. Count of elements : 384
  % `# K$ N. ^7 r
 182. Stream size : 11.2 KiB (0%)
  4 K  F3 h1 Q: i: G* s* t# B
 183. Language : Finnish" Q% g  \& {/ E4 z
 184. Default : No
  . N" Z6 o; R" T. q8 S& T4 c! q
 185. Forced : No
  ( H$ H2 t- j: O& I+ u0 m
 186. * Q% r9 C% H( `3 [- f; s& i6 M4 N6 a% P
 187. Text #11
  0 B' s  a3 x; c! T1 t' W% v
 188. ID : 13
  . i* m  t' H& H+ ?
 189. Format : UTF-8( p: A" G% |! w
 190. Codec ID : S_TEXT/UTF80 Q0 p; j6 q8 k! L
 191. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 _% W5 h- N* |' j0 \* r1 k
 192. Duration : 51 min 27 s  q5 I% Q+ Z8 W* D/ D, t$ n' Y
 193. Bit rate : 30 b/s. X  z; y  m+ J7 q
 194. Count of elements : 391
  0 y  _4 P, _. u! g0 u. c
 195. Stream size : 11.5 KiB (0%)9 v1 H8 F* C4 ^/ _9 ~
 196. Language : French& t9 q2 |0 y4 z2 M! L! t
 197. Default : No
  ; A$ t8 x! C5 y( J- S
 198. Forced : No# G( y1 s" C6 D2 x+ K4 J# M- }) `

 199. ' \- m9 N6 o2 }. m# {% |
 200. Text #12
  * R. G3 L# c/ h
 201. ID : 14
  ) j) a% c6 t+ p# n$ {! ]% J
 202. Format : UTF-8
  / U2 m/ v0 F6 i3 Q
 203. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % {- u3 x% D$ u$ E! l) l
 204. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 @5 S( q' e$ T, a: p
 205. Duration : 51 min 27 s9 ?- p; _( B( x) @  k
 206. Bit rate : 47 b/s
  " x6 I. S" ]5 s' L! ~- o; `
 207. Count of elements : 3996 m! W) q/ Z/ W
 208. Stream size : 17.8 KiB (0%)
  * `& ?9 O4 q  G' s: g% m
 209. Language : Hebrew
  6 I( Q/ u( n+ ]
 210. Default : No, ^2 G9 r2 p+ p. k
 211. Forced : No  J1 X# M/ z" g) E* o9 {
 212. 9 A) `& w5 A4 S& _6 h! w3 |
 213. Text #13
  ( p& X' w0 I7 J! f+ k3 J
 214. ID : 15
  3 Y1 X0 b8 i8 M5 S, s6 f1 o) u# `
 215. Format : UTF-8
  - i+ M, L) Y2 }
 216. Codec ID : S_TEXT/UTF8( r2 ?2 @& D& Z- E! a2 z3 f
 217. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ }5 W' s  M$ t
 218. Duration : 51 min 28 s4 Z, Q/ o% ?% \0 Y8 G5 w  \6 F9 ]
 219. Bit rate : 28 b/s  N9 u4 M# u8 d' O% [
 220. Count of elements : 392
  0 r4 V* g) ^, f- j8 c; n+ H$ m  ]
 221. Stream size : 10.6 KiB (0%)3 z9 g: k$ m: m& ?6 y1 p
 222. Language : Hungarian" o% W6 x8 Z: i- }
 223. Default : No0 q0 s- y8 d: j2 T2 ?5 N
 224. Forced : No
  * i, `" Q( [7 h
 225. * C0 M: m' Y6 U5 d8 z0 b; ]
 226. Text #144 f$ J& f! @& _; [3 U' Z
 227. ID : 16! T; f# A" Y/ X/ i
 228. Format : UTF-8
    C1 X+ o1 B2 W7 t8 Z0 I8 f
 229. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) v6 f' a% y0 x! S( d' a; W7 F
 230. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 H* ^- k5 U- G( S8 ~) Z
 231. Duration : 51 min 27 s# [; b5 b: y* W2 N' ?5 z8 F
 232. Bit rate : 29 b/s
  % Z4 {& d, I" B. R" t. U
 233. Count of elements : 3999 P( |: X5 k3 ?; G
 234. Stream size : 11.0 KiB (0%)
  3 u6 l( G% M! z
 235. Language : Indonesian
  0 b0 p: {5 h4 V  o
 236. Default : No. H6 w) T( ]- ]6 c+ P
 237. Forced : No
  3 w4 |9 l- _9 p' V

 238. 9 q: P& A+ V3 n$ H6 c2 d* [9 m
 239. Text #15
  0 t) L8 s4 y6 i5 x+ P9 \
 240. ID : 17+ m2 y/ O+ r1 F7 F0 _
 241. Format : UTF-8% j3 u$ A6 \, `; i& O* C
 242. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & {4 K; k% z1 H  P. ]  F8 F7 w
 243. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# e" K  f- s" p
 244. Duration : 51 min 27 s
  * n; J2 m9 l5 E( q, W1 B! D$ d
 245. Bit rate : 30 b/s1 U) x! u) B" ~1 j/ @
 246. Count of elements : 397
  ' P$ R% l2 Z$ Y& g& B7 d# g
 247. Stream size : 11.4 KiB (0%)( w6 m/ T% ~% W  X
 248. Language : Italian7 r( ]# B1 d3 ^
 249. Default : No# K( x- A6 [% u
 250. Forced : No: l1 ?9 g& i  Z2 H: h  C
 251. 7 Z& j0 P& o: t8 f" C) b: A
 252. Text #161 |+ g8 S) K/ J$ C/ O
 253. ID : 18$ J5 W: R+ n& J$ V9 q5 r
 254. Format : UTF-8
  0 Y! q" u- S# o4 t( S9 r
 255. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 s" e( F0 f7 u% z
 256. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 U  c  ]' ?& ?2 T; j
 257. Duration : 51 min 29 s
  # O' i2 i& u( H. O5 A
 258. Bit rate : 27 b/s) y7 v- I4 d9 l, R% {
 259. Count of elements : 336
  4 W- O% o% t# e
 260. Stream size : 10.5 KiB (0%)0 g, |( n1 W7 m2 K. U/ c/ v1 S
 261. Language : Japanese% C6 H' t" G3 r+ A) L; N
 262. Default : No! Z9 V7 M6 g- q2 ~5 }% m, a9 o
 263. Forced : No1 W- j* x7 O* e6 B! Z1 t1 }( m
 264. . f2 M9 ]0 o. H8 ?4 h; k7 w
 265. Text #17
  0 G) a) I" D2 `8 V. D0 y7 ~( W7 |
 266. ID : 19
  3 ]( ~& @, i: y, q
 267. Format : UTF-8
  . X/ H) t/ d( S, {( l+ {
 268. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; h" G) q9 s1 k( i/ p
 269. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * c4 U2 E& e$ _( }) a, o" l# K9 A
 270. Duration : 47 min 44 s
  ! f' }" f0 n4 j6 M' [* h
 271. Bit rate : 43 b/s
  3 p0 k8 `3 k+ o
 272. Count of elements : 3710 w3 h" B2 D+ y+ T* k5 D1 D1 i
 273. Stream size : 15.2 KiB (0%)
  / w7 k+ @1 y# H" o/ O4 O
 274. Language : Korean- G- j" f; {" @' w0 O! ?3 Y" W
 275. Default : No$ `" n" e4 R& s
 276. Forced : No( Q6 P' Z7 ?  [* c! \

 277. / z8 U. [1 o1 D5 s) H5 @' C9 y
 278. Text #18
  0 o5 g. q$ F5 I
 279. ID : 20
  6 R  e0 |; b6 F7 `6 `% Q1 _
 280. Format : UTF-8; W5 b# j! c0 P
 281. Codec ID : S_TEXT/UTF8% ?" [  h8 V0 @; d. ]
 282. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % y5 n; X0 |! t8 R; k5 s- c/ ?
 283. Duration : 47 min 56 s' N5 b: n; N4 P& C  c/ ~
 284. Bit rate : 71 b/s; A# B  f" ^. q  ^
 285. Count of elements : 6575 }- N$ `" N/ u& i
 286. Stream size : 25.1 KiB (0%)
  . G: Y. {& }9 z( R
 287. Title : SDH9 ^* k* [" s. N2 M, m# V" V
 288. Language : Korean9 o3 r7 ?) E$ ]. }$ e
 289. Default : No
  $ X9 A+ b0 }. C4 V/ u9 Z, _
 290. Forced : No5 j  L+ k% `9 _, o

 291. * l( a" k, k, j: Z! G: k( Q& N1 L7 l
 292. Text #19
  4 `& T0 z0 v/ p: l3 V
 293. ID : 218 B3 T& V. X/ Z
 294. Format : UTF-81 K" A( n5 G0 o3 [- |8 G
 295. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # f' ~8 W9 p$ {" E$ c1 n% ~
 296. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 y$ u- {0 A5 ~1 q2 I4 m
 297. Duration : 51 min 27 s( p* p+ b) |6 R& J8 _! T6 @4 K
 298. Bit rate : 28 b/s
  6 j/ \$ H5 p0 M& _
 299. Count of elements : 385
  7 _1 \* Z/ K1 w4 L- }- D
 300. Stream size : 10.6 KiB (0%). D2 l' h3 B/ D% q1 S
 301. Language : Malay& s/ @) n. h& I" _$ k
 302. Default : No2 N0 h) C4 n' x! U" s8 E$ L
 303. Forced : No% Y3 i! ?% o& b! j

 304. 2 b- p) ]5 v, a# w# C$ m
 305. Text #208 b, j: K: t' g) l: X
 306. ID : 22
  . w5 z$ \, z- w2 U* M: ~" N" z2 U) E! W
 307. Format : UTF-8
  9 u6 H/ @8 u# e3 M
 308. Codec ID : S_TEXT/UTF8& X" w, E7 x$ X% L5 b  P
 309. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, V0 M! f2 ~& [: j7 m* H
 310. Duration : 51 min 27 s
    k- N. ^0 X2 r* S* n3 ]5 T/ ~
 311. Bit rate : 29 b/s
  ) c/ Q6 c% {- f
 312. Count of elements : 372
  2 {- R( f# ~4 C) f. ~( [
 313. Stream size : 11.0 KiB (0%)* P# C0 n! R. Z: _8 J5 F0 [
 314. Language : Norwegian Bokmal( @; g; X% S2 j. i- k4 ?* H1 s
 315. Default : No
  0 P0 Q, P  G) }3 j
 316. Forced : No
  0 e$ k0 \" U/ |0 f8 ^0 h

 317. 3 Y: m+ M4 X8 V# Y3 o: A
 318. Text #21
  " S& m, A( m4 X& i. d8 y& H
 319. ID : 23: V8 Z# a0 |5 o+ [
 320. Format : UTF-8. w& q$ R& x+ G, K
 321. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 g% L, Q5 d: W5 J2 q4 B
 322. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) d5 Q; j3 b- i. L& t2 y0 y
 323. Duration : 51 min 30 s
  & g( I& P, l7 z. V* `
 324. Bit rate : 28 b/s' x$ i5 Y3 `: H2 L& _- `
 325. Count of elements : 388) N7 |: m  K3 B& z0 O
 326. Stream size : 10.9 KiB (0%)
  * q$ b1 l' {+ x
 327. Language : Dutch1 n; G+ p. z9 K. v: d; x8 z: P
 328. Default : No* m1 e2 l/ U  o
 329. Forced : No  d# W/ v! j: |, a3 ~5 L' P0 Y

 330. + c  t: ?- C9 P6 ]
 331. Text #22
  3 _; a. I+ `+ B
 332. ID : 244 q- t# s8 ^$ j: Y2 l- f" M1 Y
 333. Format : UTF-8! `- s* ~% y' Z5 ?
 334. Codec ID : S_TEXT/UTF8- E0 B5 |5 g6 A1 b0 z4 n+ p
 335. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: l' C( x9 M7 \3 z- }
 336. Duration : 51 min 27 s
  & y& {; |( @; b; B/ _
 337. Bit rate : 27 b/s
  . r3 Q1 M0 F3 |* n
 338. Count of elements : 389
  . Z" x5 C: g6 \6 o, X1 \
 339. Stream size : 10.3 KiB (0%)
  3 t' @% N" N' [" H5 ~
 340. Language : Polish; D/ Z/ t" G9 c# V* }/ r
 341. Default : No
  ) E+ g4 u. ], t: M* T
 342. Forced : No5 v* G; I- n# [

 343. . T. E8 l# |! ?" R
 344. Text #23( x& s7 V  k& _) V1 p) D
 345. ID : 25
    Q: Y: w, U  I0 R9 }: i- h8 p' C
 346. Format : UTF-81 X9 F, e% K! n' Z; b& H
 347. Codec ID : S_TEXT/UTF8. }. B* _8 Z" S: c& W
 348. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 S8 _* m- Y, ]- g/ c6 D
 349. Duration : 51 min 16 s
  0 y; j) j% P, N
 350. Bit rate : 29 b/s6 h+ O7 f1 E+ R' ]$ F
 351. Count of elements : 384
  2 {, X5 E4 F/ B6 K) h8 V
 352. Stream size : 11.0 KiB (0%)% K5 Z; A% u" `) e$ `- b
 353. Language : Portuguese
  : W. l4 L; b: `* H! W' C+ a# b
 354. Default : No
  ' k0 w; S3 n' ~* W$ O5 [
 355. Forced : No
  # }3 Z6 l; d6 j$ M5 N
 356. - g, m9 i0 Q. G2 ?- L
 357. Text #24
  5 _! P" E+ ~; M2 v8 r
 358. ID : 26
  8 X: z( o" @0 m5 U( f
 359. Format : UTF-8
  ) _( V/ _7 F0 z& s9 b9 y
 360. Codec ID : S_TEXT/UTF8( d/ D/ F* M/ ?  Z+ P( C
 361. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 u% D7 p1 M! a( {+ e9 U' L
 362. Duration : 51 min 27 s- l# a4 a5 r% Y' V
 363. Bit rate : 28 b/s* N+ z3 M4 a6 \2 U
 364. Count of elements : 395
  + ?+ f1 R0 K% X6 _. h
 365. Stream size : 10.7 KiB (0%)7 G3 Y; D- G4 r3 @: x; R
 366. Title : Brazilian% Y+ o1 S* h' s
 367. Language : Portuguese
  $ K, \8 e/ U2 i0 B, c4 y) V
 368. Default : No# _+ ~8 q$ k9 ?9 X- ~
 369. Forced : No2 ]) d1 n# b3 r  T3 P* x

 370. # P* n1 s, g& ]4 M3 S7 A
 371. Text #25( e+ M8 Z( n) u/ H6 c) }( Q  J8 b
 372. ID : 27
  - f* p5 k4 t& T' ]% ?, _9 q- m
 373. Format : UTF-8; D5 a: ?3 a; e& T
 374. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' D! }0 c  v" a0 J. i" w
 375. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 K4 X- P( g0 Y9 s6 [
 376. Duration : 51 min 27 s
  . T" o* Z9 k% f* f; Y8 e/ A- T8 r! n( f
 377. Bit rate : 33 b/s
  # A' _) Y. S+ e0 c6 M- O
 378. Count of elements : 388
  " x8 _" e- y6 _" J/ }2 t2 f. _
 379. Stream size : 12.6 KiB (0%). ?: ~( t" J, t& i( w  G
 380. Language : Romanian
  6 q/ d" ?# i; V
 381. Default : No# G  l1 k) A5 K+ k
 382. Forced : No
  ; Q+ L4 C! w4 ?: X* E# f$ v

 383. : S, t4 ~6 b& Z' u% ]
 384. Text #26
  $ b4 i" E2 K+ [  y1 \; o: y* Y3 q
 385. ID : 28
  ! J# q* H- c5 P" }
 386. Format : UTF-8
  0 x. T, |, g/ ?" t, P
 387. Codec ID : S_TEXT/UTF8, Q; `0 O$ l7 g4 T
 388. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 R5 ^) O' M& t
 389. Duration : 51 min 27 s
  2 u* R' R" e. o
 390. Bit rate : 45 b/s* G6 c' J# T) L( {
 391. Count of elements : 399
  9 ~+ W0 ~1 s- T8 ~8 g# \& C
 392. Stream size : 17.0 KiB (0%)
  6 X: I/ s! q& A# |0 c
 393. Language : Russian& Q4 q& A: {; [5 x
 394. Default : No" s; B8 S  i: r$ ~" w
 395. Forced : No
  8 n% i* f7 E6 k& F& A1 d

 396.   a4 R* S/ H0 p7 X5 \
 397. Text #27
  4 U% D# u; k: W" h4 j- n8 J
 398. ID : 295 t) z7 h& N# q; z/ D
 399. Format : UTF-8
  8 A+ Y" T; K8 |( `$ b7 |
 400. Codec ID : S_TEXT/UTF8. q" a. ~' a- F6 I9 Q
 401. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 K, N$ s2 g+ I: P
 402. Duration : 51 min 27 s
  3 b0 C% g& ^9 H) l* s$ i
 403. Bit rate : 29 b/s" @" B- n5 c% |( n) Z" Q
 404. Count of elements : 397
  + w3 m  r- M1 k* V$ T
 405. Stream size : 11.2 KiB (0%)3 z2 d; v, c3 O- p/ o0 D
 406. Language : Swedish, e, g, ]) w9 q) [
 407. Default : No- n- d6 ~, u3 G
 408. Forced : No
  1 }  t" \1 _$ Y

 409. $ n' Z  t- t" `$ n% h! K
 410. Text #28
  ) ~3 q/ _& m/ Z) n
 411. ID : 309 V* b2 N3 p8 y7 ^6 A6 [/ Q3 S
 412. Format : UTF-82 ~- r  d1 U. w4 T7 t" Z
 413. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    g; @9 c0 I+ O- f+ A; h
 414. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / W7 u& Q7 V, U; x4 m' c
 415. Duration : 51 min 29 s$ Z+ |8 Q# [; b& l' D9 \
 416. Bit rate : 78 b/s
  & D" b* m% c$ V2 f
 417. Count of elements : 381
  8 L$ k* Q. j0 o  D/ `% Q
 418. Stream size : 29.7 KiB (0%)( F; _& P. g7 w1 E" I% g8 Q$ C
 419. Language : Thai. W3 ]! B# _( I5 |; a( d5 Y- @
 420. Default : No
  - m7 u) F: |! d1 d$ r4 J/ l* t
 421. Forced : No
  7 C. [/ {! b3 M7 L5 c4 x

 422. , v9 p3 R) w" B6 g% p1 h* [8 F
 423. Text #29* A5 x) a! ^( `" u# n, j, o" x+ T
 424. ID : 313 ?3 a+ r% c; |! A: n
 425. Format : UTF-82 W& h; x2 ?% o5 N
 426. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( U6 e( F- }' ~+ l+ Y. f
 427. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 S; x/ O5 ~7 L& l( X  T; M0 B
 428. Duration : 51 min 27 s
  ) H0 w3 m1 L- f. d$ c+ D" y: o
 429. Bit rate : 27 b/s
  9 W' @$ y2 k' d
 430. Count of elements : 399
  ' q$ ^% r6 v, z% u: t! F
 431. Stream size : 10.5 KiB (0%)2 O$ r6 Q0 R9 [  o9 t
 432. Language : Turkish* Z8 f1 i2 x7 q) F; _
 433. Default : No
  . `$ x: h# E- ~' e" S. x
 434. Forced : No$ e9 R- [6 k- p6 c7 ~3 M

 435. 4 X3 V' r, D& b
 436. Text #30
  & l5 c8 G. p% b7 ^6 z
 437. ID : 32% a  n7 B+ a  T5 {0 o# P
 438. Format : UTF-8( B& |- M# q* F* i; {# ?. N9 a5 ^
 439. Codec ID : S_TEXT/UTF80 [! p" a! z7 @/ j8 i4 Q
 440. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 ]# q* r% V& w# a* B
 441. Duration : 51 min 27 s5 n4 b7 X! L/ v' g+ c, C0 d0 B
 442. Bit rate : 39 b/s
  7 F9 U( {1 \+ j( m: @9 w
 443. Count of elements : 399
  2 {' ~  m4 C) M# n" i* L
 444. Stream size : 14.9 KiB (0%)3 u: W/ r& N# [3 {# G  W
 445. Language : Vietnamese
  5 o+ M; F8 i4 O- K. V' J
 446. Default : No/ n, E8 i" n5 `1 ~3 N5 H+ ?, H+ o5 w
 447. Forced : No5 }* G+ m7 p( E" g
 448. % A; k1 \- n% A6 a: ^( d
 449. Text #31" }9 I; {6 W7 S, V8 o' y
 450. ID : 331 K3 c  U$ U4 P5 L7 v& B
 451. Format : UTF-8* z+ @+ N+ A$ V& o  N$ W5 R) t& u
 452. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ x) d' E  q. }8 K, i
 453. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; M2 Z4 L0 t+ v/ m, A/ ?. p
 454. Duration : 51 min 27 s
  : A  K  z5 V: t0 \: U
 455. Bit rate : 28 b/s
  ) u( O, s, Q  b# u* w
 456. Count of elements : 398
  ) M7 [( a& i0 }$ j6 y" v
 457. Stream size : 10.8 KiB (0%)
  * f- K# w+ u/ m& q5 M
 458. Title : Simplified
  1 z% h( B& z( v% [' C+ m
 459. Language : Chinese
  ! o2 H4 {: T4 J7 K) y5 y
 460. Default : No
  2 Q8 y# Q- o& R" m( x! ]3 Y
 461. Forced : No/ D2 C5 X, E- ~4 e/ k7 [) U$ l" r

 462. $ p" X4 A% ]3 a4 U- S( y
 463. Text #32
  : F+ N: d; y# _7 c5 k. L0 L& p
 464. ID : 348 l! A% ]+ T4 i
 465. Format : UTF-8
  7 P; K* {( L- g" D& M7 l/ |
 466. Codec ID : S_TEXT/UTF8. s+ V0 b* q+ F; \. @& u+ M) R' ?
 467. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 x: j: p0 ]9 l: z! K  I' O
 468. Duration : 51 min 27 s
  ( Y9 f: B3 d, Z
 469. Bit rate : 28 b/s
  ' A) T6 n! R* O2 q9 y1 a
 470. Count of elements : 398# K- e1 L& \! ?" D6 Z
 471. Stream size : 10.8 KiB (0%)& R4 H' l( _# L, q& [$ w& B
 472. Title : Traditional. {; W# O$ S& N" Y, ^( T
 473. Language : Chinese
  ; B* P2 [8 F4 k, w. p* y! ]
 474. Default : No
  " k* V8 e; x) a% T* A7 s
 475. Forced : No
  2 N# A  A  b3 ?$ w, z0 @

 476. - H* j; J; f9 \3 e2 D# W
 477. Menu, r) r6 _; @! h. l
 478. 00:03:19.219 : en:Intro start. \2 E  C5 m6 U0 \) y- ?5 q# A
 479. 00:04:38.257 : en:Intro end
复制代码
, V8 ~$ f3 u+ V0 J4 m* ^' [: y# w

: F$ B) C& ^9 V2 G; ^1 J4 Y, D. E9 j0 ]- m4 T

! p; j: c% ]3 n. _. Z% D/ G/ r  R" f  s/ B- F4 m
. q$ f  `1 I$ D* B$ ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-13 17:58:51 | 显示全部楼层
哇,期盼已久的第二季啊,谢谢分享
发表于 2020-3-13 18:27:44 | 显示全部楼层
第一季确实好看,不知道第二季怎样
发表于 2020-3-13 19:16:49 | 显示全部楼层
感谢分享,非常期待的!!!!!
发表于 2020-3-13 23:21:05 | 显示全部楼层
等了很久了,终于出来了
发表于 2020-3-13 23:25:54 | 显示全部楼层
期待已久~终于有了!
发表于 2020-3-14 10:56:05 | 显示全部楼层
好棒啊!终于等到了第二季!!!
发表于 2020-3-14 18:33:20 | 显示全部楼层
等很久了,期待!
发表于 2020-3-14 20:22:27 | 显示全部楼层
最后好像有全智贤诶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-7 07:50

快速回复 返回顶部 返回列表