HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1534|回复: 26

[1080p] 人吓人[英文字幕]The.Dead.And.The.Deadly.1982.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DD2.0-CHD 7.7G

[复制链接]
发表于 2020-3-8 23:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2020-3-10 11:55 编辑
! G4 k0 f5 I1 B8 h( G/ w0 ^
! Z* f5 W3 J8 i. }

% U: J) Q  A& I                               
登录/注册后可看大图
3 ]% \0 m0 A7 k0 q3 C/ m
" n& v1 W& G0 ~' R
◎译 名 人吓人/The Dead and the Deadly  J3 S& P8 S1 a: a4 A9 u
◎片 名 人嚇人
( T2 @* g+ D& t% u- `% j3 r◎年 代 1982: K8 S& `9 `+ S5 H& W! X( C0 L
◎产 地 中国香港
$ o8 k5 J8 x/ u! B4 J8 C( J4 E4 c◎类 别 喜剧 / 动作 / 恐怖 / 历史 / 奇幻* ~2 A: E: \. n+ @8 N
◎语 言 粤语
( @9 o) p" N% F◎上映日期 1982-12-22(中国香港)1 d. Z/ i% r9 |7 A7 X- X
◎IMDb评分  6.4/10 from 286 users
# n6 o' }, r8 t* l◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0084587/
9 ^1 x5 c! j& _5 Q: G1 i& ]# m◎豆瓣评分 7.2/10 from 9,566 users
5 q( R/ L1 ?2 n8 q+ P◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1304021/
- N% [0 W8 J. X# c◎片 长 97 分钟9 p, }- I1 }" F" i
◎导 演 午马 Wu Ma
! @: A! y% V: `◎编 剧 洪金宝 Sammo Hung Kam-Bo / 黄炳耀 Barry Wong
* t* A) s% x1 `! _- b1 g2 e9 p◎主 演 洪金宝 Sammo Hung Kam-Bo
; D$ g+ e; }6 c' b2 R2 t- g     午马 Wu Ma2 v6 h4 ^. r0 m% w. b4 A
     林正英 Ching-Ying Lam
  R' ~# O/ U% O     钟楚红 Cherie Chung  J" A8 z$ \; {: L- D  D/ ~
, P6 U3 K+ S+ }6 a
◎标 签 林正英 | 香港 | 洪金宝 | 喜剧 | 香港电影 | 鬼片 | 午马 | 钟楚红
0 A, {4 }* P3 X0 N1 c3 F* G) c8 T* s0 u! f/ J2 F" n3 [: f
◎简 介) ?6 i( M+ p7 X' u% U4 u6 A

) j. R  H1 R9 Q3 m6 s" H 纸扎店小工朱宏利(洪金宝 饰)自小由道士二叔公(林正英 饰)带大,朱宏利道术未习多少,行事偶而颠倒,却有一副正气心肠,因不肯拖累指腹为婚的未婚妻阿云(钟楚红 饰),时常给人家冷脸。朱宏利好友马麟祥(午马 饰)外出闯荡,返乡时却变成了一具尸体,一同回来的还有马麟祥怀孕的妻子跟几个男伴,朱宏利感事有蹊跷,出力调查却一无所获。几日后,马麟祥冤魂找到朱宏利求助,原来马麟祥返乡时并未身亡,只为伙同他人盗取自家祖上的陪葬品而出此下策,却不料假戏成真,被同伙取了性命。心灰意懒的朱宏利拗不过冤魂骚扰,请来二叔公做法帮好友报仇,结果自己丢掉了肉身以至丧命。悲痛欲绝的阿云经二叔公指点,欲与鬼差斗计抢回朱宏利的魂魄……6 \7 ], {: ?' R; w+ k! ^
# d& u( M7 [$ ~4 V4 V. a
◎获奖情况. s- `' l9 z# _  p# k0 r# C
9 F+ ^0 J% O/ f1 }$ _
 第3届香港电影金像奖  (1984)' I" `1 A& t9 e
 最佳电影(提名)' w+ I- o. R4 i& W# t
 最佳导演(提名) 午马- e& o& A) F& P
 最佳编剧(提名) 黄炳耀 / 洪金宝
. K2 X' h$ F- Q' ? 最佳男主角(提名) 洪金宝
# u2 d% o8 w( d: A( R 最佳动作设计(提名) 元彪 / 林正英 / 陈会毅 / 洪金宝
 1. Video: @9 U& e- }7 u3 x# I
 2. ID : 1
  ! h! p# E6 O8 @4 n& }
 3. Format : AVC5 i! @( ?4 @8 P3 R# u$ [
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  8 X1 M" C+ C2 P  a, ]9 p: p) d
 5. Format profile : High@L4.1. \/ \  N0 `1 t+ T5 A
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames& j' k. \9 I% G3 l8 e: v
 7. Format settings, CABAC : Yes; a) O8 ~$ `' k0 Z# g
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames- Q+ q; g6 X8 v  T* s/ g
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  : z' q3 n/ K8 y! F" }$ ?( b
 10. Duration : 1 h 39 min6 c- T0 q7 j$ s. U
 11. Bit rate : 10.7 Mb/s
  , j; u- l5 Z1 f4 @
 12. Width : 1 920 pixels# N" t1 I/ T8 L9 g1 a  g; c
 13. Height : 804 pixels6 |) p/ W8 r2 t3 @* }# `) r
 14. Display aspect ratio : 2.40:1+ b9 d; b! X# u) e1 L7 z8 q& w
 15. Frame rate mode : Constant
  2 C6 d) G" Z1 k) N7 K- G. \( b5 X8 b
 16. Frame rate : 24.000 FPS- u0 h& u) E7 i5 Z
 17. Color space : YUV1 [9 w" x, p/ Q9 q2 M, {
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  8 ?7 Y3 C: b5 V
 19. Bit depth : 8 bits4 ~3 ^6 a3 g+ g+ x( T
 20. Scan type : Progressive0 H- r  C& v& B! P2 @
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.289  a8 W% j/ N+ f/ P
 22. Stream size : 7.44 GiB (97%)
  ' b  H9 U0 P: f6 n9 v! X
 23. Writing library : x264 core 157 r2867+150 7e91e0e t_mod_Custom_2 [8-bit@all X86_64]) t1 y# s+ Y9 d) |: G: n' W
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
  9 N. T' H8 m' v0 R2 [4 H) F
 25. Language : Chinese
  4 p3 ?( U) p4 @; V! D/ X, ?
 26. Default : Yes+ x1 M' e. ^! S! ~7 Z5 S, B
 27. Forced : No# i' Q: {6 _* {7 |" r7 \
 28. 4 o2 I2 J* W0 \5 N/ c$ }7 ?  G4 X
 29. Audio
  , V( i  |  K, T7 m% B
 30. ID : 2( h7 x) V+ Z5 m+ W5 e9 a0 c
 31. Format : AC-30 ]7 T! k* {0 _$ D/ A
 32. Format/Info : Audio Coding 3
  6 [) z: x- r( I7 Z# y3 P1 Q
 33. Commercial name : Dolby Digital3 c: d, W7 C* M$ z: i+ _
 34. Codec ID : A_AC31 O1 o* d7 D( L6 u4 c' Y( l% K
 35. Duration : 1 h 39 min, e) w) N$ k% s1 _8 z; Y
 36. Bit rate mode : Constant
  ; w/ H- U6 W3 O& K' t
 37. Bit rate : 384 kb/s
  ' \% z; S4 W- }* x$ ?
 38. Channel(s) : 2 channels8 l) A4 e& g! O/ {$ D3 r9 \5 `
 39. Channel layout : L R
  3 f2 j1 j9 h1 ?- k' V3 w
 40. Sampling rate : 48.0 kHz, z; N8 E: P9 j4 o
 41. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)+ f" o' v. S  d3 H  x
 42. Bit depth : 16 bits3 x3 x* Z: P2 F/ g1 R
 43. Compression mode : Lossy" z( u8 ~& _/ O2 K, @. H
 44. Stream size : 273 MiB (3%)" w" q! @  U% R! p- q
 45. Language : Chinese
  7 ^: y' \* m+ a: L' |! k1 P$ H5 |. N
 46. Service kind : Complete Main+ m: L, V  K6 r8 f
 47. Default : Yes
  " f4 k- K7 d% u1 J5 Q) i
 48. Forced : No
  5 I2 o9 g5 ]- i) U. A
 49. 0 ^! Y$ V. v+ ~5 j, q6 W& [
 50. Text
  - u& L, W* f0 l* i
 51. ID : 3' P1 X* U* \! }& R) ^
 52. Format : UTF-8
  . p: K9 z) Q6 }
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 a( o3 X% y3 x" o8 |/ c
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ E! F8 [: P0 U6 `4 ^  _
 55. Duration : 1 h 37 min, p2 D! y# B4 q  l
 56. Bit rate : 30 b/s
  + u# S- K2 Z% R6 O9 R
 57. Count of elements : 1133
  ; U" n' c7 @& p$ P7 A
 58. Stream size : 21.7 KiB (0%)5 J: S7 ~3 o5 L9 ?6 v( X
 59. Language : English' N* o% U# T. M+ E7 A! Q
 60. Default : Yes
  9 c+ c: p/ }& r
 61. Forced : No
  6 m( Z3 Q! w, f7 s! n% p2 v* K
 62. $ w5 f/ F8 e4 E
 63. Menu
  , f3 z, |7 |# P$ R
 64. 00:00:00.000 : en:ç»�?01 ç»�?. j, |7 e% q4 b  p8 B1 ~
 65. 00:06:08.083 : en:�?02 �?3 X- ]) i" r6 U- H, W! ~
 66. 00:16:10.458 : en:�?03 �?0 N7 m! F! C. u
 67. 00:24:30.917 : en:�?04 �?' d: Y& B- w/ t8 Z# L/ q6 z
 68. 00:31:37.208 : en:�?05 �?' \4 V2 ^) Q/ e) m& m- s/ R) k
 69. 00:41:06.708 : en:�?06 �?
  1 P. k/ E8 E, m% N
 70. 00:48:53.250 : en:�?07 �?
  & c, C7 ~0 J; L; X
 71. 00:56:57.042 : en:�?08 �?
  $ w& Y. Z  ]9 Q! N; Q
 72. 01:05:51.917 : en:ç»�?09 ç»�?+ k0 |, v5 P3 H4 C  b! `
 73. 01:13:56.750 : en:�?10 �?+ n0 J# L7 |( L2 L8 M# K, ]* w
 74. 01:21:48.625 : en:�?11 �?* v2 F, z4 C! w( d. n
 75. 01:28:08.417 : en:�?12 �?
复制代码
+ y# j2 d$ B* q8 B
7 v9 u( v7 H  Z' A; I2 X/ E4 W

# ]1 x+ j+ Y( O- M* u
% T! k- L* R, Z3 Q4 B' G( B; t* F5 J2 \5 U/ O5 u' s" @

3 ^( C8 v& ^3 p' n8 }8 q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击

点评

国语的,国语的,不是粤语!!!@让心灵去旅行  发表于 2020-3-9 13:26
发表于 2020-3-9 00:58:12 | 显示全部楼层
我的天,居然有这部蓝光
发表于 2020-3-9 06:53:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
头像被屏蔽
发表于 2020-3-9 08:22:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-3-9 09:58:50 | 显示全部楼层
都是这些老电影吸引人
发表于 2020-3-9 10:17:06 | 显示全部楼层
多谢分享经典老电影。
发表于 2020-3-9 11:46:21 | 显示全部楼层
拿来替换掉我盘的老旧版本
发表于 2020-3-9 13:25:06 | 显示全部楼层
国语的,国语的,不是粤语!!!@让心灵去旅行
发表于 2020-3-9 13:43:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-12-1 04:32

快速回复 返回顶部 返回列表