HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 927|回复: 18

[1080i] 韩剧:耀眼 全12集[中文英文软字幕]The.Light.In.Your.Eyes.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 25G

[复制链接]
发表于 2020-3-8 14:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

+ U7 L& t  ?' c" M, ]                               
登录/注册后可看大图
1 s5 v( I! V, v, R" F; n- J* p$ c

0 L' b. Q- x+ m+ Y2 M3 ?; N◎译 名 耀眼/Dazzling/The Light in Your Eyes/如此耀眼
5 q4 `! z! V' C' `! G◎片 名 눈이 부시게
% _  o6 H4 v, a# N4 g( ]5 a7 m: O◎年 代 2019
: T4 d1 I1 Z# F$ M. C0 Z◎产 地 韩国
2 s5 S3 I5 l! W" f& L) @5 C◎类 别 剧情 / 爱情 / 奇幻, z& n! p; H0 v0 ~. B* c
◎语 言 韩语
* f# ~0 `. n0 s; w5 _5 e# p- D* U◎上映日期 2019-02-11(韩国)4 a. ]' a( m+ a/ z9 @
◎IMDb评分  8.1/10 from 188 users- ^8 S  E7 ]5 Y4 G1 {" n, C  [/ ~
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9466968/
4 {5 j- A0 Z( ^" H# I* X; n◎豆瓣评分 9.0/10 from 33,642 users
+ T; l3 S! Y5 e! r7 R& [◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30327898/
* A2 p4 M9 W/ l: B◎集 数 12
9 m' O( V) |7 o% x◎片 长 70分钟
8 E6 K7 f3 @8 U( C& q; I◎导 演 金锡允 Seok-yun Kim& s+ N/ O7 [4 f- W
◎编 剧 李南圭 Nam-gyoo Lee / 金秀珍 Kim Soo-jin
/ W" u# ~8 p% G% [$ ]  j7 R◎主 演 金惠子 Hye-ja Kim
3 j, l3 p8 H4 n     韩智敏 Ji-min Han9 T1 c  L  i7 g# h
     南柱赫 Ju-Hyuk Nam- v6 @7 @- Y& ~7 Q- N. F, U
     孙浩俊 Ho-joon Son9 R" \% ~, P5 g! E' B, B

, f6 \0 U( b3 E5 w1 A  E◎标 签 治愈 | 韩剧 | 南柱赫 | 韩国 | 金惠子 | 2019 | 爱情 | 南朋友
& w9 R6 O2 h5 u5 A: o9 o
- Y# u& V/ U+ ?1 a' N/ B◎简 介& X& n& T7 F5 D$ V  Y& u
  R7 _/ E8 e; i2 K! K
 一位蹉跎光阴转眼变老的女主角与一位几乎放弃人生而虚度时光的男主角之间所发生的奇幻爱情故事。! J$ o# N. w. r5 U% @+ X
' \5 F! @' D3 T# c
◎获奖情况& A/ Q+ B' ~( `% M$ s9 h' d7 \

% [$ N1 u2 X" W% b5 W5 L 第55届百想艺术大赏  (2019)
3 b, l5 o7 P2 N: W 电视类大赏 金惠子5 N0 p0 a6 j$ B
 电视类最佳电视剧(提名)
* o) L: N$ G4 m7 V! [& u/ N. T 电视类最佳导演(提名) 金锡允
7 }2 i% n$ Y& }+ E0 C! J 电视类最佳女主角奖(提名) 金惠子
9 L3 J: ^; d3 B, r" m$ M 电视类最佳男配角(提名) 孙浩俊8 H" ]5 f5 ]" z7 A6 k. |( \
 电视类最佳女配角 李静恩, O* g# B' A0 c7 K" u" @9 e$ A5 Q
 电视类最佳剧本(提名) 金秀珍 / 李南圭
! y4 ~- |; d% P7 _ 2 j' \5 ?/ @" \) A% p! s$ v
 第6届豆瓣电影年度榜单  (2019)6 @# j: ~( E" E- P. f/ t& {( \
 评分最高的韩剧(提名)
 1. Video
  $ R9 z4 m1 ~" f5 Y4 s- w! p
 2. ID : 1) ?& N$ ]- y* n& V5 V- s
 3. Format : AVC
  1 e- e0 i, @# q* g2 d, ~3 Z4 f' f
 4. Format/Info : Advanced Video Codec7 \: r. t7 T( @2 w9 D1 ?  j5 A9 ~
 5. Format profile : High@L4
  & w) l3 c" |; J( _4 I
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames; I9 j3 T5 {8 c3 T9 X. h2 T
 7. Format settings, CABAC : Yes+ }+ T. i- D. S" }
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  0 I2 ]: f4 n5 J8 T* B4 J. ]
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    `3 I9 j& U; t% D( R
 10. Duration : 1 h 5 min
    s3 k) A' Z/ U+ W
 11. Bit rate mode : Variable4 N; v& C0 y, Y: o& g. i0 K
 12. Bit rate : 5 526 kb/s% \$ ]! V% |+ w8 O! y1 P
 13. Maximum bit rate : 20.0 Mb/s2 \) i* m' v7 g1 S8 j
 14. Width : 1 920 pixels
  , I  w! T) U9 g2 d6 a
 15. Height : 1 080 pixels9 P, H: G) k( w2 s+ P
 16. Display aspect ratio : 16:9  G& D: ]5 V- F% |: S6 ?% X; p
 17. Frame rate mode : Constant
  4 B! v$ R! G# V4 E$ @4 X( l
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS# ]* Q' e0 p& r- D1 B  C# x
 19. Color space : YUV+ Z! r8 q7 |' J
 20. Chroma subsampling : 4:2:0* \) f8 e; }  S" O; w; {1 c
 21. Bit depth : 8 bits6 q) _4 N& }' ^- B
 22. Scan type : Progressive+ y% G: B! X: D0 j. @
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.111* b- \: h  T& J. n7 @3 T1 N
 24. Stream size : 2.52 GiB (96%)
  3 x. p' W% K3 ]7 B0 r* N
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  : r# \. u+ e& E* b0 v  n' J
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=120 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=121 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=20000 / vbv_bufsize=25000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
  # `! h& ?7 A  `5 x$ r" w( Y
 27. Default : Yes
  1 v1 `. X3 r. C, V9 ^
 28. Forced : No
  6 S; W, D% T; L
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / UTC 2019-10-29 09:25:33) e, j6 G/ f8 N5 S5 ^' l* q2 z$ w& V6 b
 30. FromStats_BitRate : 5637941
  & H" j7 H7 P5 @* C" o  O' K; `
 31. FromStats_Duration : 01:05:13.577000000. h8 {8 o( ~3 O+ R  {, I
 32. FromStats_FrameCount : 938329 @+ I/ e; [# O
 33. FromStats_StreamSize : 27580647316 N5 q7 W- }+ G4 b+ c
 34. 3 \, [+ ~9 ~3 H% u6 ?, s
 35. Audio: ?% R1 l. o6 q" z% p; x. ?
 36. ID : 2
  6 i/ k# j0 ?" q
 37. Format : E-AC-3, ~% K4 _2 `8 L
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
  7 R7 L) L& C; g8 P7 P
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus9 r* M. p9 x  y
 40. Codec ID : A_EAC3
  $ V5 k8 ~; ?. u" _4 o6 P
 41. Duration : 1 h 5 min
  + d% {! O, B3 Q
 42. Bit rate mode : Constant
  , J/ r( p7 U- P* i" A3 p9 x% ~. Z
 43. Bit rate : 128 kb/s' F3 Z- \6 V) b, [. x: U3 S( f* F
 44. Channel(s) : 2 channels
  # e5 r) u. D5 Q+ q3 K7 {
 45. Channel layout : L R
  % t" P9 T7 e4 n
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  ; D7 z" O7 L2 n! ]* @
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  . e3 `  w, @/ R
 48. Compression mode : Lossy
  ) H  H- Z- D# S9 ]  [# W7 G
 49. Stream size : 59.7 MiB (2%)
  . F7 i4 O+ F/ q5 k: r  r* J, Z4 [" V
 50. Title : Korean
  % f$ f) ~4 v: L4 P1 j1 Q: ?
 51. Language : Korean3 |9 ]0 Z) X" e% q! H1 v
 52. Service kind : Complete Main8 N& p% u( h$ J* k
 53. Default : Yes* N. S, a. z8 U- z4 h0 x  I2 d
 54. Forced : No
  ' i$ i0 o8 v9 p/ `- }5 \0 v" f
 55. Encoded date : UTC 2019-10-29 09:25:33' ^7 I; m1 ]$ v/ F  O% T5 B
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / UTC 2019-10-29 09:25:33
  ; M" T7 S5 j! ?& K
 57. FromStats_BitRate : 128000
  ( K  e) f+ y. j7 j# y
 58. FromStats_Duration : 01:05:13.632000000: o& ]% r: @# m
 59. FromStats_FrameCount : 122301( h$ T# ~* ^# j7 N  ]; G) n
 60. FromStats_StreamSize : 62618112
    Y/ h" _8 H9 B; a1 A7 m
 61. . [2 [2 v. U% F# B* w1 n  B# u
 62. Text #1
  1 G5 z' e/ D  X; ?
 63. ID : 3
  ( }7 ^# P& k8 s  W: w, l1 [1 ^5 l& l- O
 64. Format : UTF-8  r5 I" P$ h% m8 v9 w# \
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8' a6 G6 s' w% i& C2 x
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . U1 A; g8 ?& c8 u
 67. Language : Arabic
  5 i* n7 [; a$ G: k. D. Z
 68. Default : No1 U9 u9 n; A2 o" b6 a1 T
 69. Forced : No- N$ t9 J7 a( t
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / UTC 2019-10-29 09:25:331 E' \1 ~9 G5 t; j7 q2 y
 71. FromStats_BitRate : 867 l$ o- \& S; i2 E- W$ X( k
 72. FromStats_Duration : 01:04:47.9260000005 w! r7 b  I% h  B/ E; a
 73. FromStats_FrameCount : 8839 t9 C2 Y$ N% B! z' l
 74. FromStats_StreamSize : 42109
  8 D6 O, g& s  C  W; Y& n3 e
 75. 6 O( _0 q3 G9 ?
 76. Text #22 p6 _# ~5 D! k- F, N
 77. ID : 4
  * ]4 ?1 l7 n# G/ H" n
 78. Format : UTF-89 K8 u% R& b% B7 ~1 `+ H( F
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8' f4 M* _! C% a7 o! s0 F! O" q, ]) g
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! i( Z9 O0 W, g5 h, Q9 I
 81. Language : English% T! f. n& N+ a3 @3 q3 I
 82. Default : No+ f: C( }+ b3 J3 L
 83. Forced : No
  / l2 e( i; _: h# T! W& Q
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / UTC 2019-10-29 09:25:33: x, L, c( F+ a% p
 85. FromStats_BitRate : 591 j7 X* R; W% P. H/ S! ~
 86. FromStats_Duration : 01:04:47.175000000; C* D" C% Z' M" m& Z
 87. FromStats_FrameCount : 880) K- C7 C- `1 ?$ o: F9 n: C, d! c
 88. FromStats_StreamSize : 28833
  & B# [7 s: _; z  e' e% D7 z
 89. 1 t' k( k; B  k6 q3 G; y6 ^0 `# X2 K
 90. Text #3' M; {3 J* T+ r+ g4 F
 91. ID : 5
  2 L. f# S$ l6 ?! ~4 |$ z) Y
 92. Format : UTF-8$ T& z7 T/ i" F. `. e6 H, v- p: h$ \. T) }
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 D' w" y/ r7 ^" E  s
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 k# t% f, {5 Z& U# O5 i8 S, q! }  a
 95. Language : Indonesian% J4 x* c! R' u  M3 `6 _  X
 96. Default : No
  ' E/ @, Y) o+ V3 f- }
 97. Forced : No* f. D4 Z" n1 p; U
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / UTC 2019-10-29 09:25:339 z, y$ b8 r& v
 99. FromStats_BitRate : 55! F" f3 S3 z( F3 ?9 z" O! H
 100. FromStats_Duration : 01:04:47.008000000
  * `1 ~3 n/ `0 L8 L# T' M
 101. FromStats_FrameCount : 8834 @6 d" \( ]" z, u
 102. FromStats_StreamSize : 26889
    z& }# c% k9 K

 103. 3 i% i/ q: j, |* X% `
 104. Text #4- Z0 t# \1 K0 I* S2 r. j% |! G
 105. ID : 61 b$ O6 O( ~/ n$ a7 C# J5 }8 F
 106. Format : UTF-8$ d5 E! [9 i. b( W' P
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8  U* f8 r6 k* M( p  J
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % Z  v% Z9 Y& N3 ~7 n( b
 109. Language : Thai
  : H  `" G, O- U$ b3 T/ U
 110. Default : No
  # p- E$ v  W) A/ r. R1 Y- ?7 e0 z
 111. Forced : No
  ; r% s1 g3 Z* w4 ^
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / UTC 2019-10-29 09:25:33/ ?6 O1 z, E% {
 113. FromStats_BitRate : 1450 J. s8 E- `4 I' O$ I* Z, k/ Q
 114. FromStats_Duration : 01:04:47.718000000, {: ], A! h5 @0 g) W/ Z
 115. FromStats_FrameCount : 8841 w) U1 f5 s$ g+ L$ o! p4 Y" d
 116. FromStats_StreamSize : 706516 F! ?) |" R9 \* s! N; G

 117. % i- T$ z9 y  N
 118. Text #5& ^5 W2 b9 g, w4 [
 119. ID : 7
  ' _9 M3 U6 C+ H" u2 {
 120. Format : UTF-8
  & ?, n8 y( E' j
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . F7 b3 g& R9 u
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 e3 [" \- r8 }. _
 123. Language : Turkish
  ' Z6 P% h; m4 M4 J$ i# C$ n7 T0 D
 124. Default : No
  4 Z; g5 L* H6 {* i
 125. Forced : No! Z" `1 [. j! B/ m1 Q  b9 {" `
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / UTC 2019-10-29 09:25:33
  7 i! i  ]$ K  |$ X  T9 a, Z1 f' F
 127. FromStats_BitRate : 57
  % M0 \3 U- z- A' ?9 B1 \
 128. FromStats_Duration : 01:04:44.339000000! \+ S9 Y& o  h9 E
 129. FromStats_FrameCount : 8823 H. Y" f3 v8 b5 M+ d9 l
 130. FromStats_StreamSize : 27854
  ; P' Q) O4 y1 d% u# K. E/ S
 131. 9 @* C. v; s1 @
 132. Text #6
  5 M; R6 ?  _9 a9 p! n2 Y, F
 133. ID : 87 I4 r5 I2 n* y& E9 H
 134. Format : UTF-8* X+ f  p% U  t
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ b3 U, k% ?; S) T
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " A5 b; w& A: @2 k
 137. Language : Vietnamese+ R1 ^" I) D! j5 K" ~7 e
 138. Default : No# v0 C( S! h9 J. ?. o
 139. Forced : No; i, V8 K' |. E- ?+ X: D
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / UTC 2019-10-29 09:25:33
  4 L) ]; K! `- B4 J( L" R& i
 141. FromStats_BitRate : 74
  7 i3 F! h. o  w% ^, j
 142. FromStats_Duration : 01:04:47.843000000  O" C# a7 L7 u7 f+ O0 F
 143. FromStats_FrameCount : 883
  8 C- y7 S/ J# @  o6 j
 144. FromStats_StreamSize : 36152
  9 Z  m, R' ~" f/ s" G! g/ D7 \

 145. 1 c; d) f( L- E
 146. Text #7, r/ R2 W5 P+ I. u3 x( N1 `$ o# R
 147. ID : 9# c0 m0 d% u. ?; ~, S: ]
 148. Format : UTF-8) j7 K: J, U* X/ C3 |2 g8 [
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 o% C! Y9 y+ x* u4 J$ {5 b
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; M6 s2 m" w) g: j7 H3 A% u. I- O
 151. Title : Simplified
  ' H( I# N6 g' @7 ^
 152. Language : Chinese
  * V+ S& J4 x% d: [# c4 Q2 H$ ~
 153. Default : No# }: I6 n. I# y# H2 \; [; e& w7 ]0 Q
 154. Forced : No# _7 J) E. L" `9 d; w4 ]
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-03-01 05:38:32 / UTC 2019-10-29 09:25:33
  0 B5 ^4 l. V( N1 v
 156. FromStats_BitRate : 534 T9 @6 X1 X1 u! r& i3 j
 157. FromStats_Duration : 01:04:48.5930000004 B  m4 x3 ^. N8 x2 D+ J* P1 @
 158. FromStats_FrameCount : 883
  ! K0 _, q+ k2 V7 ]
 159. FromStats_StreamSize : 26130
复制代码
1 m7 e7 ~, _; V, f, q
. S; w+ K& e3 c6 _! M3 M% J

. m- Q- m1 P2 H5 j
0 S) o+ L9 S5 K/ ?4 _8 M2 r% U) h& I% O* j  o4 ]7 H! Y
  u: H$ ^8 ?8 u& E# V1 k
3 L9 S$ F3 x# @. q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-8 17:46:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享高清版本
发表于 2020-3-8 21:23:34 | 显示全部楼层
感谢分享,终于有啦
发表于 2020-3-8 23:25:38 | 显示全部楼层
每天都是煲剧的,收一个
发表于 2020-3-9 10:46:41 | 显示全部楼层
女主很漂亮啊支持一个
发表于 2020-3-9 16:02:13 | 显示全部楼层
去年口碑最好的剧之一啊 很期待
发表于 2020-3-9 18:00:28 | 显示全部楼层
网飞版本的,看一看怎么样,好像翻译偏台湾
发表于 2020-3-9 20:18:58 | 显示全部楼层
想不到豆瓣评分这么高 期待 谢谢分享啦
发表于 2020-3-10 19:54:48 | 显示全部楼层
分数好高,下来看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-7 06:57

快速回复 返回顶部 返回列表