HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 601|回复: 17

[1080i] 机智牢房生活 全16集[自带中文英文多国字幕]Prison.Playbook.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ARiN 30.96G

[复制链接]
发表于 2020-3-1 15:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

6 z$ C5 Z( M- ]  o+ x! b4 W4 ]+ U                               
登录/注册后可看大图
+ o; r7 E/ ~$ m0 p/ ]* O$ q
3 A/ K6 [6 I) G4 A$ N) @! C, l
◎译 名 机智牢房生活 / Prison Playbook / Wise Prison Life / 智慧的监狱生活 / 机智的监狱生活 / 监狱 / 监狱手记 (港)3 v0 t  T$ L' m7 f! c% w
◎片 名 슬기로운 감빵생활
" Z) s6 F$ X  C◎年 代 2017
+ u* P; p' ~% u* M◎产 地 韩国, V* r5 U0 U) C' Y3 V0 v, ?9 B+ L
◎类 别 剧情 / 喜剧3 v8 j5 q% X' q! X
◎语 言 韩语4 h  X3 l% o# ?+ O  |" I- W
◎上映日期 2017-11-22(韩国)& D' j: |  N3 `, @
◎IMDb评分  8.3/10 from 844 users
7 {3 w5 o2 _0 d3 j# T) I◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7622902
: e7 `/ p: _, h' R* l& b( v. r◎豆瓣评分 9.4/10 from 94716 users2 }/ j  H4 R' H; Y) R- g: X
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27081753/
; {% W/ o, H: [4 a0 @+ Q9 P◎集 数 168 ]' u/ n) T6 ]7 H) _; O& k
◎片 长 90分钟
% O# s- h) M, `8 F& j) r◎导 演 申源浩 Won-Ho Shin# u9 B9 ?  T8 q* e0 ?/ v0 T0 j  h
◎编 剧 郑宝勋0 f* z! ^, A. `9 k0 @0 C8 e
◎主 演 朴海秀 Hae-soo Park. M; ~$ E, Y& C& z
     郑京浩 Kyeong-ho Jeong! e1 J7 O, H5 b9 h: J% N' W+ `
     郑秀晶 Krystal Jung9 i$ f3 a9 {) Z/ {
     林华映 Lim Hwa-yeong
* w* x' k- ~. q; p: H" M: x     丁海寅 Hae-In Jung
3 H2 W7 i" c$ B5 Q" B/ C7 Y& W     郑雄仁 Woong-in Jeong8 H# O, H. T$ f' b. j' M
     金成哲 Song-chol Kim
. R- ~# w7 H5 t4 k     李圭亨 Kyu-hyung Lee
: d. N, F6 Z. Z' ^6 k     郑敏圣 Min-sung Jung# |# I7 h; c$ J9 t' s
     朴浩山 Park Ho-san" I- J- m2 c/ B+ q* m
     姜昇润 Seung-yoon Kang
6 |7 w1 o# b1 f1 F/ F/ p- u     金景南 Kyeong-nam Kim
1 P* T  }3 i) w' L3 ?  {     崔武成 Moo-seong Choi
0 I. k8 _$ }: D. ?. \     崔胜元 Seung-won Choi
7 y; }1 ^/ i& ^     成东日 Dong-il Sung
7 K1 o7 B/ S% E' }, e& Z  C  K     金漢鐘 Kim Han-jong
  \  u8 E9 b5 o2 N. s( y- @- Y: S     周锡泰 Joo Suk-tae
: ~  d  p5 q* l9 s     姜基棟 Kang Ki-doong
6 v  Z9 z. V' Z* X7 [     朴亨洙 Park Hyoung-soo& B( r  n' k) C) Q+ e1 ~
     李道謙 Lee Do-gyeom6 R$ n  ^- W: @4 @; P) W4 H/ p
     申在河 Shin Jae ha' i) }- P7 r9 ^) q
     廉惠兰 Yum Hye-ran
; u: b6 M" u" _" D+ _     林哲亨 Lim Chul-hyung
, N$ h8 P$ T+ X  Z     芮秀貞 Ye Soo-jung7 ~+ [" h' q& d4 w; L2 O" T: [
     李浩哲 Lee Ho-cheol7 Q: s( @* d1 B7 S9 T5 f% w* k
     刘在明 Jae-myung Yoo  l" i$ ]5 t/ E& ~. N" u. ^% k9 j
     申邻雅 Rin-Ah Shin) @: P7 A; i' m$ n. l6 ~3 a. h
     崔光日 Choi Kwang-il4 W4 O2 s/ F- {; \4 n6 Z
     张赫镇 Jang Hyeok-jin
9 r( W4 ~& B/ ?3 s# n3 p9 C9 a     金基楠 Kim Gi-nam/ ?$ Y, Y% \( T9 ]9 T$ P; e
     李太善 Lee Tae-seon# f! @) Q$ a" t* E: ?
     徐志焄 Ji-Hoon Seo* S( Y, |2 V8 z# l
* K" R4 j3 g( X( V% i# K  ~* L+ ?

& |  P7 y" s9 Z" K6 c. f4 G: ~◎标 签 韩剧 | 黑色幽默 | 监狱 | 韩国 | tvN | 喜剧 | 搞笑 | 电视剧: b" `, Y( L- X  V
; S# d! ?. D. s" C4 w0 ]
◎简 介    H  K1 }/ `/ C# D( i/ b
) w4 p2 g7 d/ u; \5 W) v
 该剧是讲述超级巨星棒球选手金济赫一夜之间变成阶下囚,以及监狱里的人们的生活的黑色喜剧,
( M; J0 D: \% R4 p' A- ^4 R 该剧内容以监狱为背景,通过犯人、监狱管教、家属等角色展现各自的独特个性和存在感,展现给大家监狱这个特殊背景下并不沉重的故事。& O1 B" I* ^, \7 |
- e3 q( G- e0 L5 ?3 ~4 \1 W4 v
◎获奖情况  
/ H) u1 E. X& X! s7 l6 _  ?) U1 n9 i
 第54届百想艺术大赏(2018)3 k5 ~1 K7 l4 \
 电视类 最佳导演(提名) 申源浩
8 O9 ^; B: z: Q+ g 电视类 最佳男配角 朴浩山
- |* L, j$ G1 v" N$ @) h 电视类 最佳新人男演员(提名) 朴海秀! P, T- k  X3 f; d. v0 W
 电视类 最佳剧本(提名) 郑宝勋8 q5 E1 K0 ~0 E" n
 电视类 最佳人气男演员 丁海寅
! T; k6 W6 L) f" b7 L# D( {" t$ X; D1 j  m
 第4届豆瓣电影年度榜单(2017); x* R& y( s; Q- \2 ~9 ^
 评分最高的韩剧(提名)
 1. Video
  1 b( Y6 e' ], m0 O
 2. ID : 1
    d" Q7 v; q9 q7 a; G/ E
 3. Format : AVC# ~2 n3 U! _; g" _0 [
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  4 H, U; B0 M6 \5 m) ^8 N0 K/ Q
 5. Format profile : Main@L4
  9 f* U  R4 @$ c* i: L
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  0 @. Y. y  c0 E' I$ |4 r3 W
 7. Format settings, CABAC : Yes
  $ v5 g; e8 m- g6 e. U. a% W& u" J
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  " t. I7 _) R+ O2 L* u3 t* k1 e
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  , J3 u8 `5 M0 ~' K7 s/ x
 10. Duration : 1 h 33 min% d, |3 b* D! B& g- c3 O" k' i3 l
 11. Bit rate mode : Variable
  * b! F! N# f/ W8 ?
 12. Bit rate : 4 220 kb/s8 H9 P7 @! k& |0 }* h
 13. Maximum bit rate : 6 330 kb/s8 w/ S4 Z# {( [( l( f
 14. Width : 1 920 pixels* J/ n7 t! y& z2 i3 c
 15. Height : 1 080 pixels; n. I  V+ Y6 r  v
 16. Display aspect ratio : 16:9
  0 M% K2 T. ]( c9 {: z2 _% u# ~
 17. Frame rate mode : Constant
  3 X- V3 M8 S3 ^* @# S% |
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  ! J3 Y+ }% u4 V
 19. Color space : YUV
  ( n5 g- x( d, o5 F, G4 s$ f4 [# T
 20. Chroma subsampling : 4:2:0' r* u$ B" ?+ V4 J: j
 21. Bit depth : 8 bits
  , Q5 I( [' ]! `" t2 `
 22. Scan type : Progressive
  # {# H- ?: }8 h) ~% M" F
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.085
    \4 e) S1 |9 l1 ?9 ]4 a8 g& x8 t
 24. Stream size : 2.74 GiB (97%)
  % F# K4 u0 N# M8 K- j8 [2 U+ i" c9 O
 25. Writing library : x264 core 148 r2714 2daf6363 V* c* N( l  Q5 _* J0 y  v9 ]5 S
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=48 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4220 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=6330 / vbv_bufsize=8440 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  " P9 r# I' f! J3 C4 I' h' C" S1 o  h
 27. Default : Yes
  ; x- J  l4 {5 U, E  R* X4 t6 d
 28. Forced : No9 l. U) ]0 |6 p% A8 D
 29. 0 {+ R- m% L; l" }
 30. Audio3 w& V. T$ m/ v5 T, x3 \% c8 m, B( m) S
 31. ID : 2
  4 B/ e% b! X- @/ P' {, P. f9 f2 q6 n
 32. Format : E-AC-3
  , s/ Y* {$ X7 y, p! R0 X, ]" i
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  ) ~8 L9 L7 e1 W- u
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus+ G; }$ e1 F/ k) d0 ~( W
 35. Codec ID : A_EAC32 B: i7 S# u1 R6 R
 36. Duration : 1 h 33 min3 g6 h) B- i5 U# b9 N
 37. Bit rate mode : Constant
  . B% B* t# ~! F5 b0 C9 p
 38. Bit rate : 128 kb/s
  5 O! U1 B5 W8 I
 39. Channel(s) : 2 channels
  / m- ?. o& }! C; S
 40. Channel layout : L R
  / o/ O3 p$ |% @5 l: ~
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  1 ?, \- I! ^! p) e) H
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  # l- z; p( y4 P2 m$ r, Y' L
 43. Compression mode : Lossy
  " B. @% E1 @& G- C
 44. Stream size : 85.3 MiB (3%)' _5 s0 ?% g$ V7 E. q& i) l
 45. Title : Korean! G2 G# S) D4 ^6 h9 G& J
 46. Language : Korean# k! `+ k' m$ a2 S5 G. p  T0 H
 47. Service kind : Complete Main! }; O5 u2 ]' d# f/ _) U
 48. Default : Yes
  : i6 `! B: c- j- Q  {$ R0 t
 49. Forced : No  S/ ^, r, H! |( n% [2 N

 50. : v2 [8 y6 |# n
 51. Text #15 p3 {$ [* Y. U& \% b
 52. ID : 3
  6 b4 W4 B' L+ A7 g1 K8 |
 53. Format : UTF-8
  2 w! q# b# E% Z1 ^3 c
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF86 A! y7 V+ R+ A5 p1 T
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ d3 i0 o' b, I1 W5 h) a
 56. Duration : 1 h 32 min
  1 K! t# n4 x% Q+ [
 57. Bit rate : 52 b/s' k; _% \5 G* R5 J
 58. Count of elements : 1167
  , _/ f$ K. U0 S$ Q& ^
 59. Stream size : 35.7 KiB (0%), r8 ^0 B) u# C
 60. Language : English
  4 I' B9 y4 ?+ u' v
 61. Default : No' u4 {$ ~! T& Y# B8 T% U
 62. Forced : No) M* }8 _  |8 `5 I9 N/ F2 `# k3 H

 63. 2 z3 `6 `3 D# |. s
 64. Text #2) a5 l4 g# J0 e: G3 i
 65. ID : 43 y; y7 Y) k: H& P& M# v/ r  [
 66. Format : UTF-8
  : r; p% w! b: w
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " G! p) A& a. g& ?5 H
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% ^: ]$ h; Y6 w8 T
 69. Duration : 1 h 32 min& C. K+ h8 S8 H: K
 70. Bit rate : 49 b/s
  ! G6 T7 K  ~, @; U, K
 71. Count of elements : 12167 ?% H6 P% h6 B7 r$ N! T; A$ x+ O5 W
 72. Stream size : 34.0 KiB (0%)9 o/ Q7 \2 b' V7 x) M' j: H" q
 73. Title : Simplified3 g" y3 O5 O2 }  ]
 74. Language : Chinese
  4 ?: h; }& E: N1 Q3 f, f
 75. Default : No( g( l, z6 ~$ F" j3 g& h# j/ ?
 76. Forced : No
  - F6 o6 F! j) @+ w
 77. # P+ _) B* e0 @! w9 N8 k. q
 78. Text #3
  ) S' g% c. m& a
 79. ID : 5) T2 V+ m. m0 k% i, C1 ]! K5 V
 80. Format : UTF-8
  / t0 T$ b, S# w2 P* s* t
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF84 y; ^- J% I0 h
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( e+ k3 [. j1 Q: e, |
 83. Duration : 1 h 32 min
  # X+ k7 Y9 W! E! ]: Q6 `2 _
 84. Bit rate : 53 b/s
  4 p* c. m; t6 I0 E! Z
 85. Count of elements : 1212
  0 S$ h9 `( c1 ~: L: ^' _
 86. Stream size : 36.3 KiB (0%): c+ H* y. Q; H5 C8 Z1 H' k
 87. Title : Traditional
  & Y7 \4 q. `( v$ T
 88. Language : Chinese$ r1 k3 X# [1 O/ K1 q4 P
 89. Default : No
  . I8 g; U$ m. _- G; Y
 90. Forced : No
  6 a8 i+ M* U3 O; Z; |
 91. * }& h7 ]+ \9 z  i# s
 92. Text #46 r/ Q; j$ k  h# g+ j! r# v
 93. ID : 65 y+ w- q7 Q9 W# L/ i
 94. Format : UTF-8
  3 b7 d" b9 K* }* W# Z" s; s/ l( B
 95. Codec ID : S_TEXT/UTF8# }( Q; r& s9 G) d0 \
 96. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 h- Y; r! b' L# s9 D* ]
 97. Duration : 1 h 32 min3 I& h6 H6 ]3 N9 ^6 G2 L; ^0 n/ G
 98. Bit rate : 43 b/s; p( R2 v( t6 W" r
 99. Count of elements : 10475 _# ~$ H) w  m* V
 100. Stream size : 29.3 KiB (0%)* k  f! h( g" G/ i7 n+ [* k3 g
 101. Language : Japanese# d  G$ `  ]2 A* A; y  d) P
 102. Default : No
  ( Z4 A; B; F) c4 f4 H& f
 103. Forced : No
  * v- @; [' S5 t. f: o/ g8 t9 |

 104. - }& A$ K( j+ }" d3 x: J
 105. Text #52 H& N$ \( D( A# ~$ I
 106. ID : 7
  & @/ N; ?0 |9 r) Q* E. |9 D
 107. Format : UTF-82 j9 V: }; U0 w7 R( E
 108. Codec ID : S_TEXT/UTF8! ]* S% p; {3 w$ C+ M- L- n# R
 109. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 d) P$ r3 {& i! U: U: \( M
 110. Duration : 1 h 32 min0 f  _1 }5 U* U; a/ Z
 111. Bit rate : 52 b/s* g' F' P% t4 v9 [* f7 s
 112. Count of elements : 1178$ H3 N2 O+ ^  S
 113. Stream size : 35.9 KiB (0%)  a- k6 D6 I8 v  p- P2 s
 114. Title : Castilian
    D0 q. _3 L+ S( \. b. y" T
 115. Language : Spanish' r9 `- B8 I' j% z& @- h" {/ i
 116. Default : No* S2 n9 e& n% ], _
 117. Forced : No
  1 C* z6 b# a+ c$ X7 U3 s  }; I! J
 118. ; k! L5 U% B  K0 v! ?1 I* `* r
 119. Text #64 C$ @5 K8 I- H! N! l0 G* m
 120. ID : 81 w) {- v: R5 z* g- I% ^
 121. Format : UTF-83 A- V8 y: o1 j; X- E* t+ i0 D
 122. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 p5 N# X7 K- y. z
 123. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' {& j/ ]  Y! n: B  M& D; l
 124. Duration : 1 h 32 min& I4 n/ p% Y3 ?2 ~7 X
 125. Bit rate : 52 b/s' X0 V; }- U. X# F7 s" `
 126. Count of elements : 1178, |! ]& X$ \0 U
 127. Stream size : 35.7 KiB (0%)4 p; S3 H' [- @
 128. Language : Spanish0 |/ X, X1 F' W& w2 h% x# A4 ^; f
 129. Default : No+ }) j, c# B) g' i9 P
 130. Forced : No
  , h7 I9 |( o* w6 d# K
 131. 2 D" N* a' T+ _+ B
 132. Text #7
  + H0 x# L8 v" L. j
 133. ID : 95 n# N  R  u) G* e9 t  q
 134. Format : UTF-8
  , }; m" Q% o4 H3 I. r. h
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8) ?$ o: |/ _1 y8 N7 K7 w+ B* S
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ a, H' K* U4 b9 H+ z% j2 F) S4 W
 137. Duration : 1 h 32 min
  ! W" T3 d7 ~0 i5 d: g, O" n
 138. Bit rate : 54 b/s( {- m! i# R9 ?+ s' P( c
 139. Count of elements : 11662 y/ v  I$ u9 I0 q
 140. Stream size : 37.2 KiB (0%); X; \1 E* O; [% s* ]; `
 141. Language : French  P% _" Z7 v: Y* f! g2 P7 `! e( R) W
 142. Default : No& ~0 L  f3 o  u: T  D- s
 143. Forced : No
  ; d* A6 }9 {# w4 q' [
 144. ) t& P( h" K7 a. _6 c$ ?. z& s8 h
 145. Text #8
  # [4 l+ K, p" i  v
 146. ID : 10: L- U2 {7 H/ \4 k% {
 147. Format : UTF-80 ~; a* p# \! d* u
 148. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . L, _6 c5 [2 ]5 p
 149. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; w1 l2 g4 }' P: c, ]6 C
 150. Duration : 1 h 32 min( V- }# P( Z+ R" b; R( r! |
 151. Bit rate : 54 b/s
  . B: S' K2 i1 d6 k8 R
 152. Count of elements : 11701 z- N; c, ?- C% U) @
 153. Stream size : 37.1 KiB (0%)  P- F9 }. {$ d; r! I6 K
 154. Language : German
  - E) s9 j1 P/ }' T+ P+ y
 155. Default : No" _& z: y& n6 z7 ]# v& V# `
 156. Forced : No8 g1 K! p4 z4 |6 P& T7 L

 157. ' b, }3 s& F% c* a8 R5 X
 158. Text #9& _8 p8 f5 Z- e) d+ D; B* u2 M
 159. ID : 11
  ! R2 \/ ?- `# f6 }& u0 e
 160. Format : UTF-81 }7 A- ^6 q& I* i3 h3 G; p
 161. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / A# _( x& d/ z5 b- z3 X. h
 162. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ m0 P! e+ x/ r! a7 ^5 }
 163. Duration : 1 h 32 min, ~2 H3 O% L( X! d$ O6 |/ ^( q
 164. Bit rate : 53 b/s
  3 `3 K% ~( j. U, l1 l2 H, N
 165. Count of elements : 1177
  + E* t7 K' }. z2 \4 C
 166. Stream size : 36.7 KiB (0%)) m4 T( \2 L& U3 ?. s, O
 167. Language : Italian" R% ^: m' u- X' S8 E( H( T  n2 l6 j
 168. Default : No- J) n7 V: M* T" p7 d+ |. I: ?
 169. Forced : No4 h4 H6 {1 N' |8 ^
 170. 3 A6 a6 ?: m9 @1 J* n7 ^
 171. Text #101 W$ n& s7 f6 h1 Z. ]2 d: o
 172. ID : 124 M: m/ r5 r5 s: `
 173. Format : UTF-8
  * a1 U; U' R) }9 N& k6 y
 174. Codec ID : S_TEXT/UTF8- J, @' ^- m( F5 \( g: a3 `
 175. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 W/ A/ t6 R2 b  X" x6 y
 176. Duration : 1 h 32 min
  " v; r3 b$ S0 \
 177. Bit rate : 51 b/s
  ( p, o4 l. N2 o6 g9 b5 r
 178. Count of elements : 1179
  & W2 P+ f7 P9 Z0 a( W! J' W
 179. Stream size : 34.7 KiB (0%)% e: b6 _9 t/ [; s
 180. Language : Portuguese' {1 w' r0 s' D2 B+ T! M, ?/ J
 181. Default : No# t2 v7 q1 a2 W8 U' b
 182. Forced : No, w) ]# a- T& ?) ~

 183.   u$ {' h2 J: s1 J0 d
 184. Text #11* Q( t7 [; v( o- Q
 185. ID : 13
  ! D1 C- W; b3 W
 186. Format : UTF-80 h+ ?8 ~( ^6 d% h  S3 j  f8 d
 187. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 s8 L/ K: r( {
 188. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 \, u% S1 @. n
 189. Duration : 1 h 32 min8 C! \% K# H) m' T( g
 190. Bit rate : 51 b/s6 d. y, R7 t3 B; |1 \# b( A2 |
 191. Count of elements : 1174
  ( T4 Q7 G( f7 O5 r3 j
 192. Stream size : 35.0 KiB (0%)! ?/ L1 H3 q2 W: I5 z
 193. Title : Brazil# C$ c! T9 y  w( f
 194. Language : Portuguese
  1 |/ n, L0 O/ U. j; \4 x. y
 195. Default : No' N% w; C) ~8 L3 a+ }0 r
 196. Forced : No
    n8 {/ j# K9 d8 o2 L" h

 197. - K4 k$ V: P% B7 }: _4 @+ u
 198. Text #12
  ; z1 Y! ?* s" @. |( [% B* o
 199. ID : 14
  5 N* F7 d2 Z  V  y/ A! n
 200. Format : UTF-8* |; s- W8 A3 Y& d- F5 K
 201. Codec ID : S_TEXT/UTF8: O$ @( }0 Q) ]: G8 H  |2 p( z
 202. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. }( x" K. s( R4 c, \! Q
 203. Duration : 1 h 32 min1 X) ?- C7 I" M, V" }
 204. Bit rate : 48 b/s: e, I4 U* c& P7 S. r3 ^
 205. Count of elements : 1179
  ' r# s* n: z8 z+ Q
 206. Stream size : 33.1 KiB (0%)$ Q$ v* q+ D  T- J0 u
 207. Language : Polish
  ( ^+ W5 z6 I* m: j( Z$ l
 208. Default : No- h! z' h0 s0 ?; M! E
 209. Forced : No
  2 w* B* R1 f7 I! H- F. ^

 210. $ ]& Q; c% a& E
 211. Text #13: y7 j4 h+ W$ j1 Q8 r. m
 212. ID : 15' X. n  a3 l/ Z1 T
 213. Format : UTF-8
  * |: @, d9 ?# l) Y% j( X6 P- Y
 214. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # A9 ?: C3 E, g6 T0 ?& L, |% L& k6 S; Y
 215. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 {! Z" |$ N  m0 ]5 Y: P# d
 216. Duration : 1 h 32 min
  ! F+ I5 S0 u; x
 217. Bit rate : 51 b/s
  3 G( q+ G4 X+ R" o4 r
 218. Count of elements : 1179
  ( Y" j  c2 V1 |' H6 b4 H
 219. Stream size : 35.3 KiB (0%)
  & b+ h6 e5 C2 Z) M" k/ [  L6 V
 220. Language : Turkish
  6 I% S9 v& E- X; r
 221. Default : No
  $ m) L0 ^3 X# Q+ m9 s
 222. Forced : No
  2 C: V) N" b& Q2 E
 223. # ]8 i! O1 A6 S8 Q8 t. j
 224. Text #14
  % x( B8 y+ f( W5 p+ ^9 {2 U
 225. ID : 16/ w0 P" B( k. _8 `3 }! s0 Y
 226. Format : UTF-8/ w! P  B0 r  U6 t8 x* l: A0 G7 x/ ]
 227. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - c% Y1 Y( g1 J: o2 d* Y$ u% r5 J
 228. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 d9 J. k0 ~% J1 _
 229. Duration : 1 h 32 min8 j3 R+ N! H7 H1 `5 |& K% b5 \$ Q
 230. Bit rate : 51 b/s
  4 p) d* E$ y4 k- W( w: r# T) a
 231. Count of elements : 1175- ~  R. F: T& ~. u! z0 c$ D
 232. Stream size : 34.7 KiB (0%)
  0 h- L7 V* R9 O2 Q" K
 233. Language : Swedish4 o8 R! g! K& A% H! _
 234. Default : No
    J0 v/ S' @  V- m
 235. Forced : No+ \) K6 B0 G( G, l

 236. & Q7 d8 `- K  M+ r8 g% P# {
 237. Text #15
  ( t4 M9 v$ k* N
 238. ID : 17  C  H( E$ C0 r" D/ @
 239. Format : UTF-8$ ]  i& h/ e; l7 Y9 ]1 P- a* V2 T
 240. Codec ID : S_TEXT/UTF8' e" k  H$ z1 d( ^
 241. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# ]% F; T( `' @. u: Q( }
 242. Duration : 1 h 32 min! V/ D+ b$ }9 X$ U( G7 D
 243. Bit rate : 51 b/s7 L1 q' e. U  p
 244. Count of elements : 1175
  , T6 h0 a% ?3 R
 245. Stream size : 34.8 KiB (0%)7 C8 n. `; D4 W
 246. Language : Danish
  & ?* r" U7 _# T5 F8 s& S8 _
 247. Default : No! v* L; \( [: @1 d# y! J* j! L
 248. Forced : No
  4 s$ P# N5 t. P% Y7 \7 H- }

 249. " |1 r) y# z. T8 P) g
 250. Text #16
  # M; B& \  J! X8 k; W! P: n4 P
 251. ID : 18
  . X8 B2 q$ B, B0 b2 m8 v
 252. Format : UTF-87 e' m0 ~! N+ O* e& j
 253. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ M- G4 K+ k- m0 F. |. h" m3 S
 254. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * c& H2 G) W. l$ a. `/ V
 255. Duration : 1 h 32 min
  + ^! M" T! V  t) J) |/ L
 256. Bit rate : 54 b/s) y/ }4 A. t* T; h
 257. Count of elements : 1179
  - M# I: {. r" N5 V  @9 R
 258. Stream size : 37.0 KiB (0%)( d( g8 B: L% [
 259. Language : Finnish
  * `9 x: t6 K7 O. S* `
 260. Default : No7 L# c! V2 k+ R/ [; m3 K
 261. Forced : No
  3 n, `) h% i8 {2 q' s0 X
 262. 0 P  P3 \5 u& t0 h
 263. Text #171 g4 D# _* d4 |- K7 u6 u
 264. ID : 199 C% @  z3 ?1 ^6 W
 265. Format : UTF-8
  - x8 L: U$ V! Q2 R
 266. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & c5 s0 Y2 x/ A9 A. D1 {% r
 267. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" M: F4 e( i3 q0 f
 268. Duration : 1 h 32 min
  4 b1 N& B1 K: P* X3 V2 ]+ u
 269. Bit rate : 50 b/s
  ! e' l) h0 t3 P" u9 K% ?/ _
 270. Count of elements : 1171
  - J( y5 P4 O  }6 j. h, O- g2 L
 271. Stream size : 34.6 KiB (0%). ~8 X; B+ I+ u& B: p9 q
 272. Language : Dutch1 F) l0 A, _3 o- a( f
 273. Default : No
  5 _$ r% c$ e7 M+ T9 c( g
 274. Forced : No
  + F0 y- R5 W* j7 F: l5 A
 275. : |: b8 s' P. i
 276. Text #18. v- o2 o, |; f1 L; J
 277. ID : 20! }7 D2 Y7 r, }- M
 278. Format : UTF-82 s( i. ~& N) i: K1 A5 `6 Z$ r2 D
 279. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 p, M; ^: }2 C  P( J% Q
 280. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) o8 H+ H/ j$ Z. ?* n6 y
 281. Duration : 1 h 32 min
  0 Z% R) v/ S: m/ _) W0 K2 p
 282. Bit rate : 52 b/s
  : h& m- k: [2 ~% i! ^. y
 283. Count of elements : 1180$ B) m, }/ `7 V; F; P
 284. Stream size : 35.6 KiB (0%)% ]- ]- U! Z9 B5 B, d3 W2 T
 285. Language : Norwegian2 \  ~' H" X& J, b
 286. Default : No
  7 j, d9 i4 @+ P4 t, p
 287. Forced : No$ m6 a/ N) ^2 E

 288.   G" @; I' K* |; o1 R
 289. Text #198 X1 h% L$ @1 b; j: X
 290. ID : 21
  6 P  P' Z7 P/ ~* s2 q
 291. Format : UTF-8; j- h: I! U4 b9 ?5 K' _* i! ~/ ^) e
 292. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # R" `* c$ ?: S) N0 P, c
 293. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( }; Y+ ]/ L) G- W/ x2 h' `7 P
 294. Duration : 1 h 32 min+ Z& G& \4 t* y
 295. Bit rate : 80 b/s' b; ]. K0 ^7 L2 z
 296. Count of elements : 11677 A& J" z; `+ U, ?- W+ `
 297. Stream size : 54.9 KiB (0%)$ s% X% w* [1 ^3 T1 X
 298. Language : Bulgarian/ d8 B2 L1 W3 i6 s! `! c0 s/ \+ `
 299. Default : No
  ! E. a& h# ~, D) L2 e3 u. y
 300. Forced : No
  - s1 J3 h+ b: C9 S

 301. 3 N  s, x' H! C0 u9 x1 J
 302. Text #20" l! y4 M# s- H/ u
 303. ID : 22
  4 X* t! {) n) f* H1 I
 304. Format : UTF-8
  - y# {' j% q$ R$ M. p$ r
 305. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ C2 }+ S7 }# Y, u- Y0 D- Q
 306. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- x* D, k& C& V' {( n
 307. Duration : 1 h 32 min
  / k1 V9 V$ O' d; W2 [8 Q  I
 308. Bit rate : 92 b/s
  , `0 B; R6 D7 t  `$ q$ ?
 309. Count of elements : 1181) H; t& F; _% v% b/ c3 h) r2 {
 310. Stream size : 63.2 KiB (0%); @2 O3 a3 O/ `/ Z' \: p+ P7 m
 311. Language : Greek! h* N! W8 b; K( L" X, n0 r: x
 312. Default : No; Q1 ^& f9 {( m/ U  f: a% e
 313. Forced : No
  1 U/ `9 P8 m% g/ A6 g

 314. 0 g' w) z0 H  A
 315. Text #21
  - r8 O9 y2 W$ T+ c8 l; T
 316. ID : 236 ~* S9 }  `  N+ H5 R% j
 317. Format : UTF-8: }1 Q5 k' \% m% T( ^$ [6 A
 318. Codec ID : S_TEXT/UTF8. o! U; T, {/ g' k
 319. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - @" g& m, h. ]0 k; j0 r* k
 320. Duration : 1 h 32 min2 l; p; E2 U( I* F' L" b/ T: l
 321. Bit rate : 71 b/s
  4 Y0 j7 G8 N1 U# e9 m
 322. Count of elements : 1182
  7 i4 Z# s* ?: B' A2 b& @
 323. Stream size : 48.3 KiB (0%)
  , V" @! w  f; z  I# o
 324. Language : Hebrew. j" f/ \: `. D7 ?
 325. Default : No
  6 x: J& @9 U( [1 p% G+ ]; d8 t- c, `" i
 326. Forced : No
  2 b+ F3 {8 i3 P' I: G) n- D. e' p5 L
 327. . f$ k+ x: E- X4 x: I# ~
 328. Text #22/ u( R0 \* v4 h
 329. ID : 24. B' b% z: s7 C, K6 n
 330. Format : UTF-8$ j: K0 A% g6 H" F% E# P8 c
 331. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % `# m3 ~* |8 Z& r5 P
 332. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    C9 y6 G* N9 A" V. c3 e+ w
 333. Duration : 1 h 32 min  Q3 X$ a$ S5 \' S( w
 334. Bit rate : 77 b/s3 g- X" o7 r% s2 w( l
 335. Count of elements : 1182
  5 ~( o1 N  e8 z- P
 336. Stream size : 52.4 KiB (0%)3 {2 {9 C  t' B( K$ H3 e
 337. Language : Arabic6 r) B  W7 Q0 X2 H6 m
 338. Default : No! a7 p, L& ?, [9 v' r7 s
 339. Forced : No
  % h8 M# e! X9 u; ?: [* Q" |. e

 340.   ?8 `  [" @6 `1 a
 341. Text #23
  - n7 D  U6 h9 |4 N
 342. ID : 25+ }. u( a4 n' s! h) c- |
 343. Format : UTF-89 C5 B, P3 m2 @" f; N. `
 344. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & a4 A; _, O/ b! ?0 |- O: n
 345. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 \9 W% a; X1 `. H  V3 @( l0 x9 s
 346. Duration : 1 h 32 min
  ! e; q8 [" |9 }8 e3 {
 347. Bit rate : 52 b/s6 T8 e  H  g6 u0 A& T
 348. Count of elements : 1183  n1 H4 X, C, J" T6 L
 349. Stream size : 36.0 KiB (0%). x, ?" ~8 r9 _" ?
 350. Language : Romanian
  0 j( n) V- S/ x) c0 ^
 351. Default : No+ `2 c8 q+ `3 c  k' D
 352. Forced : No# [7 r% u0 r# O, e4 N

 353. 0 ?2 r: ~6 B( q* k( F
 354. Text #24
  : u/ @3 G2 [" R# R( Q; y2 w! e  E
 355. ID : 26
  % }! a7 V& Q' ]# E% T6 i
 356. Format : UTF-8
  ! f( m5 c. S6 l8 d9 `
 357. Codec ID : S_TEXT/UTF8% I3 B/ Z. Q! E
 358. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 b% k' s' k# y" c
 359. Duration : 1 h 32 min# i5 d9 ?/ H5 o" _8 a2 m* ~
 360. Bit rate : 126 b/s
  0 U- f. W* ~: k+ }. c+ K
 361. Count of elements : 1213! j" t2 g8 J  r, r
 362. Stream size : 86.3 KiB (0%)
  . v. W' {9 N+ f. j: `1 s
 363. Language : Thai5 ]# i$ Q) D, M6 Y$ V- _3 Y% L
 364. Default : No9 d: g3 ]5 h- N7 [0 R" Y
 365. Forced : No
复制代码

5 h% @" b, r9 k( M: z, x* Z
7 W4 r& s& ^" J( J5 D+ s. x$ j8 x& _  M( ^0 k5 U

) B1 @9 L- ]8 W' f  a) |, w) G3 d5 J, w
5 Z& x: `3 ]5 D# k$ X& v# C
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-1 15:38:18 | 显示全部楼层
我的天啊,最近我就是在一直找这个资源啊,论坛的那个不允许我回复了,这下终于有新的了,非常感谢。
发表于 2020-3-5 07:16:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源。
发表于 2020-3-5 14:39:04 | 显示全部楼层
这部剧还真是没看过,听说那年的大热剧啊
发表于 2020-3-6 12:58:22 | 显示全部楼层
感谢分享,有点意思
发表于 2020-3-7 09:25:48 | 显示全部楼层
高分韩剧呀 肯定不会错过 谢谢分享啦
发表于 2020-3-7 22:04:49 | 显示全部楼层
豆瓣九点几的评分
发表于 2020-3-9 15:40:09 | 显示全部楼层
一直想看看这部剧的 谢谢分享
发表于 2020-3-9 16:07:03 | 显示全部楼层
对棒球的了解还是来自《斗魂》
发表于 2020-3-9 18:02:22 | 显示全部楼层
初来乍到,不知道什么情况,刚刚看见一个帖子又要回复又要收费
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-7 07:45

快速回复 返回顶部 返回列表