HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 291|回复: 16

[1080i] 绝代双骄 全44集[中文英文多国软字幕]Handsome.Siblings.S01.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 96.85G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

3 f3 P1 L$ J) h/ o. y: b                               
登录/注册后可看大图

$ b: j; O. J7 V: y% o! O
+ I! \$ F  i, z4 l+ Z4 D◎译 名 Handsome Siblings / 新绝代双骄) u) l: v; l5 ]) o( S+ b- d
◎片 名 绝代双骄
; s. A: ~) }( b◎年 代 2020
: p! A( G# m) u0 a" V+ C◎产 地 中国大陆
. X/ t7 n# _, o3 Q* l◎类 别 武侠 / 古装
8 x. @* {/ H7 \: O◎语 言 汉语普通话
& _* t- y! {7 S$ m$ }% ]- C' u◎上映日期 2020-01-16(中国大陆)
. T. a" k! a" X% ~* ]* t/ l  g◎IMDb评分  8.7/10 from 31 users
/ O5 J7 t: E, T. J7 b◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11541444
: h- _0 H2 C' u! M, \◎豆瓣评分 5.9/10 from 12643 users
/ ?' `* o8 y4 I' e2 _. B1 W◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26986804/7 Y3 G1 \! |" Q& |" P) j0 b
◎集 数 44
* l0 P& D1 D8 p2 t/ L◎片 长 46分钟4 v5 B! t+ i3 I) f& Y1 @: o
◎导 演 邹集城 Jicheng Zou / 刘方 Fang Liu; F/ o: K! D7 q0 ^0 O$ [9 ?$ Z. `1 j
◎编 剧 王自蹊 Ziqi Wang / 于海林 Hailin Yu / 马明 Ming Ma / 钟静 Jing Zhong/ T* y& S/ T0 S" S) e3 y
◎主 演 胡一天 Yitian Hu: s, H3 c. r9 N8 ?! m& f; B4 W
     陈哲远 Zheyuan Chen
9 J3 D& X  }8 T3 c2 Z     梁洁 Jie Liang! Z) u3 C$ F4 p9 ^
     梁婧娴 Vicky Liang, i4 x* G) {/ }; K7 a/ p, D
     罗嘉良 Gallen Law
) Z- p8 m: n7 m1 G2 V8 H3 D     毛林林 Linlin Mao5 l! Y, d, N9 I

# b, t; u3 l6 W* e' X  `, ?
8 C3 c! l" v7 |' u; k* }" U( V9 Q◎标 签 绝代双骄 | 胡一天 | 武侠 | 古龙 | 古装 | 经典改编 | 电视剧 | 国产剧/ P  q3 B. m# K5 ^! P' \' p

1 n5 f9 j/ ^/ V% Q% Q& z0 l6 r◎简 介  
' x! G% U# L7 |& j% }3 h4 {( S% v4 w
 自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷,在十恶李大嘴等人的抚养下,终日好整蛊恶搞,油嘴滑舌,却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖,与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入,小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养,授其武功,宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫,故意将二人分开抚养,待二人长大相互残杀。与此同时,江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋,螳螂捕蝉,黄雀在后,一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计,携手平息了江湖的恩怨与挑战。
 1. Video% M$ R, m  x- C1 q2 L& I; }
 2. ID : 1
  % G7 F( F" ]* X; l- G2 \
 3. Format : AVC
  6 L! j0 R# g1 [5 P  j
 4. Format/Info : Advanced Video Codec; I+ Q# p9 S0 ]  U! W3 Q6 J* ^
 5. Format profile : Main@L4" E8 Z! Y" }' u* ?5 `2 A
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames( |- D/ `2 r, y8 i
 7. Format settings, CABAC : Yes
  6 P; S7 M9 y2 n5 l
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  - y4 _3 H0 A6 c2 i1 |7 h9 k
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC8 g1 v( s" M" ~8 f9 |
 10. Duration : 45 min 41 s& ~: {3 [* `  a: ]% B' Q
 11. Bit rate mode : Variable; D. N7 M% `% _% Q& `& Z
 12. Bit rate : 7 500 kb/s
  , l( \) d* w0 D, n+ U4 z5 ?' ^6 F
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s
  6 D3 a4 z8 f- _! r0 {/ Q# F" ^
 14. Width : 1 920 pixels
  * |6 i9 S2 P) A; Q
 15. Height : 1 080 pixels
  / x9 F  X2 |5 B! }! D
 16. Display aspect ratio : 16:9' c0 o( a) }1 R) A, j
 17. Frame rate mode : Constant1 R6 ~& @% Q, j# {/ Z, r
 18. Frame rate : 25.000 FPS5 C' }9 R: L$ D, \
 19. Color space : YUV
  5 ^9 U$ K7 T  y/ c$ t, _6 E$ A
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
    P) F1 s$ ]) a5 _
 21. Bit depth : 8 bits/ U" @& r6 n# Y8 U' ?7 ^
 22. Scan type : Progressive! D) s  \: D; P- M1 \
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.145! v% ?# A1 [& Y6 k
 24. Stream size : 2.34 GiB (96%)
  5 V3 _9 S, K; N, k- a" }8 ~
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228, ]5 E: Z) q& I* x% \* w+ _
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  ; h6 ?1 B9 R0 G' Y
 27. Default : Yes
  7 Q- b& Q. l; o% l# P2 u
 28. Forced : No
  - @! X" R3 p0 R2 E7 S
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:569 r0 z% \" R7 g  F- z+ r2 A
 30. FromStats_BitRate : 74910898 d7 q3 j$ Y+ u- G! H" T
 31. FromStats_Duration : 00:45:41.480000000
  * l6 Y6 x2 g( J1 ?! r
 32. FromStats_FrameCount : 68537
  9 o- r, J" X& w5 Q+ c% i
 33. FromStats_StreamSize : 2567084031
  4 @  ]# y+ l" {

 34. : L1 _8 ]! K* G# w0 j4 x
 35. Audio
  3 b3 b9 }% K8 P" M2 E
 36. ID : 2- X7 x& j8 `# A$ K' @
 37. Format : E-AC-35 Z  u4 d( x. [- V
 38. Format/Info : Enhanced AC-3' n# K1 U1 O+ E+ k' Z# M; S
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  ) }) }/ I1 h: Q7 ]% x" D
 40. Codec ID : A_EAC3
  ' I% n' v9 m; }
 41. Duration : 45 min 41 s
  % d) U% I1 A) ~$ F( G3 A
 42. Bit rate mode : Constant
  / V# `' e5 d5 I
 43. Bit rate : 128 kb/s
  & T; l, k0 [7 F$ C
 44. Channel(s) : 2 channels8 ?) `/ b, J. I% k3 x* E
 45. Channel layout : L R" ^! K9 a6 k. }$ ^. R! _
 46. Sampling rate : 48.0 kHz) O  J  i) y% U  N. g( c( U
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  " _) q% i) B6 S& e1 {2 w  l/ K. q
 48. Compression mode : Lossy
  & p; d6 q. d3 C- z- Z! {& L
 49. Stream size : 41.8 MiB (2%)
  % j1 ]4 a2 E1 N
 50. Title : Mandarin& O" Y+ k% _8 O. \1 j
 51. Language : Chinese
  8 W. t$ {- w+ y3 Z0 f
 52. Service kind : Complete Main
  ; s- G: u' x) L$ y7 k
 53. Default : Yes; W2 D' |& m* C- [0 o2 g
 54. Forced : No
  9 l7 n$ e6 h2 J% D9 {! q# W
 55. Encoded date : UTC 2020-01-16 03:45:561 }3 a; L. M$ }6 w6 L
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56% L& u/ j& ]3 o$ T4 T- \  R
 57. FromStats_BitRate : 128000
  : u+ t6 j1 R0 S" T: m
 58. FromStats_Duration : 00:45:41.536000000
  $ {( e/ N; h7 A, h8 I/ J# c
 59. FromStats_FrameCount : 856732 c4 ?0 R' O: W
 60. FromStats_StreamSize : 43864576- X, G1 w+ k1 ?+ ^! C
 61. / k) p. m8 e& a% O
 62. Text #1. A$ C# ?9 j, a1 [% D
 63. ID : 3
  3 H2 X5 j4 M$ \- ]
 64. Format : UTF-8
  3 k+ G) C3 a7 H( M9 j
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & w* I5 q! i5 L+ ^' D+ d
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + |+ h9 B5 V3 d9 b0 r3 e7 z
 67. Language : English$ m6 c9 v9 f) e8 n) e' F
 68. Default : No
  & |7 [% y7 f% D4 m8 \8 h! u
 69. Forced : No0 ?8 y8 J* Y0 Y; Z' g
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:562 l1 r- Z; K$ l' p' u' c
 71. FromStats_BitRate : 61
  / t3 \9 m: `# y4 t5 @
 72. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000
  & G& N( z4 ^8 ^
 73. FromStats_FrameCount : 652
  , ?2 W5 M9 q5 Y5 {6 \2 ~
 74. FromStats_StreamSize : 19533; s4 r& i/ |; X! V' l  L
 75. " N$ U( P1 l" y
 76. Text #2
  , {: U! o1 |/ v
 77. ID : 4/ a5 w# F# n, e' u$ v9 e
 78. Format : UTF-80 C5 i6 Y/ o  r9 d
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF81 }) K- B1 s& Z( C( u% g) [. z
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ K& p) ]+ v4 R6 [+ N$ n3 t
 81. Language : Spanish
  ) g1 a& L- Y. r, J: O- M
 82. Default : No% Z& q  m/ M3 }  Y3 k) Z5 t% a
 83. Forced : No
  * G( r$ I/ d2 `
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  : |) e- |  i8 K- A
 85. FromStats_BitRate : 58- \' }# O5 c" t2 E+ Q; ?& r. c+ ~
 86. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000/ O% }$ c0 N" X7 [
 87. FromStats_FrameCount : 652- J3 ]7 d6 |2 A
 88. FromStats_StreamSize : 185640 }3 r; x4 j7 K1 w
 89. 6 X4 k. M. o. ~9 @' A5 q
 90. Text #3' L( R3 ]. N( |. }
 91. ID : 5
  " ]& ^# g$ J- f. {9 X6 B" v
 92. Format : UTF-84 F7 m3 k2 @; @# i( F8 K$ R/ l
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! p! r9 O+ K' L# h# K9 ]& x
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 R" e. ?0 x: K; _4 u1 ^
 95. Language : Indonesian
  & R* z+ d2 o* C' c: l- f6 m* G
 96. Default : No
  9 |- R' E# \0 O1 W, |( P1 ^. e
 97. Forced : No4 f2 M5 D( }2 R4 f/ |1 J
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  + U: O% v3 t6 F9 @7 c1 Z
 99. FromStats_BitRate : 54+ E  b# K2 G9 M
 100. FromStats_Duration : 00:45:28.360000000
  . f9 w+ V- s' _) x
 101. FromStats_FrameCount : 653
  6 m# c' P1 g$ `* T* `
 102. FromStats_StreamSize : 18493
  : r# j1 I1 L! ~1 A9 b% z4 Z
 103. ( {4 [& C+ a$ S0 ^
 104. Text #49 j* f& w: H! `% a, B$ M
 105. ID : 6
  / k# c7 D0 |4 D: V$ x+ N0 W" o7 e
 106. Format : UTF-8
  + C! k# W3 O9 k  e- H/ Y
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 O7 U1 D3 n9 a- p
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- F- o. F: [! r2 H7 @
 109. Language : Korean
  , d/ ]0 Z) S9 g- ~' }3 A* a
 110. Default : No1 b5 E7 e( S7 I8 L
 111. Forced : No/ C4 @; U: M( {
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  * ^& G6 d! M  ?3 n( c* A
 113. FromStats_BitRate : 63
  ! L5 }& N1 [. I8 |+ d- C- C( b
 114. FromStats_Duration : 00:42:39.320000000
  5 n4 C2 V1 F1 A; x% w1 d
 115. FromStats_FrameCount : 619; T# f$ W+ A, v$ u! n# |; Z
 116. FromStats_StreamSize : 20300) Y6 q  A( k* u( _! s

 117. 4 {1 S( j5 n6 L  e
 118. Text #53 B/ N0 m9 u9 k, c' ^8 j  l( d8 w
 119. ID : 7
  + k; |3 l8 m$ I: Y, w- Y8 D: D
 120. Format : UTF-87 t" e" L  H/ v% T0 x, D8 f8 T% g
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF86 F) L  m0 @7 S6 l
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: x- s# w* k, N$ W# C7 K
 123. Language : Malay
  ; J7 A2 }; ?) L. K
 124. Default : No8 A' C# e5 ~* v+ K. ~
 125. Forced : No/ d! ]& l% G' \
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  ! ?9 @' o, I2 q+ X; s0 o1 k( e* q
 127. FromStats_BitRate : 56
  $ @/ C" o/ z$ q1 |- v$ x
 128. FromStats_Duration : 00:45:28.9200000007 `. k9 ?/ Q8 T/ h' t  O! m0 n9 O
 129. FromStats_FrameCount : 653/ F, G9 z6 z8 }8 x" C2 |. G
 130. FromStats_StreamSize : 19427
  1 V4 h) U  m, \

 131. 6 z  p# H: t8 C4 F
 132. Text #6
  ! K7 i5 Q4 ]& Z
 133. ID : 8
  # _4 b9 X# R  T$ a" t& ~
 134. Format : UTF-8
  9 V9 Q9 @+ Y1 A: ?
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF83 e/ ?  [9 V/ x% I
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; c/ p; @( {- ^' o
 137. Title : Brazilian  j3 L( @2 B- @2 @4 F. f! B
 138. Language : Portuguese
  ! P; F! A9 R$ E8 B, y' ^- n9 S: s
 139. Default : No9 X$ P) m- e( b, \, [
 140. Forced : No( Z5 g# L' t5 w! s/ k+ y! {
 141. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56, Y$ b; B0 y& V
 142. FromStats_BitRate : 54
  - q- Q: ?8 q' e5 O
 143. FromStats_Duration : 00:45:28.360000000) a- `1 b, S3 S
 144. FromStats_FrameCount : 653
  ) T) _9 k1 k. F2 N
 145. FromStats_StreamSize : 18517
  7 l- x  c; U* E/ k" s& `  b% m! H& X
 146. , r4 M9 y% U3 F( v
 147. Text #7' [' H' U( M2 f! g
 148. ID : 97 v! }0 B; U* R4 k0 f, b- c2 T
 149. Format : UTF-8
  2 n# f3 |4 C3 O1 o( `; ^
 150. Codec ID : S_TEXT/UTF8' H8 v! |. }+ O1 @' u
 151. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( l0 U# a0 k; n0 ?+ M$ `$ M
 152. Language : Thai4 Z! f7 P% U; ^0 w
 153. Default : No/ S8 Q) b( v8 M0 M- E* b
 154. Forced : No
  " k, g$ T, K# i0 r( r1 R
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  * ~4 s- H; X: c6 I8 h" b5 h0 o
 156. FromStats_BitRate : 132" |6 `% n5 j0 p6 g2 i7 V
 157. FromStats_Duration : 00:42:39.3600000000 S# @& p  M: @6 y8 b
 158. FromStats_FrameCount : 6521 H" k: l- U/ t! u; Y/ v5 f; L) \
 159. FromStats_StreamSize : 42518
  ' T2 T5 P4 O# p  Z# h3 M

 160. + j0 E# z+ N( N$ Y6 |
 161. Text #8* Z) O' Q# v& a$ ^4 ?
 162. ID : 10
  $ o5 U7 u( ?. t' N
 163. Format : UTF-8
  3 o3 x) V/ R* D$ P) a
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF8  o( e: \% o1 d# M
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, T" V5 @7 ~% s, K
 166. Language : Vietnamese/ {$ C* H  v4 o: m$ E
 167. Default : No5 i5 r$ `. U( N2 R/ k4 }
 168. Forced : No
  & T; J- U  l' N- i; s
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56& g( c7 @3 D  v
 170. FromStats_BitRate : 74/ j$ T' O  y1 b( f
 171. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000
  3 s/ l" I3 M2 h* \/ {/ z1 g
 172. FromStats_FrameCount : 6524 u2 H( a! E2 P1 P) S; [
 173. FromStats_StreamSize : 23833
  ) a" ]# z/ M1 W2 A6 x: P8 [  k. p
 174. ' w; ^7 P7 m. j" M
 175. Text #9/ _6 u8 F' Y7 M! H( c
 176. ID : 11$ X2 y+ X1 Z# |/ D7 }
 177. Format : UTF-8  j" L* u: @" G, W: ^& {  t6 M
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! z$ M' ?. [/ t. e$ {- w+ S& f: Y
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 N. r) v8 T1 \. u: ~6 k8 ]* U
 180. Title : Simplified3 T. _/ u( S0 I* [: O% b
 181. Language : Chinese! \, S) j2 K( G$ f+ ?& N
 182. Default : No
  ' z8 N  m1 y8 R
 183. Forced : No8 z9 }8 E5 v2 }5 f$ n9 F
 184. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56, m+ C4 y8 t7 \; J6 P, e& k. M
 185. FromStats_BitRate : 549 F0 X( j% _% q2 E% u. s
 186. FromStats_Duration : 00:41:01.480000000- K2 n& [! g0 ]% h. G- D& B
 187. FromStats_FrameCount : 7377 l# W9 Y% `" U* n9 l# _
 188. FromStats_StreamSize : 166589 A4 M% }) B1 D& |

 189. 9 ^7 @& w( ^4 h9 I7 C
 190. Text #10
  - l: H/ H( B" C/ Q6 w% h1 B9 W
 191. ID : 12
  1 q7 @7 V: T  x& O6 M6 n8 \
 192. Format : UTF-8
  , `6 O: y" d1 D7 p) N& L* P8 O
 193. Codec ID : S_TEXT/UTF8; h. y9 \$ s( t( U
 194. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! D( A1 Q( m. I6 e& @, E9 \4 ?, ]- @0 |
 195. Title : Traditional7 h  l6 x, \9 m0 v2 y
 196. Language : Chinese7 |4 ?' M% d$ }8 {2 E; M6 X4 u
 197. Default : No$ i+ A0 d7 z8 q1 m
 198. Forced : No5 t5 `- L' H+ k+ T
 199. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  4 u) B" s0 r% @+ t' C/ \4 e
 200. FromStats_BitRate : 52
  % Q9 r9 r' `1 }9 }; ^: ]* \
 201. FromStats_Duration : 00:42:39.520000000
  ) s9 q' W3 P& d3 c; a- C
 202. FromStats_FrameCount : 738' {0 Z+ K# T9 u
 203. FromStats_StreamSize : 16792
复制代码

; j5 o% S0 C% A, d& ?& }  k7 F/ }/ x( ^& C! z& ^
( O2 l/ a/ r  `* J7 |& O% j; D

+ L9 u' ?+ F: k
( M" @  |5 O4 B8 r. ?* I- ?. M. ^5 {) p. h  x5 _" ~2 r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-2-28 12:00:37 | 显示全部楼层
小女儿支撑我看下来
发表于 2020-2-28 19:43:39 | 显示全部楼层
这版虽然槽点多,剧情比较失衡,主演表现稀松平常,但是很遵从原著
发表于 2020-2-28 20:19:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢分享
发表于 2020-2-28 21:58:17 | 显示全部楼层
网飞的画质不错
发表于 2020-3-3 23:45:38 | 显示全部楼层
又一套重制剧,多谢分享!!!
发表于 2020-3-4 20:08:04 | 显示全部楼层
这个版本不知道如何
发表于 2020-3-5 05:05:22 | 显示全部楼层
这种的字幕属于外挂还是内嵌啊
发表于 2020-3-5 07:14:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2020-3-14 00:28:50 | 显示全部楼层
旧版当年在电视上断断续续看了一些,新版感觉挺好看的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-15 06:02

快速回复 返回顶部 返回列表