HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 659|回复: 19

[1080i] 绝代双骄 全44集[中文英文多国软字幕]Handsome.Siblings.S01.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 96.85G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
0 ?1 m* i9 x8 X  [4 o
                               
登录/注册后可看大图

" H, M; l2 {5 ^% u7 y
# I8 \5 Q' m" o& l: e9 l◎译 名 Handsome Siblings / 新绝代双骄" ], P8 L- w6 w" Z1 j7 z9 x7 h8 e
◎片 名 绝代双骄
0 J9 |  a6 i7 y6 j. I◎年 代 2020+ S; j4 d2 v- f2 C
◎产 地 中国大陆
& H/ m. G/ C) R" @, j4 c5 a+ C2 O. L◎类 别 武侠 / 古装- v; P( K2 S. j
◎语 言 汉语普通话! I2 c& e0 C' V2 L6 ]0 m
◎上映日期 2020-01-16(中国大陆)
4 d, N. M5 u' W6 b) n- P( \7 e  \0 h◎IMDb评分  8.7/10 from 31 users( x3 g" `+ S1 S! \- `& D
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt115414441 i5 Y2 r4 w; O: `8 I0 v
◎豆瓣评分 5.9/10 from 12643 users
- Y3 [0 U6 l" U◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26986804/8 L( |/ `1 n) {7 A/ Q0 }
◎集 数 44
9 L# C4 |% k) z◎片 长 46分钟" q; B% d; l, C( O9 |( p" P
◎导 演 邹集城 Jicheng Zou / 刘方 Fang Liu
0 d9 W9 E+ l* ?, s8 J◎编 剧 王自蹊 Ziqi Wang / 于海林 Hailin Yu / 马明 Ming Ma / 钟静 Jing Zhong9 H6 x% G4 ]) Y, t% G# y
◎主 演 胡一天 Yitian Hu# W) S' {4 E0 x6 k
     陈哲远 Zheyuan Chen
  m- C9 N4 I5 ]: `" r$ a     梁洁 Jie Liang7 d, W" X9 z  q8 Y0 p( J4 N9 Q
     梁婧娴 Vicky Liang
# A+ ]/ @6 N+ M( L' l* u9 Y) H     罗嘉良 Gallen Law
8 O: N3 s0 V: t3 c0 J- h" F( G     毛林林 Linlin Mao
: R. }( j& e: h" O) J; h7 Y) h' j4 B7 @* z& S, u

* p7 @$ n/ W0 G+ h1 o& w◎标 签 绝代双骄 | 胡一天 | 武侠 | 古龙 | 古装 | 经典改编 | 电视剧 | 国产剧
6 `9 `4 `, _( C( q8 S8 ~  f& H  m8 r, N+ B; T) N. ?
◎简 介  
9 t8 P2 X: |* j
# z& P) w5 p  e1 d$ J 自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷,在十恶李大嘴等人的抚养下,终日好整蛊恶搞,油嘴滑舌,却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖,与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入,小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养,授其武功,宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫,故意将二人分开抚养,待二人长大相互残杀。与此同时,江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋,螳螂捕蝉,黄雀在后,一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计,携手平息了江湖的恩怨与挑战。
 1. Video
  . F! c8 y; T9 W7 z% q% b, [
 2. ID : 11 s% r/ x( l0 I$ N$ \: x
 3. Format : AVC4 V+ f# x1 `1 f; C8 x) D0 g8 e* {
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  7 N6 i' }- k. G6 ]/ T$ }9 a4 n4 u
 5. Format profile : Main@L4' Q  {8 I. P/ \$ S( ?
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  + b: h: a8 N( N- l9 T
 7. Format settings, CABAC : Yes
  2 k( R) b; j- M4 A
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames! {9 Q+ \! F* D9 k0 O( P& \
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  2 _8 [# X( m+ O$ ?% J3 n- ]
 10. Duration : 45 min 41 s6 G2 ^5 Y! H5 q' j$ o
 11. Bit rate mode : Variable2 M% j( ?" t; G) z( H& ^9 J& D
 12. Bit rate : 7 500 kb/s+ L/ {1 u* i" `8 T+ c) A
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s
  5 i5 n' E. R" R
 14. Width : 1 920 pixels
  + e: ]/ T  y- ?0 q& k$ J' Z# A/ v
 15. Height : 1 080 pixels: K. m6 i2 ~  t
 16. Display aspect ratio : 16:9
  , e7 M( d: _1 w' I: r) f4 K" Z7 S
 17. Frame rate mode : Constant* [8 D  `; Y+ c' q+ ]
 18. Frame rate : 25.000 FPS1 ]! U! R# a3 [/ G( e' {
 19. Color space : YUV6 r  O$ y5 A5 f* J7 ~" h
 20. Chroma subsampling : 4:2:07 V) G% m& N2 u1 ?/ F5 b- Q
 21. Bit depth : 8 bits
  : A+ r! e+ b, X
 22. Scan type : Progressive
  8 N/ j8 A& P% u  _, S
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.1459 H  D$ R" J8 a( d3 J4 Z
 24. Stream size : 2.34 GiB (96%)
  ) Y, L4 w3 C# f& f. v
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  - I# b. A' O" }" s! _2 y
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  7 h. g  ]) {. h) _8 y
 27. Default : Yes
  " O( r: I* W6 b0 l, D* S9 C  y
 28. Forced : No3 b, \' R; H( E0 M% k, S" R
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  - x% \0 X; F# Y
 30. FromStats_BitRate : 7491089" B  e) ~$ m# r: k7 T
 31. FromStats_Duration : 00:45:41.480000000
  : ~) B( h5 n# \& H
 32. FromStats_FrameCount : 68537
  , |/ c' O* ^# P3 W$ P( G; r5 n
 33. FromStats_StreamSize : 2567084031- F9 u2 ^: \& Z$ ^, ]2 a% i
 34. 0 @& {* Z8 @0 W8 z
 35. Audio0 @, N3 g- G4 K' S
 36. ID : 27 j, l% Z0 x1 n% d, k; r# a
 37. Format : E-AC-3
  & B2 x6 G& n9 k* q8 S& `
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
  ! ~+ c0 m9 ?2 ]% F" D. C) x! u* n
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  : Q! L* T, Q0 }" e7 G. ?/ M$ [) b
 40. Codec ID : A_EAC3
  $ _9 p% w$ U5 Z* \8 M# }  R
 41. Duration : 45 min 41 s
  2 I! S8 A) A8 V4 L4 N5 y5 p5 E5 L
 42. Bit rate mode : Constant' _- {/ Y$ t2 C; d3 T! \/ I
 43. Bit rate : 128 kb/s
  9 X/ P5 ]1 v% ~8 l( }
 44. Channel(s) : 2 channels& j8 Q; l8 g% x: N
 45. Channel layout : L R; a7 e4 \' q' i; O# u  v
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  " A, n0 u0 s9 B9 d
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF). u* s! q# r. [; t4 O: q# o
 48. Compression mode : Lossy. _6 }. g* w8 e3 p
 49. Stream size : 41.8 MiB (2%)
  * l6 x+ r. H& _+ e5 q* n1 s
 50. Title : Mandarin
  * u7 W. `9 Q2 _# p  g: u$ H+ _
 51. Language : Chinese
  0 y+ S/ {( E; T! A1 ]
 52. Service kind : Complete Main7 [! |3 a" V. \1 e! C: L
 53. Default : Yes3 L: X" ~( @- z3 `% e! r! n
 54. Forced : No1 |: h/ @: F; n: n& v1 e
 55. Encoded date : UTC 2020-01-16 03:45:56) t) O# N# c0 K! E+ N+ X7 ?
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  - r# k4 I6 B: U; Y" r/ b
 57. FromStats_BitRate : 128000, o6 _9 @! M0 }6 R/ f% ~
 58. FromStats_Duration : 00:45:41.536000000$ r+ I3 V3 y$ w" V9 d1 @0 t" i& g
 59. FromStats_FrameCount : 85673
  ! Q& D+ ~* V, U! v% l2 j2 @
 60. FromStats_StreamSize : 43864576/ T& {; U/ S6 Q, ]4 s" u' K

 61.   D* i, l) y* p2 Y
 62. Text #1
  , ?0 l# F  f) R6 E  Z4 e6 ?
 63. ID : 33 |: D4 a( S; `- p/ w5 ?7 w7 Q& D3 p
 64. Format : UTF-8* \' g0 ?0 H1 U- {* q: _3 V+ c
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " w) ~: m7 z, R+ w! g
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 e" K- g9 V/ l. T
 67. Language : English) [4 Q' a# k/ \8 i; ?
 68. Default : No% f  i( b# z7 K& R+ X
 69. Forced : No
  5 p! S1 Q  T6 c8 B
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  - h1 K* h9 H% P4 P3 [
 71. FromStats_BitRate : 617 Q6 t3 c. b/ o
 72. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000
  / }4 y) G: ~1 |9 c
 73. FromStats_FrameCount : 6527 W7 s- ?: a3 I4 [! O
 74. FromStats_StreamSize : 19533
  $ n1 W) O* b9 E

 75. 0 K9 X( o; H& v( ?
 76. Text #2
  # E) [" Z1 n0 c7 [: ^
 77. ID : 4
  * y% o$ `7 ~. H4 {) X( r8 q
 78. Format : UTF-89 ^- f- V/ t8 k' `5 k. Q
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF88 x9 ?& t& C" S6 Q1 X. X  b1 K
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, a) Z7 W9 U3 J: }: j, c9 s( ~# E. |
 81. Language : Spanish3 A  V4 z/ q2 W* Q
 82. Default : No; I/ i& P+ p) `( C. I& O* S( g2 u
 83. Forced : No# l" S3 q. U" P$ n# Z4 G3 e
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56, z2 p6 t) w. {' m- h! z
 85. FromStats_BitRate : 589 T8 k. p/ _/ s
 86. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000
  9 T9 p( L$ }9 [
 87. FromStats_FrameCount : 652) J! S  j% A/ Z- W
 88. FromStats_StreamSize : 18564
  ( r4 x$ l* u. e/ J$ `; K9 f) ?1 I
 89. + O& S5 Z; n2 K
 90. Text #3
  ' T; r! E: b2 C6 |  d: e  J+ K) ]
 91. ID : 5, e3 [% H3 ], K* b
 92. Format : UTF-8$ n" c) W+ K. j0 B. b+ B9 O/ u
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 n* k. _8 m& K4 s+ m( S
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" C5 E+ S( {( v0 I" X- ^6 g2 ?
 95. Language : Indonesian+ H; o9 B  }! s  Z
 96. Default : No
  2 O5 m; H0 i6 ~+ R' X
 97. Forced : No) h' ^, \4 V: [9 z$ C8 J  [
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  * `$ H; W$ _. ?6 ^
 99. FromStats_BitRate : 544 Z+ `$ G) `) j* x, k
 100. FromStats_Duration : 00:45:28.360000000
  8 c% u  s. N% w! t; t8 S1 ?
 101. FromStats_FrameCount : 653
  $ d. T. K- N/ T, Z
 102. FromStats_StreamSize : 184933 z' S; }- G; X) r
 103. , p1 f  e& c; L7 c
 104. Text #49 J9 C  }' Y" `! h8 T+ V
 105. ID : 6
  - O( {3 ~5 E  ?, x
 106. Format : UTF-86 Z0 Y" f. N, r
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ b9 [9 _) L3 K
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' p6 N4 ]" s0 j8 p3 g" L' K
 109. Language : Korean3 i% t" U8 ^9 m" |+ l; ^' C
 110. Default : No
  - i1 a* Q* O% i' W
 111. Forced : No
  * V' L2 K2 @; ?; S5 C1 R
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56# i3 |5 a4 ?5 P" F) [
 113. FromStats_BitRate : 63
  : V# x" |! e; U  \7 p) G1 }
 114. FromStats_Duration : 00:42:39.320000000& ~* ], D, T1 o+ M" N2 s
 115. FromStats_FrameCount : 619$ q$ ?. w0 F& U/ `9 q5 ?: U: I
 116. FromStats_StreamSize : 20300
  1 r+ R* j2 k! P! S/ ~

 117. , O& {( S  C7 w& H- c6 {& c
 118. Text #5) Q$ Z3 o+ w! o6 E4 V! _# j9 p. J1 B, o9 h
 119. ID : 7
  : g3 @  @" q8 F. i& n( f
 120. Format : UTF-8
  / y: v# {' c  g. x/ l5 u. w' [
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    c& D+ o# A& Q8 }1 Z
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 j& U) C/ z) Q6 v. X1 Q( V
 123. Language : Malay
  " H4 c! ?1 [; t7 ?$ l/ j  a3 X
 124. Default : No% A6 m* F* b, s! v* h; F* J
 125. Forced : No
  % y& |0 e2 v9 h; y% Y. C3 [
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  6 n$ a/ ^* ?. I. a; Z- l
 127. FromStats_BitRate : 567 n$ O: S6 k7 L/ d8 Z
 128. FromStats_Duration : 00:45:28.920000000
  8 B0 B2 u% a5 y" H: U$ C; S
 129. FromStats_FrameCount : 653
  5 H2 B5 `  D) g5 k' Y: _, e: ]
 130. FromStats_StreamSize : 19427
  . C2 g1 x$ }/ i

 131. " M, U9 [, P" x  }
 132. Text #6
  4 V! w4 w* p! u- k7 S& U+ h# R
 133. ID : 8
  " p# P4 n+ [+ U9 U4 A- f: c' E( r" ]
 134. Format : UTF-8: G' h) ?! R- `  e" y1 n
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8# b' @) b# C! `& p3 A
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & s, L3 j( |1 U/ D% l+ I* W: i
 137. Title : Brazilian: x* O7 e* S3 P$ \- R' J
 138. Language : Portuguese, W0 V! T& X" b$ w
 139. Default : No6 F: Y. S$ a+ T  R6 u: \+ K$ M
 140. Forced : No" t8 n7 x- e2 H) B; Z4 X" S: s+ l
 141. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  + |% j( W$ A! i' I* Y
 142. FromStats_BitRate : 54( ?" a2 D# ]9 G% U
 143. FromStats_Duration : 00:45:28.360000000
  - L2 U& t# S9 E$ d- ]" a8 _5 [
 144. FromStats_FrameCount : 653
  5 D' E2 O5 k; O' l1 L
 145. FromStats_StreamSize : 18517  p( t6 E: M6 b* x% `

 146. 0 n! d9 S" L( ~3 k6 a
 147. Text #70 N1 s, `6 x8 R
 148. ID : 9
  # D+ q: o$ N$ X, E3 s
 149. Format : UTF-82 W2 I8 W- j) s9 S7 W0 h
 150. Codec ID : S_TEXT/UTF89 \8 t8 ^  I4 i4 ?4 h
 151. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  G' i4 M8 v, Z
 152. Language : Thai: k$ ~; \- E* n1 P' X+ U7 t
 153. Default : No
  3 U  p" a% t, ?! ?1 l1 l& H; e
 154. Forced : No
  % W/ A& x6 d) K1 `& f" G3 t# o
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56, K: }& R6 O% n0 W" [4 G3 e
 156. FromStats_BitRate : 132  J/ h; m  T; y
 157. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000
  ! ^- }, x6 ]1 O
 158. FromStats_FrameCount : 652+ X, v0 |3 G) w0 O( ^2 R9 z
 159. FromStats_StreamSize : 42518
  2 d2 [# t0 ?  S3 r+ K/ d- v" m& J, c  r
 160. 4 |5 O' _# b6 \8 _. M; M" b
 161. Text #8) I" Z( X" v9 W% B' K
 162. ID : 103 q! q) A0 }) f+ \
 163. Format : UTF-87 P9 i5 P& z) R
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 g4 ^; r$ w! ?9 q/ ?% `; j* K
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + U! p+ }: K& m: p3 q) j$ N
 166. Language : Vietnamese
  # i' t8 a" R- z
 167. Default : No
  3 K' \$ s/ \, C* Y) h8 F, Y# x  X/ U1 B
 168. Forced : No
  & T1 R6 M$ R, ^- s% v
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  # I( i& S+ }7 _& w6 E6 m
 170. FromStats_BitRate : 74
  2 Y5 E9 ^* r/ w8 j. H
 171. FromStats_Duration : 00:42:39.360000000
  0 c) s$ a! i5 k
 172. FromStats_FrameCount : 652
  * ?$ \; k% F" G3 \( Y1 l
 173. FromStats_StreamSize : 23833
  3 X9 Z( ]/ U; w/ t

 174. 2 l( N- G$ H1 L  |7 _
 175. Text #9+ M. S5 K, K* j4 I1 w+ v4 D$ T/ D
 176. ID : 11
  ' h% G1 q4 f. s' ]" m4 r
 177. Format : UTF-8! n8 z3 |. C' G8 R5 o3 A  a% Y, T
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . I0 i" \( e. B* L0 g! {" \
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 x' w# \/ n7 H( Q1 i+ {: z
 180. Title : Simplified
  , n. f: L$ h9 W/ @& z/ |
 181. Language : Chinese! x' C% K) ?+ M4 b' m
 182. Default : No5 P6 B5 U! d  j8 i/ `, ]) _6 I
 183. Forced : No
  " U6 c* v+ [5 b2 S2 r1 j
 184. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56
  % x9 H0 d0 Q; R( u, _
 185. FromStats_BitRate : 54) V9 N4 e9 s9 c9 y' Y0 r3 U
 186. FromStats_Duration : 00:41:01.480000000
  . P# d6 W1 ?' Q: j3 E
 187. FromStats_FrameCount : 737) q4 a: Z: S& i- C
 188. FromStats_StreamSize : 16658
  ) Y# H4 I. q" e; k; \
 189. + F7 Y% b: ]: O3 i, X* B
 190. Text #106 Z* [9 ~5 B3 ^; q
 191. ID : 12
  ; O! S/ B, ^, j) h1 E6 p
 192. Format : UTF-8
  % ]* W+ H. S, k. H8 U! z; A
 193. Codec ID : S_TEXT/UTF8: E: C2 |! Y& W# n8 P! j, N; `+ I
 194. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 u' \- P$ w0 w
 195. Title : Traditional
  ; i( E+ P! P( }/ N( f( d/ g0 q; ]
 196. Language : Chinese
  0 b6 B% B8 H) g! s, R
 197. Default : No
  / j1 }7 Z: ~0 }. ]9 X2 w
 198. Forced : No" J9 }8 x" X) O* X
 199. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-15 12:09:49 / UTC 2020-01-16 03:45:56( B) T( `$ p6 J# f4 C/ A
 200. FromStats_BitRate : 52
  0 q1 |( y6 e- Z9 u
 201. FromStats_Duration : 00:42:39.520000000! O/ M5 O* m! Y2 w1 w) ]
 202. FromStats_FrameCount : 738
  . d+ K7 C9 _1 ]" r; {" S
 203. FromStats_StreamSize : 16792
复制代码

) d: t! C% K4 m$ S0 w) A; \# u9 ?1 L8 ]1 e
6 H# V( K" t8 a  G8 v

' V7 T8 u) _2 T' t& K) W/ r2 f* R0 Z# f

1 W" z- m6 `1 \5 ]7 n7 R! p) T5 @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-2-28 12:00:37 | 显示全部楼层
小女儿支撑我看下来
发表于 2020-2-28 19:43:39 | 显示全部楼层
这版虽然槽点多,剧情比较失衡,主演表现稀松平常,但是很遵从原著
发表于 2020-2-28 20:19:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢分享
发表于 2020-2-28 21:58:17 | 显示全部楼层
网飞的画质不错
发表于 2020-3-3 23:45:38 | 显示全部楼层
又一套重制剧,多谢分享!!!
发表于 2020-3-4 20:08:04 | 显示全部楼层
这个版本不知道如何
发表于 2020-3-5 05:05:22 | 显示全部楼层
这种的字幕属于外挂还是内嵌啊
发表于 2020-3-5 07:14:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2020-3-14 00:28:50 | 显示全部楼层
旧版当年在电视上断断续续看了一些,新版感觉挺好看的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-11-30 09:14

快速回复 返回顶部 返回列表