HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 102|回复: 11

[1080i] 从前有座灵剑山 全37集[中文英文多国软字幕]Once.Upon.A.Time.In.Lingjian.Mountain.S01.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 66G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

: p6 ^+ @1 S2 a+ }- S. ?                               
登录/注册后可看大图
/ P5 g  d' e/ [' H7 a- i# F

( K8 E7 [; e. {! N% J◎译 名 Once Upon A Time In Lingjian Mountain: R- {/ k' q6 X  B$ r
◎片 名 从前有座灵剑山
3 m% v2 P* w+ Y) w◎年 代 20195 l; n) J/ E' O6 ~
◎产 地 中国大陆
2 M4 k, {8 \5 k% ?( q◎类 别 剧情 / 动作 / 武侠& ?" V2 \4 B/ d$ M
◎语 言 汉语普通话
" s4 S8 Y3 D* g7 n◎上映日期 2019-11-12(中国大陆)  l; b/ }3 ?* m/ a+ a! C& z7 T+ B
◎IMDb评分  8.1/10 from 30 users" m+ I! P4 l- }3 S  H& |& g
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11261994
5 w1 K0 w% h, l◎豆瓣评分 7.1/10 from 32389 users" f/ y4 O3 T+ M9 w' Z
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26877434/9 I$ Y- r- V5 a/ M$ C) }' p, D% [4 f
◎集 数 37
+ \# _; l4 h, T4 ?5 F- _/ v. ^◎片 长 45分钟' e% R7 f" K% A! `/ v
◎导 演 于中中 Chung Chung Yu
$ J6 ]) t# E- V6 e1 h1 c◎编 剧 范侃 Kan Fan / 李菲菲 Feifei Li / 许芃芃 Pengpeng Xu / 方羌羌 Qiangqiang Fang
! O# r) `) G9 m- }◎主 演 许凯 Kevin Xu+ A/ Q& V% E1 f
     张榕容 Sandrine Pinna! D3 N2 {. U' x4 \) h
     朱元冰 Ryan Zhu
1 t6 F1 D  M. d! E9 X: A, {     高雨儿 Yuer Gao5 r  o  l5 w# G: ?
     郭晓婷 Xiaoting Guo
; G9 j4 N8 m* d' T     合文俊 Wenjun He* F/ ~6 S$ @+ P( e9 m) E
     郑雅文 Yawen Zheng
7 A2 }. T" a/ V. c) D     李俊浩 Junhao Li
# W2 }  Z6 j7 W+ [3 F* \% V     郭晋安 Roger Kwok5 z7 i2 k8 l% y/ \/ t2 X1 F9 n
     温升豪 James Wen
& w+ ?: u; k0 x! r2 ^/ L" J     徐凌晨 Lingchen Xu0 o1 b) d/ G8 k# f
     李熹子 Xizi Li8 s( o$ p4 C) f0 |* h) ~
     陆恩馨 Enxin Lu# ]& @; w, c8 G5 W  j
' S- Q7 P: \: r% K! e' B$ }6 _
) l- o; N+ I+ m8 x  _% Q
◎标 签 喜剧 | 从前有座灵剑山 | 古装 | 许凯 | 张榕容 | 网剧 | 国产电视剧 | 电视剧
* X: q1 z$ [6 r4 P' I$ c2 e% w9 a
* [5 j$ Q) A! ^& J/ C9 {4 j% F◎简 介  + o& P$ o$ i) y5 M; r
& K5 p' F; ^* e  v
 青春古风爆笑梗片《从前有座灵剑山》,讲述了灵剑派诚邀各路精英前来参加升仙大会,为进一步扩充门派力量。因彗星陨落,末法大劫而降临的奇才王陆,怀着千年未有的空灵根,带着现代人思维,踏入灵剑派山门,与师傅王舞互坑,凭借科学知识和超级情商,与海云帆等人碾压异界,走上成为绝世强者的反套路之路!
 1. Video( a9 z/ |) w+ b( A' G# @1 E" ?
 2. ID : 1% B- g2 c& ^- O9 Z4 h
 3. Format : AVC
  / @/ {% e: ^, T) n( F7 V
 4. Format/Info : Advanced Video Codec# a. E% G9 E7 A8 |5 j
 5. Format profile : Main@L4
  + ]9 d; [: [* B* W/ v/ B# M
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames+ Y) Y3 `4 v' C: k- o! C4 U
 7. Format settings, CABAC : Yes5 }; S- P8 N  Q. H$ ^& `; x
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames. I0 ]: P6 M8 @0 N
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC- T+ N- c, x% O; t1 q7 {% z: e7 Y
 10. Duration : 44 min 45 s
  8 o' n5 x% F& h, @
 11. Bit rate mode : Variable
  - Z/ J! ]  W  D' s, s
 12. Bit rate : 7 150 kb/s
  / h* y! n: p4 }$ L1 W
 13. Maximum bit rate : 10.7 Mb/s
  . V3 O0 `" {1 s6 x
 14. Width : 1 920 pixels  i' \- g7 D- W' y1 D' k
 15. Height : 1 080 pixels
  , }0 a3 N4 e/ V2 @2 w
 16. Display aspect ratio : 16:9
  8 R( o; Z: F6 R; C
 17. Frame rate mode : Constant4 J/ f1 L4 K  s1 J' l  }9 i9 s0 ]
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  8 l0 l7 T. Q0 a+ R  i9 d9 _
 19. Color space : YUV3 l, }/ D" v3 l1 r; q
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  & a, e% C3 e* D" t- H
 21. Bit depth : 8 bits
  5 k& g% f& i+ h* z' V! x, \
 22. Scan type : Progressive4 \2 G# d0 _: d8 H! M) @
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.138  P7 E3 l' z3 H; e! x  t; E2 R
 24. Stream size : 2.18 GiB (96%); `& Y  B# C2 `* l* I
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  : n0 M. ?2 c# ^6 L
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7150 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=10725 / vbv_bufsize=14300 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00( n1 ]2 }, L& N. I" }
 27. Default : Yes
  ) C: N1 B3 x& P- G
 28. Forced : No- c% {5 [* c* [
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  , p. G: F4 O) B: U* w
 30. FromStats_BitRate : 7127741- j$ \, t; H* `) M0 A5 P) C+ Z
 31. FromStats_Duration : 00:44:45.000000000
  6 E! C# Y- a; n7 W5 K
 32. FromStats_FrameCount : 67125
  9 s# y# u2 y, B
 33. FromStats_StreamSize : 2392248232
  2 }+ n4 E& w& e$ b* Q2 A

 34. 8 t* {2 N* O& h/ p2 A: P5 D
 35. Audio
  : ?4 y; x: W  I) E5 y! I
 36. ID : 2
    H( p( q- l; e: q. d
 37. Format : E-AC-3* U8 \/ B3 U7 q8 f  j: O$ J
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
  " L: T" }$ W+ o' r- n1 f2 R" H; w
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  3 f5 M- D0 I( p, e5 r
 40. Codec ID : A_EAC35 ]: b6 R+ O, \' e
 41. Duration : 44 min 45 s$ @8 G+ W( `; J
 42. Bit rate mode : Constant* ^* u/ ], s3 J& c* O
 43. Bit rate : 128 kb/s7 R% k5 v% H6 l6 [6 I! }# s& J6 n
 44. Channel(s) : 2 channels% {: l% h5 `0 p6 w) j
 45. Channel layout : L R
  / Z. o8 L% c: O& I' F  p, B
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  6 n: q- Z8 `6 _2 l% |2 U/ s- Y
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  : i- i! D6 Z- z! W9 r, @# d
 48. Compression mode : Lossy) H5 A) Q6 y9 B( ^- g! Q# [
 49. Stream size : 41.0 MiB (2%)3 f, q1 v. C0 `1 Q# {1 A
 50. Title : Mandarin
  1 {9 L: U2 Z2 [
 51. Language : Chinese
  & }: [$ A& V; ~% H4 v
 52. Service kind : Complete Main$ ]. t' @" r2 L5 n9 s4 f" R) C
 53. Default : Yes  Q3 y+ ^. h" s. L0 X2 l6 \4 q; b) t2 ?
 54. Forced : No
  * n/ w0 @8 _2 b, k8 F3 W
 55. Encoded date : UTC 2019-12-05 12:41:34
  : V0 H" |8 M$ a  X4 [5 \( J
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  . _5 r0 a: Y& P, [4 B
 57. FromStats_BitRate : 1280008 v. a  B/ R6 D: I5 s1 L
 58. FromStats_Duration : 00:44:45.088000000# S) a/ }7 g  P) v/ Z3 ~# R
 59. FromStats_FrameCount : 83909: y" V. `2 d" p; @; |! t
 60. FromStats_StreamSize : 429614087 \( j) |6 x: y: a

 61. $ N9 G( H% \0 c! t2 D4 i% p4 e
 62. Text #1
  & h$ K, o# B" T" g# w
 63. ID : 3
    O/ I% y$ R# c  D* F7 L
 64. Format : UTF-8  j6 X% f$ G: D: T
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF8' u' m( t# C& Q% `- K  S
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' `  d& O- y/ K$ p4 L! d, A6 n
 67. Language : English
  # H, i! \: U, X- K% l
 68. Default : No
  0 {0 `, P, T# ]* \& t2 ~: f5 J: q
 69. Forced : No
  2 M* ~6 j" s9 d1 x$ O9 Q  h
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34/ R* ?3 M5 {* s& c7 L
 71. FromStats_BitRate : 65/ S( h% u+ l; T0 N
 72. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000, u3 w/ B' s# E7 W7 h
 73. FromStats_FrameCount : 705( ^+ e* b2 h3 A
 74. FromStats_StreamSize : 21078
    a/ o7 ^( F& g9 C* [

 75. / x8 S% W( e) ^8 w% _# m
 76. Text #2
  & s4 ?% w8 r' }4 ^% f
 77. ID : 4
  0 r( E- Z+ [! ^
 78. Format : UTF-8' z1 A) G" z$ y: }" ]
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8" k3 t, U! ?3 K/ @" D( G7 e" T/ E
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 z0 W9 a( H% |% @+ s( f) {
 81. Language : Spanish
  8 \- n" B- Q& A5 Q' g" O
 82. Default : No
  # G5 Z, z& M# i9 m3 s+ h) {6 x
 83. Forced : No
  2 N" x! O+ e- I2 P$ t
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:344 T5 o9 v5 m" t
 85. FromStats_BitRate : 66+ R5 o7 Y3 X' f! [+ A$ A( ~9 H
 86. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000& D* M) s2 N, B% Y& M6 u
 87. FromStats_FrameCount : 702
  2 u' h( s- D2 n3 [9 L) h- B# Y( `
 88. FromStats_StreamSize : 21469) {6 @) e6 o$ \- U: X

 89. 8 `/ O& M! ]+ `$ I* i4 @
 90. Text #3
  ( _1 ^! I0 U4 G
 91. ID : 58 p( P( V) Q6 g0 a
 92. Format : UTF-8
  1 i4 N! k  r1 D. B2 g, e8 O
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # l, c+ r( A+ e. E
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 s( G) I2 K5 \/ U  C, q
 95. Language : Indonesian
  6 R8 Z6 \1 M# l9 \1 V1 G
 96. Default : No- w) ~1 b' o, Z) B8 y7 \. }/ S' ^
 97. Forced : No
  ( a& B/ u: ?' J4 b) j
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  7 `2 A) }  t2 h
 99. FromStats_BitRate : 66
  4 a, t: `. c& W6 c9 o7 k
 100. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000- h6 R- C' B# X5 L- l% C$ I7 h
 101. FromStats_FrameCount : 705
  " k* Z. K$ T) p! u& A/ j) @" _5 ~
 102. FromStats_StreamSize : 21371$ {$ a& R6 A8 `: p. k9 Q

 103. # o7 a" F8 o) I; h( s& x. Z9 D  t# T
 104. Text #4
  # j- \1 Y. R% ~* l( i' Z4 I3 E
 105. ID : 64 y' M3 o! h; j1 k+ H
 106. Format : UTF-8- }( w& k9 p1 q2 @! ]& T7 p
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF87 l9 ?0 a3 M) L! q: ?7 ]
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , }, P! Z$ ?9 ]& T
 109. Language : Japanese7 Q1 \8 t& O4 P( S
 110. Default : No1 r9 ]6 _, N0 q. M" e
 111. Forced : No
  7 b4 M) Z1 Z  Q
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34# {6 `' e) L+ N0 b. n/ r. c0 O* {0 K
 113. FromStats_BitRate : 50
  5 I& ]9 E- a% Q6 `
 114. FromStats_Duration : 00:42:54.320000000
  : S) G1 q  Z, u/ Q! ]) N- P) L
 115. FromStats_FrameCount : 499' V  V' M3 y. v+ `- H
 116. FromStats_StreamSize : 16131: A% [4 L8 n% @% e: k

 117. 9 s! c& D" y$ A: F/ x& m$ U
 118. Text #5
  ( y( O8 g( r, u% e
 119. ID : 73 u' Y- r4 S& c! M2 \
 120. Format : UTF-8- ^( u6 ?3 a% r% v5 v& k' @7 [4 M# }
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 X* U& u0 l. ]' A
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! P  R- e' K& \7 v# Y! ^5 o5 L
 123. Language : Korean; ]) n2 \6 p) R5 q' @$ y7 Q6 D' d
 124. Default : No/ @# \( M& O# y$ Y1 v# A1 E
 125. Forced : No
  / Y# u& z5 [/ L9 \6 w
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  : d+ U7 E: [. r' y
 127. FromStats_BitRate : 64! ~: M& }7 ], j# Y: \' `
 128. FromStats_Duration : 00:42:56.800000000
  ( g7 ]  r  q: t) H& ?7 R
 129. FromStats_FrameCount : 656
  & c* [0 I. Z& p, f1 J
 130. FromStats_StreamSize : 20837
  - O9 {  S  I5 O" _% k$ h

 131.   k! F8 Z0 q9 ~* l; k2 p
 132. Text #6/ c* _  J1 S) t- ]% `+ _
 133. ID : 8
  & J% s  z$ L3 M# {7 S% i; b: x
 134. Format : UTF-8
  ; E- G  L  @4 _
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF89 ?& A6 c" W" e* g. U; X
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 W3 E# }! s  `( Z9 t
 137. Title : Brazilian
  & x. r, Y/ X* S8 Y) U
 138. Language : Portuguese
  $ a3 J% j, ?* |  J8 @( k4 G1 C7 ]4 H
 139. Default : No
  $ F3 L6 J3 ~4 @: o; Q
 140. Forced : No
  7 x3 s3 Q3 `  z& @% ]% z3 O' k
 141. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34% O) `8 D' F# @+ I
 142. FromStats_BitRate : 665 n9 ]6 ~% K' O: ?3 K* f) a
 143. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000
  3 g: H' R8 v5 Y7 G
 144. FromStats_FrameCount : 704
  ( m: {& {) U6 L+ E$ y  M8 a) q
 145. FromStats_StreamSize : 21533; g6 f3 r6 ]! Y5 T
 146. " t  e7 w- M/ G( M, Z5 Y
 147. Text #7' S; |' s" E4 C* ^
 148. ID : 9& T& D+ t. H% n4 p& w
 149. Format : UTF-8
  3 H8 Y% i6 L( A" ^; w
 150. Codec ID : S_TEXT/UTF8' V2 u/ @$ x% j3 `2 A
 151. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, q) {+ N5 ], N' C, [# F# G/ r
 152. Language : Thai) X$ D% Z5 B1 b) v6 X0 F2 I
 153. Default : No2 R: P! r' I8 x  c& I4 E, |
 154. Forced : No
  : J' \1 Q% j! m; Z( Q, c- q
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  6 }( p5 w0 R7 I4 O9 a" q
 156. FromStats_BitRate : 157/ {/ _  i5 V+ g$ t  W
 157. FromStats_Duration : 00:42:57.000000000+ T: I2 @- b& E
 158. FromStats_FrameCount : 707
  " F* {0 `$ f6 J$ M4 J
 159. FromStats_StreamSize : 50613& ?' R- N5 J) y; x9 H9 r, `: u

 160. ) {2 }/ ?( e  E' K! `' B
 161. Text #8/ p# g  H$ r" Z5 r
 162. ID : 10
  + ?4 q5 _2 [. P) C
 163. Format : UTF-8
  # F, J$ V7 h5 T
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , K" C5 D6 P' _$ C  j$ T* G3 `
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / H& ?5 K3 r3 [. D$ G4 ^& T
 166. Language : Vietnamese$ b# l) t$ d! P2 @: ]4 E: W) e
 167. Default : No9 o$ x+ T, V" U7 d  Y% w0 \5 e
 168. Forced : No0 e' O3 w0 X5 i& H1 K- F
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  " Y. t5 o, x6 F/ X: s! _
 170. FromStats_BitRate : 815 H& ^1 ~5 \' [2 h7 M( Q
 171. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000! F4 g6 _- ~8 N  z  x) N" a, T
 172. FromStats_FrameCount : 705
    _- w9 y8 |2 t
 173. FromStats_StreamSize : 26381' y8 H% z8 P; r2 _

 174. : N/ N1 F5 s1 M4 B) a$ T
 175. Text #9
  1 I6 `/ X, i/ M& L% o: C9 \5 Q+ p
 176. ID : 11
  * R8 f( D' ?5 Q* h
 177. Format : UTF-8% l4 ^1 i9 o- I4 s1 N& {
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ k: I8 x# s0 [0 i, k9 Z
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, ~, F! i, h5 M( b$ U) j
 180. Title : Simplified( E- g: r& p5 ]9 n2 Z. K2 s" R# E
 181. Language : Chinese
  2 Q& g/ T- I$ P6 `7 O1 z3 W, J" K
 182. Default : No
  & w, [( |' b, j8 B/ H$ n# `
 183. Forced : No" U0 \( h" I. {3 n  H$ t  s
 184. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  / R% g6 p% U" h) Y3 ^
 185. FromStats_BitRate : 56! ]/ A; Z+ S3 R, f( {
 186. FromStats_Duration : 00:38:44.3600000002 A+ N8 ~: W9 X+ I; b4 `5 y, L
 187. FromStats_FrameCount : 703/ b7 @2 t( X: p2 u& N3 p8 `, J: ]
 188. FromStats_StreamSize : 165530 S9 B- q: g- J- I% [" P) Z
 189. - S. X- p' e+ K' M) l
 190. Text #10
  & M/ b# w, X: O& Z: Q" C% m
 191. ID : 12. k2 p, b* w4 X7 i. q3 O3 v9 J
 192. Format : UTF-86 t' }) h; N; C; r
 193. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : ~* r" c  ]2 p& _$ @0 [: Z( J
 194. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 K6 @  R# U  z& t% F
 195. Title : Traditional6 Z  ?8 f' I- h3 |
 196. Language : Chinese
  & S: P. H9 q3 n% O- |; V7 g' u. Y
 197. Default : No
  , c$ f/ D1 P) [; I
 198. Forced : No
  5 I) x0 K" H7 K: ^  q" [, c
 199. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  8 F8 N3 D) D6 G3 L: q+ O
 200. FromStats_BitRate : 51
  % b2 f8 N8 n: I+ o. M6 Y  w7 ]
 201. FromStats_Duration : 00:42:57.080000000
  " x) I) S0 d0 d2 g2 I0 K
 202. FromStats_FrameCount : 699  j9 f3 ^/ `9 F( S% ~8 A
 203. FromStats_StreamSize : 16638
复制代码
$ }. q, }' F2 T: `. N/ S

% X; v  o. ~2 ?/ ~& \' f( O7 G/ S

' ^  I, |, h( g
; k& e, c6 I" m) }' R4 ~" n$ Y% w; m. @5 \8 E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-3 23:47:26 | 显示全部楼层
看完了,不错的剧!!!
发表于 2020-3-5 05:06:47 | 显示全部楼层
男女主都不错
发表于 2020-3-14 00:31:31 | 显示全部楼层
就喜欢师傅的不正经2333
发表于 2020-3-27 09:06:52 | 显示全部楼层
感谢分享资源!
发表于 2020-3-27 10:08:02 | 显示全部楼层
看过原版小说,电视剧还没有看过啊
发表于 2020-4-10 09:09:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-5-22 13:00:46 | 显示全部楼层
还是很搞笑的~~~
发表于 2020-5-22 14:16:53 | 显示全部楼层
这么黄暴的小说都能改编,放现在的审核力度早就河蟹了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-15 07:45

快速回复 返回顶部 返回列表