HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 694|回复: 16

[1080i] 从前有座灵剑山 全37集[中文英文多国软字幕]Once.Upon.A.Time.In.Lingjian.Mountain.S01.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 66G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
" j% k) j7 e1 x  X2 F$ I# b3 h& j
                               
登录/注册后可看大图

" t" Q- y) G$ [; y: ]; w- \; j1 ~* @7 F
◎译 名 Once Upon A Time In Lingjian Mountain
3 r6 ~$ s" U4 q% U4 i◎片 名 从前有座灵剑山
: a+ ~  @1 k  C2 a6 K1 ?◎年 代 2019- c- l$ b6 q( C% H& r" ]. E
◎产 地 中国大陆4 R" A& l  d- Y' `/ b: k
◎类 别 剧情 / 动作 / 武侠. {, p# q- @2 A- Y" ~
◎语 言 汉语普通话
9 F0 |1 S: }$ [5 b+ j◎上映日期 2019-11-12(中国大陆)) }4 m% ?3 F; C/ q
◎IMDb评分  8.1/10 from 30 users# Y* [! |4 ^6 M% u
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt112619946 R5 R8 j7 \* g- H3 L
◎豆瓣评分 7.1/10 from 32389 users8 g4 L- ?* b+ c) {+ z# u
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26877434/
; B; @( W% z2 j+ I◎集 数 37
0 s2 H, {/ J3 H0 A◎片 长 45分钟
& Z" T6 o$ p9 N! Z; W+ q4 e◎导 演 于中中 Chung Chung Yu8 M  l! q9 V( b
◎编 剧 范侃 Kan Fan / 李菲菲 Feifei Li / 许芃芃 Pengpeng Xu / 方羌羌 Qiangqiang Fang  \2 d) J2 s' i. \5 w* P) J. b
◎主 演 许凯 Kevin Xu* M$ ~/ }  E  B9 R( U4 e
     张榕容 Sandrine Pinna
/ S; Z5 ^: B/ J4 O1 v4 c: Y: V, m     朱元冰 Ryan Zhu
) f  R$ u" q0 @( c3 D$ N% p     高雨儿 Yuer Gao
5 m* o" a$ |0 a2 A1 A     郭晓婷 Xiaoting Guo
4 ?2 m  R. V  w     合文俊 Wenjun He
/ u+ a/ ~5 e9 T) ?' |7 a, u     郑雅文 Yawen Zheng7 |0 b& n7 X  Z8 {% a
     李俊浩 Junhao Li
+ O1 B( S( I2 T; R& M( V0 Q     郭晋安 Roger Kwok; F( _" d: e( y/ l- _# W
     温升豪 James Wen- u: N/ m. T, r3 w5 ]# Q/ F
     徐凌晨 Lingchen Xu  |8 `+ o2 y/ x3 B' y
     李熹子 Xizi Li8 X' u0 [+ z1 R/ K( u/ \$ o
     陆恩馨 Enxin Lu
# m, n6 o! ?3 b
, u! B4 X. ?0 F0 J& V$ X/ v& k5 k6 i1 a' x+ U% {
◎标 签 喜剧 | 从前有座灵剑山 | 古装 | 许凯 | 张榕容 | 网剧 | 国产电视剧 | 电视剧8 e! p  ~4 M& ^7 z0 E
7 A1 r5 y. ?9 e3 d
◎简 介  ) h$ }' W$ h' ]: ~
# t* I- ~3 _% J6 V( d
 青春古风爆笑梗片《从前有座灵剑山》,讲述了灵剑派诚邀各路精英前来参加升仙大会,为进一步扩充门派力量。因彗星陨落,末法大劫而降临的奇才王陆,怀着千年未有的空灵根,带着现代人思维,踏入灵剑派山门,与师傅王舞互坑,凭借科学知识和超级情商,与海云帆等人碾压异界,走上成为绝世强者的反套路之路!
 1. Video$ l7 s6 v2 q9 e; U7 y
 2. ID : 1- ~1 c1 g7 f8 u, s
 3. Format : AVC5 o! K& j; ]/ J$ f' U
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  2 z# N0 C1 p6 g. h" |& W
 5. Format profile : Main@L43 L* H$ O+ j+ E& d+ \$ g* W( W
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames# E8 f9 R0 k% T6 a$ `) D
 7. Format settings, CABAC : Yes4 J" v. g; B0 z. [0 L$ k/ M
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  , n: p# R7 t! n( N
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC3 L: f% F8 c; w1 F& e2 ~2 z' g& E
 10. Duration : 44 min 45 s
  ) W' p) m) h) i* X* @) i
 11. Bit rate mode : Variable
  : Y+ O. U+ N3 L1 j- d8 r' ]9 C$ p
 12. Bit rate : 7 150 kb/s
  ) |) p  N  }, [6 ~, o& K$ {& P  p
 13. Maximum bit rate : 10.7 Mb/s
  & y0 R- y. z) A& c  T8 ~" o! q
 14. Width : 1 920 pixels
  ) y$ ]% J  ]; M
 15. Height : 1 080 pixels
  " S- }' P( W$ ^' a
 16. Display aspect ratio : 16:9
  : Q+ h# C. S2 h0 n
 17. Frame rate mode : Constant
  / y5 [% r9 q! w6 ^1 T: `, j/ _2 Z
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  # c7 y& O  N( G1 K
 19. Color space : YUV% ]( @, S4 N7 z- s3 A6 J# a
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  , {: o2 F: r+ ]8 g/ A2 R: |/ \
 21. Bit depth : 8 bits
  3 _( M5 u/ Y3 l2 ~' u' R
 22. Scan type : Progressive- x* b7 y* H* P- ?6 Y7 r$ P
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.1387 c: {; p8 q9 g' Y$ i" `
 24. Stream size : 2.18 GiB (96%)5 y, z. Y, f5 A; r! z3 P
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  2 R" p7 a0 A( {+ P* }$ l
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7150 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=10725 / vbv_bufsize=14300 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  / y( y0 F! h, s* A$ t4 I
 27. Default : Yes( r. E& j8 g# N: x3 H6 W3 Z
 28. Forced : No
  6 N/ ]4 ]. r: L7 P' S2 m
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  % L0 g% _8 J, J( n$ v) K
 30. FromStats_BitRate : 7127741
  & S$ Y8 u2 ~* b, n; \2 a0 H) A
 31. FromStats_Duration : 00:44:45.000000000) V) P, k, V7 D0 b' |
 32. FromStats_FrameCount : 67125! _) A) [" L' t* ]/ \
 33. FromStats_StreamSize : 2392248232
  % Q  r$ u) \  J  u. C( F
 34. & d6 h6 K* k' l; ^9 D
 35. Audio* O6 d; i. @% J) Y
 36. ID : 2
  3 [% y4 G" m. S
 37. Format : E-AC-37 {0 V5 d( m/ o- q! ~9 K" v2 N
 38. Format/Info : Enhanced AC-3: B6 _. {7 q( f1 |2 C+ S
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  0 k6 \  F4 O  F
 40. Codec ID : A_EAC3
  - `; b) ~  Q# @+ L- K# g
 41. Duration : 44 min 45 s
  4 e$ b. ~+ H; a& P! |. `
 42. Bit rate mode : Constant9 T2 h6 \- u1 u1 c! E; q, c# j
 43. Bit rate : 128 kb/s
  : J8 @6 Y  b" y" q# s
 44. Channel(s) : 2 channels* Y" u1 ~6 x; a$ K% y
 45. Channel layout : L R, B3 g2 d: Z1 W# |# F* f6 T* h
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  4 n, W, u# P. G5 ?1 L: G& d: k
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  . s4 A0 N$ Y1 O0 L
 48. Compression mode : Lossy
  9 h' Z, N3 ^  d" r1 X8 S
 49. Stream size : 41.0 MiB (2%); z( b& b. K* J6 A7 Q
 50. Title : Mandarin
  , ~% J; s* _9 A% V# c5 w* O
 51. Language : Chinese# O8 t( b* I: l# I% Z
 52. Service kind : Complete Main
  + E. R3 w: Z* [1 L1 L: \2 {
 53. Default : Yes
  2 t3 S7 M0 S2 n/ S. p
 54. Forced : No
  / n/ ^" M1 `* u. K) a. i
 55. Encoded date : UTC 2019-12-05 12:41:34
  7 \, ^! N3 l: ?' w4 b. w
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  0 n7 s3 `  t1 Z0 o( h
 57. FromStats_BitRate : 128000
  2 N5 Q/ e) H4 V0 M5 [
 58. FromStats_Duration : 00:44:45.088000000
  * T7 z. v" }5 C, E
 59. FromStats_FrameCount : 83909% M+ D, V8 c! b) J; Y( J3 [; G
 60. FromStats_StreamSize : 42961408
  9 @# Y  B" z6 i+ _; V/ }6 q
 61. ( Q3 n1 J& ?' c+ `' V
 62. Text #11 O5 `( l- C+ A+ n: A& N
 63. ID : 3
  2 X5 E9 E% h$ u: {9 @
 64. Format : UTF-8- l1 t1 e9 Y  u6 ?
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF86 |, f( c5 B! \" q* u2 |) r" ]
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # P7 F. e9 M7 }* y/ R
 67. Language : English
  2 L: F- U  r8 n# k+ H
 68. Default : No
  ' K2 [6 B0 q( s; J* e* x8 Q
 69. Forced : No" E7 p& h) |% s
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34$ q7 n9 s8 c. s6 L& k5 s1 H0 s3 `4 i
 71. FromStats_BitRate : 65
  " ~6 M8 @! J2 @$ g
 72. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000/ Z% g1 n5 @( f5 _! U2 L! @
 73. FromStats_FrameCount : 7052 o' N( N2 w; o1 t: u+ S# A0 i
 74. FromStats_StreamSize : 21078
  : Z" D9 D: @3 |& M- v  w
 75. 5 y, y3 ]* V2 j# z# F6 L1 z8 R
 76. Text #20 n) @  F4 }3 f+ @7 l
 77. ID : 4* A1 d. l8 z# M( ?3 w4 F
 78. Format : UTF-8
  ( N& m- ]% A9 ~' D/ G. ?
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & c8 `% z8 M5 H
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 z3 W) t$ k& U8 d8 i0 b
 81. Language : Spanish1 y) ^3 w1 v2 v- k$ G
 82. Default : No
  % Z& z4 A& ?- S! v$ B9 [+ P4 Z7 [
 83. Forced : No
  ) Z+ I! D& o: V# _
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
    j5 D9 E) N+ {+ `3 k* y7 n* v6 O
 85. FromStats_BitRate : 66* y2 @2 t1 z7 N5 E% _, F
 86. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000
  7 ]3 f9 m2 [8 y. u$ b: c1 o7 h
 87. FromStats_FrameCount : 702+ r9 Z+ U* P" b
 88. FromStats_StreamSize : 21469
  1 R4 ?7 w, z; z4 ^; s
 89. ! d& v( v* _# ^( K. w# V# X
 90. Text #3
  " N6 F* \; V- l: P$ D' F
 91. ID : 5; o# X0 D. D* {: A# |  Q3 [
 92. Format : UTF-8
    x1 I9 I5 Q. u* ~+ D1 y
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 b/ `5 `- u0 `$ q9 D' k
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    {2 d7 }3 R, A4 o$ L
 95. Language : Indonesian
  ' H/ T; n- v- }
 96. Default : No7 r* ]( j, Z* V3 |; y& C% {
 97. Forced : No* Q7 b+ _3 Z6 A5 N8 P/ U- Z% a
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  , R5 X- _3 F' l
 99. FromStats_BitRate : 66) z2 D- s) s2 X- M
 100. FromStats_Duration : 00:42:55.2400000001 w2 H# o6 T/ i3 f3 a/ ^* t& S( P$ C
 101. FromStats_FrameCount : 705% \1 f2 {8 g! \0 D# E+ p
 102. FromStats_StreamSize : 21371
  , J- |( c$ V$ B, P" F( f

 103. & f' c( e  I- c, L6 x# c6 l* \& f
 104. Text #4, J/ |9 o" B3 n/ O
 105. ID : 6
  9 _% @: L; c7 r5 O% s. Z
 106. Format : UTF-8
  2 z+ ^/ _* l. `- x1 t) I1 v- b
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : d0 U) l! S1 q: [& J
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' r# k+ H7 e# g% R$ L
 109. Language : Japanese
  7 w& `4 U) l+ p: P8 O) |
 110. Default : No5 y2 A' m' V+ N- w$ H
 111. Forced : No5 J4 M, c0 J, D
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  / g; J: P) K: S0 C
 113. FromStats_BitRate : 504 ^- a* ]$ ^1 S6 X( Y
 114. FromStats_Duration : 00:42:54.320000000
  # \; U$ P# V5 x- |: U
 115. FromStats_FrameCount : 4992 p5 _4 C; K8 k' ?. p7 m
 116. FromStats_StreamSize : 16131
  % M% c, q% d. F9 ]
 117. . q2 x- X2 T/ v  h+ [; \$ F
 118. Text #5
  9 Q1 [9 b7 G& E9 f6 w5 r
 119. ID : 7. O$ Z0 c4 w8 U  F# M) C; b
 120. Format : UTF-8
  " }+ S1 i5 g/ B: m  I7 ?$ r
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8& x& s$ M$ p5 T/ Z( C% f9 y
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 d4 `( K5 J9 P) e1 M5 ]0 ]
 123. Language : Korean
  " t9 H: ]) G8 l
 124. Default : No
  7 ^! k$ {0 w1 \
 125. Forced : No
  4 u8 t/ j* F" y0 C! L2 _
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  4 V! x$ V7 w: r$ {. w% t1 ]8 [6 e4 m
 127. FromStats_BitRate : 64* {! j$ R. X! I( P  l
 128. FromStats_Duration : 00:42:56.800000000
  . {  p( A3 e+ o' r7 ?7 f/ T- P
 129. FromStats_FrameCount : 6564 P# r8 O/ t6 K5 ]! N
 130. FromStats_StreamSize : 20837
  7 ]  f/ U! e& K, Z) H; f
 131. & j, K' A; ?' O% t4 E" u1 c$ X
 132. Text #6: l( `, x( U& q, x9 a5 M
 133. ID : 8
  / C0 {3 p8 v, s; l
 134. Format : UTF-8
  & s2 _* x6 A- u& W# o7 ]& z3 A. x
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ ?5 _) I# ^+ l" a5 N  \+ D$ f0 ?
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 g7 x, m& S4 i
 137. Title : Brazilian8 J( S; S- ?. Q2 n( n( ]6 t
 138. Language : Portuguese$ J/ C* I& R9 I7 q7 j4 m
 139. Default : No
  6 B5 ?2 E6 I9 z$ C$ s
 140. Forced : No3 F# T" ~% j. W! c8 j- ~
 141. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  / d- g$ t$ B$ b) }
 142. FromStats_BitRate : 66
  . ^8 O  h; J# e
 143. FromStats_Duration : 00:42:55.2400000000 V: b, X8 _3 Q* e  N* h' P0 p
 144. FromStats_FrameCount : 704: K7 j. x5 p! h. D
 145. FromStats_StreamSize : 21533
  ' i8 Z0 M/ c3 `

 146. # t. v4 a9 w+ d# V
 147. Text #7
  ' T! }2 C" w! g" F) O+ f
 148. ID : 9
  5 b* `+ A$ V5 V% V, e
 149. Format : UTF-86 T! v, ?% B& O8 s4 @: H1 c: `
 150. Codec ID : S_TEXT/UTF8% }& N4 M. G& S6 e
 151. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( n! V0 t. C& i+ O6 s
 152. Language : Thai
  5 t; q3 j/ E7 U8 F
 153. Default : No) ~" a  ?. [- {/ Z' ~2 f7 q
 154. Forced : No( ]' F7 G: T2 x; c
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  8 `$ F9 v% B+ _
 156. FromStats_BitRate : 157
  4 N- y" Z" I& e7 T
 157. FromStats_Duration : 00:42:57.000000000/ b8 U. w+ f8 |' d
 158. FromStats_FrameCount : 707
  & q. @' ~8 U% M$ w" u8 P* c
 159. FromStats_StreamSize : 50613
  - R' j6 t5 x1 }+ j5 f% L
 160. % |$ `* U/ G( E- w! T& ]! o
 161. Text #8
  & v& _* f7 ?9 Z- {( @! h% N9 w7 N7 f( m
 162. ID : 10
    b; k0 S* J6 w, a! P6 O7 a
 163. Format : UTF-8
  - Q4 a' F  z( L$ Q* F5 m& ~
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF8* h- }! }0 `' f# I+ o: K  ~
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # M* U5 X% @0 X6 r# O
 166. Language : Vietnamese( G  w2 U/ r- a; W5 U5 y9 ^( Q
 167. Default : No
  2 w2 C2 q: B  i$ ^5 R! k
 168. Forced : No
  ; t5 L7 n  C4 m3 b& _* P
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  - ~( ?) n8 X7 _# Q" m7 j
 170. FromStats_BitRate : 81
  1 }! G2 J5 p% G3 |
 171. FromStats_Duration : 00:42:55.240000000$ b' g2 S, P2 T- i* ]7 k& Y' _
 172. FromStats_FrameCount : 705+ v( w# b1 C: y& C8 r' Z0 k
 173. FromStats_StreamSize : 263812 m6 D/ p4 Q+ B3 R- b' V$ V9 E

 174. . y4 q0 w9 ]( S, u* i+ n1 ]
 175. Text #9
  + `" s% a% H2 q; N( M6 B
 176. ID : 11
  , ~5 H5 d* E6 J# W
 177. Format : UTF-8
  # F2 K: d3 G: O1 B! l8 [! N* a
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 Q$ ?& f8 S$ s! z1 o% i* E
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! M8 s1 o+ A/ d1 m+ s6 l
 180. Title : Simplified
  3 h/ s; {; I7 u0 g1 @' U; ^/ ?1 V
 181. Language : Chinese
  & ]; W1 j1 A0 Z5 q
 182. Default : No
  # t- r/ H# M  O4 y5 i0 b; W0 Q
 183. Forced : No2 L2 F' V2 Z9 y' h
 184. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34
  1 w$ I; I, j5 N3 Y, m5 B
 185. FromStats_BitRate : 56
  " D9 {# t" l$ ~" y( D; F
 186. FromStats_Duration : 00:38:44.360000000
  - k- G7 O! ^! Y- Z8 Z
 187. FromStats_FrameCount : 703
  # F* P( h/ Y2 J
 188. FromStats_StreamSize : 16553
  8 Y  j8 W* l" G- G; s2 \  E3 V
 189. 1 g, B8 n2 g5 W2 P; q3 @- K
 190. Text #10
  6 E# Z1 X5 S8 \2 G
 191. ID : 12
  0 x5 |5 N+ ?/ x1 E4 ~- B
 192. Format : UTF-8
  ( y. C/ s& Z1 n# z
 193. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 }8 G& G. }9 A& ~
 194. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ F/ O, _+ e# O
 195. Title : Traditional
  " f  c- b$ ~3 \5 f2 C
 196. Language : Chinese8 q' [9 `5 K3 s8 s! t: F# I
 197. Default : No" _# F" s1 o8 p7 C  k6 R$ n  H4 O
 198. Forced : No, ?9 G& B/ x& v4 S6 [4 [, `
 199. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-23 23:39:40 / UTC 2019-12-05 12:41:34) M# D2 H; d$ Y+ E1 J+ l
 200. FromStats_BitRate : 51* `8 M; N- o$ |+ m/ Q+ b
 201. FromStats_Duration : 00:42:57.080000000
  $ U: X6 D: b/ x* s3 }& D
 202. FromStats_FrameCount : 699& v+ b/ I0 p' r( u4 J
 203. FromStats_StreamSize : 16638
复制代码
% n& z8 w1 Y+ U% T' n' C8 M
  d  E3 B" O7 O

: j0 E7 ?% e7 _8 X, y& j  d5 d/ Z1 d6 i" T; }

& p/ f. N" H+ r6 ]' m: q% i
# y8 J! I% a6 m* F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-3 23:47:26 | 显示全部楼层
看完了,不错的剧!!!
发表于 2020-3-5 05:06:47 | 显示全部楼层
男女主都不错
发表于 2020-3-14 00:31:31 | 显示全部楼层
就喜欢师傅的不正经2333
发表于 2020-3-27 09:06:52 | 显示全部楼层
感谢分享资源!
发表于 2020-3-27 10:08:02 | 显示全部楼层
看过原版小说,电视剧还没有看过啊
发表于 2020-4-10 09:09:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-5-22 13:00:46 | 显示全部楼层
还是很搞笑的~~~
发表于 2020-5-22 14:16:53 | 显示全部楼层
这么黄暴的小说都能改编,放现在的审核力度早就河蟹了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-11-30 10:28

快速回复 返回顶部 返回列表