HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 305|回复: 5

[1080i] 请输入搜索词:WWW 全16集[中文英文多国软字幕]Search.WWW.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 33G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2020-2-28 11:15 编辑
' ]! W* B4 R3 z! M( G+ o7 W+ ?7 O( a& t  N' C' h5 R
+ o1 x, B: r# q2 _! }* d# l
                               
登录/注册后可看大图

; Y! }8 Q2 A) I& f; V5 {& b2 Y$ [1 u- O/ |
◎译 名 请输入搜索词:WWW / Search: WWW / 请输入检索词:WWW5 l' ^6 j4 P" r3 q2 b
◎片 名 검색어를 입력하세요: WWW
$ P$ O: w" z7 E$ K- _: }) A◎年 代 20194 O  d( x) x/ O
◎产 地 韩国
6 t. B& ]# r5 I; ]: A/ q  y◎类 别 剧情/ W5 B) n/ U# V# Q8 E# G
◎语 言 韩语
6 E& w, u3 g: w) F◎上映日期 2019-06-05(韩国)# C* r. {5 E- a) k$ L8 d8 e
◎IMDb评分  7.8/10 from 258 users) f0 m3 I# G' f/ t. T' [5 g
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt102532449 P$ E6 ?* m0 \4 m/ ?- [
◎豆瓣评分 8.4/10 from 30021 users
  k6 n1 m! J% S/ N  t' |◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30403333/
; A" Y: U$ I. l◎集 数 16: _$ R* ?4 d& C! H
◎片 长 70分钟
5 \7 y& m7 z0 [- }7 x0 I" ~0 W4 T1 N% D◎导 演 郑志贤. V+ {8 }5 l: @& @: \* k2 O5 e
◎编 剧 权恩率: u' `2 o/ C. e* q% K
◎主 演 林秀晶 Su-jeong Lim! ~5 u/ p7 [1 u. \. D1 c' ]2 W
     张基龙 Jang Ki-yong  U1 u( K8 D) b, s3 y( T
     李多喜 Da-hee Lee' a" ]9 C, k- @7 A
     全慧珍 Hye-jin Jeon6 N( F9 Z& h$ N8 i* z
     池承炫 Ji Seung-hyeon
- r# z5 z' M0 Z4 W& v, R     李在旭 Jae-wook Lee
: S0 b. R( N  a( X! F# O& Q
$ ~6 a: T3 I7 Q9 t7 p
+ @& S" }. s; k% A9 e4 ~5 N  l5 Q◎标 签 职场 | 韩剧 | 林秀晶 | 韩国 | 李多喜이다희 | 2019 | tvN | 电视剧
. m7 R& P3 r4 I& p: q! [
/ ]% o  u+ w" k# h+ o3 C) P% ]◎简 介  
8 x7 c; M' g( [. n- X; E4 F: a
8 ]$ O4 D1 l* s: I2 O' d/ N' w9 M' x 该剧是一部奇幻电视剧,讲述没有选择成为妻子或母亲的当今女性的真实生活和成功故事,将描写门户网站业界激烈的竞争故事。4 {% e: N8 F5 c1 S+ o3 E
 林秀晶饰演裴多美一角,她是在门户网站工作的30代后半段的上班族,非常好胜,为了成功失去了很多东西,渐渐对自己的人生产生了怀疑。
, a4 h" a& ]0 M/ g 张基龙将在剧中饰演朴模建,他是制作游戏音乐的“密林Sound”公司代表,同时也是天才作曲家。0 O5 g7 M+ H$ N3 {( Z* S% @, E
 李多喜饰演车贤,她是一直停留在业界第2名的门户网站的公关本部长。
# V  Y. R/ t1 R1 ?6 h 全慧珍饰演宋佳京,她是女主裴多美工作的门户网站的理事。2 F, L) F) ]; i/ n7 }6 ?
( h4 h+ O* y+ O! w9 n
◎获奖情况  , A7 W6 m0 ^, u9 J& ^) Q' U: h
' r9 Z; g" [. B% Y; f5 T. B
 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)
, z1 l# F1 m& t0 z6 T 评分最高的韩剧(提名)
 1. Video
  3 a. H, J6 L+ \( M
 2. ID : 1
  ' r; s: w) @0 P- {6 V) D
 3. Format : AVC
  1 f0 b& |, z% L- m# b5 o
 4. Format/Info : Advanced Video Codec8 B) K3 N9 p6 O, f  o1 y
 5. Format profile : High@L4
  0 A3 W  F1 q0 u8 }- H
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames, I) s. @# c- V
 7. Format settings, CABAC : Yes, D, w1 P# i" j' n+ i* R! x
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames$ x( W/ L% }) P: M
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 R9 v! c1 F! r6 p- \$ M
 10. Duration : 1 h 24 min4 J) l$ C- M4 P0 p" ]) T
 11. Bit rate mode : Variable, ~4 O& X- w$ P4 A4 e
 12. Bit rate : 4 055 kb/s
  - G4 o# g( f- T. `) Q, b+ _
 13. Maximum bit rate : 20.0 Mb/s% t4 X; @7 `. e' t$ ^
 14. Width : 1 920 pixels
  1 z3 D2 b. B2 A2 S
 15. Height : 1 080 pixels. H: ~! L% R+ N$ ]! m% g5 \
 16. Display aspect ratio : 16:9" I! {: D$ ~- s4 n
 17. Frame rate mode : Constant9 r( j, ?0 h2 ^3 ?7 `2 a. w% |
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS4 H! |! R" D+ t2 i. Z# y/ c
 19. Color space : YUV/ ?8 H5 r' f& o
 20. Chroma subsampling : 4:2:0. ?. c4 R( e! j: H* R8 e0 W5 f
 21. Bit depth : 8 bits
  7 y9 J* d, o4 \
 22. Scan type : Progressive
  ; ^+ w! U$ {2 t# R
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.082
  1 h5 G1 C6 q8 Y6 p
 24. Stream size : 2.39 GiB (95%)/ `1 P5 h# B" d1 O
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752281 t# [5 S0 ^3 O9 @: H" ~- v
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=120 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=121 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=20000 / vbv_bufsize=25000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
  9 h2 H+ H7 c8 B8 W
 27. Default : Yes
  2 V  J  C/ `/ M8 M: i3 q5 }# m0 Q6 ^
 28. Forced : No
  5 S3 v1 x/ O% n+ _
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21+ N) z/ N3 ^- x  x) ~9 v7 B" A
 30. FromStats_BitRate : 4137118
  ' G$ p4 n8 w, j' D
 31. FromStats_Duration : 01:24:31.525000000* y  J1 V$ \: v% f8 I! T5 d
 32. FromStats_FrameCount : 1215950 @4 S* a* H$ J8 [* D
 33. FromStats_StreamSize : 2622687172
  ( d0 l) P# w2 g
 34. + C4 g1 L, E: v/ x# }
 35. Audio% T8 z& j( U( G# A6 L8 J/ l
 36. ID : 2
    r: h1 Y3 N* [. p+ J
 37. Format : E-AC-3
  5 G. P" R! E1 ~
 38. Format/Info : Enhanced AC-35 Y0 ?; r% U4 K0 V: ~9 N
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus9 g) m" U. f3 \: P* s
 40. Codec ID : A_EAC37 {8 O1 u' u7 ?: b
 41. Duration : 1 h 24 min
  8 t& j* Q2 E4 x/ ?' z0 c; w
 42. Bit rate mode : Constant
  % o- \1 q3 V" H* {, f* x
 43. Bit rate : 128 kb/s# Q8 c# `# @$ m0 j; h1 V
 44. Channel(s) : 2 channels: b# k- u5 E) R$ ^
 45. Channel layout : L R
  9 N5 i, ~6 ?! x8 X! f% a1 P2 }
 46. Sampling rate : 48.0 kHz, b( z" \: U8 Y3 j$ ]
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)2 b6 l7 p" d( s. {/ r: M
 48. Compression mode : Lossy
  " A2 a1 q0 E  i5 O* `
 49. Stream size : 77.4 MiB (3%)
  # [) I/ }' u  `; w. i
 50. Title : Korean
  $ H% |) Q3 y2 D" D
 51. Language : Korean5 S  I3 F) O: x. A$ A' i5 U
 52. Service kind : Complete Main
  , D. M! S/ o0 E3 Q8 I7 _/ q
 53. Default : Yes
  # U7 p0 T7 E; c
 54. Forced : No+ \' f6 @5 ~4 [& I  m9 }
 55. Encoded date : UTC 2019-09-28 16:16:21
  ( T$ ^  I+ |* K, \
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:215 `# r# z2 P0 E0 y" p& B
 57. FromStats_BitRate : 128000
  % @& J7 e  B& n( A
 58. FromStats_Duration : 01:24:31.648000000
  5 p" Y5 X# r4 q
 59. FromStats_FrameCount : 1584899 X) T; v; i6 M# Y4 p
 60. FromStats_StreamSize : 811463685 m* P6 {. C7 y' e. a0 ^
 61. 8 ~5 ~% j  }3 S0 D* a" v
 62. Text #1
  ; b+ E' c" b- S/ R1 i
 63. ID : 3( n  M$ o5 f% P9 e6 r
 64. Format : UTF-82 c; z  {. u3 x3 Y
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF83 a0 L4 R7 Y& p' |. ?
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; |# n8 {& W) P( R0 L( d
 67. Language : Arabic7 _3 v  G% r7 P6 o$ J
 68. Default : No
  2 Z* V6 O/ ^6 c
 69. Forced : No1 A9 @7 _5 s. h5 i( C6 u+ X
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  / r8 E3 |  _% \
 71. FromStats_BitRate : 76' q& l4 @; y% c
 72. FromStats_Duration : 01:24:13.757000000+ R2 a+ b* a$ Y
 73. FromStats_FrameCount : 1069% G& H" V" P* o) [/ d! R
 74. FromStats_StreamSize : 48372
  0 u. B4 _; p' W( a" ~

 75. 7 k8 Z, S' o9 n
 76. Text #2
  - a) X2 A/ ]+ a& E& w2 l& c
 77. ID : 4. g+ z* W: @5 a7 d( x  L+ _
 78. Format : UTF-8
  ' d6 d7 ~, n1 O7 x/ c
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF84 H9 s" I) ?, \
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - d) V8 s' }# G- g0 ^! e2 k5 s" p
 81. Language : English7 W2 J' f9 i+ W: Z2 a) Y4 Q
 82. Default : No
  1 r, i+ j# c9 M1 c4 M: w
 83. Forced : No) T% t1 y6 B/ t" q8 o+ @& d2 `
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21% k' T! L7 H$ x
 85. FromStats_BitRate : 51( r; Y# i8 U, C# U, j8 @
 86. FromStats_Duration : 01:24:13.8400000004 ]9 a; Q0 B6 l$ o$ ~. ^$ H( F
 87. FromStats_FrameCount : 1057
  ' |; `# C5 b, y1 v( Q) C
 88. FromStats_StreamSize : 32408; `1 v# u- L7 A) D/ f1 [- }

 89. % b/ y9 v( f: D% r
 90. Text #34 v* E, G6 d- ~3 ]7 R1 ^" w! b& D7 B
 91. ID : 5, W% b2 p7 H6 C# {  u1 }5 h7 G; v
 92. Format : UTF-8! G- r% B9 q# B. h; C& u! Y
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8# P8 c" M. l8 J. s
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . U  k- E9 `) {, e$ \
 95. Language : Indonesian  W' w$ M% @' P1 ^! A
 96. Default : No
  8 S. k$ w/ q! E  g- \1 T
 97. Forced : No9 d6 B( Q, E& g8 t5 f" `$ d! Y2 G
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21  r" Q% G1 |  N8 R; V2 q+ A( q' }
 99. FromStats_BitRate : 52& o' c- I. @6 l
 100. FromStats_Duration : 01:24:13.840000000
  ' y  W: g1 |" ?+ f, C
 101. FromStats_FrameCount : 1058
  , S4 j; K/ p/ V' ~
 102. FromStats_StreamSize : 33033
  6 Q! f9 o3 W$ ~+ a* n; n& A( g, B

 103. 2 h1 y$ z$ v4 w  |
 104. Text #4+ P+ W. P0 P4 r  u
 105. ID : 6: O5 p4 B' l+ m" {
 106. Format : UTF-8+ H8 e! y$ o  n9 j
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! w" o: U# g8 n& Q' L& J) Q- j
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; W4 m0 I: o) k6 r" Y- [) g
 109. Language : Thai/ H" `; e, U0 N  D& O
 110. Default : No
  1 t3 |" u& b! S# q- d
 111. Forced : No/ C! @8 m8 n; i# x
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  : i! z# W0 }  Y  \, q2 l
 113. FromStats_BitRate : 122
  + T/ W+ V2 g! y$ K# d7 z! `3 H4 M
 114. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000: X& X. }1 ]- b
 115. FromStats_FrameCount : 10707 i: u7 h- s" I5 ~; O7 h
 116. FromStats_StreamSize : 77594& x- Z; B7 P6 o7 L, K1 L
 117. . ^7 r# C- h) c7 b$ m+ P; G
 118. Text #5/ n+ p5 R1 S4 j: b, d
 119. ID : 7
    N. g$ F2 {1 w0 H
 120. Format : UTF-8
  5 Q* U6 T2 i3 L- ^1 y* v# i
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8! ^+ K6 M8 ^# N' h
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 q9 c- Y5 P# s$ {
 123. Language : Turkish: C! X+ }0 m5 E% E5 Y' f
 124. Default : No+ N0 D8 u$ B) M2 @* ]
 125. Forced : No3 p6 W$ Z. l# H9 J1 b$ m
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  % p2 n8 {7 ^  Y# M5 V! C+ u% ~
 127. FromStats_BitRate : 52" t4 \1 G+ _) {) [) m' i
 128. FromStats_Duration : 01:24:13.757000000/ {! p' Y- q! l4 C7 r0 U: w1 W
 129. FromStats_FrameCount : 1058
  % R# q- ?; F$ p0 D' b
 130. FromStats_StreamSize : 33196
  . |! n$ q' o. V! v- r8 R; G3 d2 v
 131. ) ?3 d$ _- ?$ \  f  B0 I) @) c
 132. Text #6
  9 i# V( S* T% [' u3 `- P0 ^
 133. ID : 8
  4 f* R7 z9 e4 L8 @5 x
 134. Format : UTF-8
  6 b1 ?# @. C1 T# t8 C; o3 s
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) a! H  i  `- |1 N* W. N1 u
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ P/ z3 S# q3 K0 h/ G  m: e( ?
 137. Language : Vietnamese
  ; k) {: u" n. W
 138. Default : No# n( C& A$ o3 R6 z# T; Y& l1 ~
 139. Forced : No8 r$ l5 M; ]* {( Y# Y- P  ~% t
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21/ R0 f! F/ V+ O+ P/ m- w% ~6 F
 141. FromStats_BitRate : 65
    n2 d. T0 A! G: D8 s
 142. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000$ c/ ?8 s5 L9 W" T* W! L
 143. FromStats_FrameCount : 1051  ]  q, ]9 E+ U% t' q
 144. FromStats_StreamSize : 41111
  ; j% C( r% q  g( g* P  \/ W

 145. " y# n1 o& O/ M% X
 146. Text #7
  2 X7 @3 f" h/ w/ X" P
 147. ID : 9* W% _" V4 o) ]4 s+ E6 E) z
 148. Format : UTF-8; R. N, Q  {9 _& T/ {
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / u4 q% s8 V; l- x
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& o& ?6 q; T' ]0 R3 l8 J. g1 `
 151. Title : Simplified
  4 Z6 P- o) g$ x! ?, v2 l
 152. Language : Chinese
  1 B1 H2 O/ A$ D, ?! T- n6 p
 153. Default : No
  8 B7 u. u8 O" l/ U4 G
 154. Forced : No4 X! V5 G2 \9 W2 u  L' O) J. E
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  * U# a6 Q; S: B- `% O% U, V
 156. FromStats_BitRate : 45
  6 b+ K, L: }) u& L) N
 157. FromStats_Duration : 01:24:13.8410000002 N( J  ?6 @% X( D! M( d" B9 Z
 158. FromStats_FrameCount : 1062, X4 D$ D/ z8 Q& V
 159. FromStats_StreamSize : 28972
  , v( S% E% a3 N: Q9 P

 160. 0 U( }% ^0 \& u& s! q9 _
 161. Text #87 Z: \  O6 x1 \/ X& L/ t. ?
 162. ID : 107 ^: |: r8 O+ ^) N, W
 163. Format : UTF-8
  ) h, M# |" y; X, ^: K/ o
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF8. i4 C9 B" c: q5 d2 i" i$ B" `
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 @0 t" Z* F$ J' y  [5 W
 166. Title : Traditional
  : z4 [6 x. \( P" B; `0 l. M
 167. Language : Chinese& n9 d$ e& Y' F! N
 168. Default : No
  6 _1 b1 _7 Y- S7 N( `" [: \
 169. Forced : No$ U: ]+ y) A3 B" k! y7 e
 170. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-22 20:18:51 / UTC 2019-09-28 16:16:21
  ' {( w  I% e- \8 O+ H3 j
 171. FromStats_BitRate : 46
  * n. n% w3 z, _
 172. FromStats_Duration : 01:24:13.841000000
  4 ]3 n+ V, m8 @+ l( J3 U) A9 C3 ^) w
 173. FromStats_FrameCount : 1062/ k: k$ U5 a6 w0 E
 174. FromStats_StreamSize : 29137
复制代码

1 M) y$ O4 G3 v1 E2 G% ?( f
: |  K- H2 N8 F! K/ p
7 j4 ]* h2 g" z( Q  m% {  R; S! R7 t- [6 S* w& I( o2 V* h5 ^

0 I$ u8 o2 p4 F; _# B; p
2 U0 v" W! ?( b. ^$ M
* W+ T% a; v2 s3 D" `' K9 ~4 h: S) v% h% d4 t$ N2 u; A1 v! Z) j( V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-5 14:46:17 | 显示全部楼层
很期待这个新版本的啊,高压的版?
发表于 2020-6-21 16:46:28 | 显示全部楼层
去年人气很高的一部剧
发表于 2020-6-27 11:57:45 | 显示全部楼层
看评价这部剧还不错,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-7 07:24

快速回复 返回顶部 返回列表