HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 540|回复: 8

[1080i] 韩剧:触及真心 全16集[中文英文多国软字幕]Touch.Your.Heart.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 27.4G

[复制链接]
发表于 2020-2-28 11:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2020-2-28 11:15 编辑
' A% L2 _2 @( D* a6 J- q! A/ q+ l% X% x2 w
- k. I% Z. m2 V, b
                               
登录/注册后可看大图
$ o* H; g9 L7 |$ v3 M5 V

4 m2 X% I- o/ E& U1 r◎译 名 触及真心 / Touch Your Heart / 真心以对 / 触碰真心# a: p6 W: Y* S( r: [- h; c9 T
◎片 名 진심이 닿다
5 n& o! @" h. y5 r: g" w; N◎年 代 2019) k1 @! o/ E0 c" o
◎产 地 韩国  R/ o% W) O; [6 Q) D" i* K0 Z
◎类 别 剧情 / 喜剧 / 爱情
$ o! X5 K6 T9 p' `  J◎语 言 韩语  V' k8 p1 O$ w. I3 j/ o
◎上映日期 2019-02-06(韩国)
/ j9 V# e/ [  `7 h7 `" p◎IMDb评分  7.6/10 from 730 users0 Q3 q4 T/ U: `/ j) I0 T; O9 L
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9466990, f) }& S9 e: O3 y" U; W' Z
◎豆瓣评分 7.7/10 from 52488 users
) A$ ~$ {3 Z2 {- K  y* H◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30304086/! x. R2 y# ?. F3 z
◎集 数 16
) Z. w3 r- z% |, E◎片 长 70分钟
  ]$ e' W6 b9 V' R# B9 Z/ y◎导 演 朴俊和 Joon-hwa Park/ g! r1 Z9 A0 n1 S
◎编 剧 李明淑 Myung-suk Lee / 崔宝琳 Bo-rim Choi
% s0 v% n/ [9 z% e& h) t1 k( `◎主 演 李栋旭 Dong-Wook Lee: D, D! b( N7 ~0 x
     刘仁娜 In-na Yoo- w' e  ]6 u) s" w1 e7 F# }
     李尚禹 Sang-woo Lee
, m. Z; d% d3 ~/ v     孙星允 Seong-yoon  Son
; K" P2 e6 C. l. ^. e6 Q     吴政世 Jeong-se Oh
5 z2 r. ]) S. P# _) [. c  Z- a     沈亨倬 Hyeong-tak Sim* s6 R4 n1 z8 X5 |2 h
     张素妍 So-yeon Jang
* I0 F4 m& T& X     朴智焕 Park Ji-hwan  l* w) Y) Y* f) j' X
     李俊赫 Joon-Hyuk Lee, C1 |" G6 ]8 p( d2 i# q
     吴义植 Eui-sik Oh/ N. k0 f5 Q1 \( t
     金希珍 Kim Hee-jung
9 {- w5 p& V5 F+ y  d0 j     朴庆惠 Gyeong-hye Park4 |8 A; I6 G7 @! `5 u7 G0 z6 b0 O
     张基龙 Jang Ki-yong
: K% C3 n, G: s+ P# W# a     黄灿盛 Chan-sung Hwang2 s5 J. S% l! e

! b; @2 W: Z. _  M0 w: z, X; b  Z
" P) U  ~- D$ h) w" o$ ~: [2 M1 Z◎标 签 甜 | 爱情 | 韩国 | 鬼怪地狱夫妇 | 喜剧 | 恋爱 | 2019 | 搞笑6 ^. o0 M7 ]7 U/ p; x% Z
" s- q$ U2 l( k; l6 W6 [
◎简 介  
- A) L! {* ]' E! \  S$ j
5 y# L9 s2 I" o, `& B5 ?2 v* r 该剧翻拍自同名网络小说,讲述巨星演员吴允书因突然爆发的和富三代之间的丑闻而一落千丈,为了出演著名编剧的电视剧,不惜伪装成以龟毛而出名的韩国顶尖律师权政录的秘书。
 1. Video
  / ~8 Y: m6 f9 W- `% d1 _$ D% A
 2. ID : 1
  ) {$ x9 V2 K+ U( e: w' |
 3. Format : AVC4 q7 z! y# O. m
 4. Format/Info : Advanced Video Codec. v' r4 J4 m" ?5 P3 @% R
 5. Format profile : High@L4. O3 v# u- B5 s& T- N2 `
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  5 p7 B; _  Y7 Z, O
 7. Format settings, CABAC : Yes
  1 ^4 y; H- l' @0 m3 n, Z
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames; s9 j* g) l- _- H
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC7 n! z' C* D; k! @# Q' i1 G. p
 10. Duration : 1 h 8 min
  ) j! @; d2 @% a' u9 F
 11. Bit rate mode : Variable
  # ~! D* a/ F! W3 R; T  i
 12. Bit rate : 5 871 kb/s
  # H/ C. g- F. d+ h; d4 b6 E
 13. Maximum bit rate : 20.0 Mb/s
  - g6 Z8 z* F" {
 14. Width : 1 920 pixels" Q$ E' C. u: k( G4 H1 h2 t8 s8 {/ B
 15. Height : 1 080 pixels
  + P- c# B0 ~% e/ W
 16. Display aspect ratio : 16:9: x. @# F" a+ Z0 y4 G
 17. Frame rate mode : Constant
  ' w* n- I+ T/ j1 ]' [# Z
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS( v  H( A/ T# x5 R, a
 19. Color space : YUV
  8 Y8 v, r  j$ f& c+ H  g
 20. Chroma subsampling : 4:2:0. B# c6 q5 @5 E% O6 Q! u
 21. Bit depth : 8 bits
  $ ^3 J* l9 y* I+ U/ c4 O- w) M
 22. Scan type : Progressive
  1 f7 z+ j3 V: n, m
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.118
  . g" c3 g4 Y9 w! W. \4 Z
 24. Stream size : 2.79 GiB (96%)& h! I7 U; M$ N' e  ^
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752282 ^# J( q; `: X8 Y* x5 C; p6 I% u( W* F
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=120 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=121 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=20000 / vbv_bufsize=25000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
  ; S; H) ?3 S( B3 C3 b: ^- I; f
 27. Default : Yes
  , J8 G+ s3 ^% e; r3 T' |
 28. Forced : No% E1 ~% o2 {' G0 O: {! _7 Z1 f
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:24$ Z  q! }) ?2 L8 D) r5 V* t. _
 30. FromStats_BitRate : 5989417
  ' e% F( s5 |. e' `
 31. FromStats_Duration : 01:08:01.369000000, y2 w/ H! x- g
 32. FromStats_FrameCount : 978559 U" P  i# ?$ K
 33. FromStats_StreamSize : 3055628073  p/ V, p( s" D& E
 34. 9 C* l" f. f* x$ L/ \" Z% ~. t% y
 35. Audio$ I) Y8 E! ~9 J' X  I. V, @7 r5 {
 36. ID : 2$ A0 {5 ]7 d5 p  t$ t4 L( B
 37. Format : E-AC-3
  ) w, p* q+ s' o  N+ a3 p4 g
 38. Format/Info : Enhanced AC-3; ~& l7 E" B! q% {; G
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus8 G$ F. J. G* ]+ ~2 J9 N3 t! F1 M
 40. Codec ID : A_EAC3
  . @  ~% b$ K: i- q* P; o( f
 41. Duration : 1 h 8 min
  . ^/ R  w2 a$ w, L
 42. Bit rate mode : Constant
  ' z/ P+ c+ l( }8 Y( N" |, X
 43. Bit rate : 128 kb/s
  ; K6 d  K$ R6 K
 44. Channel(s) : 2 channels
  & z( v/ y( z' Z- J4 ~/ k8 V
 45. Channel layout : L R" D$ f6 P! b' {3 F
 46. Sampling rate : 48.0 kHz
  ; _. U) P+ J% R+ y2 Q3 g
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)( D) J$ E  j, s: w* J
 48. Compression mode : Lossy
  " p7 m. B2 J( X! ]$ {5 Z# j
 49. Stream size : 62.3 MiB (2%)2 M8 y& H- z9 T5 h2 x% R  b2 z
 50. Title : Korean
  ! R8 y5 `3 ^* s
 51. Language : Korean% @# }" V3 Z# B  Z; Q3 ^2 s$ }
 52. Service kind : Complete Main
  2 @- T, V2 N6 W/ C7 M( P5 v9 `, w
 53. Default : Yes
  + N1 w# M* \  D
 54. Forced : No$ }& u, l( X/ ]) g
 55. Encoded date : UTC 2019-10-02 08:14:24
  . V" b3 S* E. h
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:24
  3 f0 F5 _  Y! G) S7 ^
 57. FromStats_BitRate : 128000
  8 C$ `" |6 n! J7 T
 58. FromStats_Duration : 01:08:01.440000000( ~* H+ ~8 I8 o- K& k- h2 c
 59. FromStats_FrameCount : 127545
  % t5 {& A, [* T
 60. FromStats_StreamSize : 653030400 Z/ m- S# D8 Y& X+ x7 b: D( Y
 61. $ b* p8 @/ }' J
 62. Text #1. A3 H* J8 l5 r0 k# |% S
 63. ID : 39 L  m: c( Y: i0 u. `- O8 I
 64. Format : UTF-8: o* A% Q% o! K  S
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF83 v( B* Z5 T# i2 M
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! y9 P% @, T+ g9 s7 L
 67. Language : Arabic( T% t# O; h; Y# ~
 68. Default : No
  ; x1 q6 ]  e( ?. T1 v% X
 69. Forced : No$ b4 e- t8 |4 X3 t# v! @- H
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:24
  " A) j8 p. {; A9 r7 E* g1 y
 71. FromStats_BitRate : 105
    T) m' g  z$ K# z2 v
 72. FromStats_Duration : 01:06:47.670000000" l( V$ S1 G: S
 73. FromStats_FrameCount : 1135) p: U& ?% ^/ k: {: ]- C6 {/ ^
 74. FromStats_StreamSize : 52635
  3 x8 i' ?; \1 b1 a8 x3 o
 75. 2 z- d; B7 k) W- k- O; V1 s8 Q: i
 76. Text #29 `! o+ b4 M* D8 M) }, F5 |
 77. ID : 4; o* [- V  y- [( y8 p% r! P
 78. Format : UTF-8# D# B! T  i5 I9 T( B3 C$ Q
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # v$ g: ^/ v& B
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# Q" F" T2 l, J! J+ i
 81. Language : English
  : u& G% B/ E+ ]8 R  i* K* Y
 82. Default : No0 T! c+ j/ V. b. w* E: {( s
 83. Forced : No9 X6 K% {* X3 S% h
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:24
  ' x7 D1 Q3 [+ `
 85. FromStats_BitRate : 77+ w1 v4 M! e6 b
 86. FromStats_Duration : 01:06:47.670000000
  ( s; x6 }9 _+ T1 ]) b  ^  n, x! G8 o
 87. FromStats_FrameCount : 1133. u; R6 e! R" L& j! t% O' c
 88. FromStats_StreamSize : 38812
  & p  F# k( ?: @. {( d# H  J: x" S& k

 89.   e" O: }0 i  m3 g( Q$ c2 B% n* e
 90. Text #32 Z* h! w* s' L: S4 r. p
 91. ID : 5
  - n; j. _6 S5 D' i. _& D
 92. Format : UTF-84 ?0 p, d2 n% {# V
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8* X" \. g0 Z, `8 \! C% O
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 B: R, C8 {) q, z$ X9 U# u( i
 95. Language : Indonesian
  " l0 i9 j8 J  }# O
 96. Default : No9 N& x9 k6 n8 q& v2 P, C9 _
 97. Forced : No
  8 ]5 Y, I  c3 y7 R, x; Y! f
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:24& _% ^- p' p- R/ L/ S. u& r2 _
 99. FromStats_BitRate : 74
  4 ?# H% ~7 X0 `1 k( |
 100. FromStats_Duration : 01:06:47.670000000
  ; q9 g8 o6 F5 w6 [9 z) I
 101. FromStats_FrameCount : 11356 }# a0 `" S( @/ C/ W; |! e7 v
 102. FromStats_StreamSize : 37267% e) u0 t, V6 l2 w3 B! o
 103. , ]6 r1 W7 K$ l
 104. Text #4
  7 j9 ?+ `% X$ {5 a& X9 @$ X
 105. ID : 60 \* T1 p  T6 z5 G- Q0 d: s$ O
 106. Format : UTF-8& M7 K( ~4 E  W, w, L
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) t: A, i4 h3 O6 u+ S9 S
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! r# Y# M3 A; L1 Z' D: C
 109. Language : Thai" C* d9 Z% x- s7 A: v
 110. Default : No
  & h3 k+ u0 A' E: K+ y) V* n% L  I
 111. Forced : No* ~4 G! `6 P' g* o5 r
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:24
  ; w0 B1 w& J/ k4 F& n( w6 T% o
 113. FromStats_BitRate : 185
    i9 E/ q- B  E$ L
 114. FromStats_Duration : 01:06:47.503000000
  ; T8 P( F) g+ I
 115. FromStats_FrameCount : 1135
  ; X; ]: `  b4 Z# K
 116. FromStats_StreamSize : 927726 t0 k/ E  k, _1 W# c. p) N; f4 z, y" ~
 117. ! s6 @0 K) o% D0 m
 118. Text #50 v% }% e* D) X, ]( e: R
 119. ID : 7( V" Q" M7 `/ x$ F# {
 120. Format : UTF-8' U) @; ^5 P1 y( s0 i
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF82 r5 I- d! u: p" G3 ?9 P/ Z! Q5 @5 B
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% |# V; R2 E5 u: F
 123. Language : Turkish
  - ]' N2 w3 Q7 v
 124. Default : No5 Z+ E) I7 I6 X" T1 c, A
 125. Forced : No( g3 G7 p( K$ a! d; ^
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:246 L) N2 p$ d: _; V, e7 {
 127. FromStats_BitRate : 73
  + r- r6 r# y, X# z  a5 r5 e
 128. FromStats_Duration : 01:06:48.5460000002 n5 B: \+ j( F* c
 129. FromStats_FrameCount : 11351 F/ h$ e9 J; t: B0 V' n
 130. FromStats_StreamSize : 36958- y% n2 s1 N5 ~
 131. : b% N' F8 j* X  [
 132. Text #6$ n; W$ o2 T8 a% f" s$ \
 133. ID : 8( {) b  y2 z6 R- R$ v
 134. Format : UTF-82 `0 @# P8 [: b) U
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8. t: z3 \# J. f8 c# f" k
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 m- f+ X0 O% X" U
 137. Language : Vietnamese
  - \, n: q; v' T* n
 138. Default : No
  ) q0 R% x/ w( P5 o7 T$ v
 139. Forced : No
  $ y5 Y* W6 P- U9 w  u5 }
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:24
    n, `( S2 q: @8 U
 141. FromStats_BitRate : 102
    b/ p, R/ X3 J
 142. FromStats_Duration : 01:06:47.670000000
  % A( y# }5 T, W1 ~$ l* C
 143. FromStats_FrameCount : 1135
  9 h" G% I$ G4 I- _' X. W
 144. FromStats_StreamSize : 51368* V! ]; s' u+ ?* _- @5 _, R
 145. & g  D. N- `5 q, i% g5 V. C! Z
 146. Text #7
  . w9 L! F# J/ b0 i& J
 147. ID : 9
  # A" C6 s4 L$ y+ ^/ k) O& A
 148. Format : UTF-8
  0 P& x' z7 H: d( P0 G  g/ K
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF8# `3 `& Y) V3 x- F# r) ~$ t
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# O0 Y  a% v1 W. z0 B
 151. Title : Simplified
  9 O& o" t# n2 j+ w
 152. Language : Chinese- m9 j, A$ F6 Z' ?2 G
 153. Default : No. d  A# W5 T0 c7 ]: @. Y0 I6 R
 154. Forced : No
  " W! I" j" F4 ^( R$ t
 155. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:24* ~8 m7 V) B% _. u" A0 [
 156. FromStats_BitRate : 67; t/ r; q1 |6 d4 W- _
 157. FromStats_Duration : 01:06:47.6700000002 l; X: d7 Z6 U' r
 158. FromStats_FrameCount : 1132/ [' T+ e# O& J
 159. FromStats_StreamSize : 33872
  0 |- T% w- j: T4 d
 160. " m1 d; C- E1 Y, J* O! ?7 i
 161. Text #81 v& C: y( v4 T4 v) z' M& F1 I
 162. ID : 10- G- T( G8 L1 U2 ^* S) c5 f
 163. Format : UTF-8, r# v& H& {. [7 m
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 e& Z! d+ e- n5 B
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / k, R/ l* |/ ]* j
 166. Title : Traditional6 |* X' k3 T8 ^. X
 167. Language : Chinese
  $ v4 x! x$ Z! ?6 Q
 168. Default : No
  2 }' ?0 D& A, a$ W: d# t/ |
 169. Forced : No
  1 C+ e" K, r% |& h7 i4 m' f! a0 k6 Z- K
 170. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-24 06:08:48 / UTC 2019-10-02 08:14:24
  5 T8 Z% y2 Q1 W. G9 U
 171. FromStats_BitRate : 68' }) n. `; \$ T  s4 ]
 172. FromStats_Duration : 01:06:47.670000000' h: P4 v; l6 N# A9 k5 q* O  D
 173. FromStats_FrameCount : 1132% K5 _4 O1 |. m( x4 X
 174. FromStats_StreamSize : 34407
复制代码
( \' D8 G& Q; @/ `/ c

2 U! h- Y3 o: v& _5 X+ e0 ?1 b" G% f- A! r  J. Q

* Z, v- F4 b6 K/ a& G, D, |7 Z6 d( a2 J2 I- h0 D, k/ s
( x% {7 X, B0 ~7 f
5 P7 N5 \: y/ |; I6 j+ [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-1 06:36:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好看的韩剧
发表于 2020-3-10 20:49:22 | 显示全部楼层
应该不错,收藏一下
发表于 2020-3-27 05:47:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享收藏一下
发表于 2020-3-27 22:40:45 | 显示全部楼层
再重温一哈~ 刘仁娜~
发表于 2020-4-26 17:20:56 | 显示全部楼层
还不错谢谢
发表于 2020-6-21 16:49:03 | 显示全部楼层
剧中女主的衣服都好好看
发表于 2020-6-21 17:05:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-7 06:36

快速回复 返回顶部 返回列表