HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 995|回复: 14

[1080i] 韩剧:山茶花开时 全20集[中文英文多国软字幕]When.The.Camellia.Blooms.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 55.96G

[复制链接]
发表于 2020-2-27 21:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
: _5 H. M1 e% a$ [0 |' ?' ?
                               
登录/注册后可看大图
6 }% m% ^' y2 f! f) F

3 V, f' Y9 K3 C1 p- |◎译 名 山茶花开时 / When the Camellia Blooms5 D3 P, H0 b, O
◎片 名 동백꽃 필 무렵# n6 C# r8 N* i6 r+ v. ~# t% R
◎年 代 2019% O9 a! N4 Q6 c+ B0 w' }! ~0 P
◎产 地 韩国5 C5 o8 l- |" F+ T: p
◎类 别 喜剧 / 爱情 / 悬疑' S1 |; R, d+ p* I
◎语 言 韩语3 `$ S8 }( m1 `6 }
◎上映日期 2019-09-18(韩国)
8 _" ]' @* C  ?, s9 {' X% p5 q◎IMDb评分  7.9/10 from 290 users% ~3 q/ w& {: _. s9 H$ Q
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10826064* y( N4 i. E" ]( ]3 V6 s8 w
◎豆瓣评分 8.5/10 from 17272 users0 G0 k8 K( y8 m* t, a
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30327844/7 E+ S9 w; c- }+ L2 A: g% P
◎集 数 204 F  N  }( I+ n
◎片 长 60分钟
% R2 h4 m% y5 V8 W4 ~; J$ W◎导 演 车荣勋  Yeong-hoon Cha+ J( a, v: i3 z% i/ ~4 l
◎编 剧 林尚春 Sang-chun Lm
" O- V, Y0 I$ e: a4 Q; y◎主 演 孔晓振 Hyo-jin Kong+ X& y9 a7 a4 |
     姜河那 Ha-neul Kang
( @* r) l3 h" f3 n/ l     金知硕 Ji-seok Kim8 T$ H' ]8 {4 o! E+ {! h" ]3 _+ t" f4 Q
     池以秀 Esuu Ji
3 S# X  P7 W: h# X& q+ T" k+ x     吴政世 Jeong-se Oh) \$ c& I7 e. ]7 J
     廉惠兰 Yum Hye-ran
/ C9 u9 G" D5 N6 G2 y1 x& y& n! W! i     孙丹菲 Dam-Bi Son, W) N- g- u2 F% p: W: D
     金嫝勋 Kang Hoon Kim. a6 p; f& O# d" A5 _4 A
     高斗心 Du-shim Ko8 ~8 k; F: x" P$ p7 n! z, j
     全裴修 Bae-soo Jeon; e; D& @: B, O, |

4 e* k$ p( ?3 ~* E3 \
! |7 a6 i0 u+ P" r◎标 签 韩国 | 爱情 | 悬疑 | 轻喜剧 | 2019 | 喜剧 | 电视剧 | 剧情* }' c( _- f: c3 q
3 ~+ I" ]: _. l0 Q) T4 w
◎简 介  
( b. J, y* n7 r- W
+ ], L- `$ E* P 《山茶花开时》讲述的是一个孤儿冬柏长大后成为单身母亲的故事。她开了一家居酒屋,名为“冬柏”,中文意思是山茶花。龙植是镇上一名正义满满的巡警,在遇到他之后,冬柏的生活发生了转折。他们不顾世俗对单亲妈妈的偏见而坠入爱河。龙植从小由妈妈独自抚养长大,明白冬柏这一路走来有多么艰辛,所以想要用一生去守护她。( L) a( k; V- X; J' I% w

4 Q* o% }3 R. }/ V  U$ x◎获奖情况  
+ {1 h8 l& w  `/ _, |* U5 I$ X( F% u7 T4 x; p% t5 E! x
 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)- ^4 }- `1 y6 o% G' i
 评分最高的韩剧(提名)
 1. Video8 ]) {+ U* I! B( E4 i
 2. ID : 1
  / e* I4 ?0 J, [( U- N
 3. Format : AVC
  4 S1 _( o. ^7 W9 f" w# j6 j
 4. Format/Info : Advanced Video Codec8 ^, k& N& v1 a# t1 N
 5. Format profile : High@L4; o7 w  T7 \6 C3 L
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  . @" ~: ]) Y* j8 p! S- R( v- G5 {
 7. Format settings, CABAC : Yes
  6 ~$ t6 S6 a2 Z' v$ U8 W9 p
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  6 t. z. H/ K/ v4 |
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  8 a0 V* G; h1 h5 @
 10. Duration : 1 h 15 min5 j9 w+ D" w3 f$ g
 11. Bit rate mode : Variable
  + X6 V9 P" g1 M( y) H% M  F
 12. Bit rate : 6 456 kb/s
  + H/ d) @) y) j; M+ f( Z& q% ]
 13. Maximum bit rate : 20.0 Mb/s7 L" ^$ z/ g, T: q2 I8 c+ k9 U
 14. Width : 1 920 pixels7 P, G6 y& j: r. m7 q" ?
 15. Height : 1 080 pixels" \& k! L4 N, ^0 A5 w0 \' y
 16. Display aspect ratio : 16:90 X9 w# Y6 e/ M% N! Z0 }8 [! C
 17. Frame rate mode : Constant8 C& i. o" ~4 o3 R
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS+ l% U2 e0 d& Z. D3 s- {9 Q
 19. Color space : YUV
  0 ~  D, U: j4 T# D3 `' g
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  8 G3 ~" I" H8 }5 \
 21. Bit depth : 8 bits
    H  ~- `. r' k: {
 22. Scan type : Progressive8 w1 |2 [$ w: z0 P- D" f+ F
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.1300 [0 G3 r4 Z3 e$ k: H- a7 s
 24. Stream size : 3.41 GiB (96%): M* N" E# p" W) T: X
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  2 O9 N9 [* d( @, \- S, ?( H
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=120 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=121 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=20000 / vbv_bufsize=25000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.806 C6 |3 L& L% W
 27. Default : Yes
  , |0 @8 }' E- a: R" w7 m
 28. Forced : No
  1 w4 _3 m. e. B0 L; e# |: Y7 N
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  ; E  f7 R% D/ L; M7 U
 30. FromStats_BitRate : 6583571
  0 S  N; g! h7 v) }  B7 z. T" z% u
 31. FromStats_Duration : 01:15:37.4080000003 V2 [# |5 a0 s" N
 32. FromStats_FrameCount : 108789
  # z8 Q0 d, b; @. ?/ \4 ?
 33. FromStats_StreamSize : 3734043606$ Y( A7 q- z$ b: V% {

 34. 4 S( o7 l& p2 @9 [2 Q
 35. Audio
  . i& N' A; c5 @% S# _! \4 H2 T
 36. ID : 2' S2 o3 C' O, B( S5 o6 K" y
 37. Format : E-AC-3. \: {2 x, q( d( q
 38. Format/Info : Enhanced AC-3
  3 S0 _" Y, |. S* t: D
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus1 h( A7 v/ r# f2 c7 Z
 40. Codec ID : A_EAC3
  ' I7 ]; H8 {+ n! \
 41. Duration : 1 h 15 min, O- z! v; R& ~/ Z1 o4 m5 i+ s0 m
 42. Bit rate mode : Constant
  * e9 v$ S  I$ d" R1 m' Z- t# e$ X
 43. Bit rate : 128 kb/s; F* a  b3 c# @. e. I- A! \
 44. Channel(s) : 2 channels
  5 u; Y! J" `! L4 B8 _. d7 O
 45. Channel layout : L R
  $ h+ n& |! \6 S& `* w
 46. Sampling rate : 48.0 kHz% x  @# {  q+ N, Y/ L8 Y$ Z, u# u
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  , k8 m% o- N' d
 48. Compression mode : Lossy; ?6 F+ a% p# D1 p) Z8 i
 49. Stream size : 69.2 MiB (2%)  _; E( e, d( e9 @7 h8 ^
 50. Title : Korean
  ; ]- f" }9 ]/ d- C* |- o
 51. Language : Korean4 q! j' w' z" m3 l
 52. Service kind : Complete Main
  9 f. l) U9 u* b7 Y5 x
 53. Default : Yes/ @7 v2 Z6 r# e; k
 54. Forced : No2 n3 X( Y5 f1 F& m0 f6 W
 55. Encoded date : UTC 2019-11-19 01:56:07" W% I; d# J1 B3 q! Z
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  ' h( V1 [. z3 }3 ]1 ]1 Z, H8 h
 57. FromStats_BitRate : 128000- N4 ~5 T% Q( \& Y
 58. FromStats_Duration : 01:15:37.5040000002 m* Q) |; a& p1 n! N" N4 h3 L
 59. FromStats_FrameCount : 1417975 Y2 G" n& Z" w% F% t1 C
 60. FromStats_StreamSize : 72600064
  1 G0 I. ?- c. N7 u: G

 61. 9 e$ e! m8 f- P" j$ O3 J
 62. Text #1
  ) g- W' E. I! m2 k1 T
 63. ID : 3
  + |+ x/ ~9 N3 t
 64. Format : UTF-88 n/ D! B5 X1 `8 [# T9 j
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF83 f" {$ G5 t7 _
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 l9 h& t" Q% e- U
 67. Language : Arabic) c; w3 ^* t+ I7 |9 t
 68. Default : No& H  u5 ~& c4 }: b
 69. Forced : No" f  }  \" \2 F% C8 N+ ]7 i
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  ) Z' o% ^, L. E# b
 71. FromStats_BitRate : 919 _1 F' j' d* C  h6 f
 72. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000
  5 ^# J& j" p" {- r3 ]
 73. FromStats_FrameCount : 10932 }! g8 ~1 m8 ]2 B( y4 p* K
 74. FromStats_StreamSize : 514273 H+ k$ V% H) R; R3 S" o' r% X$ B
 75. % y8 c$ x. w5 H' \# f' l9 c0 Q/ ?
 76. Text #28 X0 e- j# F6 x8 F& h8 C0 q5 I0 r
 77. ID : 42 a2 U0 @& q5 k, Y, _
 78. Format : UTF-8
  , j3 ~1 d) _7 q4 X" ]
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : v  K( ^3 r: p
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + j: Z" v" O2 i
 81. Language : Czech
    Z% c) e6 S: i! `; [; A$ ~
 82. Default : No- h* y9 t# v6 h1 B  k+ b
 83. Forced : No7 I8 l! M6 x2 D) F" `
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07+ j3 N; ^+ D" _: K2 c
 85. FromStats_BitRate : 56
  6 Y5 o4 F1 J+ A
 86. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000! }% K! n& c+ D4 h& r1 m- ]3 C
 87. FromStats_FrameCount : 10925 @  k" h0 s" b$ X" s
 88. FromStats_StreamSize : 31935; N5 _+ h/ C6 B) {' }) x
 89. " d( H% I0 N- r# {; s
 90. Text #3/ E$ N; q" a  v; n. [* b& r$ K+ y
 91. ID : 5' S) x$ f2 y8 u
 92. Format : UTF-8
  8 J+ ?8 m+ D+ _3 h# U
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 u7 @9 r1 G/ F. M
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 b1 M5 C9 l, K! F' r4 ]% K# F' l
 95. Language : Danish
  3 t9 Y. S1 R4 a8 Q" N; }( Z
 96. Default : No( x3 c: V+ _' h  B
 97. Forced : No
  . n; w! }, k! U- E+ m5 O
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  & |/ m) B: k# p- t
 99. FromStats_BitRate : 60
  5 O  {5 \  L: w7 H" |: ]
 100. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000
  5 Q) P, M5 i! _- `) X( q
 101. FromStats_FrameCount : 1091$ i7 Q  b# r: |* S  d) O: x% N; a
 102. FromStats_StreamSize : 33898
  0 \/ n' c% d0 {0 ~) U
 103. 9 M" @) G/ [3 @2 n, |. ]* R. Z
 104. Text #4
  & b6 }1 o0 h* n* t, E
 105. ID : 6
  4 }$ S& E" ?. d
 106. Format : UTF-8: z- W# b- g/ F1 e5 |1 T
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 B$ e- L0 Z* ]% F
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) k( s* ~+ z; s6 L
 109. Language : German8 E. A6 y& Y8 e6 M: z! Q0 X6 E
 110. Default : No
  6 @; H! Z6 Q' I% w
 111. Forced : No
  # v/ y- A  k, }4 f& S8 i0 v3 w  o) m
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:079 B$ X" N& E& ~3 R9 ], \: Y
 113. FromStats_BitRate : 621 {( _2 t  e/ {6 \5 f9 u, F
 114. FromStats_Duration : 01:15:18.639000000" n, u; T9 x+ N7 Z7 y* Z$ p
 115. FromStats_FrameCount : 1092
  ) q+ [1 b: b0 p
 116. FromStats_StreamSize : 353720 s0 i2 x4 q* `$ \, u  s% d

 117. 2 R  _  ~4 Z  V
 118. Text #5
  ! U2 }0 P( h0 g% q2 {5 T2 n  ^
 119. ID : 7
  & j& S, r% o" `/ N" V" X
 120. Format : UTF-8
  ) l6 V$ g9 A* z+ ~6 y4 d1 s
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # }" K/ d, E) [* v0 \
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - }4 g- a) o4 E- M  |4 {
 123. Language : Greek
  & M( o5 G( ?& `2 h& {
 124. Default : No
  % E7 T! d3 r5 A& j- B
 125. Forced : No4 e8 m( g  r; p5 P, f# O7 J4 O8 z
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  5 g/ ~3 U1 [+ z* T+ B# z" X
 127. FromStats_BitRate : 101
  0 L# Z7 O* {3 k; [5 }
 128. FromStats_Duration : 01:15:18.598000000/ o6 C1 f& R: Q2 P8 f# l- k+ C
 129. FromStats_FrameCount : 1088* L7 ]3 ?4 Q) O
 130. FromStats_StreamSize : 57158
  5 n1 D( G4 i9 I" y$ h; g
 131. 9 \5 B& A+ o& T* }3 l$ F
 132. Text #6
  1 E6 t# e( p" Z9 w9 |
 133. ID : 8, V+ c; x% j! R! M
 134. Format : UTF-8! Q5 ]3 H# E9 k3 H
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF82 ^* N4 T/ L5 R! S4 A9 t% R- `
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    K" r; k* X- P' m$ F4 p" \% p
 137. Language : English, m7 Z. s: O# x) r, o2 @
 138. Default : No+ U9 a- {" K  s% A
 139. Forced : No
  & n! H2 P& A: T: Y
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  % v3 x/ }: N) `$ V
 141. FromStats_BitRate : 60: ~  G0 }! M/ ^9 i$ }+ A; X
 142. FromStats_Duration : 01:14:15.285000000
  + M: {6 H. E# n+ {0 D. a; g
 143. FromStats_FrameCount : 1077
  8 Y- E' ]! i6 @8 Z. M
 144. FromStats_StreamSize : 33954
  , L+ G! `' D- F: [
 145. $ D2 p- |+ L% v- O8 C5 I
 146. Text #7- f  B/ M( d. }/ P7 @
 147. ID : 9
  # ?6 K2 |: K+ b+ [; ]+ s
 148. Format : UTF-8
  3 l; R5 V. d# U6 C+ b! N
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF8- T. z2 y) u: n+ ^) h
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* m* c/ q) |6 I7 z
 151. Language : Spanish
  " u& }2 C# l0 T0 T/ b; L' v& w2 I% j- C
 152. Default : No% }. c9 F3 N1 |
 153. Forced : No2 ~8 D% z* P  h
 154. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07$ o0 a2 {' X9 S
 155. FromStats_BitRate : 59
  8 s" P( v* S" N" q6 g- S
 156. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000/ ?, o5 c1 l. d3 x) e& T& o/ Y
 157. FromStats_FrameCount : 1094( F+ H* N+ M. ~
 158. FromStats_StreamSize : 33485) W% o, y8 W! H
 159.   }( R: t8 T3 X8 R9 M2 O6 P+ A4 j
 160. Text #8
  5 l: U  C  n- k( ^9 n
 161. ID : 10
  5 A) s0 S5 k- R: ~+ z
 162. Format : UTF-89 U5 Q) x' t5 A1 ]( E( S
 163. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . Q: u* ?8 V) j, P
 164. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ V2 x) x. q% U: }. r  O
 165. Title : European
  0 U8 }8 S6 O3 ]" f2 Y. I5 J" L
 166. Language : Spanish1 _  s) ]; B1 d  b- F1 H
 167. Default : No
  ( l, @4 y6 x+ l6 B3 N
 168. Forced : No
  % a/ H; L! w8 t0 a
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  0 Q: Q% A* B2 p3 f
 170. FromStats_BitRate : 590 t; j9 n' M+ ?( f
 171. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000
  " @* K- i% A) H3 n' s# [
 172. FromStats_FrameCount : 1092* T  N0 S4 Q- l, ^) v7 {( ]
 173. FromStats_StreamSize : 33648/ l' f/ h0 ]  h

 174. - F. \- ^/ g. E/ ~, Z! B
 175. Text #9
  : l* h+ I5 @& ~1 ?
 176. ID : 11
  : x0 S( v5 n3 Q5 O; F$ S7 X
 177. Format : UTF-8! J; c! ?( |! i( j
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / Z/ d8 K/ M, d  q1 a7 f$ B8 S0 l
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 v7 T& a8 ~' _/ D8 F
 180. Language : Finnish. z  F* O6 o5 W1 q
 181. Default : No
  : {5 ?! _) I% e/ ]: J: _- v
 182. Forced : No
  5 x5 v3 v: a( t, X" H
 183. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  5 ]! n5 h) d, \3 f( G4 F- {
 184. FromStats_BitRate : 58
  " \3 g7 i1 P* v7 _
 185. FromStats_Duration : 01:15:18.5980000001 M& ~4 `* O, {6 X
 186. FromStats_FrameCount : 1091: W! x! s; U, T0 v6 M: |
 187. FromStats_StreamSize : 32834# r% Q% Z8 M/ K3 \2 O$ D$ j- d( f

 188. . y, b' p, q( i
 189. Text #10" h+ N2 W- t! j
 190. ID : 12
  3 u* S8 H2 O1 Z8 y: l
 191. Format : UTF-8
  4 g$ R& {* F2 t; ]* ~8 W2 T
 192. Codec ID : S_TEXT/UTF87 }9 F, ~+ h  |! w* _. S
 193. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    ]; r( O$ m# O! ~
 194. Language : French
  4 L7 `0 C. T( L( ]/ I7 y" p7 `8 O
 195. Default : No$ f9 T3 ?4 y9 k2 b
 196. Forced : No
  9 @4 a$ @. m  e7 C, F+ ]$ h# @
 197. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07; S( b( f/ E1 c% d6 m
 198. FromStats_BitRate : 59( z8 N0 z) p; X2 ?
 199. FromStats_Duration : 01:15:18.639000000( d# i, _7 W1 S% h. |
 200. FromStats_FrameCount : 1092
  & `" h0 G1 T- K/ q% a  s) c
 201. FromStats_StreamSize : 33739- b% Y: y' I* X1 s* v6 q7 r: D

 202. 6 w5 S% }& Y. e1 l6 o; k: O; z
 203. Text #11
  4 A' P) S6 e2 |. X# {
 204. ID : 13. Z& [6 i9 _5 I0 B- E
 205. Format : UTF-89 Q' W$ k, F0 ?) B
 206. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    k+ U1 `' u; |4 F0 \
 207. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - A" F+ b% V* T# B( z
 208. Language : Hebrew
  4 E' s% P& o% p8 R6 ~4 u9 G+ Q/ u
 209. Default : No
  ) i1 ?% c( d3 {8 V! r
 210. Forced : No
  8 N( J% l4 q# z: \
 211. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:079 C( P" g# B: n) Q
 212. FromStats_BitRate : 77
  7 x$ n. o2 {3 S
 213. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000
  ( k8 c9 l. M( b
 214. FromStats_FrameCount : 1092
  ' K$ G; M! B/ w/ d9 k% E" {, w7 t# m
 215. FromStats_StreamSize : 43835( K2 m2 E# y" U7 W

 216. 3 P- ~% [5 C, E* M
 217. Text #125 ^4 x- C# M+ ~0 I; r1 D' ~" S; k
 218. ID : 14  X) E- ]* L( d9 u7 f; w
 219. Format : UTF-8' J% r8 r/ R! m: X1 Y. W; r; m% f
 220. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' R1 c; w, U  L: \% ^6 ]+ p
 221. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ R5 `4 H0 z9 Y7 e
 222. Language : Hungarian
  # L, x' o3 w* ?6 N# k# q) ^7 ]
 223. Default : No
  4 s7 g- z* e9 W7 e# V# s+ u1 e+ @
 224. Forced : No
    \; \& d& E. \$ [1 D* \, Y* \' `
 225. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07! `, V. h/ z7 F; b3 W" s. Z
 226. FromStats_BitRate : 56% U, |6 t) g. v, U( C
 227. FromStats_Duration : 01:15:18.598000000
  % X. d! i' j# U
 228. FromStats_FrameCount : 1091: [7 u9 [3 e) V
 229. FromStats_StreamSize : 31668
  % B4 t) y4 ~2 R& j2 ^0 U; T
 230. 3 k( u( P" m. p3 ^  P$ t$ W
 231. Text #13
  - @  g! {% s1 s  a9 I
 232. ID : 15- N7 `9 {( ?9 x% R- A
 233. Format : UTF-8/ m- ^# E3 c6 |" \' h+ _
 234. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , t  B4 s% w- U( }5 B3 n
 235. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; g8 K. W4 B& V! [5 N; g# E
 236. Language : Indonesian0 U% G3 J; d. V6 D  j# T
 237. Default : No1 q3 q* W7 p1 b
 238. Forced : No: ^- D7 m, K, U# J, f: b
 239. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  & D. ]5 P* p1 q# ^
 240. FromStats_BitRate : 581 n% S: c9 T; C0 A: g% B
 241. FromStats_Duration : 01:15:18.598000000
  ' E9 P' @7 `8 |) g( H" f1 P
 242. FromStats_FrameCount : 1093' S0 y- j+ W! k3 f# P9 U9 a3 x
 243. FromStats_StreamSize : 32988
  ) }: a, Q. L, c& ^1 H( g- H

 244. 4 ^7 u& Y3 Z1 x# u( R3 w
 245. Text #14
  0 v  f+ L$ S8 t, u, }
 246. ID : 16  g" H+ i; H6 H$ i+ h& G
 247. Format : UTF-89 o4 H. ^2 z1 Q3 C* V0 ~, b
 248. Codec ID : S_TEXT/UTF83 J& c8 k' t% j* O0 X
 249. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & \2 y% s) b! K1 L
 250. Language : Italian5 `7 M+ B& i8 l+ {$ \) ~7 R9 \
 251. Default : No
  4 s4 U, ]) m" L" [( v5 K; z
 252. Forced : No% }  F7 Z, i* d' K1 e
 253. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:071 d9 c1 c/ r) ^* ?
 254. FromStats_BitRate : 58
  ; C$ R3 p8 X- x
 255. FromStats_Duration : 01:15:18.5980000007 d- w. z- F- C3 L
 256. FromStats_FrameCount : 1092% X* J% v8 p3 V3 j8 X: E5 S4 M
 257. FromStats_StreamSize : 33307
  ' \& ]% p: e9 k/ @
 258.   |+ [9 D: ]( Y, ]
 259. Text #15
  6 }3 N: ^7 V: B! t: |1 l# D
 260. ID : 173 U' J8 D: ]( A2 D" c" S
 261. Format : UTF-8
  . t, ^. L6 a' [0 X1 f% G- R
 262. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 e% z7 K, L& x. y! `: Y5 U
 263. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( n/ i$ Z( X8 }3 t* t& p; l$ ?! Y
 264. Language : Japanese. y) K# g* Z' l9 x) I# s) O
 265. Default : No
  * d5 a7 }7 _( x8 r" O' n3 B, p
 266. Forced : No9 l) Y) I2 O1 {1 I; }
 267. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07% D5 `. w  F8 S" b, p
 268. FromStats_BitRate : 53
  ' t" H5 c" O3 r  c! \
 269. FromStats_Duration : 01:15:18.7220000008 }* w9 K1 u6 h5 n4 `
 270. FromStats_FrameCount : 10127 w5 n# m! z0 `# u
 271. FromStats_StreamSize : 30406
  2 H9 r$ ?2 m1 j* [9 ^
 272. 4 W6 P  ?6 M; f# j
 273. Text #166 _& A- _- H3 w: ]+ R5 d- L
 274. ID : 18
  0 x# D  D, X) @4 m2 h$ q
 275. Format : UTF-8% _0 z7 u. t2 H# A* b  `6 Q' e
 276. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . p; A! e2 ?$ p( K2 R* O) h* S
 277. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 {+ P/ o7 r$ k- I' f9 d
 278. Title : SDH
    G5 q+ w3 O/ D: i5 y( k
 279. Language : Korean4 B4 G9 u( o( t" P5 w5 a
 280. Default : No7 O6 Q) B5 U" S& Z: A
 281. Forced : No
  , b9 I" ~  Z$ S+ Z! d0 B
 282. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
    B0 {; G/ p% k
 283. FromStats_BitRate : 86! `( J# a7 P/ c, R6 a5 O
 284. FromStats_Duration : 01:14:12.4900000000 B8 S9 q9 U' k
 285. FromStats_FrameCount : 1396
  1 Z6 ?' y8 M5 Y" N. M5 `7 N8 c# _% P
 286. FromStats_StreamSize : 48312# u* A4 P- i4 @
 287. 7 X* K& ?& h0 a# X) s& j
 288. Text #17
  + L4 P8 w" T6 J0 e1 v% N- L
 289. ID : 19
  # H6 M4 ^0 S; W
 290. Format : UTF-8
  3 V8 j3 W  w1 Q/ v" w( g
 291. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 m% M; e) V; [
 292. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ ?) ~& ?; [( ^+ Q2 u  j
 293. Language : Norwegian Bokmal
  5 D' X) t9 d# e4 H. B6 Z) B) B+ F
 294. Default : No
  2 r5 p9 h0 a* u4 @' p
 295. Forced : No
  ) j( b3 e; F/ [4 Q. k
 296. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:079 X/ r; V( r) G0 \
 297. FromStats_BitRate : 58
  , g% Z5 O5 L& x7 ?8 h1 ^
 298. FromStats_Duration : 01:15:18.598000000
  , B$ O" o, p; c+ w& {; {
 299. FromStats_FrameCount : 10922 k  s/ v  ^6 x3 j3 a
 300. FromStats_StreamSize : 33047
  4 _- K1 i+ V* f
 301. 1 W) C0 D. x, }! J, w
 302. Text #186 W; E0 p: l* K
 303. ID : 20
  ) b# o0 {# g. @( X- @9 g3 ~
 304. Format : UTF-8
  0 `/ m3 ]: n) a
 305. Codec ID : S_TEXT/UTF82 [! s5 q9 N: Q3 F$ p
 306. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + ~* q  |* C' c" w4 v2 s
 307. Language : Dutch
  9 z& Y( f: Q0 g5 }1 W; ]2 G1 C
 308. Default : No4 x# ]- G1 Y3 c8 V6 A
 309. Forced : No' ?1 F+ M7 J3 X5 B2 u% H
 310. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  5 z3 U+ p4 D" s2 N" l2 ?! w  ?, i
 311. FromStats_BitRate : 58
  ) g2 i6 Y* _6 ^- s  S2 F) P' j
 312. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000
    f- O1 n, W5 e
 313. FromStats_FrameCount : 1080% t* l0 F8 d0 U% T, e4 ~( C8 ^
 314. FromStats_StreamSize : 332008 r! ^* U9 j% H( ?8 ?
 315. " Z% n7 F9 B1 {- h
 316. Text #19: @9 h' g/ L& d) M$ T6 {5 \
 317. ID : 21
  ; G& E4 v8 b! z4 Z
 318. Format : UTF-8& d( C) F, |' W  z& O! x
 319. Codec ID : S_TEXT/UTF8; B" W: a3 F, _9 O' [! }) W' r4 N
 320. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) x( N9 @- z' j5 |& F1 ]
 321. Language : Polish7 V7 _( k. [9 l; H1 z% C
 322. Default : No3 C. V9 X/ X0 C. x+ t! }
 323. Forced : No# c9 K: `5 _% ^7 P! _" c. U
 324. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  5 J" y* [. w- \5 O) m. ^5 W
 325. FromStats_BitRate : 54' c8 p) ]) h6 p
 326. FromStats_Duration : 01:15:18.598000000
  2 {* K1 @0 M1 b' f' q  r& i9 j
 327. FromStats_FrameCount : 1084. \/ R) f2 C9 K% y2 H4 e9 ]/ i. m7 ?
 328. FromStats_StreamSize : 30610
  3 p0 ^2 _% U" v
 329. 5 Y2 Q/ ^2 u& c9 n
 330. Text #209 @. D" \3 o: Z6 h
 331. ID : 22! I% s6 R0 l8 K1 C: `
 332. Format : UTF-8
  * B! p3 w! l) c- @  @3 Q
 333. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 f- c0 T6 Q) Q8 u
 334. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! [  W' x* c4 i3 ]' r( b3 G+ J, O
 335. Language : Portuguese, K" {( w9 f" L; X; v# w
 336. Default : No0 ?+ B, p( ^4 f* V6 H, v* Q
 337. Forced : No
  $ v. e/ C. T& z, O5 B
 338. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07! ~% a$ D- H% }; u  K9 H4 O
 339. FromStats_BitRate : 59* g- \* R5 I6 a6 q. f: w, B. M
 340. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000
  : L: ]. o7 }1 b2 \" K
 341. FromStats_FrameCount : 1090, a' w* \+ O6 u, T
 342. FromStats_StreamSize : 33420
    A- c" M( y4 Z) K
 343. # G/ q* B" F; D/ l5 b- v2 U
 344. Text #21! {4 x; N7 E1 u- u- N2 S
 345. ID : 23
  * ?: \5 I% r2 \1 i) [4 O
 346. Format : UTF-81 e& Q, T8 Q' P/ E. t5 s4 @# @$ {1 k
 347. Codec ID : S_TEXT/UTF89 a7 t0 Y  x" `1 p1 g
 348. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 C5 m* x, W3 E. |
 349. Title : Brazilian% O0 ?4 y& s. ?  ~1 w0 \3 r
 350. Language : Portuguese
  1 k+ S. G# l) G3 m& h* s; I
 351. Default : No$ R* s! o! u, p6 w5 s
 352. Forced : No- j' x2 Y9 @9 V- k  p
 353. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:070 ^2 k6 W  l3 f
 354. FromStats_BitRate : 58
  + @$ Q1 l; K$ Z' M4 N* P9 L, J3 o5 s
 355. FromStats_Duration : 01:15:18.598000000
  - H4 O* r( b; z) `# o
 356. FromStats_FrameCount : 1088
  $ N" J2 F( H! v; m+ A3 H' q% @
 357. FromStats_StreamSize : 32924
  : {6 a7 ^+ l2 ^3 T- z) {$ a# q1 {# b

 358. $ l7 G+ Y$ K) A+ I6 F6 u
 359. Text #22
  0 y2 x# t8 Q( e; w2 Y
 360. ID : 24
  3 _1 n6 N) q  y
 361. Format : UTF-8
  3 d6 f& S7 k$ `& z- R' u
 362. Codec ID : S_TEXT/UTF8- N: H; r/ q( @7 t) X& S
 363. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " ?" D: ~- a% m9 s/ ]4 P# T' Q
 364. Language : Romanian5 X! X# e1 h5 i4 T# l+ k! x  X
 365. Default : No
  & o- h1 z8 [' }/ r- Q! M( Z
 366. Forced : No2 U1 [! f' l! f4 s7 k
 367. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  1 D  r' J' E9 i/ S& X
 368. FromStats_BitRate : 59
  8 a: e9 d2 D' F1 J
 369. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000
  $ `5 `& r9 ?8 x1 Q( w# e, O9 s1 z
 370. FromStats_FrameCount : 1090
  0 \- O0 f! P0 f. X7 j
 371. FromStats_StreamSize : 338589 @, q; S$ {( z& S# u* k

 372. $ Y1 [1 v% z1 W* d( B
 373. Text #23
  0 C1 h# G9 N1 e- a1 o' f
 374. ID : 257 ^; E) c7 Y' \$ M
 375. Format : UTF-89 s- ^3 x3 B! m6 g4 f; f# N# u: y
 376. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , X+ L# E0 _# s4 _# M
 377. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # W  u$ n1 T( Q# X# B! b
 378. Language : Russian
  " }4 A- W) x- r* P
 379. Default : No
  % L! ^4 r) l# U
 380. Forced : No
  + k( u& T4 n: f8 H9 T3 O0 q+ k
 381. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  4 e, a- [6 h; e8 N; E( {7 J3 o
 382. FromStats_BitRate : 88
  " w* B$ ~/ d; @- {0 \
 383. FromStats_Duration : 01:15:18.598000000% J& h6 B0 ?9 P
 384. FromStats_FrameCount : 1092  P! @/ v' ?; Y# Q2 j( s/ ]
 385. FromStats_StreamSize : 49897
  - R$ J" P" g! |& `$ _) Y( N) y

 386. ' z( F; _$ X9 N3 r" V( e8 ]% G
 387. Text #24
  1 X. z: m0 t3 P  H  f5 A' x
 388. ID : 26
  . o( z6 [5 Z6 h; Q& h, _
 389. Format : UTF-8
  9 m* z1 c: u% N$ L1 Q
 390. Codec ID : S_TEXT/UTF8. O+ G8 O% Z$ R' G# g
 391. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . e" N0 R( C" I: ]1 o# B
 392. Language : Swedish$ o  L& k; }- J! n4 v5 \9 G  o
 393. Default : No
  8 @! b# B9 g' K. w0 i$ U9 Y2 F
 394. Forced : No- }1 d4 \. K  }& }  J% w
 395. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  2 z5 L8 |* ?1 R
 396. FromStats_BitRate : 602 E' I" y* ]2 L
 397. FromStats_Duration : 01:15:18.639000000
  9 p" B' y3 A" G) p9 o1 V
 398. FromStats_FrameCount : 1089; ]" L5 k& w. [: w
 399. FromStats_StreamSize : 34417
  1 f; _2 n/ Y0 r4 ^' r
 400. ; J0 @5 p8 k+ J0 y4 M
 401. Text #25% g6 r6 w) }0 i, R' Y/ I
 402. ID : 277 M& A$ W* |+ L; ?
 403. Format : UTF-8
  ! {: ~0 x* s) G, g& S; y' Q
 404. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! x; [9 R9 P2 `
 405. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 p, o1 q+ n3 X5 J7 X" ^: N: a
 406. Language : Thai, g- |# K( h! D) Y. b) c$ r
 407. Default : No
    ~& H: @( w6 `6 p' U
 408. Forced : No) Y7 U! D  Q# q) F1 N+ W1 I
 409. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07$ I; {; E1 h2 L: s1 A) m
 410. FromStats_BitRate : 140- C  Z3 ~0 J& s8 L% l
 411. FromStats_Duration : 01:15:18.597000000
  : w" L% }9 F8 Q+ q" H! j
 412. FromStats_FrameCount : 1094
  / w) M% \* Z4 N/ c# p* N' z
 413. FromStats_StreamSize : 79503
  $ H- O" q4 n, H( `  h# z- |
 414. % O* R$ L9 `0 d% O
 415. Text #26
  ( N4 p! H1 z# r+ J  C/ J( A
 416. ID : 289 `& q8 w: |5 L) j
 417. Format : UTF-8
  7 M# h- A4 d1 T# i. k
 418. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 K, `8 k3 Q3 G  y5 J. `: |
 419. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 W( I) m0 a4 D3 O; ?" P( h8 K1 R
 420. Language : Turkish
  7 p/ {/ \# p7 s( k$ i/ z- S! d
 421. Default : No9 }* Y" ~+ w! S1 n1 b" z6 }
 422. Forced : No5 A* v" ~9 j3 X' @, ]$ ]  g5 S
 423. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  / J  ~, C9 j# m# v
 424. FromStats_BitRate : 592 U6 J5 D8 M- k
 425. FromStats_Duration : 01:15:18.598000000
  : U2 i/ p, x- V% C7 |, \+ A) [
 426. FromStats_FrameCount : 1092
  * L( q' P" V1 i( ?0 {! m& z
 427. FromStats_StreamSize : 33590
  4 s2 v+ B) D# d, E; W
 428. 7 u- N) w3 Y: k+ v7 s
 429. Text #277 Z2 o7 ?, O. ?
 430. ID : 295 w3 b" N2 Z; P! n4 s
 431. Format : UTF-8% D  y2 d" d0 Z; P5 }3 N( v$ P7 o
 432. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " e! z! m" [3 `
 433. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 w* K( n2 w6 k- F
 434. Language : Vietnamese. J7 S3 h% F$ e+ K9 ]# i: g
 435. Default : No
  ; z% f/ g- _2 O1 c
 436. Forced : No- }) p6 g/ N( f# ^
 437. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  - F! J" X, ^+ Q4 E
 438. FromStats_BitRate : 75" I: l  [8 @7 [! R* g# B- y' w9 f0 p
 439. FromStats_Duration : 01:15:18.5550000005 D) D9 J. N- Y! m; B1 a
 440. FromStats_FrameCount : 10917 B& I' P; A0 `- t! T
 441. FromStats_StreamSize : 42437- p( B6 s; x' V% s. B

 442. ; x- Z/ J  ~8 O
 443. Text #28
  . u; d/ J. T3 H
 444. ID : 30
  0 y. y. a; \9 ?1 T) a
 445. Format : UTF-84 a! g' f% [1 s' F
 446. Codec ID : S_TEXT/UTF89 h% y" n: n# w" ~  |/ E
 447. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + I' Z4 |" J5 @3 j& f$ j: K
 448. Title : Simplified
  ; d/ j: G" i6 N- u7 G
 449. Language : Chinese2 S' Y; w1 m9 b; _6 R- R% C+ ]
 450. Default : No
  ; x8 A* ^9 {9 _' `
 451. Forced : No
  ) c* q! V4 S% o
 452. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  / [( S. w7 e1 e' C
 453. FromStats_BitRate : 51
  ! U- R5 }( Z& t/ G: q- m  t
 454. FromStats_Duration : 01:15:18.5970000003 a6 Y" z9 }3 F; K: J
 455. FromStats_FrameCount : 1093
  ( A9 ?5 H7 @+ x8 C- `1 Q
 456. FromStats_StreamSize : 29241
  ! l0 Q9 B: C1 J. W) [0 q4 L
 457. 3 s0 E5 Y$ w  M4 f8 b! \9 X) e; h" Y
 458. Text #29
  . B7 m: J! w2 w+ Z9 @* W4 u/ I: N
 459. ID : 315 ?1 l9 M( P1 F, Z8 e
 460. Format : UTF-8
  7 `# Y: ^' E8 n2 \
 461. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; H- V7 Z) f  S, w8 `
 462. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! s5 ^3 _! {' K" u% S) u6 d
 463. Title : Traditional
  9 q+ ]7 H" x5 v3 E. g8 D, o) Z4 \
 464. Language : Chinese( w6 u& F/ U: x  L% Y1 c2 S5 m
 465. Default : No' `' Q/ H8 O7 L4 h! s2 O
 466. Forced : No
  8 M# v) f; z% [* Z: Z+ Q
 467. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-16 23:46:48 / UTC 2019-11-19 01:56:07
  1 _# {$ {/ Y+ _! N( S
 468. FromStats_BitRate : 52) ~: Q( k7 p4 N! V
 469. FromStats_Duration : 01:15:18.5970000006 {9 ?: u# `  L3 j1 I$ H* _9 i
 470. FromStats_FrameCount : 1094
  2 y, G8 L  R! J0 {
 471. FromStats_StreamSize : 29583
复制代码
/ J5 {9 @  g( c- o
. @0 H3 r: ?2 S' N5 _8 t/ v
4 ~2 I0 X3 [8 F- x1 [

, }& ^  a. v3 F( K/ ^/ @$ h) K# Q
' s  G. v, T6 m/ U
6 {( D6 a; F0 e! Y) Y( O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-3-5 14:19:48 | 显示全部楼层
最近在收韩剧看了,是不是太闲了
发表于 2020-3-9 15:34:36 | 显示全部楼层
这部也是去年的代表性作品了 很期待
发表于 2020-3-9 18:03:37 | 显示全部楼层
这码率可以啊,还没有收藏这部剧
发表于 2020-3-9 19:04:11 | 显示全部楼层
孔孝真不错,谢谢分享
发表于 2020-3-10 20:13:52 | 显示全部楼层
听说很好看
发表于 2020-3-10 20:59:57 | 显示全部楼层
孔孝真的剧很不错
发表于 2020-4-10 15:18:20 | 显示全部楼层
这个应该很好看吧
发表于 2020-4-25 17:29:22 | 显示全部楼层
正准备看 ,感谢分享~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-11-30 09:08

快速回复 返回顶部 返回列表