HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 832|回复: 17

[1080i] 下一站是幸福 全41集[中文英文多国软字幕]Find.Yourself.S01.CHINESE.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-ExREN 67G

[复制链接]
发表于 2020-2-27 21:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
3 @; A  U- R% G2 E/ b1 b1 S% g4 K
                               
登录/注册后可看大图

5 d# s" W2 w) X4 V+ f9 F2 z8 L8 c4 H0 N2 J
◎译 名 资深少女的初恋 / 资深少女的幸福生活
4 B1 d1 d2 V( h. A◎片 名 下一站是幸福8 ]/ A9 K( D: _3 K
◎年 代 2020
9 J& V7 P& R$ m% y" E8 `◎产 地 中国大陆; F7 W, r4 S4 D
◎类 别 剧情 / 爱情7 z; d/ m% K" _" U, E+ t0 {
◎语 言 汉语普通话
7 t! h4 o: _' K◎上映日期 2020-01-26(中国大陆); E7 m& \! P# F- Z
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11569628
' s# z. M0 ~' q9 P- [4 A$ v◎豆瓣评分 6.7/10 from 78010 users
& I" @; ]" l/ U4 u( f◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30176770/( b  R1 u0 K- V! ^, @( q( E! W
◎集 数 41, m2 k# P5 F' A, [+ s( ~
◎片 长 44分钟
8 c& A4 C4 o: Q; X◎导 演 丁梓光 Ziguang Ding. B, H& z. H3 X# B. M) {5 u! k
◎编 剧 水阡墨 Qianmo Shui / 王雄成 Xiongcheng Wang) ?, f& D# x+ j# w5 h$ d0 c, i9 h
◎主 演 宋茜 Victoria Song
9 c$ _% {  G5 O     宋威龙 Weilong Song
8 i3 ^: S) s9 s     王耀庆 David Wang
5 V( o- c$ A9 j* O- L     虞书欣 Shuxin Yu
4 x! n7 ]* L; r  L; Q0 ?# e) p# j     张雨剑 Yujian Zhang
  n. v  P8 q' e$ M9 r0 i" r! O' I4 z
9 j( F+ V/ r9 E5 g& U' O! x
- _* [+ i( w* x◎标 签 姐弟恋 | 爱情 | 现代 | 女性意识 | 御姐 | 甜 | 恋爱 | 女神
/ }/ l7 V0 m  u6 z7 u* z4 y+ O9 v& G% ^$ o$ e: Z* W! F" b/ @
◎简 介  
" R9 r' y$ u% Q% ^# z' w/ o' E+ \/ B, Z+ r" X/ V
 贺繁星的公司面临被收购的危机,与元宋的感情也因年龄的差距而受到诸多非议,感情和事业几乎同时出现的危机让贺繁星陷入人生的低潮。此时,成熟稳重的叶鹿鸣闯进了贺繁星的世界,成为了贺繁星的人生导师。而叶鹿鸣的出现让元宋觉得自己的爱情变得岌岌可危,与贺繁星之间误会不断。对贺繁星而言,元宋和叶鹿鸣不仅是一道单纯的爱情选择题,而是职场女性面对传统婚恋观的矛盾困境。随着误解的不断加深,贺繁星与元宋无奈分手,但也已经无法接受爱慕她的叶鹿鸣。设计公司被收购,贺繁星的事业重新步入正轨。而爱情之路,也变得明朗起来 。
 1. Video
  ( x4 \9 e- c: p% K
 2. ID : 1# {0 V9 C% w& Y0 h) p, h& i
 3. Format : AVC
  ; M. i; r* A' p: |) j2 W
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  $ _$ w: z# l$ Z
 5. Format profile : Main@L4
  / Q: T! V! K' d# E/ R* J
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  0 A7 }, ^' P+ }& ^. x+ T0 o
 7. Format settings, CABAC : Yes
  # v, d+ r' a' L! k% r
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  3 z: m& y7 u9 Q" w& C
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  ! R9 G- }( a* j: I6 G% W
 10. Duration : 45 min 54 s
  # r( f5 H# r. P
 11. Bit rate mode : Variable
  4 y* [$ l/ _; R
 12. Bit rate : 5 800 kb/s
  5 K3 Y) u# A0 Y: d; I
 13. Maximum bit rate : 8 700 kb/s
  ! c, t$ y2 v1 C; w& }
 14. Width : 1 920 pixels. O1 h$ j) ~; ^0 s) J& s: w
 15. Height : 1 080 pixels
  3 I' V5 x9 S  s
 16. Display aspect ratio : 16:9+ K" ]+ T5 y  J8 C* O, {2 w
 17. Frame rate mode : Constant
  2 B* e  h3 [1 x
 18. Frame rate : 25.000 FPS" x: V! V, b" }' X0 P+ `& g
 19. Color space : YUV2 C# C9 n% e" A& W- c- M3 r8 H/ {  Q
 20. Chroma subsampling : 4:2:01 z1 k" T& l5 w( o- s# U9 I
 21. Bit depth : 8 bits% U" x3 Q6 @0 }' [& }: X. V" b: b! D% K
 22. Scan type : Progressive
  % J% p6 ]' w; E" U5 C
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.112: m  z4 u+ W; A
 24. Stream size : 1.82 GiB (96%)
  # I( S6 ~% f7 n
 25. Writing library : x264 core 148 r2717 0d2410d
  6 d  |& g. h# o; u2 b+ i
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=8700 / vbv_bufsize=11600 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  - @% [, W7 e0 G: `
 27. Default : Yes
  6 {9 u4 }* s( ]8 q) K9 U& {
 28. Forced : No
  5 }5 {/ N+ G2 P( t  f- e
 29. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  " y) u0 ~2 {# O- C% J- ]. K
 30. FromStats_BitRate : 5788179
  1 [6 `2 ?. b' e+ q
 31. FromStats_Duration : 00:45:54.0800000007 {; `3 s- k/ p, s+ q
 32. FromStats_FrameCount : 68852
  $ }3 J7 c* i6 V* |
 33. FromStats_StreamSize : 19926385295 _/ p1 E/ f0 F6 y

 34. ( O* m! l6 D* r6 p+ e
 35. Audio
  ( |, ]2 V8 y- c6 m, b' t: ]+ ^
 36. ID : 2
  " y  Y! G5 X$ k; t: ^  n9 P7 q
 37. Format : E-AC-3' B4 r1 [4 y5 o9 @
 38. Format/Info : Enhanced AC-3# [2 w5 n0 r" v& c" K/ M
 39. Commercial name : Dolby Digital Plus
  - R% C) J; l3 n3 ^) \
 40. Codec ID : A_EAC3
  : w% [" k( u; a$ q7 B
 41. Duration : 45 min 54 s, Z  U# X( Q! {: O7 N" H
 42. Bit rate mode : Constant
  , S& |. z5 B/ \( i7 i% w+ Q+ r
 43. Bit rate : 128 kb/s
  7 F  k4 j+ T9 O2 `5 e: J% i
 44. Channel(s) : 2 channels  c* ]$ o4 v" w1 n0 P* B3 \) O
 45. Channel layout : L R) a, Z0 s  q9 h* J: n0 a
 46. Sampling rate : 48.0 kHz2 l0 t! k' w7 {7 ~& Q( `/ v9 R
 47. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)6 V0 T9 {% D  n! G- R# ?/ p
 48. Compression mode : Lossy7 [1 E+ h9 M* C, j  n2 s7 f
 49. Stream size : 42.0 MiB (2%)* l- e& \6 z( ?; F9 o+ c
 50. Title : Mandarin; {3 H& T% o" [# V  k9 I$ L1 a
 51. Language : Chinese
  & b  @9 j3 B% j3 L
 52. Service kind : Complete Main+ ?# {5 C  l; \+ m7 J
 53. Default : Yes
  2 g- D9 x, ]: K1 j, X2 p4 A# k
 54. Forced : No
  2 ?. u$ y  h! i4 E' u4 @
 55. Encoded date : UTC 2020-02-06 02:36:13( O; @! \: q. n5 d) `+ j
 56. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:137 \1 q( y( z! ^, m* C( e% u+ j
 57. FromStats_BitRate : 128000( A% C* K3 v/ C" R1 n4 N" Y
 58. FromStats_Duration : 00:45:54.2080000007 Z9 x8 Y8 Q' U- a1 j. U4 t# i
 59. FromStats_FrameCount : 86069
  3 G" x8 C# m; ?& K# u
 60. FromStats_StreamSize : 44067328
  ) w9 s9 c0 m  u. j. F' ]$ W

 61. ; q2 n% j- I/ K
 62. Text #15 Z% b. A1 h5 ?* b2 v
 63. ID : 33 Q3 u6 s" K7 D8 W' V8 o
 64. Format : UTF-80 K# l: Q2 F* `* O8 x
 65. Codec ID : S_TEXT/UTF82 _5 r; \/ X/ X+ B
 66. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , F# ^9 ^, o, i; {- g
 67. Language : German# Y& }! ~+ `( B8 f& B
 68. Default : No" {# d9 [. a! q$ j
 69. Forced : No
  , |; ~! E4 p4 z- y9 j3 i7 @
 70. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  - t* X! i% b+ s
 71. FromStats_BitRate : 57
  ! `& Y& j& J9 W4 ~1 q% Z
 72. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000& p5 I* D4 H# Q: o' O7 p
 73. FromStats_FrameCount : 6668 x  P( Q; N3 k* l' F
 74. FromStats_StreamSize : 18950
  - s- T% g: `$ _4 c0 S6 y

 75. 8 d+ d0 c7 O$ X; |4 ]4 H
 76. Text #24 O6 j, S; P3 i* S. c* j( N
 77. ID : 4
  7 K, S+ q( N& |1 U& l/ ^
 78. Format : UTF-8
  9 `. V! V  s. Y% J
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % e; v+ Q) N8 B$ c) K+ W5 P" P& H
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    Z& @5 a- D5 D
 81. Language : English
  3 m- t' O# j7 D8 L
 82. Default : No: c8 N. [8 t% {2 D
 83. Forced : No
  ; ?" m# f1 D5 |' w/ G
 84. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13& v5 W5 Y# h, n- s3 t. b
 85. FromStats_BitRate : 54
  : u! j0 c& J# }  v, A3 X
 86. FromStats_Duration : 00:43:42.1200000009 e$ m% P6 B5 D! |0 }
 87. FromStats_FrameCount : 661/ @" a. ~( Y$ `& H" E- ]
 88. FromStats_StreamSize : 18011
  5 q' B' C5 a) `2 q7 S% J) |
 89. 8 C+ {0 }0 ~4 q# z  S' |. _2 t
 90. Text #36 O: l0 k$ b; Q  s
 91. ID : 52 ?) @- W' I  k8 o: N* r) P. T
 92. Format : UTF-8
  1 L5 }, c! X. [6 U6 z" O
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - X  r- |2 K4 I* x# b
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 L; Z2 W* r# T- U! D
 95. Language : Spanish$ i) u8 S1 K* [4 z6 ]
 96. Default : No
  9 I0 G' M% ~6 A1 P+ J8 h  g
 97. Forced : No
  - D6 B& ?2 H, j9 E
 98. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13  q/ [$ K& h2 I8 w/ y
 99. FromStats_BitRate : 56
  - c! F# _) U3 R5 V
 100. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  ( F1 B6 ~% t- d" {8 N& v
 101. FromStats_FrameCount : 666
  ) q( n+ k! g7 Q- Q
 102. FromStats_StreamSize : 18584
  9 A  v" W; H8 v9 \. p

 103. + i9 p! d- v9 _3 R  v1 O7 G2 y3 h
 104. Text #4+ l. y' F0 q9 j3 w
 105. ID : 6
  ) ?3 w' E# T7 L& H1 f& G8 D7 B
 106. Format : UTF-8* V7 Y6 ~( ^  a( R9 H
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF83 y' e3 ]0 K. K5 R: F& n* f
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % i2 }  l3 |3 y5 p+ x: o7 |, r7 C' J, q
 109. Language : Indonesian
  " C$ d( k! T  U" j6 q
 110. Default : No  v/ p$ v2 q/ x  C3 z7 v
 111. Forced : No
  0 d0 I' E1 R- g4 g  A, [+ U
 112. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:131 V% v6 _7 L, G. W# V" d- k
 113. FromStats_BitRate : 56
  ; ]" y  ]# ]1 e" V+ t- O3 B
 114. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  " r9 F  B& z, d+ ]0 _" ?" s
 115. FromStats_FrameCount : 6666 H) Q* P! M& T  u" P" n1 b
 116. FromStats_StreamSize : 184583 ?! X0 H3 [# |* Q) J0 p7 x3 b. T

 117. : j# i. r: B/ f& Y, L
 118. Text #51 \5 b: N8 Z1 O# i$ c
 119. ID : 7
  5 @; l" d/ \/ [
 120. Format : UTF-8
  + X8 Z/ ~1 F+ m; @; [+ I# o5 O5 p# L9 R
 121. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # X0 }. h$ Y6 A- b1 L. ?  B
 122. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. @, w* f$ }' k& D& S6 A: o9 A
 123. Language : Japanese
  * u' H4 }* I( D$ `. f' P! w1 ^
 124. Default : No" a2 {! s7 I9 ~% T: Z* X+ Y2 M
 125. Forced : No
  $ e; l4 I4 b; d1 T6 P- {
 126. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  % h7 U2 W3 A+ u9 s8 u/ Z
 127. FromStats_BitRate : 48+ t( @* O/ ]+ n1 v; i- u
 128. FromStats_Duration : 00:43:42.200000000
  . {% t3 R# J- ]) ?2 J5 k
 129. FromStats_FrameCount : 541: T+ p3 t$ g5 O2 A4 i" T
 130. FromStats_StreamSize : 15893
  1 ]" \4 d4 N5 G7 h/ n

 131.   O6 h3 Y- Z" Q4 E, w
 132. Text #6
  , ?  }% p, W3 T5 C7 O
 133. ID : 8
  & g  v$ B" `8 @
 134. Format : UTF-8
  % U8 @" Q) h$ |) p! D
 135. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # P4 v* r4 }8 ?) Q; d8 j
 136. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 M% b/ C$ P1 |9 P: d8 I
 137. Language : Korean- w. o. G" o2 B/ g
 138. Default : No
  7 g9 M' T* H, e8 k/ _  e% w
 139. Forced : No4 `: W2 P: ?0 {6 A5 _
 140. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  8 A1 O9 T# }/ j# S) W6 a4 a/ l
 141. FromStats_BitRate : 56/ H  G6 O4 I1 T3 m
 142. FromStats_Duration : 00:43:42.040000000
  - H4 k: I+ Q& X9 t8 e1 E1 H
 143. FromStats_FrameCount : 5400 A$ v$ s5 Z' w
 144. FromStats_StreamSize : 18419) y) \  [  l6 t: F; x5 j  s- i

 145. 5 D1 \% J: o9 ]  Z
 146. Text #7
  ( `) J$ ~$ a1 H- R( \, A. T7 z
 147. ID : 9/ w  C! I7 N" J" P  |. }) D6 p
 148. Format : UTF-8
  : g8 N' ]  S  j/ D+ o2 N
 149. Codec ID : S_TEXT/UTF88 u! l" B/ f2 W" A3 U
 150. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 z" f! U% C$ O, n
 151. Language : Malay" d" G0 F' D& c+ j# \- t
 152. Default : No
  / B/ T; f6 D. J6 l
 153. Forced : No! Q3 c+ h) u" p: y0 @% c
 154. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  9 F3 a$ `- T4 R% S
 155. FromStats_BitRate : 58
  ' M0 i* U% i! f. e
 156. FromStats_Duration : 00:43:42.200000000
  ) r. N: C. Q7 V; K, w
 157. FromStats_FrameCount : 666
  : \0 \' D& q7 ?3 k) {7 q
 158. FromStats_StreamSize : 19021
  4 c4 U+ H4 V& R3 A) ]4 l
 159. # J- v6 R: L/ f* B- Q3 r2 N7 m
 160. Text #8* M+ W# I* {% p5 N, s/ U. a
 161. ID : 10  s2 B9 d, p- ?( O$ v
 162. Format : UTF-8$ N& r$ C3 p1 E9 Q
 163. Codec ID : S_TEXT/UTF8# q% c2 Y+ m1 K
 164. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 d% j+ k/ p; x6 G9 x8 k; J) O% c
 165. Title : Brazilian
  * F# t) y& A9 {9 e: d" E
 166. Language : Portuguese
  1 _+ f9 l. Y: i0 u0 N+ ^
 167. Default : No3 v" g" d. d" z0 @
 168. Forced : No
  + P6 ^6 [$ u3 N0 e6 X# g8 c
 169. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:130 H4 y! @+ {- Z. k: _* F- v
 170. FromStats_BitRate : 51: ?) F5 `8 y+ n
 171. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  * c' n5 ?4 F( A& |' r8 H8 q
 172. FromStats_FrameCount : 665; w0 a* R! L5 }
 173. FromStats_StreamSize : 17035
    Q6 n* n$ g4 L! x7 ]( i8 E! b
 174. ' n1 C4 Q  ~& w1 s! v4 `8 u' O
 175. Text #9
  # ^" U( _$ G* l0 K7 D7 x$ I! D
 176. ID : 11
  / }+ N: h* n% H8 `9 k) g
 177. Format : UTF-8$ u6 {' e/ B3 W; @5 F" Q/ T4 k$ d
 178. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 A+ Y) f8 B8 H# k) h, t, J4 ]
 179. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: L6 h- q* Q% a2 c$ ?+ t
 180. Language : Thai9 O+ @& h+ m9 v5 F
 181. Default : No
  2 u0 L4 C7 _. D7 L7 e* m- J, V$ D
 182. Forced : No9 C3 x9 I* j  w* `3 s7 ?" N7 C
 183. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  / Q. D- |( v+ M
 184. FromStats_BitRate : 129, D2 v: \9 x" ]; x  Z9 `4 x
 185. FromStats_Duration : 00:43:42.120000000
  9 i6 E! S: B2 {( e) k, G; Q
 186. FromStats_FrameCount : 666
  6 s1 l) Z9 f& Z
 187. FromStats_StreamSize : 42508
  1 e8 x! f. T. Y. L9 e! V1 k, g

 188. 5 z: C9 r+ p7 b" L
 189. Text #102 H7 I1 J$ \4 Z4 C# f; Z4 H
 190. ID : 12" z9 s" X% _  A" o
 191. Format : UTF-82 c- }8 B3 X- d
 192. Codec ID : S_TEXT/UTF8. G! v! B& r6 q2 L7 t1 o4 _. @
 193. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. g( k) T! [1 }0 A% A9 q
 194. Language : Vietnamese
  3 c3 S, z) G6 N' E7 m$ A- M
 195. Default : No6 u2 I1 _4 K) |6 m( p8 p! |0 j
 196. Forced : No
  9 Y: C1 k$ b( d+ f& T7 V) n) V+ S( W
 197. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  $ p1 f6 y2 C& t6 R5 h
 198. FromStats_BitRate : 71
  . g' q$ [. O- h5 x4 w' ]  }2 |
 199. FromStats_Duration : 00:43:42.1200000007 ]( t$ n) a- i$ Y8 ~. h/ Z# _
 200. FromStats_FrameCount : 666, }2 ?9 t+ _/ E4 J9 l  P+ w
 201. FromStats_StreamSize : 23397
  # v  Y* [) L, Z4 _9 n
 202. ( f$ V! U# F( S9 t* N( q' q+ [9 |
 203. Text #11
  * f/ G" o  p$ c" ?3 x9 J- e; F  `2 v  p
 204. ID : 13
  . g* K3 H; q) p4 C0 C
 205. Format : UTF-8
  8 Z1 Q9 h& y# \" l4 G! \
 206. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  % p& ?7 H( y0 a/ d* a0 K4 [
 207. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " Q! N6 G1 ~2 P. M
 208. Title : Simplified5 O1 v7 S+ G3 _
 209. Language : Chinese
  ) v3 D3 Z# G+ F* U6 W! e
 210. Default : No) u& d" M! \1 ^1 `* V
 211. Forced : No
  ' Y" e( M. L* Z5 x* u  @
 212. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  & A$ {& I) @" k4 u; T( A" o
 213. FromStats_BitRate : 50
  ! ~5 a8 S8 D1 z9 f) X
 214. FromStats_Duration : 00:41:37.320000000# l" x5 l* z4 J/ v0 P& m9 ^
 215. FromStats_FrameCount : 7560 A1 \+ j" a  i6 Y0 P. J
 216. FromStats_StreamSize : 15895& w. ]" M7 `  e! q
 217. 5 B: T: i! a+ R2 ~
 218. Text #12: J) I5 ?6 w. u* z; s) z; f
 219. ID : 147 B2 }  \5 L( \3 o( _
 220. Format : UTF-8
  0 m. H" P6 w1 {6 \4 \  W
 221. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' Z) }* ^' B1 b$ M; }
 222. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 @3 @2 B8 U  D2 _9 e, x) k; R
 223. Title : Traditional& R( V) k( m0 m7 e- C/ m6 I1 b
 224. Language : Chinese
  , ]6 y) G- G/ G9 z) A! ]1 @
 225. Default : No
  & ?) e3 K# H, r. o
 226. Forced : No
  ! m% a% a1 y/ }- c( ^' {) K8 G+ R" e( Q3 p
 227. Statistics Tags Issue : mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / mkvmerge v43.0.0 (\'The Quartermaster\') 64-bit 2020-02-19 04:31:10 / UTC 2020-02-06 02:36:13
  1 x3 r% b, I9 Z
 228. FromStats_BitRate : 493 M3 D8 v8 t. {
 229. FromStats_Duration : 00:43:41.800000000
  ' V+ C* g) M; M5 H2 n
 230. FromStats_FrameCount : 727
    e$ p* l( O0 C) J; [7 z0 ^
 231. FromStats_StreamSize : 16361
复制代码
+ X; L% E3 {  x& j0 d6 p& j' n6 _

9 }( e# D* g9 s2 s7 V7 I
% s0 c2 i0 ]: G- w  w9 m; i5 E% o
, m; m$ R" x0 d7 h$ @, e" N" }, R6 E- O$ d. i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-2-28 23:45:22 | 显示全部楼层
不错啊这个,新鲜出炉的啊,看看
发表于 2020-2-29 16:22:11 | 显示全部楼层
感谢LZ分享~最近热门
发表于 2020-3-3 23:48:36 | 显示全部楼层
看完了。不错啊!
发表于 2020-3-7 02:10:09 | 显示全部楼层
宋威龙现代剧还是很帅的,宋茜也很漂亮
发表于 2020-3-14 00:30:01 | 显示全部楼层
宋威龙现代装挺帅的
发表于 2020-4-15 09:30:55 | 显示全部楼层
支持和叶老爷在一起
发表于 2020-4-28 06:36:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源。
发表于 2020-4-28 08:02:43 | 显示全部楼层
这几年总算有几部剧摆脱了国产剧男女主必谈恋爱的套路,这又安排上了,不知道创新啊
发表于 2020-5-3 20:21:41 | 显示全部楼层
男主很帅,剧情一般
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-11-30 10:22

快速回复 返回顶部 返回列表