HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 921|回复: 9

[1080p] 大醉侠 Come.Drink.With.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 9.6G

[复制链接]
发表于 2020-2-21 14:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
0 N: X) @: z6 o9 Z$ i5 f
                               
登录/注册后可看大图

' B: n7 O* o5 Z. w; Z& Q* E9 s% k, H9 @5 h! ~9 E6 V) O3 |" v: N
◎译 名 大醉侠/Come Drink with Me/醉侠/ c+ b" S+ X6 ^8 }$ V
◎片 名 大醉俠
  ^1 Y# @3 ]- n& |1 W2 w◎年 代 19668 O) R) r* J7 j" e# m
◎产 地 中国香港
' i. T' U9 }  T8 W: n◎类 别 动作 / 武侠 / 古装, t, b' @( q* U
◎语 言 汉语普通话
: ~5 u9 N5 n: \◎上映日期 1966-04-07(中国香港)$ {9 z6 e9 n) n: g& U3 ?& c
◎IMDb评分  6.9/10 from 3430 users
5 f2 Y+ R8 Y: L4 k3 W2 G" n- K' g; Q◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0059079/; X$ S1 l" w. F$ ]
◎豆瓣评分 7.5/10 from 6,281 users- P% Y7 u$ {  e, m- S+ Z
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1301946/) E$ @( H2 O5 y# O& |6 G7 x
◎片 长 95分钟( {2 A! E& {4 v' p9 a- T# _4 L
◎导 演 胡金铨 King Hu& r0 ]4 d. `, K6 `" e
◎编 剧 胡金铨 King Hu / 丁善玺 Shan-hsi Ting
0 D9 }0 d% k& T$ J! Z( e0 ?◎主 演 郑佩佩 Pei-pei Cheng( n2 Z2 D# [* P& ~/ X* |- z/ W
     岳华 Hua Yueh; ^! Y+ q( O; K! q& w
     杨志卿 Chih-Ching Yang
$ p7 E8 x" z3 I0 P' q* n2 {# e     陈鸿烈 Hung Lieh Chen  y  ?8 @0 C. k7 ?) L: o8 }
     韩英杰 Ying-Chieh Han
8 T4 G2 w) U5 Y' I/ k5 U6 ?1 v- ~     沈涝
# ^8 ?& y# \7 _" v# r/ R6 c     林健全
/ w* R" i7 m/ L     谷峰 Feng Ku9 v+ A5 G% n/ l5 Q$ u
     李允中 Yunzhong Li4 h* \* C3 C5 y

, V; `8 x" V6 P' k  J◎标 签 胡金铨 | 香港 | 武侠 | 邵氏 | 郑佩佩 | 香港电影 | 1966 | 动作
5 z3 ~9 m/ k+ b9 F* W, ~6 e, Y1 c+ e
◎简 介2 o" g" w! |& R- w
# l& M3 a: _0 d3 [% d
 江湖败类“索命五虎”作恶多端,杀人如麻。其老大被两江总督张大人俘获,不日问斩。其余四虎铤而走险,劫走张大人之子张步青以作要挟。张步青之妹张熙燕(郑佩佩 饰)武艺高强,人送绰号“金燕子”。为救兄长,张熙燕独闯虎穴,然恶徒狡猾非常,金燕子救兄不成,还险些丢掉性命。关键时刻,幸得隐于江湖的侠客范大悲(岳华 饰)出手搭救。0 J; R$ R$ ]+ R1 ]& c' u' y6 v
 范大悲曾为某寺院修行者,其师兄了空大师为夺掌门人之位杀害师傅,师傅临死前将丐帮掌门人信物交给范大悲。念及师兄弟之情,范从此隐姓埋名,以醉猫的诨号浪荡江湖。此次索命五虎与了空大师联手,势要将金燕子和范大悲斩草除根……
 1. Video7 G9 m2 _  J5 f3 i- l* r
 2. ID : 1
  ! X) y1 Z) m, U0 H8 X
 3. Format : AVC
  ; K/ a* X# `- H2 }
 4. Format/Info : Advanced Video Codec* O% a: K1 ]/ F7 V3 ~2 [
 5. Format profile : High@L4.13 ?' e4 t5 F1 T$ e- e- w( q
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  & _+ A" s- K1 u9 v" m* E8 B/ A4 l( d! F
 7. Format settings, CABAC : Yes' X# l. s5 T! `8 t& [. X
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  + F$ M! i; ^2 W. Z
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  ( s- q* F0 y! z0 w- ?; b
 10. Duration : 1 h 34 min
  & {2 c4 o$ [: L5 {0 h: b
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  " `" _) E, W3 R, ~5 d1 A1 C2 r
 12. Width : 1 916 pixels, d: |1 K/ d) |+ [. G
 13. Height : 816 pixels8 f' P6 \" S, ^; m9 f. n7 |6 `6 L
 14. Display aspect ratio : 2.35:13 W. S; r( t1 x3 a/ }0 r
 15. Frame rate mode : Constant0 i5 p' \/ m# t  q
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  9 K+ |1 @2 i0 [' B: c0 c
 17. Color space : YUV$ n4 @. Q' X8 a& H: r( @
 18. Chroma subsampling : 4:2:0; _4 y, v5 ^+ p# E* Y/ t
 19. Bit depth : 8 bits
  ; I# p& R9 x( Z5 V  {) L! F8 h/ L  h
 20. Scan type : Progressive: B0 d9 J" o3 C) o' k8 S
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.307# g0 g1 P, O0 S6 l
 22. Stream size : 7.61 GiB (79%)
  3 O! T2 A( A! \" F/ ^
 23. Title : Come.Drink.With.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  & Z( l% t& E' D) [2 B7 R2 t
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2, }( u" A8 [( L) {# z: H. `
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  3 m/ l: H. Z$ z) M' r+ R
 26. Language : English
  % w+ z3 n( X9 ?# ^' |7 _
 27. Default : Yes
  ) p! r" R& o4 W' v1 |( ^4 B, Z9 y" t
 28. Forced : No5 n9 c9 b9 k3 D
 29. 5 K; P+ K, r- U" I2 f2 F; p; j$ }2 i
 30. Audio #1
  ; e1 k& O2 k6 w4 B: Y
 31. ID : 2
  ' M8 P- j! S, F5 H/ a7 b
 32. Format : DTS+ H6 t5 L9 A1 {8 J7 h2 |) X
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  ' P4 M( t4 T9 @" d# D4 J
 34. Codec ID : A_DTS6 {, `5 Y# o' V: V2 V5 k
 35. Duration : 1 h 34 min
  8 h: O, j' t+ E9 o8 g% S# A. z8 i
 36. Bit rate mode : Constant* p9 s* v! X: R1 J6 t* `( C
 37. Bit rate : 1 509 kb/s1 N# s, b$ s3 o; p, e# y' K
 38. Channel(s) : 2 channels
  + {- D# g: N: o3 G) z9 \# @
 39. Channel layout : L R
  " G. Y" x- L/ C# H2 C6 G9 e
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  ' Y: B! p0 O9 H. b$ v8 r1 {
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  ( K% @8 u/ j9 q
 42. Bit depth : 16 bits+ z. L/ O. F( \+ b9 m& R
 43. Compression mode : Lossy9 `5 O/ C; @7 I+ e5 D% |
 44. Stream size : 1 023 MiB (10%), g, [" \6 {& u- N4 l3 ^
 45. Title : Come.Drink.With.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT' A/ J) {. h% m, F. x% A
 46. Language : Chinese
  , Q4 Q& ?" n; @: B/ o
 47. Default : Yes: G' w7 Z; I' Y' J) |' T1 n1 H
 48. Forced : No
  " @3 E% A& Q) p; L$ n

 49. / b" e  u- I3 K( i" W4 ^: @
 50. Audio #2
  ; |0 U. ]$ \' ~. }7 j
 51. ID : 38 Q  r8 E) q: z, G$ \' {% M% e7 Z
 52. Format : DTS
  9 P! U: l  s# h
 53. Format/Info : Digital Theater Systems% W" N, O1 E  X# U7 Q
 54. Codec ID : A_DTS, e8 ?9 J0 y) P9 T+ s; {
 55. Duration : 1 h 34 min( t) j1 ~# [! i3 H
 56. Bit rate mode : Constant
  % ]3 |9 \* K! n$ k
 57. Bit rate : 1 509 kb/s2 ?/ B3 x9 I9 V9 n
 58. Channel(s) : 2 channels% |- T# G" S1 @& s
 59. Channel layout : L R
  * ~0 w0 b$ p, B2 k/ m
 60. Sampling rate : 48.0 kHz3 M% h: J3 S8 }! u6 \
 61. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  " z) j  t! i7 g. w
 62. Bit depth : 16 bits
  ; w0 S$ f$ f4 d; U7 }% T
 63. Compression mode : Lossy
  # V( Q! @1 ^1 q
 64. Stream size : 1 023 MiB (10%): r5 s- Q* ?5 {' U3 V3 }
 65. Title : Come.Drink.With.Me.1966.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  / I' V% O4 T6 H5 \
 66. Language : English
  ! }4 Q2 |1 g, N
 67. Default : No
  7 ]3 C  u* q3 _1 f
 68. Forced : No( Y& {9 C$ ^$ e. n3 Y
 69. 5 I; j% b, [- ^' O
 70. Text0 y0 i6 d5 C" G: U3 L. _1 j2 c) h9 k0 m
 71. ID : 4
  % ~9 r, ^5 ~' v3 n+ B6 f- _+ h
 72. Format : UTF-8  U3 u: @5 ?6 F6 \  @+ c* f
 73. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 i* o7 P/ {) r* z/ \. Y
 74. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- r" S& k& d. X) `: g1 r* a
 75. Duration : 1 h 33 min! Y# `& t1 k9 l8 B/ y8 X
 76. Bit rate : 30 b/s
  7 a4 }7 R1 \; n
 77. Count of elements : 679
  , g8 Q3 a: w: L
 78. Stream size : 21.0 KiB (0%)% ]6 p- _! F9 s8 x% {% H. N$ G
 79. Language : English
  8 @% Y4 t# F: }8 y
 80. Default : Yes
  , G8 S) W  \6 `1 q% O
 81. Forced : No
  ' J3 p! D; Y9 o1 C0 ?% [
 82. 2 a3 \2 r1 a5 @- G
 83. Menu  h4 ~. a4 d/ P7 I( d3 m
 84. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  % Q, u8 m" h4 A. P
 85. 00:01:34.511 : en:Chapter 02- Z% A, Y! C7 F/ _% |4 ~, B8 H
 86. 00:08:28.383 : en:Chapter 03, W4 f; Q% H5 K! s
 87. 00:20:50.249 : en:Chapter 040 d  v' `/ Z/ `6 }7 ^% a/ W8 V) B
 88. 00:33:08.778 : en:Chapter 05
  8 ^  Y. \* Z. c1 d: ^% Y
 89. 00:46:30.663 : en:Chapter 060 Z' H7 p  W- ?, o! w
 90. 00:57:52.052 : en:Chapter 07
  " c4 C& H: [6 j' I
 91. 01:08:40.658 : en:Chapter 088 m. S% C, a. t( P. s" a
 92. 01:21:20.250 : en:Chapter 09
  1 m0 j/ M1 y% ~- z2 U. e
 93. 01:29:45.213 : en:Chapter 10
复制代码

2 a/ {/ A6 @4 D. K! [- A
6 a. B! ?0 n. E6 q
$ M5 x# e& M! z7 B  F+ L! e$ q' D3 c; h2 |" J: p- ~  b
# T. E: a% i8 {! Q. _
9 ]8 i4 o3 M- U) r# G8 J4 ]
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-2-26 11:43:56 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2020-3-1 14:41:56 | 显示全部楼层
邵氏经典作品
发表于 2020-3-2 11:11:28 | 显示全部楼层
一直觉得邵氏电影质量不错,感谢楼主分享
发表于 2020-3-3 23:22:12 | 显示全部楼层
多谢楼主分享好电影
发表于 2020-3-6 00:18:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-4-7 00:25:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-4-24 02:51:22 | 显示全部楼层
邵氏精品,拍得人物和场景都挺讲究。
发表于 2020-5-18 09:39:35 | 显示全部楼层
经典老片5 R, I0 ~- B) P9 ]
谢谢分享
7 t1 D1 |3 v* D& r- C( c辛苦楼主
发表于 2020-5-18 10:26:24 | 显示全部楼层
好片子(✪▽✪)!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-11-30 19:56

快速回复 返回顶部 返回列表