HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 511|回复: 14

[1080i] [无台标][台剧:彼岸之嫁 全6集][1080P-Netflix版/9.3G][国语 简繁英多国软字幕][MKV]

[复制链接]
发表于 2020-1-28 12:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

+ v5 \" W/ t2 j8 j( E                               
登录/注册后可看大图

  W6 p4 B3 N" Q3 `& _8 T4 N: B; s( `# u& Q. @
◎译 名 彼岸之嫁 / 鬼新娘, z3 h7 B$ e9 _1 V4 h$ p# `4 s
◎片 名 The Ghost Bride9 _8 v0 y. ~7 ^4 V
◎年 代 2020
% W. z. W# e1 W: x4 E0 \◎产 地 美国 / 中国台湾 / 马来西亚/ T  l3 [4 ]4 H1 m  |' B/ a) p
◎类 别 剧情
! Y' v, X# V' w/ ~: u1 S◎语 言 汉语普通话8 K. A" F, v- X; y% D5 E7 [
◎上映日期 2020-01-23(美国)
; S. M* c1 M9 l, o- t% D◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9690302
9 Q; Q1 l! o+ h/ q◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
" J) \% g3 i2 ~5 b  a9 s# h% J◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30448601/1 n6 n! c& }% B2 z5 ]2 X7 m
◎集 数 6' d% E4 B0 r: `0 |2 x" h3 \! ?
◎导 演 郭修篆 / 何宇恒 Yuhang Ho9 a0 M1 E1 j( D
◎编 剧 Wu Kai Yu / 朱洋熹
: A8 C' u. x7 _& g5 B◎主 演 黄姵嘉 Peijia Huang. ~+ h/ x" b% v9 s1 k! z
     吴慷仁 Kang Ren Wu% P- f$ B0 h, V0 v
     林路迪 Ludi Lin
0 p. e0 J4 @+ b# x) p4 F+ u- j$ ~     田士广
1 B2 F7 F# m1 G5 O2 K- P2 g  Z8 L* H2 X: f% ?& v- a

8 m6 B* d  x: R◎标 签 Netflix | 灵异 | 吴慷仁 | 恐怖 | 台湾 | 台剧 | 2020 | 电视剧
# E; x! C( c2 m7 k2 Z) ], `& T
. ~" E1 N' ~1 A% G/ Y# q& P' L◎简 介  2 S+ w, k* ?. ]
# _2 c5 i" A/ F/ g7 e9 s* Y6 I
 Netflix中文新片《彼岸之嫁》(小说《鬼新娘》电影版)宣布开机的同时,也发布先导预告。主演吴慷仁(《白蚁:欲望谜网》《下一站,幸福》)、黄姵嘉(《宝米恰恰》)、林路迪(《海王》)亮相,浓浓年代感。改编自美籍华裔作家朱洋熹的同名小说,故事混合了冥婚等中国民俗和浪漫爱情、超自然元素。设定在1890年代,殖民地时期的马六甲,讲述一个体面的华人人家的女儿丽兰因为家道中落,被要求去当富人家林家的“鬼新娘”——嫁给这户人家已死去的儿子。她能衣食无忧,但嫁给死人这件事将跟随她的余生,想逃走更加困难。此后,丽兰被卷入阴间,发现了“夫家”的黑暗秘密,也发现了自己家族的往事。
5 D& M  K4 P5 E 马来西亚导演郭修篆(《光》)和何宇恒(《K女士》)执导。编剧团队来自好莱坞和台湾,领头的是《汉尼拔》《闪电侠》编剧之一Wu Kai Yu。上线日期尚未确定。
6 a. P% T8 w' q" w6 w( w: a
 1. Video4 M) U+ P, b( Y6 f! s2 B7 l
 2. ID : 1+ d9 P) i, c! P, f7 D& N2 r
 3. Format : AVC* A$ e& d5 j" n3 J5 j( u+ s# }) b
 4. Format/Info : Advanced Video Codec4 c" a, \5 w; R8 R. o0 j
 5. Format profile : Main@L4
  ( ?% n% x. |* A' i* c2 d
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  + X; i: D- c1 ~; E
 7. Format settings, CABAC : Yes
  " j( @$ [% Y, l- u- I7 I# s
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames6 A4 z; o. H" c% ~9 y
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC% s' K  ^, P3 g9 w" G: k# b
 10. Duration : 50 min 48 s
  ' m7 Y# ^2 q8 p; j; d/ I& M
 11. Bit rate mode : Variable2 e- H; u0 ?/ ~) ~5 o& L
 12. Bit rate : 5 110 kb/s
  # i6 Z7 I2 N( U" b
 13. Maximum bit rate : 7 665 kb/s
  2 S2 k+ v$ K( h% A; K8 g9 \8 Z- G
 14. Width : 1 920 pixels
  5 B! N0 `: Y$ @( ~' Z
 15. Height : 1 080 pixels
  7 m8 K6 b; [9 M
 16. Display aspect ratio : 16:9) t$ _) L  M, h- R8 e3 ]
 17. Frame rate mode : Constant7 w. n% \8 l1 Q4 r; l9 _9 z
 18. Frame rate : 24.000 FPS
  , n" B( y$ d& U, x. P( z* M# U
 19. Color space : YUV7 P# m' {2 z) V# ]0 L. f
 20. Chroma subsampling : 4:2:0+ ]1 Q8 C/ B2 s1 g7 j
 21. Bit depth : 8 bits
  : [9 m2 P  _+ {7 l- [0 Z1 k
 22. Scan type : Progressive) u: B& u8 X: G& R4 c( u. c; V
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.103
  3 l  M+ Y2 `5 O$ K
 24. Stream size : 1.74 GiB (88%)
  " U2 C; E& N; h, s! ?8 K
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752281 v, a' ?7 J, h! J
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5110 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=7665 / vbv_bufsize=10220 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00) Y3 @  x7 [* g: H- Q
 27. Default : Yes- I+ E( n. x4 w7 I2 w! Y
 28. Forced : No
  1 Q  B; o- f  c4 R, i
 29. & ^6 j; H' a% s( w9 ]! ]0 X; ?- n
 30. Audio
  # |5 W, S7 L: }: n0 \' w! H
 31. ID : 2
  * {/ ~7 H% }5 l8 Y6 x# ?
 32. Format : E-AC-3
  " J. q, t9 e1 c* C$ ^  W
 33. Format/Info : Enhanced AC-32 G4 w+ N$ j! y( l
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus
  / _0 `) E+ m) d4 `* z
 35. Codec ID : A_EAC3
  0 R( S% c" E) ^+ s& ^3 E" v
 36. Duration : 50 min 48 s
  4 I9 p4 T; A( F3 F- v# `& _/ o5 K
 37. Bit rate mode : Constant
  6 ]; a: h2 K+ ]" d! J+ S0 B
 38. Bit rate : 640 kb/s1 j+ _3 E6 |, r
 39. Channel(s) : 6 channels
  ( S' p. A/ w7 @+ i
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs: }9 |  ?& Y- T' F. M5 t
 41. Sampling rate : 48.0 kHz/ r9 _5 i4 a" g; ~
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  8 W  Y2 n5 ?; p
 43. Compression mode : Lossy0 h6 n1 U4 L4 [3 m$ U* s
 44. Stream size : 233 MiB (12%). o, n. ^; \! P1 t8 y+ ^- p! Y
 45. Title : Mandarin' U) c9 g6 |8 w
 46. Language : Chinese( v' ]$ }" I/ n. `2 y
 47. Service kind : Complete Main0 b+ ~. L- B/ P* J" X9 Y3 V( o
 48. Default : Yes, q4 l% A1 w9 p
 49. Forced : No
  * Y+ _2 i% e6 |( @, n
 50. 1 E* r1 q( J" r# |
 51. Text #1+ H& G6 L  w, N
 52. ID : 3
  6 t1 b  u; z  m9 `. ~6 f
 53. Format : UTF-8
  ( H% ~, ]- ^  K4 S# w$ i: p
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8- g" f* _9 b4 M) h* p/ n& x& F
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 e2 Z$ x! f% w
 56. Duration : 50 min 24 s
  0 Z7 G3 f8 Z) c9 H) ^
 57. Bit rate : 48 b/s6 b; k* X4 i) f$ i! S* n" `
 58. Count of elements : 7222 J/ Y; V0 s2 d
 59. Stream size : 17.7 KiB (0%)) g- f* Z  S3 A% L# G& \
 60. Language : English
  0 E% l# X1 Q/ Z
 61. Default : No
  0 \; z  @1 A( W( q
 62. Forced : No9 i: c& a- r9 }/ s$ e' U: V& n

 63. 7 j( |; i. T8 E0 g
 64. Text #2. z  G4 R8 r/ ?
 65. ID : 4
  . h4 `% ?! x) W" d' H
 66. Format : UTF-8
  # {& i% N2 Y& j3 w
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . `2 o2 b  U8 Q) C2 V) I2 W0 \
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 A3 l3 j/ L7 W$ \3 k5 Q! G
 69. Duration : 50 min 24 s
  # G3 [- f% V, I1 {- m9 u. F4 T( L
 70. Bit rate : 74 b/s
  ! m: y4 E. h5 V, u
 71. Count of elements : 738' a' n9 m) t6 u/ J1 u" R& }( t5 \
 72. Stream size : 27.4 KiB (0%)
  , a  b! S$ X- E
 73. Language : Arabic# S8 c" b  G% e# L: y& E3 t
 74. Default : No: Y- O! e. G6 B" }" A7 N) @5 _
 75. Forced : No
  ( Y! y! L- F2 R) F$ [

 76. 5 h! ?8 U1 ?4 X# \# w% N
 77. Text #3
  / H  M+ r% S* i+ U* \4 R
 78. ID : 5; E/ A4 ?( M5 A5 P: {; H" b( q, q  U0 I
 79. Format : UTF-8, t- o" ]6 w* p; [
 80. Codec ID : S_TEXT/UTF8- A% b. D# E: ?  f# J
 81. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 o- ]1 [* l7 i9 [2 j& {& M9 q
 82. Duration : 50 min 24 s; p" R# r7 a4 b6 W/ B
 83. Bit rate : 47 b/s
  * Z% w1 D7 L, e$ {0 {+ k2 N) I! [0 K# T
 84. Count of elements : 7310 f, u! r% Y; l
 85. Stream size : 17.7 KiB (0%)4 l+ r: [7 Y, J& p7 D) j4 S
 86. Language : Czech; I4 I9 Y6 {7 s* R1 [9 b; v
 87. Default : No7 d* r1 r; G- Y' ?& _% h
 88. Forced : No8 f1 r' T6 O* E& y2 i' r* j
 89. 4 J5 v) u: w6 y- B0 C) f8 @7 \
 90. Text #4
  ) z6 e: v3 M; C4 p: _$ C: \) L
 91. ID : 6' }! n4 c  s3 L+ ?( U6 O& D$ @
 92. Format : UTF-8$ A0 ^7 n1 C7 Z& T* t$ O* G0 X
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 [" \! j* D6 S/ n. A
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 X- k* B: t6 W. Y, D* M( ~
 95. Duration : 50 min 24 s
  3 Q$ R  _* o8 z2 N( \
 96. Bit rate : 47 b/s
  2 S9 a2 ^4 G+ P  F
 97. Count of elements : 7376 w8 F; D1 I* j( R. B
 98. Stream size : 17.5 KiB (0%)
  7 _3 t  D9 d- H1 |$ K
 99. Language : Danish
  $ K8 r4 w  F/ }: G& v( t
 100. Default : No
  5 O5 [% F# P/ j2 t$ Y
 101. Forced : No
  5 t9 s% }% I& T5 j" w0 d& o

 102. 0 U( [* i. j% ~% U* U2 n
 103. Text #5
  2 b. D: ^) @6 A: H9 Z" a9 j
 104. ID : 7
  0 j. b+ L$ J- e, _
 105. Format : UTF-8
  ; g* f' f2 `% Q3 o' Q- V) W
 106. Codec ID : S_TEXT/UTF88 h2 d% E2 i, |3 {0 H
 107. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 [, a4 t  _/ y( R' _# [/ Q
 108. Duration : 50 min 24 s# J3 R* R) z6 m( d+ x# N) K
 109. Bit rate : 49 b/s! b: \0 {9 D1 r3 h
 110. Count of elements : 732% {% ~/ Z  E- e' K/ C; S
 111. Stream size : 18.4 KiB (0%)) m- A/ ^* ^% J  X+ p' a
 112. Language : German
  " _6 }( F7 Q& m# i0 T
 113. Default : No0 B0 m4 n" k( s. f6 W8 {
 114. Forced : No
  0 G: G8 c& s8 o0 E9 z4 Q

 115. 7 W; y+ e8 T6 Z) E/ N
 116. Text #6
  ! r) l# K' Y2 H% z0 i
 117. ID : 8
  4 j$ r2 @, a3 V3 c; I
 118. Format : UTF-8( k) J2 E9 p$ S7 T: l$ c
 119. Codec ID : S_TEXT/UTF8* N$ J2 v& _- n( X5 }6 r/ s
 120. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ I9 ?" F4 ]+ e# l
 121. Duration : 50 min 24 s
    _- u! R7 L* N& K
 122. Bit rate : 77 b/s+ H" Z$ H' `: Q& P: ?, |* s
 123. Count of elements : 736
  1 w& O+ l: [5 n/ g5 Q& J$ p* \
 124. Stream size : 28.6 KiB (0%)4 `! y! K; q/ L" Q
 125. Language : Greek0 |- `8 \) n7 E  g8 g& i) j( y
 126. Default : No
  0 `% S4 h/ I8 r0 Z; \
 127. Forced : No
  ( X3 j  H0 r5 _5 t" H6 v
 128. ! I, T( I9 W7 S' p& _# c9 i; A5 x
 129. Text #7
  + ~0 c. x% M& t( J) c4 a
 130. ID : 96 w' \! k" P% u; X+ T
 131. Format : UTF-8
  ! U% @2 M' [  z9 G+ r
 132. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # }& G9 N: K9 _' R
 133. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' D) k$ c5 G+ |
 134. Duration : 50 min 24 s( @! [; C- E2 e
 135. Bit rate : 54 b/s5 u! p$ m, ]4 E* A2 E
 136. Count of elements : 784
  - X! N) W1 H. P7 V6 X( T3 d
 137. Stream size : 20.2 KiB (0%)
  + [5 M! Y1 Y& w0 r0 `0 ]4 A/ t
 138. Title : British/ C" S" `# F9 X3 R0 B; ?
 139. Language : English; k; F5 v. i- J% X1 J
 140. Default : No" C( N. m# e& m2 |3 `* L/ [* ]- u
 141. Forced : No
  0 A( V5 u' C" b

 142. , w8 t9 ]0 o# V0 F/ |$ E
 143. Text #8+ ~) L! |' `* S0 ^+ Z# d/ c1 c3 u
 144. ID : 10
  5 M* B6 ~* J" f3 I0 t/ C
 145. Format : UTF-8
  . \1 q) r# e1 t( M% v& x9 x, y
 146. Codec ID : S_TEXT/UTF86 D, _: w' e' f$ P5 G
 147. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * d# W# l) o8 p) K8 ^
 148. Duration : 50 min 24 s. W/ \! V4 q& ?6 c: j) a
 149. Bit rate : 63 b/s7 k! ]' T: w0 m8 \# ~0 s
 150. Count of elements : 9334 q) ~' D1 S3 ]
 151. Stream size : 23.5 KiB (0%)
  2 b$ ?% p' r# B4 ^
 152. Title : British SDH" i4 N9 j& o- q- ~/ d* C7 V& V
 153. Language : English( L/ q* H. F! ]8 I# _1 Q6 Y
 154. Default : No0 v8 i. W& w4 z" [: @! P% F! F
 155. Forced : No- H7 T$ Q2 \) s* x

 156. * e4 b1 _6 o7 t+ T9 O( Y
 157. Text #9& \$ `/ K8 d0 U: i/ _
 158. ID : 11# I4 ^6 \% X1 T, C
 159. Format : UTF-8
  / d% c( E2 {6 k+ w. t3 e
 160. Codec ID : S_TEXT/UTF8. I' x' d% ^7 [1 w7 {
 161. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! `$ K3 y5 f0 ?% Y
 162. Duration : 50 min 22 s$ w" z+ W0 m6 A! U  d
 163. Bit rate : 46 b/s5 C, ^/ ~2 E+ Q) G, B
 164. Count of elements : 737: r6 F" q  Q, Z" _
 165. Stream size : 17.2 KiB (0%)7 K* R2 c, G  D+ h, G
 166. Language : Spanish
  & {2 J$ J- O9 n, D1 U0 K$ m" ?1 h
 167. Default : No
  - c7 _! y- O$ U: T/ J* G, }
 168. Forced : No' e& Y9 M* G0 E8 h4 i/ d# z
 169. / X) |# }6 g+ |7 [+ c9 P$ T, Z2 a
 170. Text #10
  - c" ^( S! v8 c  g2 C- u
 171. ID : 12. B! M* w7 I3 [3 I, q8 d4 S0 Y7 l
 172. Format : UTF-83 R: A2 Z( [$ z# M* M& o
 173. Codec ID : S_TEXT/UTF8; d" {: c- Q# |  u7 {; Q
 174. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 H. ?9 x. S+ j% i/ w3 a
 175. Duration : 50 min 24 s' @6 V8 H* ^7 [9 e& f  j1 \- s
 176. Bit rate : 41 b/s9 o5 O, _' o" t# K: Y" I
 177. Count of elements : 737
  5 m, _+ t8 T% a" ?
 178. Stream size : 15.2 KiB (0%)
  + `8 o" M7 c- L( I4 I
 179. Title : European
  , w; q$ A! c+ `& e& q
 180. Language : Spanish! v# Z& q+ i7 L& S" \
 181. Default : No
  ) T0 W/ P/ X) |$ z$ |) b" |1 ]9 \
 182. Forced : No5 t: H& s: |+ ?1 q% N" f; F1 p
 183. 5 w* j+ i/ E; \; R+ b, m3 P; a
 184. Text #11! W4 d3 H, e0 Y
 185. ID : 13
    t$ m% l) b1 b( ~2 j
 186. Format : UTF-8
  9 A" F5 v, r$ s% _( w! \/ i
 187. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( l% O/ c1 K# k1 v
 188. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / O6 s% Z6 @* _  R; R9 A* U
 189. Duration : 50 min 24 s  l; ^  h3 r) Z' k1 Q% w% M3 n' G" ~
 190. Bit rate : 47 b/s
  4 p, w  N. T3 T$ }
 191. Count of elements : 738$ |, r) A: |6 D+ t& R' Q
 192. Stream size : 17.4 KiB (0%)
  : v9 D7 ?4 f$ [+ j1 Q) }
 193. Language : Finnish
  + v2 u- Q. J) S# `, d! O. ~& @
 194. Default : No
  / p4 ~2 z8 H0 [3 X
 195. Forced : No$ u$ ]: A& o$ Q/ r  c  j8 K: o

 196. 2 J8 N: O1 f% D- T1 F  F
 197. Text #12! L& u6 q0 S6 \& i
 198. ID : 14
  / S1 h) r9 E9 {, _
 199. Format : UTF-8* x* I6 x0 d2 W- A0 k2 i6 }
 200. Codec ID : S_TEXT/UTF8' Z+ v# S9 W+ R8 h( S( ?
 201. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) w. p: [- X$ K7 \4 p
 202. Duration : 50 min 24 s& E5 h5 n( B3 ^+ p# A2 }% x; o
 203. Bit rate : 47 b/s
  0 O. D8 a! c9 d2 X4 K8 M2 d4 L
 204. Count of elements : 7247 t) D( O1 w, v5 |% M4 U9 T8 C0 m0 e
 205. Stream size : 17.5 KiB (0%)
  ) D6 U/ \: N, {$ X% x
 206. Language : French2 o5 D  H/ Z" S# O. L) H
 207. Default : No
  . K$ u7 m' |% B1 k, ^+ p* _
 208. Forced : No
  0 [1 H% ~8 A# D  O4 y/ z

 209. 9 ?9 |8 I* \* i7 I- |+ }3 T
 210. Text #13* i/ V; \) r* h+ k+ H
 211. ID : 15% q: m, _: C5 X
 212. Format : UTF-8+ l; A; E! L5 w& F* }/ F/ q& c0 \
 213. Codec ID : S_TEXT/UTF84 H7 U& A2 \# W
 214. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / ^/ ?. p+ n& w8 S: q
 215. Duration : 50 min 24 s5 E. _+ O: I, L$ h2 ^. H. g
 216. Bit rate : 73 b/s1 [7 O8 Z# R3 N. {2 T4 I
 217. Count of elements : 7383 U* {: _) @; M6 I1 [
 218. Stream size : 27.2 KiB (0%)& s, R' P) j. d( F9 a! N. h( Y
 219. Language : Hebrew0 T9 d5 w) E1 {. s
 220. Default : No: K7 y6 X' L. z
 221. Forced : No
  " L, r3 e; v. h6 b( h( w, {# R
 222. + j+ Y. Y6 n( k
 223. Text #14* ]; e. K& L9 {5 x0 m+ ?
 224. ID : 16, {0 m' Z  r, ]+ y: F3 F1 q
 225. Format : UTF-8% `3 K; h/ @- S4 K
 226. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . V8 c. T# U. u2 D- \" N" S* s
 227. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 v/ C: p; N& M: E. k
 228. Duration : 50 min 24 s
  . M9 A( d- J* Q9 z
 229. Bit rate : 45 b/s
  - l( x% N- P" N! l( z/ y
 230. Count of elements : 737
  1 Y$ A' z7 y! C7 ]9 Q
 231. Stream size : 16.8 KiB (0%)- i' H. Q% s2 E& Q& \
 232. Language : Hungarian
  ; ~3 B* \, ~; ?5 K. R. @) ^
 233. Default : No; S) W' F. P% E
 234. Forced : No$ Z  T: w/ t/ ]; X2 ^% c

 235. ' X, i+ H% Z5 p% X0 O
 236. Text #15
  # v) M0 u! b9 p0 G. B
 237. ID : 17
  . b) z/ y1 u2 y  ]! j3 }
 238. Format : UTF-8
    H% A# ^4 S, |
 239. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - s" T! N& E7 @
 240. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 S* H! A2 f' t/ U) }
 241. Duration : 50 min 24 s
  : }1 k# z( x) c
 242. Bit rate : 45 b/s
  - U- N: n# H. `# V. Y5 X: L, [
 243. Count of elements : 736# O7 O! U: g0 }8 J" T0 e; \$ a* @
 244. Stream size : 16.7 KiB (0%)  g! H/ Z& V- g! |5 W. R
 245. Language : Indonesian
  . w6 t; O' j& s  x- y
 246. Default : No9 u0 U& e9 m) N. Q
 247. Forced : No8 D9 }! m( D/ O

 248. * k8 \: w0 w: k& K4 K- C( D% c
 249. Text #163 B' j* x8 |  D2 s* D; Q
 250. ID : 181 d1 j9 U  B1 ?1 N
 251. Format : UTF-85 J# n* t. y' R9 Z
 252. Codec ID : S_TEXT/UTF8  Y: M& G) m: K; I- u8 r
 253. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 T* w1 u& P1 `7 Y  U
 254. Duration : 50 min 24 s& T! C/ c9 l9 h
 255. Bit rate : 48 b/s; S0 S" F2 B( R6 s& H) X- e
 256. Count of elements : 7377 r5 }7 K3 B- ?2 m  G7 y  K0 Q
 257. Stream size : 17.8 KiB (0%)
  $ E8 U8 i& q3 J5 N' M* ^' o# N
 258. Language : Italian
  0 N$ @1 l& i5 N3 `( Q
 259. Default : No# d9 t* K! Q* c9 T! g: A
 260. Forced : No
  * |3 {" M9 F% T9 ^

 261. 1 \' {. K# {$ Z# e+ f: V" U
 262. Text #17
  + d; ?8 b! o; V3 k/ z3 v
 263. ID : 19- @/ y! y- y/ o6 c% I
 264. Format : UTF-85 r) T# l2 m* \) B
 265. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    d/ j7 s8 z+ u/ G2 p
 266. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 ^3 l9 w$ A% r% t$ C/ ~0 a8 E0 U  V' y
 267. Duration : 50 min 23 s
  8 h; g; M: e& n
 268. Bit rate : 47 b/s
  8 _7 @* ]' S& g+ O9 W6 w1 H
 269. Count of elements : 591
  6 \/ Z. T& K& S. `* R2 S. ^  x! [
 270. Stream size : 17.5 KiB (0%)/ K! {/ U( p1 t3 B7 o8 a/ ~/ f
 271. Language : Japanese+ Z3 ~% {9 B# X0 G- r
 272. Default : No
  8 v' a: |! U* }
 273. Forced : No/ y4 A- D; P$ N3 W( V5 Q

 274. ! O# m4 O) m$ Q3 q# D8 A' _& m
 275. Text #18
  1 `) H3 k- f6 e
 276. ID : 204 n! h! o* z& \4 @* `3 j# ]
 277. Format : UTF-8" t0 ?2 m) p  s. F% b3 B3 P
 278. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 S; z# D* R2 ?5 I) [* ?
 279. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 d- w" z! @0 k! V
 280. Duration : 50 min 24 s! I/ x( R1 J, h" X
 281. Bit rate : 71 b/s! i" }3 t- }- ~- E( O+ Z
 282. Count of elements : 715; z& E) N" b, I* A  u
 283. Stream size : 26.4 KiB (0%)
  6 d$ N& @# K' w6 \9 o. c2 q
 284. Language : Korean4 B5 A, D( H' r- E, \3 z4 b
 285. Default : No: L+ M% X6 w6 z% [4 S+ R) H9 `
 286. Forced : No
  ' V) d3 B# I% D0 R5 _2 J4 B6 Q
 287. , x0 N  c- `6 P# h: Z' e
 288. Text #19
  3 D$ e5 u5 u/ D8 x9 K
 289. ID : 21# t  z- n1 l! G# W7 z$ d
 290. Format : UTF-82 [3 C- l  I  f0 B
 291. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 o6 C( h) d$ @# f6 R( {
 292. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( f/ X. X2 ~8 B& R
 293. Duration : 50 min 26 s
  1 T6 U) F- t' `: u
 294. Bit rate : 95 b/s
  , P0 N; G0 X- D# Z( L$ _
 295. Count of elements : 926
  3 k4 `, w* ^. `/ a! E. J/ n
 296. Stream size : 35.3 KiB (0%)8 P5 z+ |2 e/ v' |+ ]2 i8 [( |0 R
 297. Title : SDH5 N5 E6 J! l+ v5 @  V# ?; o
 298. Language : Korean
  3 P. d1 @9 d3 t( j5 @+ a* |
 299. Default : No6 w: k$ ?2 d; x+ e& L/ [* P2 u
 300. Forced : No
  ; |# _! M5 s2 Z3 H* D

 301. 9 l0 W5 s$ x2 g8 ]3 C) O9 u6 l
 302. Text #20/ s$ e: d6 S- h5 r" y! k( r
 303. ID : 22$ o) J4 P- D# W+ J$ m# ]4 Z5 P, H
 304. Format : UTF-8
  8 n: [; i* f/ a8 |
 305. Codec ID : S_TEXT/UTF86 X+ U; B$ g5 w* d  u
 306. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' x% m: ?+ Z. V# t3 G3 T+ J
 307. Duration : 50 min 24 s8 q+ x2 O9 P7 G6 W) P0 Q7 X6 r
 308. Bit rate : 45 b/s4 L9 h" l: R0 W
 309. Count of elements : 738. L% q8 D# E( M, p0 N1 m
 310. Stream size : 16.9 KiB (0%)
  8 s5 H" v( I" r: F
 311. Language : Malay" ~4 j8 ~/ x) v# z1 t3 H/ ~9 [
 312. Default : No+ |6 h) R, }% y! m9 b# [
 313. Forced : No7 O/ t* N' c) B" h$ q" a

 314. , {& I* {9 c5 z: f9 N4 C
 315. Text #21
  ) {: c6 U6 p4 [6 i
 316. ID : 23
  ) |% N1 T: J% @. ?* q$ K
 317. Format : UTF-8- f; y3 W" J$ d9 ]
 318. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! D/ X2 P" C! o! [( Q
 319. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * h* _+ w- Y# X! |. j
 320. Duration : 50 min 23 s
  7 h4 ~3 |) d# i- c& Q
 321. Bit rate : 47 b/s
  ( @4 l! a! c' I; A5 q
 322. Count of elements : 737- e0 [1 O1 R: g6 V5 t) Y0 l
 323. Stream size : 17.5 KiB (0%)
  , V4 Q. L  s2 I
 324. Language : Norwegian Bokmal  L( u5 _" p9 V& w1 n3 O2 k, C' t
 325. Default : No1 R4 {9 C- L7 S5 i( h0 {
 326. Forced : No
  ; f- ^& P  u6 x5 s( v/ Q; Z% z! g8 b

 327. % C% [( a3 D( L4 t' i, d1 a1 V
 328. Text #220 E& n0 P: {/ z1 G3 M# ~
 329. ID : 245 V  S4 b7 E4 X% A5 e
 330. Format : UTF-8
  0 |. q4 {0 I$ Q1 W5 B
 331. Codec ID : S_TEXT/UTF8* J( T- j" `9 V# ~1 }! L
 332. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 X6 ~0 `( R2 y. s+ {2 R. W
 333. Duration : 50 min 24 s
  ' g6 m+ T* }) w+ v* C
 334. Bit rate : 47 b/s; X3 k3 p* i3 t* w& [2 S+ \) F3 Y$ y
 335. Count of elements : 729' m8 l  V" |/ ?9 F" j( q% x0 x
 336. Stream size : 17.6 KiB (0%)
  % O/ P4 l( ?* l
 337. Language : Dutch2 [) @" q" K* a6 Q
 338. Default : No
  6 a$ Z2 x+ [) c; f
 339. Forced : No; y+ \3 q9 h& Y2 `0 n+ T9 L

 340. . ~  Q# C! `" m* k! e
 341. Text #23
  9 a! x! J+ k* F
 342. ID : 25
  / h) B# n6 F4 L7 w; j5 g8 g
 343. Format : UTF-8& e) W! O2 u) p, O2 r4 }
 344. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 s9 `3 o2 q+ f/ {, Y
 345. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / F- P3 M% t% t9 X9 _) i8 u
 346. Duration : 50 min 24 s
  # h9 l* P" I) U7 |
 347. Bit rate : 44 b/s
  - c- n% f6 S; M
 348. Count of elements : 715
  6 ^3 P  g5 K6 u
 349. Stream size : 16.3 KiB (0%)
  4 _" f' p4 I# F8 [+ G2 ~
 350. Language : Polish
  8 |2 b2 k" _0 `5 ~5 E5 Z9 D$ z
 351. Default : No
  - O! y" `& ?. A  }% p
 352. Forced : No
  % o0 ]' X0 m6 z! `% r( B6 F
 353. ; B: K' n4 U1 W
 354. Text #24
  " w2 q3 l7 F/ z- K. c" m/ y- Z
 355. ID : 261 N/ q9 B! G) W# R( `6 I
 356. Format : UTF-86 B' f9 ]" @1 j
 357. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    }. O9 Y, ~- ]# S
 358. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; V: L4 B' A$ v& P1 P: ]% f4 c
 359. Duration : 50 min 24 s
  $ ?. J# I% ]& O, Y4 S
 360. Bit rate : 47 b/s9 N# m! f  o. F/ w- l( \/ S7 v
 361. Count of elements : 7359 ], a+ r, F% l' S! j% K
 362. Stream size : 17.4 KiB (0%)
  , m9 ]8 [+ V! u
 363. Language : Portuguese
  / s- X  F% m% j7 ~6 D1 G
 364. Default : No
    K6 I! |" d7 \5 [! H
 365. Forced : No! f5 r6 G# X$ n( _! t; G
 366. 6 N8 J4 B1 v) `; N- O7 g8 M2 W; \
 367. Text #25
  $ j/ M% `- V$ n6 h5 I7 c$ R; |
 368. ID : 27
  2 b% q6 J8 o7 |% K
 369. Format : UTF-8
  9 \* l# h3 S! i& m
 370. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    c5 I3 F$ A9 Y: |9 @) v) o
 371. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' `$ Q, u' _3 N1 ?2 ]
 372. Duration : 50 min 24 s
  6 s7 ?) o1 c; w9 |) `
 373. Bit rate : 46 b/s1 e2 i6 f, w$ _& [: J
 374. Count of elements : 738
  ( W1 t: Q! n- N& q. g
 375. Stream size : 17.2 KiB (0%)8 ]/ [, U  z, V
 376. Title : Brazilian
  5 D5 u0 [8 o+ s. I% _
 377. Language : Portuguese
  * m- N$ U. v. O0 ~! ~) k6 |
 378. Default : No
  , q$ {) J: m, n+ h0 @
 379. Forced : No9 w$ \: `! f3 C) C

 380. $ W- t5 L& ]: d. V
 381. Text #26
  + |: o: d. M! q( Q0 U& o; _; d
 382. ID : 28
  2 D1 z/ |; I, C  Z* ?
 383. Format : UTF-8
  . `& y) _+ ~, H7 v) [  j5 d
 384. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # J: y( T. s& q$ j* N& ?' p. K
 385. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 [6 o" u# @, r4 u
 386. Duration : 50 min 23 s
  ; W- J8 l5 g: F8 J7 T
 387. Bit rate : 51 b/s
  ) H3 T- a8 g* D; z7 r# U% |$ ~
 388. Count of elements : 737
  & }6 w. A/ d9 j. y$ l# l
 389. Stream size : 19.2 KiB (0%)
  0 J9 u' y8 C. Y4 W, f0 U, l9 @8 k
 390. Language : Romanian
  $ N  x! z5 ?0 J. J
 391. Default : No
  6 C# h* @8 A0 s5 ^
 392. Forced : No
  ) _, a0 C1 }/ \: _& i
 393. $ L& A. S$ E; F
 394. Text #27/ l" f/ v& p1 O6 H$ D
 395. ID : 29
  , \1 V+ e( l! o# T* [6 H4 Z! g
 396. Format : UTF-8
  7 c0 _2 p! f7 o* c. {+ i
 397. Codec ID : S_TEXT/UTF8# s- [. l" f" }" n* H0 f# }
 398. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) [# ?3 |. X/ g8 c. c2 J
 399. Duration : 50 min 23 s* w' [  g: W- d4 i+ Q0 R
 400. Bit rate : 70 b/s/ m2 @$ {% [% B& M% P' N% |
 401. Count of elements : 737
  * O2 d% ^) V  M, T# u4 i% ^+ Q
 402. Stream size : 26.0 KiB (0%)
  % [' p/ B6 X* ?0 v" y
 403. Language : Russian
  ' d! N8 X8 R' y9 V
 404. Default : No6 T  i0 N- b' E4 |3 d/ X4 W
 405. Forced : No
  - S9 ?; U& k$ n) Y

 406. 2 j% n$ m9 P2 _! u: Q
 407. Text #28
  3 X$ N: v& b) A/ i2 ~
 408. ID : 30
  : R4 \* n6 V! Z2 n9 s: F* S
 409. Format : UTF-87 X" x1 X& N& Q, M: w! E
 410. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( g  c/ `0 c  A. U4 t+ t6 N% ?
 411. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ ^4 E, M+ R, z! U  ^* X6 r4 ?
 412. Duration : 50 min 24 s
  " W& s- J- b0 G1 a$ v4 }$ ^
 413. Bit rate : 49 b/s0 b5 w  C; o" N* h
 414. Count of elements : 736
  , @  n7 D1 T' @% G
 415. Stream size : 18.1 KiB (0%)
  ( K" N8 V, u, k) W! O* q0 M' O
 416. Language : Swedish8 q' x  J- h3 d+ \% T. Q" {0 K
 417. Default : No9 o) V9 _7 M$ C
 418. Forced : No
  ; n! o5 {0 S2 e3 R6 ?
 419. ( T! K1 q6 f1 J: }8 |! y) K/ S
 420. Text #29
  7 [0 c' x, J# l/ g' j
 421. ID : 316 i. v8 c; l8 A, V* p
 422. Format : UTF-8
  % X! r3 @( _; H* o6 p
 423. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! @6 Z! L" G+ Z3 K
 424. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: W4 i, e5 p3 x+ ]+ q2 U' i& a
 425. Duration : 50 min 24 s) n" i9 U0 A- Y. C
 426. Bit rate : 119 b/s2 ^3 {5 U  t' V7 u, Q7 E' ]+ H' S
 427. Count of elements : 738: Q+ h9 [' n8 w4 _  m
 428. Stream size : 44.2 KiB (0%)0 W- D0 O  j. {3 D& V$ Z
 429. Language : Thai
  ' e& J8 r) [2 V1 y# g# ^
 430. Default : No
  * M, j/ j8 G) X/ s
 431. Forced : No
  7 j1 L7 S% ]: a2 w# M7 x1 S( y9 R
 432. 4 m+ o* I& B% r4 Q) X7 }7 m% E1 H3 `
 433. Text #30! X1 N: ?: z: ~' J5 w) {
 434. ID : 32% R  `; S# X% `4 B
 435. Format : UTF-80 t. B! X  W! A* x: L  r& y& Y
 436. Codec ID : S_TEXT/UTF8' K; r+ _3 Z: N/ ~2 ^$ a& a3 w& s
 437. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( ^& M7 M1 `6 Z$ X
 438. Duration : 50 min 24 s8 D( X8 j0 C4 F! E
 439. Bit rate : 158 b/s
  , r1 e" ]; e5 s1 n
 440. Count of elements : 919+ U' z: D, P, ?$ \) H" ?& V
 441. Stream size : 58.4 KiB (0%)
  # f2 T: D) g& \8 X9 z3 w1 g9 @. l* t
 442. Title : SDH" b5 g, V( D/ \8 @4 `7 Q- t
 443. Language : Thai# P4 F2 `) n4 R3 H
 444. Default : No
  " a8 p" }( Z: {. P7 Q: P
 445. Forced : No
    N. \+ Y; G' Z1 F* u" l( N
 446. % q: l) F4 c+ a) l
 447. Text #31, U( e8 z7 L9 W& k4 l- Y6 }' X
 448. ID : 33
  & S% {8 f( [( p9 |; L* }
 449. Format : UTF-8) V6 v4 Q9 M! z. b1 X' F# E4 V# k7 \
 450. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 G- i* W5 D+ ]9 f! }1 r
 451. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) _: Y0 c/ O% ?2 r/ y% u0 E5 O9 T
 452. Duration : 50 min 24 s
  2 w' ]1 R" t  p; I8 P
 453. Bit rate : 46 b/s! @8 u) c# g* r
 454. Count of elements : 738
  7 o) Q/ q# Z2 D1 F; m( Y
 455. Stream size : 17.2 KiB (0%)5 P: i2 _2 \! Q: t
 456. Language : Turkish8 O0 b2 T3 K5 e
 457. Default : No
  ' o' c3 R# }$ }" \6 D
 458. Forced : No
  3 Q# a; d- q) _3 f% `' I! `; M

 459. 7 S. Q+ o) B- q
 460. Text #328 _, J& N- V% f, k# E
 461. ID : 34
  , [" `/ h& B* u9 m7 X  P# f7 f* z7 l
 462. Format : UTF-8
  . F1 A/ e: d3 r1 Q3 J
 463. Codec ID : S_TEXT/UTF80 b) _3 l4 z. n
 464. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 q6 ^/ d0 p1 M
 465. Duration : 50 min 24 s2 E8 h5 F. u! O3 @
 466. Bit rate : 65 b/s
  # \$ W3 `: j- Q
 467. Count of elements : 700
  1 Q& U& W/ Z# `2 O' n% K; ?' @/ @& u
 468. Stream size : 24.1 KiB (0%)
  ; Y1 y. A/ _+ {% N( m7 _" ^$ E. }
 469. Language : Vietnamese( M- e' g, i' Y# J
 470. Default : No  |: B6 A% ?6 \7 f7 Q6 a) J
 471. Forced : No2 G/ M. H: j$ U

 472. ' O+ x& b9 C7 u6 r& q8 @7 F$ {
 473. Text #33% Z' z5 m% c0 H* _: M( g9 k* T
 474. ID : 350 i" r2 X3 y7 j+ t8 F+ d
 475. Format : UTF-8
  3 e) S  O. i9 Z! n7 f& L2 o/ Z
 476. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    M) @9 w0 K7 P- `* n
 477. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % x' z" Y9 U+ g" T4 g! r9 s
 478. Duration : 50 min 11 s# t- n+ Q3 m, h& b2 z/ F& p! z9 ?
 479. Bit rate : 49 b/s7 d3 |) j* k' {" r! U' L# l
 480. Count of elements : 697- r1 y" M" o8 u  x
 481. Stream size : 18.2 KiB (0%)" f' j& L3 g2 u5 d' I$ k
 482. Language : Chinese
  1 B" e$ g" B' _  V; L- e3 N
 483. Default : No
  8 P& [8 u( l  x0 E
 484. Forced : No: l, I! w/ c9 c, E3 P1 @

 485. / m7 s& r% `- X8 L. I( K4 C
 486. Text #34
  7 I4 L) u- S4 r  i  {
 487. ID : 36
  / ]; V" ^: X  m5 k" ~8 _) K* D
 488. Format : UTF-8# S- t  \2 C2 Y" }4 k2 H9 E3 h
 489. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # S5 l/ o- ~) s& g! y
 490. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( G  m8 m( G& z
 491. Duration : 46 min 0 s# n/ y: T9 ?1 E/ i6 J' b$ o! ?
 492. Bit rate : 55 b/s$ I- @" }4 U7 @) L
 493. Count of elements : 725$ b3 Q7 A4 T: Q0 d: r
 494. Stream size : 18.7 KiB (0%)
  % w3 X8 ]1 ?6 e2 ?) q
 495. Title : Simplified
  ! T0 M3 t' ]# G9 w% {
 496. Language : Chinese
  $ N% @, E! H) y( ^
 497. Default : No" E$ [- B6 Z+ _' a
 498. Forced : No) @( z' X7 S5 O0 `9 N* S: V- D
 499. ! m) g- l; C8 @. [
 500. Text #35' L$ q; U8 B; c( g
 501. ID : 37& X3 e2 l7 q* u" y7 O
 502. Format : UTF-8
  - z2 L3 p' p8 W1 y
 503. Codec ID : S_TEXT/UTF88 e) ], l, y8 t
 504. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 D( j& A' g4 F+ x. C
 505. Duration : 50 min 19 s
  2 V: z% M. `+ Z9 t* m, |8 v
 506. Bit rate : 68 b/s. s/ H1 y6 h6 i' a) T5 V3 C1 P
 507. Count of elements : 936
  9 x& }1 O0 w/ h. D5 n* P9 J
 508. Stream size : 25.4 KiB (0%)
  - I3 q/ v. G* O! v2 V; L0 I
 509. Title : Simplified SDH/ \) j+ {8 m' W" I3 A7 ~
 510. Language : Chinese
  8 K7 Y! m6 _: F- b7 @: |- H# T6 L
 511. Default : No1 C. ]' Q1 B9 J  p7 m
 512. Forced : No& h; G+ g  j; D6 ]8 t2 t) p

 513. 4 k0 s3 v5 h; K
 514. Text #36
  ; X# ^1 P& E7 f3 x% b
 515. ID : 389 a' j  P- G( \0 k/ C
 516. Format : UTF-89 {! Z: |1 ^0 i" g2 j: x3 {
 517. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; p, ~! O; ]. I
 518. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 i+ L5 }0 C' d8 L) I  z7 w0 a
 519. Duration : 46 min 0 s- g$ A$ g  t1 R2 m2 h
 520. Bit rate : 56 b/s0 L6 @0 a3 y# o0 h1 S1 P
 521. Count of elements : 763
  4 ^; O" O, V  e, f, h
 522. Stream size : 19.0 KiB (0%)
  3 y4 T' M* t! u; x% x
 523. Title : Traditional
  8 F% x' {& A9 T3 b
 524. Language : Chinese$ F# w/ P6 B$ s- Z9 L. d4 H
 525. Default : No9 r/ \) l' M# S+ N" e
 526. Forced : No
  " p0 r' S& x  L2 e( p9 D7 |/ I
 527. 2 s' @3 a) {$ R' t$ x# p8 r
 528. Text #37
  ( X/ P: M4 ~! z$ y) I( g
 529. ID : 39
  + R& E" H+ F& _4 b7 J1 S6 ^3 [
 530. Format : UTF-84 g6 S& I) F3 a: [. ^# A! m* ~7 G
 531. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 U4 g* D6 b' @
 532. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 B9 R: B0 T9 O0 i7 e- V% B1 \
 533. Duration : 50 min 19 s5 y  @- G8 u; f$ {8 A  U: g0 ]  S6 P
 534. Bit rate : 69 b/s
  8 K) w* h- M0 e) e
 535. Count of elements : 924
  ; M) {8 `' b' F: X* J
 536. Stream size : 25.6 KiB (0%)& U% P" j1 Z1 d/ m
 537. Title : Traditional SDH$ }0 w% K* R! b* @1 R  q3 w
 538. Language : Chinese8 K5 z, `% i% c& j
 539. Default : No
  - K- W0 b, u. I5 m, g0 V& ^
 540. Forced : No
复制代码

  v: z2 ^4 v# @! t2 o* @+ j" N% _
) q- @, y+ }5 B% ^3 ]& e3 {
0 A* h6 ^& s: o* V/ s; R0 ]* n7 U1 f) u% \: X7 @

5 ?# W8 i/ l# Y2 R$ t
3 D4 M, W, M3 I! J/ q2 k
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-1-28 16:41:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享高清版本
发表于 2020-2-1 09:19:31 | 显示全部楼层
这部剧 貌似不错的  下来看看  谢谢分享!
发表于 2020-2-1 15:37:56 | 显示全部楼层
聽說Netflix自製的劇都挺不錯看的。來看看
发表于 2020-2-3 23:46:53 | 显示全部楼层
最近几部上奈费的都不是很高分啊
发表于 2020-2-4 22:27:24 | 显示全部楼层
Netflix出品的还是不错的
发表于 2020-3-5 20:36:41 | 显示全部楼层
这个是什么网盘??
发表于 2020-3-24 00:33:44 | 显示全部楼层
奈飞的版本很不错的
发表于 2020-4-9 07:35:49 | 显示全部楼层
下载收藏,谢谢版主发布
发表于 2020-4-22 00:15:38 | 显示全部楼层
值得收藏的版本。感谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-9 22:10

快速回复 返回顶部 返回列表