HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 28|回复: 1

[1080i] 日剧:野武士的美食 全12集[自带中文字幕]Samurai.Gourmet.S01.JAPANESE.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-monkee 14G

[复制链接]
发表于 2019-12-31 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
# m7 o& y' b) \- `3 o$ T
                               
登录/注册后可看大图

" W7 F& g. P& p, c6 b4 W( w
/ I8 o) F8 U3 d* ]& C◎译 名 野武士的美食 / Samurai Gourmet / 浪人的餐桌 / 浪人餐桌
- l4 \& C  a, F4 f! V& f◎片 名 野武士のグルメ
& A- R6 r$ Q# P. t) B◎年 代 2017
# ~' `8 R, Y0 Q. p7 o# J! r◎产 地 日本
  c) @: |/ Z: N$ L! i& I2 u◎类 别 剧情
  c* k+ ^4 V" g3 z" K0 g◎语 言 日语$ w# W+ D# S7 Q! Z' R; W
◎上映日期 2017-03-17(日本): n1 J& b( u6 N% Z, C0 ]7 M0 l4 i+ a
◎IMDb评分  8.3/10 from 1250 users
- ]; t& b8 l9 b+ g1 _; @% o5 @◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt6304676
7 K+ L0 K! O6 d& ^" D$ f% v◎豆瓣评分 6.5/10 from 1502 users
8 E  C3 l. L( o1 K; A◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26935492// c! {) x* @" [- X) ?3 t$ B; P: z4 T
◎集 数 12
4 q* h2 o& Y+ x  v◎片 长 20分钟
7 s2 i) ~% }' U6 T& g5 K◎导 演 藤井道人 Michihito Fujii / 星护 Mamoru Hoshi / 宝来忠昭 Tadaaki Hôrai4 M# J: e! Y% ]* W2 x$ `. y1 k
◎编 剧 久住昌之 Masayuki Kusumi
2 \- y; I2 b, `2 b◎主 演 竹中直人 Naoto Takenaka- o* c3 ?; ^) L$ k6 M
     铃木保奈美 Honami Suzuki
. u* A7 s$ w, E" |2 `+ V8 Z     玉山铁二 Tetsuji Tamayama: O5 G, k9 W5 t! h
     柳百合菜 Yurina Yanagi
) Y* p4 F6 M" I( r0 u  E* |* S6 e2 k
; @# q( V9 V+ \$ T
7 J4 S; z4 y8 m7 N) Z' k◎标 签 日剧 | 美食 | 日本 | 2017 | Netflix | 电视剧 | 看过的电视剧 | 日语标签+ C3 K$ @$ V% ^2 m6 D+ n
5 G: {, l9 y4 i
◎简 介  
/ d' _4 N7 A5 M: X: A
( c6 o; Y* I  z 《浪人的餐桌》是久住昌之的散文作品,后来由《料理复活王》作者土山茂绘制漫画,这个书名也与《孤独的美食家》第二季主题曲同名。故事讲述工薪族香住武(竹中直人 饰)一个人吃饭喝酒的愉悦画面,由《孤独的美食家》团队制作。久住表示,一边喝酒一边看一定会很有趣。铃木保奈美表示,看完这部电视剧肚子会饿的,希望能让大家的肠胃变得元气十足。
 1. Video6 w0 f1 W: L. U/ O* a
 2. ID : 1
  1 R7 f  `) z/ ?& M
 3. Format : AVC
  6 f/ f! d# t  R7 R% @7 P$ l
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  ! V5 ^' k6 \& y
 5. Format profile : [email protected]3 ?6 R" F  B. X; E% X
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames7 e# x, V, a& O1 ]
 7. Format settings, CABAC : Yes
  - x. l) {) K$ W/ d0 W" e* B, A
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  5 E% k* M$ K- [! I' V; y
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  , c3 Z( E' w6 @6 v) E
 10. Duration : 24 min 42 s
  ! y0 n2 j& Z( g% F1 S; P  d* R
 11. Bit rate mode : Variable# Z8 D1 u. h0 X3 l$ Y( N  C. L# M- _
 12. Bit rate : 7 500 kb/s
  3 @6 ^9 p, e4 I/ C
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s6 |% B1 f9 ^! r, K- D
 14. Width : 1 920 pixels" S2 Z) E1 L& m, @, G, V
 15. Height : 1 080 pixels
  2 _! i( N" q# i! k8 ]; f+ _( \) @
 16. Display aspect ratio : 16:9, S% U$ m6 q2 G. z. }
 17. Frame rate mode : Constant2 v& x2 W. t' P1 u# j
 18. Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
  4 M) H7 L' m8 S+ [! H# r) X
 19. Color space : YUV
  & g' E  {. `. {0 P) ?$ J
 20. Chroma subsampling : 4:2:0; k# f) X: A7 C/ i) p& Y: w
 21. Bit depth : 8 bits
  / g1 m9 l5 c. o1 E5 s- E
 22. Scan type : Progressive
  & d* O  }& l0 l) K  z' x
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.1216 O( o  m6 Q: ^4 t# ^
 24. Stream size : 1.29 GiB (92%)% Q) v) a2 T& E% h4 J
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228& p" b3 `. |/ B  _, K9 f
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=60 / keyint_min=31 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00; `7 o6 G, `' _. E0 N8 J2 Q
 27. Default : Yes7 ]) R$ z1 H8 D. @! K, F
 28. Forced : No
  ' L" G6 o2 a4 e! `- B7 Q; Z
 29. 5 W8 N7 M$ U+ ~, k2 H; L/ K% h
 30. Audio
  ; i/ F2 j2 R" }* d9 k. e9 S- ^  z7 d
 31. ID : 2
  $ q- P: L/ o  P% _; |
 32. Format : E-AC-3
  6 W. u3 {# H) H! _- `
 33. Format/Info : Enhanced AC-3$ n. e+ g( j! Q
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus
  / N  k- d) n0 b7 [
 35. Codec ID : A_EAC3' {5 }# X* \- I. E
 36. Duration : 24 min 42 s2 i7 u' D2 L* [% Z
 37. Bit rate mode : Constant
  0 T* ]8 H# O8 e* Q4 n( ~: @+ r1 W
 38. Bit rate : 640 kb/s
  $ W7 ]( e) _1 I4 I7 ]* T
 39. Channel(s) : 6 channels
  % b3 ?  i4 k! |7 W! F8 ?+ b+ d  W
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs' J3 ~; _6 y7 @; L9 C- {
 41. Sampling rate : 48.0 kHz, P7 q5 e. ]' x( B9 s; S2 o" h
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  $ s5 Z' x3 N* z
 43. Compression mode : Lossy
  * v* g+ o2 t- _4 \
 44. Stream size : 113 MiB (8%)
  0 m) I8 }4 d) z) n
 45. Title : Japanese
  : x" A, Z/ l4 s* m; e
 46. Language : Japanese  t1 F! p: G! v4 a3 j! I9 `) G5 j
 47. Service kind : Complete Main
  8 Q. u% F1 h3 ?0 i7 q
 48. Default : Yes
  ' ]$ c' k9 }% h+ j' u
 49. Forced : No, c$ ]; K& K6 o3 \4 r: I8 Y
 50.   `; A4 K" T" Y, S! v* m7 |
 51. Text #1/ V/ G# g' L( d* ~+ _3 X; z9 I
 52. ID : 3
  ' r$ g. [# @( J+ z
 53. Format : UTF-8" h6 k" u  N- A3 P+ ]' A
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8: s/ p# C0 o4 U7 z4 H9 N) @
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . ~' V( a; \8 H8 {$ Y6 k
 56. Duration : 22 min 46 s9 p+ q& B7 i+ j0 m  s5 M
 57. Bit rate : 56 b/s  s& M% u9 ^# d! s, l9 r! A) E
 58. Count of elements : 372; P) n) Q6 V7 G( q
 59. Stream size : 9.38 KiB (0%); _% h+ ~. q& F+ |; ~
 60. Language : English
  3 H+ H7 V0 O8 W+ E3 ~* e
 61. Default : Yes2 i5 E0 K$ H7 N( w
 62. Forced : No4 a9 u* x# u7 Y8 q* N( m

 63. 1 J/ f# @  Q- K9 L0 L8 g. ^
 64. Text #22 i, J# \/ h- S
 65. ID : 4
  # W1 |+ P, v. `( {. \
 66. Format : UTF-80 u1 ~' p, f7 P8 I
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF8' o0 K" O! H/ B0 c; ]
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 n3 f: e4 R0 V4 m
 69. Duration : 22 min 56 s! K" e5 i2 J$ s) Q% F4 u3 Q2 i
 70. Bit rate : 96 b/s  U* N5 Q$ o) K2 x* x
 71. Count of elements : 372. D' G# p9 P* _. i5 e7 m: C0 c" _
 72. Stream size : 16.3 KiB (0%)
  / p' Q  ?3 R- C: T6 M
 73. Language : Arabic  B1 `6 C+ H7 f$ ~; Z4 o1 O2 i. v
 74. Default : No
  2 i$ l- m( A7 G. _
 75. Forced : No/ N) J; K0 ^! h* T
 76. ! Z7 @5 ^$ v* J. \9 b
 77. Text #3& L$ u0 G  `1 d) B' Z( _
 78. ID : 5+ |' w4 z5 v8 |# m8 y& L
 79. Format : UTF-8
  # v# b7 c' T7 e8 @; w0 F" O6 f
 80. Codec ID : S_TEXT/UTF8* ~. z( s; E% R) f) D# ]0 g- x2 O
 81. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# {( v$ z- F, j% D
 82. Duration : 22 min 56 s
  1 G+ D! K  n* ^9 m! t
 83. Bit rate : 53 b/s
  6 k7 t/ v2 ?8 N8 Q3 l0 w# x
 84. Count of elements : 3719 I6 e6 z/ |3 M- e# ~8 @( y
 85. Stream size : 8.98 KiB (0%)
  6 T2 u, R7 Q  U1 x; u! v, A
 86. Language : Danish
  2 ~& n/ o" c1 l2 @2 i
 87. Default : No
  & `+ q6 o1 c: `; B* t8 w7 a8 A
 88. Forced : No: C2 @, U0 U6 r4 {

 89. . G" h4 D) a% q- t
 90. Text #4& U: W4 b# t8 ^+ j) H6 T/ o; \
 91. ID : 69 u( T1 `+ M5 u
 92. Format : UTF-8
  " ^/ S6 b/ u- F5 `. l+ u* |
 93. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ C! f2 O% C; ^
 94. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % i7 {& j5 @4 b8 N" e* F* V
 95. Duration : 22 min 56 s
  ' l7 w9 ?/ m; \  p
 96. Bit rate : 67 b/s/ w( @0 k6 B; J; b
 97. Count of elements : 372
  % W8 Q5 z# J/ |
 98. Stream size : 11.3 KiB (0%); ]# c: }- X. t! a7 T3 C* n) W7 Z' K
 99. Language : German. u% {: m  E8 F* Z
 100. Default : No8 C/ l! k  ^& ?! t$ w) [
 101. Forced : No
  : ~6 h. c! n$ b: P9 Z+ ?7 J
 102. % @3 Q2 A# M+ Y1 g
 103. Text #5) }) j0 J# O: `6 r
 104. ID : 7
  * |9 M; E) \* N1 D
 105. Format : UTF-8
  9 y9 j* k  |; i, k: M" ^8 J1 N5 u
 106. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 t* v! T4 k  B) Y' j
 107. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 q$ C0 z( H: C" e9 ]
 108. Duration : 22 min 56 s
  % Q# p# U& a- x8 A; x3 y% k
 109. Bit rate : 105 b/s
  0 N! O& v0 v# u+ B$ B- X0 C- Y' ^5 `0 A
 110. Count of elements : 369
  ( C6 R' A6 R5 f' e; \3 S+ Q
 111. Stream size : 17.7 KiB (0%)
  + ]: A: c, ?. l" a
 112. Language : Greek7 _" Z: ~( k+ Z( N2 {
 113. Default : No
  $ q8 V: }% R8 A2 s5 n/ C, N2 X
 114. Forced : No8 U+ E3 |: {  @3 b& V/ P
 115.   d' S* }3 c& n& B; p* b3 M
 116. Text #6
  , U7 ^9 j$ |: J" y9 q
 117. ID : 8
  * C: S6 N2 {: h* t$ u7 p
 118. Format : UTF-87 k- e; c8 C, j
 119. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' i, h0 \2 y) B  Y
 120. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / J0 s$ Z% V- X  b$ F# P4 W% M* Y
 121. Duration : 22 min 56 s9 f$ D5 C5 \; F3 @; p; ?
 122. Bit rate : 63 b/s$ R% E9 Q7 O7 ~$ W% t2 ^
 123. Count of elements : 364
  $ C8 C) N$ M: E. d9 s
 124. Stream size : 10.6 KiB (0%)
  * r" K  B% d: J& f6 I
 125. Language : Spanish
  ' s# `1 S- B/ ]1 ~: v3 }
 126. Default : No
  , N+ w, F; ~/ N7 X6 o! Y. \  U, y
 127. Forced : No
  4 t, `2 y$ {! x. \7 U1 a
 128. 7 F. u  e' C7 W6 T2 E. E
 129. Text #7
  8 {" {! R! K$ e& R
 130. ID : 93 h, L" z9 s! B( L5 S: w, ^) Z1 ]
 131. Format : UTF-8( |+ `& z  v+ `
 132. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 d1 o, \1 n3 q8 [# E. L* F
 133. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 s" q1 B  C3 @: Y3 |# S1 [2 w
 134. Duration : 22 min 56 s
  9 i4 t- ^, w% @; Z1 h$ c% Z6 L
 135. Bit rate : 62 b/s
  1 [2 S1 a: E$ W, C  {
 136. Count of elements : 371
  ) {9 {" l/ j0 D- h
 137. Stream size : 10.5 KiB (0%)
  # K5 X3 _6 s7 \( b6 ~
 138. Title : European" h2 N9 c1 p* r1 w; ~: }
 139. Language : Spanish
  , K  O. L7 c! ]  G) A' Y
 140. Default : No  [- }# L) E+ A3 S; e1 ^* R, d# K
 141. Forced : No7 a$ g9 Q1 A0 G. `! x' x/ z' C

 142. " L) ]: H, q9 g& |9 Z
 143. Text #8
  6 Q  b. U" x' c8 X0 w, b$ n# J, l
 144. ID : 104 q: U4 y+ K% U( o
 145. Format : UTF-8
  4 g  z( C$ h% I( o# k
 146. Codec ID : S_TEXT/UTF8, s8 l+ }. h- ?/ \, ]$ L
 147. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . z4 {8 e5 F* N( ]
 148. Duration : 22 min 56 s
  ! A" E9 U' {! x7 ?9 Q
 149. Bit rate : 54 b/s
  # t4 v( d: X  T! c0 }1 i: E7 l. ^
 150. Count of elements : 303
  6 C3 U% d# a# D7 _: Z& T/ \% d
 151. Stream size : 9.21 KiB (0%)
  7 e5 M# t9 m5 e; t* v6 ?3 y
 152. Language : Finnish
  % }. u9 [( D2 {3 [5 X5 R' A
 153. Default : No6 A+ t6 i* I9 w- g9 e! i( Y
 154. Forced : No
  / x& N: |" r6 R' a% M0 G

 155. ) ?& I# m$ n# M7 `  u
 156. Text #9
  " F  x/ I, N2 O9 c9 j( E
 157. ID : 11
  . ]$ `6 U- b+ S/ S0 s- x) W7 _
 158. Format : UTF-8/ J( Y8 s, J8 v) T
 159. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 J' G- k& P7 B2 J  j4 P
 160. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 n2 S- `+ S3 c5 _! @+ N- e
 161. Duration : 22 min 57 s) v6 e: C9 }5 R$ @# S
 162. Bit rate : 64 b/s! @, Z4 F3 X+ {
 163. Count of elements : 363/ ^* l# W2 A4 G+ Z1 u- S2 U
 164. Stream size : 10.8 KiB (0%)5 r- ^/ Y$ Z. ]8 j
 165. Language : French2 x% }" G% ?/ y/ E6 |0 Y7 s  {
 166. Default : No
  - ?& C- s- {3 W( v2 T0 T# Y
 167. Forced : No' P, c: Y  y: _  H5 }* [& Y7 v
 168. , Y4 j: r: O9 w
 169. Text #10
  4 |0 `0 r- u3 f# u
 170. ID : 12: z. j1 K: T* E: z
 171. Format : UTF-8
  0 M* T. S+ d) ~7 e( W' N! k, Q
 172. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * A* H% x. w% C
 173. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& v3 s7 H6 O" }: z3 H# r
 174. Duration : 22 min 56 s
  . d2 `" i6 Z$ Z& S! b
 175. Bit rate : 94 b/s3 _! G' F6 X5 f" w9 ^0 Q
 176. Count of elements : 372
  2 J$ f+ ^; ?5 m: J$ H' O/ r- a+ N( M
 177. Stream size : 15.9 KiB (0%)6 y* r+ A8 p8 v' c, d
 178. Language : Hebrew: t% g6 T: e( b; U3 c, P- S
 179. Default : No
  ( d" _$ g& T" p. g
 180. Forced : No
  - |1 a' x) Y, b
 181. & h% t. o# d9 ^5 ~9 s
 182. Text #11! G% u' `, c/ }3 a1 T, B) |5 K
 183. ID : 13
  * `0 F* `+ V/ y4 P
 184. Format : UTF-81 q2 }1 p3 E( n8 J* s; J
 185. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 ~% Q* H% `! J$ z. Y- f9 B
 186. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 I" P  F: _$ `% U- x
 187. Duration : 22 min 56 s) M4 i% J8 }! m0 @  z$ M& l# w
 188. Bit rate : 59 b/s" \# [1 N' b, k' E) ?; t: }
 189. Count of elements : 3724 @& b3 d& Y8 M& R: T1 ]' n
 190. Stream size : 10.00 KiB (0%)1 a) N1 f; |: c' u
 191. Language : Italian
  0 E& S4 E  S5 D* s( P
 192. Default : No
  9 p6 q0 e2 p# L, I' U' J% t
 193. Forced : No
  2 \3 u. l" h3 k' ^5 ]6 [( T: v
 194. 7 ]- L0 K" n- a! Y& r  A5 N0 e. \; \
 195. Text #129 J/ u$ |1 @7 \/ J
 196. ID : 14$ c- f/ T% N9 x& {
 197. Format : UTF-80 @  b2 c$ J8 X* s; d: f
 198. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 A" i- H& P- o. X3 v  R
 199. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; O0 c# ~+ Y9 B0 g$ }8 _
 200. Duration : 24 min 10 s
  - |' L. {* o. a* }# n: F
 201. Bit rate : 89 b/s
  . _  k$ _! `/ p# b
 202. Count of elements : 3899 v9 \; E, ]! W  @  i. J  f$ }5 T
 203. Stream size : 15.8 KiB (0%)& |6 |" A3 W* H2 G# t
 204. Language : Japanese
  ( V1 Y; c3 O( h7 ~8 P' x$ b5 w, g
 205. Default : No% Z. f* S. t7 A% J$ N
 206. Forced : No3 L0 O; z5 i5 Z/ C7 F( F) n

 207. & {4 ^4 y1 m; w
 208. Text #13
  0 g$ c+ J# j% {" Y
 209. ID : 15
  6 M2 h$ b3 {/ r  F! _" X
 210. Format : UTF-8" \7 X/ S; g& K/ t
 211. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / }5 j, G1 F: D( q5 y) M3 T1 @
 212. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 U7 U* {, S( H7 z
 213. Duration : 24 min 10 s3 ~. V3 y: w. J- }1 h
 214. Bit rate : 89 b/s- ~* ~3 M1 t* Z
 215. Count of elements : 3968 t1 y! C1 Y+ R
 216. Stream size : 15.8 KiB (0%)
  ) d( j- j' |  o2 P4 K' j
 217. Title : SDH. b( F6 Z8 z8 `
 218. Language : Japanese: k) F9 w) K1 v7 e( H. A1 f) E* W
 219. Default : No! y0 Z- o4 p+ y/ a" e- L
 220. Forced : No
  ) y  y+ q# L$ w& K' s9 u% z! h
 221. ) h5 y& `: z3 T2 ?7 F5 F
 222. Text #14
  * x, ?4 F1 a" G! w0 Q, q/ Q
 223. ID : 167 B$ {' I2 \' P
 224. Format : UTF-82 P' c) @" W7 d- S
 225. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * L1 h1 W; {. f) d- W
 226. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  Q% ]1 p0 V+ u) N% u
 227. Duration : 22 min 56 s
  2 ?  _% l" [5 w8 _
 228. Bit rate : 64 b/s
  4 j5 b9 D; s, `
 229. Count of elements : 375& a/ K  C, m* W& N1 U- g7 ^2 n5 \
 230. Stream size : 10.9 KiB (0%)
  9 F5 K9 b% u4 h; M: j! K
 231. Language : Korean1 m* H8 G. z, L  W+ a0 S
 232. Default : No
  ( E* |2 _% |6 W* [. j
 233. Forced : No
  2 o# W: b' Q, h

 234. 5 v6 A1 K2 g! o, j
 235. Text #15+ @$ h* Z+ }/ g2 `6 b" o9 G
 236. ID : 170 P3 S4 D1 s% p; [9 L
 237. Format : UTF-8  l( g( A2 e' G3 m! u' W9 p
 238. Codec ID : S_TEXT/UTF8. H4 w5 P+ J* a
 239. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( X- H5 B1 t, A' k2 x- k: Q- }
 240. Duration : 22 min 56 s9 ?3 W) |  z: }1 E+ g3 i
 241. Bit rate : 55 b/s
  , [7 m$ _  U& m+ b: _4 W
 242. Count of elements : 351
  $ v- z) F* C- b6 F, E) Z- {
 243. Stream size : 9.25 KiB (0%)
  6 O' ~8 ?) P# T( q! q
 244. Language : Norwegian Bokmal
  1 f2 u8 R+ g% g0 N$ @7 p* Y- c
 245. Default : No
  % J( i5 O- z, }; L/ H6 W/ B3 K) f
 246. Forced : No
  : ^2 ^# O4 y1 x5 P# \: b) W* S# e& z
 247. ; l$ W# r" ]" d& A! `* v- y
 248. Text #162 y2 M- m6 b' l
 249. ID : 18' J: _3 z* e6 ^3 {9 o
 250. Format : UTF-8: {( b4 R- G" K: ]) Z" x4 y
 251. Codec ID : S_TEXT/UTF8, u/ o: G8 p3 Z3 r5 G/ n9 w/ o  V
 252. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: \# \9 m9 J7 H6 |
 253. Duration : 22 min 56 s
  & a9 N+ m, _$ E! v% ~
 254. Bit rate : 52 b/s- M1 M: a# g6 l' A  ]
 255. Count of elements : 343
  ) {+ }0 @  H+ T8 w- f
 256. Stream size : 8.78 KiB (0%)2 \, ^: h% `7 d/ t# J! b
 257. Language : Dutch7 }. Q, K1 [- r6 J( W; n- g' f
 258. Default : No
  . c9 G. ~& D- ^+ X
 259. Forced : No
  ) O* |- S! f. B8 U
 260. " O1 r8 ~2 s3 E: h! M
 261. Text #17
  0 x' ^% P) ~" Y4 Q" I
 262. ID : 19
  / P, J- l9 O( v7 O* M3 h4 F: I- O6 n
 263. Format : UTF-8
  " B0 b: v' ~* g. e
 264. Codec ID : S_TEXT/UTF89 K, w5 d' O/ q& D0 b
 265. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . r' a! r. S! K8 P8 o+ @* }
 266. Duration : 22 min 56 s
  2 t8 h# l- g1 U0 C+ i0 }
 267. Bit rate : 57 b/s
    W$ E$ f! U# g9 V6 n* s6 a2 c2 J
 268. Count of elements : 3707 i7 h# ~7 O8 O
 269. Stream size : 9.59 KiB (0%)! ~: t" r! q& W) t  D, j+ s
 270. Language : Polish
  ! l$ }: D$ P) u" N6 c  }
 271. Default : No
  . I( q5 O+ |" P: J
 272. Forced : No5 k) D% A. [" X2 ^  K9 i
 273. * i3 \' o& f% ]3 \6 u
 274. Text #18, n- m& t$ X( e- g7 b% F" M' q
 275. ID : 20
  # \+ N# d1 h6 f
 276. Format : UTF-8  ]6 J! U* K# C& H
 277. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . y. r2 `: q& s+ E4 I+ L1 G
 278. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 ?) C; f" B# p
 279. Duration : 22 min 56 s
  . y) c' U' C! \# J0 {3 ^
 280. Bit rate : 63 b/s
  % x  m/ L/ G0 _" M$ Y  I
 281. Count of elements : 356+ m) D+ }5 z2 Z, [
 282. Stream size : 10.8 KiB (0%)8 m# ~0 q. R1 F; \
 283. Language : Portuguese* F2 [/ o" o" n1 {2 l3 I
 284. Default : No- H, |% k: }: D& k. J! \
 285. Forced : No
    M/ k3 x6 g  p0 `! ?

 286. ; y" P5 d1 n+ g) [+ o8 X0 W
 287. Text #19
  4 c0 V5 F5 l1 d! V% m# U. o
 288. ID : 21) X0 q* X, [* ], D% h1 ?
 289. Format : UTF-8
  2 f. _; D0 Q; l0 s) H
 290. Codec ID : S_TEXT/UTF83 @9 l' h: `, E4 M+ H' n
 291. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; k: S( M: R& a% a
 292. Duration : 22 min 56 s$ C5 z; ?) s+ F8 O9 N  U
 293. Bit rate : 60 b/s7 H& \9 G6 g# i/ R) V. D
 294. Count of elements : 3713 u  [7 Z8 O0 q" V) L
 295. Stream size : 10.1 KiB (0%)7 W( {+ a" B. F  p2 v& K" O
 296. Title : Brazilian4 d4 o. [  D: b) E+ w* u
 297. Language : Portuguese( `  x# r! y. A
 298. Default : No$ g) C- h8 y' T8 i  u9 s+ ?
 299. Forced : No' e) d1 |% k! _) g& V# e0 g: c' R
 300. 2 P2 D3 q! s4 ?* S: }) C
 301. Text #20
  ( D7 r7 }0 j) P
 302. ID : 22! \1 ~4 d+ U/ ?. [$ \
 303. Format : UTF-8
  0 x+ T& a1 F% z; U4 P; }
 304. Codec ID : S_TEXT/UTF8# f7 v# H3 p( g$ g& M6 b/ |
 305. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * B1 b/ z* S. f' D2 s# y) ^
 306. Duration : 22 min 46 s
  " v& o- g# y' A1 b7 S
 307. Bit rate : 64 b/s+ h& }1 @& v9 _9 N+ }3 I2 d
 308. Count of elements : 3712 K0 {5 Y& j3 @" }, y+ i4 W
 309. Stream size : 10.8 KiB (0%)
  , [5 d) V/ S# U6 k8 d, o/ n; n6 u% L
 310. Language : Romanian
  , t+ y/ }& t- W: d3 |1 k5 O
 311. Default : No. _+ O3 T9 i1 @) j$ b, f" R) U
 312. Forced : No
  # b$ L* w7 S: _3 t& C

 313. , C- @- A" ^2 j( d5 x% y
 314. Text #21
  % D1 n6 J  L+ p
 315. ID : 23
  - I" t/ ^0 b: n9 ^9 A, d
 316. Format : UTF-8
  4 y7 R! N7 |+ J5 l; Q
 317. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - r5 @6 Z; N0 e- h# L: ~
 318. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; J6 Y# o3 X* k4 C( x
 319. Duration : 22 min 56 s- y9 ?. o9 K' R' S7 g) c/ m
 320. Bit rate : 63 b/s* g7 M! ?$ L: A' i0 b
 321. Count of elements : 3600 y8 E2 j. x) ?- f
 322. Stream size : 10.6 KiB (0%)
  9 U& v2 H; f- A# G' ^$ P5 p6 b5 x
 323. Language : Swedish
  / V- g1 O/ q( ^# `
 324. Default : No
  . E* ?" {& Y2 F1 |% H, l
 325. Forced : No
  ' ^2 O1 N! Z1 ~! U

 326. 5 B9 ?% ~9 a' `# Q
 327. Text #222 r! A+ `1 `: u1 Z0 I: M* {
 328. ID : 24
  - I5 U2 E* K# s6 u2 e
 329. Format : UTF-8
    D! n% E- w1 L; A* j2 {2 w5 U
 330. Codec ID : S_TEXT/UTF83 O3 f& o! Y9 S7 F
 331. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 F0 _, s# M: _( G" u
 332. Duration : 22 min 56 s
  1 p& }4 I0 M+ L% D3 [4 j7 c3 v3 E: a. l
 333. Bit rate : 130 b/s8 q! B& w3 D$ ~1 A; F4 i) R) s! h
 334. Count of elements : 372
  5 R4 G9 l. R! {" S" K. [/ X3 [
 335. Stream size : 22.0 KiB (0%)5 X! N' b3 k; }
 336. Language : Thai
  0 q+ }2 r& [& Z6 r
 337. Default : No
  # b0 ~1 C8 F- `7 p0 W7 B
 338. Forced : No
  ; s! M. N- i7 ]# h" P' T5 p+ r

 339. 6 X8 g0 w$ p7 D9 ]
 340. Text #238 V; s1 I4 v5 m9 C! L
 341. ID : 257 ^% e- H: V# `8 L- t# P  w+ n
 342. Format : UTF-8
  / b4 S# e( e0 Z: V) s4 O
 343. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & z* n1 L. g8 `! h' v7 r
 344. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 Y6 s+ N9 N& [# o! `
 345. Duration : 22 min 56 s
  0 V- g$ f9 {* }5 l4 P: n
 346. Bit rate : 57 b/s
  $ r2 G) l* a% N
 347. Count of elements : 3713 {9 H% [/ v) I8 L* o9 {3 [
 348. Stream size : 9.60 KiB (0%)
  7 c8 ~3 k  P+ P4 A& S7 H. |
 349. Language : Turkish
  ; ~. s# f5 ?1 O0 x$ m
 350. Default : No. f+ A. Z1 p% M" h
 351. Forced : No& z$ T5 u. A2 N0 b) a. K$ {( S+ b
 352. % S/ P: y2 A( m% f
 353. Text #24
  6 \3 x7 |' s* f
 354. ID : 26$ D  @# i) O2 n' A
 355. Format : UTF-8
  1 u  m. U4 X! V' B! E7 s7 ]* o/ i
 356. Codec ID : S_TEXT/UTF8; y1 k! C% N$ g: H; p
 357. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 l& [5 P1 R/ c7 H- v9 G# W
 358. Duration : 22 min 56 s$ g" Z) j' K3 J2 W& C7 L% d
 359. Bit rate : 80 b/s, V( D7 h( R$ ?: A. P8 b( C
 360. Count of elements : 372, ~2 w" y6 r( g; ?
 361. Stream size : 13.5 KiB (0%)
  * `1 I* @6 g) W
 362. Language : Vietnamese" n4 X$ u2 x7 m$ [; F( }
 363. Default : No
  ! k" z* V# d1 |% k9 y
 364. Forced : No
  2 m. i5 y. y8 m, t* B  N
 365. 3 m# x% x! j, r
 366. Text #25
  % X, _' D) S* E1 B9 @
 367. ID : 27
  + B" i. f; H& j# G* p3 u0 f: K+ T
 368. Format : UTF-81 N1 j; d  W% \: B+ M
 369. Codec ID : S_TEXT/UTF8. D$ q, f% ?) `6 e: Y1 r; ^
 370. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + k+ b" i4 T9 A0 Z$ c4 j; `
 371. Duration : 22 min 56 s% T7 _6 c$ W' K! k1 Q& K. M
 372. Bit rate : 55 b/s
  # O# r% R  X$ g2 @) P
 373. Count of elements : 372& W- T; s1 ?6 I" n8 l! C- \9 E
 374. Stream size : 9.33 KiB (0%)# T5 R7 M& @5 K4 _, [/ t2 c1 Y
 375. Title : Simplified
  * B6 o1 W! T: q" {% q& Z3 Y
 376. Language : Chinese8 Y: W9 K$ `' l; y/ _
 377. Default : No
  7 R; [3 E" a! R) v6 ?, K' P
 378. Forced : No
  7 j  O# l/ c( }) C

 379. 1 h% Z# |) W' a( P& y
 380. Text #264 z8 u# l; a$ R, t1 s
 381. ID : 28) z  I. t1 [8 ~( d6 Q
 382. Format : UTF-8
  ' O( g5 u1 ^2 J* I
 383. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) l- Y% Z7 M5 O2 O. R+ Q4 U& m
 384. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , q( ~( G6 k" c
 385. Duration : 22 min 56 s
  0 O% x% ^0 }  T
 386. Bit rate : 56 b/s; d( S7 L5 a2 V3 T/ r
 387. Count of elements : 372
  $ o) N5 L7 z4 n5 Z, y2 U; M3 \" x
 388. Stream size : 9.44 KiB (0%)6 _1 O1 ]1 ~# Q$ C5 M- c
 389. Title : Traditional
  * w5 [: [9 I6 q- {2 v
 390. Language : Chinese
  ! r8 \! D  X2 l# ?. h
 391. Default : No  D8 c( Z& O9 \1 m6 {1 G
 392. Forced : No
复制代码

( a  C4 O; N" ~6 l6 m1 Q3 {  k: w# v, y/ n+ S
4 O6 D& d6 _: B1 A9 A, B

- p- d, g5 x$ d3 h
/ l* a0 n, R- g1 g
2 I$ b; ~, N5 p
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-1-22 08:21

快速回复 返回顶部 返回列表