HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 118|回复: 6

[1080i] 韩剧:我的王国 全16集[自带中文字幕]My.Country.The.New.Age.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-MyS 49.97G

[复制链接]
发表于 2019-12-9 23:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2 g5 _5 Y: J8 G3 ~
                               
登录/注册后可看大图
+ N, W0 ^* Y+ T: e1 q
, O/ b2 e$ Q4 Q  e& [/ s
◎译 名 我的王国 / My Country / My Country: The New Age / 吾国吾土(港) / 我的国家% |- W' b( a# t. L. E: v' S. A
◎片 名 나의 나라
5 Q9 Q+ Y1 l, V) n3 @! s2 x3 T◎年 代 2019" I: }4 o; |" A+ M
◎产 地 韩国
  h( s2 s; s' [! n- M◎类 别 剧情 / 爱情 / 历史 / 古装$ Z" f: u. G. s. f8 E* E
◎语 言 韩语( }, Z- W& R$ f; w
◎上映日期 2019-10-04(韩国)( M0 `# n9 k0 p1 M8 o0 U7 S. j5 b
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
/ i5 Q1 {8 T  u: B- m( x◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30352988/% J4 [$ h  y. P% ~! C  M
◎集 数 169 Y, y$ k; O4 d- m: L: R
◎片 长 60分钟' z& U  H: q8 [
◎导 演 金镇元 Kim Jin-won
1 v# [/ m/ Y5 v* k% V◎编 剧 蔡承代
" ]6 o- A5 F1 M. J◎主 演 梁世宗 Se Jong Yang
$ I/ H: r3 T6 }# s. {! T& {% h     禹棹焕 Woo Do-hwan
$ A2 U2 ]9 h' p. z, J0 v4 J/ d: ?     金雪炫 Kim Seol Hyun" M+ X! R+ C5 P( ~5 t2 r* G0 u
     张赫 Hyuk Jang9 ?7 @; T; k0 @- X' h
     金英哲 Yeong-cheol Kim3 {  Z6 C! [) i0 \  z8 {
     朴艺珍 Yeh-jin Park
( p0 B/ U0 ^" B9 s5 w. I8 I     刘五性 Oh-seong Yu
+ h( Q0 R$ P6 Q7 @     张荣男 Young-nam Jang
3 w, B# [( V7 r6 C; d; Z3 f) ?     池承炫 Ji Seung-hyeon) f& A5 f; }9 B4 P) Q
     李宥俊 Yoo-joon Lee
/ Y0 c; h: ?4 R! _0 E; N. V6 x     金瑞庆 Suh-kyung Kim" [# T5 y7 [; h) ~  i( M! S5 t
     洪志胤 Ji-yoon Hong
6 D; X7 I- U9 W  h' d     金东沅 Dong-won Kim
0 g  z, P5 c4 ^, F# I* o% T     安内相 Nae-sang Ahn
3 X* o6 f2 S; m3 G) x/ C     印乔镇 Gyo-Jin In
( z, @. \: h; U% d     曹怡贤 Yi-hyun Joo
  m" t6 ~+ @( v/ j- ~
8 ?# v2 J: F4 |  Q3 X" F4 F! S! U0 b8 Q
◎标 签 韩剧 | 2019 | 梁世宗 | 韩国 | 古装 | 张赫 | 禹棹奂 | 电视剧8 }! k1 m& u7 O- B1 c+ t4 {# _0 Y
# b) A' H7 X- `2 m$ _& @/ W! R
◎简 介  
' v5 _/ {) [: Y$ K/ u' S! A: D7 z" W' e5 x* g4 |* H; Y, @  H
 《我的王国》以 14 世纪晚期为背景,正是从高丽王朝晚期进入朝鲜王朝早期的过渡时期,人们在保护信仰的同时追求权力。梁世宗(《浪漫医生金师傅》《爱情的温度》《虽然 30 但仍 17》)饰演的徐辉是一个在不公正面前决不妥协的战士。徐辉的好友南善浩由禹棹焕(《救救我》《疯狗》)饰演。善浩发奋图强通过军事考试,改变了自己的社会地位,但因误会与徐辉产生了矛盾。
 1. Video
  2 A! A# N2 ?0 P* n
 2. ID : 17 }& v3 @1 r' N* o% V
 3. Format : AVC
  ' K1 K& J4 \- L5 n* J; B/ y6 y
 4. Format/Info : Advanced Video Codec' j0 G1 _9 _! X# `/ E  _. l* {
 5. Format profile : [email protected]0 m' G5 H7 `4 {2 a: a
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  3 E3 A# p" @- C/ C; a% X
 7. Format settings, CABAC : Yes
  2 W4 ]- |! M3 o& Q
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  - [) B# o* `- D6 q* b) U9 {6 K5 M" t
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  0 K$ d8 b0 n: K; E( F
 10. Duration : 1 h 23 min
  5 y# J3 ]8 z( g! l
 11. Bit rate mode : Variable  A, z+ X. v, b7 C& Q& o
 12. Bit rate : 5 800 kb/s1 D) w% S$ N  @+ ^; k& k
 13. Maximum bit rate : 8 700 kb/s
  1 B; u  W4 ^9 f0 C# D
 14. Width : 1 920 pixels3 E" R& j$ C" o# _& L
 15. Height : 1 080 pixels$ ?) h0 |' X) [8 q# C% a
 16. Display aspect ratio : 16:9
  6 P2 ?+ o; t! x# C2 B5 A
 17. Frame rate mode : Constant
  . @  X0 [; K- |& L& h" X' \! |+ s; k
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS  `  k5 O3 W' o
 19. Color space : YUV1 Z& e9 E% ^# ?" N. [0 \
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  0 I% K- H8 g  s8 ]0 C% x
 21. Bit depth : 8 bits& V  h. \: w* |% I
 22. Scan type : Progressive2 z' [3 n# h) \( \- u0 j
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.117
  ; I5 v- T* D% M* C; q& V
 24. Stream size : 3.39 GiB (98%)5 A. B$ u, Y" f1 k% s' j
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  ( X. C2 |5 |8 p& E! _, _* x
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=8700 / vbv_bufsize=11600 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  + I. P2 x8 I' j+ _3 o' t
 27. Default : Yes" y$ H+ `/ K- m4 l* w# s4 g
 28. Forced : No
  6 D/ d0 \! \! h
 29. 8 j& w# y! \$ Q+ r3 F. {( F
 30. Audio, R/ I9 d/ m4 `# p* m1 d' u
 31. ID : 2
  ) z) }) S4 T7 A5 J
 32. Format : E-AC-3, ^4 ^* K- h3 u. `2 O
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  , p0 G- E3 F6 k, k1 M. n3 y
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus5 n% b* g" ?4 \
 35. Codec ID : A_EAC3
  ' x  M% M& X  n& }
 36. Duration : 1 h 23 min- ~' f3 Z" a1 t, ^
 37. Bit rate mode : Constant
  ( U7 B; W0 S5 c" E3 \7 p/ l. U. Z
 38. Bit rate : 128 kb/s- ~/ n8 i5 _9 j4 r2 F, i5 Y
 39. Channel(s) : 2 channels0 w2 N. B9 p6 p4 s! ^
 40. Channel layout : L R
  2 P1 W3 K; A& a7 K: S! v) u
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  ! V: W9 |! \' y& @
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  9 Q! t8 R& ?6 l- X' S
 43. Compression mode : Lossy
  0 {+ ?  |) z7 T0 m% e6 n
 44. Stream size : 76.7 MiB (2%)1 O& N7 Z2 w- T4 M: S
 45. Language : Korean8 B4 `: ]1 t6 V( u
 46. Service kind : Complete Main
  9 M  T' ~" [* p# @/ u9 |
 47. Default : Yes
  ' s. E4 v- e4 R+ Q, B; ~. J
 48. Forced : No0 g% u0 d0 w! Z+ E- [3 v
 49. 7 G5 y* S+ @% F) v* ~
 50. Text #1# x9 {/ |4 @- P+ [! s2 H' [' {
 51. ID : 3& z# V4 j& y: j
 52. Format : UTF-8
  9 |+ `& s; {! O
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF81 o, k: S5 h' E/ y" L- F
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * m* S* L  u9 f$ c) U
 55. Duration : 1 h 22 min+ o7 ~* F# H; t9 o$ R3 S; p
 56. Bit rate : 49 b/s
  + V- ?2 L+ v( o" U) p7 U
 57. Count of elements : 937% @: m- A) x8 v  J4 o4 g" m7 J
 58. Stream size : 29.8 KiB (0%)
  ! Y$ h7 ~6 e% S: U4 c3 z2 w
 59. Language : English
  ) {+ m& h8 O3 }! E  e" L
 60. Default : Yes0 z' D2 J. M5 G! ~" ^; p; }
 61. Forced : No, A4 S9 M0 K, z

 62. * J* B' e8 \' e$ W+ o
 63. Text #2: v6 m( w+ E0 W3 g* L& B
 64. ID : 4, }8 R  X6 t% q& k4 u" V& i: r
 65. Format : UTF-8( x3 R9 c4 c. j
 66. Codec ID : S_TEXT/UTF8; V0 ^) `, N( \! i) K
 67. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + J; Q; q9 L* x# C4 o  ~
 68. Duration : 1 h 23 min
    S8 v& Q; l8 L: @& N" ~
 69. Bit rate : 73 b/s
  ) g1 Y, v9 t# U& `; B+ m8 M$ H0 ~
 70. Count of elements : 937
  $ j$ A/ B! L/ w) N; x! s
 71. Stream size : 44.6 KiB (0%)- ?1 R( a2 F/ C
 72. Language : Arabic
  * I# z- o+ T( W
 73. Default : No
  ) z) B5 c3 r8 \( m5 s: c
 74. Forced : No
  , c! Y( ?4 A/ [& q4 h0 f) g
 75. 7 c5 @6 _% ^. f8 E$ X2 z
 76. Text #3
  * c7 Y. a# E9 J* Y1 b$ X2 _
 77. ID : 58 P$ P$ `9 F( M6 `6 t
 78. Format : UTF-8
  " _' l+ z+ Q; z
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 H2 k% W3 e+ a! k
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( P/ n. F/ C! k' w' q3 }) Q& ]
 81. Duration : 1 h 23 min
  ! D6 k/ f& M( r2 X; I, M  B
 82. Bit rate : 43 b/s! w5 Y  W  q; G/ ^' I7 A
 83. Count of elements : 9373 a/ f  C4 I; U
 84. Stream size : 26.4 KiB (0%)8 F3 P' c# e: f3 t
 85. Language : Czech: w; J( X- @$ |; g4 V
 86. Default : No
  ( h6 b% l1 \5 S
 87. Forced : No
  & |+ m+ c5 r& c

 88. & m) t. P- D9 F
 89. Text #4( c2 h: D% M% Z# L% `* D
 90. ID : 6
  : v8 q* b$ g* E4 j' B& ?! y5 F6 a
 91. Format : UTF-8
  ' T& C; W: i  @* b- L  k
 92. Codec ID : S_TEXT/UTF8  j5 z; p& V3 `5 F7 h6 f
 93. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * A! l- g5 W4 ~. z: p7 N# P( B
 94. Duration : 1 h 23 min% D# H+ Q6 ]. o( j6 T* W
 95. Bit rate : 46 b/s
  5 h% ^$ o' _* P4 H: u6 K
 96. Count of elements : 936
  4 v$ M1 `7 _3 n; Y2 Z, {& o
 97. Stream size : 28.3 KiB (0%)/ T6 o3 A9 Z9 B
 98. Language : Danish
  / F- y  F/ S8 q7 y2 `
 99. Default : No
  ; d/ M/ e8 E. x( b
 100. Forced : No8 a. C+ a( [: ?* r

 101. : J: o7 G0 }! J/ R; |. b9 I& D
 102. Text #5
  + F- `1 y) O+ r" I* k
 103. ID : 7
  " Z! C+ X2 K& O" P9 }: a
 104. Format : UTF-8
  $ ^6 x; F$ K1 h* _( z
 105. Codec ID : S_TEXT/UTF8; X# k9 [/ S! O$ L7 w; Z( S
 106. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 {' W' O* W, f! `6 Q( Q. U
 107. Duration : 1 h 23 min
  / o! S; X$ V; y" h! u
 108. Bit rate : 48 b/s8 L, a, R  {+ t! z, N2 u& d6 B
 109. Count of elements : 933" [! k6 t4 J6 k3 X* o( J
 110. Stream size : 29.7 KiB (0%)* O- Q4 y( [& f: y
 111. Language : German( }3 o" @6 a( {/ n9 [0 {0 M' e6 |, b
 112. Default : No( M6 h9 T% H# ^" s& [9 a
 113. Forced : No/ W4 L1 Z$ n8 x% }/ P* ?9 T
 114. * p+ G: z/ W9 g) M
 115. Text #6
  6 O7 P( B/ l8 K- a. @) I
 116. ID : 82 G3 f( d. I& X% Y+ h4 E7 s, l4 b
 117. Format : UTF-8
  2 N3 l; a; s, C
 118. Codec ID : S_TEXT/UTF8" F* f! N2 r7 b2 a7 C1 @( G
 119. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , E- p! C" F9 P2 U
 120. Duration : 1 h 23 min
  & R$ E7 V2 R: k% s4 y; u) h  \
 121. Bit rate : 78 b/s) K8 A$ U: ^6 p
 122. Count of elements : 937
  " K9 \& D4 n4 V& s
 123. Stream size : 47.7 KiB (0%)8 N1 ~# F6 Z- l- w$ h+ ]% u
 124. Language : Greek
  1 h- O# \: C0 Y- H/ Q+ {6 K# b9 ], \
 125. Default : No
  5 m5 t  T. C% s! f& p' r; i
 126. Forced : No
  ; i# X' X( `: h
 127. : G) X+ [4 A  U: l" q
 128. Text #7; E( M, _5 t) \* [! E- Q
 129. ID : 9
    \( |# D" D$ _% g; }4 }
 130. Format : UTF-8
  ( ]7 u1 O8 T# X3 h: d
 131. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " {7 e9 W0 H, S( H7 T& G
 132. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / i4 ]/ E0 o) O
 133. Duration : 1 h 23 min5 R2 m6 A1 \3 x
 134. Bit rate : 44 b/s5 P$ b: Y) l( s) [/ j& q/ q; G
 135. Count of elements : 936" H6 K; H7 \) v. L' M  |
 136. Stream size : 27.3 KiB (0%)0 B' M8 T5 F: L) ]# i7 C" s
 137. Title : Latin American  P4 H) u: l. ]7 L$ c. j& y! f* S1 k3 r
 138. Language : Spanish! L/ e5 W, i: ~  F. g% E2 d. Q- h
 139. Default : No, _: G; G. g/ i% @3 G
 140. Forced : No
  : U" w3 e+ e. p, N* \
 141. - N  y% x- d: ~2 w% r8 f* D% k) m5 P
 142. Text #8
  2 B0 y4 f) }( O/ w
 143. ID : 108 V" |8 c$ M& q* d
 144. Format : UTF-8  t8 X% t. N. S( m" L# ?+ w
 145. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * u6 }7 m& ^6 v+ n8 ?  j6 F% O; k
 146. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    l" b; U6 d/ u) w; T/ C
 147. Duration : 1 h 23 min, L8 w5 p- t1 C1 M! T
 148. Bit rate : 44 b/s
  4 p# j; Y) K5 r" ^
 149. Count of elements : 936; ^+ m2 |: s$ I. D7 A7 n
 150. Stream size : 27.4 KiB (0%)2 k+ J+ i- }6 I& N3 `4 K& B  C
 151. Title : European4 N; u  F/ [. ~+ q4 o
 152. Language : Spanish4 [" ]4 _/ {0 p3 m7 J1 a
 153. Default : No
  % m' `$ J. p. ?% m$ j3 A
 154. Forced : No
  ( R) f& h. o* y6 S0 @

 155. 0 W  F/ }/ f' G  o
 156. Text #9
  % S: h( u$ D) H# j8 ?, m: U" V
 157. ID : 11; Y1 u& H0 S) @7 \0 P+ F# @9 ]
 158. Format : UTF-8
  9 m+ c8 Y( |& t" U) H2 ~
 159. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 U9 s% h# \+ u9 m2 D3 j1 d4 z
 160. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 B- w8 I9 e4 n. }
 161. Duration : 1 h 23 min
  $ D& b5 e# R0 K% a
 162. Bit rate : 47 b/s& H+ B+ J5 K$ g+ E; d* T5 t0 d+ Q
 163. Count of elements : 935
  : A% B# e% u( J+ \2 [
 164. Stream size : 28.8 KiB (0%)7 B: v* P0 C& c0 S; r3 T5 e# M
 165. Language : Finnish4 g- Z+ Y5 ?0 V+ s# e# w
 166. Default : No
  % d! h3 v  N' r7 u# L) u
 167. Forced : No$ ^. |9 H6 a7 e; H# k
 168. 1 I7 A( U& I/ r0 E. t. u. V4 n1 }
 169. Text #10
  ) c0 b, M1 M) b3 s& {# f3 T9 |5 H: h6 V
 170. ID : 12
  0 E. }; c2 x; f6 T& ~& E9 p
 171. Format : UTF-86 i" ^" N* F9 T! e
 172. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 k: b; b& e# A) X
 173. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ ?) c% I7 l0 P( `& q/ l8 B
 174. Duration : 1 h 23 min
  , m( E1 N' q) g2 P& Z5 Z: j9 _- H
 175. Bit rate : 46 b/s: Y( P! e; Z7 E- D* E; S
 176. Count of elements : 935
  " B& k& p# j4 y3 T# y3 \
 177. Stream size : 28.5 KiB (0%)
  . z; {# [2 c& Q- o+ [- f) o+ X  z! }
 178. Language : French
  ' T3 Y# J5 X- Y4 H( P4 a
 179. Default : No
  & A) ]6 w, W0 j. C
 180. Forced : No- `! _3 I6 Z9 G. q) V: A  Y

 181. ' b* Z9 J  ], O: h( q) O
 182. Text #11
  + V. q- f& s% J/ @4 E
 183. ID : 13
  3 I* k. Z4 ~6 g/ V8 [% G/ e8 }5 _
 184. Format : UTF-8
  / p/ j. v4 I1 j* T% d  p
 185. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! Z. |1 y" u; }7 r2 A
 186. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& u- c  `, S' A% [
 187. Duration : 1 h 23 min
  + o4 ^) |% h5 B
 188. Bit rate : 71 b/s" v, C& o" c" c4 i: E
 189. Count of elements : 937$ Q6 g$ p# I2 l$ D
 190. Stream size : 43.6 KiB (0%)) ~- e+ J- V$ b  I/ n: c
 191. Language : Hebrew# A* w2 T9 U5 S) f) v% U
 192. Default : No
  # a9 B  [- u( p9 N# o
 193. Forced : No
  ( N' }( Z- r3 \0 S1 G6 F
 194. ; ~9 v' N/ ?' }% Z8 {+ ]5 s
 195. Text #12
  1 f) y5 N* A2 s/ s5 ?
 196. ID : 141 W0 u  A8 C5 R" Z/ x# g5 j
 197. Format : UTF-8
  9 {7 F0 q5 S- N8 F; T9 A5 }/ }
 198. Codec ID : S_TEXT/UTF80 o3 z0 B" u0 @/ O, Y3 B1 V- }: Y# l
 199. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' ~; A/ N* d- Q$ r8 p* l
 200. Duration : 1 h 23 min
  1 H( k6 d: c6 f1 U8 I
 201. Bit rate : 45 b/s+ T+ s! e9 v/ T% Y4 K* J' e
 202. Count of elements : 937
  - }/ @0 X7 A+ o% T" r+ l5 k4 H- C" V
 203. Stream size : 27.6 KiB (0%)- v- j  _# g4 E/ {+ C
 204. Language : Hungarian
  + G8 c/ a5 ^% \2 b6 d
 205. Default : No3 U0 T1 g" {! h$ F8 _# ~
 206. Forced : No
  5 m# ]5 v; t6 U8 t6 B5 R- G* k% J
 207. + G8 t6 r7 \5 K+ }, q7 A
 208. Text #13
    s% c& W8 Q& B  {! X$ s
 209. ID : 15
  9 t! t3 U: h) e8 i+ H! @5 N
 210. Format : UTF-8
  # c/ n) Y& |# {
 211. Codec ID : S_TEXT/UTF81 w  E9 O" |; W) ]! K
 212. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " |8 F" W" h3 j
 213. Duration : 1 h 23 min" b; }, s0 p  g3 r% K8 f# D+ x+ Q5 l
 214. Bit rate : 45 b/s
    `( X( ]- K* |& _- O
 215. Count of elements : 936) p7 [' `  H- n6 o1 t* C
 216. Stream size : 27.9 KiB (0%)
    }+ z& x9 P. B2 z) E; L, e
 217. Language : Indonesian
  ' p( Q+ k) q, I' z5 z3 s
 218. Default : No
  ( d$ t9 f- P) M
 219. Forced : No
  2 U6 _6 r5 i  p- L
 220. ; K4 I  C9 f; V  E$ j) a' i4 M8 w
 221. Text #14! h- F/ t, N+ ]" y7 V
 222. ID : 16$ M1 E4 o( J: w; F( @5 W
 223. Format : UTF-8  i: e- q1 [( X3 t6 W* M/ \# {8 L
 224. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) n3 i4 F# B0 E  M6 B
 225. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + ?1 _$ z& G/ h$ c+ V0 D9 v
 226. Duration : 1 h 23 min" `  ]& r, Q7 S0 d# V6 i. ~7 Y
 227. Bit rate : 46 b/s
  ) H# A. ^4 m' x/ q
 228. Count of elements : 937
  5 R/ Y+ l6 D- u9 ?* _
 229. Stream size : 28.6 KiB (0%)
  ( C- ?9 P, R5 p$ ~$ ?4 Z
 230. Language : Italian; A) e: k$ z8 ^
 231. Default : No; x/ e1 D0 V1 |
 232. Forced : No7 y1 L8 L  d; j/ `$ v1 A
 233. ' E6 O4 y" c* M2 ^
 234. Text #15
  ) [5 f- V( K' z% x+ W  g% g
 235. ID : 17+ q6 V2 H, P! u9 W6 ]9 h% J* c) U- b- X6 A
 236. Format : UTF-8
  " T. `. d/ t+ Y1 @: @
 237. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & e5 l# |, k. B9 _2 ~
 238. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text# u5 q  ~: B2 U% b! F0 ]. k: K
 239. Duration : 59 min 50 s
  1 I" M  ^- [( c6 J
 240. Bit rate : 0 b/s
  ' ^0 L7 B, e2 R& o% Y; Z' e3 ~
 241. Count of elements : 6
  3 r+ b6 U- ]+ _2 X8 m7 z; X: [
 242. Stream size : 121 Bytes (0%)" a1 k8 i  W; y5 ~7 N' C" r8 b& i, a
 243. Title : Forced
  & `5 c$ i. q! H8 o* h$ P
 244. Language : Korean* q# q7 s1 f0 P; F; {* e
 245. Default : No1 K, ]3 Y' L! G* t/ W8 k5 T6 P$ R
 246. Forced : No
  2 q  r3 X* w, _! A1 Y
 247. 6 ]' D# M, [! w, o- a/ f
 248. Text #16
  4 a) Q6 m6 ?. u; N: i
 249. ID : 18% f6 b  _7 C: M8 M4 |; J+ k8 Q
 250. Format : UTF-86 A, x$ s% @9 y' Z
 251. Codec ID : S_TEXT/UTF87 N6 a% ~( n" @" s! ~/ ?* t" G& f
 252. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " {( p1 M' \% a+ \- K1 w
 253. Duration : 1 h 23 min
  3 o. V3 Q6 y9 p+ w8 \
 254. Bit rate : 45 b/s9 Y: P/ C1 i, F3 ]& T8 _0 w- R. N
 255. Count of elements : 935
  ! d1 q3 Z' I: I/ f2 N
 256. Stream size : 27.9 KiB (0%)
  0 |* T( J( z. U' j9 Z5 D
 257. Language : Norwegian Bokmal
  3 D' o. V8 H% c7 h+ Y
 258. Default : No7 E( Q& u8 A! ~) @+ f
 259. Forced : No
  + }2 R" O) H( G0 c: b

 260. ' g8 Z( H3 P! o6 E2 X5 G
 261. Text #174 ^2 O7 T- B2 j2 b( R$ l
 262. ID : 19  U7 i. ]' h: B  J7 Y( V
 263. Format : UTF-84 Q$ O" G, A4 f) u- F! O. [
 264. Codec ID : S_TEXT/UTF8. D- t, v0 l4 A8 z5 d7 T
 265. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* ^& s' q+ D: a- P7 V$ m
 266. Duration : 1 h 23 min5 c  `- m1 z- q& u, {. }
 267. Bit rate : 41 b/s
  " m3 ?7 ^2 h7 b2 R
 268. Count of elements : 863
  7 {2 H, x$ F$ I' t" i6 u; A
 269. Stream size : 25.5 KiB (0%)
  , `% j9 @* ^2 }8 w$ t& y
 270. Language : Dutch4 y5 H8 H" b, R' c" _
 271. Default : No
  5 ~! X. R$ l5 ?! [# S
 272. Forced : No; b  |) H% W6 [0 V4 Y+ f

 273. ; {5 s* {/ I* q+ X, D. q0 s
 274. Text #18# o# c3 w7 ]" t* Q
 275. ID : 20( T2 r" g& U& \. g2 W3 _, u2 L
 276. Format : UTF-8" q2 L, [# U* D! ~# e! Z; i. s! ^& M
 277. Codec ID : S_TEXT/UTF8. ^  g/ p! F6 d) [
 278. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & J2 `0 S3 e1 v# j; w
 279. Duration : 1 h 23 min& {, S  O% @+ g! @3 B$ j* `
 280. Bit rate : 45 b/s
  : M2 X8 {* S% ^
 281. Count of elements : 9260 {" o. p' J; C/ Y
 282. Stream size : 27.9 KiB (0%)+ P$ a( N9 y) `4 s2 \/ B
 283. Language : Polish" [/ t9 b+ X- d; i
 284. Default : No
  - S9 p( p! Y8 Z4 r+ y6 ]' {- h
 285. Forced : No
  ( b6 R* a) x/ M2 e3 w

 286. : _+ f6 f0 k3 ^1 {9 n
 287. Text #19# x# O: ]) U9 [1 e5 @1 w( ]
 288. ID : 21* i4 C# R$ D: ^
 289. Format : UTF-8
  $ x, I, T7 r; Y* \0 u6 I2 ~
 290. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 A) X( H/ D# f1 {+ g9 d2 b
 291. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 h: M! T- x7 k0 s
 292. Duration : 1 h 23 min
  4 v8 n0 ?5 ^3 z6 i2 O4 ~( s' H! C1 `+ ?
 293. Bit rate : 47 b/s
  * i+ ~( |4 ]6 T  \" u% \
 294. Count of elements : 935
  5 l* b# n1 D6 Z, e
 295. Stream size : 28.9 KiB (0%)8 v) W7 E# P, @" h) V
 296. Title : European/ c& Z7 U) O* }
 297. Language : Portuguese& E& }" D0 U9 S
 298. Default : No" w+ E! ~& ^2 Q2 z+ Z3 n6 R
 299. Forced : No
  8 m) B  V0 ?: D% G

 300. 0 X( ^7 n& N1 W) i7 i2 U6 p
 301. Text #20
  * k! _: _3 n' R! l' J# {3 X6 A
 302. ID : 22( j0 n' ~* k5 L' C1 d
 303. Format : UTF-8& }. }4 w+ @+ ?, D
 304. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! G. T6 e% {1 a! w$ s) Q% v
 305. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 |, C) ~" ?- ]# j
 306. Duration : 1 h 23 min3 M: x  s6 M( b7 ]8 N
 307. Bit rate : 46 b/s
  + z# c0 p  [! C5 G3 p
 308. Count of elements : 937
  , M+ |3 g+ R! C( |2 C9 Z. w5 }
 309. Stream size : 28.4 KiB (0%)
  . W9 E9 P. U! I, Z$ H2 p, V
 310. Title : Brazilian2 D. o7 A( D. X) d5 S, o
 311. Language : Portuguese! h% Q$ s9 ^# Y9 X7 P
 312. Default : No
  3 q- }; c- L9 K" }, J; `7 o, r
 313. Forced : No
  7 e9 h* ~3 _% x6 Q0 I) m
 314. 4 V. k/ S3 l: N- @; e' e
 315. Text #21- f+ [3 \1 A. ^* C( a+ M, N
 316. ID : 23
  ! W7 l  I+ k( w9 |8 o% _
 317. Format : UTF-85 x! D% C% {1 p% g
 318. Codec ID : S_TEXT/UTF86 @7 W4 C0 j( @( q* t3 K$ O
 319. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 [/ p  N, M3 x' x- r
 320. Duration : 1 h 23 min
  ; }0 _4 Z, X) f" h$ r
 321. Bit rate : 53 b/s
  / h! S+ b; D; M) h
 322. Count of elements : 937( I( P/ ]2 p1 M7 x. y: T
 323. Stream size : 32.6 KiB (0%)0 @% s- J5 x+ ~' D- S0 P/ o
 324. Language : Romanian
  7 d8 S6 v% V) U$ t* |- Y2 m
 325. Default : No. \7 A- K1 e2 S) [( l' o
 326. Forced : No
  ; z7 v: m8 g4 U$ Q" v/ ^1 F! |1 }$ |
 327. 2 i* {$ ~5 P& l# q7 v
 328. Text #22
  7 p  E. c2 p7 v0 ]; I, r
 329. ID : 24
  $ S2 H5 B+ V0 y. u
 330. Format : UTF-8
  4 F+ Z8 g+ z& B7 d' [
 331. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - V& c7 o/ F) l7 t% b( u. x0 T1 @; `
 332. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . Y7 P- D7 B- ]
 333. Duration : 1 h 23 min1 t8 o3 ]1 j( @7 X( ^
 334. Bit rate : 71 b/s) h' o8 d8 v! a, M3 q1 @! v" Q9 U& }
 335. Count of elements : 935
  3 z) `6 z5 ^& N/ d5 Q  d$ S3 l
 336. Stream size : 43.4 KiB (0%)
  $ P+ c* h) I' J0 P; ?9 F; U
 337. Language : Russian4 r% \) s" ~9 f0 Z5 L4 i, \
 338. Default : No
  5 @5 b- Y  ~2 e: Z: M. G( a. h
 339. Forced : No
  ! l9 G. \) S2 ~- ~7 ^) ]% h4 d: Y5 P

 340. 8 U/ B% N' _) ?% \. a& N+ w
 341. Text #23
    Q" E- \, D: z# h  S
 342. ID : 25
  / W$ A) F# W( ^# k$ y( c! P
 343. Format : UTF-82 u/ d; {1 A7 P/ p& X4 `( _
 344. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ X6 S6 P; a. C5 |) B- J
 345. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" ?" Y1 r5 ?( d% P# ?7 `3 R6 k
 346. Duration : 1 h 23 min" U$ C* D% ?/ f" O& c: B
 347. Bit rate : 42 b/s) U- b7 ?: S4 `  |" D
 348. Count of elements : 937
  & C$ }7 ]/ I6 t2 H: k
 349. Stream size : 26.2 KiB (0%)7 E, u0 g$ ^5 P, ?# }0 B+ U2 p
 350. Language : Swedish
  ( u& \# ?" ?/ Q) M1 s
 351. Default : No5 F( m( G$ |, E1 {
 352. Forced : No' O/ z' [1 l3 @0 }
 353. . c- Y8 K) x; h. _% `" J' W7 i" P
 354. Text #24
  " b' {6 f0 Y, \6 L8 ^" c( E
 355. ID : 268 x( n, d: h1 N# p6 v( p! j
 356. Format : UTF-8
  ( S1 }; v" }4 V- E- |: i
 357. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # U7 H; \1 s6 i7 i, i) N* s
 358. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( I, g& T3 o9 o
 359. Duration : 1 h 23 min! g" u+ Q5 ]$ p5 ~
 360. Bit rate : 121 b/s
  0 m" ~' U" {6 w( J  v6 v. D4 j$ }
 361. Count of elements : 9375 T* G. f3 i6 h- v% |" J
 362. Stream size : 74.5 KiB (0%)/ j; Y+ L: r7 b; @
 363. Language : Thai
  * s2 [; P( ^; m+ ^' p* @
 364. Default : No( I. b( W1 I1 Z4 Z! q( K3 [
 365. Forced : No! u, P8 h. v. u) n
 366. 3 \2 f8 A- R7 d6 A& {9 _1 K0 l
 367. Text #25
  0 t, r6 ^4 l, s4 `3 t
 368. ID : 27
  ; A5 u  f6 H- S
 369. Format : UTF-8
  - {) _7 m3 C0 G  B3 |$ s
 370. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & |* F! j; @8 D2 F+ d7 U
 371. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 R8 s) k" c* L
 372. Duration : 1 h 23 min
  " W1 s7 z6 S9 [
 373. Bit rate : 45 b/s! Z7 Y- u- W& s( \' z6 Z" z) b
 374. Count of elements : 937
  0 K2 m  m7 l' H1 e0 C
 375. Stream size : 27.8 KiB (0%)
  8 K  j! o' l: x% z3 V+ |
 376. Language : Turkish/ j8 X1 ^/ S4 h
 377. Default : No8 ?# w) T$ e" ]' Y# i
 378. Forced : No
  % h7 B0 M7 |+ Q) S9 u

 379. 6 Z4 f: y' ?- A% T' `" o1 u' u3 A$ h
 380. Text #262 n2 o1 w- X3 x- ~, B& e* |; x
 381. ID : 287 `* s6 N2 S9 b
 382. Format : UTF-8
  ' K' Y0 h: J; F
 383. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 K/ Z& C: m+ r; `! y9 B
 384. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + Q. k- U: E4 Z* |
 385. Duration : 1 h 23 min
  ! T7 \/ |3 j7 ], y$ N1 K4 D
 386. Bit rate : 64 b/s
  ' J9 j2 k6 L' G; M1 I
 387. Count of elements : 931
  9 U+ K/ N  D. H' F5 h4 N
 388. Stream size : 39.1 KiB (0%)1 n+ i! c) T) \9 K/ ]5 G( Z
 389. Language : Vietnamese
  . F( d/ d- A- q  O3 _
 390. Default : No8 a5 R/ O* u$ h+ e* ~  {
 391. Forced : No
  0 J5 F+ Z7 E3 s$ }; y
 392. 9 k3 u6 V) q( M" ]8 x* m
 393. Text #273 s+ D# U9 H6 y
 394. ID : 29+ [6 b; v# n: F3 |& q. S: K
 395. Format : UTF-8
  3 l& j- m0 I$ T
 396. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 K" L& p9 Y. D
 397. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 r8 }* R: Y$ Q/ E& G( V
 398. Duration : 1 h 23 min
  # H( o4 k3 y3 g& m0 M
 399. Bit rate : 47 b/s. l1 W. j2 X. _0 `) S' y) @
 400. Count of elements : 9407 }" {, Z( j, c2 r% v1 y, P
 401. Stream size : 28.8 KiB (0%)
  / t! Q+ m. k5 ~% O
 402. Title : Simplified' Z4 f: ~/ X- o! _( w" t( v
 403. Language : Chinese/ a" I/ K: _. k* y& J, R
 404. Default : No
  5 O- D( \) {, l- f" ~4 M( C/ V
 405. Forced : No
  - s7 A( w( G& O/ z. \& b

 406. # n( h  s* ]7 T+ P; c+ Q! \
 407. Text #28
  - z1 \% Q0 h1 n2 i9 V3 r
 408. ID : 306 D) K. G* G3 X  h$ S; J, `- B2 c0 U
 409. Format : UTF-8
  4 J/ |' M! K* P1 i# F( u
 410. Codec ID : S_TEXT/UTF8) X  N. d+ J! m* g6 B
 411. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ \# t: b3 n- q) ~3 n
 412. Duration : 1 h 23 min
  , V- P  K7 a* @  z5 V
 413. Bit rate : 47 b/s0 T7 W& r. K9 j( j( n9 }: D
 414. Count of elements : 9315 N* C' a& C/ W2 k0 I3 I( w: L
 415. Stream size : 29.0 KiB (0%)
  ' Y7 e7 c1 ~/ P/ v" D, E
 416. Title : Traditional
  4 A, T% j+ c. V1 @
 417. Language : Chinese" L$ S5 X- u( \, }0 q" i9 k5 C
 418. Default : No
  7 i' p( C) Q* u
 419. Forced : No
复制代码

3 T1 Q+ A! ^! t+ L8 @) p& p6 P3 k; [2 z  U
% }9 X: P- o' i+ \- o
, P  w5 a0 L- S

5 _. `& [% m# y( ~- t, w
, x: L2 y$ W( L! s% s4 R& @1 |: T
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-12-10 00:03:49 | 显示全部楼层
高丽的古装片还是有点特色的,感谢分享
发表于 2019-12-10 05:51:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-10 15:10:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享高清版本
发表于 2019-12-12 20:09:07 | 显示全部楼层
这部剧还没看过,谢谢分享
发表于 2019-12-12 22:01:16 | 显示全部楼层
下载来看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-1-22 08:18

快速回复 返回顶部 返回列表