HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 423|回复: 8

[1080i] 韩剧:我的王国 全16集[自带中文字幕]My.Country.The.New.Age.S01.KOREAN.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-MyS 49.97G

[复制链接]
发表于 2019-12-9 23:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

& `* N3 G+ P/ E6 U! d                               
登录/注册后可看大图

5 k  P. o7 d: ]7 a
; v& z" v$ P1 j) j8 ?◎译 名 我的王国 / My Country / My Country: The New Age / 吾国吾土(港) / 我的国家2 s% C+ J! v0 I2 E9 k- R7 r% G( z
◎片 名 나의 나라
! d0 K& Y5 w' P. V- |, X◎年 代 2019
% |* P/ b! a$ }7 @◎产 地 韩国
8 @3 ]; f; y" C7 ?/ k◎类 别 剧情 / 爱情 / 历史 / 古装9 |" O& `4 J6 q
◎语 言 韩语
4 P9 J- y3 Y3 s+ N6 B8 k◎上映日期 2019-10-04(韩国)6 N9 a3 S, _( A/ b! G
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users& h1 U4 u2 S0 O: O  ?  M
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30352988/
/ a) R4 d6 c4 O$ L1 }* i! J◎集 数 16
/ f; \2 Z0 H* Y5 c* b◎片 长 60分钟% t/ b1 T7 u& g( b* ~1 y! D; ^/ t8 E
◎导 演 金镇元 Kim Jin-won
2 \7 U1 R3 g7 U' M. Z◎编 剧 蔡承代
) _* h$ p1 ~7 T! }. I: a; L4 F◎主 演 梁世宗 Se Jong Yang
0 V7 q! m5 C. [, N     禹棹焕 Woo Do-hwan
4 }) d" N8 Z2 T8 A; J, I0 m% I& A     金雪炫 Kim Seol Hyun$ `% L. e6 \6 Z8 U3 I& [9 c7 }
     张赫 Hyuk Jang
: x5 q3 J1 `6 f2 m" j7 G" p* J' U1 Y     金英哲 Yeong-cheol Kim
5 A# |- T8 w$ r# w" ~     朴艺珍 Yeh-jin Park7 r4 Z! |9 _8 W3 s
     刘五性 Oh-seong Yu
) C2 y3 z8 L# b& E0 {; ?" ^     张荣男 Young-nam Jang
# {: L& O0 q1 G2 K4 k     池承炫 Ji Seung-hyeon7 d4 h0 D( S; V. P5 H4 {. {! m# E
     李宥俊 Yoo-joon Lee) ]3 [5 z! S3 t) t  i
     金瑞庆 Suh-kyung Kim+ p+ W% d. O& f6 Q% F
     洪志胤 Ji-yoon Hong7 i' p8 }, y# z
     金东沅 Dong-won Kim
2 A" M1 v1 d" G, c; W     安内相 Nae-sang Ahn
6 ?& n" H$ w3 B  c     印乔镇 Gyo-Jin In
5 j8 k, o; R( f6 z0 C     曹怡贤 Yi-hyun Joo  d$ B9 G4 u( P8 z

. `! i& Z$ l* j& a5 X! p6 P9 {, E% d, c( ^/ C) G, a  U& ?
◎标 签 韩剧 | 2019 | 梁世宗 | 韩国 | 古装 | 张赫 | 禹棹奂 | 电视剧1 T. A. z+ _: p* F# b1 W5 K7 P

6 C, W, C2 V- \0 A1 l9 Q◎简 介  
$ }. l; n9 O& J7 u
2 U+ `# H+ C$ c" Y 《我的王国》以 14 世纪晚期为背景,正是从高丽王朝晚期进入朝鲜王朝早期的过渡时期,人们在保护信仰的同时追求权力。梁世宗(《浪漫医生金师傅》《爱情的温度》《虽然 30 但仍 17》)饰演的徐辉是一个在不公正面前决不妥协的战士。徐辉的好友南善浩由禹棹焕(《救救我》《疯狗》)饰演。善浩发奋图强通过军事考试,改变了自己的社会地位,但因误会与徐辉产生了矛盾。
 1. Video8 }, S' I  C! b5 Y0 u: ]  G" p
 2. ID : 1
  " E. h+ u4 G: u- K4 S1 S, U. ^
 3. Format : AVC
  7 K- O# D* _! ?9 @/ d2 X
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  ) M: S( U* Z8 B2 s8 g+ C6 Y) A
 5. Format profile : Main@L4
  6 F' _8 t, I! O- p
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  ' _  j$ r+ P& k
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ' b) ?# o& ]: m
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames  q: U6 ^3 g% i2 L, y8 N; s; M
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  . o+ t! K. f: U3 E/ e8 b8 \
 10. Duration : 1 h 23 min' J1 D4 j; l% F9 I+ q7 N% j
 11. Bit rate mode : Variable) j! Q- r8 E3 G& P/ B
 12. Bit rate : 5 800 kb/s) h* D# y4 O, \6 V, p" ?
 13. Maximum bit rate : 8 700 kb/s
  ! ]8 j& g/ n* I3 E: {& k1 H# `
 14. Width : 1 920 pixels
  + x2 }2 j: i  L6 [3 S8 d
 15. Height : 1 080 pixels6 U( X& I( ?; e, t# v2 }0 L, x
 16. Display aspect ratio : 16:9
  8 Z0 Q3 Y2 a/ F/ k+ C
 17. Frame rate mode : Constant
    o$ N; I4 D: V4 d! f
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS: }7 e! v9 [0 ~$ d
 19. Color space : YUV  k8 E8 b& Z+ z# x5 ?3 i4 o
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
    f' R. c/ j6 e3 H6 B, e. U
 21. Bit depth : 8 bits  A& e8 G( ~1 B- {- ?7 |
 22. Scan type : Progressive# g' b4 C  T: n0 [( l
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.117: Y3 h; o! A) _2 m' w/ B% \# e  S7 F
 24. Stream size : 3.39 GiB (98%)- d7 q; f5 q$ ]. v/ {
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  0 D$ R0 V) O3 {# O4 Z1 h. |( X
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=8700 / vbv_bufsize=11600 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00- ]0 e" J) S( b9 A
 27. Default : Yes
  ) N) ?: S/ y  w# f: M7 f
 28. Forced : No
  ' \) B, y- K, Y  u1 ?" ?& G$ U5 {

 29. & W9 J8 o! V, `, w, R# d* X5 S& w
 30. Audio
  & [% M3 Y9 Z! Z6 }" s. s# u
 31. ID : 2& ?, W# x4 u+ r$ {$ ^
 32. Format : E-AC-39 ^8 P: C/ l1 i! p0 t
 33. Format/Info : Enhanced AC-3
  * N! H$ X2 B- G2 @# V
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus% @4 q  r. r3 }: e
 35. Codec ID : A_EAC3
  1 V* f, w+ s1 b3 H  X- f: e/ E. P
 36. Duration : 1 h 23 min
  - k4 a7 G9 ^# c5 H" x* Q
 37. Bit rate mode : Constant3 X1 X8 @* g! k6 m) b
 38. Bit rate : 128 kb/s
  0 R/ i& @/ k# j! [- N7 \
 39. Channel(s) : 2 channels
  7 q. G8 f6 ^- b, a+ {& A0 ?; p
 40. Channel layout : L R, @2 j# C  q9 r, Z: W8 {( p
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  ! g4 p' X3 d+ k. p" v6 [" u/ [
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)+ M. s/ ^' p) F& [- `$ G* f
 43. Compression mode : Lossy8 x/ i' c* l4 S9 L# v
 44. Stream size : 76.7 MiB (2%), G2 e$ y( {& x
 45. Language : Korean
  ( G7 }1 p6 ^0 F" i
 46. Service kind : Complete Main
  6 d1 F$ j7 Z& `
 47. Default : Yes
    D% P4 I5 S- C+ g
 48. Forced : No
  4 y4 s2 c- h6 M& h2 t( C

 49. 6 U2 e) r1 `1 R8 u4 r3 }6 P2 j
 50. Text #1
  * b( F0 v5 ?7 R. X4 K; u$ ^/ o! Z9 \" U
 51. ID : 3
  4 V* W# t2 s/ i9 i' g( a5 Q' T
 52. Format : UTF-8
  - ~0 a+ H' _: ^, k1 j) g7 Z- l2 O
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / u  t# u3 K: b, ~. k& u5 d" s8 [8 o
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    i+ x; s! x9 U
 55. Duration : 1 h 22 min: F  p, V3 {6 t3 s/ Z
 56. Bit rate : 49 b/s5 s, d9 V8 V) f# h( g" s" \, W( `
 57. Count of elements : 937/ i& y( t- @* H* u
 58. Stream size : 29.8 KiB (0%)( u+ ~3 Y9 q: C7 T" Z, \
 59. Language : English
  4 [+ R5 m1 _. q9 p; c/ G* C! E: t
 60. Default : Yes0 Q' ~( G! ?. \* t  K
 61. Forced : No1 a1 g. x. _) z  @+ E. L3 u, U

 62. 7 B9 a# j3 A7 k$ g7 ]# ^5 d
 63. Text #2
  2 J" u7 I+ r8 N  t0 q
 64. ID : 4/ y  s" u( f) S0 u8 b
 65. Format : UTF-8% y( _7 e0 N/ E2 k" O$ y; C
 66. Codec ID : S_TEXT/UTF86 R' P, u6 c6 s6 x! O$ X, M$ Q
 67. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! C) J  {6 w5 ?+ D4 }7 Y9 d$ z
 68. Duration : 1 h 23 min
  + ^- I+ k1 L' g) n8 r% m
 69. Bit rate : 73 b/s
  4 @8 H9 t5 F( b( A
 70. Count of elements : 937% G) p  W+ [2 \  V+ M
 71. Stream size : 44.6 KiB (0%)
  1 w  O8 t; y/ W2 S7 o/ |
 72. Language : Arabic$ n/ y& c& m: ~3 P
 73. Default : No
  , G- }0 @( P& G* Z9 Y6 \% q
 74. Forced : No
  & ?: z# m$ t7 R9 q

 75. ( \& D9 e. }9 f5 ]# M- x* X
 76. Text #3
  0 N( t  @* G. p+ Q+ ~3 l! j+ g
 77. ID : 5
  ) O( n0 X2 ]5 H* {8 ^, y3 r
 78. Format : UTF-82 b' o  N0 A5 {+ c' ?" n
 79. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & |& E" [% {: N3 D" u
 80. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text- l) o  x. j3 d0 }, p9 A3 r4 Q
 81. Duration : 1 h 23 min0 ]" Z& T0 O5 e5 K. X  g" K
 82. Bit rate : 43 b/s# }% z1 \) d2 z3 C* e& g
 83. Count of elements : 937& E/ Q( ]! k- K- K
 84. Stream size : 26.4 KiB (0%)6 F3 T* j' y5 y2 ~5 A2 J/ y
 85. Language : Czech
  $ {& C, P$ Q2 E* _& Z6 x
 86. Default : No
    K' ]' R0 r% D, P4 N1 b
 87. Forced : No. A8 q$ y( V/ }+ U9 }! l' C. l
 88. * F1 E+ S) s2 R& c
 89. Text #4: A% V' @/ w; f- k* c  I5 b6 R
 90. ID : 6
  , y" Z0 A3 w3 d. t$ G* v- @1 i, r
 91. Format : UTF-8) _( _2 v; a: q3 C1 H
 92. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    z; O, t7 u! Z4 `
 93. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . m+ A3 I9 `- O' T* @
 94. Duration : 1 h 23 min# b- T$ d4 u! u% C4 X7 ^6 r- R/ M
 95. Bit rate : 46 b/s
  & M' _  U2 }4 L4 {, {
 96. Count of elements : 936
  ' ~0 G5 }/ Q- C, N; J4 W
 97. Stream size : 28.3 KiB (0%)
  ' s* ^) e7 h7 l" a6 l! R4 s
 98. Language : Danish+ R5 A0 D8 P' p1 _
 99. Default : No
  $ [) X7 s, v, w/ l( o2 t6 E8 N
 100. Forced : No
  8 }( Y: [( d) G5 D
 101. 6 @+ v6 v! r8 n& P: z( W
 102. Text #56 H( ~  c9 ^9 l9 B, N/ W5 @8 m; [
 103. ID : 7& r. z/ T! L' K: ^8 N4 g1 N3 R
 104. Format : UTF-8
  + K/ ^( R( R! R2 }0 H, |
 105. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 o" p' a( O% X, H
 106. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% d* l  h4 t9 _5 C
 107. Duration : 1 h 23 min' K4 ^. o) I! u& R/ M
 108. Bit rate : 48 b/s- b1 n: a: s" M) ]+ Z# L
 109. Count of elements : 9338 X: }$ }4 Z$ I$ v9 y- L$ L5 o3 r
 110. Stream size : 29.7 KiB (0%)# y7 ~. q& u+ q# G; y$ O
 111. Language : German
    \' j" J+ H, U6 l" @/ F
 112. Default : No  M! D: ~* E: q: @& [1 x9 C5 k
 113. Forced : No7 }7 @5 }  ^8 Q' G+ Z' v
 114. 6 D* {& X9 K& M* a7 \9 y0 Q6 ?! p; j
 115. Text #63 f5 v7 d! \9 m7 n
 116. ID : 8# ~) `* u2 Z4 `3 ~
 117. Format : UTF-8+ |8 Z5 A2 y! u# A! O% t/ n
 118. Codec ID : S_TEXT/UTF8! F* `0 a& N& o* d; d
 119. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + G# j9 D  A9 x
 120. Duration : 1 h 23 min! a2 T  W8 a* d2 f7 Y. q2 k7 j( O
 121. Bit rate : 78 b/s
  ' z2 p* X! Y5 {' q
 122. Count of elements : 937+ p- a; s& V9 V* E
 123. Stream size : 47.7 KiB (0%)4 g: O4 ?* }) K! a5 Y( K
 124. Language : Greek
  1 _+ q- G& Y; j* f/ ~+ t  L8 |" a4 w
 125. Default : No
  * E1 I0 j' v. V" M! j" y
 126. Forced : No( p- `) \1 q8 O' Q( {1 F

 127. : K( r6 b# u, H; p0 y) k
 128. Text #7
  1 k" b* l8 |5 m7 t! E3 H' `
 129. ID : 93 Y3 h( u0 V2 v
 130. Format : UTF-8
  9 a- x/ F# B$ D& {2 K- S
 131. Codec ID : S_TEXT/UTF80 l! [$ y8 P& }- B+ f5 ~( v% W6 \
 132. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! F2 J/ p' P( w- t
 133. Duration : 1 h 23 min& H; @; c: B/ j3 @% m& _- R6 u* \
 134. Bit rate : 44 b/s+ k8 k3 D7 T; v; x6 _' p3 w" z
 135. Count of elements : 936
  9 q; D0 @' g  G( E( k/ }' ?
 136. Stream size : 27.3 KiB (0%)
  1 L/ Q+ x  s( I. g2 y5 a+ k
 137. Title : Latin American
  / w; x- N4 t1 h: o  W. i: Y% z; @
 138. Language : Spanish2 U3 ^2 @6 ^: e. A  x$ a5 J
 139. Default : No9 |% G1 [3 p- }
 140. Forced : No
  % Q* g$ T7 A/ l0 H/ Z( E
 141. - u# Y) p- P2 U' D: o; o5 {
 142. Text #8
  " J, N  h+ s) ^3 @: R1 e+ v
 143. ID : 10
  9 I$ U; n2 G% ~/ w7 ?- r
 144. Format : UTF-80 v6 k7 h. E# F
 145. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 s  W. c  y3 ~9 T. f/ z
 146. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; p3 O0 }( S6 `0 q2 X) x8 ]
 147. Duration : 1 h 23 min6 Z8 j, o2 L  O
 148. Bit rate : 44 b/s
  , M4 I/ r1 U! f: F. A/ X1 ]
 149. Count of elements : 9368 Z7 r7 w0 m' t& Z; |
 150. Stream size : 27.4 KiB (0%)# {* g7 t! ]4 B) a7 l; o0 s# H
 151. Title : European2 O) e; t+ O8 a+ F
 152. Language : Spanish/ p, `' g. y( k3 M) k1 [
 153. Default : No2 T2 m1 L. s" E
 154. Forced : No
  ; r3 X  a3 f  k" e, h& p+ a  Y

 155. 4 T! b9 G% ^% C  A* l- o9 N
 156. Text #9& T+ K5 w9 a$ |! I
 157. ID : 11
  $ T. W1 n. \! J# _
 158. Format : UTF-86 z9 {4 W. x1 d. V" g0 \4 }, i* D
 159. Codec ID : S_TEXT/UTF86 g9 n+ P3 w, ~# u8 y9 i# `
 160. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 C' ]" t: U+ W% I$ C& c
 161. Duration : 1 h 23 min2 p- W' W1 ]; T1 E+ s
 162. Bit rate : 47 b/s2 t: x/ X! F' C; h# J
 163. Count of elements : 935
    q( Y6 d/ m0 n7 S% t
 164. Stream size : 28.8 KiB (0%)
  ' {8 s" @7 S8 c" E4 ^; F- ]& d
 165. Language : Finnish
  ; P7 [: \# V0 H3 B5 P
 166. Default : No
  6 ~" y; E; b/ b7 K: o6 v
 167. Forced : No8 q% T8 j  ~3 \0 x
 168. / l* O- ?% O6 u# m) j% [
 169. Text #10
  4 o/ _7 q* _4 i5 S
 170. ID : 12
  7 j9 w( \$ y8 F* u
 171. Format : UTF-8) |7 k6 T. T. B7 e9 k
 172. Codec ID : S_TEXT/UTF81 N) K3 Q5 t5 t. K. Q  T) p
 173. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& Y$ i1 E5 X! j5 b' v
 174. Duration : 1 h 23 min  v% }3 x7 r8 F  [4 A9 j4 M, x
 175. Bit rate : 46 b/s
  ( b5 N4 E' s- {% Q# b! R6 ?
 176. Count of elements : 9355 o: e+ `/ i6 k, E1 R5 q0 u% o
 177. Stream size : 28.5 KiB (0%)! ?" {' T9 f0 H+ C- e; {6 Q3 X
 178. Language : French8 f0 T2 P* T1 P, n" a) A
 179. Default : No
  0 ]& y/ H# V0 k: B/ @" J3 D) \1 ]
 180. Forced : No
  : ?" n" B5 A& @& a8 M. s

 181. 6 E* ]( z4 m2 r2 K
 182. Text #11
    D/ a, {& F% g* N2 d
 183. ID : 13
  1 x$ F6 z  ]( F9 `
 184. Format : UTF-82 b5 J" v1 ]3 ~
 185. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # @) t: t2 M- g8 I* W: y3 q( W
 186. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : S8 K/ V9 u+ o  |
 187. Duration : 1 h 23 min6 z- b" O, I# |6 A& a1 c- [
 188. Bit rate : 71 b/s
  * D. c: ?3 h& |$ O: f  }/ {$ J% P
 189. Count of elements : 937# k! E" N$ `& Z6 x. Q) x" j. K4 f$ ?
 190. Stream size : 43.6 KiB (0%)
  " _. {& G' l3 k  o+ L- l
 191. Language : Hebrew
  4 K7 @' ?. o) |7 Z  e; i4 t
 192. Default : No
  " A7 g5 a/ H' `3 C: s/ y
 193. Forced : No
  - I4 h7 Q5 |, ?- r1 m
 194. 6 V5 E: D9 M- K. p% }' b
 195. Text #12
  8 d! V' Q, Q; s: \  [+ D4 w' Q
 196. ID : 145 u% y2 S2 ?7 r% x
 197. Format : UTF-80 ^/ D/ [7 j" ?0 D
 198. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 A: h# H% K+ D; Z4 k: h, [
 199. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , v6 r% M# h8 J# n0 z# A1 w0 C2 S
 200. Duration : 1 h 23 min% @, x5 f- Y* h, K
 201. Bit rate : 45 b/s$ b% r% K- I2 |$ H, L
 202. Count of elements : 937' Y4 m# u! E! R( T6 V
 203. Stream size : 27.6 KiB (0%)
  ) K% p- m7 P" {9 M$ @, k/ [5 y
 204. Language : Hungarian7 K. f- D9 |' k) m: T$ J9 U
 205. Default : No6 c# |9 p! |+ {5 n) [& k
 206. Forced : No
  : {( T' [' a4 j% e8 Q; ]

 207. 8 S; b- L0 k1 a4 ?" p& L
 208. Text #13
  ' F& R/ M  k2 q( I/ I7 P4 I
 209. ID : 15
  8 G% i) {) L0 m! E5 D
 210. Format : UTF-87 H+ D; T4 @/ o
 211. Codec ID : S_TEXT/UTF86 ]: ?- Y' k1 s# G7 X; C1 ]& O
 212. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : C2 C1 Y1 r% c+ B. ^
 213. Duration : 1 h 23 min
  6 z: Z/ B& w! w' R) y5 i
 214. Bit rate : 45 b/s
    B: W9 |  s8 n* }, s' c9 H
 215. Count of elements : 936) f. L* |3 n# j* ~) ?* L
 216. Stream size : 27.9 KiB (0%)
  . x2 k; p( z% ]3 s) C4 Q4 q" q* v. n
 217. Language : Indonesian
  ! i/ e! ~  {1 K! n) Y2 z
 218. Default : No
  + h5 [& v. @% Q0 C1 `
 219. Forced : No
  9 x" B, X. T, {( H. D3 M, L4 R7 ]

 220. * u9 `7 w9 x' R/ d
 221. Text #14& E! `! x4 l2 H8 b+ X  e
 222. ID : 16
  4 x$ i& K  ^1 z5 z; r# h8 A8 r
 223. Format : UTF-8* n+ c5 Q5 ^& B8 @4 e$ E8 K& g7 J# Q
 224. Codec ID : S_TEXT/UTF86 n4 A) ~$ [3 ~1 d# P; N
 225. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. [- b0 J4 ^! i7 N2 B
 226. Duration : 1 h 23 min
  0 R! s% ~; U+ \" Z! F9 }
 227. Bit rate : 46 b/s2 v5 [/ i. T4 Y$ {$ s+ C
 228. Count of elements : 937
  ! N2 ~" y, E: F5 z) `
 229. Stream size : 28.6 KiB (0%)' K! l* Z, \; U" d- N. d  F3 n
 230. Language : Italian
  . f3 X, E% d2 C. o( }6 C/ A
 231. Default : No
  ( X+ O: t' q! ^2 T/ Y
 232. Forced : No
  , K' L' M$ j4 U+ `. a6 F* m+ h
 233. $ W7 ~% `/ O/ w) |  X
 234. Text #15# p) v  b0 T3 M# I* Y5 y
 235. ID : 178 l/ d) h" W& x) `4 z3 n" k
 236. Format : UTF-89 L, S! ^5 F& a0 x* c- N6 ]- A! H
 237. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * u) J& Y0 u7 J7 x  c1 W
 238. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* w7 y; J% ~7 C; s1 ]& c1 {
 239. Duration : 59 min 50 s
  ! }& j( p1 n. f- X3 H/ B. U1 U' `
 240. Bit rate : 0 b/s, @- z1 x8 p$ T4 e$ ?
 241. Count of elements : 6! x9 Y+ F0 ~7 G0 f, }  N# s
 242. Stream size : 121 Bytes (0%)( ?, c9 v% W4 X4 m4 F) L
 243. Title : Forced
  3 \% N( J7 U% p/ `3 F4 Y
 244. Language : Korean
  + i" s+ g1 o! I* R1 \- g
 245. Default : No
  * z: ?" A+ ]7 {
 246. Forced : No) O" \% V3 R4 x$ I( G4 j

 247. 2 D# p+ {5 X3 v$ x% q6 @
 248. Text #16
  - y, @1 H' D- v/ S7 }1 u
 249. ID : 18
  & L/ W0 o& c1 z1 Y9 [1 T9 R5 M$ W
 250. Format : UTF-8/ j5 [' _. i6 V9 f$ h) {- X
 251. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 S2 G3 I6 y9 u! u. D
 252. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! |5 O1 w+ L, V
 253. Duration : 1 h 23 min* h( _1 Z1 a. R7 s1 F7 M
 254. Bit rate : 45 b/s
  $ ~4 o+ ]% f7 G2 b* t- F
 255. Count of elements : 935
  & h0 Q/ w1 H2 m6 k8 I* Y  j
 256. Stream size : 27.9 KiB (0%)5 I* G+ W) t. l- R
 257. Language : Norwegian Bokmal
  ; f5 }- F5 \+ r. K) e, w
 258. Default : No, b3 F2 n) A" \. q' F' n
 259. Forced : No$ R; g( U# X: [" v% s

 260. 8 d+ r; ~" _. f8 x3 |9 K
 261. Text #17
  ' Q  J1 S) {7 K$ \
 262. ID : 19$ e$ _  M  t1 l8 b, ~9 k
 263. Format : UTF-8
  9 v: w/ \- v6 D
 264. Codec ID : S_TEXT/UTF8! R# x" U0 g8 @
 265. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 A  g" ~0 E7 {2 U0 {0 t3 o
 266. Duration : 1 h 23 min$ R, Z- ?( C+ N2 m9 J  E
 267. Bit rate : 41 b/s& @/ j# [, t" o; z: k- }6 N
 268. Count of elements : 863  A) ?% H9 x$ s# r4 b3 v4 b" S7 O' g
 269. Stream size : 25.5 KiB (0%)
  : l. O( ]: I8 A- Y; ?
 270. Language : Dutch
  - l8 Y. c$ z3 F! P
 271. Default : No0 Z7 m: }0 I& y& |
 272. Forced : No
  - z4 R8 x; @2 Y

 273. / e! P5 y# h1 m: F$ n1 e
 274. Text #18* ^7 P6 q! T4 ]( p: j% @
 275. ID : 20
  8 h; S  a+ k1 z! d0 P5 ?
 276. Format : UTF-8
  # X; [* O' n% p& S! N: I' x
 277. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 }  _1 n! \9 @' H
 278. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% m* S2 v; k7 P3 e) [
 279. Duration : 1 h 23 min
  ! M/ A! |) p0 ?2 m+ S: k- Z2 h
 280. Bit rate : 45 b/s- s8 C+ q! [) R# R
 281. Count of elements : 926& ]3 r2 V+ Y! ]: B9 k3 U' x
 282. Stream size : 27.9 KiB (0%)* v9 a0 x% P: }5 W5 o" I/ \8 K; j
 283. Language : Polish
  4 o( r# g" k1 T# _$ L2 K
 284. Default : No
  # p1 d" k0 l4 _4 e5 P6 x
 285. Forced : No" W1 q/ i5 R! H8 n! K7 n. P! e+ b

 286. # I4 z+ H4 @) |+ {; v# G  [
 287. Text #190 g3 v! D/ T- `: P* h0 D3 v
 288. ID : 21
  7 y0 p) Q# U) i+ t  s; o+ C: @
 289. Format : UTF-8
  - Z! P# `: ^6 i/ l' p: ]8 ~0 h% N
 290. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * g0 P, P( w2 q3 t4 y
 291. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% P4 A, u1 O2 k% P; ^6 p% C
 292. Duration : 1 h 23 min
  9 q* Q9 s- S8 q6 N) E
 293. Bit rate : 47 b/s
  & ?9 L3 ^& l3 _: L% t9 G- Q) _- a
 294. Count of elements : 9354 S  J2 T$ W/ E8 K" d+ E
 295. Stream size : 28.9 KiB (0%)  N; O& w7 F: Z4 N
 296. Title : European
  % A( }; Y" H8 _7 Y
 297. Language : Portuguese
  + D+ U& q' J- R7 ^  R
 298. Default : No
  ( f3 T  `8 h. t4 `& s7 e' E
 299. Forced : No
  1 p5 \2 K; d* h  O

 300. # }: H7 \- f2 U& X, ]# X' T
 301. Text #204 [5 I5 S9 {1 H' S
 302. ID : 22
  4 S% i* }; o4 i! R+ H
 303. Format : UTF-8
  $ l$ V7 M# n9 \8 ~4 _
 304. Codec ID : S_TEXT/UTF82 w' R0 ?3 _" c3 t, C8 A
 305. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 y1 r8 B& z) L1 i. }
 306. Duration : 1 h 23 min1 f8 f$ m2 o; j- s! j
 307. Bit rate : 46 b/s
  1 `5 O( ]8 E: p8 ]& Y" E
 308. Count of elements : 937
  " s& J, w6 F  Q' A
 309. Stream size : 28.4 KiB (0%): z( {2 u) R* v! N1 \* U
 310. Title : Brazilian
  + ^/ u0 c) t2 D
 311. Language : Portuguese
  8 ^$ \) }- X4 e  x' B6 U
 312. Default : No
  * S; ^9 h. C3 X' j) Y8 w
 313. Forced : No
  - m4 ]% m7 r& d

 314. 8 e' v" I9 h" n, y
 315. Text #21$ Z1 I3 V5 W6 E8 f
 316. ID : 239 `, ]/ v2 U; H1 C/ k
 317. Format : UTF-8- j1 c1 Z9 Z: q
 318. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; s, `! C: {. w% m4 [4 H
 319. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ ~7 V2 F  p( c; s- }. ~
 320. Duration : 1 h 23 min
  ; a  M/ s* J. S  u# t
 321. Bit rate : 53 b/s
  . ]9 n0 E+ o0 t7 l* ?& O8 ^
 322. Count of elements : 9370 P, T6 J2 q. }0 n6 I$ a
 323. Stream size : 32.6 KiB (0%): {4 Y3 x4 \4 J5 R
 324. Language : Romanian
  3 c1 O, U7 H/ j2 v0 o2 r
 325. Default : No
  1 o/ H  t8 {4 l3 ?4 z6 N) e
 326. Forced : No
  + O9 p2 n- }: ?- h; c4 ^& e8 j! D

 327. 3 W" C+ ~' r" g. K# \
 328. Text #22
  ; Z% \% J2 x+ G
 329. ID : 24
  , O! K* B" j% W1 B* X: N+ R
 330. Format : UTF-85 `. Z" C8 a! c& ~7 g. G
 331. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 T  R$ }+ j* c1 j# x& M8 \9 c: P# f
 332. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" x6 S& b2 T, \8 z
 333. Duration : 1 h 23 min- E6 y" x, Q. B; Y
 334. Bit rate : 71 b/s! Y8 _% }1 u. g) H4 f  p6 h& }1 w
 335. Count of elements : 935. T& g: ?- ?3 D; }
 336. Stream size : 43.4 KiB (0%)$ S+ c, j' C8 v9 W! `8 a
 337. Language : Russian# T8 {) @+ @% G3 Z8 x  _( c
 338. Default : No
  ; I- N+ P) _7 U6 l, B/ q
 339. Forced : No
  $ `; B1 T/ u' y
 340. ; H2 B: W& s$ u, b6 |' N' n7 K
 341. Text #23
  + ~+ B3 J/ ]. x8 S, x
 342. ID : 25
  7 Z( t' k+ u5 c4 S7 q
 343. Format : UTF-8. @) Q( J! v! k4 {0 S
 344. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # ]) x" c# {' @1 Y/ m, c
 345. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& O+ D- B3 M; n  Z; Y# M' A, T
 346. Duration : 1 h 23 min5 H& F! r! g* l* E2 g
 347. Bit rate : 42 b/s# F% l& {8 L! T2 N" d
 348. Count of elements : 937
  . _+ i3 [$ G: K/ H0 @6 o0 R
 349. Stream size : 26.2 KiB (0%)% q0 T4 k: |: J* G3 [+ ~( Y; Q
 350. Language : Swedish0 O. ~3 F; D& `. |2 k! b
 351. Default : No# Z7 \) P: H" Q+ B$ S
 352. Forced : No1 z( w/ X" {4 ?# v4 n
 353. 6 Z2 Z, B# Q9 d! p% M2 `3 I
 354. Text #24" N4 I9 K2 V9 p" E+ u7 \* e: |7 X) W
 355. ID : 26
  0 Y; c( ~1 L$ w, P: f7 H6 Q
 356. Format : UTF-8
  4 K+ Y0 D* L  d+ e- d# d: s' K
 357. Codec ID : S_TEXT/UTF82 s8 O) M7 v) d
 358. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - d# d4 m" i# a% L$ S( n
 359. Duration : 1 h 23 min( S' \. S% U& H1 s
 360. Bit rate : 121 b/s
  2 n3 T. U. }% S: o3 R
 361. Count of elements : 937
  : X) {. R3 H+ A  l4 b5 _
 362. Stream size : 74.5 KiB (0%)+ F) z. h( k$ h8 B" g6 R# S
 363. Language : Thai
  3 a) s/ [, M  o5 @% d' L1 w
 364. Default : No
  0 c( Z5 v2 J1 Q% x
 365. Forced : No
  4 d* [. A  `' S0 _
 366. 7 j) M+ M  X! i8 Y/ j6 c6 v
 367. Text #25
  - }* d5 F& E8 z, ^5 @
 368. ID : 279 A3 P$ X1 Q  F+ Z2 ?
 369. Format : UTF-8( C, a$ [. Y/ L/ v! i$ ^
 370. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + g4 f4 i9 a; d" C3 f1 m
 371. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( O  [2 Z0 r( i" j
 372. Duration : 1 h 23 min
  ; P- o5 d8 X1 }- G- O3 ^! x
 373. Bit rate : 45 b/s5 X) \" P( U" k
 374. Count of elements : 937* }4 D6 S* U5 [' M& x
 375. Stream size : 27.8 KiB (0%)
  * _& o/ j7 ]7 E3 O1 h) n5 ?- y
 376. Language : Turkish: s2 D% k! e! o% s; t$ a
 377. Default : No
  % s3 b, r$ G( X7 p
 378. Forced : No/ X* p0 @" [1 V. m0 _  x
 379. # k) L5 Z1 h7 W5 D
 380. Text #26
  2 c# |2 R9 V# ~" {9 u- @
 381. ID : 28
  * W8 K& C, n. |  X
 382. Format : UTF-8
  ! y9 O3 N" s# @# W# E! o1 W* g
 383. Codec ID : S_TEXT/UTF8" M9 g6 j9 N  |* x% k- l
 384. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 s' d# A- Q" S; C+ `$ l
 385. Duration : 1 h 23 min
  - m# y* N& V! i3 L
 386. Bit rate : 64 b/s6 b+ [9 g& n' f9 F8 k9 t/ o7 {' }
 387. Count of elements : 931+ B. u7 Q6 `8 ?0 H5 G  y) g  D
 388. Stream size : 39.1 KiB (0%)
  5 W. @: z) x( B5 d% S
 389. Language : Vietnamese- z, z, q- Y' A" @" f4 r3 p
 390. Default : No, t1 S) }3 X( p) \5 r/ D
 391. Forced : No# R( b3 m* S, U

 392. + i6 Z" M. F+ _8 b3 A$ p
 393. Text #27/ k/ x& {6 x1 d6 x7 j6 [+ p  t
 394. ID : 29
  % R+ r1 p. j! d% `! a8 F
 395. Format : UTF-8  {; {4 h" u0 x; j
 396. Codec ID : S_TEXT/UTF8" C) o& M8 \$ F; @* e0 s
 397. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& w: k* @" r% q  k% d. K7 B
 398. Duration : 1 h 23 min* ~  ^* r/ {# a! I# }* r6 }
 399. Bit rate : 47 b/s5 \4 i' Q% U  }5 V! A: Z
 400. Count of elements : 940: D9 A( M( E) [
 401. Stream size : 28.8 KiB (0%)7 a$ R! H0 v+ Y
 402. Title : Simplified
  0 ?9 I; |* n8 P' ~) ~+ j( \
 403. Language : Chinese' j% S* g; F  e2 U1 R& R
 404. Default : No) W4 ?- A/ T8 ?2 C
 405. Forced : No8 E% l. M, t7 k) J
 406. % [! Q" T5 ^/ |0 X7 O- \
 407. Text #28) y& o5 Y3 s$ H) U. V( p$ r
 408. ID : 307 A$ y4 B8 n9 T
 409. Format : UTF-8
  . `( G+ ^' z7 {
 410. Codec ID : S_TEXT/UTF86 q; h9 ~. k0 }
 411. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* c9 h; z5 X! r- b' J2 J
 412. Duration : 1 h 23 min4 \7 Y# y4 ~% [: o9 G9 P
 413. Bit rate : 47 b/s  ]1 \! {) j6 r
 414. Count of elements : 931
  4 k9 [6 W  @- V8 W: {4 x
 415. Stream size : 29.0 KiB (0%)
  ) @: w4 `$ f0 ?- v' W4 S
 416. Title : Traditional* \. Y- W% H# R/ p% |# I; Z
 417. Language : Chinese) d! T' q5 @! }8 y6 ^+ s
 418. Default : No2 j# U4 B6 X4 I8 k
 419. Forced : No
复制代码
# g5 W4 m" U2 [- i& o# V& Q! `
, s0 Y/ X! L( v( Z5 @
, G: N+ ~  e" ]) g
. m$ A/ O$ b/ z& j* b2 f

. i& f2 Q: P5 |; g, {& W3 K6 C! L" ]! H6 I1 |1 r( u% W' E, x( t
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-12-10 00:03:49 | 显示全部楼层
高丽的古装片还是有点特色的,感谢分享
发表于 2019-12-10 05:51:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-10 15:10:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享高清版本
发表于 2019-12-12 20:09:07 | 显示全部楼层
这部剧还没看过,谢谢分享
发表于 2019-12-12 22:01:16 | 显示全部楼层
下载来看看
发表于 2020-3-3 02:40:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiailsz 于 2020-3-3 03:01 编辑 7 T# V6 A6 A/ y  W: a" `- U

# I* F1 J( E" A# K$ B谢谢分享,历史剧还是别有一番味道 没种了啊
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
雪炫演技越来越好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-5 15:56

快速回复 返回顶部 返回列表