HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 787|回复: 20

[1080p] 人民英雄[粤语 英文字幕]Peoples.Hero.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 7.45G

[复制链接]
发表于 2019-11-9 13:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

( y6 x8 W7 J! x1 M; J! P  E& I6 c                               
登录/注册后可看大图
; O7 B( c/ m  @; p) w- g

7 Z& u' J9 ?6 _! }◎译 名 People's Hero/银行风云(台)
: K$ B0 {1 {" j1 l, ]◎片 名 人民英雄
+ m0 v. G* h8 U2 f3 M% Q. a( z◎年 代 1987, g; H/ O2 Y; t" _/ b
◎产 地 中国香港
+ ]+ c6 j0 s3 v# v' }5 ~◎类 别 剧情 / 动作 / 犯罪
! k7 x: k& L4 }7 \4 j' t# [1 X◎语 言 粤语
7 X5 c4 V! }  u- t◎上映日期 1987-12-036 T1 Q: ~4 ^7 j
◎IMDb评分  7.1/10 from 264 users9 [& l6 d" o2 d  s. a: @
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0093845/$ s$ Q6 @6 {' m$ y) v  G
◎豆瓣评分 7.8/10 from 5,152 users
8 I% s5 y/ U' ]' E) s- Z7 N, Z9 A% Y◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1304753/! Q9 \* x0 S$ A  \. B4 Y) o6 u
◎片 长 82分钟
" p& Y' [6 ]3 v3 x) ~& d◎导 演 尔冬升
7 G  E* \  k% K/ h: v/ A# z◎编 剧 尔冬升 / 李百龄 / 关耀荣/ X/ }5 O' w& ]' v
◎主 演 狄龙& _) ]' R4 W' b" t& S# x- R; N
     梁朝伟, Q0 B/ h9 h' A( Z: f7 g5 B
     梁家辉: y$ U  `! G5 q1 G, v
     金燕玲1 X8 e8 H1 C5 U9 o$ n& [) |5 |
     秦沛
& C, S/ i( e) s1 H, u     黄斌
- k9 R+ x9 _' {8 i- m7 z     林保怡: F$ ]) i' i3 m3 b0 ?: r
     江道海! l( }* ^0 ^# S% _0 F8 O9 e

1 W3 x9 V. f" r* }% ?1 o$ r◎标 签 尔冬升 | 梁朝伟 | 香港 | 狄龙 | 香港电影 | 梁家辉 | 犯罪 | 金燕玲3 \0 l7 x$ J) s6 m9 l

1 U5 q1 M2 A2 x: _◎简 介
2 L1 b7 U/ w1 I* u0 ?; U: ^- Y: R3 D
 一个平静的下午,神色紧张的青年阿小(梁朝伟 饰)与老妖走进了一家银行,他们为高利贷所迫,计划打劫还债,然而老妖突然病发,阿小慌忙之下泄露歹意,不得不仓促上阵,打伤警卫,将银行职员与顾客扣押为人质。岂料在人质中,居然有一名警方重大通缉犯古何阳(狄龙 饰),古何阳曾击杀警察,为警方所恨之入骨,他本欲逃离港岛,眼下却不得不从阿小手中控制了银行的局面,闻讯赶来的警察们将银行团团包围,古何阳的老对手陈警官(梁家辉 饰)到场,试图与古何阳谈判换得和平收场,但警队众人只想将古击毙。被困的古何阳执意要求带狱中的女友(金燕玲 饰)一同逃走,但是女友真的出现时,紧绷的情势迅速发生了变化……
7 a+ Q7 u' l/ x8 f# ]& g4 _; M 本片翻拍自美国影片《热天午后》。
! L$ r! J+ N; n. q  c& i6 n6 g/ O. R9 J8 j" s1 P) R8 h% M/ `5 h
◎获奖情况* M& S  I$ E7 u. r
9 P' k4 S0 b8 w$ f0 g. V
 第25届台北金马影展  (1988)
- Y7 s  G/ i! J) V2 W# y" M% E 金马奖最佳男主角(提名) 狄龙
- l+ X. F( h9 ]3 f% M0 w9 ]4 { 金马奖最佳女配角(提名) 金燕玲
9 h7 X( J0 C. M8 ^& } 
3 G% w3 }* E3 f& R7 Q 第7届香港电影金像奖  (1988)  f1 k+ `$ u/ F% f( M
 最佳男配角 梁朝伟
4 W0 o4 x- K/ R3 i& W 最佳男配角(提名) 黄斌
* O) p( O/ g" I3 r9 | 最佳女配角 金燕玲
 1. Video  B) M0 D( R, c" K% C7 P* L3 ]
 2. ID : 1
  # h, {( R+ U6 L1 A7 u) ?
 3. Format : AVC0 \: Z2 Y8 f3 C7 K' D7 G. i: i  u* S
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  + B" z+ X, U- _
 5. Format profile : High@L4.1
  2 Z" ~- m1 ^/ Z+ F: d* X
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames$ ?9 N# F3 M+ O1 v. t0 G) d; e
 7. Format settings, CABAC : Yes+ \! l3 S% T* r) l5 Q
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames) ^. {0 T) {# F) s" b# x
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  2 U9 V* F+ W- ]( {7 V4 P6 J" a2 [
 10. Duration : 1 h 21 min
  " S, ?4 L4 s- D2 C: ?+ |1 ?& _
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  ! y5 E$ g9 l; c( G; d% Q) i
 12. Width : 1 920 pixels
  9 }; {0 w/ N0 e* \* Q% H
 13. Height : 1 080 pixels
  % {+ v8 I/ W& w% _8 u$ X' s9 t
 14. Display aspect ratio : 16:90 i5 q9 X' N4 {
 15. Frame rate mode : Constant
  6 y( i* q$ w. i0 ~
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  . M! a9 s. N5 R' n( L7 s8 D( T
 17. Color space : YUV
  ( M3 ]* m: |, o: o5 R. ]$ J7 D
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  ) s# Y! I3 C$ {6 I
 19. Bit depth : 8 bits: H4 Y3 I' Y* B( h; Q
 20. Scan type : Progressive
  . s/ {* T! E6 y% f
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.2314 Z, M  T, _' I1 P) ^7 R3 y
 22. Stream size : 6.59 GiB (88%)" ?/ ]; H6 P5 q' T/ X
 23. Title : Peoples.Hero.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  $ r1 q* H  Z% a# H! ?0 i" a
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa86 `! B9 }0 ?6 X; ~+ V1 O
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  ! B  H5 V0 D6 u2 ]% P$ m1 u, Q
 26. Language : Chinese3 c! L+ M7 x* y, d  U/ ]* R: T
 27. Default : Yes6 {1 b/ H" f* j. v
 28. Forced : No' a4 g  w9 |, Y6 t- H2 e* C7 A
 29. : D6 K% Z3 u/ a6 ?
 30. Audio) o7 h! n/ b8 l, h
 31. ID : 2: |' u, q% e+ q5 y
 32. Format : DTS
  1 r! r: }' z/ e) t6 K
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  , m' \. \6 k4 d' x9 e
 34. Codec ID : A_DTS
  / s9 I2 i. Z4 B- w& R9 t' _
 35. Duration : 1 h 21 min
  ; |* D$ o  @( k% d" V7 I: R5 H" N* ?; U
 36. Bit rate mode : Constant, ~+ O# Z. O  ?, x& i8 a5 F% L
 37. Bit rate : 1 509 kb/s2 [4 I$ H0 a1 F7 B$ X% P
 38. Channel(s) : 6 channels! F& K1 t  ^! k3 a( B
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE
  . f: O; h3 H( [4 u
 40. Sampling rate : 48.0 kHz: B$ C- s+ p" Z" \
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF). Q* A, o5 m8 l( [3 W
 42. Bit depth : 16 bits/ ?/ s$ K/ B8 m
 43. Compression mode : Lossy, x$ p1 D7 ]# O, d4 i
 44. Stream size : 885 MiB (12%)
  0 N  }# Y2 o$ I; l: A4 n7 F# o  a
 45. Title : Peoples.Hero.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  8 k" h' s5 C: Y; h( U2 H* Q
 46. Language : Chinese2 R! e+ ]9 Q) x. P1 {  u
 47. Default : Yes
  % h- |1 p* t( [
 48. Forced : No
  5 ?! j: y3 ~: C# V, ^
 49. & T. S  ~0 S" N/ g$ ^+ t6 ~6 T
 50. Text
  6 m8 G& t3 v- s5 M( |2 K
 51. ID : 31 q0 G6 e5 X! k+ O1 O7 k
 52. Format : UTF-8( _4 D! K% r- f" W1 Q
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8' v2 W' e$ }$ [2 V9 z* p  L
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 H2 ^, I- ^4 z2 T( g
 55. Duration : 1 h 18 min5 V; W9 [2 H: Y& `' h5 ~) C2 ~$ j
 56. Bit rate : 50 b/s+ d6 |/ r* Y2 @
 57. Count of elements : 10427 B; A3 O7 F7 q8 K! L% W5 ^
 58. Stream size : 29.3 KiB (0%)
  / C' @& E, M' O8 b
 59. Language : English
  & t8 O' O5 D4 [* |2 i
 60. Default : Yes+ e  O! V! c+ ]- Q1 ^
 61. Forced : No
  % d% h- E1 T! G9 y
 62. - o+ L1 X9 A9 z) b, O. [3 E( F
 63. Menu
  ( K! d: u0 ^. w9 b! }9 O" \
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 014 o) u( D; ]& E) W: m6 y- ]
 65. 00:04:50.916 : en:Chapter 02* P& T4 a- P5 q* _$ ?  `& i8 d
 66. 00:13:25.625 : en:Chapter 03
  6 C& A( K# I8 C- S7 f% ^6 V
 67. 00:20:41.083 : en:Chapter 04+ l: P7 M- D$ P3 P( z7 z8 e; m- l
 68. 00:26:46.250 : en:Chapter 05
  3 s/ Q2 ]. Z1 d/ c
 69. 00:34:30.208 : en:Chapter 06; {9 n5 _1 X$ S. W6 Y. f
 70. 00:40:44.458 : en:Chapter 071 t' I  c6 f  H% K9 h
 71. 00:46:34.833 : en:Chapter 08' b4 r% x) N' g  G3 o' ]- @! M
 72. 00:52:41.291 : en:Chapter 09
  - A" _; W! l- k/ V9 J! r$ C
 73. 00:57:05.041 : en:Chapter 10; q+ L4 @6 I; ^4 G
 74. 01:05:34.875 : en:Chapter 114 t# [7 E1 l+ W/ g  O& e% t
 75. 01:13:34.250 : en:Chapter 12
复制代码

# \$ I+ u5 J6 O$ S0 t3 J0 T/ b8 \

$ S3 c; @7 `) s9 q# w8 Q7 r
$ y6 X+ ]' U- ]3 u9 f
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-9 14:17:31 | 显示全部楼层
还以为《人民的名义》系列出新作了
发表于 2019-11-9 15:35:28 | 显示全部楼层
那时候好年轻啊
发表于 2019-11-9 16:59:02 | 显示全部楼层
梁朝伟早期的电影,谢谢分享
发表于 2019-11-9 20:52:40 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,辛苦了
发表于 2019-11-10 02:32:04 | 显示全部楼层
这修复效果很牛啊。化腐朽为神奇
发表于 2019-11-10 06:46:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-11-10 10:07:56 | 显示全部楼层
这个的确不错
头像被屏蔽
发表于 2019-11-10 16:20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-11-11 12:55:57 | 显示全部楼层
这版本很清晰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-6 22:07

快速回复 返回顶部 返回列表