HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 233|回复: 11

[1080p] 卫斯理传奇[粤语 英文字幕]The.Legend.of.Wisely.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8G

[复制链接]
发表于 2019-11-7 22:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

$ b( X' q. ~+ s) f                               
登录/注册后可看大图

! j. }/ [& T+ F: \9 P+ ^5 A! m5 N% h) t
◎译 名 卫斯理传奇/The Legend of Wisely
# `. N/ F" ^7 z1 v+ X◎片 名 衛斯理傳奇) M8 t3 ]; n3 `6 H- E7 _' C
◎年 代 1987( w9 s5 K+ ]+ O0 O4 ~
◎产 地 中国香港,西德
+ S7 \, m/ r: z: I◎类 别 动作 / 科幻 / 冒险
7 o' y( Q8 w9 S3 Y◎语 言 粤语2 [. y0 Z. Q% p
◎上映日期 1987-01-22(中国香港), m. g% ~; r' H( c: s" @
◎IMDb评分  6.3/10 from 290 users7 F3 @0 I% P1 D4 S$ O9 c( ]* j
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0090302/! z3 z( v  n* u* t
◎豆瓣评分 6.6/10 from 3,422 users0 R7 }0 @, T5 N, d
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302799/$ y" p" ]9 v# ~+ j
◎片 长 90分钟
) C# |" h, d. M- m- V◎导 演 泰迪·罗宾 Teddy Robin; ~+ y% h7 k) @5 z+ X6 K
◎编 剧 廖坚为 Gerald Liu / 潘源良 Yuen-Leung Poon / 郑忠泰 Philip Cheng7 V9 ~+ L% ?( g
◎主 演 许冠杰 Samuel Hui- p( r. t- V4 O
     王祖贤 Joey Wang
& _5 E$ b- Y9 a+ j# _     泰迪·罗宾 Teddy Robin7 n) ]$ Z9 y* `1 V3 U; j, _4 V
     狄龙 Lung Ti9 s4 k% B; \0 N+ ^1 E' V$ W1 B# N! N
0 l# C( a: C: L
◎标 签 香港 | 科幻 | 王祖贤 | 许冠杰 | 香港电影 | 动作 | 狄龙 | 泰迪罗宾3 G  ]# v9 Y: G" [  G

8 S& \4 d4 I7 Y% A* U* a◎简 介& k9 f$ i1 d8 ]

  F! O6 i' |  }5 A 著名作家、冒险家卫斯理(许冠杰 饰)在埃及游历时,受到了大富翁霍普的请托,后者请卫斯理寻找他的师兄高大威(泰迪罗宾 饰)。卫斯理在收到高大威主动寄来的信件后,赶赴尼泊尔与其汇合。高大威其时正为青帮龙头白奇伟(狄龙 饰)寻找传说中的喜马拉雅龙珠,眼看成功在即却身陷“邪教”的追杀中,卫斯理帮助高大威潜入宗教内部夺得龙珠,在撤出时飞机失事高大威不知所踪,逃跑失败的卫斯理被带到只有五岁的小佛爷面前,卫斯理受小佛爷感化,承诺追回龙珠,以延续此一教派。
, D5 Q/ l" Y1 H8 G! j 返回香港的卫斯理再遇霍普助手,并拒绝向对方交出龙珠,第一时间赶到白公馆,白奇伟之妹白素(王祖贤 饰)是卫斯理的书迷,在白素帮助下,卫斯理取得龙珠,但是一场三方围绕龙珠的争夺战才刚刚开始……
8 M, Z7 v- S; c: ]' v. [9 Q& f
' i% H( [5 B# b4 Y2 E◎获奖情况
9 a/ Z4 [4 \. q: E, H1 N+ i, k& n/ {1 c3 q' m2 n: }" |5 b
 第24届台北金马影展  (1987)2 y, ]* R+ B- a+ J1 s
 金马奖最佳造型设计(提名) 陈顾方5 t) j. C% u8 O5 a# T! \
 金马奖最佳音效(提名)
. {5 I% I5 R6 f! S 
% w" f" L1 d4 P+ L 第7届香港电影金像奖  (1988)
# C% a/ o5 F: F6 K: t' ` 最佳摄影(提名) 鲍德熹9 C, x, h5 `! t. T
 最佳原创电影歌曲(提名) 许冠杰 / DonaldAshley
 1. Video
  - n' L5 t9 a* u% C# t7 B9 Z6 z
 2. ID : 1: d) F% i; n! b# J1 ?$ F4 s; Y
 3. Format : AVC; z0 y6 I! {; y4 |/ w1 r" G. W& H
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  & Y* ^. e. w5 {2 [+ v( R+ Y
 5. Format profile : High@L4.1/ R9 x! K7 Q& _  y$ l8 w" W
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  * ~" e( h3 y8 V" ^% H3 r- [, S
 7. Format settings, CABAC : Yes1 D& F& g9 {/ ~# n7 m9 x7 e
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames# @- T2 G" h; A: ^% E2 b" A$ l
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  * T2 s; ^) p0 ^
 10. Duration : 1 h 28 min9 L; B$ D+ o: b& g6 s
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s2 H( x* F* |' \7 ]2 ]5 y  x( ]
 12. Width : 1 920 pixels
  ) a9 U, C7 q6 W3 F" ~1 y
 13. Height : 812 pixels
  4 ]4 H/ o3 Z6 S; l4 k7 D
 14. Display aspect ratio : 2.35:1
  ! d* r& S2 N4 J4 m0 k) ^. q
 15. Frame rate mode : Constant2 t2 r  F" `/ l! |% B
 16. Frame rate : 24.000 FPS4 z; [% |, g& o9 h. \3 G' p
 17. Color space : YUV, [! m0 x8 q. @1 Y5 c' B
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  & N9 S" a, @) o5 |
 19. Bit depth : 8 bits; j! Q; k2 m+ a4 E$ F! M" Q
 20. Scan type : Progressive5 m7 z& P4 b5 I" b; b* J; |
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.307
  # Z* W. n5 @6 }, n; i
 22. Stream size : 7.11 GiB (88%), S- p0 @6 H5 Q0 n' \1 l
 23. Title : The.Legend.of.Wisely.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT9 D9 o9 X3 ~* E
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2
  % ^/ e, a( w1 A( p% E$ K
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00% w; F7 ~/ }- W. I7 F
 26. Language : Chinese
  4 l8 D- e2 h) O0 j4 |
 27. Default : Yes
  - [$ T* ~% P) U9 V2 P0 L
 28. Forced : No0 ?% k; q; Q" G) Y1 p4 z
 29. : |% {- [0 V8 K7 r: G/ [6 Y6 v
 30. Audio2 X( c9 ?- m, t4 Q1 N9 [+ H
 31. ID : 2
  5 u, Q8 G0 ^* f( `1 L& H3 P8 s0 \" X
 32. Format : DTS; U( Z, L, s. a( D
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  0 A; ?" R. [1 }5 n
 34. Codec ID : A_DTS) @+ V# t( S: f, b! C9 G
 35. Duration : 1 h 28 min8 u9 O; U( D, w0 i. p
 36. Bit rate mode : Constant
  : e$ H# e0 a" s% c2 `) s9 n+ Z: `
 37. Bit rate : 1 509 kb/s# t; W* K: v. Z' D' ]
 38. Channel(s) : 6 channels
  3 Y* {; `1 Z0 e+ \5 d/ ]2 D$ e& c
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE
    D# \2 s, e9 W/ M
 40. Sampling rate : 48.0 kHz+ j3 q+ M- l* K* i
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)' E; M  B, e6 b  i0 x
 42. Bit depth : 16 bits$ r0 g- o, b2 n& n0 d8 _  b
 43. Compression mode : Lossy# V- I3 W( {# Q' j9 a! S# u. [
 44. Stream size : 954 MiB (12%)( U6 u& U5 `( o- r4 Y4 P. T: T$ z
 45. Title : The.Legend.of.Wisely.1987.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  ; o7 I. z# J0 {* s* n% M
 46. Language : Chinese
  + P7 \: y: }' K; |
 47. Default : Yes
  3 }5 V3 p. r" n& K, @. L/ Q
 48. Forced : No" k5 |" o$ Z0 x2 p- ~
 49. 3 }/ {/ l5 A" [2 q+ d
 50. Text
  - j+ N7 }2 ]7 n% _
 51. ID : 3
  1 J, N8 Z& w' Q) U
 52. Format : UTF-8
    F& a2 u% {" _, [9 o
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF82 A3 i$ {3 d% |( L
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * Y4 ]% Y8 n: n  D& K
 55. Duration : 1 h 22 min7 ]1 F) p# @& T0 n8 z
 56. Bit rate : 36 b/s9 y/ N3 D. h2 p% j9 V% F- B+ P
 57. Count of elements : 787( K0 r! G% q8 N- y1 R0 [* s
 58. Stream size : 21.8 KiB (0%)
  / x2 g( U, q( a' }. ]
 59. Language : English* ?$ r( E  L" x5 U! b1 S4 \; R
 60. Default : Yes
  8 Y4 ~* V  _+ U0 X; K0 z
 61. Forced : No5 m' M" z$ A, x
 62. + _, T- q/ y7 g. G% s1 ^
 63. Menu. M' {; K! @: N% Z  z6 ]
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  8 S, x9 G2 b' V+ k7 r! D
 65. 00:05:24.291 : en:Chapter 02% R/ g$ W- A5 h" W7 {- l
 66. 00:09:37.375 : en:Chapter 03% ?3 z9 h( D. ~1 T
 67. 00:13:17.583 : en:Chapter 04
  ) R' b7 d7 Q: g8 r3 A
 68. 00:17:48.208 : en:Chapter 05
  " k" }# |8 ^4 ?( K8 M$ O* m
 69. 00:22:42.375 : en:Chapter 06
  8 e$ q# w# i9 u9 I
 70. 00:26:41.166 : en:Chapter 07
  + w' s" V6 a& e' r9 {
 71. 00:30:11.833 : en:Chapter 08/ e1 T$ W3 c1 R
 72. 00:34:11.666 : en:Chapter 09
  1 ^# H) l; ?* K4 W9 w# q/ o- b: d
 73. 00:38:27.041 : en:Chapter 10
  % k7 x% C! W0 U, M  \2 Q
 74. 00:42:47.833 : en:Chapter 11
  4 }' [+ k. d% g5 c; e7 _
 75. 00:47:53.208 : en:Chapter 12
  $ O+ l- c4 @) J, ?; C; ~
 76. 00:51:32.125 : en:Chapter 13, |1 i6 n, |5 s; x9 W7 a' @
 77. 00:55:54.125 : en:Chapter 14: }6 i$ q1 w& W" B; ~) p& L
 78. 00:59:41.333 : en:Chapter 15
  % H7 w8 ^5 }, Y$ l, L4 _
 79. 01:06:39.250 : en:Chapter 16
  / X9 C, |2 M1 @0 J' d, I
 80. 01:11:00.958 : en:Chapter 17% z' r7 t. B9 t( v# Q
 81. 01:16:26.666 : en:Chapter 18
  # ~4 G) c7 M# D* s: A) w
 82. 01:19:52.958 : en:Chapter 191 N& `1 b( t4 K9 s9 D* B5 n
 83. 01:24:43.166 : en:Chapter 20
复制代码
. j1 n6 `( ~1 x1 L5 ~

, g. T4 i- U8 q3 B, ?$ }9 ^+ r8 L/ Z
" n8 y$ _- L3 X6 h: k" }, I2 `) J8 ~9 A: O: C( t4 b0 L
  R5 E) o+ e1 g5 @* |9 l  |5 K
; a$ Y4 d+ M9 n2 |  \; |
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-8 00:22:52 | 显示全部楼层
多謝樓主分享!
发表于 2019-11-8 05:38:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啦
发表于 2019-11-8 13:12:49 | 显示全部楼层
好看,挺不错的电影,谢谢楼主分享。
发表于 2019-11-8 17:36:09 | 显示全部楼层
这也出蓝光了,修复的很好!
发表于 2019-11-10 10:10:02 | 显示全部楼层
非常不错的电影哦
发表于 2019-11-15 09:57:04 | 显示全部楼层
许冠杰当年真的是红遍全亚洲啊,厉害
发表于 2019-11-15 17:09:04 | 显示全部楼层
这个可以洗版了啊
发表于 2020-2-24 00:22:26 | 显示全部楼层
这版的卫斯理挺喜欢的,许冠杰演技不错。
发表于 2020-2-26 11:45:21 | 显示全部楼层
卫斯里系列电影还是不错的,  谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-3 01:33

快速回复 返回顶部 返回列表