HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 631|回复: 19

[1080p] 烈火战车2:极速传说[粤语 英文字幕]The.Legend.of.Speed.1999.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 9.9G

[复制链接]
发表于 2019-11-5 23:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
3 q% T0 F( n, K5 @  \9 w8 q+ Y; V8 v: t
                               
登录/注册后可看大图

: u; o  P/ K% j% o" X/ z
& c. e4 T1 v0 ^0 `) h6 o9 w◎译 名 烈火战车2:极速传说/The Legend of Speed8 z! |- H+ S+ y2 b7 p7 F  f9 H+ t
◎片 名 烈火戰車2極速傳說
6 A) d6 j9 ~9 N, M( x  `◎年 代 1999  Z! I0 F0 }' b+ [' C1 S
◎产 地 中国香港: A* W2 k  P1 }
◎类 别 动作 / 惊悚, U7 h* ~4 a* o2 Z! i& [9 |
◎语 言 粤语! G" h, s) C% W! ^/ R3 Y, j6 L1 O
◎上映日期 1999-12-18
3 |: \9 S' |2 y4 L9 ^◎IMDb评分  6.1/10 from 461 users
2 ]( V7 F( H2 c7 ?  w; ?' u/ X$ b, w1 r◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0234105/
1 P( Y' d5 z2 n0 C' |1 q. L◎豆瓣评分 6.5/10 from 5,592 users
' M. Y4 A- f  h) r9 x  {* r8 w◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1300317/6 Z4 }/ n0 |( \4 O
◎片 长 Japan: 109 分钟
5 ^% j( J6 e3 h+ b◎导 演 刘伟强( \" `) v. [- b( H# L  m
◎编 剧 文隽 / 陈十三
0 r( I5 M, A8 l) c- o0 _◎主 演 郑伊健
2 J/ B0 S8 C& h" \& G1 o3 _     张柏芝  r  z% @" E. v8 `& K; q( E4 e
     林熙蕾( A6 B" Q( s) R
     谭耀文9 [% A/ D7 s( s% D/ M$ r1 k
     任达华4 Z! }3 L; Y9 l, s
     林晓峰
- c! V+ G9 T/ d1 A) C& C     陈豪
3 Y3 S5 m8 P$ \0 G, m) z     车婉婉
, W, z% r- n& ?* p0 H     姜大卫
5 |) X: ^% E# C/ }7 _& E) J4 T  c3 o     柯受良* }; Z: m/ \6 _  O2 z3 @6 X8 L

( v4 _9 w/ P3 i◎标 签 香港 | 香港电影 | 郑伊健 | 张柏芝 | 动作 | 刘伟强 | 林熙蕾 | 任达华
, R! Y" c" F7 z
0 n0 n# T6 C1 n  T3 U% |◎简 介
' R6 R7 f- R" w( A0 e5 F
8 }9 f9 F6 I5 f# M 生性高傲的Sky(郑伊健 饰)仗着母亲与继父的不俗地位到处闯祸。一直以来他都热爱赛车。在他眼里就只有自己的女友阿希(林熙蕾 饰)和两位好友趴地熊(谭耀文 饰)、谢贤(林晓峰 饰)。Sky与丧偈(陈豪 饰)结怨,丧偈的哥哥(任达华 饰)是一代车神,来挑战Sky,比赛中不堪落后的Sky失手翻车,女友当场死去。Sky强忍失去爱人的痛楚,逃到外地躲过仇人的追杀,到泰国寻找自己的亲生父亲(柯受良 饰),当年父亲车神的风采不再,令他相当失望。幸得一直暗恋他的凉子(张栢芝 饰)在旁鼓励照顾,但趴地熊的死去,彻底让他改变了。
 1. Video
  ! ?7 N, `/ |' Q( t6 |7 D9 F
 2. ID : 1, N8 @8 U* f& u) l+ s! n
 3. Format : AVC" z2 a" m4 L& P. L' {+ i9 o; @( ]
 4. Format/Info : Advanced Video Codec& k9 F! [% Z6 ~: n
 5. Format profile : High@L4.1
  , b' U4 q8 h( @; h6 @2 E1 U* A
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  5 `! `& |0 A$ b% y
 7. Format settings, CABAC : Yes$ ?& {3 P2 R1 W: ]3 h) t
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  7 o2 ?7 Q. h7 N! i/ j
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  & U: j6 Y. l4 T
 10. Duration : 1 h 49 min. ?+ Z* X8 E& l( E4 z  |& G
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s; @/ R. T9 w9 W/ t6 {
 12. Width : 1 920 pixels& B, C6 }+ f% g  M+ k8 u
 13. Height : 1 080 pixels0 ]- Y- t" n* ]: n9 l# j2 L4 |
 14. Display aspect ratio : 16:9
  ! d- T' G7 S; N3 }3 o+ K, N7 ?
 15. Frame rate mode : Constant
  . h% @, f% s' d; M9 U( Z+ ]; ?
 16. Frame rate : 24.000 FPS3 K" w% k0 _3 O: D3 l
 17. Color space : YUV5 q* R; \6 X9 o, M( \9 [) q' q
 18. Chroma subsampling : 4:2:07 z8 p0 }9 X9 k9 v: c
 19. Bit depth : 8 bits
  / ?* k/ T# o: C; O
 20. Scan type : Progressive9 c# V) b* [- ~; }5 J" c
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
  . |- C( r7 q; k6 h
 22. Stream size : 8.77 GiB (88%)3 ]( z0 J0 t' ~/ k+ g2 f
 23. Title : The.Legend.of.Speed.1999.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  ; v. {) @2 \  [* h( V1 W
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa81 K  q+ M# @- \# W9 Y( \4 W6 ~2 O
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00! v$ {% r; J- Q3 P0 Q: t+ U3 u
 26. Language : Chinese) }' ~4 O" G4 G9 i+ E! m: a% v
 27. Default : Yes
  $ Y+ n: y% z# Y$ [/ s
 28. Forced : No
  ( C  }8 a# @$ n: B
 29. 9 u0 O- U9 E1 h( l
 30. Audio" k" R, K! L' o- Q+ _, c
 31. ID : 2
  5 M$ {  j2 Q5 ]  T. s( i  J
 32. Format : DTS# {( m2 u+ o! H9 T' C
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  6 h( j5 s1 b, f4 i) u* x' D
 34. Codec ID : A_DTS) Y6 A, S+ n1 f' U: h( e
 35. Duration : 1 h 49 min4 D- l- O  g! u" e0 ^
 36. Bit rate mode : Constant. ]# V' ~. f) t' L' P2 f! W
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  4 Q2 L$ I* X$ Y% G- l  J
 38. Channel(s) : 6 channels
  2 y8 _4 A; q9 p% B. ^
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE; \  v/ z9 {; z! I/ \" \; C
 40. Sampling rate : 48.0 kHz& H0 U1 F  N: v: b$ r9 N
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  5 e/ u+ e2 x4 X) Z; p2 {: Q
 42. Bit depth : 16 bits. Z9 N3 q$ L: q" d" l
 43. Compression mode : Lossy
  0 e/ j+ U3 E2 l6 Q% E" }1 J& w6 c
 44. Stream size : 1.15 GiB (12%)
  , a6 n6 O" H  n. U7 i5 g6 W9 g) ^: W+ M
 45. Title : The.Legend.of.Speed.1999.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  : t" ~  X: d' T
 46. Language : Chinese4 k1 P7 n# S6 s  s; q  G0 |
 47. Default : Yes
  / G; L# y* c  I" P2 q# N% n
 48. Forced : No) G  F5 T/ ]" g% v/ e( o

 49. 3 O. a$ O- e( S8 B" ^- t( b
 50. Text
  " v& T8 Q$ s: p$ S/ _3 r+ |/ ]
 51. ID : 3: O. Q* y( n8 m* u$ Z- b
 52. Format : UTF-8, X8 {3 Y8 d& d4 Z% Q
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF83 @% E" D) W! \" c0 k, a" o
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* {0 n1 g7 h3 y  p# I; q* o
 55. Duration : 1 h 45 min" A& n, L( m! [! o! x0 P
 56. Bit rate : 48 b/s
  8 {% x, R1 Q. j
 57. Count of elements : 1390& G4 S! u6 v* |. U. _) k9 H
 58. Stream size : 37.6 KiB (0%)
  ! {- T$ E7 c) y0 |. Q4 o
 59. Language : English
  $ A3 V2 j* [- R! G6 \
 60. Default : Yes
    Q. ~: j" j- I/ a, k* l/ x0 J' A# F
 61. Forced : No5 Q% X% _/ F* K) }  r% m) ~

 62. 6 q* E; h. G. I" c! V
 63. Menu) ?3 Z% J: M; D) R, p# c% L: E
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  / p4 I: [  A7 \$ J9 p
 65. 00:05:03.333 : en:Chapter 02
  " q" K* e) T+ j  x1 P4 E8 X
 66. 00:09:39.375 : en:Chapter 038 D5 R  n8 a9 @. z$ t0 s
 67. 00:13:55.083 : en:Chapter 04
  + O9 }% C0 @+ U
 68. 00:19:14.500 : en:Chapter 05
  2 I- A+ O. ]& \- }3 m; R( c/ n
 69. 00:25:35.458 : en:Chapter 063 u2 h  o; E1 ~5 Y1 x, H" d
 70. 00:29:55.416 : en:Chapter 07
  9 j0 N+ C7 o! t, l0 M
 71. 00:36:30.416 : en:Chapter 08
  1 u3 I2 N$ u9 e2 ?* e7 ^( u2 y
 72. 00:40:44.958 : en:Chapter 09
  ) ^. Q5 ^+ f* j) P
 73. 00:46:59.416 : en:Chapter 10) a! B1 Q5 |% ^, M  e/ Z. ~4 j
 74. 00:53:16.958 : en:Chapter 11
  4 R4 k: g$ w7 A
 75. 00:58:13.375 : en:Chapter 12% A( a7 o2 m  f. x, e9 I- O. @
 76. 01:03:26.625 : en:Chapter 135 v8 X# y3 I& ^. F- b- V: z' F% Z3 H
 77. 01:09:09.166 : en:Chapter 14% y+ Q# U! @7 U# Q+ `+ M' i' h
 78. 01:15:07.833 : en:Chapter 15
  4 j7 r5 A) L# s
 79. 01:19:06.041 : en:Chapter 16; `, s( @2 ?: ^
 80. 01:25:14.250 : en:Chapter 17" ~9 q+ h* p7 b$ G2 v$ ?- }5 c
 81. 01:31:37.375 : en:Chapter 187 p- K! x% j0 Z1 w( i1 t
 82. 01:36:55.000 : en:Chapter 19
  + c$ i/ _) O' t* d6 F1 q: U$ g
 83. 01:40:42.791 : en:Chapter 20
  , H" I0 H' @2 `( W
 84. 01:49:10.875 : en:Chapter 21
复制代码
( s* ~4 H$ M2 W
1 H. |1 f) y( `

1 N3 p( N% x- h7 p. v( l5 _
0 n& \9 h# O: E/ l2 s4 a5 l: K& X6 y% @3 {, y+ {
0 }6 }, q( K) }; A; \" S, B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-6 05:55:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-11-6 08:17:46 | 显示全部楼层
多謝樓主分享!
发表于 2019-11-7 06:26:35 | 显示全部楼层
Thanks for sharing !
发表于 2019-11-7 06:27:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享) b3 K2 I- J, U
发表于 2019-11-7 16:18:59 | 显示全部楼层
女主角超美!
发表于 2019-11-10 10:11:26 | 显示全部楼层
这个飞车的好看咯
发表于 2019-11-15 17:06:45 | 显示全部楼层
谢分享经典电影
发表于 2019-12-20 04:36:00 | 显示全部楼层
很经典的电影  谢谢
发表于 2019-12-20 08:54:40 | 显示全部楼层
帅哥与跑车
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-6 22:55

快速回复 返回顶部 返回列表