HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 203|回复: 7

[1080p] 双旗镇刀客[国语 英文字幕]The.Swordsman.in.Double.Flag.Town.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8.3G

[复制链接]
发表于 2019-11-5 23:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2 a5 o! G0 N+ n! S) B
                               
登录/注册后可看大图

7 u7 g0 ]" c. K6 ]6 z
- [, }$ X* j' ^/ t7 h◎译 名 The Swordsman in Double Flag Town/ u4 B3 [5 b$ [( Q, Q- q& z( _
◎片 名 双旗镇刀客
, [+ ^- }2 t# D7 H+ c. L% U6 A# A◎年 代 1991% Q% J. ]% f7 }* K: R! h
◎产 地 中国大陆
0 C: t8 e) U/ ^◎类 别 动作 / 冒险 / 武侠
8 `' Q* V0 m% y$ Y& @◎语 言 汉语普通话1 G; ?% j7 b8 a9 M( O" _) m
◎上映日期 1991-05-17(中国大陆)
4 O, W" M4 x8 O  H% I( M/ {◎IMDb评分  7.2/10 from 371 users1 ^" h  P7 a! k- b9 G. M8 ?9 A$ Q
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0102917/3 W' n( X$ P8 B% U
◎豆瓣评分 8.2/10 from 24,125 users
! R) S/ t+ k4 t6 z  E. u' [7 A◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307812/
* W5 O) F$ t6 S4 r◎片 长 91分钟
7 k' M  Y4 J" }0 @/ \9 g" K& W+ E◎导 演 何平 Ping He- i! ^" E- h0 I+ B2 d; U3 o3 g/ u
◎编 剧 何平 Ping He / 杨争光 Zhengguang Yang3 z8 E. L# U) D
◎主 演 高伟 Wei Gao
7 u# {$ `8 d0 m6 _3 u     赵玛娜 Mana Zhao
8 q- E" {# U" R2 b$ m) Q     常江 Jiang Chang; L( b; r4 O; d9 q: X9 J6 s
     孙海英 Haiyin Sun$ x! }& T" f8 J5 Z% D* \
     王刚 Gang Wang
# q# b" i6 M& X+ ?* x' w, h- m0 \& T$ o# B
◎标 签 武侠 | 动作 | 西部 | 1991 | 中国大陆 | 经典 | 剧情 | 人性
( o. y8 {9 C* p/ f
* N8 q" O$ Y! f& a◎简 介
0 ^  h1 e' U1 }4 j  G; O5 U: J$ p6 c7 r, x+ I
 中国西部,黄沙漫天,马嘶人怒。自幼跟随父亲操练关西无极刀法的孩哥(高伟 饰)遵照父亲的遗嘱,来到双旗镇寻找指腹为婚的妻子好妹(赵玛娜 饰)。只叹人情冷暖,世态炎凉,好妹及其父亲瘸子(常江 饰)毫不待见这个男孩。婚期无望,孩哥只得暂时在瘸子的店里当小伙计。一日,土匪二爷意欲强暴好妹,结果为孩哥所杀。此举惹恼了长年盘踞双旗镇的土匪头子一刀仙(孙海英 饰)。由此惹得滚滚狂沙中刀光剑影,鲜血四溅……
, a$ F$ p$ s; g 本片荣获1991年中国电影金鸡奖最佳美术奖、1992年东京第三届夕张国际惊险与科幻电影节最佳影片大奖、1992年第五届《中时晚报》电影奖商业映演类年度大陆优秀电影奖、1993年柏林电影节国际影评奖。7 W9 m/ Z' m4 i( P. Y0 P. N. F
( z! B# O" O5 k  @
◎获奖情况! [) C* V. I& {9 y3 I% K( g" I3 L

7 M+ D* l+ O. c; ~2 w3 V! f! u 第11届中国电影金鸡奖  (1991)8 Z* P  m! v1 x7 V
 最佳摄影(提名) 马德林7 n1 T0 e* _8 I2 d( `. `* h3 ^
 最佳美术 钱运选
 1. Video
  0 o* ~* \/ P, x, a& H8 F
 2. ID : 1# f' x+ |3 ?; C
 3. Format : AVC
  . D- b! S4 H" M8 {% m5 E
 4. Format/Info : Advanced Video Codec1 f+ C2 d8 L2 ?' d# p
 5. Format profile : High@L4.1
  1 D5 O+ E  {8 D: F. x1 A
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  8 g) a- D' _" S
 7. Format settings, CABAC : Yes8 d3 y+ m! T6 r1 @; K* t" Y5 @" z; K
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames* G$ F2 A0 x2 y3 w/ A' N* w& N
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC( o$ {0 _% b- R9 y$ c7 L4 n
 10. Duration : 1 h 31 min
  5 s( o9 O/ w1 x( ]' G
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
    H) ?8 U$ \' J$ H. t0 o% E+ v+ c" i
 12. Width : 1 920 pixels
  $ H  F# J8 {3 B0 `& @
 13. Height : 1 036 pixels
  ' X1 [. T4 v, L3 C3 J
 14. Display aspect ratio : 1.85:1
  ' i6 U6 ~& K9 g$ M1 L* N' x8 e( l$ v8 n
 15. Frame rate mode : Constant6 L& T: a6 N, d- t8 i
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  , B6 c# e( Q4 {/ z2 u: I
 17. Color space : YUV- M6 @$ n1 `2 g# K, x6 H3 @
 18. Chroma subsampling : 4:2:0  l9 R; u# l6 @; b6 G
 19. Bit depth : 8 bits
  5 B" t3 j. n. Y) w
 20. Scan type : Progressive
  ' O. [7 B1 ]$ a# R! Q
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.241, c8 ]4 x0 C" R
 22. Stream size : 7.35 GiB (88%)
  ) }6 l" W% \: c' y/ B
 23. Title : The.Swordsman.in.Double.Flag.Town.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT) H( @8 {0 X) \  ?( c4 r
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa8
  - n( ?# Q/ x: V
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.009 k4 Y  f" x. t6 Q
 26. Language : Chinese/ T) `3 K' e9 U- u) M
 27. Default : Yes3 }5 B1 F7 _/ G9 B" W
 28. Forced : No
  1 O* {: H0 J- Y* X( ^# H. E

 29. * `0 e8 }8 T% v3 }0 n" [
 30. Audio; u9 J/ G. k! \6 r5 N' S
 31. ID : 2* x3 E2 U" ~+ X! `+ j: N0 Y
 32. Format : DTS% b& {' y: `1 t
 33. Format/Info : Digital Theater Systems9 e& K, d$ Y8 Z! c' t+ C
 34. Codec ID : A_DTS
  & X( c% _$ z0 |( G
 35. Duration : 1 h 31 min
  & J4 J6 A- l* Z
 36. Bit rate mode : Constant0 O0 Q0 s! b. t! A6 C9 `
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  5 Z! z9 G' j  [6 ~2 _! d! C  s
 38. Channel(s) : 1 channel
  5 B. `- f2 F/ B) \; q
 39. Channel layout : C
  8 c" B, N/ Y* i& e" H" P) |4 s& |
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  ) [1 d' U' a3 l6 d# ^% j+ L, `
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  7 q: ~/ H- Y' }/ U( _
 42. Bit depth : 16 bits( D# V1 I( G# X4 \3 X/ u
 43. Compression mode : Lossy
  - o" g8 U+ t6 P! P0 h8 M, z
 44. Stream size : 987 MiB (12%)6 n1 I; Y( `' x% G8 R
 45. Title : The.Swordsman.in.Double.Flag.Town.1991.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  2 g, H' f  v% l" o. O+ H
 46. Language : Chinese
  9 E5 Q+ C% J5 e- n) b: ^' T, m
 47. Default : Yes5 K& c/ \+ s1 n7 V2 q% H' ]
 48. Forced : No
  : x; @6 E7 Y/ d8 u; N
 49. & V4 J9 s9 r7 ]' k+ `
 50. Text. c8 V* k+ ]" D; b; A8 x/ o$ u
 51. ID : 3. r& y+ S1 V( C6 q2 O3 x
 52. Format : UTF-8$ `7 f6 Q1 T4 S& c3 c9 Y7 `
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - J3 ~: w7 x' N  L. I" l( [
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; w0 [# R/ U9 {8 h
 55. Duration : 1 h 29 min
  : _; h, {4 z( Z
 56. Bit rate : 21 b/s
  9 e# ?0 T7 ~. N9 }% F: ^7 T2 i
 57. Count of elements : 447
  1 G. N0 f& ]4 d; }3 W/ Y
 58. Stream size : 14.1 KiB (0%)3 p( ]. t' K1 E
 59. Language : English3 i) h* Z4 M9 T7 D
 60. Default : Yes0 {, ]$ u7 M# r3 J, [
 61. Forced : No: Z5 h+ }( u  N2 Z

 62. 0 w/ n  f$ h; ~
 63. Menu
  2 D( g+ j. |" |) w
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 019 R5 j9 A7 w  Q7 ]  N: L' b, {9 q
 65. 00:10:18.791 : en:Chapter 02$ a- u  K9 i/ g) \5 S2 b1 R2 n
 66. 00:17:33.291 : en:Chapter 03% f/ y& h7 t5 ^' [$ Y7 E( U+ d' t6 e! |
 67. 00:24:27.041 : en:Chapter 040 i4 |  P9 b/ |0 O
 68. 00:31:55.958 : en:Chapter 05
  ' D% I6 l7 h6 k( o0 B+ d
 69. 00:39:38.958 : en:Chapter 06
  5 o# q# p1 ~/ Y! t( R% K
 70. 00:47:10.500 : en:Chapter 07
  " P8 G. \' J! c
 71. 00:52:37.458 : en:Chapter 089 f* G, b4 s) x( R* K& n5 I
 72. 01:00:37.708 : en:Chapter 09
  ( W( X% ~8 b: }
 73. 01:07:48.041 : en:Chapter 10
  # }( ^7 r! j( e/ x$ r
 74. 01:16:06.625 : en:Chapter 11( g1 ~$ U6 X' E7 x
 75. 01:27:08.375 : en:Chapter 12
复制代码
1 x! X0 \: u% F; o

, [7 t" ?2 U' U- M2 O0 I! A' T& \/ T& g5 [, P) l

3 v7 P% L8 s- U- r5 ?. K( W" v) T* x
# w$ `# s4 _; F1 R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-6 09:26:31 | 显示全部楼层
印象中小伙一刀就把牛劈成两半了,最早在银幕上看的反差或者说一鸣惊人的例子
发表于 2019-11-7 08:26:54 | 显示全部楼层
多谢分享经典电影
发表于 2019-11-15 17:01:51 | 显示全部楼层
谢分享经典电影
发表于 2019-12-22 21:24:23 | 显示全部楼层
谢分享经典电影
发表于 2020-1-24 11:26:53 | 显示全部楼层
这个必须要下下来看看。
发表于 2020-4-17 00:13:05 | 显示全部楼层
没看过。老片新片看不完。
发表于 2020-4-26 23:34:43 | 显示全部楼层
看起来不错,多谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-3 01:29

快速回复 返回顶部 返回列表