HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 405|回复: 22

[1080p] 高度戒备[粤语 英文字幕]Full.Alert.1997.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8.96G

[复制链接]
发表于 2019-11-2 10:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
* b1 j% L" x2 ?( I/ f- W
                               
登录/注册后可看大图
0 a' f  M. Q) C4 B; X( ^
1 [6 d, w6 Q! a7 L" ~( w  ?
◎译 名 高度戒备 / Full Alert7 J6 C7 B% P+ S3 B, A. P
◎片 名 高度戒備
3 h, `7 d; o" s" \% L◎年 代 1997
2 t# w7 g0 t1 Y" O7 t3 h* J& M◎产 地 中国香港
4 A. q- H& W) _◎类 别 剧情 / 动作
9 k3 r) B4 `2 d' ?$ T6 ]# @◎语 言 粤语
. I; }+ ~* a, Z/ G' t" v, M9 \+ A◎上映日期 1997-07-18(中国香港)' w/ m5 }+ r& X* J$ O
◎IMDb评分  6.8/10 from 889 users: z: H3 s8 _4 Z1 Q0 [0 G& b
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0134664
. n& W7 }* |3 g1 z$ K7 W1 J# d" y# Y◎豆瓣评分 7.1/10 from 7028 users9 T2 C; `9 X' \0 k# w  ^3 m
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1298492/* g; q$ V" X+ ]
◎片 长 98分钟' v+ ?" [( {: c$ G8 m
◎导 演 林岭东 Ringo Lam% F2 d- T6 M* }1 \4 r
◎编 剧 林岭东 Ringo Lam / 刘永健 Sammy Lau Wing-Kin: b6 w$ U% W/ s9 X
◎主 演 刘青云 Sean Lau( Q+ m: U8 g' I5 a8 K
     吴镇宇 Francis Ng! ^( `4 M* O  T% [
     高捷 Jack Kao
' U3 q, e5 H7 V* g     李蕙敏 Amanda Lee5 Y' H* P- ]4 T: v, }4 w
     陈法蓉 Monica Chan
0 [8 B+ Q- f: _- g& J0 E- p3 {     钱嘉乐 Kar Lok Chin4 j+ s0 ~. t' I+ g* ]0 E4 e
     曹永廉 Wing Lim Cho9 B, X+ ]2 ~" G& e
     关宝慧 Emily Kwan
' N& M: d0 k8 U  a4 ]7 F2 d! j: e5 a     金扬桦 Yeung-Wah Kam6 ]* B) c- C5 Q7 H5 C1 J/ W
     容锦昌 Kam-Cheong Yung
' i4 }% b) ]5 ~7 _! t4 [' a" G% P5 |/ [: r8 Q

% s! B0 j3 n, J  ]) T3 q, o0 C7 }◎标 签 吴镇宇 | 刘青云 | 香港 | 林岭东 | 香港电影 | 警匪 | 犯罪 | 动作: K- s0 I6 K7 O8 R+ l- `

+ p& D; G* I# w4 r! ^' i( `( [1 Z◎简 介  
2 q, I/ ?% r& ~' w: }# M- [: m" a& W# @+ x# S. {" f
 重案组高级警察包伟雄(刘青云饰)因开枪打死人陷入深深的负罪感之中。前土木工程师麦坤(吴镇宇饰)因赌马失败失去一切,放手一搏准备其惊天大案。但不想一开始就因为杀人嫌疑被包伟雄关进大牢。本以为案件就此结束,麦坤的同伙竟公然在运送麦坤的途中截车救人!
6 N9 u: K4 z6 A 案情突然变得复杂,麦坤家中藏有大量炸药原料,包伟雄推断麦坤要抢劫金库。但香港金库之多,麦坤的目标到底是哪里?时间一分一秒的过去,陷入窘境的包伟雄,走投无路的麦坤,谁将在今夜成功达成自己的目标?) t; U" }! P/ i* p
- N# Z4 N: S- N' f" g5 s& D6 o8 y
◎获奖情况  ; C% r% a5 O5 K/ ?9 H) @
5 |2 b! n9 L- G! `4 A' y
 第17届香港电影金像奖(1998): V! h- }: q( C$ |$ i, ~1 C6 f
 最佳电影(提名) 林岭东
$ d2 k1 P5 k3 d/ U# b- u2 f 最佳导演(提名) 林岭东
" ^* b* Y5 ~& W+ z4 v2 }% G 最佳男主角(提名) 刘青云
' J  U: G6 D: c' i$ ~8 U) g. X  F 最佳剪接(提名) 林安儿 / 麦子善
4 `* r$ R* N& v; ~ 最佳音响效果(提名)
 1. Video+ q  i; w& O: N' H; x* V7 n! G
 2. ID : 1, [( [9 Q( C2 I% Y9 h
 3. Format : AVC
  4 s0 L/ d  ]0 x
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  4 a: _) v( B4 R- D6 k9 z
 5. Format profile : High@L4.1
  ! x3 P. K0 M! p% I7 ~( r8 ~
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  / L& z7 C  }, ^, B7 M
 7. Format settings, CABAC : Yes: ?0 ?8 F" n7 @9 ?  c3 i- G
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  4 O# x  F9 i! A; A8 L
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  3 T- I8 Y1 _% ?7 ]
 10. Duration : 1 h 38 min" y* v" @2 p2 \; a% M! @4 w7 l9 s
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s/ B4 Z; R* X8 B5 ]4 [7 E# }4 i
 12. Width : 1 920 pixels
  ) K4 T1 F1 q- ^+ ?% o# ]0 T
 13. Height : 1 080 pixels
  $ f, q7 t, w4 [$ n
 14. Display aspect ratio : 16:94 t/ _" F0 I, s& Q2 I+ _! h
 15. Frame rate mode : Constant
  # }# n* f8 T* ]2 _! x/ g& X  }2 ?" H
 16. Frame rate : 24.000 FPS3 G0 A# |' t  s
 17. Color space : YUV
  5 o- H) \! i1 N" i& P1 u
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  4 d0 L+ _7 {8 D+ _( C
 19. Bit depth : 8 bits
  ' F3 [- t) o0 I1 {# w# y+ A' {: a
 20. Scan type : Progressive" ?, E/ h) y# q" s
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
  0 M3 a0 S  e$ O! j
 22. Stream size : 7.92 GiB (88%). c" Q2 @+ W9 y6 P
 23. Title : Full.Alert.1997.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  ! {9 ]/ Q; [8 {: @0 }/ ?
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2+ `7 H- `8 r( ~# n+ Y- M) ^
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.003 f/ \4 b+ W9 v
 26. Language : Chinese
  6 g; a  P+ _8 {( U' E
 27. Default : Yes
  , X! K$ M3 f" \( A: f: ]) _3 n
 28. Forced : No9 G2 @" E) p- B# |* n* b* G

 29. ) B% M+ }1 o6 ~9 y- V
 30. Audio
  " |8 h. G* r: V4 k4 S. z, G( t8 z7 d
 31. ID : 2# ~6 Y  F- i, J. P. ^: @6 ]; S
 32. Format : DTS
  9 U& {6 d: G9 u* X+ D# S) n
 33. Format/Info : Digital Theater Systems) [8 ^4 X7 s# }, v% `7 ?
 34. Codec ID : A_DTS
  4 D0 W6 ~3 R* P  u" G! W0 B
 35. Duration : 1 h 38 min
  2 w$ k" \6 E; p. `9 @+ S4 h( {- ]: T
 36. Bit rate mode : Constant, h2 f7 }% b( i, |& ~+ w/ f0 Z: X
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  ! T0 k+ u7 a' I5 p
 38. Channel(s) : 6 channels
  4 w' C* r) ^; m% h; h/ R/ k
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE8 H# {: E* ?+ D  @) S1 }9 `* Q% V
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  / P! e5 Q! G6 Q' y9 O8 M
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)  {( c! @% h0 {3 `
 42. Bit depth : 16 bits
  ( C8 s. }$ c) z9 X) w' ^
 43. Compression mode : Lossy
  " H5 [9 }2 T; C( Q: M/ |$ v
 44. Stream size : 1.04 GiB (12%)) z7 x% n/ r2 l2 w0 t% L
 45. Title : Full.Alert.1997.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  & ^% j# T1 b+ \% Q" [/ i! i
 46. Language : Chinese
  # y, y9 ^: e( e+ ^& Z' s
 47. Default : Yes
  ) Q1 i' i' F+ W; Z. c
 48. Forced : No' J, {" k" e9 c

 49. 6 c$ V9 V& a6 X" n! L$ L9 W
 50. Text5 |( W- @. J& F
 51. ID : 3
  : V8 ^/ {! K. o+ w3 o- i! A4 g4 Y5 J
 52. Format : UTF-8
  7 s$ z2 o0 b' V# v' W
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! n& L* _3 i$ e6 d/ l1 r$ V  r
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 Q% |4 }- q: k- i5 ]. Y
 55. Duration : 1 h 35 min
  # E/ {. A9 j- b6 I
 56. Bit rate : 36 b/s: }7 f: P9 g" m3 x
 57. Count of elements : 952
  2 {1 t1 d# L9 @: ^. y
 58. Stream size : 25.5 KiB (0%)
  + P* x- c& k1 o% r
 59. Language : English5 f& `' l9 q7 g5 P0 f4 |2 O
 60. Default : Yes& W0 T( z( z( W3 h  \$ ~  M
 61. Forced : No7 V: B3 G$ T/ T& l! v) M/ g' |
 62. : X! q) g& c& G3 i3 o+ a
 63. Menu8 Z/ s0 ?! @/ C8 I$ c2 {3 t2 J9 T
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 1
  " O1 s& R$ l+ q7 D% w
 65. 00:03:47.416 : en:Chapter 2: P6 O. Q/ T. t( x2 w0 t! e
 66. 00:08:39.583 : en:Chapter 38 ^8 o3 P' k' w6 x4 W) }
 67. 00:12:10.041 : en:Chapter 4
  % d& d# p6 \. o
 68. 00:15:16.000 : en:Chapter 5$ v' A$ Q$ w; P. y0 L
 69. 00:19:21.583 : en:Chapter 6/ G/ |9 C' K2 I7 ?4 Y  K
 70. 00:23:17.041 : en:Chapter 7
  6 I5 b* d" ]& l8 D2 q
 71. 00:28:55.875 : en:Chapter 8
  ( e* ]. ^: J* R7 c8 c/ Q1 B( e
 72. 00:32:12.916 : en:Chapter 91 H, R7 }; o; t- o& x/ A1 S' @
 73. 00:38:37.375 : en:Chapter 10  Q) `  A' n  S. P  g7 S7 g$ R' n# Z
 74. 00:44:06.833 : en:Chapter 11
  . K  A" v* K. g) z1 |# L) U3 D
 75. 00:50:25.625 : en:Chapter 125 S# W" L) t# Z/ l/ j; I$ I. u
 76. 00:54:32.791 : en:Chapter 13/ p- |) L; C* a/ j
 77. 01:03:07.041 : en:Chapter 142 e' ], b  @1 u" f1 d; z& G+ U0 n
 78. 01:08:08.916 : en:Chapter 15
  : h& k# V; |3 ]3 R: f
 79. 01:13:42.750 : en:Chapter 16; Q- }* N6 c1 l8 Y" b
 80. 01:19:11.791 : en:Chapter 17
  / o9 m# q7 }7 L4 ~3 F6 B
 81. 01:27:38.125 : en:Chapter 18
复制代码
$ a* Z& g$ N& y7 o$ i
6 j2 ?4 P- `( J8 M$ g* A4 A
: P8 Q2 U. q+ O) m* G

  q1 i: \/ I7 l$ v# @* m& s5 L* Y# P+ m7 y$ @

9 ~; p: U. G$ |. [7 e7 k
% @  Q/ O8 S% e9 }; g* s7 ?
* M+ \; P' h* y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-11-2 11:48:55 | 显示全部楼层
经典电影,收藏收藏,谢谢楼主分享。
发表于 2019-11-2 12:07:25 | 显示全部楼层
太好看了啊
发表于 2019-11-2 16:21:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享高清经典港片
发表于 2019-11-2 20:37:17 | 显示全部楼层
港产经典~必下!
发表于 2019-11-2 22:35:46 | 显示全部楼层
高清就是不一样啊
发表于 2019-11-3 09:14:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享高清经典港片
发表于 2019-11-3 10:19:01 | 显示全部楼层
这种老港片现在修复成1080了,将来是不是还会有4K???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-6 20:59

快速回复 返回顶部 返回列表