HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1978|回复: 30

[1080i] [无台标][台剧:罪梦者 全8集][1080P-Netflix版/13.5G][国语 简繁英多国软字幕][MKV][张孝全/贾静雯]

[复制链接]
发表于 2019-10-31 19:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
" j( R  g- e8 x8 `
                               
登录/注册后可看大图

6 X8 W  P9 U+ I8 s$ `2 Z6 n& [; q" b. z" z8 O$ s+ y4 T, t
◎译 名 罪梦者 / Bardo / Nowhere Man / 摆渡身
% o& |5 ?5 G7 o◎片 名 罪夢者  j! B% b; w1 d! h* q4 e
◎年 代 2019
$ U+ P3 h& h* m  ?: V: {◎产 地 中国台湾
: ~; ^) Z7 p7 I% U% _◎类 别 悬疑 / 犯罪
9 l1 i& P6 H2 s. A) t) X# M◎语 言 汉语普通话3 m/ t: D) E$ e% `* m! D7 O! I1 I
◎上映日期 2019-10-31(台湾)8 X" s6 g& j9 ]& B
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10895588$ @6 K- o4 Y' C5 {* [
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users: N& c) ?( y% D7 k1 P: p/ m
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30338164/
" j4 ~. q' v2 u3 D7 f' ]' f- k' r◎集 数 8+ e/ B2 }9 a( A: L
◎片 长 60分钟
1 E: v2 V5 I7 Y3 ?' r9 g+ o◎导 演 陈映蓉 Yin-jung Chen
) t  }% K- u1 @% }◎编 剧 陈映蓉 Yin-jung Chen6 ^: E+ J7 I; O/ v8 _" j) I9 |
◎主 演 张孝全 Hsiao-chuan Chang& J' C8 H! a8 r- f3 C- }
     贾静雯 Alyssa Chia" v- A5 p) _, w/ p
     范晓萱 Mavis Fan
$ U: I. A- B$ c! E3 @" K     王柏杰 Bo-Chieh Wang' `6 k2 R' e& d6 u3 ^2 w
     刘子千 Jeremy Liu0 k. i7 w5 y9 |: g9 @7 T2 Y
     周洺甫 Min-Fu Chou& D5 t( f/ z- y0 H
     陆一龙 Yi Lung Lu
8 @6 W% T- h6 D1 K     许光汉 Greg Han
- P* I) }4 o* N% O/ d     章立衡 Li-heng Chang
7 b' H" g, z) O9 U- }5 ]# W9 G# B; f) O. `% k" {) U( }7 t  n

9 u% m7 E. o- ^◎标 签 Netflix | 台剧 | 张孝全 | 台湾 | 贾静雯 | 范晓萱 | 2019 | 电视剧( p) r; H" d7 }& |" x6 J
- `  t; G  E% O% J& M' y
◎简 介  
+ t. ?, F9 E& [( ?  E2 u' o5 V) y, J0 M1 r' F' |" Z9 J
 《罪梦者》讲述了死刑犯阿全在狱中等待死刑的漫漫长日里,听闻自己的儿子遭到绑架,为了救回儿子及保护家人,阿全策划逃出囚笼,却发现自己身陷更危险的计谋之中。整段过程中,阿全不时会陷入半梦半醒的境界,他也将带领观众一起踏上救赎之路。故事主轴则是感人的兄弟情、复杂黑帮社会跟惊险逃狱情节。
 1. Video
  5 W. t0 [8 Y3 k! [; w; t  n7 j
 2. ID : 1
  7 s( F1 i6 h: ]- n7 M5 S
 3. Format : AVC
  9 w/ f& }! a( e! }% T* \' x
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  ' f; c: [2 I/ K/ f: h
 5. Format profile : Main@L4
  ; l8 d1 N  P1 Z1 u
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  1 Q# t  \5 U* f; z; u- v
 7. Format settings, CABAC : Yes5 u/ Y4 ]6 ~( d" r, P9 D8 Q; Q( \
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames
  ' j& O( k1 F: d* ]: z! {
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC: r% K4 m+ h. K: ?& F7 S% o
 10. Duration : 1 h 5 min
  & f; Z9 w4 E  X8 P- L& t7 x
 11. Bit rate mode : Variable$ V, h1 T- F+ F! F
 12. Bit rate : 4 220 kb/s1 A% v$ ]; S2 M1 x
 13. Maximum bit rate : 6 330 kb/s
  3 W& V& ?3 I  w( R8 Y% f5 {
 14. Width : 1 920 pixels
  1 S( |6 A- \' v% j* d- j5 x
 15. Height : 1 080 pixels2 |% @" ?0 g: _; e* G
 16. Display aspect ratio : 16:97 k( P2 ]& n8 g% h) v8 K5 Q9 V
 17. Frame rate mode : Constant
  * [9 e* K: l$ u
 18. Frame rate : 24.000 FPS, M8 I2 T2 q1 ]2 d4 D
 19. Color space : YUV: ]1 W) M4 Z( c% _8 Q3 s
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  - `5 D$ ~' ^6 ^5 \
 21. Bit depth : 8 bits; f2 G7 v* q( J; P6 O
 22. Scan type : Progressive
  & m2 M6 h! N$ x, _1 O9 |
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.085
  # a- F' ^6 I: C- l# `1 p+ ~
 24. Stream size : 1.92 GiB (87%)  z  v- e0 j- o# ]& o
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  9 Z( W; l/ Q! v* H  x5 f5 n. a/ F4 r
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4220 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=6330 / vbv_bufsize=8440 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  # N% p- G- ~9 M: `% Y' c
 27. Default : Yes- x  }& H+ Q" _3 N' s4 k
 28. Forced : No
  * y  ~8 z3 J% i6 z) S
 29. " f4 r! s& N, L$ o6 H- j
 30. Audio
  ! P& N5 _9 \" N2 m  @2 _& A
 31. ID : 2
  2 e$ @, H/ \/ B0 B3 z
 32. Format : E-AC-3+ z0 G4 Y7 H/ h1 d9 e  W
 33. Format/Info : Enhanced AC-3# O0 Y% K1 w4 v/ k
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus7 z% p& i6 U- G
 35. Codec ID : A_EAC3. l  h/ B- s; R/ q
 36. Duration : 1 h 5 min
  . ?3 q8 @" x2 K% O
 37. Bit rate mode : Constant9 u8 p; U- c/ _* T$ j3 O) S+ a
 38. Bit rate : 640 kb/s9 B) u8 V1 v8 t1 V% ~
 39. Channel(s) : 6 channels8 i& D/ v/ R3 q1 k2 O
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs( A# W& i2 V8 T$ |
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  " p/ }# O# M5 e$ p& `4 c( u7 n
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  4 G: k  S5 j2 R0 G& h( X
 43. Compression mode : Lossy% }) l0 K  {# b5 ?: j$ u- y
 44. Stream size : 300 MiB (13%)' e' ]& Z& e7 m6 m+ V( c
 45. Title : Mandarin+ t* l4 o$ I2 A' b" K
 46. Language : Chinese
  * B! p2 b+ c7 P  ~( D
 47. Service kind : Complete Main
  ; k; E+ B; E8 l% Z5 T2 B
 48. Default : Yes) M2 P- p4 }+ m0 B# j7 T: E, _
 49. Forced : No
  : F; K$ n0 S$ H+ w) f) Q9 u2 f
 50. ) j+ {0 C) t1 B( D) h4 S& E) s
 51. Text #1
  ( T# t$ S4 R1 s7 ~$ [# o
 52. ID : 38 U% N. F  A* K: C& G5 D2 }, E+ h
 53. Format : UTF-83 t% c& {2 M# [$ ^& g, i' [: d2 o$ f
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF81 q- {; i. O( h  N1 m, s
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 R0 c7 }% d& u2 c# r/ j- O  Q; S
 56. Duration : 1 h 5 min# Q0 ]$ v# j" w& ~, ]: P# _5 U
 57. Bit rate : 37 b/s
  2 v2 A' {7 d+ x  H6 Z6 s
 58. Count of elements : 681
  + r0 ?8 E! a7 |7 }: L% d: H
 59. Stream size : 17.9 KiB (0%)4 V/ ^3 a2 J; r  z3 X7 s! |& N# F* R
 60. Title : SDH8 t( J. O7 ?) u: r$ ?
 61. Language : English
  " |9 f3 x7 y5 q4 |: V% }
 62. Default : No) w' }) V+ ~# z, m! i
 63. Forced : No4 g8 t4 }! E6 W7 A+ A

 64. & H' ]/ i& k- Y) l" S
 65. Text #2% f" ~; |. v( g( V& S
 66. ID : 4* U! |3 ?; Z2 d
 67. Format : UTF-8/ I3 l& @( v' C6 P: [# ^
 68. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " M6 E& G! k8 W0 j4 H; B
 69. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + l: ^  X& G: l  J+ \
 70. Duration : 1 h 0 min# v  [+ g  y9 i& V" B. E
 71. Bit rate : 38 b/s& X/ S1 P! y. j# B6 Y; h, B) h
 72. Count of elements : 6135 ]' B$ l+ t' I# O7 [+ g0 f
 73. Stream size : 16.9 KiB (0%)
  5 `* v* h- ?- L
 74. Language : English
  : @! W2 n; [. H/ }2 w* a5 ~
 75. Default : No2 f, ?1 B3 `. B2 y: Z) P
 76. Forced : No
  ! h. Z2 L" n, z8 S  Y8 W9 C% C

 77. / q) A- h/ J0 V. G$ l* e) ~7 N' r2 v
 78. Text #3, _# I& y; f7 A8 ]& D/ C
 79. ID : 5
  ; [! k' M4 n+ y9 d
 80. Format : UTF-8
  2 U: v' R' J) |6 P( ]$ d
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * Q$ \7 i: g# Z6 H  e- I
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( ]* l2 J" @2 a& d$ }3 A
 83. Duration : 1 h 4 min
  ( q% X0 {2 q  ^$ c7 p4 P
 84. Bit rate : 60 b/s- W. P  @  v5 K! B, u  S) F& T% T
 85. Count of elements : 613/ T& f$ A" G( J% e: ]6 u1 R0 R" C9 n  ^
 86. Stream size : 28.6 KiB (0%)
  ; t# k5 @5 O  E' D- g  X% y
 87. Language : Arabic
  ; O/ x% B* K+ @# I6 ?
 88. Default : No" L8 X5 s! U3 Q: a8 }  t5 e
 89. Forced : No
  $ ?3 H( N# c! @) m$ D. f

 90. : g6 Q6 e0 j3 w  C. C, ^
 91. Text #4% s7 V* V+ E# Q) b  z
 92. ID : 6
  8 f* [; M1 `- j, @( t+ b
 93. Format : UTF-82 M+ c7 m% g# S( Z4 R
 94. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) v( s6 y3 _9 D& J) J2 n* T
 95. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( w; h. Q: F1 q6 q( u+ p
 96. Duration : 1 h 4 min
  " ^8 {& _0 k' h
 97. Bit rate : 30 b/s
  / V/ K% T6 a+ Y9 `5 ?( x
 98. Count of elements : 618
  , X% x1 i0 {5 D" L9 [
 99. Stream size : 14.5 KiB (0%)6 j/ z! T/ }$ v
 100. Language : Czech
  . ]4 \6 O; r- F3 i. N) T
 101. Default : No, b! I, O6 ?) @; Z6 ?
 102. Forced : No
  . l: ~! j+ o3 s. G. s1 l6 w

 103. + o1 Q8 T2 C2 o3 ^0 \3 K# S: A+ V, C* x
 104. Text #5
  * W4 J# d/ n) ~4 I+ o3 d; l0 z
 105. ID : 72 y' G& x" E  C! n% z  R7 Y
 106. Format : UTF-8
  ) S2 g& Y$ p6 i8 \% R& w, T9 M9 W
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 W( U1 b4 w% `; m, ^
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ b& F" c8 s- ]8 Y: h
 109. Duration : 1 h 4 min
    v' K6 e" z% m1 R+ m7 [, Q2 P
 110. Bit rate : 31 b/s
  ) Z' X" ^" l" _( R5 o
 111. Count of elements : 505: A7 i2 q% W/ B# ^$ Z  Q
 112. Stream size : 15.0 KiB (0%)6 x" F- g2 E+ S6 _+ X- {( k, k
 113. Language : Danish
  6 ?& Z4 R7 H+ X4 ~3 T! x) {: A
 114. Default : No: C6 ?! I* x9 M! l' X, p" ~
 115. Forced : No
  $ j' E8 O' H" O9 y- w9 q' d
 116. , p" Z/ O: E5 s: D9 m7 k
 117. Text #6
  - U# l2 Y7 _& P  W0 c( F8 B) ?) z) c$ U
 118. ID : 8
  ' ^9 j1 u1 j3 z+ I3 i. X
 119. Format : UTF-85 C, p  a4 T4 x7 r2 }
 120. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( x- y$ U" A6 G1 k1 X8 g; J
 121. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ v  N0 o- g8 {
 122. Duration : 1 h 4 min! O: `* k3 V' p5 J- c# S% V) F
 123. Bit rate : 28 b/s& G/ h, J# Z/ t( g7 R$ w1 ~
 124. Count of elements : 599- ]- B8 ]( _0 {6 F4 s2 e1 W
 125. Stream size : 13.8 KiB (0%), n( x) j$ o( V# C" f# S
 126. Language : German
  4 d* K2 F9 H$ P' u: ]: |9 Y% S
 127. Default : No" o; G+ u; W/ M% ^! m. U3 Z* [- Z- `
 128. Forced : No" k6 m! o9 x+ S4 I" x, o
 129. 0 W( \* A  e& A* p( V- \3 Q
 130. Text #7# H1 S, {4 g. l
 131. ID : 9
  " q+ C, i/ r# ~, c& ~
 132. Format : UTF-8
  5 D2 m5 S5 w5 c! M: ^
 133. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 F$ f" T0 h) }! J  Q- F$ F
 134. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: q8 |4 f0 m* D  E4 U+ V% `% f
 135. Duration : 1 h 4 min, X3 v! W) k0 }# I, n
 136. Bit rate : 53 b/s. a, c/ i, J5 x+ X+ w7 l
 137. Count of elements : 612
  0 T% J3 D0 _  y& q
 138. Stream size : 25.3 KiB (0%)& x6 X  D- \6 F* C) w" t
 139. Language : Greek
  - @% k7 D/ v' Q3 U0 u
 140. Default : No
  ! R9 U8 m$ m/ K
 141. Forced : No
  6 o' x/ G: V9 t# C6 z2 |7 y* K
 142. % H" e: F) R' \  B+ X, y' ^& B- w' K
 143. Text #8
  ! z- u6 O6 j9 V, T7 ]+ D
 144. ID : 10
  5 }. s- j* Y. _; K
 145. Format : UTF-8
  - @6 g) ^; g, i% `
 146. Codec ID : S_TEXT/UTF8" {( m. t4 B6 P: O1 B3 A
 147. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - u4 Q9 j. h9 r: e3 p
 148. Duration : 1 h 4 min  S( X2 j) |0 k& A1 ^
 149. Bit rate : 30 b/s
  7 g1 e* y+ V, k+ b$ I
 150. Count of elements : 596
  & ?: w  ^; c9 S9 c$ T& l
 151. Stream size : 14.5 KiB (0%)
  ! X* I( f- {# E8 u0 z. p1 U
 152. Language : Spanish
  ( m0 x9 O$ S- ^* |" `
 153. Default : No* `" ]. S; r% w6 j, `2 d8 _
 154. Forced : No- m: q3 V. K, Y. M! f
 155. ( A0 k; Z! r2 }2 I% J
 156. Text #9
  # C8 ^; Z3 R- O  e' c+ A& y
 157. ID : 11, m( d: J1 ]# q1 O: ^( w. J
 158. Format : UTF-8
  ; B, T, m7 t3 {
 159. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - X7 {# ?) D1 e4 F9 d! ?' V
 160. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 p& x+ q5 m# w; ~$ r8 N
 161. Duration : 1 h 4 min! H3 e9 Z* _) a. d
 162. Bit rate : 29 b/s
  4 w9 u% o( z9 u) a' b% {
 163. Count of elements : 601, m- }* I: @: z6 Y3 a
 164. Stream size : 14.1 KiB (0%)  T$ u+ H" I- t  l( X+ J
 165. Title : European0 y% o" ]7 v/ |( i
 166. Language : Spanish
  & K9 T/ S  Y' U1 x
 167. Default : No
    i# [" K) X8 j8 D8 V1 D0 f+ b
 168. Forced : No5 ~" n7 Z7 h3 T: O! G
 169. 6 T0 g4 [! c  Y9 B& F; C
 170. Text #10- {  Q; x' v* D% n* f, _
 171. ID : 12
  9 ?: f4 C& i( }* d2 M/ A# n' M. ~
 172. Format : UTF-8
  1 T; C& x0 Y# C7 ?# u
 173. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 I1 z5 Y% C7 k1 b
 174. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; I2 |+ o. U; U0 E  L2 E5 \
 175. Duration : 1 h 4 min
  * }5 Y! ^$ Y' ?5 W. Q$ C
 176. Bit rate : 31 b/s8 B- D" I& i4 j$ Q  r
 177. Count of elements : 5490 A/ e0 l# l& j0 m- N! b9 x
 178. Stream size : 15.0 KiB (0%)
  5 F5 w4 z) @6 ~2 v  M' p# H6 B
 179. Language : Finnish
  - ^: E/ K& \: @5 u1 {
 180. Default : No
  4 m4 z8 q3 O8 ]& m
 181. Forced : No
  ; a' q% F, }* l( l1 v) q9 _( M

 182. ' t4 U- z3 r" c
 183. Text #11  u6 L5 D$ E8 X! @
 184. ID : 132 Y, P( c2 q% a0 @( `. C
 185. Format : UTF-88 N9 K4 ?; W6 x5 L: x9 O
 186. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - K4 Q8 K& O8 V
 187. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + ^, {+ u) {  A/ m7 }
 188. Duration : 1 h 4 min8 K" r5 |: ]- L
 189. Bit rate : 33 b/s9 |* G# P9 c: [) ^; F2 o
 190. Count of elements : 615: A( u% a1 h: N  o1 H' O9 o
 191. Stream size : 15.8 KiB (0%)
  0 l' Q$ J3 D4 W7 k/ k) u9 S) X
 192. Language : French6 K' J) W0 k2 v9 r2 i
 193. Default : No3 m, \& r% [* M( ^& q& ?
 194. Forced : No/ S# X* j* T# Q
 195. . i+ }6 e; D- k; S4 W) q
 196. Text #12
  " G5 _# n4 |; P) G
 197. ID : 14* m& Q& Y, f  H$ e: _/ T$ A
 198. Format : UTF-8
  0 d/ f2 q7 }8 B: v  d5 \
 199. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . c* R; `* ~4 P* g" L
 200. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 P$ C3 W7 `$ w- o+ b
 201. Duration : 1 h 4 min
  / j7 I7 I) V3 T8 |- @5 p: u
 202. Bit rate : 56 b/s
  * Q' H, y7 V1 }1 a5 z4 `
 203. Count of elements : 625( ]6 z0 n& x1 y
 204. Stream size : 27.0 KiB (0%)" q! m% i" a0 [3 H3 w" f' Q: T. ]( ?
 205. Language : Hebrew  o+ l6 s- I: c7 V0 L9 L& ~
 206. Default : No- I- D( B' C/ o
 207. Forced : No
  $ r* }, T9 J  ^* U" e7 Y
 208. 5 q% k4 x6 D+ @
 209. Text #13
  . t3 |0 v$ Z8 [
 210. ID : 15
  / @) i4 \; @1 k
 211. Format : UTF-83 l1 w4 b7 `6 J1 o: H- t
 212. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , F+ a. `1 }$ p- I; x$ Q. W- U
 213. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! t5 v6 f+ B7 F- }& m  h0 D
 214. Duration : 1 h 4 min- T5 q9 X5 H% E0 v/ D- F9 y( a
 215. Bit rate : 90 b/s
  & d' y4 P- n8 I& ?, V9 a  u
 216. Count of elements : 6218 X0 _7 h- G9 C& m) O8 {: X
 217. Stream size : 43.3 KiB (0%)
  7 S! G) N  `/ X! i3 x1 C+ e
 218. Language : Hindi/ m( K  a' L! B8 N
 219. Default : No
  . G3 g# M8 H: D/ A
 220. Forced : No
  & J% P2 ]: s; ~; I2 n1 W0 T% J
 221. ( O% E' I0 L8 H4 o
 222. Text #14* k7 u0 p' r5 r! i8 k
 223. ID : 16) F1 a& O& g$ e' c$ l' |
 224. Format : UTF-8. V( S3 B  {8 \2 K9 b
 225. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    s% Y/ e( J3 _( S! U
 226. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , b* [- c7 c- h1 l3 m& ~% D
 227. Duration : 1 h 4 min
  / o) w# A* d) G
 228. Bit rate : 31 b/s* S4 m& @9 F" S! p$ [* }7 C
 229. Count of elements : 609% k1 k7 X: x4 A8 m4 W9 f% E
 230. Stream size : 15.2 KiB (0%)7 A! E* n9 U& d, }
 231. Language : Hungarian$ E  Y/ R% }' [4 I4 K
 232. Default : No
  ' r0 O; O" U4 g0 ]. C/ p
 233. Forced : No6 d: X3 t1 X8 O2 N1 Q5 R; s* P
 234. ! \3 k; |& F$ A. Z1 x
 235. Text #15
  0 C; X2 n0 c( F" p2 A
 236. ID : 172 P- b0 d1 S" I& h# v$ Z) O
 237. Format : UTF-8
  # p4 y1 N% c% {) K1 K
 238. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 k; d% L% c% w. z) s0 {$ O
 239. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * ?4 A0 a$ K# N9 N/ v7 v5 W0 E
 240. Duration : 1 h 5 min
  ; h: n3 |  G* O9 D8 F6 Z* F
 241. Bit rate : 31 b/s4 c7 `3 f  V7 o1 X
 242. Count of elements : 646
  7 T: N+ k. j; y; T
 243. Stream size : 15.1 KiB (0%)
  ( j7 t5 f/ H: l, d( [% G5 V
 244. Language : Indonesian
  0 B! M5 b/ L/ _9 J1 C' e, [
 245. Default : No
  0 X- X- b6 [% t8 Q, I: m
 246. Forced : No
  # W0 x7 Z  S& p6 V
 247. - [% L: z$ @9 |  |
 248. Text #16
  0 o1 p4 [! N9 ^( f5 Y% K! d$ U' v' N
 249. ID : 18
    N% Y. I( s) P8 R$ {4 ^7 u; {; [
 250. Format : UTF-8& Y# c1 v6 U* ?, C+ ]
 251. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & K4 n6 Q( \+ W. {& T5 [* M
 252. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! W# o, r" [8 U# d" K: p& F# N
 253. Duration : 1 h 4 min
  ' W9 c3 u5 Z& r
 254. Bit rate : 28 b/s* u: t( N/ u! p0 x1 U4 |6 q
 255. Count of elements : 618
  " M2 j/ H* L4 q1 Y# x* E' a
 256. Stream size : 13.5 KiB (0%)! b) X& m" b7 S; J* ?/ \1 j1 \: c
 257. Language : Italian& P' K) @' Z& E/ V% s4 Z# q/ Q" ]
 258. Default : No0 Z' V# P0 u$ [8 D
 259. Forced : No# ]" u; T) n3 z

 260. 3 C1 n' b' C- r7 q; X2 L
 261. Text #176 I4 s6 S1 D0 f3 ~3 z6 i$ p
 262. ID : 19
  " {. H: `. }- s$ N3 q  ]
 263. Format : UTF-81 m3 e' X. A* k/ T1 \
 264. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! u" |# d# ^/ p* [1 t# V2 C
 265. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 {# Y" L* _1 b: d& n. L5 @
 266. Duration : 1 h 4 min' ]# o9 b9 P) ~" v3 J) Z: a6 j
 267. Bit rate : 37 b/s
  ) m+ E* P3 ~5 Q, f% F
 268. Count of elements : 667
  ) H& c/ m6 B. b" @7 n; R
 269. Stream size : 17.6 KiB (0%)
  $ q# D% O: Q, Z( }) v. N
 270. Language : Japanese7 a5 J3 G. ^2 H+ F  I9 P$ T/ B6 C' Q
 271. Default : No
  2 f5 p: y0 C' t# i+ @+ {) Q
 272. Forced : No* i  S+ X9 L7 u5 Q1 G7 y- M
 273. 2 G# @* s1 O8 C) X5 I5 R
 274. Text #184 b! k# [, m' a% S+ l; l/ |/ D% N
 275. ID : 20  f; d  ^; ?2 e. T
 276. Format : UTF-87 e  \3 W4 D$ ?7 V, o8 u6 e0 d
 277. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 k8 H; N7 F. M9 m8 U0 I( D/ e
 278. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 K5 W: p0 ^. f, U0 O5 O, i
 279. Duration : 1 h 5 min
  1 e" l; l! {) U9 C3 @
 280. Bit rate : 41 b/s
  7 R6 H* A. q  G" V
 281. Count of elements : 661% x! |1 k  ]5 r; J  C# \1 A0 M
 282. Stream size : 19.8 KiB (0%). |; @7 R; f! ~
 283. Language : Korean2 \% A% J) @" Q* R( s
 284. Default : No
  . q( B: D; G- I9 c1 s! k( R
 285. Forced : No+ X+ v3 w  n$ `% B2 ~. [2 D- l( p, T$ G, @: K

 286. 6 \2 r* m1 F- ]7 X3 m
 287. Text #19
  3 n$ h( ^# d( _! t$ Q2 F) V' D
 288. ID : 21+ Q. s, Z8 S. K- _) A; e
 289. Format : UTF-8" ^5 c$ Q+ m; T0 K7 a& L
 290. Codec ID : S_TEXT/UTF89 X0 J. Q* w" N+ B* [0 N  ~- t
 291. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! ]* P! d3 \9 f
 292. Duration : 1 h 4 min. A# Q2 T$ `. a1 j2 b2 @) E" E
 293. Bit rate : 31 b/s( q. r' X/ r# `, N% ^. Q, Z
 294. Count of elements : 595
  6 P( d7 ]  z- c7 G$ n% E  w( m
 295. Stream size : 14.9 KiB (0%). m1 h  c- H/ p# u1 d6 W
 296. Language : Malay5 V. S, g  s5 X' K5 G- d
 297. Default : No0 i0 G3 o. w" @5 U# m- G* J
 298. Forced : No
  1 B5 B) l# }: D* k7 V# }

 299. / R2 f  I1 e( {& _" Z/ y
 300. Text #20
  & I( Q/ m) v" B9 r
 301. ID : 22
  ; O  m- f/ e4 ]6 `1 w, A9 {7 ]- S
 302. Format : UTF-8( d: p* {( u2 I  @) o) i
 303. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; [0 J: [! }  j5 j
 304. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( v( W' Z, e, ~
 305. Duration : 1 h 4 min* d" A5 [: f0 p
 306. Bit rate : 29 b/s
  4 j8 z  C8 @/ X
 307. Count of elements : 5774 @- v+ G  ~, p5 h) z
 308. Stream size : 14.1 KiB (0%)
  2 J. ~0 ?- P3 P8 y) h
 309. Language : Norwegian Bokmal
  3 J, _5 w6 x+ V: ?% r( q% Y6 d6 X. _
 310. Default : No/ r: V' d% `2 C5 X) ~
 311. Forced : No
  + H- v, M5 e2 t9 M+ G  |7 Z
 312. 5 C3 n3 n! ^2 V( r
 313. Text #21
  % P; }: O% v7 I" m" w, H4 D* x; {7 P  [5 [
 314. ID : 23
  % g4 Q2 }* ?& |
 315. Format : UTF-8
  ' c- l; X' X. f
 316. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 q+ o4 w: E0 e( t
 317. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  h, |* I/ M, X: M
 318. Duration : 1 h 5 min
  5 d& c; H! s: j
 319. Bit rate : 30 b/s6 o6 V7 c, X+ R% A' ^( z
 320. Count of elements : 555
  , I5 l2 R0 L* |
 321. Stream size : 14.3 KiB (0%)/ E; O0 ~. `3 m6 ]( ?  G
 322. Language : Dutch8 j& l' k) w$ p
 323. Default : No* e3 G: p5 N; L5 R1 K* \# D/ D
 324. Forced : No" I+ G2 ]8 X. x/ P, @! ~) g

 325. 4 y) p' @% T* S# j" h# f8 x4 F+ L
 326. Text #22& P  u- K1 F; \# M+ M4 x+ g6 ]
 327. ID : 249 H* }$ p- h8 c! _
 328. Format : UTF-81 _7 {9 o* V9 x
 329. Codec ID : S_TEXT/UTF89 r, Q5 m0 @- @" y: v
 330. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - {5 y8 J4 W; T6 r
 331. Duration : 1 h 4 min7 S1 @" q" }" N, O* x$ x
 332. Bit rate : 34 b/s$ j# K& J0 x, g' {( l) ?. `
 333. Count of elements : 643% F) P" `  ~3 u1 u+ J, `  c1 s5 q- }! X
 334. Stream size : 16.3 KiB (0%)
  * u' n$ e% p) D/ p
 335. Language : Polish
  * o% X0 w8 {+ E; b
 336. Default : No& w0 G6 e& q+ f0 L% L( V$ U
 337. Forced : No
  # B( P2 x1 R( R/ ~( B0 C

 338.   `3 ~7 K6 }& k' u) h+ _' M  C
 339. Text #23
    }6 W( P* ^" \( m
 340. ID : 25
  * M) T% z! y4 {
 341. Format : UTF-8- A. W" A$ ]. B: p/ u
 342. Codec ID : S_TEXT/UTF8! @, v7 A7 F# l" R# m! t
 343. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 v! P7 j2 `. N: E7 t5 _( F) G7 ?' E
 344. Duration : 1 h 4 min
  . `4 l& T) f. ]
 345. Bit rate : 29 b/s
    f/ {7 ?1 E8 J
 346. Count of elements : 614
  - U9 i' L3 j: S* }8 N7 M$ R% a5 |
 347. Stream size : 14.1 KiB (0%)
  $ K, ?& l) J3 b3 B
 348. Language : Portuguese" E9 j$ i0 X2 d  L- _
 349. Default : No
  2 V! ^! ]1 o4 U  u8 G
 350. Forced : No
  : P7 r: [& g( X3 O
 351. 6 ]( h* O" _/ g9 s" J
 352. Text #24! _! w- i1 P. k* s. B- Z/ k0 f
 353. ID : 26! Z2 D) z. m. l/ G* ^$ U2 u
 354. Format : UTF-8' v" n/ h% z5 g. ~; p5 ]2 f' {3 p
 355. Codec ID : S_TEXT/UTF8, K' J; k/ K/ `' U: ^: D& Y
 356. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 D2 p1 e* f  R6 N- n0 d
 357. Duration : 1 h 4 min5 v7 n, i; P, U  ]
 358. Bit rate : 33 b/s8 @2 [% U* b8 U0 J& @0 Y; i/ d$ l
 359. Count of elements : 611
  : P& g% \: }5 W/ A
 360. Stream size : 15.9 KiB (0%)( P7 F! t6 Q$ {7 m0 L# z0 r
 361. Title : Brazilian! D% _$ L9 i) l# h5 `
 362. Language : Portuguese9 v  R, G, n8 z$ L& B
 363. Default : No! }) Z/ H/ \3 a
 364. Forced : No7 F: x' R; F! _6 I" u- P
 365. 8 }! H6 M* D* ]/ F
 366. Text #251 c+ L0 \0 {' r9 g
 367. ID : 27
  ' l% g0 T; ]' u9 t
 368. Format : UTF-8
  # W1 a4 x5 z; \7 O+ m8 D- B  N
 369. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 j4 W8 l9 x- f8 C- @; M
 370. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 c2 W8 B* S7 N8 C2 A# Y* s
 371. Duration : 1 h 4 min
  * y, z* d$ X7 r0 {; ?% V
 372. Bit rate : 36 b/s$ ~7 x! E3 M- G8 n5 c, j/ b; q
 373. Count of elements : 617; h5 H3 M9 {  V! D2 A6 A0 j8 v* d
 374. Stream size : 17.6 KiB (0%)7 {# k- e. p5 {; u9 W6 ?3 b2 [" G
 375. Language : Romanian
  , a2 J$ s; Y4 n4 ~
 376. Default : No- N# Q7 q( ~6 J8 A
 377. Forced : No6 ]& u- C: k% M) W

 378. . i- S# |' V4 y: b7 W: p
 379. Text #26
  : X! W: c' B) N; V0 O
 380. ID : 28
  7 v" ?/ g: C! [' G& O1 \  d
 381. Format : UTF-8
  ( J$ p( G. T( w+ U& Z
 382. Codec ID : S_TEXT/UTF8- @/ f. r# ]2 Y9 {$ }
 383. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' q+ Q# G# _* G
 384. Duration : 1 h 4 min' ^) C; p* X: X, J
 385. Bit rate : 53 b/s) v- [8 \# y. O/ O! f4 x
 386. Count of elements : 600
  # `0 P7 T% |. g' z+ M8 }- W
 387. Stream size : 25.6 KiB (0%)
    H  n! T7 ?- @/ C2 X$ R( r
 388. Language : Russian$ C9 b) V& ~# b$ y4 g
 389. Default : No% {. p. Q' O& L7 k
 390. Forced : No
  7 C8 S" Y5 x8 T2 J9 p

 391. 4 e7 w$ Z- W; M+ Y" d
 392. Text #27' E7 ?. k7 @' L  Q7 w- c
 393. ID : 29
  / \- E4 a5 W* N% ~! K
 394. Format : UTF-89 O: B( f6 C+ T2 g0 E) `
 395. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( l( [2 E* s: V" C0 C
 396. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 R' c) L, W" {( Q
 397. Duration : 1 h 4 min% q$ k5 x4 T6 z! _: t
 398. Bit rate : 31 b/s- @- B: P) p7 k2 \. I: X: ]
 399. Count of elements : 563
  - S; W5 _) C1 O7 g& ^: A$ S; ^- Z
 400. Stream size : 15.0 KiB (0%); V+ ]) U3 t5 V7 j. R2 H6 e9 g
 401. Language : Swedish
  : N- q1 S5 ]" [& p8 y
 402. Default : No
  " @. o+ Q" @5 c
 403. Forced : No
  ) O& {) J. A4 B1 C: j

 404. % q. N8 h3 ^4 z& t! g( _) W, B
 405. Text #28
  4 \- m/ H! u( W3 H+ B5 M# H3 [
 406. ID : 30
  3 @/ b0 |' t7 W8 v, n
 407. Format : UTF-84 r3 D; o5 D0 C
 408. Codec ID : S_TEXT/UTF89 \1 [. k2 _* |* O, R
 409. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( q3 \4 M& F  {4 _4 o4 J8 z( c
 410. Duration : 1 h 4 min4 A1 \* o" R; D5 m3 e
 411. Bit rate : 86 b/s
  : u7 k/ n- j9 C3 h( J
 412. Count of elements : 6407 {& J. @  p4 L9 p+ u
 413. Stream size : 41.2 KiB (0%)' s+ T7 q* @2 K3 k7 l/ O' T& c
 414. Language : Thai
  , d2 P( v- p' r, \& c
 415. Default : No7 q/ ~- m8 L8 H, K; h; F; k7 f3 }
 416. Forced : No2 F2 r, \0 M% y9 e" O  f9 H! n

 417. 0 U5 O% g! D/ C  T' [  Q5 a" R
 418. Text #29
  9 H0 E" d: l6 Q0 ^7 W4 n
 419. ID : 31
  2 o" m5 B; o& |9 ]5 \5 _) k
 420. Format : UTF-8
  , V' y$ l: A9 [+ ?& o
 421. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 v9 Z4 F! S* ~
 422. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 i1 g/ _* H6 W/ u. n) Z; u
 423. Duration : 1 h 5 min) c4 U4 o& o) A. E4 P
 424. Bit rate : 96 b/s
  + ?( n7 M2 L) f% _) {0 z) A) [
 425. Count of elements : 704! S. C/ d  n4 e# J) ~# A
 426. Stream size : 46.0 KiB (0%)
  % O0 s, X# A" D# [) `
 427. Title : SDH
  5 ]- g4 H& \6 q
 428. Language : Thai
  ! W# h3 b0 ]6 Q
 429. Default : No9 {& S! D! B: U
 430. Forced : No1 R, B' M6 t/ ~7 s. k5 P

 431. / I; ?1 b( b5 n: ~
 432. Text #30
  3 Y4 Y% J# M5 N' Z4 a/ d; p
 433. ID : 329 g8 \4 I& h' n+ r! {5 L
 434. Format : UTF-8
    N, n7 |+ o! `
 435. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * l% O/ A- C# U" d6 D& {1 S7 i
 436. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) e! l2 l& J: ^5 Y& Y- p4 B
 437. Duration : 1 h 4 min5 I% d! K' x& Q* t, H# l& I" [4 ~
 438. Bit rate : 32 b/s
  0 G3 j- Z; @/ U+ c; |# ~( K& I$ I
 439. Count of elements : 645
  ; i$ p, |  N, J7 W0 Z" D  C% L
 440. Stream size : 15.6 KiB (0%)
  + U$ h( F+ W0 T& u( c# g' {3 y
 441. Language : Turkish
  6 s% g/ q/ A* {/ Z6 U8 P
 442. Default : No
  : o4 {+ ]3 c$ j: p9 K
 443. Forced : No
  / A- U8 @+ m$ K- Q

 444. / `$ S7 g! \' [6 j( m6 H; z
 445. Text #31
  ( g2 }; Z0 q" B' ?8 d  ^/ E
 446. ID : 33
  : {) v! i( t5 Q2 Y+ j
 447. Format : UTF-8
  1 V" G; H1 g6 c$ Z/ z
 448. Codec ID : S_TEXT/UTF85 [1 A1 V  v3 t, ~) o* |8 v
 449. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* L( w8 _) w0 V3 F% E
 450. Duration : 1 h 4 min1 H% d7 p5 ^$ J" `; `
 451. Bit rate : 46 b/s1 d9 D" z* o: M, e% P
 452. Count of elements : 6438 i) n4 j. b2 y+ E% @0 R
 453. Stream size : 22.1 KiB (0%)
  $ t% ]0 w) f, y# N. h9 a3 p' ]
 454. Language : Vietnamese. j1 [; v" B. r- a' O2 |  C
 455. Default : No* _9 H2 d& l. Y& V7 R
 456. Forced : No1 O8 @  R$ C; T' {5 T) \0 B& A

 457. , M- j. t1 V* \  J, l0 w! o
 458. Text #32" W& D  a/ E3 s9 U# W# [  h; _
 459. ID : 34/ B& t+ q9 l% F3 w9 ^7 q* r8 K3 [
 460. Format : UTF-8; d, ^) Q9 [, G/ G
 461. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 b9 N6 ]/ a# ?. G
 462. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . o% d& o' I+ n3 Z% D, g
 463. Duration : 1 h 4 min
  / t% q% Z2 P$ X
 464. Bit rate : 29 b/s
  % ?: f+ V& f' w9 B9 M
 465. Count of elements : 6117 h9 b4 z' v! Z- B2 ^$ S% @
 466. Stream size : 13.9 KiB (0%)! j  U8 Z! R; N' J! P& {3 e
 467. Language : Chinese$ E' f: P4 S: C, E2 i' a" x
 468. Default : No
  ) @; Y1 x" W$ U, o. T, x
 469. Forced : No' z. g% q4 B9 |7 w7 s
 470. ) x4 C2 h. m0 F! H
 471. Text #33
  * b4 [) S3 B6 t7 m% `
 472. ID : 354 U+ Y; I2 G0 [6 g8 c
 473. Format : UTF-8
  0 S9 K7 d. a' _- Z: Y
 474. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ k5 |4 v' {4 Q9 ?
 475. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 R9 A3 p1 t/ b) B+ S
 476. Duration : 1 h 4 min
  # h" i4 j# ?# f6 d$ C8 Z. r
 477. Bit rate : 32 b/s
  * s% m! N0 V! I
 478. Count of elements : 629& M8 K0 M: `8 M( c
 479. Stream size : 15.6 KiB (0%)
  ! N( l( I) J/ [2 [  `& L
 480. Title : Simplified
  ( i# U' q, G$ h( ^% R
 481. Language : Chinese
  ; p# \$ G6 n3 |+ ~- V: z
 482. Default : No: F( M( _6 [: }/ \5 F$ m- B% B
 483. Forced : No( |) K' {( z' ~" ^* Q; \: T5 c0 q
 484. * S8 Y3 |% d0 `5 @
 485. Text #34
  + c4 _  q; M- a1 R& m
 486. ID : 36& `" Z- h$ e+ h& P' n) T  l
 487. Format : UTF-8
  / ]5 u2 B$ v, h& [" v1 \) Z
 488. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 S( F( ^9 z4 ^& q# P
 489. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) P# h% l. Y  |9 Z+ B9 x
 490. Duration : 1 h 5 min
  7 b0 n) f% z" D/ I
 491. Bit rate : 36 b/s
  % |& `6 S6 u! ^( E% V4 P3 s
 492. Count of elements : 687) Y8 V# W) |. U" ~/ [( n5 J$ I
 493. Stream size : 17.2 KiB (0%)
  3 l; E! l" B/ l  z
 494. Title : Simplified SDH
  ! O8 I7 @" }" n+ ?+ v
 495. Language : Chinese* o! l( _& Y0 q3 s1 ^6 D8 X$ f
 496. Default : No
  2 M' v$ A. u5 S$ g2 A
 497. Forced : No/ H* R0 K, R" h4 M* G

 498. ; b; F4 _3 j$ Z& u( x4 Y  }. ^+ X+ y
 499. Text #35
  & g  B( j" X9 q, ~* l( s% Z* K- n7 d
 500. ID : 37
  9 s/ q. z2 x" G- k) f- g
 501. Format : UTF-8
  - ^1 J; P0 w  s/ l% X9 y
 502. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ c6 u. w) h/ i% d( S8 }* @/ F
 503. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 U* c; w' }) E; B
 504. Duration : 1 h 0 min2 t  r: b3 j& G' B0 ]5 Y
 505. Bit rate : 35 b/s
  / i+ \' N2 K: L" R9 m3 q
 506. Count of elements : 7086 O% C' e. Q  K  s" v
 507. Stream size : 15.7 KiB (0%)
  ' a# C: T5 c( G/ A2 V
 508. Title : Traditional" \) H5 m" }2 g. `; N. i% T7 ^
 509. Language : Chinese/ Q! M# Z0 h- j
 510. Default : No! p; X7 W0 a8 s! D! k; q
 511. Forced : No
  6 D$ A) s6 f7 C/ V0 N6 R( t

 512. ' q& |4 G) n; V* U
 513. Text #36
  ( V$ ~3 F$ B  u5 `% x& @! u
 514. ID : 38. p* f, u2 p+ x  ^  v5 c5 l  j
 515. Format : UTF-85 k$ r6 _" Z: A. b) L7 t
 516. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 {( f1 d; a5 [- T
 517. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! [! I% J+ G+ k5 X& V# R7 ?
 518. Duration : 1 h 0 min$ M: }* |( S- U) S0 r' Z( n
 519. Bit rate : 46 b/s
  . L+ f+ X3 A1 d
 520. Count of elements : 738
  4 c* H. M" ?( \1 \
 521. Stream size : 20.6 KiB (0%)/ j- Y- I2 D  r- d
 522. Title : Traditional SDH
  " _1 g, @  d2 @/ v- J7 H" u7 u
 523. Language : Chinese/ d4 Z! t* t- Y) J; g4 J( C5 K9 Q
 524. Default : No
  # ~0 o  @' I  n! T9 P% N
 525. Forced : No
复制代码

! }4 h* I9 ^$ m5 g) [8 c5 S6 J; T# \6 U6 |% `& o0 R8 r0 w' ?

) W6 G6 j9 r8 O. ?3 [6 y, _/ X" g1 U( p. V+ x

# O1 Y) E9 }! W
. k" M* P+ ]9 @$ O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-10-31 19:43:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-10-31 19:49:52 | 显示全部楼层
速度杠杠的。
发表于 2019-10-31 19:55:58 | 显示全部楼层
前排支持,多谢分享
发表于 2019-10-31 20:08:24 | 显示全部楼层
netflix的影视都很多元,感谢分享
发表于 2019-11-1 06:27:04 | 显示全部楼层

. D' h0 \1 C  y" z谢谢楼主分享
发表于 2019-11-1 09:12:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2019-11-1 09:27:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 !
发表于 2019-11-1 10:51:11 | 显示全部楼层
出来了 啊啊啊啊啊    真好 找好久了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-1 23:31

快速回复 返回顶部 返回列表