HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 347|回复: 15

[1080p] 赞先生与找钱华[粤语 英文字幕]Warriors.Two.1978.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 8.6G

[复制链接]
发表于 2019-10-19 21:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
! i# p9 D% I* l; H
                               
登录/注册后可看大图

! J- `8 _% T! C$ ], q) u2 A% j
8 J, \. k9 i# j& ^◎译 名 Warriors Two
) Z  h5 r- j/ z$ ~6 g% _◎片 名 赞先生与找钱华
* h8 q' _/ V$ ]: k$ W' x◎年 代 1978
! |# L5 ?0 H9 m: t- Q◎产 地 中国香港
7 O8 H1 N" a" z; R( K◎类 别 剧情 / 动作
) h8 Q) W; h2 l" q$ y) F- x" c◎语 言 粤语
4 g  h& f) W  l& J◎上映日期 1978-12-28
% `- Y0 {5 q5 q. H. a' M- X9 l◎IMDb评分  7.3/10 from 1037 users
7 h1 F" ?7 w9 P% b1 M* a◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0078517" q* `( t* Y, {% Y; l$ e
◎豆瓣评分 7.2/10 from 1239 users7 M% C5 M, ~4 O7 ?0 ~' N, n
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1305322/
1 F2 p  s% l; r◎片 长 95 分钟# P) x1 _1 @2 H5 O
◎导 演 洪金宝( W7 T5 F' }1 ^& ]' q9 O$ l
◎编 剧 司徒安
  b4 ?* v" Z2 H, ~◎主 演 梁家仁
. `% U9 [5 H8 \3 w- b7 Q5 s# t( L4 B- j     卡萨伐
+ p0 k. d! `' X+ |# }) Y* g     洪金宝7 x) c5 l: i) p, |0 B
     石天6 h4 ~/ z6 Y( C! G! S
     冯克安
. u' ~' H; g4 C! z$ q     李海生* D" X3 @* F9 l) @/ X! [1 r
     林正英9 x4 V* L* T; B
     元彪5 \+ J$ t4 j# F% d" J) o) _
     曾志伟
# b/ @1 P, X# _1 i+ ?* o* ?4 Q% k. n% K2 d
. \, ^. @- x4 @) _3 e1 x
◎标 签 洪金宝 | 香港 | 动作 | 香港电影 | 功夫 | 梁家仁 | 咏春 | 1978+ u4 S- J+ n. E* ?- S9 {( T; p

" q6 V3 O7 U7 e  I◎简 介  
; K  y; I3 w3 c+ Y0 x$ o4 U# T3 b$ z8 u& Z
 我国南派拳术源远流长,其中咏春拳身在佛山的传人梁赞(梁家仁 饰)精通医术,为人仗义,乡间有口皆碑。梁赞有徒肥春(洪金宝 饰),性格憨厚常受人捉弄。肥春好友找钱华(卡萨伐 饰)在莫记钱庄担任出纳,平时好打抱不平。是日,一伙江洋恶徒来到佛山,与莫记老板莫老庆接头,一干匪徒为抢夺权利,筹划杀死镇长,却正好为找钱华偷听到。找钱华向镇长报信,不料被莫老庆一伙发觉,连累老母身亡,找钱华本人身负重伤,幸有肥春搭救。莫老庆担心梁赞出手阻拦,投鼠忌器,而找钱华为报仇在肥春的帮助下拜梁赞为师,苦学咏春欲一雪深仇,正邪交锋即将展开……
 1. Video
  $ k+ z4 Y- U1 e, ]; u% `& D* x9 W
 2. ID : 1( J2 n# a; Q2 p3 o" ?- J2 L
 3. Format : AVC
  / q; W- X/ }0 o. X
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  0 a: ?6 ?' p1 p9 _
 5. Format profile : High@L4.1
  & o2 c( C9 F" X- s) p
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  3 M4 Y0 ~9 V( z
 7. Format settings, CABAC : Yes
  7 Y' I4 O) U. g8 }: y! g
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames1 q! F  a) B+ i) ~3 e
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  0 `; m/ }; g6 ]2 @
 10. Duration : 1 h 34 min5 X, }) Q. q. @9 J$ p
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s- Y% m8 |  H+ E$ i( {) q/ ~2 _
 12. Width : 1 920 pixels
  + U  p& U/ w& p# b( {( g1 ?& B) p
 13. Height : 816 pixels9 ~# q4 x& N8 C$ W5 i. f
 14. Display aspect ratio : 2.35:1- q+ J: c. D& \. T
 15. Frame rate mode : Constant  C) x3 F4 z. m5 A
 16. Frame rate : 24.000 FPS# F6 y* Z8 a7 [0 X( T; f
 17. Color space : YUV/ R) c3 G: U; G9 Z& K. f5 H& E
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  2 D1 Q- a! U+ j/ P/ a% u
 19. Bit depth : 8 bits0 a5 h, C* W8 Q
 20. Scan type : Progressive) |& m" v( N6 g# y1 I
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.306
  : [+ R! P3 K& T0 l4 {
 22. Stream size : 7.63 GiB (88%)5 a9 k  [, \/ {+ W2 R! e9 x+ O, y
 23. Title : Warriors.Two.1978.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  9 i" A) c; J" \% e% k
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2" O' v. G, S" S9 x; }0 }
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00" ~! z( f8 E" R, ]0 b! y
 26. Language : English
  7 m8 d- ^) V0 f* N: w" Z& ?8 L, N
 27. Default : Yes. G5 x: T+ {, w2 }* V
 28. Forced : No
  ) Z0 n. z/ ^+ G6 g$ x6 h
 29. $ N5 \5 X4 h6 K& j
 30. Audio6 y7 S& ?0 ^) ?3 q/ P' q& ~
 31. ID : 2
  : j) W: Y6 n* a  [/ L; Y5 l
 32. Format : DTS# P* A" H& \/ h% D
 33. Format/Info : Digital Theater Systems% K0 q% X0 H# D
 34. Codec ID : A_DTS! E" t9 _1 N( z, L2 M2 Y
 35. Duration : 1 h 34 min
  * ?: U3 h2 f8 a1 ~
 36. Bit rate mode : Constant" m9 H5 J1 o7 n$ |8 D
 37. Bit rate : 1 509 kb/s) I1 `( [. p4 n8 n( C8 U* r
 38. Channel(s) : 6 channels
  8 T3 ~6 p/ P/ e0 X# |# }- A
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE0 M5 y# w  z: _+ A
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  5 L) G% j$ e4 j7 t( z. L
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  % I9 t# l: y7 [
 42. Bit depth : 16 bits6 ], M9 a+ m9 D" V* k0 y
 43. Compression mode : Lossy
  , l3 @' H( @; }0 a! m% O
 44. Stream size : 1.00 GiB (12%)
  2 F9 M3 }3 r; x" @
 45. Title : Warriors.Two.1978.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  ) {2 U, F- _; I* P" m$ b
 46. Language : Chinese3 U$ d1 J5 Y+ K5 [( \) d& i
 47. Default : Yes
  $ X' B' \" S6 {( ^' X: x8 \
 48. Forced : No: ?$ w7 m2 K' o8 P; `

 49. $ L8 E4 _" M! r% V5 }9 d" P8 w% a
 50. Text
  / R+ W7 o* H5 ^' U4 n" m% y9 b
 51. ID : 3
  # N3 w  C- ]; m$ f7 L0 p, M
 52. Format : UTF-8' u4 X1 ]0 o5 H9 h; \
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! g6 b3 K6 R2 {% y" X* O
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , B8 T3 L, F: ^: W9 E8 a6 X
 55. Duration : 1 h 34 min7 L/ C+ v% k6 i+ `, K5 C# z
 56. Bit rate : 29 b/s
  $ E1 |( K$ E! s' ^2 W) ~7 A
 57. Count of elements : 600$ E7 r$ ^& _2 J: ~: o- i
 58. Stream size : 20.2 KiB (0%)
  6 z4 \3 i0 P; ?3 B: p: b
 59. Language : English8 b. `! x  S+ z" O3 B
 60. Default : Yes
  . [3 A; {4 H! _& X; s- @# B# ?/ e
 61. Forced : No- ~) a! v7 W7 O* R' d1 t
 62. - I' Q! B" g5 c0 _5 F
 63. Menu
  . i( c( P) ~) F" v
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 014 q6 j0 f+ r! L0 i0 u
 65. 00:16:59.916 : en:Chapter 026 p% z7 S, j- v& N* h
 66. 00:29:57.166 : en:Chapter 03
  # T8 P1 B* @# ]- |0 ?
 67. 00:47:48.500 : en:Chapter 04
  ' @# h+ C3 m* B/ d% }2 [* c6 D
 68. 01:05:18.000 : en:Chapter 05  z0 t% f( V! Q4 ~
 69. 01:19:36.791 : en:Chapter 06
复制代码

4 y" v8 I- r! c- Y$ p; A
* x7 n5 e4 X! Z9 a! O7 T
5 j2 F5 e2 B' n) r/ j( O
9 d3 D0 a/ R; f5 C, I, y) w0 d- a2 O4 _; L- _7 I6 N
, D/ n- W- n% G6 R3 _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-10-19 21:58:11 | 显示全部楼层
终于找到高清的了
头像被屏蔽
发表于 2019-10-19 22:06:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-10-20 06:30:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-10-20 16:19:16 | 显示全部楼层
好电影,谢谢楼主分享
发表于 2019-10-20 18:48:10 | 显示全部楼层
这个片还是好看啊
发表于 2019-10-20 21:54:48 | 显示全部楼层
喜欢看这类型电影
发表于 2019-10-21 09:37:53 | 显示全部楼层
邵氏的片子还是挺好的
发表于 2019-10-21 10:52:19 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢分享啊,看看
发表于 2019-10-21 21:45:35 | 显示全部楼层
咏春拳基础教程片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-6 08:27

快速回复 返回顶部 返回列表