HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 254|回复: 14

[1080p] 林世荣[粤语 英文字幕]The.Magnificent.Butcher.1979.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 11G

[复制链接]
发表于 2019-10-19 21:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

0 S0 E5 s: l4 a* q, [3 @! n                               
登录/注册后可看大图

7 m' Q2 `& g/ M: ~9 @2 S
, k( s6 F: ^* A& _; f  R& {◎译 名 The Magnificent Butcher / 仁者无敌" X8 I4 F) q" Z5 v' B
◎片 名 林世荣
* Q+ F. a4 l( j* P◎年 代 1979
/ t1 \6 W' d! u8 `: _◎产 地 中国香港
4 d& l$ d% d: i  \5 T+ V5 C) y◎类 别 喜剧 / 动作3 W* n% i7 K5 M/ S
◎语 言 粤语5 W: z6 L9 U  F2 y' _$ }- @
◎上映日期 1979-12-19(中国香港)  T5 S' B0 {' R5 [
◎IMDb评分  7.3/10 from 1969 users6 g7 i# p/ T( y8 i
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0079472
4 J9 L: }9 i& K◎豆瓣评分 6.7/10 from 1679 users
$ x( y& B% B$ L& U) {◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1306258/( h0 S- u8 o! r9 Y9 P; j8 Z( R
◎片 长 108分钟6 z# t) b" |- x$ ]$ G
◎导 演 袁和平 Woo-ping Yuen
8 Y# P1 c$ C2 z3 {' G. R! E: ~◎编 剧 王晶 Jing Wong / 邓景生 Edward Tang. {) \9 Z8 @% w9 f
◎主 演 洪金宝 Sammo Hung Kam-Bo8 d: H6 P1 N$ ]
     元彪 Biao Yuen- n% q# p% j8 a& ~# T# g
     樊梅生 Mei Sheng Fan. {2 z, z2 J. S( W( u
     韦白 Pai Wei6 \$ ~( ]+ g9 e( w# w
     陈琪琪 Qiqi Chen9 N4 d  _( Y9 e9 z7 y/ u
     关德兴 Tak-Hing Kwan
5 N7 o$ \- A* P, ^: x     钟发 Fat Chung
' f* L: o; }- W' z" I( k     林正英 Ching-Ying Lam3 ?9 \( e& F/ q5 t4 @: x# ^; S

* `1 Z' Z7 j) @$ P3 G: [; i
: p' c8 M6 q2 }+ L: V◎标 签 香港 | 动作 | 1979 | 功夫 | 喜剧 | 武打 | 电影 | 武侠! Q- W6 a  P$ ?$ }

- c. t7 u4 n1 g! ?" s/ }7 L- C◎简 介  
5 X; i' M# m0 l* J/ Q# b. O
- ?, U5 p/ [" r0 J' _ 黄飞鸿(关德兴 饰)之徒林世荣(洪金宝 饰)卖猪肉为生,街坊称其为“猪肉荣”,林世荣平日好打抱不平,但是性格莽撞自作聪明,时常令自己陷入窘境。这天林世荣误打当地武林势力“五龙堂”门生,五龙堂主高霸天(李海生 饰)率众闯入宝芝林讨要说法,黄飞鸿巧妙化解,但林世荣免不了受责 罚。林世荣之弟林世光从乡下赶来投奔世荣,不想高霸天之子高大海觊觎世光妻子,设计将其掳走,世光被毒打,林世荣久未见亲弟,反误认世光为暴徒,为高大海出头将世光打伤。万念俱灰的世光欲寻死,巧遇落魄武林高手(樊梅生 饰)相救。高大海再施计寻求世荣保护,然而世荣世光兄弟终于相认,世光之妻亦被世荣救出,但世荣救人时再次自作聪明,将高霸天干女儿一起带走,令自己陷入了更大麻烦……
 1. Video$ }8 q; q% z8 z/ e2 ^* h& \
 2. ID : 1
  5 h: e. Y, o! T, \
 3. Format : AVC5 K) A5 P, `; |
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  ) @# D. E) H* p+ W2 u! g+ l9 L
 5. Format profile : High@L4.1
  # D$ A' U+ `$ W& n; v" t# v
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames: S  q0 a! x8 H: }+ j0 k+ n
 7. Format settings, CABAC : Yes: }1 ?- I  d, S: q; U7 O
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  & F  y3 \8 _* `, W. H
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  4 h5 C" M" P( N/ ^' ~4 s# ~: Q6 t6 Q
 10. Duration : 1 h 49 min
  . }# }3 O8 E: T( m
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s1 T2 N8 {2 w2 k! c7 t
 12. Width : 1 920 pixels- M  u& b+ `6 A+ Q8 q
 13. Height : 804 pixels2 X" P! G# R! r$ n% v! W
 14. Display aspect ratio : 2.40:15 r) B- b, D; J* U
 15. Frame rate mode : Constant  c+ i7 [4 b1 D* R4 \
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS# w  }4 U4 q" w7 w- d
 17. Color space : YUV8 u' F) J0 T1 `: f
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  ) k6 |/ h9 e9 l! V
 19. Bit depth : 8 bits
  # g3 O& K9 ?- v; ], Q5 T
 20. Scan type : Progressive/ e! v) `9 Y5 `* @7 n8 I4 f
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.311
  % S+ @: d* K: @. _. p, {1 y* j. V
 22. Stream size : 8.76 GiB (79%)
  , S" A+ V7 @( e1 J; P9 S4 C
 23. Title : The.Magnificent.Butcher.1979.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT/ A/ T6 E; g" {: Y' j
 24. Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef23 K! e$ }% L2 T. F* Z/ x! m. U" q
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00- B' T# K* Z5 O8 Y4 b5 L
 26. Language : English
  0 A0 f8 t% T4 u# h0 e1 ?) X; F
 27. Default : Yes) q# A% P/ O% x) m9 _. B
 28. Forced : No
  ! D2 ^/ e# t) l
 29. ! `- Q. _$ A$ E" Q
 30. Audio #11 g' z, R. Q) H2 O' Y% {0 }
 31. ID : 2* b+ S0 g2 F1 d$ P! s4 g( n
 32. Format : DTS
  7 B$ n% I8 n; F) `" N
 33. Format/Info : Digital Theater Systems/ L0 g, n! ~; ~& g3 W- j2 ^: R
 34. Codec ID : A_DTS
  2 s7 g" t& u- s- ^$ Q0 O
 35. Duration : 1 h 49 min
  $ Q6 |9 [0 E) P8 W
 36. Bit rate mode : Constant/ l  y, r; Z, @- h
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  ( t  x9 J/ \; K. q0 N, j' g
 38. Channel(s) : 1 channel; H4 z+ Z3 o, N: Q  y. X7 q
 39. Channel layout : C
  1 ~9 e+ n+ Y4 ^/ Q0 x4 d( l% k
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  5 ]$ L8 U4 P6 J" y! M
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  - L5 F- Z4 H+ w' ]
 42. Bit depth : 16 bits
  1 `2 H2 d3 S! h. V3 b" P
 43. Compression mode : Lossy* g: |) o0 B. ]( I) N
 44. Stream size : 1.15 GiB (10%)" R8 Y( A8 b: N# g! ~
 45. Title : The.Magnificent.Butcher.1979.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  " D8 j! {9 o  T
 46. Language : Chinese
  ! ]& R1 C3 G" D1 O. o
 47. Default : Yes
  1 w: G2 K  W/ r
 48. Forced : No$ e6 Q: \" F% a, A1 M
 49. 3 `" u' N6 A: d0 e
 50. Audio #27 I( s  A& e, {1 b; J
 51. ID : 39 z% B( ~0 A3 S8 S5 B4 Z
 52. Format : DTS
  6 k. Z- X) z7 B% @" \; z
 53. Format/Info : Digital Theater Systems
  ! n( |# R. X# D8 {4 K
 54. Codec ID : A_DTS" i& \% ]3 N! }4 Q$ i3 a& Z% t% e
 55. Duration : 1 h 49 min
  + J: ^3 k3 I! Q; f$ l4 Z  p
 56. Bit rate mode : Constant
  9 g! \. e' J0 A* v/ @$ V
 57. Bit rate : 1 509 kb/s
  & R) m5 t" x% F7 x; m
 58. Channel(s) : 2 channels
  ) W( D) I5 o, _2 L- ^! z/ t
 59. Channel layout : L R
  . K# ?- E1 p2 h. g$ N% S6 d  s8 o$ Q
 60. Sampling rate : 48.0 kHz) ?8 b5 T( L  Y
 61. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)1 G/ ~- Z8 ^+ M% ]* e( d, r3 s
 62. Bit depth : 16 bits( s5 f; o" r1 c& m
 63. Compression mode : Lossy
  0 D4 F  R! @" D, i! S% W1 c# Q, C' t- p
 64. Stream size : 1.15 GiB (10%)
  4 K5 o( h' l! L0 j: p9 |
 65. Title : The.Magnificent.Butcher.1979.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  , Y9 y& X) i- j* j. {  H
 66. Language : English
  6 O5 a; d) l1 m0 n+ D$ R3 b/ P' L) ?4 Y
 67. Default : No
  ! c* n5 C* D3 C5 |9 E( Q
 68. Forced : No; o7 m0 `; F/ A$ n, w7 q

 69. ' d7 G) j( J9 d: w0 s
 70. Text
  % B  J/ B1 D; T
 71. ID : 4" U2 c5 X5 {$ ]) x
 72. Format : UTF-8& u; Q5 _# q9 t; Y
 73. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , u6 v+ {& N, t9 x2 G# R( R
 74. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) H: G; ]6 N; S9 z  D
 75. Duration : 1 h 46 min7 o3 Q2 T; S+ m5 o; |4 c7 v
 76. Bit rate : 49 b/s( L+ L* o$ x* v; J" Y9 u
 77. Count of elements : 12916 l3 o8 ?' s* P' c6 p3 ]+ f
 78. Stream size : 38.8 KiB (0%): q3 y) ?1 Q& v8 Q6 x3 c1 u+ c
 79. Language : English
  3 S5 X7 P% B4 [4 I6 b7 r: |
 80. Default : Yes! [# ^3 q1 k  l2 Y6 k* d
 81. Forced : No2 g' j0 z# i" T$ ?3 h. ]
 82. 0 z5 o; {, P- S5 g
 83. Menu
  6 M* @1 U+ d/ d7 H( T+ X
 84. 00:00:00.000 : en:Chapter 014 U/ }1 S* c3 d, z+ X0 \+ S! @4 K
 85. 00:08:52.782 : en:Chapter 02
  # I# J$ }9 M8 i
 86. 00:17:56.950 : en:Chapter 03
  ) |4 o0 Y2 Z0 [6 v! q7 y
 87. 00:27:09.961 : en:Chapter 047 n9 W/ k' ]; U' K2 U- \
 88. 00:39:53.891 : en:Chapter 05& D# X! s( y1 O3 G5 g
 89. 00:47:37.020 : en:Chapter 06: C3 j) B$ ~& D3 Y8 Q
 90. 00:56:57.539 : en:Chapter 07
  ) W" F. M" h% U
 91. 01:05:59.538 : en:Chapter 08! n7 R- z$ R6 V) J; O
 92. 01:14:26.503 : en:Chapter 095 i5 d7 @6 N9 `, y# G
 93. 01:19:41.359 : en:Chapter 10* m1 }9 d$ O& j) e' Y7 L# A
 94. 01:30:42.311 : en:Chapter 11; f5 _7 [" t/ x& O8 J
 95. 01:37:18.833 : en:Chapter 12
复制代码

. ]# K1 p9 b2 o1 w( _2 Y! U# e8 e, n
6 o0 u4 R5 `  N

7 f/ A8 i: f$ p5 Z" K4 u2 q% O$ E) \6 d0 c

3 I5 z. A2 U- p9 Z5 Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-10-19 22:00:18 | 显示全部楼层
终于找到高清的了
头像被屏蔽
发表于 2019-10-19 22:01:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-10-20 06:32:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-10-20 16:20:50 | 显示全部楼层
有些年头了,怀旧电影
发表于 2019-10-20 18:51:09 | 显示全部楼层
港片辉煌年代啊
发表于 2019-10-20 20:30:10 | 显示全部楼层
动作戏上一如既往的流畅
发表于 2019-10-20 21:35:17 | 显示全部楼层
来个低码版本??  谢谢
发表于 2019-10-23 08:02:31 | 显示全部楼层
都是打得之人
发表于 2019-10-23 11:57:16 | 显示全部楼层
其实不怎么喜欢看古装的港片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-6 09:42

快速回复 返回顶部 返回列表