HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 460|回复: 29

[1080p] 东方秃鹰[粤语 英文字幕]Eastern.Condors.1987.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 9.98G

[复制链接]
发表于 2019-10-19 21:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2019-10-26 10:47 编辑
* K: Y7 y, I/ Q3 B" V8 S) l  x
  G) ^$ V; V; d% M4 C. `
8 y8 J) J; Z8 L, {; k- d' e& |
                               
登录/注册后可看大图

/ V' u* Y* k  n. p0 \. J
4 O% b- u4 t; z7 O) j! h" Q& u◎译 名 东方秃鹰 / Eastern Condors8 n9 N8 y$ P5 o/ b: H
◎片 名 東方禿鷹
; X, \+ V- {6 i7 o5 l# c% N◎年 代 1987
+ B0 |: Y; ~3 [5 g7 R◎产 地 中国香港+ v/ f2 u, l: g/ G, v8 c7 h0 j
◎类 别 剧情 / 动作 / 战争. @1 w# E2 g* A; R, E
◎语 言 粤语
- e5 r3 Y. @* C! B◎上映日期 1987-07-09(中国香港)1 ]* P, C5 N$ t) l
◎IMDb评分  7.2/10 from 1857 users
7 @- q) u) o! F: M3 v◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0090956
$ X$ U; ]1 L: X( S6 X% c◎豆瓣评分 7.5/10 from 5227 users
1 s4 S* _7 T; C. v% [1 P+ K& x/ Q$ N" k◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1306396/
. ?$ ?' ]2 ^0 V" Q0 |2 b◎片 长 98分钟# V% G8 c  D8 n+ H: ]9 ]: r
◎导 演 洪金宝 Sammo Hung Kam-Bo
7 ?& N5 v+ u0 e/ X, l$ C5 N& `6 ~◎编 剧 黄炳耀 Barry Wong4 g9 b- S# b$ }% v/ f2 t
◎主 演 洪金宝 Sammo Hung Kam-Bo+ j+ M. l/ O/ W( E" i( t% T
     元彪 Biao Yuen8 d$ B" n. [( e/ C/ W
     吴汉润 Haing S. Ngor% N) K$ z) w/ g) g* U" K
     高丽虹 Joyce Godenzi9 j$ k' x+ m8 `. P9 u
     林正英 Ching-Ying Lam
1 F: ~# i/ ^6 |: c4 B- G. d. q5 @     秦祥林 Charlie Chin
( i7 w! w9 \/ E/ e+ Z, u     张国强 Kwok Keung Cheung
8 q* z' Y7 @  L! _7 Q     楼南光 Billy Lau: K1 Z( k7 p- o. c5 \
     袁和平 Woo-ping Yuen3 r7 ~" ^% T* D# l- G
     元奎 Corey Yuen$ a9 H# H6 ~. u/ X0 U' g, v
     元华 Wah Yuen+ s( M8 H, ]' }4 j
     夏志珍 Chi Chun Ha0 }3 j% O$ x/ i7 i: _
     仓田保昭 Yasuaki Kurata
) _+ V+ B5 I( V& S     招文茵 Man-Yan Chiu; T  N$ g4 ]; o0 c# R
     狄威 Dick Wei
7 O0 l: Q- o. [     陈龙 Peter Chan Lung9 H; y* S9 Q. \: I) a$ ^
     周比利 Billy Chow
  G; M" ~0 i- [+ \: S9 ^0 [     田俊 James Tien Chun
; e" m  y4 k' T  H( |     高飞 Phillip Ko
/ h2 I4 r. K# I1 O2 }  I     午马 Wu Ma7 {' W) x! s& }5 C& c
     黄锦燊 Melvin Wong+ R# m3 B8 |. {1 L
     苗侨伟 Kiu Wai Miu
: N" m9 H. w* G     钟发 Fat Chung
7 v# R1 d/ x3 k6 z/ v7 y     汤镇业 Ken Tong
  [7 U: A) }: w6 p  Y/ Q     莫少聪 Siu Chung Mok/ j$ M  X$ h/ Y8 y7 T$ x0 f# r$ H; E& G% n6 [
     戴志伟 Chi Wai Tai- Q! m* o2 T0 o9 m* C0 P
     何家劲 Kenny Ho
# a% v& L4 j) w9 Z, G8 u- e7 B     潘宏彬* t. Q4 K- }5 M0 m
     林国斌 Ben Lam* {( `6 r, K9 ~& G5 S* H( s  j  h
     尹志强 Chi Keung Wan
) t- v5 o& K) G& X     李健生 Chris Lee
) e+ E! H- J" Y( w     小侯 Hou Hsia
' T0 o6 f2 t8 t6 C0 Q/ Z4 N% V     钱嘉乐 Kar Lok Chin" d$ E+ S$ x$ v7 u
# M. o3 j7 S& u5 m: L

6 }- y9 Q0 w, p; \◎标 签 动作 | 洪金宝 | 香港 | 香港电影 | 元彪 | 林正英 | 东方秃鹰 | 战争9 o9 y" Q' W" K/ f' x5 l
6 x, B9 r# Z" I
◎简 介  
6 R* B1 [4 v$ Q7 C5 x$ ^) h, K6 ~# |9 ~2 |* ?5 h5 r9 o
 越战硝烟散尽,但是战争的影响并未消失……为了摧毁军队留在越南的大批飞弹,美军挑选了十名包括杀人犯童明辛(洪金宝 饰)、走私犯任人熙(袁和平 饰)等在内的华裔犯人,组成一支特种小队,委托林上校(林正英 饰)领导。同时,特种小队兼负联络滞留越南的美军上校之兄杨龙的使命。此次任务代号为“东方秃鹰”) X' H! W" R; Y" W5 `( g# p9 M
 在特种小队空降越南之时,任务负责人意外身亡,导致任务取消。幸有三名柬埔寨游击队员(高丽虹等 饰)在当地协助,林上校决定将任务完成,特种小队与杨龙及义子“老鼠杰”(元彪 饰)一行,在越共的层层围剿中,向美军的战时秘密军火库进发……
; s, H6 B# f6 d% r0 ?+ t1 _5 ?1 _+ s* N! c1 a, r0 [
◎获奖情况  
4 u' E# j6 z; P& {- J5 A6 \" U& q* x( e
 第7届香港电影金像奖(1988)
6 Y3 c) `7 n3 {( p 最佳女配角(提名) 高丽虹
1 l7 l' E9 N; e 最佳新演员(提名) 夏志珍
! P8 n- z3 c. ^' X 最佳动作设计(提名)
 1. Video
  8 v1 \, ?3 D1 @+ R4 D
 2. ID : 16 M7 P' U4 F6 G* ]
 3. Format : AVC9 N( x; B: M5 ]' q: a1 a
 4. Format/Info : Advanced Video Codec3 O; g. j* z4 V% P
 5. Format profile : High@L4.1; o: q  k5 M# y- {( Q& M
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  ; Q- L' m+ d: m! [5 A
 7. Format settings, CABAC : Yes
  / y( L! g- V! [& b
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames. z0 w3 ]: Y, _8 b
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  & `9 l. f) W; T6 G$ h
 10. Duration : 1 h 38 min
  . u. T% n" J5 i
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  * P4 T2 P' o! g+ n* D' ~* B+ [9 H& u
 12. Width : 1 920 pixels4 V7 [! U( Z# Q1 g; b& R/ J
 13. Height : 804 pixels
  : S6 ^' p3 X5 M, e2 X- D- U; _
 14. Display aspect ratio : 2.40:1) q" s- n5 ]! v5 g+ x
 15. Frame rate mode : Constant
  4 |6 W9 o4 [. E# x4 h
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS+ ~8 W- I5 y% k' R
 17. Color space : YUV
  : d# y* `* z! ^" V
 18. Chroma subsampling : 4:2:0+ C" S7 @$ O; Y$ c3 E+ L
 19. Bit depth : 8 bits) M2 L4 u4 m4 ]$ `) [! f& r5 z4 B
 20. Scan type : Progressive
  / y* S+ x' P* {+ X+ d, ^4 r
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.311" {) @- [8 V8 v& x
 22. Stream size : 7.90 GiB (79%)
  1 I6 y  m- Q9 ?" A$ T# \5 T9 t' r. L
 23. Title : Eastern.Condors.1987.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT: `! x( T8 t3 h" \9 N
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa8
  % Z" H5 I/ G2 ?2 j/ N6 {
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=48 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  + g& a1 x4 R. `- l/ X
 26. Language : English$ ^1 l" a9 ]: O2 O% M7 k" p
 27. Default : Yes
  / }, e" C/ a0 N. v# O/ D
 28. Forced : No
  2 O; K# w8 L! c$ s4 \  Y% s0 m
 29. - O3 {% d1 b6 O' I9 x
 30. Audio #1$ Y5 w8 m4 o8 q0 n; ?3 r5 Z; u
 31. ID : 2
  / T! ~; ?4 [. K( ]7 O; Y6 t# g  p
 32. Format : DTS
  2 J4 g/ ^* h1 p6 |# Z: l% h
 33. Format/Info : Digital Theater Systems3 n: n) i6 Y! {4 F
 34. Codec ID : A_DTS# L+ ]% |. U+ t5 v
 35. Duration : 1 h 38 min
  5 i# D8 e: ?* B- i% c. S) h
 36. Bit rate mode : Constant
  , F) Z6 t# e5 @% E4 j3 q
 37. Bit rate : 1 509 kb/s
  * l! ^8 S! B! b/ x! d% N
 38. Channel(s) : 1 channel
  3 s* X6 m4 m- _# Z( C+ O8 x
 39. Channel layout : C' R: ^" M7 R" ?, Q
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  9 j0 }: s( e, m$ [
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  : l; R, w8 w5 J7 w: K2 B5 Q
 42. Bit depth : 16 bits
  0 {+ g* s, m( {8 ~! H
 43. Compression mode : Lossy
  % ]+ }% `& O  l: Y
 44. Stream size : 1.04 GiB (10%)) r& r% U1 H* h9 P+ F6 P
 45. Title : Eastern.Condors.1987.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT: p( x- r' r$ L+ ]4 q& `4 U
 46. Language : Chinese, q$ I2 `" T; _# e5 f
 47. Default : Yes# H# e3 ~( U4 {% ~- u
 48. Forced : No6 e$ Z0 R( A( i, Y3 t+ O& N. R& x

 49. 8 M( H" g! ]5 k7 n# d
 50. Audio #2
  ! j: k! f, z* S% h
 51. ID : 3$ G# M, p9 v2 b* h% ~' D9 B% q: V
 52. Format : DTS
  0 d  _0 ]' T( _
 53. Format/Info : Digital Theater Systems$ C. z) b8 H7 U. A' z- D4 d3 @3 o1 y
 54. Codec ID : A_DTS- o* D' D4 q" @4 Q4 e
 55. Duration : 1 h 38 min; S9 z) W) a8 y" u% a( l. g) \
 56. Bit rate mode : Constant  {4 t7 U3 p, d" m
 57. Bit rate : 1 509 kb/s
  . K# ?3 u" w! B
 58. Channel(s) : 2 channels. U9 c6 Z6 v+ J% \0 r; K, X9 ^
 59. Channel layout : L R
    N7 X0 ?$ L0 n$ @- L: ]
 60. Sampling rate : 48.0 kHz
  5 \% c. k' H; ^
 61. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
  4 F% N4 v; ?" z
 62. Bit depth : 16 bits' D& H& ?5 V0 y
 63. Compression mode : Lossy
  0 ]) |* N. f% y, k! Y* P' N
 64. Stream size : 1.04 GiB (10%)6 b9 N, S+ Q" z; C1 l
 65. Title : Eastern.Condors.1987.REMASTERED.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  $ @! W6 f4 f* l) }  A; c
 66. Language : English+ u5 p* ~* a3 B+ Z9 F
 67. Default : No
  , x1 d" G2 G/ H& F
 68. Forced : No
  . h+ F! ~' N2 W: n

 69. , d  B4 Q1 ^/ v. ?- E0 ^. _
 70. Text
  1 s- J: V4 L3 x3 M9 x
 71. ID : 4
  % M" H' Z7 t, W9 O1 ^1 d, U
 72. Format : UTF-8
  0 o8 |5 ^9 i! ]& r0 a$ }" b
 73. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ ~3 z: Y1 u% Y: g8 z- [
 74. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; B: }8 i( P: N! `5 I- ?
 75. Duration : 1 h 36 min
  8 a. Z( v# O# ]$ v- B$ ?
 76. Bit rate : 44 b/s
  ! E( K& W# J0 _
 77. Count of elements : 822, T0 N& O/ @# z( \9 I) z) R
 78. Stream size : 31.4 KiB (0%)1 c& e4 w" P2 ~: P& d6 }
 79. Language : English
  ' d; |& K$ C- D& T; H) A6 s! c- t! c% b
 80. Default : Yes
  5 b# i; D  z1 u
 81. Forced : No& ?. b% i4 p: q3 d3 E3 k: L4 |$ _8 t
 82. - w0 e( \/ j& S- a
 83. Menu! b$ g- j) u) o( f# i3 c) r1 K$ ]
 84. 00:00:00.000 : en:Chapter 01$ |! L. u, ?% c$ s; e- l% S
 85. 00:08:06.110 : en:Chapter 02- t/ s7 f9 e5 i( b/ c$ f
 86. 00:17:59.203 : en:Chapter 03% I$ Q5 d9 G& W& `& Z& Y
 87. 00:23:25.987 : en:Chapter 04
  9 N- @2 g0 ^# g7 e8 u/ F1 H
 88. 00:32:07.717 : en:Chapter 05
  4 h. @6 S" M- L& `4 G# ~6 W
 89. 00:40:59.039 : en:Chapter 06
  , E2 w8 n: a' _8 V( o6 M; c
 90. 00:49:46.525 : en:Chapter 072 }* @% A, Z# m: O6 {
 91. 00:58:37.347 : en:Chapter 089 {+ ]+ x9 h  D# M5 I! _1 U
 92. 01:06:27.650 : en:Chapter 09
  6 r0 r# x) C) x; {
 93. 01:17:33.273 : en:Chapter 10
  & f5 ]3 Y3 `4 Q% m8 X
 94. 01:24:18.219 : en:Chapter 11
  ! p! w$ G# O) w; w, c8 `  C6 X
 95. 01:34:12.813 : en:Chapter 12
复制代码

7 n" u- n7 R9 h& @; l4 r8 k0 }5 `. k2 L1 g" y! m9 u. m
% U- N: V; f: ^

7 P( n! W- ]5 _  _3 h/ x2 n7 F
/ ~9 t' o# H9 a6 K/ S( u
' R$ y5 y7 c  H9 S, {8 L0 u6 {/ I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
头像被屏蔽
发表于 2019-10-19 22:03:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-10-20 06:35:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主发帖子
发表于 2019-10-20 08:15:51 | 显示全部楼层
明星云集,动作场面也很火爆。
发表于 2019-10-20 09:33:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享好资源啊
发表于 2019-10-20 10:33:07 | 显示全部楼层
这简介怎么觉得不对味呢,对美军的态度我没明白
发表于 2019-10-20 10:45:40 | 显示全部楼层
经典电影,值得回顾一下,谢谢楼主分享。
发表于 2019-10-20 16:22:50 | 显示全部楼层
全是明星,洪胖子有能力
发表于 2019-10-20 17:08:30 | 显示全部楼层
非常精彩的老电影,经典,我喜欢!!!
发表于 2019-10-20 18:52:56 | 显示全部楼层
现在很难再找到这样的组合了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-3 00:53

快速回复 返回顶部 返回列表