HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 71|回复: 0

[港台蓝光] 上海滩十三太保/港版蓝光/官方发行时间

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2019-10-13 18:51:06 |阅读模式
导演: 张彻. ?' P! }# D) q8 \1 R
编剧: 张彻
$ o; R: s. h8 V( t主演: 狄龙 / 姜大卫 / 梁家仁 / 王羽 / 李修贤 / 更多...
1 N% \5 @$ S6 M  {" N类型: 动作
" a% T* D& \% Y6 q" A' _制片国家/地区: 中国台湾! C( P0 b+ U* a: t) q4 E3 G
上映日期: 1984-03-02(中国台湾)$ [& s8 c6 n* ~" B4 w  Q
片长: 90 分钟1 o3 L7 F4 Q$ p, t1 ?8 U$ ]' S. r7 w
又名: Shanghai 13 / The Shanghai Thirteen / All the Professionals2 x" ?: {9 X# G
0 H  K! p! U: }/ {

. Z- \0 A4 l# M/ W8 w6 m1 y! d! NVideo
0 N0 ?# Z9 F4 a+ ^& f' C( ?7 UCodec: MPEG-4 AVC
4 y: h- a1 z6 Y. E( SResolution: 1080p3 S% b( f6 [0 {# D7 P0 h
Aspect ratio: 1.85:1* E5 f7 ]" \! I7 K3 V# a/ R; s
Original aspect ratio: 1.85:1
8 g0 _9 @4 M1 [4 W
4 I  w+ R/ g- J" |4 ?! UAudio
/ ~9 d: E$ c& K6 r1 o) s1 rCantonese: DTS-HD Master Audio 2.0
, d2 v5 g4 c# D" }7 q+ `Mandarin: DTS-HD Master Audio 2.06 v- z& V" e, F# L
: e6 H3 d& ~0 F0 B, N0 Y
Subtitles
8 r) w$ D9 |- L: G7 X; `Mandarin (Traditional), Mandarin (Simplified), English% j' b* S9 w' ^$ p0 _

3 \* \8 B* l/ F# N1 L: L5 _Discs
  N! d1 r' Y8 l& i/ }Blu-ray Disc) E5 Y2 T; p6 _- O% @+ O3 r; x# {* Y
Single disc (1 BD-25)
% e: W( _% b  z" B
9 |& P4 A& ?& J4 m, XPlayback
3 W" s. y% p2 v) C  x) ]- V2 tRegion A (B, C untested)
" V6 c" C/ F, Z3 G6 v
, u3 m. e7 G) f. r$ [9 j# Z
7 l9 _- \# e7 v4 L, k( G" _上海滩十三太保/港版蓝光/官方发行时间预计:2019年10月30日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2019-11-15 17:37

快速回复 返回顶部 返回列表