HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 168|回复: 8

[1080p] 爱人同志[粤语 英文字幕]Stars.And.Roses.1989.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 9G

[复制链接]
发表于 2019-10-11 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

; L, i2 D2 M' V                               
登录/注册后可看大图

; X3 P) W  k( W( ~( J& X9 ~" j  F% q' a7 v, _* e
◎译 名 爱人同志/Romance in Vietnam/Stars and Roses
$ f6 b5 f3 n, R; j6 E◎片 名 愛人同志
9 |0 U& G  K5 \) N◎年 代 1989
2 V: E7 D5 X# L: f1 `/ Y* y# f◎产 地 中国香港
4 o* V" |+ ?& ^# a+ r. }◎类 别 剧情/战争
- r# ^1 p/ Q. Z6 K* Y◎语 言 粤语# p  {2 g# f  O4 T! Y
◎上映日期 1989-12-21(中国香港), |8 f8 b/ f0 A
◎IMDb评分  6.3/10 from 47 users
6 H0 v9 Q- ?2 O. Q; [. q3 r* c◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0099002/1 H1 L- Z" T9 I$ g
◎豆瓣评分 6.7/10 from 1184 users
0 Y2 o: f2 \' D8 u/ Z◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/1308229/4 L7 U! K  `: ?5 r! E9 U
◎片 长 100分钟% A- D- ?# F7 T0 t! i
◎导 演 黄泰来 Taylor Wong  N/ F/ R$ Z4 h+ J
◎编 剧 高振伟 Chun-Wai Ko0 Z, r8 K) Q# _0 C
◎主 演 刘德华 Andy Lau
& M7 e4 s6 l$ L. F8 J- ?     钟楚红 Cherie Chung' Q0 ^* @. F2 c
     成奎安 Fui-On Shing
$ ?1 m+ U5 j& Z. L" J     黄一飞 Yut Fei Wong
+ Q1 @" t9 Z, m# Q     刘俊辉 Chun Fai Lau* x4 n$ ~" k4 ^8 H5 S3 P* ^. i8 J
     林威 Wai Lam$ a5 \, V7 t( Y& R& t
     陈淑兰 Sheila Chan
- L/ t$ I  O/ m' ]4 m+ p     龙铭恩 Ming Yan Lung
2 J. ^* s$ |, m, k+ s' V8 J9 e& D     良鸣 Ming Leung
, c9 p% B  ]( [' z% U" W9 [& O; q5 V  f8 h" r
◎标 签 钟楚红 | 刘德华 | 香港 | 香港电影 | 越南 | 1989 | 爱情 | 黄泰来
( ?) w0 D. h$ P7 P7 e$ `. C4 n; {) f+ G) C. n4 j
◎简 介# d; d3 m, f3 Z% C; p

1 w: Y- n( J4 k9 {: O% b$ T , F3 [( W. {9 f, J, `' `
 性格轻佻的摄影记着刘继祖(刘德华 饰)赴越南采访,与为政府服务的女翻译阮红(钟楚红 饰)萍水相逢,为了归还阮红遗落的物品,刘继祖惹出祸事,被越南当局关入劳动营,在集中了众多外籍“犯人”和本地民运人士的劳动营中,刘继祖遭受了肉体的折磨跟思想的强制改造,同时再次与前来工作的阮红相遇。不久刘继祖因香港同事帮助得以脱身,他再次拜访阮红,得知后者的弟弟因参加民运而失踪,可能身处曾羁押刘继祖的劳动营,刘继祖答应帮助阮红寻弟,然而他不经意卷入了民运人士的游行队伍,并被误认作学生运动领导而入狱。回到劳动营的刘继祖找到了阮红的弟弟,他与牢友合作,准备在阮红的帮助下涉险越狱……
& y1 {6 g# J4 m 
* q; ~: `+ l3 l8 i. c7 u
9 e1 w, D, [' q◎获奖情况
- g0 a. I9 }+ A4 V' ^3 Y5 ^9 U2 A
 第9届香港电影金像奖  (1990)1 h! I) p' H  D+ T; t) P2 [2 t7 K
 最佳男配角(提名) 成奎安9 C2 T: _9 l/ S0 [8 m! X8 X7 v
 1. Video6 H9 Y2 t) R2 G8 O' R: _. l5 f
 2. ID : 1  `2 c1 s& ^/ {; o$ n
 3. Format : AVC* {! L4 G7 I2 c- e
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  $ e3 m$ h+ t7 n: p! U
 5. Format profile : High@L4.16 g- x. n. \: S2 u! f  B
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  " B9 D# J& r0 f6 c  w, ]7 f
 7. Format settings, CABAC : Yes
  2 @5 F9 ?1 l: G9 \
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames9 K& }6 J" i; e
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  - M0 r9 x/ F7 w& v, }6 U, k3 v
 10. Duration : 1 h 39 min1 O/ w# W8 h7 w
 11. Bit rate : 11.5 Mb/s
  - w( @6 e7 Z, G" a- V- C. K0 S
 12. Width : 1 920 pixels0 J4 i7 t! R# J
 13. Height : 1 080 pixels0 w+ q: E' E8 _6 k' H6 I
 14. Display aspect ratio : 16:97 N, T3 D8 D! r) D, k" i+ V
 15. Frame rate mode : Constant
    j5 E2 [7 e+ \) |
 16. Frame rate : 24.000 FPS( p1 i5 v! ?/ A
 17. Color space : YUV( S6 M: d2 N% m* X
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  5 ?8 q) p* m( w3 m
 19. Bit depth : 8 bits0 m# \2 C0 I0 |7 q/ f6 B6 v
 20. Scan type : Progressive
  . M5 d, c4 W* O) B! E
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231! t' p8 O9 ^6 e$ m" N7 E
 22. Stream size : 8.02 GiB (88%)3 D) ~* i; D1 i" A; W/ S# r/ T, D2 x
 23. Title : Stars.And.Roses.1989.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT  [5 g* T- l4 D
 24. Writing library : x264 core 148 r2795M aaa9aa8$ ~( |2 Z  E: b. a! U5 z
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00* H. }) V; [! J: y$ c6 t
 26. Language : Chinese' s3 M/ T. E# F0 a( W" ~) v
 27. Default : Yes4 {. e2 O3 y# ]2 U6 s
 28. Forced : No
  1 x8 ]: h% t# @* j

 29. , m  s) i! j& q/ b5 R
 30. Audio6 D7 U! N& c! R4 I
 31. ID : 2
  + }- u  M* w; V3 J1 X; \$ S
 32. Format : DTS) a+ S& t+ h0 _7 n5 K6 p( c1 S
 33. Format/Info : Digital Theater Systems  _  I+ _" O5 W
 34. Codec ID : A_DTS4 n7 ^* U" Z! k, _" M
 35. Duration : 1 h 39 min- D9 a, x% _3 k7 _7 N" q  F% L
 36. Bit rate mode : Constant% @; e7 c1 \4 K9 e
 37. Bit rate : 1 509 kb/s. T; C. I; n* [6 g# g* k/ E
 38. Channel(s) : 6 channels$ @, n8 C. o5 S, [! Q  V
 39. Channel layout : C L R Ls Rs LFE/ C3 x5 }) V5 ^1 M# l  e* _
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  ! ^/ \& {( _4 O3 a# Q( D2 W& u  Q( K
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF): G, c- e3 S2 @1 z% ?8 y" {, O
 42. Bit depth : 16 bits
  2 G/ M- `' R) c  X/ M
 43. Compression mode : Lossy5 q+ K/ W+ o; ]. @- C+ U5 r, D
 44. Stream size : 1.05 GiB (12%)
  % J% E1 h; j7 s7 ^+ Q- B. P* ~
 45. Title : Stars.And.Roses.1989.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
  0 k5 J5 G+ f9 z% ^4 ^& E$ l
 46. Language : Chinese5 h, u6 b+ u! F' P; V
 47. Default : Yes" U8 U# n1 x0 K" |/ E- Z- a
 48. Forced : No
  ; J) F1 f' N2 w/ L  b( m/ ^

 49. . n7 ?& B, E1 ~( b+ L
 50. Text8 o1 o& c- E: |6 L, y! |) Z
 51. ID : 38 {8 C# N& S: A, q8 Y" s
 52. Format : UTF-8, t7 V. K" ?2 m# Z$ A; j* i+ V7 L
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF83 E( b3 }1 P& {+ F; n
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 Y6 N3 `* [' z" B' \+ X" @
 55. Duration : 1 h 37 min
  7 Y% H" C7 V" ~5 \4 Y& d) \; U
 56. Bit rate : 26 b/s+ K' I. l: ]7 p6 I* b5 G
 57. Count of elements : 797
  / D4 Q% M/ x8 y$ J- X
 58. Stream size : 18.6 KiB (0%)2 n! ?  R: @0 x9 X" J5 _# c
 59. Language : English
  / G8 M- x; u/ i
 60. Default : Yes! J5 a) Q7 t# K, D7 V5 S
 61. Forced : No. z0 x! ]8 W  `

 62. : R1 Y4 M- y0 h  A8 J8 c
 63. Menu
  ; R+ {# e( h# ~  G8 t1 ?1 G  a
 64. 00:00:00.000 : en:Chapter 01
  8 H; a& c' x% E
 65. 00:09:43.333 : en:Chapter 02
  + y5 q4 i# J: k1 a( o
 66. 00:16:04.750 : en:Chapter 03
  . {4 `1 d! J0 `5 h- e# x8 b
 67. 00:25:59.125 : en:Chapter 048 O& v* `2 S+ E
 68. 00:33:12.833 : en:Chapter 057 n4 u3 U2 i* |0 @% s0 [
 69. 00:41:39.250 : en:Chapter 06# {7 i. X: B4 x8 U1 E
 70. 00:52:02.333 : en:Chapter 07) i  ]$ [% p2 v+ |' G  }$ p
 71. 01:01:12.458 : en:Chapter 084 r" H4 s0 x/ J
 72. 01:09:14.792 : en:Chapter 09
  6 a. \" O& H) K
 73. 01:16:11.708 : en:Chapter 10
  2 a5 {; o# M1 L; G! \/ _
 74. 01:24:27.458 : en:Chapter 11
  ! {& O6 r# V2 J4 q8 s6 C. w
 75. 01:31:35.917 : en:Chapter 12
复制代码

- P' U/ T, \3 ~/ T+ k6 g# S1 C6 g

! c+ n& E' O( d2 K+ S( U" g4 T: G
: G5 h. c( e$ e" c* V! \% `7 k! E% \5 K8 m, @1 {" h
# s8 o# h, H% j& ^) X7 j, J, Y: X3 {
; r2 W8 w. @* j8 K8 s. m
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-10-11 12:21:16 | 显示全部楼层
多謝樓主分享!
发表于 2019-10-12 09:25:09 | 显示全部楼层
还是老电影经典好看啊
发表于 2019-10-14 14:34:31 | 显示全部楼层
华仔的经典电影
发表于 2019-10-15 19:34:40 | 显示全部楼层
多謝樓主分享!
发表于 2019-11-4 11:07:40 | 显示全部楼层
都是好青涩的,呵呵
发表于 2020-5-21 08:24:36 | 显示全部楼层
老电影了
, m) E# c) W4 A$ r, _谢谢楼主分享
发表于 2020-5-21 10:28:24 | 显示全部楼层
刘德华还演过这种电影啊
发表于 2020-5-21 12:41:47 | 显示全部楼层
钟楚红穿奥戴的样子不知道认不认得出
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-7 04:51

快速回复 返回顶部 返回列表