HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 218|回复: 9

[1080p] 黑太阳731续集之杀人工厂[粤语 英文字幕]Laboratory of the Devil 1992 BluRay 1080p LPCM2 0 x264-CHD 9.37G

[复制链接]
发表于 2019-9-23 10:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

& ?1 {  K  d$ ^. w1 j4 g! S# ~                               
登录/注册后可看大图

/ @7 ]3 c, W6 `7 @; z: w* _# G2 r1 j9 ^( y' K8 ~$ Q6 g5 @
4 e# E9 g3 I) h
◎译 名 黑太阳731续集之杀人工厂/Laboratory of the Devil/Man Behind the Sun 2/Man Behind the Sun 2: Laboratory of the Devil/Maruta 2: Laboratory of the Devil/Men Behind the Sun 2/Men Behind the Sun 2: Laboratory of the Devil/Unit 731: Laboratory of the Devil/残酷大浩劫/魔鬼部队- V4 U! l0 j- z0 h& {
◎片 名 黑太陽731續集之殺人工廠3 k' I# z* [4 y4 A* H5 @9 l
◎年 代 1992
, K& z+ ], a$ D% {) m& h  ^6 o. f- [◎产 地 中国香港,中国大陆
' |: Q+ V7 n* E! K! a0 D7 q◎类 别 剧情 / 动作 / 惊悚 / 战争: F* \( d4 o' d
◎语 言 粤语
# {* z& E2 `1 E1 _◎上映日期 1992-07-10* Y4 Z5 p5 G  I
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
* o4 [* j; N4 u2 C4 v, ~& I◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1300695/
5 y  y4 U) E. V1 {! G4 Y" J◎片 长 91分钟5 O. h6 x$ @& u6 Q: m, y% v, n
◎导 演 何志强. o& h7 W4 n' |9 F+ @. D9 q% ]* V
◎编 剧 方世贤
% q9 T3 t6 F; Y. B; p/ v; _+ e# _& ^. }◎主 演 梁婉静
! T  l: v1 @4 ?8 Z* V8 d- P     朱刚+ h' m# n; W' j( i
     温文鹰
8 ~1 w. R2 Z) Z5 K5 T% d     余铭康* T- r& E! W- `8 c& y* q; ]

# b- G! E3 V- m5 z◎标 签 战争 | 香港 | 血腥 | 恐怖 | 日本 | cult | 香港电影 | 中国电影* l! e" Y3 Z5 O5 K- s6 k3 z6 y

/ l6 Z- W. F+ l( h( |  U◎简 介
- W' d9 F9 I6 C# x0 `/ d- |: j8 n% E4 i6 p
 广岛和长崎的两枚原子弹,终结了日本帝国主义蹂躏世界的恶行,却无法抹去披着人皮的恶魔们犯下的不可饶恕的罪业。20世纪50年代初的一天,贵族出身的佐川受邀来到樱花馆,此时会场内已经座无虚席,来宾竟然都是当年在731部队的战友。731部队臭名昭著,幸存者苟且偷生,但佐川独独无法忘怀三千六百名作为实验品惨死在哈尔滨的亡灵。这场聚会由未知的外国势力主办,东道主的目的只有一个,那就是借助老731的人力和经验再度研发杀伤力巨大的细菌武器。丰厚的报酬令一些早已丧失了人性的家伙垂涎三尺,但佐川却对此出离愤怒。面对这群人,他终于启齿回忆起关于731部队的一段罪恶又令人悲惋的往事。7 _) w9 v5 g" j1 a  s. W
 转眼回到1945年,饭田太郎和爱子的故事浮出水面……
 1. Video+ v) c7 O* s* D+ J# X" @
 2. ID : 10 _& q8 ]6 Q& Y1 J4 T3 H
 3. Format : AVC7 R+ v% y( L4 B! F; a
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  - G0 t/ M3 m! t# z! Y( h# R4 ~. R
 5. Format profile : High@L4.1# l* l7 H% f" p1 h7 [1 o" K
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames3 g0 F* f& a" X4 x; i6 `; }
 7. Format settings, CABAC : Yes! n9 q, M% _8 n; D7 S& Q) Q
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  ( G( G% r, {9 s5 Q; d: h' a1 e( C
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  3 P( h( b2 Q& r* _( q4 I, }; Z
 10. Duration : 1 h 34 min' G7 W8 z. l! e6 d, A3 E0 Z$ d
 11. Bit rate : 12.6 Mb/s
  - f0 k3 X; J" I
 12. Width : 1 920 pixels
  0 H/ P; [2 K/ Z5 Q% r! ~
 13. Height : 1 080 pixels
  5 U3 a* s4 {9 X4 b: g+ ^4 T; g
 14. Display aspect ratio : 16:9" U4 g/ h' y8 U3 s+ G
 15. Frame rate mode : Constant( G' j3 {4 n5 k$ @" t2 m5 a
 16. Frame rate : 24.000 FPS) ?# T$ E8 S8 J8 j. N! z0 }2 a
 17. Color space : YUV8 y( f9 f8 g* {* q/ o
 18. Chroma subsampling : 4:2:05 D6 d5 W) m# `1 q) g
 19. Bit depth : 8 bits( f4 v, j# x' s4 ]3 W5 K
 20. Scan type : Progressive9 c0 H: ]. ]3 d+ x/ y6 S  R
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.254
  ; {' `# r- [' M: p. T- Q
 22. Stream size : 8.37 GiB (89%)
  / \% M0 e8 ~' y
 23. Title : Laboratory.Of.The.Devil.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-CHD
  9 K4 e) e: N+ S
 24. Writing library : x264 core 157 r2867+150 7e91e0e t_mod_Custom_2 [8-bit@all X86_64]
  + I+ K- r# X+ M2 D
 25. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=34 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0  N7 ~, V( i6 u2 ?' A
 26. Language : Chinese
  . B; A& N1 F7 j6 [* k% A( C& m
 27. Default : Yes. T0 q) l2 L) i3 C; `4 {1 j0 C
 28. Forced : No% N2 \) R8 ~% T* P& P

 29. 6 o# ~" P7 @. ]6 R& J
 30. Audio
  3 q: F, }; p3 [$ Y) f, Z( A
 31. ID : 2  ]" W2 }1 n' t# A; D  X
 32. Format : DTS
  5 p, B4 W* j& }* a# o
 33. Format/Info : Digital Theater Systems
  + @1 N  Y0 X4 I: i$ c' w" Z: U
 34. Codec ID : A_DTS  t/ [, S; C% @! q% N8 B
 35. Duration : 1 h 34 min
  ' \8 l, W9 o0 F
 36. Bit rate mode : Constant
  : e+ b5 A  L& m( s
 37. Bit rate : 1 509 kb/s4 z' n" i9 B& N0 J& |1 T. U
 38. Channel(s) : 2 channels- X( A0 D5 _- m; u8 {1 }2 N
 39. Channel layout : L R
  ' I4 y, y' m7 W" k  g- B) f5 P. u
 40. Sampling rate : 48.0 kHz7 k* _/ a/ M& T6 t1 S
 41. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
    @% e/ t2 D. X! g
 42. Bit depth : 16 bits. p0 ?) w. Q) A7 [
 43. Compression mode : Lossy
  : W) J. x/ d7 ]3 [. t
 44. Stream size : 1 024 MiB (11%)
  2 [! S% }5 |: p/ J1 ]
 45. Title : Laboratory.Of.The.Devil.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264.DTS-CHD/ R, W2 P4 }" ^) B2 \
 46. Language : Chinese
  9 W# I9 n* S3 }/ S0 Y- o: F
 47. Default : Yes
  6 L6 h9 G3 ]4 h4 D) z( z3 X
 48. Forced : No0 z4 |1 T& U4 G, ~* K( I$ l  c

 49. $ m: {$ ?3 x# {# Z3 `
 50. Text& c" Y) P, d* y+ x& F% O
 51. ID : 3+ f& E7 h& F2 R9 L3 E
 52. Format : UTF-8. [, c) Z# F' c( b# X
 53. Codec ID : S_TEXT/UTF8  P% K2 t6 y1 A& l, I
 54. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, b7 g( \" H1 `, }6 ?
 55. Duration : 1 h 29 min! ]* c4 h$ o2 t3 U% y/ u, S: [
 56. Bit rate : 28 b/s
  6 w  i. w0 v$ G" S! `9 M
 57. Count of elements : 7810 ?; v3 q) ?/ G
 58. Stream size : 18.5 KiB (0%)( M/ Z# S6 {2 |7 [1 u2 |
 59. Language : English; S" a) x3 u& V" t+ w5 w9 ^- ~
 60. Default : Yes
  ! ^/ c( i2 d! i+ Q
 61. Forced : No
  ; F$ @! `& d- C( @
 62. ( ^+ Q- J2 x2 a& _0 q5 Q2 o/ S
 63. Menu( D2 J  |% R8 z) q$ _
 64. 00:00:00.000 : en:绗?01 绔?$ e1 `) o" g$ q  ?; n
 65. 00:06:54.000 : en:绗?02 绔?
  7 Q2 `, ?6 I+ I- L# w  H0 y% V
 66. 00:16:21.792 : en:绗?03 绔?
  0 t! F- A8 q7 c" s4 q! }" ~* ?
 67. 00:21:11.500 : en:绗?04 绔?
  2 k5 Q* y, o4 K/ G( R0 t" A- T& I
 68. 00:30:16.375 : en:绗?05 绔?
  ! \1 U, n* J% n0 C- v! K- v
 69. 00:39:33.292 : en:绗?06 绔?6 {7 \& r; Y- `" C& E( n
 70. 00:45:12.792 : en:绗?07 绔?5 c) W' P7 ?( ?6 e- h7 w
 71. 00:55:44.833 : en:绗?08 绔?0 f  f/ d( k/ t
 72. 01:03:27.500 : en:绗?09 绔?
  2 T+ @$ b3 C7 p% H1 L7 T8 d
 73. 01:10:22.667 : en:绗?10 绔?
  9 p4 e4 q* }: ^# G& u0 |
 74. 01:18:53.458 : en:绗?11 绔?
  ) j( }& v& f# e# W5 Q+ ]
 75. 01:26:36.708 : en:绗?12 绔?
复制代码

( T3 ]  \$ {! x- T. Q, C! m. r
* ~! N) F: O2 k- S% P
) Q" q! d& N7 C, K6 {, m0 p, _1 A- ^2 I0 z1 N# W& j- @

7 i$ h% ?' n& C' p+ V7 F- U" P8 e- I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-9-23 20:57:27 | 显示全部楼层
thank you very mush
发表于 2019-9-24 01:05:40 | 显示全部楼层
当年小朋友的时候去电影院看了黑太阳731,跟看恐怖片似的,难怪叫日本人作鬼子。
发表于 2019-9-24 18:02:30 | 显示全部楼层
如果之前两集也有出就好了
发表于 2019-9-25 02:38:13 | 显示全部楼层
勿忘历史呀,收藏观看
发表于 2019-9-25 07:50:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2019-9-28 12:30:16 | 显示全部楼层
这个可以下载来看看,呵呵
发表于 2019-9-28 13:50:42 | 显示全部楼层
70周年,看一看一雪前耻
发表于 2019-10-15 19:36:58 | 显示全部楼层
一部非常不错的电影
发表于 2019-12-13 21:28:51 | 显示全部楼层
多謝樓主分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-6 23:12

快速回复 返回顶部 返回列表