HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 28|回复: 3

[欧美] 真人秀:好莱坞时尚点金手[自带中文字幕]Styling.Hollywood.S01.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-STARZ 11.15G

[复制链接]
发表于 2019-9-5 20:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
+ `! J( R+ V* M( |1 U1 h
                               
登录/注册后可看大图
/ {* a* b- m  W) _; H' F

) u" D/ J' J2 e/ y0 a0 ^◎译 名 好莱坞时尚点金手/打造好莱坞风格(台)/荷里活时尚大师(港)
5 c2 J+ V4 j' Q( ~2 }◎片 名 Styling Hollywood
0 c) W3 Y2 c1 Y◎年 代 2019
/ M( @4 K" K5 G4 ?( c" h3 J◎产 地 美国
2 a& R( g' C$ P3 y( P◎类 别 真人秀/ B9 a5 b' T/ Y, l. z" K! R' J
◎语 言 英语; t. t$ i! z8 V/ o% U
◎上映日期 2019-08-30(Netflix)/ ]% i' v; u3 r0 h; c6 B1 H
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
3 V( w6 o9 S. ^' M! m◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34777822/
, G; f) U% v$ `8 J: m. f
2 c% ^# u) Z; P0 ~+ k◎标 签 Netflix | 美国 | LGBT | 2019 | 喜剧
* B. |( S. ]) Q" N. k
; p' q8 ^) C" V" ]) h◎简 介" B+ Y' r8 [, B2 v3 E( t

6 ^+ z1 c( s4 s. C 剧集《好莱坞时尚点金手》讲述了明星造型师杰森·博尔登和身为室内设计师的丈夫亚戴尔·柯蒂斯运作他们自己的造型公司 JSN 工作室的同时,还要平衡婚姻和生活中的起起落落。公司的有色人种员工技艺精湛,看看她们如何为好莱坞的巨星施展“黑人女子魔力”,这些巨星包括塔拉吉·潘妲·汉森、加布里埃尔·尤尼恩、伊芙和艾娃·德约列(仅举几个例子)。, C1 P) z% M; m8 }) U4 n' \9 e
 《好莱坞时尚点金手》由 Kingdom Reign Entertainment 和 ITV America 出品。卡洛斯·金、戴维·乔治、乔达娜·霍克曼和安杰拉·蕾·伯格担任监制,安杰拉·蕾·伯格也担任剧集主管。
 1. Video
  5 M: x& o, R9 I! x
 2. ID : 1
  # P# \7 }/ p' d/ A7 v  O9 N
 3. Format : AVC4 l+ K) f* k5 t- j2 r
 4. Format/Info : Advanced Video Codec! F# u0 O' N6 ~0 X' l& L
 5. Format profile : [email protected]
  " l/ i0 @. ?7 s9 v
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
  " M! l% G( e+ f& s- T
 7. Format settings, CABAC : Yes& o+ n; `' u" k+ Y/ T
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames! Z: R6 v# ^: c3 w
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC% R; b2 ~4 r+ _% h1 a5 k2 l
 10. Duration : 40 min 6 s4 k& b4 K1 t/ D# a: H, s9 U9 k
 11. Bit rate mode : Variable
  8 M: e  s' T$ e; ^) J1 X2 Z# ?1 t
 12. Bit rate : 4 870 kb/s
  # M! ?, x. v& j
 13. Maximum bit rate : 7 305 kb/s
  ' }1 S+ r6 W  c0 k- [' i
 14. Width : 1 920 pixels
  # d6 Q: Q6 R# ^+ j1 I% `5 f
 15. Height : 1 080 pixels
  ' e! S7 I; e3 I, g0 |
 16. Display aspect ratio : 16:99 g' M3 a4 x* E0 X+ M9 M2 s
 17. Frame rate mode : Constant: g; h5 t" U" w8 ~: a6 U8 r
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS6 i% R. E  X- P
 19. Color space : YUV
  # Q( U. P1 K, z5 G: S
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  * N. l4 V! p, `' }% ~7 E
 21. Bit depth : 8 bits, O$ \! X- w* w: F6 M' Z" O
 22. Scan type : Progressive  K" S/ |5 E) }
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.098% p7 f' \3 z6 l0 p# H
 24. Stream size : 1.35 GiB (88%)
  - g) \2 \, R6 Q) Z
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  " [# l2 e* z" e8 n3 G3 P
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4870 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=7305 / vbv_bufsize=9740 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00: R  G% H& G( I/ ?+ P
 27. Language : English$ z9 n+ d" L2 C; R
 28. Default : Yes7 _+ b- u2 E5 j! l, Y& c
 29. Forced : No
    q7 j" e' v, d+ j( n6 Q: x

 30. 4 S6 d! X* w9 E, L' S; _
 31. Audio# Y% A+ T0 X1 A+ [/ Q( K
 32. ID : 2. Z' h( L8 k2 ?( {+ `& G
 33. Format : E-AC-3
  + I0 S* J2 {+ |" k& j
 34. Format/Info : Enhanced AC-3  \, U/ C7 J/ ^0 y+ S
 35. Commercial name : Dolby Digital Plus1 v; a! i* }: u" h: C
 36. Codec ID : A_EAC3& z! x4 C7 U  z1 m  l  q
 37. Duration : 40 min 6 s
  ) D# j* x) _$ H& }' c
 38. Bit rate mode : Constant1 y2 ?) Z" i3 r5 e$ d
 39. Bit rate : 640 kb/s% e+ j& f# x4 h+ d& p9 \* c3 T
 40. Channel(s) : 6 channels
  " M" s7 H7 k# j: `' ^5 R
 41. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  ' s: G  F  k3 Q$ G
 42. Sampling rate : 48.0 kHz
  " `. l/ r9 u$ p# k
 43. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  # D. B. m" i! g  X$ {! v# D
 44. Compression mode : Lossy& Y" O. V/ }; M. U$ z. S7 \; Q
 45. Stream size : 184 MiB (12%)
  6 s6 D* y% J; K! v+ F4 Q+ F
 46. Title : English
  * U! I: g7 y; V1 j& H
 47. Language : English% m' E/ {% b$ l
 48. Service kind : Complete Main
  6 c7 q% V7 Q! P
 49. Default : Yes, F& _2 ^2 i- ?0 E. q
 50. Forced : No, b) N$ {6 w3 [3 n  y

 51. ) ^, z0 A4 q+ \6 t
 52. Text #17 }. [5 t2 X7 l  s1 K- n% Z
 53. ID : 3% ?' b1 K' S7 X, R6 j& R6 P; \* _  t
 54. Format : UTF-8) K9 f( C" q+ @9 C" T; r' w
 55. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 {/ H$ t& B$ }: m
 56. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 R+ N% T! Q1 U+ e8 L
 57. Duration : 1 s 126 ms; t# g- a' K* W$ L1 F
 58. Bit rate : 220 b/s
  8 U# d$ \$ n: _$ e! T
 59. Count of elements : 1
  - j. O, ?3 g, A8 B9 j( }
 60. Stream size : 31.0 Bytes (0%)
  * f# N9 x' S* K5 L0 M7 x
 61. Title : Forced
  ; b3 i! K0 b7 A3 \$ o: ~4 \9 ?
 62. Language : English
  3 [. P' T9 Q" G% K. k6 ]
 63. Default : Yes( }9 \, I0 d! ^! i+ a( g
 64. Forced : Yes
  3 U' m& `* ~/ |# |0 L* q) ~

 65. " i5 j( c6 T5 x% b4 z3 j
 66. Text #2
  $ G0 {3 p4 z: M. r8 @
 67. ID : 4. I! a5 f: ~4 B( f& M, e6 Q$ z
 68. Format : UTF-8! x1 m. t* s$ J* {7 r+ M" n  o- b
 69. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  3 l* h+ r1 m" z9 J. {. @& f) l: m
 70. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. J8 h- q3 ?( k5 X  y, s
 71. Duration : 39 min 30 s0 A0 w9 C9 }( |4 V
 72. Bit rate : 123 b/s3 B( E: E& ~! \0 _' ~. u
 73. Count of elements : 942; }) X4 w) r8 M2 E
 74. Stream size : 35.6 KiB (0%)
  6 R; ]! I" F( i4 ?& e5 V. F, ]# Q
 75. Title : English (SDH)
  * I7 U  N: t/ b: y9 P( v; Q5 ]
 76. Language : English
  + L# Y! ?, R% e/ W  Y
 77. Default : No$ T/ T" e# @4 E4 o  X1 i
 78. Forced : No
  5 V! }/ _  @2 K/ h2 S* o3 Q( z
 79. 2 t! u$ P. R  F& H. W
 80. Text #3! l' \- s7 w7 J. }' h8 g
 81. ID : 5
  % `) @) H' I5 Q( u' L
 82. Format : UTF-8$ T! M3 h0 v  [' @
 83. Codec ID : S_TEXT/UTF86 i8 n' P$ Y0 i& J( v& p
 84. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: l. t$ d3 r8 H( x
 85. Duration : 39 min 38 s/ d  X+ x7 h9 ^  j8 E6 C( ]; E# n8 I
 86. Bit rate : 190 b/s2 o. Y' e' Z/ s' A
 87. Count of elements : 862
  $ P) K3 r# y- T2 l2 ?4 \/ I" n8 G1 E* x& _
 88. Stream size : 55.5 KiB (0%)$ k- m! m3 M3 B
 89. Title : Arabic
  " i& [, Z, g+ D" b
 90. Language : Arabic
  . b/ c- i: k; ~0 Z5 }& c
 91. Default : No
  ' K$ U/ J0 `& K" `
 92. Forced : No
  $ Q/ t$ P4 l) K; N
 93. / n8 N  I3 D, e
 94. Text #49 c( C( G" V! C) {
 95. ID : 6
  9 p8 [0 L- N5 }  k4 p
 96. Format : UTF-80 B7 V' m/ n  g6 s6 _7 s7 Q
 97. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ F3 T: e( Z0 ]/ ~5 i
 98. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' R, g$ K8 K4 {' Q
 99. Duration : 39 min 4 s
  % j. F' Z* `) q7 D
 100. Bit rate : 106 b/s
  : S1 m% I8 v3 j0 ~2 |- z
 101. Count of elements : 828: D: Q# z% C1 w% I- N
 102. Stream size : 30.6 KiB (0%)2 V+ F- v& `7 _3 r) d+ S* W! J( L
 103. Title : Chinese (Simplified)2 Q4 Y2 E1 H& u
 104. Language : Chinese1 t! x/ h. q( |% L; K
 105. Default : No
    D2 R) ~: ~* Q3 e
 106. Forced : No# _5 @7 T) U" ~

 107. 2 V3 m- E! {, e) q/ Q7 F
 108. Text #50 j+ e2 b" ]" f% ]
 109. ID : 7/ T% b; J& j  R0 m& |. I
 110. Format : UTF-8+ `- x/ v! T- v4 N- ~
 111. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ B; m+ j% E+ j/ T
 112. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) e. F1 f; Q9 k( ?
 113. Duration : 39 min 38 s7 c0 `# N- j0 u$ e1 I
 114. Bit rate : 105 b/s
  . k2 p3 U& T3 Y
 115. Count of elements : 852
  1 x+ N; o) K/ y$ [6 J1 {. f, P
 116. Stream size : 30.7 KiB (0%)
  ; b# {5 ~, `! }3 M# s  e
 117. Title : Chinese (Traditional)7 z; m9 A7 b) ], m1 M- ?; _
 118. Language : Chinese
  4 p# j$ S5 i, P$ r5 j. z9 O
 119. Default : No
  5 M: D' I% @# ^7 R0 r% ]% ~
 120. Forced : No/ D  O3 }) e1 m% C" C+ t
 121. 0 ~/ h( Q6 @5 @4 ~* r! F6 Q7 _1 G) ~
 122. Text #6
  ' q" {1 m7 F& w7 }' B- p
 123. ID : 8
  9 d3 K' L8 ^  M- N6 h9 p9 x. _( O
 124. Format : UTF-8# C6 ~: I5 y9 R  P
 125. Codec ID : S_TEXT/UTF8% o3 d% p& O$ p3 G$ ?! m" E2 ^( d
 126. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; j6 M/ p. s2 ?$ z, i8 P. V% W
 127. Duration : 39 min 38 s
  ) g2 S7 O/ i% ]* ~" C& W9 b2 ]
 128. Bit rate : 85 b/s
  9 k. A1 d+ E3 y
 129. Count of elements : 784# i: ^; g1 C' U  p4 k; L8 Y
 130. Stream size : 24.8 KiB (0%)( _) _9 v2 M5 w8 y! t4 T0 w
 131. Title : Czech' H: X0 f0 ^/ F! c; ~
 132. Language : Czech
  / A8 n5 u3 ~5 N' j9 A
 133. Default : No6 H: S7 Y6 Q4 @) c
 134. Forced : No* O8 S/ F) b, ]3 ]
 135. . D6 h9 f7 p4 Y
 136. Text #7' g( n& Y! V0 R. W( g4 R+ F
 137. ID : 96 ^& `% ]7 b7 ^/ D
 138. Format : UTF-8
  ' y/ O2 n7 n4 b8 h0 f' w3 B
 139. Codec ID : S_TEXT/UTF8" a! |7 [7 j7 b% g/ s% y
 140. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 t4 C: s. G1 ]
 141. Duration : 39 min 38 s
  2 x+ v, G2 B. @. K1 ?
 142. Bit rate : 92 b/s
  + j/ }; a9 }% F5 a0 Z
 143. Count of elements : 6819 x! E0 B3 e6 `
 144. Stream size : 27.0 KiB (0%)" O" @: x% A7 S3 t; S
 145. Title : Danish
    Z' _% y6 U8 h* s. i* g" J
 146. Language : Danish0 K* }' S- S/ M! }% @
 147. Default : No, b8 U  O. l7 s( [9 Z# r
 148. Forced : No) j" r3 a$ R( a6 [, n0 T  O' s9 }

 149. + d; y6 A4 U& a7 S. A- i
 150. Text #8
  . a) w1 u/ K# J% [9 c  e: R
 151. ID : 106 U! ]% ]6 R# t. \$ m9 m5 k' G( G
 152. Format : UTF-8
  $ q3 U' Z! \/ a0 n: \: X9 p, d
 153. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  : s$ v  }& w7 e: _( L8 E$ T
 154. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, f# K# [' z- g8 V4 r7 s
 155. Duration : 39 min 38 s9 k; b3 s& d% a) c9 M2 C
 156. Bit rate : 88 b/s2 W: {. O6 V& v: Z/ C, i/ z4 T
 157. Count of elements : 847; {$ A/ H) E) T; Y. i5 _
 158. Stream size : 25.8 KiB (0%)- K: B# p. ~) N* L
 159. Title : Dutch
  2 V! a1 A  V$ b6 \; _" R3 Y
 160. Language : Dutch5 G5 z7 Y9 [) a0 l9 m3 x
 161. Default : No$ F# b) f/ |" ^4 H+ Y
 162. Forced : No. {2 U9 S9 Y  J" A: c9 A
 163. / ~; n0 Z4 u$ G
 164. Text #9
  5 b) D; t4 e8 \& h
 165. ID : 11
  $ x% f) |. _8 v% x* s
 166. Format : UTF-80 H: w4 c7 x2 T
 167. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , z- E( S' q- q. u* J' [
 168. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( m+ o" d: Q* ^* ^% Z3 ^8 m! p
 169. Duration : 39 min 38 s
  ) u* K; K: ?' V5 Z; @% V
 170. Bit rate : 87 b/s% J% s6 c$ s, w" ~; Q2 ]1 Y9 S6 k
 171. Count of elements : 6426 s+ h, ?' g) \+ {$ U
 172. Stream size : 25.3 KiB (0%)6 [/ W) ]7 {% @2 I1 U( _  Z8 ]1 P; S
 173. Title : Finnish
  # t+ W3 P8 B. N; s2 U
 174. Language : Finnish1 T, T: \9 Q6 v" ?2 e8 n
 175. Default : No
  ; h) z! R+ Q9 V( U
 176. Forced : No
  ( v) c( Y% W' h' M6 d( S  ?) [
 177. 2 J' D% ]% F  b6 C- H" p
 178. Text #10
  5 _, S  ^- ]2 w% v6 u
 179. ID : 12* G8 N# T- f0 u- R5 Z
 180. Format : UTF-82 G$ `+ E; ^2 V2 _  o- b
 181. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & y6 h6 q! b  X+ M/ d& C
 182. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' }' W; \, g, ]3 y; d1 N
 183. Duration : 39 min 39 s
  ( G  c) A2 t8 \6 b
 184. Bit rate : 93 b/s. A) W* q* F3 \- X: W
 185. Count of elements : 733
  & M, o' i* e* |0 r; B6 R
 186. Stream size : 27.0 KiB (0%)
  ; L1 ]8 I4 _: s
 187. Title : French
  $ r! P3 k( S( p( }7 e1 }* ?2 A: b
 188. Language : French
  ; V' w9 E( q+ V& x8 X
 189. Default : No! I! g. @# N$ r: ]% e1 C4 _
 190. Forced : No* Y- t. |8 R6 W# o( w
 191. ) m# W% b4 l& D7 x
 192. Text #11# B/ L7 d+ Q" ?
 193. ID : 139 J# e3 d+ W* f" U
 194. Format : UTF-8
  2 W' K% Z# E; |9 _/ ^
 195. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 ]! d1 M' o! [
 196. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. Z- t2 Z  `! b: d: ^
 197. Duration : 39 min 38 s0 F, [( t$ r7 N% g& o2 ^
 198. Bit rate : 99 b/s
  7 s% e- M& L: y1 @, [
 199. Count of elements : 846& h# S; j; W) C; C% e. W
 200. Stream size : 29.0 KiB (0%)
  " e% g0 s7 h: E$ M1 g
 201. Title : German! U& J8 w* O. F/ [( Z
 202. Language : German
  4 B1 _# d/ @1 v7 @: s9 V2 Q6 S
 203. Default : No
  / [9 z1 P, m4 a  m$ t, W
 204. Forced : No3 B0 O  o. U4 W2 F( l5 @8 a

 205. - }. K3 q5 N/ r0 v
 206. Text #12
  & e7 s; |0 }* z
 207. ID : 142 Z# U4 x5 K; d  d* f0 t
 208. Format : UTF-8
  8 [* I7 k$ d* p
 209. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ [/ Q0 j. ^7 g- a# d
 210. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 P/ f$ q  ^  a( ]+ J) J8 l
 211. Duration : 39 min 38 s
  $ [3 {2 j0 Y% b8 a
 212. Bit rate : 162 b/s
  8 h+ m0 M# P+ o9 Q# [9 U
 213. Count of elements : 852( {# \* h: }5 U4 Q$ M6 ~5 j4 A
 214. Stream size : 47.1 KiB (0%)5 @1 U+ ]* i9 E$ T+ q0 h
 215. Title : Greek
  8 \9 H6 X/ k9 c& L
 216. Language : Greek
  & O) }! I# L- i
 217. Default : No
  + X) @* t) V% d, ]+ }
 218. Forced : No
  / w9 Q! l, y" C, T" L
 219. - n/ L& ?6 d5 |4 R3 u
 220. Text #13
  5 Q! o' q, N7 Q
 221. ID : 15% V* ]2 N! v* b/ k  ~/ U! Y# t( Z' L
 222. Format : UTF-85 q6 q: h  G, u6 j
 223. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  & R# a2 n7 @" W9 ]2 `
 224. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 `1 R1 [% j. W3 M( ~/ x
 225. Duration : 39 min 4 s
  5 C- t2 z- n/ I) r7 c/ `; R
 226. Bit rate : 159 b/s: R, ^( t' Q8 E. w5 o
 227. Count of elements : 827# \( ?. {/ K  D' K. [4 [
 228. Stream size : 45.7 KiB (0%)0 n5 y7 T% }) T
 229. Title : Hebrew* J4 [6 x" _' a8 [. g
 230. Language : Hebrew5 f* \+ L7 \" q& r" F0 t
 231. Default : No: Y5 f" ^  \6 @  R- H) j/ R
 232. Forced : No
  ' J. ]8 y* p/ ]8 F+ V; }; {1 j
 233. 0 g  ]4 Y7 N( T  O/ H
 234. Text #14
  ' f8 s+ w% Y4 ?
 235. ID : 16; x. x7 I. t( [
 236. Format : UTF-8
  2 V2 @, k" v! o% X
 237. Codec ID : S_TEXT/UTF8. y( A6 Z' G4 o$ {8 }
 238. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' P/ T$ g7 ?, ]& W5 N: c' z
 239. Duration : 39 min 39 s
  ( S- _: E: U7 G
 240. Bit rate : 95 b/s
  4 b4 T8 d2 {; u2 [
 241. Count of elements : 823
  : o3 J1 c9 y9 T' s9 @
 242. Stream size : 27.9 KiB (0%)
  3 M9 V1 y4 Y" X, `
 243. Title : Hungarian
  1 z7 p3 M  m% q* s) G
 244. Language : Hungarian
  6 W, R: \: K, d* U: E9 I: E
 245. Default : No: d! c; y* }$ z: m8 X
 246. Forced : No
  : a2 u/ V# ^% L# P! o
 247. + M6 L1 L( T; |: X5 ?8 ~
 248. Text #15- V. |+ h. J6 c
 249. ID : 17
  ) i0 j, o3 y+ c" o+ f- p7 ]) H% I
 250. Format : UTF-8
  ' k; U, w) ~4 H% ]
 251. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 s$ o% d5 n/ K* D; \) B
 252. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 t1 l- z% ]& W. U1 y* G$ L9 Y  W: l* ?0 k
 253. Duration : 39 min 4 s% F* |  J; `0 f7 p% g! c. z% \
 254. Bit rate : 97 b/s
  9 U' O" j4 ]9 p
 255. Count of elements : 884
  2 u" u' j  @. R7 U  K; q6 |
 256. Stream size : 27.9 KiB (0%)& c: y- ~2 w+ l: j0 v1 D
 257. Title : Indonesian1 q, l0 B3 R% X) q/ _
 258. Language : Indonesian  b; W$ N4 |7 A
 259. Default : No
  - g2 Y' {  ^2 {9 O
 260. Forced : No/ J$ ?, i- k4 A- Z4 w' n$ v
 261. ( U4 y! ^, q( r' }' T# d# l5 E2 C
 262. Text #16- x4 L; k( J4 N0 W& `
 263. ID : 18
  ( P& ^1 T4 I  _
 264. Format : UTF-8# i5 a8 b- g1 v3 h3 W9 R7 M" s. k6 {6 v
 265. Codec ID : S_TEXT/UTF8& ]& m1 U4 n! D4 |- `* i& P& ~# [/ r
 266. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 \2 G* {5 T  g1 }* F, T6 W$ |7 H
 267. Duration : 39 min 38 s  Z. U7 ~7 G  r, S; P1 \" K
 268. Bit rate : 96 b/s- Q4 @. }6 Y: j
 269. Count of elements : 856
  # ]; q! G3 {' V7 y, P- b6 ~* o' O
 270. Stream size : 27.9 KiB (0%)
  ) X1 r& Y  p0 R, R7 F
 271. Title : Italian
  3 N* B. R8 k& L" d' W, s$ k9 Q
 272. Language : Italian
  1 W+ b3 V( V( T6 i# a! P3 T2 t& C
 273. Default : No) d: _, k' M& G  v6 d" L: h
 274. Forced : No
  2 L0 l0 b1 I& t: Z. `. M

 275. + D2 d3 _8 K4 G3 J
 276. Text #17! f, y' J( }  u, I' E; r
 277. ID : 19
  # [; G9 n' E% F. {9 V
 278. Format : UTF-8: a- ^+ y  E; X* ?/ ~2 Q: r
 279. Codec ID : S_TEXT/UTF8% W4 ^& u( D$ O1 Q
 280. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . Y+ E2 h6 ~& G3 |1 Y
 281. Duration : 39 min 4 s
  / e! B& K/ a' t8 }  R+ l/ _
 282. Bit rate : 95 b/s
  - [  L9 K+ G7 r# d1 \/ s" q* R" J
 283. Count of elements : 907
  ) z: x- ?& @- c& J; b6 _/ Q
 284. Stream size : 27.3 KiB (0%)
  ) k7 Q% V4 q7 q7 S4 r2 J# _
 285. Title : Japanese  V( F$ p# o: [/ S! E% Y" @
 286. Language : Japanese* A+ O9 M! R' Z8 m5 {5 u+ X0 Y; C
 287. Default : No  T+ V- V% h& e( h+ Q
 288. Forced : No: u+ l; Q4 o+ J$ O5 ~% S6 h

 289. 8 @& f$ _6 k3 l1 |$ R
 290. Text #18
  " i& n4 q# j% l  E/ [
 291. ID : 20* Q* i" v, `, ?+ T
 292. Format : UTF-8
  3 I! Q/ d$ h$ b2 X9 W
 293. Codec ID : S_TEXT/UTF82 Y9 w) z* w9 T+ c( E8 U
 294. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 [: C9 C" x4 s3 O( O* r
 295. Duration : 39 min 4 s
  - u1 c  _( G8 `7 F# n8 w0 ]" R2 e
 296. Bit rate : 124 b/s4 Q6 g1 p8 ]$ G
 297. Count of elements : 860
  # I- d1 q2 A( u% r5 E5 e* k
 298. Stream size : 35.6 KiB (0%)) S. R" z1 ?5 \
 299. Title : Korean
  , C, U3 P* H8 R3 e, U2 b, X* ^, `& J
 300. Language : Korean
  . l) A5 g; \/ c9 T' E
 301. Default : No
  , j4 y9 |, b! J8 X
 302. Forced : No0 x3 Y7 Q' _" d( v# F
 303. # Y$ U# G, E6 C' k) Y
 304. Text #197 F" r# Y: N$ u% J# k/ X7 o) z
 305. ID : 21
    t) I; \, ]* J" _# ~. a
 306. Format : UTF-8
  6 O$ \4 v# O- ~. {& K$ e
 307. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) J; N/ C8 ]  i0 X% _2 S
 308. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . F5 A" O$ y  G# |0 Q: T4 \
 309. Duration : 39 min 38 s
  - ?& e7 ~  ^4 K. q# u; x/ X! J
 310. Bit rate : 80 b/s: G& U( @: q; I+ i" u
 311. Count of elements : 861
  + P: E, F% f3 _3 Q3 X/ g6 k# @
 312. Stream size : 23.4 KiB (0%), E) c1 t9 C' T0 P5 m
 313. Title : Norwegian (Bokmal)+ k7 j; R* ^) f: M) S! W  y
 314. Language : Norwegian Bokmal/ x3 ^  u; y7 s; w+ k. M7 b
 315. Default : No
  / j- F. C5 w5 y# X
 316. Forced : No
  9 D" y7 R& {2 K4 ^3 w

 317. 0 u+ p2 v0 ^7 I& ~' Z& T
 318. Text #20
  + }+ I1 i: R0 b& Q' H
 319. ID : 22
  & p0 E6 _; X9 V
 320. Format : UTF-8
  ' t: k8 J* l5 j$ P) T# I
 321. Codec ID : S_TEXT/UTF87 C, J+ \. X- o6 c
 322. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: S- D; A9 O+ V* I3 n5 g
 323. Duration : 39 min 38 s
  ( ?9 n2 x1 A8 o) e2 \
 324. Bit rate : 73 b/s! `. g3 W5 H! U2 ]& g' @0 V
 325. Count of elements : 8586 D9 K$ B; ^) k8 a4 N% {9 Z
 326. Stream size : 21.4 KiB (0%)
  ! V. `2 f' L9 V
 327. Title : Polish0 L5 E; X/ A1 L5 B
 328. Language : Polish
  ( h! F: \1 A, E. e0 C  Z
 329. Default : No
  & I3 ?. y( c  E- i- s  q
 330. Forced : No
  " v, e& G( G) Q8 d6 S

 331. 9 M" Y# t2 r. C. @
 332. Text #21
  : j0 y" B0 b* R" y. K2 S5 t1 x
 333. ID : 23
  0 K, F. z4 g, G2 Z! D
 334. Format : UTF-8
  7 O: T/ {5 G# \$ T. B% G% u9 M8 w
 335. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' l' F: _5 {$ O
 336. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 G' h# O% y! i, u+ f1 \
 337. Duration : 39 min 33 s
  % B* H4 T  a, ?- [; D$ T
 338. Bit rate : 98 b/s
  - E% W: Y# R; l
 339. Count of elements : 795
  ) n% V6 c2 a7 [: F* _8 U
 340. Stream size : 28.5 KiB (0%)- Q+ \, T7 s/ A
 341. Title : Portuguese6 j5 e, `3 a: m, V1 A
 342. Language : Portuguese
  3 y: T- m% u: \
 343. Default : No: |  A" k( b! `0 ]
 344. Forced : No
  - P) ?! w+ w; @! q0 V, g: J
 345. , h4 v1 g7 ~" I% U7 W  s" e
 346. Text #22- S# N5 b- o; @1 a' j
 347. ID : 24
  0 U/ U( i! m1 l2 L/ J( ~
 348. Format : UTF-8
  2 O5 H# |* c3 V3 @6 R
 349. Codec ID : S_TEXT/UTF8- c" K( X+ q  f& `% Y; G- N/ f
 350. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ x; ]2 R! S2 G
 351. Duration : 39 min 38 s
  " c! B5 z8 e/ W+ ?0 k7 e* {6 M2 d
 352. Bit rate : 88 b/s
    @% k) f) G2 r7 U& D5 w( m
 353. Count of elements : 8394 m* G! V# A7 |( m$ N
 354. Stream size : 25.8 KiB (0%)
  ; ~$ C) V* {7 }5 n+ o( w/ L& a
 355. Title : Portuguese (Brazilian); }" l9 M4 D- Q3 q0 {5 I2 D
 356. Language : Portuguese0 I# m) ~) }/ K* @; g* F
 357. Default : No* r2 R) }' m1 X
 358. Forced : No
  $ O/ [; X. H" n; j2 @8 A
 359. ( d: F" p* ^( s4 ~- _  v& J1 w
 360. Text #23
  , w+ t0 e4 g1 A$ V7 `
 361. ID : 25* h# _  Y1 k7 C+ t
 362. Format : UTF-8
  6 {8 }$ u/ H+ L' S4 Q4 o: W
 363. Codec ID : S_TEXT/UTF89 T) f/ n$ f( y0 b
 364. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 E1 V' D, V, S" ?4 n4 p
 365. Duration : 39 min 38 s' }# q; c0 i" Y, N! F
 366. Bit rate : 99 b/s
  & r8 C+ x. a) O3 y, J& x  R- V
 367. Count of elements : 855
  5 @% J2 K& q; Z+ V( g4 x3 t
 368. Stream size : 29.0 KiB (0%)3 ]/ p% c8 B/ u6 V
 369. Title : Romanian, x% G) j6 d( ~5 D
 370. Language : Romanian
  4 R+ l# l5 ~3 r5 C, ~. k. |# v7 T
 371. Default : No3 }( K; g7 Q& `' n4 c; c
 372. Forced : No
  ( I! w; R4 C$ r+ F' Z
 373. + w: x- m: i' Y; D( a* A) T  w
 374. Text #24
  2 Y, U# q& q: z
 375. ID : 26) `7 x% B  ?- f% \* |" w
 376. Format : UTF-8! t* d1 `# a" j0 _9 ^- l1 t+ v0 F
 377. Codec ID : S_TEXT/UTF86 t7 f- S  B4 X; C) b
 378. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  $ Y6 e8 c0 a; ?% u9 K
 379. Duration : 39 min 38 s  ~6 f1 k# A/ Z; C+ [( e9 q- |
 380. Bit rate : 144 b/s
  ( b$ j5 u8 S( |$ R& p
 381. Count of elements : 844
  ( ]" G5 @( G; o+ b& z* U- i
 382. Stream size : 42.0 KiB (0%)1 [; G7 E2 b/ p7 G6 ~! k( \
 383. Title : Russian
  ; ~! u  A0 S. {5 u5 ]4 Y& b
 384. Language : Russian
  5 C4 h) K" v  Y5 p% b
 385. Default : No9 V) x' ]) |' r
 386. Forced : No
  . u4 s' I, Y7 U5 W8 N

 387. + q+ r( k$ S* R: J0 h
 388. Text #25: V6 U5 E6 B% H# K
 389. ID : 27
  . \" T+ o1 d  S# |3 o' s( D) b
 390. Format : UTF-8$ ?9 Q- I- i9 ?6 _7 ^
 391. Codec ID : S_TEXT/UTF8% e' W5 M4 J* o3 D9 D" r5 R' }
 392. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 l, b' u  Z5 {/ [! {' P/ Z
 393. Duration : 39 min 38 s
  2 P, N; X. z4 g) {- j8 x9 e  R& C2 ?
 394. Bit rate : 96 b/s. [4 f' |7 v  l6 \; S
 395. Count of elements : 833
  # {3 ^$ x3 ?2 r9 ?" e7 P' r
 396. Stream size : 28.0 KiB (0%)% I* z$ X: R9 g! R4 M4 e
 397. Title : Spanish& h6 m" l3 X' r& C  H
 398. Language : Spanish1 T7 F- _7 e5 ]
 399. Default : No
  * P* j& m+ B# [
 400. Forced : No" M' ~" K/ W6 Z
 401. ! J. m) ]0 ^2 I8 q$ ^9 w
 402. Text #267 {; s, F; ~8 Q) L1 g) z$ a6 w* h
 403. ID : 28! D( b/ C( b+ R8 W6 B( d" B
 404. Format : UTF-8
  2 ?0 R, ]6 x; [+ q' H+ w
 405. Codec ID : S_TEXT/UTF8# ?+ m1 W5 n! Z- D: _
 406. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 b: a, P" u' g6 d( x7 u% R
 407. Duration : 39 min 31 s8 y( s3 k7 h" w& r" h
 408. Bit rate : 98 b/s. \7 L$ e" C8 S$ l
 409. Count of elements : 840
  5 [% K; @+ T) G4 l
 410. Stream size : 28.7 KiB (0%)
    G# x2 n: N" R) q4 [5 }
 411. Title : Spanish (European)
  + K. g" W# e: C8 Q; O+ y
 412. Language : Spanish
  ( ?0 o, C$ A  Z
 413. Default : No
  8 Y1 j% N/ P' L+ a$ W
 414. Forced : No
  2 u) T" D. u% M" J$ P: L

 415. # `/ L% Z: B2 i0 @# S
 416. Text #27
  % p8 `4 v1 D. u
 417. ID : 29
  + w5 h  j& p) A5 Q
 418. Format : UTF-8, ]9 G$ a7 t& A% O% L- h: B. n
 419. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  / p% ~5 _+ K* Z& ]! U
 420. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; j0 T4 _1 b0 }
 421. Duration : 39 min 38 s% A3 @* j. H2 F) ~$ Y9 k
 422. Bit rate : 89 b/s
  ) B) K9 n/ Q) k) T, e
 423. Count of elements : 8162 h. ?. f( t5 ^; Z" q
 424. Stream size : 26.0 KiB (0%)& N: [9 ~1 A9 B1 e
 425. Title : Swedish
  : b! |9 ]% v- e$ W: y6 e
 426. Language : Swedish7 o# u% N0 y0 A4 N+ N1 V2 M) B
 427. Default : No
  # i6 F. r1 l2 H" J1 G5 c" B
 428. Forced : No
  # _# V1 K) h0 _" ^$ w

 429. 9 n8 V5 C- R2 d- j' X; O" ^
 430. Text #28' B6 K8 r8 o: b
 431. ID : 305 R- E9 q% o! i
 432. Format : UTF-8( @; L6 f5 i1 \
 433. Codec ID : S_TEXT/UTF8; A7 W# B" n0 S3 Z% }4 ?) O8 \0 l& H
 434. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 s" [* Y. C, X& q0 p0 [4 ~! o! [) [
 435. Duration : 39 min 4 s0 `7 x! x& [+ P$ K
 436. Bit rate : 232 b/s
  8 z0 ^1 n" q! z$ G# \% @
 437. Count of elements : 861
  ) I- q) o% k8 A: j) V' m7 F
 438. Stream size : 66.4 KiB (0%), H. D. |" Y3 o- F
 439. Title : Thai# z" g6 i. H) K  }
 440. Language : Thai
  $ p# H/ d% m# B0 K
 441. Default : No3 A$ y1 l/ B  H
 442. Forced : No
  ) m8 P' ?- ^) e' q
 443. 5 y' y- U$ Z2 g6 l2 a
 444. Text #29
  4 M& A! N! m: j2 E% _
 445. ID : 31$ d- k+ P5 f: X) j1 {
 446. Format : UTF-8
  6 {: Y- E* Q2 O7 o
 447. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + Y, i* W( Z3 M; {
 448. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. B# V6 Y# A( }9 L: R: ?* j  `
 449. Duration : 39 min 38 s
  7 a) B2 s  p- ^/ j5 H  `% _& Q2 P
 450. Bit rate : 92 b/s8 z1 Y6 k: X& C+ l  `/ l
 451. Count of elements : 859
  - ]8 Z0 h" [; d- @( N8 @4 f
 452. Stream size : 26.7 KiB (0%)
  9 V, p0 V- |2 s2 N+ r2 E
 453. Title : Turkish9 J( W! O, V: }7 Y
 454. Language : Turkish
  , _; _7 l+ W! o9 H
 455. Default : No
  3 n" P0 a4 K, R! J( Z7 ?2 v
 456. Forced : No6 W: S: @) k" `! W2 r- M

 457. 7 o% G9 C5 b5 \( A  n
 458. Text #309 `/ m' [& u0 r/ P0 {+ S2 d9 U
 459. ID : 32
  # Z: c/ J0 I1 V, R# m
 460. Format : UTF-87 K; x; A# `! o- J, H7 O
 461. Codec ID : S_TEXT/UTF8  y. f6 p, W2 C
 462. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: k( }2 _+ D; t- x: }! L; Q* _! H
 463. Duration : 39 min 4 s3 M) B! \& {1 @* t2 L2 O3 I: y% f' g$ }
 464. Bit rate : 132 b/s
  5 I) I' Z! F8 f7 a3 `
 465. Count of elements : 806
  7 v) h0 q7 T" e2 K
 466. Stream size : 37.8 KiB (0%)7 D. n% l! L6 }
 467. Title : Vietnamese  o) D1 v* k9 e$ x
 468. Language : Vietnamese
  3 t. z1 a- I- S5 p  _( }: |  u
 469. Default : No, k) B4 J; B1 s2 e' _; Z
 470. Forced : No
复制代码

+ z# s) o. n/ Z0 ^4 N% c4 j6 C5 M
) `2 W4 S9 ]1 t4 C8 K; R( S( j( K) V* ^( f) g

) u) n9 }% d2 R1 i% d7 k% B$ d1 C. R
7 J- ^5 @9 o3 o

7 f; E9 s- U9 Y- J$ u8 d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-9-19 08:03:33 | 显示全部楼层
good always good
发表于 2019-9-30 08:11:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供资源、
发表于 2019-11-9 04:05:17 | 显示全部楼层

( ]' v, b: b4 y- P& S7 Hthank you very much
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-1-19 16:58

快速回复 返回顶部 返回列表