HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 98|回复: 9

[内地] 2019汽车之家818全球汽车夜.20190818.1080i.HDTV.H.264.DD5.1-FLTTH.ts 6.23G

[复制链接]
发表于 2019-9-2 22:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
 1. General
  5 u4 {' o% b1 V. p7 Q
 2. ID                                       : 1 (0x1)
  7 O6 S. R0 L6 N3 n& L% V- @4 d/ B5 l
 3. Complete name                            : 2019汽车之家818全球汽车夜.20190818.1080i.HDTV.H.264.DD5.1-FLTTH.ts
  7 x% Q3 m2 ~$ q6 p4 t3 ]  Z
 4. Format                                   : MPEG-TS; y; `4 U3 w* t# |. ?" m3 p
 5. File size                                : 6.23 GiB
  . R9 G' b9 l& Z* \7 X7 a: `
 6. Duration                                 : 2 h 12 min3 Y8 Y8 J( d" _! ^- `6 J: o
 7. Overall bit rate mode                    : Variable
  , J. u# \4 b% Z9 @; {0 `
 8. Overall bit rate                         : 6 754 kb/s
  # ?1 {7 ^( S! T& C
 9. * _2 q7 A3 z+ O1 x1 S& e! t
 10. Video
  8 I* q6 ?4 p* x. m7 p8 W
 11. ID                                       : 256 (0x100)
  * Z. D; n. E% [. g/ q
 12. Menu ID                                  : 1 (0x1)" h& g% A5 r; L) b. c2 s4 a
 13. Format                                   : AVC# r# w) k* Y7 l5 G9 N9 A# W* C
 14. Format/Info                              : Advanced Video Codec$ ?1 w* u; s0 s( `3 P
 15. Format profile                           : [email protected]# a0 F( I& X" \8 c( ?
 16. Format settings                          : CABAC / 2 Ref Frames4 g: w8 q; A0 O$ H# y
 17. Format settings, CABAC                   : Yes
  ' K' ?/ T: j; L5 Z+ X
 18. Format settings, Reference frames        : 2 frames
  0 C! C, M7 h! W
 19. Format settings, GOP                     : M=3, N=12
  7 e4 z2 d/ ~2 a' i* K/ J
 20. Codec ID                                 : 27% Q- J3 L/ W3 B: B0 @. W& g: F
 21. Duration                                 : 2 h 12 min% O0 Q. B! @3 z: z$ O# q
 22. Bit rate                                 : 5 968 kb/s* N. d2 _, K# ~5 }
 23. Width                                    : 1 920 pixels
  6 j4 |. F# c0 c
 24. Height                                   : 1 080 pixels8 _; W5 R- t9 s0 v  M
 25. Display aspect ratio                     : 16:9
  7 W: J$ {$ D, b5 F! b: y
 26. Frame rate                               : 25.000 FPS# O! a) D9 w& N
 27. Color space                              : YUV
  : N/ {, {7 G4 K7 ]" S4 V. f; o; ~
 28. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  1 R8 z$ [( Q$ g' I3 ~
 29. Bit depth                                : 8 bits
  , l0 Q1 w$ s8 Q$ }$ |$ F
 30. Scan type                                : Interlaced
  6 f7 X# ]; X& u' ^$ [4 N
 31. Scan type, store method                  : Separated fields2 [) c, X% ~9 ]4 `+ E' X
 32. Scan order                               : Top Field First
    S( q- x9 R: _* k
 33. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.115
  4 P* z7 H/ U7 q! T3 C' w
 34. Stream size                              : 5.50 GiB (88%)
  8 r( i+ Z- {& s7 O! ?
 35. ; I6 A; n6 X; L+ z# R& p; p9 H
 36. Audio) }( C) a' Z4 a3 d
 37. ID                                       : 257 (0x101)
  / G9 N  U! O, r' q/ r1 @# ]& I
 38. Menu ID                                  : 1 (0x1)
  * I6 D' t; L* ]  Z
 39. Format                                   : AC-3
  $ R) b  r3 b$ s" v) ^5 e
 40. Format/Info                              : Audio Coding 3
    k) @7 }& c6 ~. C" q, _7 d
 41. Commercial name                          : Dolby Digital3 i7 O7 u) S; S4 \' h
 42. Codec ID                                 : 129
  # q$ f% y  V! V# p5 ]4 s  @' s
 43. Duration                                 : 2 h 12 min
  $ ~9 @: Z$ g1 A
 44. Bit rate mode                            : Constant, x- ^1 {( o$ a
 45. Bit rate                                 : 448 kb/s1 L% c$ B, p" |7 ]- B& ~6 |
 46. Channel(s)                               : 6 channels* I3 `$ N( [4 |) t  u
 47. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  6 L; s- r: _  E4 u- m7 v8 V
 48. Sampling rate                            : 48.0 kHz
  / H3 F+ H6 E. ?: W' s2 e, `# i$ a7 y
 49. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  3 i1 p2 h- d& a8 O
 50. Bit depth                                : 16 bits: u# B: |- n) b3 v) v+ D$ _
 51. Compression mode                         : Lossy  `. v2 \" B1 I5 p+ c
 52. Delay relative to video                  : -251 ms
  8 b, x) B2 N' C) ~- O7 U0 V
 53. Stream size                              : 423 MiB (7%)
  * S8 g, ?$ a7 |4 k, q. g- Q4 s. Z, Z
 54. Language                                 : English+ h- p$ T  @  d# a  V3 I- a. W
 55. Service kind                             : Complete Main
  $ Z7 n* Y+ C3 G- h6 m
 56. : [' r) G5 d! a$ p1 T( o9 u) s: n  Y
复制代码
- W$ x8 k( J8 W0 ?6 J  l/ V2 P) e

( e) [; T% {& j; O8 q& d( i# t) V节目简介
, r, v( _( F6 C  v4 m- C    《2019汽车之家818全球汽车夜》是由湖南卫视与汽车之家联手打造的全球首台“车晚”,于8月18日晚20:00在湖南卫视播出。此次晚会上,刘涛不仅将和老公王珂并肩游戏作战,还将再展歌喉,给现场观众和所有车迷带来福利。阚清子也将与优质小生合作,开启一场“速度与激情”的香车比拼。$ n9 p- ?% H' `) R; ?# v
' j7 I6 W0 c2 J8 m% U1 o
4 M2 {) Q2 m2 G- u
https://pan.baidu.com/s/1qXCjl2HC_hyVBqPuC6S2xg
! W3 n6 ?5 u9 E. y; h- x. ?: P1 l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-9-3 04:39:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-9-3 08:35:58 | 显示全部楼层
汽车之家还是不错的
发表于 2019-9-3 16:59:46 | 显示全部楼层
芒果台的车晚,挺好的--
发表于 2019-9-4 08:14:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源
发表于 2019-9-4 08:49:45 | 显示全部楼层
香车与美女!要看看
发表于 2019-9-19 08:04:41 | 显示全部楼层
good always good
发表于 2019-9-30 02:20:38 | 显示全部楼层
thank for share
发表于 2019-11-7 06:28:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享1 ?* {+ {3 ?( k. ~/ D& S9 |4 q
发表于 2019-12-7 23:27:44 | 显示全部楼层
thanks for sharing
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-1-18 03:23

快速回复 返回顶部 返回列表