HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 197|回复: 7

[1080i] 日剧:全裸导演/全裸监督(港)[自带中文字幕]The.Naked.Director.S01.JAPANESE.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NG 18.89G

[复制链接]
发表于 2019-8-10 10:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2019-8-10 12:50 编辑 ( T" T4 O( S/ K+ k) Z4 [
! c. P  N1 U* `) i0 a( c

' F* r+ s, Q# k3 R2 p8 l3 {+ }: i                               
登录/注册后可看大图
. l4 x9 w5 b* h/ [+ t0 `- q
: Q8 h' r/ Y! R/ v: o0 `  y
◎译 名 全裸导演/The Naked Director/全裸监督(港)
, F% q* ?* Y* G0 L5 B◎片 名 全裸監督
0 A- L% D) s- [' g& V5 o7 n$ ]3 f' Q◎年 代 20198 @$ h* L$ Q) S% V# A
◎产 地 日本
2 z4 j' ~- l+ O) ]◎类 别 剧情* g8 t8 N( Y* I. }4 l3 {0 g, M$ V
◎语 言 日语2 z. P) z( f. T! U/ `4 D
◎上映日期 2019-08-08(日本)7 Q1 M4 V" {0 G& M5 `
◎IMDb评分  8.2/10 from 129 users7 B( s* g. I- X  V
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10477528/
" P! W1 d% u- A+ }2 ?5 S# l, i◎豆瓣评分 8.3/10 from 2,386 users) W' d4 v7 |- F8 o8 X( x
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30360724// y5 \1 Q3 `: F
◎集 数 8) f( }( d; ~6 r3 ]" I' M
◎导 演 武正晴 Masaharu Take / 河合勇人 Hayato Kawai / 内田英治 Eiji Uchida  s6 W# f, K8 Z6 e, z
◎编 剧 本桥信宏 Nobuhiro Motohashi
$ N- m& f9 o3 F, N7 y! X: N  t◎主 演 山田孝之 Yamada Takayuki
1 q/ J! ?# V4 O/ r4 F7 X$ w     满岛真之介 Shin'nosuke Mitsushima; `( C- `7 E: x+ f/ v* D
     玉山铁二 Tetsuji Tamayama! k7 B! m' o2 ~% w/ i% J1 m
     柄本时生 Tokio Emoto- m' p0 m7 U+ ~3 u" _
     伊藤沙莉 Sairi Itô
+ }, {% g  R7 z( s( D     富手麻妙 Ami Tomite
$ {& v/ K3 A8 v     后藤刚范 Takenori Gotô
  a9 j( |% D1 O, u, C. H, K- Y5 M     吉田钢太郎 Kôtarô Yoshida, b3 y: T2 Q! ~5 ~. N3 G
     板尾创路 Itsuji Itao
$ m" z+ y# M' p2 N( G, A     余贵美子 Kimiko Yo
6 j8 P% m! [+ u  d. C4 ^% z! Z     小雪 Koyuki" b0 ^$ o, |) i$ z  m
     中川雅也 Lily Franky
' ?, @- _* N. I' i  j     国村隼 Jun Kunimura
1 F/ }% A- z" w2 I( @     石桥凌 Ryo Ishibashi
: v7 e% c7 H' }7 o
5 Q) b# {9 {; {◎标 签 Netflix | 日剧 | 山田孝之 | 日本 | 2019 | AV | 真实改编 | 电视剧
5 w8 N, O7 t; q/ `& |6 z! x! A& T9 N0 o- C+ \+ @
◎简 介
8 m! y" L* M$ Z: s3 B. u) y( X" n9 y1 W' |1 K% P! {
 剧集根据纪实小说《全裸导演 村西透传》改编,聚焦有“成人片帝王”之称的传奇人物村西透的人生,以及开创成人片业界的人们的故事。山田孝之饰演村西透,满岛真之介饰演他的搭档荒井,玉山铁二饰演给村西创造飞黄腾达机遇的出版社社长川田,森田望智饰演成人片界的新星黒木香。
 1. Video
  + f7 y. r# `. m+ u+ m. w) m) v2 Y
 2. ID : 1
  ( {  d6 `" ~7 F' l  i1 |" [
 3. Format : AVC
  * u' s' o" G4 n1 f. a7 B. f
 4. Format/Info : Advanced Video Codec  U# J( W/ t) Y, ?8 G) H2 O0 [1 B6 W
 5. Format profile : [email protected]+ i! t3 G: i5 P3 F
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames) l* @% R' `" E% m* U% _9 T, J; I
 7. Format settings, CABAC : Yes
  5 z1 H3 ]( S+ Z$ i
 8. Format settings, Reference frames : 3 frames+ d, E7 E4 [# X( }) `  Z
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC% P. X2 X; Z# F3 ^9 B/ P
 10. Duration : 47 min 24 s( o! ^* b  k, l9 r5 j; q
 11. Bit rate mode : Variable
  6 R6 }) a: M5 u. O9 B; a
 12. Bit rate : 6 441 kb/s
  ' \0 }# C  j: M3 y
 13. Nominal bit rate : 6 810 kb/s+ E8 n7 g- _. i/ }
 14. Maximum bit rate : 10.2 Mb/s
  ' b1 J  {% j; _+ R4 T; Z2 m* P  R/ `
 15. Width : 1 920 pixels
  5 C6 f- \5 R: M
 16. Height : 1 080 pixels
  : g  K( |- p5 e8 {( |
 17. Display aspect ratio : 16:9; a0 s8 Z; I, J8 _$ t! Z+ f+ o
 18. Frame rate mode : Constant6 ^( b# g9 t* a, A# z
 19. Frame rate : 24.000 FPS
  7 [5 ]6 D3 m0 i4 r! a6 W- `
 20. Color space : YUV9 p! X& `" Y: x; [4 j
 21. Chroma subsampling : 4:2:0
  % l8 Y! J1 ]5 `4 U
 22. Bit depth : 8 bits
  4 p. `7 f; G0 `5 U
 23. Scan type : Progressive
  . C4 c& P7 P% y5 c# a0 P) l
 24. Bits/(Pixel*Frame) : 0.129. y- }* J* |: h2 S5 S2 @' D- i
 25. Stream size : 2.13 GiB (83%)
  * f- i" _1 |- N3 [" f+ l! o9 Z+ T  g: p
 26. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  " b& B$ G4 T) ?7 v* P" Y
 27. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6810 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=10215 / vbv_bufsize=13620 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  $ N3 g+ b9 [6 }, Y' u0 j& F; j: q
 28. Default : Yes) Z" W0 p5 u! \3 [. Q0 N9 l
 29. Forced : No& j1 C' Y8 S& P8 j# t

 30. ! C4 Q- ]$ J3 `4 a( m
 31. Audio #1+ u  e0 Z  \8 E( G; k
 32. ID : 2
  : m- [( ?; @4 t* }+ E- K
 33. Format : E-AC-3
  + d. z' l1 ^( C. T' j. |
 34. Format/Info : Enhanced AC-3
  ( c* H) ~: g) J
 35. Commercial name : Dolby Digital Plus
  " H( E  w5 r) C7 g' I
 36. Codec ID : A_EAC3" }, Z' U$ y2 f1 n$ l0 |' g
 37. Duration : 47 min 24 s2 ^, g* t: @8 U" Z
 38. Bit rate mode : Constant
  $ g+ Z. O; ]! I5 p0 Z% V
 39. Bit rate : 640 kb/s. {8 ]  o9 U4 k8 {/ \
 40. Channel(s) : 6 channels- v' e( x- Y" ~) ~
 41. Channel layout : L R C LFE Ls Rs& R) \' U# X/ }
 42. Sampling rate : 48.0 kHz2 U$ ]7 G# V5 ?; s8 G% H1 [
 43. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  ( D4 ]# W( @" K6 H7 \
 44. Compression mode : Lossy
  0 e' N8 M: Q8 G( R, U" h- F( v$ {
 45. Stream size : 217 MiB (8%)
  6 K5 r$ @% \) B  Y' |
 46. Title : English
  1 W2 u! M# z& {4 g+ p1 g
 47. Language : English8 L4 l' N! Q; g
 48. Service kind : Complete Main
  $ A. J  ]9 W$ J5 p, f
 49. Default : No0 O8 [+ M: m- Q
 50. Forced : No
  ) d& B; p" m! D' n' J% b
 51. 6 i" W, ^! d8 K. D7 ^/ k
 52. Audio #23 `! `' L$ O7 [2 }6 J3 s3 |, v
 53. ID : 3
  6 |' a; p3 k: q* P4 x
 54. Format : E-AC-36 w5 o: J5 `* [$ W0 ~
 55. Format/Info : Enhanced AC-3
  $ J, a% S/ {7 i% {: j" Q  d
 56. Commercial name : Dolby Digital Plus
  6 @- r& ^) E; N! z" j0 F
 57. Codec ID : A_EAC3/ u! x! @1 X' }- r2 Z! F
 58. Duration : 47 min 24 s7 h. t, G/ @$ t0 o. l* C
 59. Bit rate mode : Constant! V* @: @1 g7 |0 W
 60. Bit rate : 640 kb/s, a- g7 @) u4 Y+ D
 61. Channel(s) : 6 channels
  ) H8 P  B2 H$ S% n) |8 T# Z
 62. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  & t% u. u! S* Q! Z
 63. Sampling rate : 48.0 kHz3 R6 J, V0 P) ~3 s4 W- c, S
 64. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF). P: J- E* \; C3 M0 ^0 H
 65. Compression mode : Lossy8 @0 K: `+ ?; E, u) U9 v
 66. Stream size : 217 MiB (8%)1 I7 X) b' ], z3 s% p
 67. Title : Japanese
  ' G8 x' {, f5 [) B/ a1 p
 68. Language : Japanese
  , U2 |. @  B* Y4 ]7 t! d
 69. Service kind : Complete Main& T( P, C$ X$ d+ t- Y
 70. Default : Yes
  ( Y* c2 ^1 ]2 ~  W# A( O
 71. Forced : No1 |: P3 H5 w5 v

 72. 8 L# O5 q: ~0 P+ K; H5 u1 y
 73. Text #1# J* m' F( y2 h" c  \8 z! O3 N
 74. ID : 4
  & o1 Z9 D* F" h. U% p2 b1 g2 V( P2 c
 75. Format : UTF-8
  $ _5 a# w: D+ _
 76. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    C9 N( _5 _$ L! k) E) O: P  J
 77. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  6 A+ p8 ]8 C0 e9 n% Z9 C0 ^9 V5 _
 78. Duration : 42 min 50 s
  6 f  i& |: i2 t1 A- \
 79. Bit rate : 46 b/s
  2 u, A: k4 g. _7 c0 n2 S
 80. Count of elements : 505
  9 v  l5 r  |; _- n4 w
 81. Stream size : 14.7 KiB (0%), k" J3 `/ j. X
 82. Title : English. L) }  Y8 a8 W! O; c
 83. Language : English( l7 e) m+ n/ n2 A7 p
 84. Default : Yes
  $ o# H5 X+ ?+ t1 E8 W
 85. Forced : No% ~* X( L$ Z% j) p7 N3 H8 k

 86. " l  H% O( r. Y4 a& l8 w) ?
 87. Text #27 O3 _7 J# y& y# O
 88. ID : 5$ g% P6 Y$ @% ^
 89. Format : UTF-8
  0 R9 H$ F% g: R) m, c1 J: G$ u
 90. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ T% d8 `) g6 s
 91. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) Z+ F. K4 ~5 W5 i1 v
 92. Duration : 43 min 11 s$ d, U; J$ b6 s4 x( A! m
 93. Bit rate : 59 b/s
  # x: W0 N4 k6 n, J
 94. Count of elements : 699
  # D& a% |  r  v1 P
 95. Stream size : 18.9 KiB (0%)% o5 i" F/ J9 U
 96. Title : English [SDH], d9 g" k4 h+ J: \9 u& N
 97. Language : English% D: |3 X/ b. ?! b
 98. Default : No, U8 t: |* N5 A/ S* u5 |5 S4 p% p1 g1 q8 K
 99. Forced : No/ R1 l  k* o# e* y$ ?1 Z% c

 100. + O5 a) N; }9 Q& k4 g4 n
 101. Text #3
  ) y" C8 W& [0 N. K) H
 102. ID : 6
  ! |- v, M: B+ U3 [( j. z/ k1 `
 103. Format : UTF-8
  ' i% ]0 ?4 T! N7 d" `2 \
 104. Codec ID : S_TEXT/UTF8: e) H) F6 j2 ^8 q5 \3 ^
 105. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) I# v1 |0 f: v' M. W
 106. Duration : 46 min 44 s! J9 i$ B$ v6 U2 j3 B2 m9 a
 107. Bit rate : 44 b/s
  $ K3 p8 d5 L) B* G' i3 J
 108. Count of elements : 526
  ! y6 J, H) s; |, A  n4 @; `
 109. Stream size : 15.3 KiB (0%)! l% Q% X) o: M/ E: _7 s
 110. Title : Castilian, K; r' R1 i, L9 v- z. L
 111. Language : Spanish
  . V  y- V6 r% \" L
 112. Default : No
  : i- o8 \. Z4 I! A5 {
 113. Forced : No3 d2 o; R/ O, O0 T' m% b! s+ h9 s

 114. ) f+ u8 |) P/ p0 L
 115. Text #4
  3 Z# H& s3 |3 Q$ c- X3 C
 116. ID : 75 W$ u- {1 s7 r
 117. Format : UTF-8% M8 E, a5 ^1 r7 r
 118. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; t; Y/ x6 @& S4 _; S) K
 119. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  * u; E6 U7 V5 H( l6 H4 ~# Y
 120. Duration : 46 min 44 s
  0 D2 i# i: b' G" T! H) E6 k' h
 121. Bit rate : 43 b/s$ A  P) ?' t9 }# f# g" N
 122. Count of elements : 525
  : B/ \4 d- ]. s# S; h
 123. Stream size : 14.8 KiB (0%)
  ) O# H# W1 I% p
 124. Title : Spanish. g, @; l$ `, e$ b# w# ~( r: w
 125. Language : Spanish8 f" m1 @8 ^! O
 126. Default : No2 r& E5 `8 T, @! ~7 `
 127. Forced : No
  3 b* w( W9 g' q8 {# v, v
 128. : r; p! I1 P" a# u
 129. Text #5+ ^; M3 l; |2 h# ]
 130. ID : 8% }9 A: d7 G' E( b) ?
 131. Format : UTF-8
  7 `: _: m; x( ^2 x6 I
 132. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * \( j5 {6 ?; w" f( g, M6 `
 133. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 {9 z" \% w7 V7 u1 `3 b
 134. Duration : 46 min 44 s
  9 ?2 A% o9 N7 K, W+ J2 S
 135. Bit rate : 46 b/s6 i2 |* f, k5 b- f% h1 ?
 136. Count of elements : 523# C8 E" R6 ~& @9 Q( h. b
 137. Stream size : 16.0 KiB (0%)( r( T0 G0 x2 v! p2 P0 b+ y4 K! r
 138. Title : French
  ! E4 t) C  a+ L% _1 A3 {+ f) I; P
 139. Language : French
  ! N5 `, j% R9 _: F+ w
 140. Default : No5 E8 h" {( m4 Y
 141. Forced : No
  ) R+ O( q6 z: ]* Q7 n

 142. + p8 m" h& h6 w5 q( F' `
 143. Text #6+ E$ c7 z9 O- K2 P, ?) i
 144. ID : 9( w9 r$ @, H8 X5 m0 D+ W/ V
 145. Format : UTF-8
  / _; J' c7 x7 Z" X7 s" H, A) p  J
 146. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . A+ b8 f7 C, ^: [! P
 147. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 }  M" ?: S; _
 148. Duration : 46 min 44 s
  ! p: n/ X4 R0 T$ r: u, X+ i. s4 Q0 n1 Z
 149. Bit rate : 46 b/s, [( w1 c1 ~* ^
 150. Count of elements : 5204 o4 t& \- M2 E- x7 \, V
 151. Stream size : 15.8 KiB (0%)3 t! g. e' X4 N
 152. Title : German: D0 N) {/ s: p; V& N+ h% m; H
 153. Language : German8 Q, E  C8 f+ a" N! s7 G. Q& M5 m+ |' L" o
 154. Default : No7 ?% N7 S. D9 W) P  w# o: C: G' P* {
 155. Forced : No/ X/ X) p' ^* G5 l

 156. 6 R5 \/ {$ G# \) B: H
 157. Text #7
  5 c: l6 f* h7 g+ Z* ~8 [. r+ f3 g+ V
 158. ID : 10
  $ p0 Y  [) R) J' e0 [' Y) z
 159. Format : UTF-8
  1 U% U& E( m( [' k. L, b
 160. Codec ID : S_TEXT/UTF88 |/ g( ~9 E! h8 u: w# B, B% P
 161. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ' D7 ^9 c7 N* b6 L: z0 y
 162. Duration : 46 min 39 s0 X- w4 z! l0 h: b
 163. Bit rate : 46 b/s8 r, z) m' x" J9 j' u5 ^
 164. Count of elements : 518
  2 D7 L2 \- y0 [0 Q" i" X
 165. Stream size : 15.7 KiB (0%)' f9 I% W( U# H  [6 S
 166. Title : Italian' I! o: m+ k- ^0 v) C5 {
 167. Language : Italian/ `/ ]7 k# m7 Y) y$ H7 a" ^, \8 r1 u
 168. Default : No
  1 D3 x, k( a% |1 B% I
 169. Forced : No- O8 p$ C8 [. H$ Z' u) f

 170. , t" I) a( V7 S/ n8 \: u
 171. Text #8
  3 @6 c# l& @  s5 k" c
 172. ID : 11
  8 n2 r" b  ]+ s2 @. o; R' q# W
 173. Format : UTF-8! ?# [& R% N+ `3 K- k: |
 174. Codec ID : S_TEXT/UTF85 u$ t+ e$ t* T
 175. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : n  L! ~0 _& U3 a3 c0 a+ g% G
 176. Duration : 46 min 44 s' Q$ V$ t  D6 F0 ~* o& g  ~# W+ G
 177. Bit rate : 43 b/s: y2 P# j: U  r
 178. Count of elements : 525- ~5 M1 B" ^. P- t% s) J- |3 j
 179. Stream size : 14.9 KiB (0%)
  $ |- M! R% I: J6 I% ^
 180. Title : Portuguese
  0 S* H5 I8 |9 f2 ?% `1 C
 181. Language : Portuguese
  , z2 B: G3 a. m1 b! N7 I* J8 k
 182. Default : No
  ) i. J4 X; \4 E  u+ l5 ?: j
 183. Forced : No, N; U3 z. J) U

 184. & x5 ~) N% N: n4 n, Q
 185. Text #9
  ( ~! T  y6 c9 F+ j/ p/ x8 o
 186. ID : 12
    E1 S- h' N. b6 U! Z
 187. Format : UTF-8
  & t9 q! \. g. q
 188. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 D8 \2 i6 y0 ?3 J; \5 y& o
 189. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 o) v6 G3 j' u& ?1 Y8 \, @
 190. Duration : 46 min 44 s9 c: a( H- Z: ?7 G
 191. Bit rate : 42 b/s# @7 b8 D7 J+ p% J5 M
 192. Count of elements : 521% K/ N( `; L4 ]0 J. r5 _, Y
 193. Stream size : 14.6 KiB (0%)
  $ s. ]* Z( w/ [8 z
 194. Title : Brazilian Portuguese5 S, F7 s9 }/ ~# j  ?! P9 G
 195. Language : Portuguese5 m6 W6 Y' c0 J( ]5 T4 M
 196. Default : No3 @7 r& [) v* t6 R6 j: q- s2 D
 197. Forced : No1 H) y" h/ m: }$ W" r* C
 198. 3 _) D5 i) k2 s. c2 Y' G
 199. Text #10. `; A4 B/ Q% l1 U+ y6 E0 c
 200. ID : 13' E3 F1 P: i+ z; k+ I& G
 201. Format : UTF-8
  + Q+ S& N, C- @6 C  i% ^$ a
 202. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , q6 l  H  \1 i; w8 z
 203. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  # j; q+ g* a( q  F6 t7 d
 204. Duration : 46 min 44 s
  / S6 g5 [1 q* t% E( r4 R, r
 205. Bit rate : 38 b/s- p/ i) Y% |+ m5 g- U$ y# O
 206. Count of elements : 522, u1 v8 L$ `7 j9 ~. F0 X
 207. Stream size : 13.3 KiB (0%), u* }2 A' J/ x8 a  J9 x
 208. Title : Polish+ o2 _3 H' L* u3 U8 Y
 209. Language : Polish$ U- Q3 ~( p/ c. u6 x
 210. Default : No
  ( q' |, s6 q- D6 R
 211. Forced : No
  - p- P0 W# \, J; I  W

 212. 4 i& M9 r# [7 \  q. T
 213. Text #115 n" M* J0 K+ B: ~9 h/ j7 l
 214. ID : 14
  + G1 v( ^  ?, V3 D
 215. Format : UTF-8) g; J" T+ U. c* H8 i+ f
 216. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " J# C, J& L% v8 U% \$ E. {
 217. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; G! l' r. M  S" R
 218. Duration : 46 min 44 s- a* M- I* Q$ o* s
 219. Bit rate : 46 b/s" C5 A3 B9 m7 ~2 J
 220. Count of elements : 527! D6 N! [+ m+ ?: h- X; g5 X/ n4 e
 221. Stream size : 15.9 KiB (0%)
  7 O8 @, S3 `3 t# A% H  ?2 M
 222. Title : Turkish8 G1 ]- Z% N, ^+ N* `
 223. Language : Turkish2 |& G# A8 Z7 N8 c; y
 224. Default : No8 ^+ \" S  e7 g- _5 N
 225. Forced : No
    V0 |9 u- P9 p' j. O' B2 J
 226. . U8 h  r: G; f5 D
 227. Text #12
  ! K6 j# P8 E) K) s4 S6 W; W# Q
 228. ID : 15
    n. i, }7 e* i
 229. Format : UTF-8
  " }# w0 N1 H9 K5 o
 230. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 @7 P, w- F; n) B; W1 i
 231. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ R3 M7 L5 w; U! `' d6 q+ s
 232. Duration : 46 min 44 s
  3 R2 m* w( n$ X% F0 W
 233. Bit rate : 44 b/s* }9 u0 K* G9 e/ F& {( B& u! i
 234. Count of elements : 525% X: j* L7 m/ R1 U, r1 D
 235. Stream size : 15.3 KiB (0%)7 d% I  p% \2 \
 236. Title : Swedish
  * t+ N! B6 A/ u! Y7 ^
 237. Language : Swedish2 H+ L8 o8 F3 d' l
 238. Default : No! [1 x7 Q) s) c" T
 239. Forced : No) \* j" i) p9 n3 c9 A/ M
 240.   b$ H! E0 n2 @8 n' C3 Y* V
 241. Text #13
  7 j, V3 b% T4 H
 242. ID : 16  y. k1 X: [) [# m/ |
 243. Format : UTF-8
  - F5 v- c8 _, F9 a) d# x  R
 244. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 [2 K+ v9 R2 j' W
 245. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    f% A" {0 G) E$ p; g5 J$ p2 a
 246. Duration : 46 min 44 s
  ) U( ^& M3 R1 h- J! T0 p5 ]7 Y
 247. Bit rate : 44 b/s
  + I. a2 u. ~2 \: B, m0 Q. c
 248. Count of elements : 532: N% l# L0 Y, E2 T8 i3 Z7 ~/ W; i+ m
 249. Stream size : 15.3 KiB (0%)1 i; }4 z8 X: i, q; X; K6 W3 [
 250. Title : Danish
  # n; C7 E, d& ~2 X9 B( @
 251. Language : Danish
  7 j/ p1 t1 e& V+ R# K! [- T
 252. Default : No
  0 v: i2 L/ x' W0 B
 253. Forced : No
  ) b2 B) U- v" j0 n: R/ i8 T& l8 C

 254. & a8 q7 h0 u- d" K" S$ Y8 C
 255. Text #14, N3 ]/ u7 X$ K/ T
 256. ID : 17
  - w# O+ K4 d( b0 \$ W8 R
 257. Format : UTF-8
  8 c2 I, @; Y6 }8 W4 ?
 258. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' M6 K8 _7 h4 i+ V7 _4 O" j/ H
 259. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" \% |1 u4 y. E; `& q
 260. Duration : 46 min 41 s' o# K) g( A  n$ E1 {* P7 O9 e
 261. Bit rate : 44 b/s
  1 o! R' P0 `& |! i
 262. Count of elements : 501
  ( E  }- Y. T% I
 263. Stream size : 15.2 KiB (0%)  R6 J# F7 c9 y, U1 Z6 l
 264. Title : Finnish
  4 ^4 Q( X3 i& b5 J8 L9 A. H
 265. Language : Finnish1 Q5 N$ [0 g0 j* f* h/ _7 |
 266. Default : No$ e. e# E6 E- Y+ _+ {) `
 267. Forced : No
  ! u' O! l' [  P& v" H
 268. ; X0 l) S- Y& J7 a4 b3 k
 269. Text #15
  ; |$ o  @, v: h9 `: Y. d
 270. ID : 18
  2 r% a  G( j: u( o
 271. Format : UTF-8
  % m8 H( Y0 Z$ k& e7 `& o
 272. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' B5 ^8 D& {5 N' o/ b: H' w
 273. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 Z( L& C4 D+ n" g, W+ `6 D3 Z
 274. Duration : 46 min 43 s
  6 g+ S/ O  j  V- g
 275. Bit rate : 43 b/s4 H  g# V# \7 ~) u
 276. Count of elements : 510! H8 S% c) n1 R; \
 277. Stream size : 15.0 KiB (0%)
  % P, ]" s" I( ]& C. Z2 c
 278. Title : Dutch
  ' g- B2 E* m  \3 ~- ^4 V$ p; `& k
 279. Language : Dutch! w; b- @2 P4 u3 i. O
 280. Default : No. ^4 o2 _8 ^. v2 \* |
 281. Forced : No
  8 O) T+ ~3 w1 j$ c
 282. * _* L9 u0 x% \) U! _1 t
 283. Text #16, G) q& ?3 q) U2 E3 C0 W
 284. ID : 19
  # k9 u& a- K9 W0 O& r; V
 285. Format : UTF-8! v& N' C; v- F
 286. Codec ID : S_TEXT/UTF8- b' [) c3 `1 b7 e: M
 287. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % G* K' I6 N) U" p' q
 288. Duration : 46 min 44 s9 |2 b: j1 C2 \  ~* @
 289. Bit rate : 44 b/s
  / v- P: M) T1 B8 x: `: D
 290. Count of elements : 526% Q, K/ ]0 p4 g/ x) J
 291. Stream size : 15.2 KiB (0%)4 m6 L- D3 ?# L. D+ p# i, ~, a
 292. Title : Norwegian. d+ \5 i$ ~: m) r8 O# z- r
 293. Language : Norwegian
  / r) q5 Z! L3 U, z6 p) y0 e
 294. Default : No
  % u: ]4 @6 U! C0 B3 K* y* k% y4 _8 i
 295. Forced : No
  ! x# d; G0 F/ R" l7 [
 296. 2 a  J8 N# X8 D3 }- v0 Y
 297. Text #17
  2 \; E9 F( K; k  n9 |  z" B
 298. ID : 20- i3 V1 s; |" s3 o4 L, H
 299. Format : UTF-88 n) v: b2 z% a  f
 300. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ) f- F- p" y6 h* i' N9 Q
 301. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 t9 L" w) {6 N2 f" u5 M. \+ U
 302. Duration : 46 min 44 s
  / l0 t& M. B% c# z4 H* p0 }
 303. Bit rate : 69 b/s, F5 ~! w3 ]! J1 O& ~$ Q5 N& a
 304. Count of elements : 524
  , _  B" P9 ?1 T4 D$ H  M
 305. Stream size : 23.9 KiB (0%)
  8 b# y  |* Z3 L
 306. Title : Russian
  8 {& K# q7 o# r4 T# g2 n
 307. Language : Russian/ J5 M, T: m& r
 308. Default : No
  1 p- F1 h0 o( _" B! q6 _
 309. Forced : No0 l/ z) G  M  {' S, Q, }" p
 310. ' O2 I6 s# [* ?  P$ p4 g+ }/ q4 h2 q
 311. Text #18+ Z5 u, C2 [; ?; l# |' F  b
 312. ID : 214 H* Q5 W* K! q' N% b6 v7 ]" T9 F
 313. Format : UTF-8$ J& D0 c- H: j
 314. Codec ID : S_TEXT/UTF8% V6 T( x& _/ Z2 M
 315. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 s- p! ]. r0 F7 q
 316. Duration : 46 min 44 s, [5 z. h2 z( v
 317. Bit rate : 45 b/s( a: R- M  N; Y! o1 q7 g
 318. Count of elements : 538' S: b, G8 T: e/ q7 I% o' N# {- g
 319. Stream size : 15.4 KiB (0%)- z8 M# r# ~( {) k9 h
 320. Title : Hungarian
  ' ]  o) B/ \4 W% a. _% K* t+ g
 321. Language : Hungarian
  ; R" I# m5 Q. r( L' a
 322. Default : No# Q" b& E8 a9 }# o1 L
 323. Forced : No
  # y- x7 e- B6 B7 {2 Q5 ?
 324. * _$ S6 k* z$ B& h5 `( [. A+ p
 325. Text #19
  * O$ z3 |- n; Z0 E% p
 326. ID : 22
  , J! I$ O# j; m9 ~
 327. Format : UTF-8
  9 l5 n# [7 K  B/ C5 P# o# J
 328. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ T# ~$ r5 |2 ]
 329. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! b& C  N/ T3 D8 a& b
 330. Duration : 46 min 44 s; k+ W1 k; ~; M( T! X3 {- ~
 331. Bit rate : 74 b/s/ r5 V1 I% `. z" m9 ]7 u- T8 f: C
 332. Count of elements : 525) I0 W0 F0 J1 o* g2 _
 333. Stream size : 25.6 KiB (0%)
  & w* \9 V8 E5 e! h
 334. Title : Greek4 q& w; U- i/ n4 Y7 k
 335. Language : Greek; x, C% G$ K7 M) J0 V  ]7 ^$ N* U  f
 336. Default : No' q/ r7 C3 N& ^. B7 ^& F$ u! g9 ^
 337. Forced : No
  4 `2 L8 T0 r5 l4 F) c' x/ C3 P0 u
 338. 5 b! {7 q! ^. d# h: I
 339. Text #20" ~. Q  O9 D$ d3 Z2 T5 G
 340. ID : 23
  * W- m  J4 o" E3 o/ b
 341. Format : UTF-8* p) a! P5 ~3 c) x! G8 E9 {
 342. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 V, z0 Q) H! o# U
 343. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' G! E% n; m% |! g! A0 Q
 344. Duration : 42 min 51 s$ L% m1 e* D  ?, u! U
 345. Bit rate : 75 b/s
  5 r0 }% v% n; m5 Q8 j: k
 346. Count of elements : 550
  $ h7 I% }7 F' }1 }& V9 j
 347. Stream size : 23.8 KiB (0%)
  6 o5 [5 X9 b7 V  U; Q" ]
 348. Title : Hebrew! d. a2 k8 [2 s2 I3 L- b( U
 349. Language : Hebrew
  ( S8 K8 e" ]& z
 350. Default : No
  ! f4 ^* I; h" B1 L& R
 351. Forced : No8 {0 H' |( r* C( v5 |
 352. & H- u  n2 K6 V- G9 R% M
 353. Text #21# @  L2 K, e1 o0 G+ |
 354. ID : 246 ]2 o6 `6 m1 a/ o  b- p
 355. Format : UTF-81 }* G9 o* |2 G) P/ z: H, f
 356. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + u9 @# a1 u/ k, B6 Q
 357. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 T7 r$ o+ e& i$ f: M: z/ ?& z2 P# c
 358. Duration : 42 min 51 s2 u0 A8 [) f4 M. x( ?) t
 359. Bit rate : 88 b/s6 e  v5 q- `7 u$ _  i9 W% I8 c
 360. Count of elements : 525
  # E' l. d2 |5 l: D3 E
 361. Stream size : 27.7 KiB (0%)6 W+ F* Y  p1 V- |$ O# N- c
 362. Title : Arabic( O3 m- L4 b$ I; x( i4 r
 363. Language : Arabic
    w# I* t2 x% A' f
 364. Default : No
  $ T3 u1 Y4 p- Y& S7 C
 365. Forced : No
  : N' q4 B  v- L, C# b! x

 366. 7 w$ n1 g1 ^) J: t
 367. Text #22
    M" E" L$ r3 i* f2 K
 368. ID : 25
  3 ]$ N8 L4 ?  l
 369. Format : UTF-8
  / M* q9 }( z& e2 Q: b
 370. Codec ID : S_TEXT/UTF8- D7 U. j0 G; }& c$ l
 371. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  3 X5 a0 S/ ^1 Y! x
 372. Duration : 42 min 51 s1 |$ o0 C/ n7 ^% M7 j9 q2 j' U
 373. Bit rate : 56 b/s
    H: Z$ ^/ ~/ Q; r& G
 374. Count of elements : 525+ K# X5 W" s4 \  `  B  s
 375. Stream size : 17.6 KiB (0%)$ p4 t2 _' L4 i4 n  _# i6 D& D. e$ w
 376. Title : Romanian8 H$ \) W5 v2 i! l5 P( {
 377. Language : Romanian
  * |; ~' o: M+ u3 |5 o
 378. Default : No
  % m, Z8 g, @8 f9 k8 W! [& v, G6 F# \7 X
 379. Forced : No6 d" ]* S7 c$ ~+ C3 r% x
 380. & x' x1 L- ^/ K5 Y
 381. Text #23) r+ u/ s& z7 g4 r  _
 382. ID : 26
  " |( w3 ?8 G8 ]9 Y' \0 I( h8 {
 383. Format : UTF-8
  2 N! [, T# o( I; f4 O
 384. Codec ID : S_TEXT/UTF84 i3 v6 T& U! L1 M- |2 g. |- v
 385. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( r5 D- \" \8 T( }* y
 386. Duration : 46 min 44 s8 C# w4 ^# z% ^7 y2 f- Y% f& Z/ r
 387. Bit rate : 46 b/s
  " `8 {. @0 D: ^; r$ I
 388. Count of elements : 5527 h* M% e! }/ g6 x# o
 389. Stream size : 16.1 KiB (0%)7 `4 ^  j2 b4 n! _3 K
 390. Title : Czech9 [: H$ q- T- r( i% F
 391. Language : Czech9 u' k/ K1 c/ Y8 p2 j; d/ j% U
 392. Default : No8 w8 ]5 G, f$ R1 y/ C% _9 ~
 393. Forced : No
  8 U+ D5 M6 N- S" m3 [5 Z

 394. 3 p9 J" k" f7 u: \% F
 395. Text #24% b$ i( K0 W5 i# v' r
 396. ID : 277 q1 D6 `, \( _, t! n
 397. Format : UTF-8  r6 w; S  x* U3 R
 398. Codec ID : S_TEXT/UTF8! M3 b, \5 U0 k, ^& M
 399. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 h4 P; g% {. _+ G
 400. Duration : 46 min 44 s$ Y- z" j3 _2 k) v
 401. Bit rate : 43 b/s
  % z5 B) F9 l; D9 k4 m  |, A2 a8 U
 402. Count of elements : 525
  $ x* u& V* w  H4 D. |
 403. Stream size : 15.0 KiB (0%)
  - y! t* i$ C* i
 404. Title : Indonesian- b4 h$ I# x) S3 _/ U1 R
 405. Language : Indonesian; C; U8 r" s; X8 g' v
 406. Default : No( t# J1 H4 b, w' e
 407. Forced : No
  5 f& j$ I3 V% P+ j

 408. ) Y/ U3 j( b! Z8 U' N% \( p
 409. Text #25
  ( b8 @) y) T/ G* J+ x
 410. ID : 28/ c& q4 t- X. v! ~+ s3 B' m
 411. Format : UTF-8
  + y$ I3 i3 T3 w
 412. Codec ID : S_TEXT/UTF8% i- d8 _! l& \* O+ G# |$ x
 413. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 l% `; a% a. X
 414. Duration : 42 min 51 s$ M- V& g( [; h5 i  B. y
 415. Bit rate : 68 b/s9 s# G3 l4 p6 F3 y4 n: ^+ `
 416. Count of elements : 524
  1 D% ?+ N& }; M& I
 417. Stream size : 21.7 KiB (0%)
  ! |3 n+ I) F1 z% a
 418. Title : Vietnamese
  0 F, d0 H8 d7 K  k9 A; U
 419. Language : Vietnamese
  # b. w8 h5 U5 e6 j
 420. Default : No
  3 y' y1 a% a( E+ V% f- j; I
 421. Forced : No* Z/ m+ ?$ i4 _8 U; K
 422. 8 G' f$ y+ j  B2 H( W; d
 423. Text #26
  8 V5 j6 |* [" G2 g7 H* c
 424. ID : 293 G  k' p7 I; y6 B- q
 425. Format : UTF-8
    f; X4 [- A, M/ J9 G
 426. Codec ID : S_TEXT/UTF8! _# w( i3 p* G3 s* f
 427. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " @5 v5 h6 i1 @
 428. Duration : 42 min 51 s
  * G* z$ q: W# @( y
 429. Bit rate : 142 b/s2 a9 h' p2 U) |& ^; ?+ r' b
 430. Count of elements : 567/ a) [% G$ Z, N# O' k! {
 431. Stream size : 44.8 KiB (0%)( a' \/ _3 V4 l+ Z/ p  n4 J
 432. Title : Thai7 y+ ^1 ?; a% ^
 433. Language : Thai  b, Q5 d; {/ l' h( g" l
 434. Default : No
  2 x$ j" p+ D3 i6 W& R
 435. Forced : No
  & T" Q4 _7 |( L- a. g
 436. ; r* R* A1 ?3 w0 w
 437. Text #27
  / \: ], _6 a& u& `9 {
 438. ID : 30
  % P: j, E3 y2 Q2 ]& h8 z% b- I
 439. Format : UTF-8, |$ L4 X) G1 w- @. l, x
 440. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - b- H# C/ i. X7 {8 a4 I; K1 H& t
 441. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 p# [9 X6 y$ B! D% d
 442. Duration : 44 min 46 s
  7 J. s- F  N# _
 443. Bit rate : 65 b/s' G  `$ E2 G) O6 F
 444. Count of elements : 556+ _3 o4 O* v) X7 O9 n5 t. P
 445. Stream size : 21.3 KiB (0%)9 ?$ l7 j: ]" O4 m
 446. Title : Korean1 L/ B! ^! k/ _2 V7 p& w6 u
 447. Language : Korean7 X* ]% X/ Z3 x8 X
 448. Default : No
  5 s9 n/ C8 B" a2 ^
 449. Forced : No3 p3 s5 y0 B- ~3 [9 S/ t7 T

 450. 6 r% i- o& c( Y1 G+ [
 451. Text #28
  " o; _8 I/ F% T; ^9 Q! |$ U( o7 u" q
 452. ID : 31
  8 i9 Z! r2 a8 }( P  ^1 b
 453. Format : UTF-81 a" B: T; G- d7 s7 _6 O1 t# K
 454. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ' ^7 V9 x2 F# K! e( g
 455. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 s/ k1 }& u3 x% q9 Z
 456. Duration : 42 min 51 s
  . |8 g6 C7 q$ a" q/ @7 n
 457. Bit rate : 53 b/s
  / E: p# s: I+ S, n* x0 k! _) j
 458. Count of elements : 566% |. }+ R+ v: o' s1 O
 459. Stream size : 16.7 KiB (0%)1 V, d* p6 [, d; b& Q2 ^6 |
 460. Title : Chinese (Simplified)/ o, T2 @$ l: F1 o
 461. Language : Chinese
  $ l# F& h3 ?  {1 i/ n
 462. Default : No
  9 F$ o* W; O3 ~$ G3 C
 463. Forced : No
  1 @* G! K, U! a8 @: g8 C* n
 464. 3 ]4 g0 A; P9 E% G& e' c0 @- ?4 ~
 465. Text #29$ Y3 H8 b, M  M
 466. ID : 320 _, K8 U- c$ e% Q+ W. d9 s7 O' n
 467. Format : UTF-8
  ( F: {4 \% w2 d5 I9 V! X" I
 468. Codec ID : S_TEXT/UTF82 O1 K; r4 e$ c( [
 469. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : |* X2 [0 D' n: y5 n
 470. Duration : 42 min 51 s
  ( F8 R- @2 r; x4 a) z
 471. Bit rate : 52 b/s
  5 C7 X( p1 e, \. J1 N9 r
 472. Count of elements : 516
  2 C* t8 _% P- J0 y4 S. T
 473. Stream size : 16.5 KiB (0%)% b/ E" \  m; q7 F5 f
 474. Title : Chinese (Traditional)* l& q5 D! A1 [& ?
 475. Language : Chinese
  9 d' d8 d5 d2 m, t1 u% b( Z
 476. Default : No/ K7 o5 }. S( k# V' ^! z4 K5 @/ l$ g
 477. Forced : No
  8 Z8 j  P6 t% q& P) I# e
 478. . @$ E. ]2 x; X) H2 l$ p1 r6 _
 479. Text #30
  8 R; I6 B/ Y7 v% f
 480. ID : 33
  $ [6 Y: K5 U1 m
 481. Format : UTF-84 c, {, ]2 i3 q7 c
 482. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  7 }- `3 r/ {" ]/ B
 483. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 ]5 A% R% v8 h
 484. Duration : 46 min 38 s
  ) r9 ~# z! p" `$ \
 485. Bit rate : 95 b/s- ^6 T# h' `. ?* x
 486. Count of elements : 721- L5 _$ \1 g( q/ ^+ T, d7 A
 487. Stream size : 32.6 KiB (0%)+ U1 i: o1 d$ I( O
 488. Title : Japanese [SDH]
  ( r- Q' O: J: w; S9 c0 n
 489. Language : Japanese- _, n1 ]  q9 b" ]8 M- W- \
 490. Default : No1 L4 B! Z: e1 E$ L0 }( |
 491. Forced : No
复制代码
0 D& U' N/ b# ^5 A; ~3 V: o2 }7 L7 ?% M

# u. s1 d' G, q
. o$ i& d+ M, i) u
0 E  ?$ z$ H" E1 Q8 o+ c* L
4 I; w% B8 q4 v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-8-10 11:18:10 | 显示全部楼层
百兽之王芹泽多摩雄怎么不打架了
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
感谢分享!据说国配版的也出来了!!
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享% \' i6 K2 ~, V* `; C( D& {5 Y# W% w
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
標題很有吸引力,有助於了解日本的相關拍攝過程
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
好想找一个35G的版本啊
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供分享,辛苦了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2019-8-19 18:22

快速回复 返回顶部 返回列表