HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 93|回复: 3

[MV] [MV] Infinite - BTD (Before The Dawn) (MelOn 1080p) 337M

[复制链接]
发表于 2019-6-29 22:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
9 f5 k, ~4 h. Y) J9 k/ L% C7 h* x
                               
登录/注册后可看大图

* m; q+ t1 V8 J# o; W! g
1 j4 Q9 l! }9 P/ F! u0 z+ B
                               
登录/注册后可看大图

4 k) R. J6 S3 V' Q& k
. ~" O  i2 _- W
                               
登录/注册后可看大图

* ], M% m! L. E/ j( P4 x" D: d' p! h: l
 1. General" p  [, C6 u/ C
 2. Format : MPEG-4
  " a$ E  l9 k8 \* u6 r
 3. Format profile : Base Media / Version 2; @+ V$ |; X2 d5 @% H
 4. Codec ID : mp42 (isom/mp41/avc1)
  # x' i- b) K# R
 5. File size : 338 MiB4 H% D/ y8 u* D
 6. Duration : 4 min 36 s& C2 x9 n6 d, [. e9 D. x3 H
 7. Overall bit rate mode : Variable
  9 l" V. a! S( t" w  d1 E  ^
 8. Overall bit rate : 10.2 Mb/s
  5 |8 S5 t/ z) O/ F4 ^7 h" }
 9. Encoded date : UTC 2011-01-11 02:43:06
  ; y% F8 _+ d# _9 d) v1 X. c4 Y
 10. Tagged date : UTC 2011-01-11 02:43:06
  / z) I8 W, I3 V8 P6 f+ G
 11. Writing library : Apple QuickTime
  - J$ ^3 ^" e9 C6 T/ _: k; Q

 12. $ d" r2 R( W7 p6 g7 ^( `/ D
 13. Video# P$ f1 S) A0 w
 14. ID : 1+ e9 C/ t, c$ `2 x6 j, U
 15. Format : AVC
  % a7 g+ _  d( M9 x: M: {* a  c
 16. Format/Info : Advanced Video Codec
  5 P0 x' w3 J/ Z1 W9 |) Q1 O
 17. Format profile : Main@L5: x& h& r9 N% G; b
 18. Format settings : 6 Ref Frames- Q) S' S3 t5 R3 w1 ]* L% m2 h
 19. Format settings, CABAC : No
  5 y+ V" {( g+ _4 N5 r: B
 20. Format settings, ReFrames : 6 frames
  & f3 [& L( m+ I4 F7 g5 M# z
 21. Codec ID : avc1
  ( f7 G( U4 R/ O* E8 n
 22. Codec ID/Info : Advanced Video Coding3 p' }" ^- }1 r) u% {% p$ U
 23. Duration : 4 min 36 s
  & D% P! O+ g% d% @0 B9 r; ]4 X( L% s
 24. Source duration : 4 min 36 s" K5 o) J7 P8 _4 `2 z2 o6 ]
 25. Bit rate mode : Variable
  4 F3 ?  b; N8 X& g! s
 26. Bit rate : 9 498 kb/s
  ' C' v, T$ ]; U- w* C
 27. Maximum bit rate : 10.0 Mb/s! e3 p+ h* [2 {2 ?
 28. Width : 1 920 pixels; E& ?0 \% D7 s
 29. Height : 1 080 pixels# p3 L5 u3 s1 M0 G7 M
 30. Display aspect ratio : 16:99 N7 ~, R( u. W: O6 H$ w( n
 31. Frame rate mode : Constant! b8 D  w; z5 v, c: h
 32. Frame rate : 29.970 (29970/1000) FPS
  % \0 P4 C% b) q1 p' h4 a# S: U
 33. Standard : Component
  + }- {- b% g: [, h
 34. Color space : YUV  X# F* F2 o+ m5 q; E* C8 ?
 35. Chroma subsampling : 4:2:09 a4 b5 A' y+ Z  S: y9 |
 36. Bit depth : 8 bits
  * f5 e, k8 q3 d2 Z$ T5 A
 37. Scan type : Progressive+ k$ B  D; P& e9 M" v) a& F1 w
 38. Bits/(Pixel*Frame) : 0.153: C8 \% P: _% }' U' E0 N
 39. Stream size : 313 MiB (93%)
  3 y9 b: c2 s; x; W  _
 40. Source stream size : 327 MiB (97%)( Z- K: h. |+ r4 F9 b
 41. Language : English$ h% G$ @1 U1 \6 S* J
 42. Encoded date : UTC 2011-01-11 02:43:066 V! x& p: u: r' B
 43. Tagged date : UTC 2011-01-11 02:43:06! J1 e: l: }! l" P2 `
 44. Color range : Limited
  % B% x' ~- P" b0 c, w: M
 45. mdhd_Duration : 276810, Q. G  n: H* }5 i
 46. Codec configuration box : avcC% G$ [2 `( V; C% e# |. Q
 47. : g4 C' o* Z1 J  _3 c
 48. Audio
  ) N5 M7 x2 N' O, Z
 49. ID : 2! w6 g5 {7 B, Q) v% b/ o8 a
 50. Format : AAC LC& E- e6 b% \( _7 I, {9 x5 t
 51. Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
  " K( j8 c: T  u6 a6 ^$ ?
 52. Codec ID : mp4a-40-2' a' t2 \9 R+ U$ w) b. ]
 53. Duration : 4 min 36 s' M  h4 {" i: S8 W! b: ~. V
 54. Bit rate mode : Variable7 {: T3 H  _8 r8 T: z) r0 X
 55. Bit rate : 320 kb/s
  $ n9 N% ]1 F1 S: Z1 K
 56. Maximum bit rate : 335 kb/s) [+ d$ n- C4 a. s! c- b+ [
 57. Channel(s) : 2 channels4 N1 S/ `* ^- L) c+ }7 `
 58. Channel layout : L R
  * U  m8 x* b2 B% z
 59. Sampling rate : 48.0 kHz
  . r9 c4 E  U/ e" U5 x
 60. Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
  0 u$ g7 C+ P" C, Q, O
 61. Compression mode : Lossy
  * t7 W- W5 l+ H9 u" |
 62. Stream size : 10.6 MiB (3%)* W( f7 T4 i3 U  H* R( [. H: R
 63. Language : English
  . |  o* P# f& J7 o6 _/ U2 J
 64. Encoded date : UTC 2011-01-11 02:43:06, V* r: P* t  x4 G, M$ r
 65. Tagged date : UTC 2011-01-11 02:43:06+ [6 j" F% L" g1 i0 X% `) b
 66. * f/ \. J9 z* S7 \! f3 i
 67. Other #1
  9 }1 @  g& {/ z' Z) `
 68. ID : 3! F. e! G% f" O
 69. Type : Object description
  # I% L( m" i9 S2 a9 `
 70. Format : System Core7 a3 R, f% l. d1 v, P# S
 71. Codec ID : mp4s-02
  * R9 I# q6 v" J8 [, @
 72. Duration : 4 min 36 s
  9 V) y9 A* |+ b& I7 s) q7 H
 73. Title :
  ; e! u) o7 b: m; C
 74. Language : English
  % ]: A. }& z( P! y) w
 75. Encoded date : UTC 2011-01-11 02:43:06
  6 l, }) E, s- u- R# L  V1 M+ `# [
 76. Tagged date : UTC 2011-01-11 02:43:06. T3 }- U1 ]  U6 y7 D1 s& z3 ]/ D
 77. mdhd_Duration : 1000
  5 ?# G8 W% F, m8 |1 K

 78. 3 c8 f" B. V+ s5 _6 l% U( p
 79. Other #2
  " T+ i; E3 t% O1 m9 W
 80. ID : 40 e# S: x: O( T; Q/ d, |
 81. Type : Scene description
  2 |. H1 ~* I. }! b' P3 ?
 82. Format : System Core3 B& ^9 S/ Z9 c$ m4 z8 c, ^% J
 83. Codec ID : mp4s-026 O1 V' E; U1 B
 84. Duration : 4 min 36 s. d! x0 ?) p5 R# @6 M( @& U
 85. Title : 5 d3 R# C3 g5 Q& {
 86. Language : English
  0 X* e8 D7 I. V
 87. Encoded date : UTC 2011-01-11 02:43:065 h# S/ z$ c% L6 m5 G
 88. Tagged date : UTC 2011-01-11 02:43:06  l. F5 J/ N8 @( n
 89. mdhd_Duration : 1000
复制代码
- ~! P6 P- M2 ]! y

6 M6 u0 N' }5 }5 ^& ?! _3 i$ P: A5 K# ]- ~
郑重声明:
8 l, k+ A; c' z* D, _本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

. R3 ], o7 Y1 S) }
$ e9 s7 O3 ?. m# c1 ?" F; _9 X% P. s( F  Z: r" p' c
百度网盘% @: o" e6 B' F5 G" p
. K; Y& R% V; Y( N/ I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2020-5-22 17:46:01 | 显示全部楼层
下了在说!谢谢楼主!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-5 08:09

快速回复 返回顶部 返回列表