HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 50|回复: 1

[MV] [MV] Secret - Madonna (MelOn 1080p) 272M

[复制链接]
发表于 2019-6-29 21:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

4 r! I! K6 G9 U0 k+ {                               
登录/注册后可看大图

! y- `2 s- ]* {& ^$ N# K1 F

( R' [# f, l2 U" n$ S$ r- t                               
登录/注册后可看大图

' O# o3 A$ t8 i4 H! U
3 b$ z' r0 p( ~+ W9 p$ ?* Y
                               
登录/注册后可看大图
8 V" B+ z4 J( A
7 Y& V, ?- J* Z% X6 o6 G- [
 1. General' f7 e; s. r8 a- `3 B3 v
 2. Format : MPEG-4' G8 o5 o6 r% F! v" |
 3. Format profile : Base Media / Version 2! X& V9 k/ N# r, V
 4. Codec ID : mp42 (isom/mp41/avc1)9 z2 ~* G# o7 p" Q. |$ Y
 5. File size : 273 MiB
    t8 U8 P8 A7 c/ [3 I* Z/ R4 n7 `
 6. Duration : 3 min 41 s
  5 f6 G) I( b  l* i
 7. Overall bit rate mode : Variable  s/ j" X; J* L" {+ }
 8. Overall bit rate : 10.3 Mb/s
  6 `; ~! r4 E* |+ D+ M! p, L
 9. Encoded date : UTC 2010-08-12 03:32:29
  4 a( L! h! R$ ]( G& p
 10. Tagged date : UTC 2010-08-12 03:32:29
  2 t. X! f9 N8 {4 Y! W
 11. Writing library : Apple QuickTime, g4 A+ ?+ f* p( s

 12. $ `$ p4 o; C/ P$ y' R6 g1 ~
 13. Video
  7 q7 m3 Y& s) I7 K( F
 14. ID : 1
  " x" e5 R( w# O1 F8 P' d; v
 15. Format : AVC
  8 @$ R8 s  N- n8 a& Q$ B, g4 w
 16. Format/Info : Advanced Video Codec- n+ Q, b, j5 ^
 17. Format profile : Main@L56 Y& E" {! C  E! o8 n
 18. Format settings : 6 Ref Frames
  / C4 h" N# m% ~
 19. Format settings, CABAC : No/ d. ]% k4 i# l$ p8 T
 20. Format settings, ReFrames : 6 frames& h# N! y  h8 y2 ]: K- U
 21. Codec ID : avc16 V" ^' {0 t* M+ {4 Z
 22. Codec ID/Info : Advanced Video Coding2 P6 z; s7 i" l- f* z* D, ?0 \" L; t
 23. Duration : 3 min 41 s: P6 j0 u. i* h
 24. Source duration : 3 min 41 s% G6 d4 [+ h; u. r( U2 i
 25. Bit rate mode : Variable5 h5 q4 d: L! ?7 _8 r' Y2 n
 26. Bit rate : 9 589 kb/s% K/ @0 a& y; j( @8 R
 27. Maximum bit rate : 10.0 Mb/s
  5 w* O7 d& w7 v7 r, M
 28. Width : 1 920 pixels3 ?- v9 O0 ]! C1 I; i
 29. Height : 1 080 pixels, e* y3 @+ e& K7 b8 q
 30. Display aspect ratio : 16:9
  " ]! {8 S- i6 ?# A
 31. Frame rate mode : Constant
  % {! Q3 l9 z, S9 h
 32. Frame rate : 29.970 (29970/1000) FPS
    Q! e% T/ ?! v4 ?" r! a
 33. Standard : Component
  9 K( l% C' E1 k8 Y9 {
 34. Color space : YUV
  ' p, K% o: b( [& [2 O' `
 35. Chroma subsampling : 4:2:07 ^' v5 v5 s2 g/ M2 e7 X# O
 36. Bit depth : 8 bits  D" K$ P' P2 @. T4 O. i
 37. Scan type : Progressive2 `0 [" q( s) S& F! U9 N0 R
 38. Bits/(Pixel*Frame) : 0.154
  7 o# [( h4 y+ h/ L: ~, u
 39. Stream size : 253 MiB (93%)
  8 f4 k& o' D% K4 R
 40. Source stream size : 264 MiB (97%)
  # P1 `9 {, ^9 }; t; q' A1 M; }
 41. Language : English
  # s0 b6 U+ _  M+ z, D4 m
 42. Encoded date : UTC 2010-08-12 03:32:29
  # i# z! T  i( B
 43. Tagged date : UTC 2010-08-12 03:32:29
  " P6 N+ }& X2 T4 }, U
 44. Color range : Limited$ b. I' Y$ X# y6 c' X( Q* C
 45. mdhd_Duration : 221688
  , i, i: J0 _4 i. N# B" i
 46. Codec configuration box : avcC
  * t! d+ t3 a/ a4 W' w$ m
 47. ( X4 x' E6 L/ U3 {7 |  j; J9 W
 48. Audio: a+ m5 ]$ C0 F4 h, S& O
 49. ID : 23 c  K) h& Z7 z' }/ D$ ]4 n
 50. Format : AAC LC
  6 W4 |4 F1 ?, T8 n. f8 E
 51. Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity4 p' O# Y8 ], }7 ]5 s
 52. Codec ID : mp4a-40-22 u$ ~! b" o0 \( [" J3 u4 G
 53. Duration : 3 min 41 s0 C4 P3 V1 s  H9 \7 P& G: y+ c  }% ]
 54. Bit rate mode : Variable
  / {$ _' S* q7 D/ A# i: x
 55. Bit rate : 320 kb/s2 C4 [! y1 b5 l; G* d0 y
 56. Maximum bit rate : 332 kb/s) i& P$ w: F  N: Q* N
 57. Channel(s) : 2 channels
  % p8 k: X7 n4 {
 58. Channel layout : L R
  * L; W; e7 X' b( ~6 s# }- K5 {
 59. Sampling rate : 48.0 kHz! s# \) a7 O& L# u5 E
 60. Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)' A5 P. g  |. b
 61. Compression mode : Lossy
  5 t- |. T4 d$ }2 v
 62. Stream size : 8.44 MiB (3%)" ^( ~$ X, G# w; m
 63. Language : English  K% P2 Y" k; s, |. ?
 64. Encoded date : UTC 2010-08-12 03:32:29
  # ^  U/ F/ k) R1 g4 T' O
 65. Tagged date : UTC 2010-08-12 03:32:29) n7 q: m+ j" f% P+ S  y

 66. ( O, ^4 F4 {" X5 h2 [- x
 67. Other #1
  1 M' t0 P( I9 ^
 68. ID : 3# D0 |# `6 L4 G8 K- J
 69. Type : Object description
  # p3 w9 n9 j+ V, ?' _8 S
 70. Format : System Core
  " u* \3 ^8 B, I% t8 ?2 S# G
 71. Codec ID : mp4s-02
  . l# O$ B+ x# n3 ]3 A% \
 72. Duration : 3 min 41 s8 H! X; ^4 O! g& m( s
 73. Title : 2 p, Z* l# u/ _; ~' [' f! W
 74. Language : English3 }( I: X; l. i& z
 75. Encoded date : UTC 2010-08-12 03:32:29
  8 \6 M$ g; A3 ~% }7 j1 I. Z# w, l, x
 76. Tagged date : UTC 2010-08-12 03:32:29. D6 T* \( K2 B
 77. mdhd_Duration : 1000
  & B) O; g9 n2 r$ k

 78. : g! L/ @& ]2 R: l- |  h& L3 {
 79. Other #29 T+ G, p4 e" L; @: D) D9 ~9 m
 80. ID : 4. P5 N- f* M1 p9 x3 b2 ?
 81. Type : Scene description9 u$ B  g0 i+ @
 82. Format : System Core
  ' K  B- W5 O( ?/ P
 83. Codec ID : mp4s-02
  0 J( e: k1 B' U+ p
 84. Duration : 3 min 41 s
    n$ Y# u6 ~" N; u! M3 V. P, c
 85. Title : : `; I% @$ Z6 G8 a& d( M6 J- F
 86. Language : English
  0 ~+ G7 Z% }. w
 87. Encoded date : UTC 2010-08-12 03:32:29
  $ o+ M7 N& d) U/ L
 88. Tagged date : UTC 2010-08-12 03:32:29" }  g. u- i# T' X/ G/ k
 89. mdhd_Duration : 1000
复制代码

3 Z9 A+ I1 V8 h3 E
! z- x! c! k9 H# ~: B5 ?& j
. Z+ ]& N* p3 D2 z7 q, q) R% y: r# T
郑重声明:
6 j3 C5 M" x' N# Z8 _+ h  G本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

; b0 j( b4 t7 `8 f# L; y1 L% ]* a8 C7 ]

" w6 q% k6 I$ _. ^* r" F7 F百度网盘/ \3 n) c) `7 M* d' s+ F

. M% s6 O6 {) E4 R5 e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-7-2 08:17:39 | 显示全部楼层
这首歌还挺经典的,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-17 00:38

快速回复 返回顶部 返回列表