HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 256|回复: 15

[1080p] 鬼马双星[国粤双语 中英字幕]Games.Gamblers.Play.1974.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT 19G

[复制链接]
发表于 2019-6-26 21:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
% q0 D" `: x& j
                               
登录/注册后可看大图
8 r+ b- [- w/ Y* c6 I

: B/ Z' k; ]1 u% g; ^, L◎译 名 鬼马双星 / Games Gamblers Play9 E7 ^0 w# r! Z' T! i% V3 \
◎片 名 鬼馬雙星
: i) e+ k, X& I◎年 代 19740 c9 c; Y# `) s1 E; Y
◎产 地 香港9 p2 \- Y$ q( n3 Y2 z" S6 S
◎类 别 喜剧
5 S) F9 M+ D4 H% l◎语 言 粤语
6 \" p( R3 M/ n◎上映日期 1974-10-17
6 R/ e- r4 i" ]9 o, I+ M4 k! X- B3 X  A◎IMDb评分  6.7/10 from 155 users/ a% u/ g; h# C" Y9 x! \+ j( {
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0071588& g& p* G9 A  c- r7 }; b
◎豆瓣评分 7.3/10 from 4294 users
5 D/ T8 G- g$ g5 d8 B4 {◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1301997/$ J/ U+ n+ H* F% c, d
◎片 长 107 分钟
3 E8 ~) f7 t/ g3 g# W◎导 演 许冠文 Michael Hui
: B9 B7 d2 [% m# N/ R: o% o9 o" x6 N◎编 剧 刘天赐 Tin-Chi Lau / 许冠文 Michael Hui / 邓伟雄 Weixiong Deng
# p, \7 l6 n) f1 a6 ^  c◎主 演 许冠文 Michael Hui
$ B; g+ v; J3 h. C. u! o0 a   许冠杰 Samuel Hui! S* g+ g( V3 s* b" ]
   许冠英 Ricky Hui, g& _* M: L* c
   吕有慧 Yau-wai Lui
* Q: F$ [: E- {& s   乔宏 Roy Chiao
1 c8 E4 A/ g9 s  I; \& q9 W   罗兰 Lan Law
  k, J: N8 c) s# i3 U   丁佩 Betty Ting Pei
- Y) h& }3 z4 R/ I9 F9 ~   许绍雄 Siu-Hung Hui
. X8 M+ [/ r/ k5 j* N
  H+ f; m0 M1 K$ O
/ r- j1 L' w" o9 M( a8 L$ |◎标 签 香港 | 喜剧 | 许氏喜剧 | 1974 | 经典 | 黑色幽默 | 搞笑 | 中国
; l" y. n6 H+ K* U* W" G" Z( v
. Q6 a  o+ W6 D: ^. `◎简 介  / t, X6 U4 l3 J2 M( U1 h! z/ _9 B
# }2 v, C! J, w, `/ U! P
 这是香港70年代的典型武打搞笑片。老千邓国文(许冠文 饰)经常出入于监狱,狱中无聊时,他经常会表演一些自己的千术以资同仓的犯人解闷。犯人刘俊杰(许冠杰 饰)对国文的千术十分佩服,希望出狱后能和他一起合作挣大钱。国文并没有答应,因为老千一般都独来独往。
9 U0 H1 o3 u) g2 B; h: D+ F两人出狱后,俊杰组织了一帮老千和国文对赌,国文通过一早买通在场的舞女佩佩将他们击败。俊杰更加佩服国文,再次提出两人合作。国文抵不住他的死缠烂打,终于应承了。两人计划向城中恶霸大哥全下手,为了筹集赌资,他们还参加了电视台的有奖游戏,国文凭借聪明的头脑顺利的赢下了奖金。和大哥全对赌的日子到了。5 w% W5 D% D: W# @+ Z9 ~
 1. Video
  5 {- H5 i0 M+ l! ]8 ]. R% S
 2. ID : 19 F' j% C0 s+ [3 U$ Y3 O
 3. Format : AVC
  ) n  W5 I3 C/ r& p* b, o5 h% `
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  0 F8 U" |3 Q/ _
 5. Format profile : High@L4.1
  7 e" l5 S1 `( D
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  , A8 Q9 D4 ?9 O4 I$ a% K7 K
 7. Format settings, CABAC : Yes
  5 c3 [$ V/ I7 d
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames* m( w2 i8 A" h
 9. Format settings, GOP : M=3, N=24; G% q3 F' \* @4 W* @7 m0 ?0 l
 10. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  : b3 o/ E8 a. t2 w6 b
 11. Duration : 1 h 47 min
  5 L9 i$ g; a' }. ]: L
 12. Bit rate mode : Variable5 c* `" Y; n- E1 c! O+ \1 S0 A6 m
 13. Bit rate : 22.0 Mb/s/ u/ m5 ~! g1 Y: a- {" b
 14. Maximum bit rate : 28.0 Mb/s" d: t) `% v- F: H
 15. Width : 1 920 pixels
    N4 p' E. A& K1 j
 16. Height : 1 080 pixels
  3 E3 C. w. A0 I- {5 x. [) e
 17. Display aspect ratio : 16:9& ]4 t7 W! K3 @% y- u
 18. Frame rate mode : Constant; A9 ~6 a' h/ o
 19. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  8 l+ \7 }7 p" O% `4 Y1 I
 20. Standard : NTSC" h" q& Y9 A. T2 l
 21. Color space : YUV
  * \) W2 J: P% H# j5 s0 Z
 22. Chroma subsampling : 4:2:0
  # d6 N1 k: z" @4 y
 23. Bit depth : 8 bits6 A* O( h1 A  y! h; @& S
 24. Scan type : Progressive
  7 C9 K/ ^  |* S3 \* D' _2 {
 25. Bits/(Pixel*Frame) : 0.4420 r% s' O2 j% u! g
 26. Stream size : 16.5 GiB (87%)- |) j) G7 R9 ~! T9 g3 \
 27. Title : Games.Gamblers.Play.1974.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT1 q* D. B6 h0 O, Y; r) Y$ J
 28. Language : English0 X% A4 u1 P- j" Q
 29. Default : No
  , d- c# L+ m1 a# ~2 j5 |6 A
 30. Forced : No
  . p( V. }* Y: ?% }9 P' o: K2 K
 31. Color range : Limited$ }. T6 y6 P% }$ R! S' E
 32. Color primaries : BT.709
  , w* }. K; l% B
 33. Transfer characteristics : BT.7093 m# @' p" ]" ~- d1 ], V+ R& U. c: v
 34. Matrix coefficients : BT.709! k4 x. i) e# U, K+ _

 35. - H1 j2 d& i6 t% `: l. J) U
 36. Audio #1" F9 Y! i% y4 B3 e3 H# n: ?
 37. ID : 2. @0 c, c) U7 V3 r! Q0 U
 38. Format : DTS XLL6 d; h$ J2 @, j# P$ l+ a
 39. Format/Info : Digital Theater Systems2 U& {0 v+ N/ o3 {- W  ]* j
 40. Commercial name : DTS-HD Master Audio
    W7 \* h' H& }! l; _
 41. Codec ID : A_DTS& N3 d1 b  t/ C8 C
 42. Duration : 1 h 47 min& N- u. V, d* |" x* u
 43. Bit rate mode : Variable- ?* e! T9 k9 V" ^
 44. Bit rate : 2 700 kb/s& n$ ]5 X0 |" O0 p6 h+ s
 45. Channel(s) : 8 channels$ A4 E7 i0 u, l5 G7 w; [6 c
 46. Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss& [3 o2 O& S7 x1 w  o! Z
 47. Sampling rate : 48.0 kHz( O4 }( @& y; D1 ]
 48. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)  J7 z, o, |0 k- J; T
 49. Bit depth : 16 bits
  # G8 E, J5 b( A9 N1 T" F  l
 50. Compression mode : Lossless. W" K- M; l- w: F+ ?) U: o7 Z$ w2 c
 51. Stream size : 2.02 GiB (11%)7 Z' X+ F/ U6 [7 E4 a, T! u6 E8 r
 52. Title : Games.Gamblers.Play.1974.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT. [" F/ M" X8 d
 53. Language : Chinese! R% B0 J' B# Z- C
 54. Default : Yes8 V9 g. i0 O/ p, n, ^
 55. Forced : No
  # N& j% ~7 d% l( o# K1 w
 56. ( Y+ Y- l; U1 P" r" p" p
 57. Audio #2' w8 L" K& |4 G7 P+ _4 ]2 ~1 ~
 58. ID : 3+ v0 v4 M. v- G: A; c0 i6 t- H
 59. Format : AC-3
  7 c) @' N9 K: a5 ~8 g  m
 60. Format/Info : Audio Coding 3- y# _) t0 V" r
 61. Commercial name : Dolby Digital9 h. f2 H9 \) Y* X& v8 _; x9 T4 Y; f
 62. Codec ID : A_AC3
  % n6 p# v, [- ?0 H) M
 63. Duration : 1 h 47 min$ Z" K8 P  v& [1 i
 64. Bit rate mode : Constant( S; @' V4 ?1 f! E" n1 v
 65. Bit rate : 640 kb/s
  1 _3 V8 d+ s* Z( Y  d5 h
 66. Channel(s) : 6 channels* |0 I4 W% F4 H1 s! P# `
 67. Channel layout : L R C LFE Ls Rs  Y+ N5 }: E3 }
 68. Sampling rate : 48.0 kHz' ^2 j5 U& x9 p8 Y- F8 m; K
 69. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  $ n5 d3 M( O1 }- I% ^( P
 70. Bit depth : 16 bits3 n* q, h. A$ @7 O- {
 71. Compression mode : Lossy
  % y; g3 j7 i9 N# G, b9 s
 72. Stream size : 491 MiB (3%)
  8 A: `+ J4 w) @$ K; Y. N4 d) H* L
 73. Title : Games.Gamblers.Play.1974.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT$ W  ?; T, X6 X) E: w  T
 74. Language : Chinese
  6 C/ V1 z+ G/ t- x
 75. Service kind : Complete Main
  0 j) A. p0 V! ^
 76. Default : No
  + i7 {0 G6 W+ Q( [) ~/ N4 @! |# o4 L
 77. Forced : No! c  z4 r% t  B4 v; y3 \
 78. ' n; r, {0 A5 `5 \* L! a/ \% y' J  q# Q
 79. Text #1( D. o2 Q) s# [7 u* K$ {- y# e- `
 80. ID : 4
  , \: {/ w7 I! y6 i8 ~' \5 H6 p
 81. Format : PGS0 U2 u6 x6 ]# X
 82. Muxing mode : zlib
    r4 z; [0 o% u) |
 83. Codec ID : S_HDMV/PGS
  6 i* _& |. M$ l1 ~- O
 84. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& r2 x! c( f7 `6 H  g6 t% o
 85. Duration : 1 h 45 min
  6 W# @7 C' v, |6 \, c
 86. Bit rate : 26.0 kb/s
  7 i2 {! l4 a7 e7 b
 87. Count of elements : 2438
  / b# q# E! H& U0 o2 z4 J( P
 88. Stream size : 19.6 MiB (0%)
  4 s/ P$ F% w  @. V9 V
 89. Title : English-PGS
  5 x' y! h' B2 f4 y: l4 E' g( J5 }
 90. Language : English6 {/ c. R  j6 t2 i
 91. Default : Yes( `7 J( a8 a5 B+ t$ v
 92. Forced : Yes
  8 t% ]# P, r5 j8 _5 u% E; [9 {

 93. : K; W* B% D  ]) {
 94. Text #2
  3 w0 u! {7 l- f9 C1 ]6 S
 95. ID : 5
  6 ^# q4 T1 V5 D  z( J; [
 96. Format : PGS
  + o$ I( d, M% N; Z/ w# J# ~9 O* X
 97. Muxing mode : zlib
  $ D) T+ h$ E+ @4 {6 v0 S
 98. Codec ID : S_HDMV/PGS1 e' x/ M6 l) i5 c
 99. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ S7 E* b# ~7 T# p# Q9 w2 N$ H
 100. Duration : 1 h 45 min4 K1 T/ }, _+ a  [- e
 101. Bit rate : 36.1 kb/s
  + z" R' w+ v6 r$ c2 r
 102. Count of elements : 2438, P& d- e" q* x: c
 103. Stream size : 27.3 MiB (0%)
  - ~/ I7 {+ H/ z4 J1 n/ n
 104. Title : Chinese-PGS
  2 O4 d7 b3 u' F' h" i3 {  v( g. t! f, T
 105. Language : Chinese# z0 J! j. r1 t: o7 A) N6 V
 106. Default : No4 S' F' {% c5 q
 107. Forced : No
  ! `% P/ g5 U" M8 d1 ?) }4 [
 108. + S2 z/ P  I, V5 {, R. A
 109. Menu6 ~9 S- ]  ^4 Z0 K5 \" J
 110. 00:00:00.000 : en:Chapter 01: u/ s6 W, y( x: A. t% t
 111. 00:04:18.800 : en:Chapter 02
  ; \( Z: u+ F  T! {4 r$ K2 B9 U
 112. 00:10:09.942 : en:Chapter 03
  2 w; b) ]( `# k& R3 c. T3 j- c
 113. 00:14:02.174 : en:Chapter 04
  % g# N% U1 s: _% n6 \$ X
 114. 00:20:48.956 : en:Chapter 05: M. n/ u, M4 h7 p
 115. 00:25:02.959 : en:Chapter 062 ~9 E$ p. w. r; Y
 116. 00:29:06.244 : en:Chapter 07, p, S- v2 h% b. v6 H/ K8 [
 117. 00:34:28.232 : en:Chapter 08
  2 c& x) t+ a2 F- b- Z. b$ E
 118. 00:39:34.789 : en:Chapter 09' d0 o. |" S( s/ B1 E: F
 119. 00:46:58.774 : en:Chapter 10
  : @$ N' a5 ]3 \4 U( i4 ^% Z3 J5 k
 120. 00:54:22.050 : en:Chapter 11
  . Q  g1 a. C& G4 z' s
 121. 00:57:48.006 : en:Chapter 12
  $ f' q5 U# p: ]; Z6 C4 _
 122. 01:02:35.668 : en:Chapter 13, k# X5 a( ^3 G! A
 123. 01:09:04.974 : en:Chapter 14, I. ?& e- Z! ~7 G
 124. 01:11:38.210 : en:Chapter 15
  2 m( ?+ ~+ q3 Y+ u0 ]9 e
 125. 01:19:03.530 : en:Chapter 16; K# [8 m5 c! n: K$ P4 `5 O
 126. 01:24:34.360 : en:Chapter 17& g( Z. B8 L# d1 b
 127. 01:31:18.139 : en:Chapter 18+ E! O  ^, n7 O; @, s
 128. 01:36:22.693 : en:Chapter 19" \: q5 V2 _# k+ I( e0 N: O
 129. 01:40:44.329 : en:Chapter 20
复制代码

8 H7 C+ y  l9 @
1 n" U/ A  A1 q  P! w2 x  w& W4 u# z6 X" H- d$ E, ^! m
4 x) s- Q8 j) |5 e' `# X# N

9 Z5 w: k& r, v$ s. v) i# t0 [' {8 L* J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-26 22:28:32 | 显示全部楼层
good good good
发表于 2019-6-27 12:42:35 | 显示全部楼层
许氏兄弟作品定要拿下啊
头像被屏蔽
发表于 2019-6-27 16:38:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-27 23:41:41 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2019-6-28 13:35:46 | 显示全部楼层
许家三兄弟出演的电影,兄弟中许冠杰最出名,粤语歌唱得也很棒,很出名的。
发表于 2019-6-28 19:36:32 | 显示全部楼层
可以多发点精品
发表于 2019-7-27 22:56:58 | 显示全部楼层
搜集老片子真是不容易,支持发片
发表于 2019-7-28 12:45:25 | 显示全部楼层
可以多发点精品0 Y8 F  @4 p( Z) a  n* U
发表于 2019-8-6 08:06:36 | 显示全部楼层
许氏兄弟经典搞笑的片子,风行一时* p. `( [6 D. j
可以看下,感受几十年前的经典
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-7-12 17:46

快速回复 返回顶部 返回列表