HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 85|回复: 9

[1080p] 萧十一郎 Swordsman.and.Enchantress.1978.CHINESE.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-Ao 4.34G

[复制链接]
发表于 2019-6-11 18:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  j2 a& o& k+ S; m2 A
                               
登录/注册后可看大图

" N& W' M8 G( }: {9 q
3 q+ V% V  Z" }+ K8 Z$ K◎译 名 萧十一郎 / Swordsman & Enchantress
" K. {4 U7 K$ {8 s5 ]5 t" d◎片 名 蕭十一郎% W8 z3 I3 m0 m) x% g: y
◎年 代 1978) P5 O0 h( Y! G4 g: x
◎产 地 香港1 c0 G4 v' P* m$ Z6 P
◎类 别 动作 / 悬疑6 \1 M* y% X; U' \
◎语 言 汉语普通话+ K+ b& V" \4 f8 p, J! h, t
◎上映日期 1978-08-114 c5 ^# Z8 P0 k3 R9 M' p# F3 Q
◎IMDb评分  6.9/10 from 108 users9 d+ P6 o0 w1 K% d5 B! ~) k( b
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0078352! Y! \: W$ T' x$ y6 M0 y+ I
◎豆瓣评分 6.9/10 from 941 users' m9 N9 m0 B- n, y. ^
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1308372/
! |8 U$ E  ?# H7 y◎片 长 86 分钟
- L' z( ~# o1 W& z) p. |◎导 演 楚原 Yuen Chor4 r) y; J& O/ V" k
◎编 剧 楚原 Yuen Chor# J" G8 R8 p8 L3 \$ W4 n  v1 W
◎主 演 狄龙 Lung Ti5 H# v7 j3 f  V, B" j
   井莉 Li Ching
0 c; B& N5 L& i7 z9 F. \% Y   刘永 Tony Liu1 t6 q8 w0 l9 J9 E% ?
   詹森
- [1 M, @- a' w: q   徐少强 Norman Chu0 x* d  s9 s7 w" L8 c# o2 U. w+ n' d% p

, K; Z- [9 [! S0 G) f8 L2 w, c6 r
◎标 签 邵氏 | 楚原 | 狄龙 | 武侠 | 香港 | 古龙 | 香港电影 | 19784 @) h+ x, s9 H9 \. }
8 r  A; c9 X3 T0 w5 W: S# w
◎简 介  
1 ]; g; z* G1 i) U
6 g% J! C( G# r' I 萧十一郎(狄龙 饰)是名震江湖的大盗,和搭档风四娘(李丽丽 饰)里应外合,两人联手配合的天衣无缝。一次偶然中,萧十一郎邂逅了拥有江湖第一美人名号的沈璧君(井莉 饰),两人一见钟情坠入情网,然而,沈璧君早已经被许配给了连家堡的连城璧(刘永 饰),而萧十一郎一直想要得到的割鹿刀正是沈璧君的嫁妆。6 m" |0 H) `. Z1 o% }2 B
江湖上出现了以逍遥侯(唐菁 饰)为首的黑恶势力,他们为了得到割鹿刀将沈璧君绑架,所幸得到了萧十一郎的出手相救后者才能够幸免于难。随着时间的推移,萧十一郎和沈璧君之间的情谊引起了连城璧的怀疑,一时之间萧十一郎腹背受敌,十分狼狈。
 1. Video# a5 c' S9 L2 d, r# J2 l
 2. ID : 1
  * @& o& {/ \+ W7 x$ u! T2 l% D  G
 3. Format : AVC
  ! r/ h3 Q% }2 l" I7 L
 4. Format/Info : Advanced Video Codec- L; r0 E! j3 t+ s
 5. Format profile : High@L4
  ' X0 T3 b- k, K( Q
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  5 ~9 h& S" G% \0 R2 c% ~
 7. Format settings, CABAC : Yes
  + ?8 V/ h1 z; X$ U
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames) k$ X/ f  l: \  I0 k
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC8 l. G$ R  m$ O% L4 h9 u+ m! a$ T
 10. Duration : 1 h 26 min& V% H3 E( Y: t  r8 |% R+ L. h
 11. Bit rate mode : Constant0 c" m* g/ T! w7 D2 F: y" }; \; v
 12. Bit rate : 6 946 kb/s, {) e6 c7 ]5 L. X0 W3 L( t
 13. Nominal bit rate : 10 000 kb/s1 Y  n3 X, y4 U+ D( z1 w
 14. Width : 1 920 pixels" f. |  }: r$ @2 M# t2 w3 B  j
 15. Height : 816 pixels
  * u) [' f# c! R# d' C# P6 D
 16. Display aspect ratio : 2.35:1, B" R- |; s% V' P% l& s
 17. Frame rate mode : Constant; n4 c+ B9 Y4 k' G
 18. Frame rate : 25.000 FPS5 z2 n9 K* L  l+ u
 19. Color space : YUV5 `- M+ f# p! M1 l6 [
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  9 V# D5 @9 X) }* q1 L4 s
 21. Bit depth : 8 bits
  7 m7 w2 K+ I$ H' G/ P0 }$ K, U3 i
 22. Scan type : Progressive
  6 e4 r, A' X. h# y& C& I
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.177
  $ S7 K- r# Y: Y( W& K0 H$ w
 24. Stream size : 4.20 GiB (97%)
  6 E2 \, n) F% v1 I( ~: o! G9 E+ y. r
 25. Default : Yes
  5 o. j% p5 k1 ~& p2 F
 26. Forced : No
  4 I5 G4 ?4 A, C. p9 p
 27. Color range : Limited
  ( L* W6 p% F8 r
 28. Color primaries : BT.709
  7 T8 `- [# K) a; ^
 29. Transfer characteristics : BT.709, _, d1 e, `, a3 A
 30. Matrix coefficients : BT.709
  5 A) q( c  T: |6 k- A

 31. 8 G3 _, E4 t# j( A
 32. Audio
  3 ?& i# ~1 v! X( S( b+ B3 L
 33. ID : 2
  - h" r- D/ Q( U
 34. Format : E-AC-37 L+ z0 ^  \8 y& Z
 35. Format/Info : Enhanced AC-3
  + b0 N* F+ n- R
 36. Commercial name : Dolby Digital Plus2 }7 W7 F* N  M3 l, o( C1 n8 B( h
 37. Codec ID : A_EAC3
  , c, B) h& L: f/ T9 J
 38. Duration : 1 h 26 min8 |# e( }- z- K* G: b8 ~, D
 39. Bit rate mode : Constant
    y3 r1 F, l7 v9 }! e
 40. Bit rate : 224 kb/s# A5 H/ L8 J+ o% L: H2 H7 ~1 E
 41. Channel(s) : 2 channels
  4 Z" [! R9 n4 D# O7 c
 42. Channel layout : L R6 Y1 o" _7 @- v( E8 l  @
 43. Sampling rate : 48.0 kHz+ b# _# n( Y; x1 s  ]1 K% m8 ]6 k
 44. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  , ~+ x8 `  F! @3 h
 45. Compression mode : Lossy
  & ]# c! b# D- F9 e6 \( W$ c" _6 L
 46. Stream size : 139 MiB (3%)$ n& n* }  C3 [& B/ d" N
 47. Service kind : Complete Main
  & B, d: z; \6 v, B! @6 u- C
 48. Default : Yes
  $ b8 [9 l, u0 G% m8 E5 g
 49. Forced : No3 X' Q% x4 m( |; ~5 h" O  u

 50. * M# N& M7 P% x6 j6 h) V, T
 51. Text/ p4 N& R7 J8 ?' W% r; i9 H5 K% j
 52. ID : 3$ J$ W' Q# K* S; y5 E1 l
 53. Format : UTF-8
  % M" o/ r/ o. b2 }8 t
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  6 j5 J6 d9 u* O1 i, X
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 g4 A; U% u: U" H% b! W+ x! q
 56. Duration : 1 h 24 min( E( f4 B+ u: T: o' B' ~
 57. Bit rate : 41 b/s* P( K5 ?4 E3 G" r# Y) ]3 c
 58. Count of elements : 1091) U7 h9 |2 h7 V* e
 59. Stream size : 25.4 KiB (0%)
  0 |$ W8 ]6 V- s4 _8 L' e
 60. Title : English [CC]4 c, i9 }* |2 g! H( ~
 61. Language : English: ^1 P2 ~$ l# E( V/ g
 62. Default : Yes' a' z( i$ P& h0 p) H
 63. Forced : No
复制代码
% ?6 \* F7 t$ m3 I+ \/ E
" {2 f, v& B" J5 f3 b
; Q; Q0 _" W: g% a
2 _, j5 z7 |  ~1 T
2 X; ^" L: Q  X3 Q

, [. a# L# n# x# u: J, b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-11 21:06:22 | 显示全部楼层
要不是看演职表还以为封面是尹正……
发表于 2019-6-11 22:51:40 | 显示全部楼层
萧十一郎这个人物不如陆小凤和楚留香
发表于 2019-6-14 09:19:25 | 显示全部楼层
这是多老的片子了啊6 s; `$ ^" R9 \+ A/ @$ N1 v
谢谢分享
发表于 2019-6-14 12:44:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我喜欢. R* B: O/ w& @1 M
发表于 2019-6-24 22:46:18 | 显示全部楼层
good sharing good
发表于 2019-8-21 04:30:59 | 显示全部楼层
看服装场景真心不错啊,一点不显得老和旧。
发表于 2019-10-15 15:26:21 | 显示全部楼层
我还以为是张宇他老婆呢
发表于 2020-1-22 16:26:22 | 显示全部楼层
妈耶,这是啥版本
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-2-24 09:23

快速回复 返回顶部 返回列表