HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 95|回复: 6

[1080p] 摩登保镖[国语 中英字幕]Security.Unlimited.1981.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT 19.95G

[复制链接]
发表于 2019-6-7 20:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

9 P5 I! F+ ~6 i1 J                               
登录/注册后可看大图
3 a% ]: G( l; r9 j) b/ M) D+ X
( A* X+ ^) G" ?; O& Y: M8 Z5 w
◎译 名 摩登保镖 / Security Unlimited
) \% A$ r8 D+ H# E◎片 名 摩登保鑣
& F0 X( n9 d8 ]1 x6 V+ L◎年 代 19815 r. _9 h4 Q4 r3 Z8 ^" m, }& D; P- |( o
◎产 地 香港
5 \; r$ j- c/ n8 {: K◎类 别 喜剧
) |5 H( B! Z" f2 ^◎语 言 国语
: f& e" d0 X2 [更多资源请访问HD一条街论坛www.hd1tj.org1 o; r2 \3 D+ ^4 X* h; F3 u
◎上映日期 1981-01-309 A6 X) Y; }0 }2 G$ V' W; W
◎IMDb评分  7.1/10 from 288 users, Z2 p/ W, B* @* V
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0082761
5 ?1 ^  Q! @% t3 G% r9 N◎豆瓣评分 8.1/10 from 7938 users
) ^7 k$ ]. e! [# Z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302512/
4 U5 P7 R0 S3 D◎片 长 90 分钟6 z2 |; `8 ^/ m5 W& F3 C
◎导 演 许冠文 Michael Hui
0 P& R1 {& O9 Q& c◎编 剧 许冠文 Michael Hui / 许冠杰 Samuel Hui
( W- p- p/ t  L◎主 演 许冠文 Michael Hui
9 j) X% z9 U$ X& n" x7 X0 p   许冠杰 Samuel Hui( Q3 c9 l- l6 a3 D! J3 n. a$ b
   许冠英 Ricky Hui/ @+ V5 _/ v- R4 k" _# O) }
   冯淬帆 Stanley Fung
. }( y$ m+ @: z; j/ m- d   黄造时 Jo-see Wong) e# e; i/ O( {! Q
& p# E6 ?7 @4 {! G
  w+ e/ Q+ q8 O" M3 u+ m* X. H
◎标 签 喜剧 | 香港 | 许冠文 | 香港电影 | 许氏喜剧 | 许冠杰 | 许冠英 | 1981
2 t. e3 d* {* L6 v+ B* E# X5 m/ |& ^! I1 k* Z
◎简 介  ' I* P+ e6 w* U0 e
' ?$ ^; b$ k7 s0 e5 ~+ s
 邓小龙(许冠英 饰)从小就为人正直、乐于助人,他的志愿就是长大了能当一名除暴安良的好警察。无奈天意弄人,他因身材矮小,而且天生色盲,于是被警局拒之了门外,他只好去保安公司当了一名护卫员。保安主管周世昌(许冠文 饰)是一名老油条,为人尖酸刻薄、贪生怕死。下属阿Sam(许冠杰 饰)一早就看他不顺眼,只是有冤无处申。  h8 e: V. \( Z! S+ A, _( Y" M! k
这次,公司的太子王平凡从国外留学回来,假扮保安混进了公司考察情况。不久阿Sam和小龙就因工作出色而获得提拔,而周世昌却被剥夺了主管之位降职任用,还有几个月就可以退休享受的他会为了退休金忍下这口恶气还是会另有所谋?5 _$ y9 ^3 V0 G
. R, ]+ Z, b, q# a
◎获奖情况  
0 P& Y7 r1 v; f
& N4 Y! ]% f! j, ] 第1届香港电影金像奖(1982)
" z# p" m7 D; u! M  Z: N 最佳男主角 许冠文
 1. Video
  ; o9 o$ T. d, Q7 O7 w
 2. ID : 1
  2 Z( G1 N* X) O% W! ~5 }$ e
 3. Format : AVC- i+ ?/ G1 p4 O  [, U. u
 4. Format/Info : Advanced Video Codec. I+ c, g1 l" e* [4 n6 S
 5. Format profile : High@L4.1" V( H% A" Y( E  Y' E9 \' |) k0 D
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  ( h0 X8 C$ {, E
 7. Format settings, CABAC : Yes
  # I( }+ i, }0 p2 m
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames
  ! H5 T' |3 }- U: v
 9. Format settings, GOP : M=3, N=24' g" B4 {+ K1 ^6 [8 G. I+ Z
 10. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  + Y! X. `5 s  j1 n7 g2 k
 11. Duration : 1 h 30 min. u. @' S" m  {, w9 s
 12. Bit rate mode : Variable* F9 T) l$ N. ?4 W
 13. Bit rate : 28.0 Mb/s  G. U8 ?8 g. ^# |$ H7 g" n3 D
 14. Maximum bit rate : 32.0 Mb/s
  ; Z% h2 f8 p+ w+ ?
 15. Width : 1 920 pixels& c3 ]/ ^1 }$ Q( t
 16. Height : 1 080 pixels
  / h2 l- T% X5 C) }+ e+ ~
 17. Display aspect ratio : 16:9. F! y# T7 P/ w1 O
 18. Frame rate mode : Constant7 ?5 M# m6 H, _' v/ E2 k: y
 19. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS+ y, U) Z) Z+ N1 P: i) [; x
 20. Standard : NTSC
  - l" z* N0 F: y2 S( i1 E' D
 21. Color space : YUV9 z  u( B; V: y+ G. V' o5 _% y% c0 n
 22. Chroma subsampling : 4:2:0. D, ], g% R# W0 }
 23. Bit depth : 8 bits
  2 c9 W+ ?, w& e# r4 F
 24. Scan type : Progressive2 i, H4 f  Q/ o
 25. Bits/(Pixel*Frame) : 0.563
  - }# F- P& M; z6 h# A; N; @  \6 O
 26. Stream size : 17.8 GiB (89%)6 O$ M8 V7 b- ^( v; {
 27. Title : Security.Unlimited.1981.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT( S, C1 [' n1 u, g
 28. Language : English
  ' N3 p  m0 a' r. R2 ~5 K7 P
 29. Default : No, H$ T" e" q8 [* i
 30. Forced : No! N6 _* N( o* d" r( W4 b% B
 31. Color range : Limited. I2 O2 t7 y/ M+ _% z- H6 s
 32. Color primaries : BT.709
  6 j) O6 W& b/ K# r) M
 33. Transfer characteristics : BT.709
  0 x% k  g/ G2 x
 34. Matrix coefficients : BT.709, N& g# r$ `9 ]8 R# |; u

 35. 6 l: V  b" ]* K# x& ?3 o( F) T
 36. Audio #1
  0 s( t6 g$ [; ~& B
 37. ID : 2
  ) M  f5 E8 k, i
 38. Format : DTS XLL
  9 r0 ]2 T7 |* V6 @' E8 a
 39. Format/Info : Digital Theater Systems
  1 f) T, V. j) G9 P- u
 40. Commercial name : DTS-HD Master Audio
  5 v- O/ t" ]" s' |( m. v
 41. Codec ID : A_DTS- c4 s# U; K" `% e, A" w
 42. Duration : 1 h 30 min$ t# V. X8 G4 n: M' M2 ]
 43. Bit rate mode : Variable
  9 m/ r+ N$ j/ F) r, F/ Z
 44. Bit rate : 2 771 kb/s. \, w0 t; h. t0 b1 p
 45. Channel(s) : 8 channels
  " I- Y2 W! D4 f4 K% b0 v/ T- c
 46. Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  ' B& B1 Y; Q( f  G8 S' \8 [8 e
 47. Sampling rate : 48.0 kHz5 P- l6 F8 n0 q. U2 x" ^
 48. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)1 e+ N/ F) _$ w6 D- B
 49. Bit depth : 16 bits
  4 k& k% `" k: D6 P% V" u2 K4 x' q
 50. Compression mode : Lossless# I7 G: m3 d8 T% X4 ~5 `6 R
 51. Stream size : 1.76 GiB (9%)4 n# W( Z0 m$ [; e, S/ Y' S  m
 52. Title : Security.Unlimited.1981.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
  ; T- J. M7 U4 s2 D; T2 u9 {  B. `; E
 53. Language : Chinese
  & F" _" ~7 G4 V7 m
 54. Default : Yes# ^# M3 H" y% K0 I2 ~
 55. Forced : No% L6 I& T4 i& L' Q2 g& X

 56. ; Q% A$ o4 Q' P7 o' c. [! [( m8 Q
 57. Audio #2
  , q, i& O8 |6 T. [
 58. ID : 3! _6 z2 M; v+ U' t* \( k
 59. Format : AC-3
  # A0 |' a% v0 |7 i
 60. Format/Info : Audio Coding 3  F1 Q% }3 Z2 U) B4 l
 61. Commercial name : Dolby Digital
  4 i3 N- [  o* D
 62. Codec ID : A_AC3# h& m: G$ j' X/ i
 63. Duration : 1 h 30 min2 x4 r1 ]4 H4 v5 \* @, T3 w- R! T
 64. Bit rate mode : Constant, q4 F0 v) A2 `' C" y3 \- \' z
 65. Bit rate : 640 kb/s
  ) D7 P+ O  D9 [# l( ^" @% u  i
 66. Channel(s) : 6 channels* Q9 P7 U+ |/ y4 r7 }/ p( ?
 67. Channel layout : L R C LFE Ls Rs& x% n( C7 R% p) ?$ b
 68. Sampling rate : 48.0 kHz
  2 I( l! j4 X% J; u2 J& w1 @
 69. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  5 R1 D3 H* j* [7 f8 h8 e" F  c4 S
 70. Bit depth : 16 bits4 n9 i9 ]% B* P  `7 |) _
 71. Compression mode : Lossy
  + T' K6 ~' D7 U
 72. Stream size : 416 MiB (2%)" I7 y/ ]( U6 d. M4 s* R
 73. Title : Security.Unlimited.1981.CHINESE.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
  ) n8 z$ O1 x4 ^+ ]$ y1 e
 74. Language : Chinese
  , L0 k' _- D6 A; g  q1 E
 75. Service kind : Complete Main  @2 v0 o6 r6 I. o
 76. Default : No; q" ?9 R! W5 G8 m# ^4 s
 77. Forced : No
  1 p# q  s2 k7 Q
 78. 1 J* k) ^, l% h, O4 g0 {/ W
 79. Text #1
  " y! Y6 K; U4 e
 80. ID : 4
  . f) ?5 E# X2 K4 |4 ?
 81. Format : PGS
  : t2 \; {# d3 _4 K
 82. Muxing mode : zlib
  4 @7 Y2 K( i: _& V- ~2 K5 g& r
 83. Codec ID : S_HDMV/PGS, @! Y7 e0 {: j4 w1 n: ^! y( v8 H
 84. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' G" y" y# x6 v! t
 85. Duration : 1 h 27 min4 T0 U  _  O  K! w
 86. Bit rate : 27.6 kb/s% |( Z& j* l# a: R7 y2 R
 87. Count of elements : 1912
  $ p& t+ ~' D" y
 88. Stream size : 17.2 MiB (0%)- s5 P" C( I( ?' {1 T- `$ s
 89. Title : English-PGS
  * a0 J. p3 {$ w  d, E
 90. Language : English( j/ F7 O& h" Z1 _, t" J
 91. Default : Yes3 ~6 K: ]4 x$ s
 92. Forced : No
  + J2 M9 L3 z0 ~# d$ `$ f! E

 93. ( ]+ ?5 e  Q0 k5 q
 94. Text #2( ^* ~" A# c& P) d
 95. ID : 5
    t/ W5 [2 B: N0 y8 b- {: o
 96. Format : PGS
  1 N6 v2 M' M" k0 m$ r' w. U
 97. Muxing mode : zlib+ i8 z3 c; T9 q7 d
 98. Codec ID : S_HDMV/PGS
  3 ?( j% d$ s6 x0 ]
 99. Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, ]9 h" C& b: {. i" _+ B' f
 100. Duration : 1 h 27 min3 y% j$ {! U9 \" M/ d
 101. Bit rate : 36.0 kb/s
  ! d1 U& j% w% J) f6 G- {- ?
 102. Count of elements : 19122 z! E1 A3 x, ]
 103. Stream size : 22.5 MiB (0%)2 n, o% d1 R- A8 [* s
 104. Title : Chinese-PGS9 a; X- B* _* I9 Z& e
 105. Language : Chinese
  $ C0 O3 t% C  Q( m- `  k. ^  s
 106. Default : No
    W# k4 h) {0 l- ]0 I  ]
 107. Forced : No
  ( M% f% j$ i! T" L/ A5 D- A* L9 ]8 S5 F

 108. 6 c  M7 m, d$ p) |3 J& i" _
 109. Menu4 v0 h+ a2 r/ ]3 F# `
 110. 00:00:00.000 : en:Chapter 01. T! k- ?9 H" H' U$ N: }2 s
 111. 00:04:54.711 : en:Chapter 02
  5 U5 |) x, I5 U
 112. 00:08:47.109 : en:Chapter 03
  ( T, H# o' e& T; o
 113. 00:12:05.433 : en:Chapter 04+ P" g% l* V' Z( b
 114. 00:16:00.501 : en:Chapter 05( ^6 c, F+ s. |% y+ v+ ~
 115. 00:20:47.412 : en:Chapter 06$ x$ O# I% `  [. b" B, q5 r
 116. 00:27:45.872 : en:Chapter 07, \/ o( }# J4 u7 O0 B  a9 R
 117. 00:33:57.452 : en:Chapter 08+ D# t5 L* E: g, c+ k7 W% \$ c# _& W
 118. 00:37:49.934 : en:Chapter 09, ]9 e) O, S& q# k
 119. 00:41:44.335 : en:Chapter 10% M" R  j/ b3 [: g( t
 120. 00:47:14.206 : en:Chapter 11
  ; {6 s2 Q3 C1 k6 V0 J
 121. 00:53:46.723 : en:Chapter 128 f& D4 U0 V* P* `. C
 122. 00:59:57.927 : en:Chapter 13" y1 `7 E( t# C7 e' D  F
 123. 01:04:59.645 : en:Chapter 14
  1 e3 K  a  A" Z6 I
 124. 01:09:35.045 : en:Chapter 15
  ! m+ v, L% Q6 Q. h
 125. 01:12:03.277 : en:Chapter 16) q  v) A" f8 O" t, z
 126. 01:17:39.780 : en:Chapter 17
  7 `1 P' b1 ?& q% `
 127. 01:20:22.317 : en:Chapter 18
  / q" Y6 E% W  Q3 _: S% I
 128. 01:24:54.255 : en:Chapter 19* F: s$ ~% z* U6 h, L
 129. 01:26:22.385 : en:Chapter 20! G. T$ t5 Q; F: ?0 d- g9 K
 130. 01:30:56.576 : en:Chapter 21
复制代码

, K* x$ n, B% W) U8 y6 b* P$ {% I$ u2 H) a' Y( C
# Z  h, {1 C) q! G- ?

* Q& F* Y! k* }2 J8 M! ^( w" N" U7 _$ B! q- O4 s: e; _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-29 16:54:03 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2019-7-28 12:41:52 | 显示全部楼层
好棒啊,马上下载
发表于 2019-8-11 19:11:59 | 显示全部楼层
好棒啊,马上下载
发表于 2019-10-15 15:28:21 | 显示全部楼层
许氏三杰,非常棒
发表于 2019-10-15 17:40:42 | 显示全部楼层
Thank you for sharing!!
发表于 2020-2-2 23:16:29 | 显示全部楼层
喜剧吧,看看解压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-6 08:57

快速回复 返回顶部 返回列表