HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 82|回复: 8

[1080p] 超级大国民 Super.Citizen.Ko.1995.CHINESE.1080p.BluRay.x264-HANDJOB 9.8G

[复制链接]
发表于 2019-5-31 22:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

* m# f% U* m1 K2 E/ Z  t                               
登录/注册后可看大图

3 G- g' c: P9 f" Q9 D+ M
! t) X4 k, w; `" ]  q2 d: u9 T◎译 名 超级大国民 / Super Citizen Ko' u' S/ ?% s6 W. `  d4 f. i
◎片 名 超級大國民
/ A2 {- G! B0 p! F, m1 R0 n' k◎年 代 1995. S; B# v. @, u: n& M- c
◎产 地 台湾 / 中国大陆3 \% S6 {* p* a- V9 P
◎类 别 剧情 / 历史
1 Q4 x0 r, c# j  ]8 z6 O. B◎语 言 闽南语+ c, f; R1 n$ O! H; K
◎上映日期 1996-09-132 }' m0 G9 j' l  ^$ D4 I
◎IMDb评分  4.9/10 from 146 users
. F- q: \3 l, p1 {+ T7 H" D, |◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt01126598 z+ Q/ W- F. w- I3 P+ h1 q
◎豆瓣评分 7.9/10 from 309 users! y4 B' S3 l* Z6 V1 L3 T, M
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307459/2 S' t, X3 S6 p3 |9 {1 D+ o
◎片 长 121分钟4 d' X7 b# L( E  W. [
◎导 演 万仁 Wan Jen! r! k$ t! P4 l9 x6 f
◎编 剧 廖庆松 Ching-Song Liao / 万仁 Wan Jen / 吴念真 Nien-Jen Wu' U# F. c0 q/ K
◎主 演 林扬 Yang Lin
- z* h% T0 S$ s" p  Y' T   苏明明 Ming-ming Su) F4 c8 l" k6 t  @2 C8 Q5 ~+ O2 p
   柯一正 I-Chen Ko! s" V* v* Y9 H" K& H6 G0 s

3 w: o1 }* d7 A6 A0 {/ g& z
$ ]  t. K, n% G: T) O8 C6 K5 ]◎标 签 台湾 | 台湾电影 | 万仁 | 历史 | 1995 | 台灣電影 | 吴念真 | 1990s5 Q# ~, i+ [  N2 m# Z* h; X
" c( J) v& ]; Q% p% J4 H. u
◎简 介  
+ w/ r* U& e0 x% R: m4 ?. S: l1 B$ c8 r$ W+ w
 许毅生,一位50年代参与政治读书会而被判无期徒刑的老人,在当年抓人过程中出卖好友陈政一,以致陈被,枪决而下落不明。许关满16年出狱后,因愧疚而自囚于养老院10多年。他搬回女儿秀琴家中后,开始一一探访难友。此时,秀琴之夫因贿选而遭羁押禁见,秀琴情绪终于爆发,重提父亲因政治而被判终身狱,与母亲离婚,导致母亲自杀,秀琴自小孤苦伶仃。许对女儿的责难,无言以对。之后许终于寻获陈之墓地,跪拜烧冥纸求恕后,返回家中已心力交瘁,入门即累倒在地,秀琴扶老父入房,无意中翻见桌上日记,始体会父亲多年来对老友、妻女之愧歉,望见床上奄奄一息老父……
0 Y) F1 t  P* N; i
* y4 `+ O+ F* @( I5 g( s/ m. B◎获奖情况  
9 Y5 ]8 @/ v6 o: r6 i' x1 M+ `
8 j% f- X3 L( v  p- ^4 b 第32届台北金马影展(1995)
% x& O6 _. E: ^5 I  D  o 金马奖 最佳剧情片(提名)* T+ d) Z- b& X. Z# @4 e' E- Y' R0 x
 金马奖 最佳导演(提名) 万仁- Y# p3 c6 P) |' {8 t
 金马奖 最佳男主角 林扬
9 e6 m6 _" L' ~# D- w; L* w* i+ } 金马奖 最佳女配角(提名) 苏明明" a# y# N* v, ~$ d, X' n
 金马奖 最佳原著剧本(提名) 万仁 / 廖庆松 / 吴念真8 h$ g- P8 H$ X& U! d  V; I
 金马奖 最佳原创配乐 李寿全 / 范宗沛
0 J1 p, B+ ]+ Z! v& L0 O 金马奖 最佳音效(提名) 杜笃之8 _" R0 u2 P* ^: h

1 {! }; J6 I) v, [8 t* p- I8 o2 L 第8届东京国际电影节(1995)
. G6 u7 Q: c. a# T/ g 主竞赛单元 最佳影片(提名) 万仁
6 i% u. k2 b7 ~! @+ L5 i; O
; U$ x) H# P+ k
# A& M) U" I( |) I! @' Y, e
 1. Video, r5 c; {. S/ @# g; |& V
 2. ID : 16 G" ?" j* c0 _% H* V( t+ G7 q+ v
 3. Format : AVC
  ; j, r  w7 g2 W2 T; j8 n- Z
 4. Format/Info : Advanced Video Codec  F( o& Z/ N* J8 i4 B$ K& Y7 B" D) X
 5. Format profile : High@L4.1& o  g- G  y2 E2 A
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames) |" W  ?" N+ i- L( W! g
 7. Format settings, CABAC : Yes7 a6 w6 R+ V9 Q# N3 Q. i
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames
  2 G$ q7 }3 h, O) e& s& |
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC& a6 N4 g; N# }# S, @5 r
 10. Duration : 2 h 0 min' O- l, w7 [# T0 f& Y
 11. Bit rate : 11.0 Mb/s
  + S  d( K1 @! X+ B5 v# H0 q# J. N( K
 12. Width : 1 920 pixels
  7 C+ r1 A4 H9 _: F2 m' ~( M
 13. Height : 1 036 pixels
  & y( Z8 a7 [: n. Y, O
 14. Display aspect ratio : 1.85:1" _3 N1 r) _+ {9 S( |7 h/ O
 15. Frame rate mode : Constant
  - g" O% i5 l- V$ x
 16. Frame rate : 24.000 FPS7 U0 ~( j+ ~/ k2 Y+ U4 C* A0 Q
 17. Color space : YUV
  # m0 }( W" k3 b# _) i
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  4 b9 o$ g" R! V: B' N
 19. Bit depth : 8 bits- s% l1 W! p9 o" K
 20. Scan type : Progressive
  ! i5 j3 }/ w2 e& t/ @" G
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
  $ b2 ^% i+ C& u" w, S  E3 U, @
 22. Stream size : 9.27 GiB (95%)
  , J0 C1 Z8 V, r' n7 p  r( [
 23. Writing library : x264 core 155 r2901 7d0ff22
  1 E% |, b# ]; B, G4 ~; \) H7 ?
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=12 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=21.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.000 [( P' M: F3 o' {
 25. Default : Yes, Z: @: ?( |7 _8 T( \$ t# z
 26. Forced : No9 f3 h8 ]# ]8 F' @
 27. Color range : Limited" o, k( ?5 ]: C+ n! v8 T
 28. Color primaries : BT.709
  2 v' Z! P& J$ i9 p8 A3 h. ~
 29. Transfer characteristics : BT.709/ \" {" c$ ]- P; \8 `% H
 30. Matrix coefficients : BT.709
  ; |1 m0 m7 j7 i4 x
 31. " E2 D& [; p$ b% [# X! X
 32. Audio1 _! h9 }3 d/ \0 {7 _  H
 33. ID : 2
  4 a, Y1 r. Q  J! |$ v7 L& P/ e$ b
 34. Format : AC-35 {( w' Y* v8 Y
 35. Format/Info : Audio Coding 3
  4 U, p8 L. `, k. F; O- k5 m: n  b
 36. Commercial name : Dolby Digital% @5 {0 a3 v  W+ C9 a/ ^
 37. Codec ID : A_AC30 N9 y) _: ?0 w
 38. Duration : 2 h 0 min
  6 Z! a& [# u4 |$ d
 39. Bit rate mode : Constant
  $ N2 ]. D) I" g+ z* D+ z: o
 40. Bit rate : 640 kb/s* l/ k* g, v3 g, S3 w( ^
 41. Channel(s) : 6 channels; m9 U# l, k3 d; Y+ I, k
 42. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  $ ^$ I+ y7 L. v5 a4 n' d
 43. Sampling rate : 48.0 kHz
    v* W7 b& q; d! @& O( F: f
 44. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)) ~8 V+ V3 x' w. g  k" E
 45. Bit depth : 16 bits  W" q+ b- R  V# y* M
 46. Compression mode : Lossy
  4 s8 H1 H" D0 |6 L: A3 c2 w, z4 H! F
 47. Stream size : 550 MiB (5%)
  % {4 G% K9 G0 J: a3 S' H- R
 48. Language : Chinese7 a8 A, O/ k' \; `& |
 49. Service kind : Complete Main
    y& m* m3 {/ K6 I4 p: X
 50. Default : Yes/ T5 J$ k/ T+ b% \9 V  e
 51. Forced : No1 E4 J3 G2 m/ X6 R/ G
 52. ' H3 J: }% G& u& K2 c
 53. Text  P  s( u/ P8 L4 n
 54. ID : 33 E" p) z( ]$ ]9 L4 ~5 [+ y" B: Z
 55. Format : UTF-8# M, g! W2 y& R% o
 56. Codec ID : S_TEXT/UTF8' Z$ |0 Q5 R$ W1 `
 57. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; B  T, T* g! T; R4 P! M
 58. Duration : 1 h 51 min( a( A3 W4 P$ F1 o9 z7 z* S! C% g
 59. Bit rate : 23 b/s
  1 K. f* |9 ]8 Y3 b# F5 z- t
 60. Count of elements : 471* c3 {% s* w5 Q% b" \
 61. Stream size : 18.9 KiB (0%)  p& g; x8 X5 M
 62. Language : English& Z  y8 ^1 i5 P6 E9 {
 63. Default : Yes
  2 |5 E. u8 D( H1 i3 L2 m9 _
 64. Forced : No
  ) o+ Q2 k  {- j  F4 G

 65. , I; X5 n& F9 L& ?& G4 e) |, b
 66. Menu
  ' q. S/ q% a( M3 s) u5 H2 \4 X
 67. 00:00:00.000 : :Chapter 1
  4 Z, `/ g7 j3 s7 C1 s
 68. 00:19:17.667 : :Chapter 27 P, \" u" \" j8 g
 69. 00:38:42.875 : :Chapter 3( K7 C5 A% `' J6 q) s3 Q$ R
 70. 00:59:37.875 : :Chapter 4# i  p, I) q8 T
 71. 01:19:08.833 : :Chapter 5" X! L6 X" F  |. D
 72. 01:39:26.375 : :Chapter 6
复制代码

: S3 {8 ]# P* S3 N
3 z( k9 r" X1 @/ n% M
* S+ s' K% u2 {* Z! h
. o( S/ q  A6 z" ^( X5 N$ O
( [$ Y# ]% p6 k2 \  Z, S2 P0 o2 c: @" p9 N/ I+ ^1 q8 H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-1 00:44:56 | 显示全部楼层
台湾电影好久没看了
发表于 2019-6-1 06:44:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-6-1 12:54:24 | 显示全部楼层
每天都來HD一条街沦坛看呀
发表于 2019-6-1 14:01:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享' a! e2 @; ^. a" S0 O
发表于 2019-6-1 22:52:46 | 显示全部楼层
看看,不知怎么样。
发表于 2019-6-2 14:37:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-6-2 21:25:40 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2019-10-10 08:16:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-2-17 09:48

快速回复 返回顶部 返回列表