HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 153|回复: 10

[1080p] 少林寺十八铜人 The.18.Bronzemen.1976.CHINESE.1080p.BluRay.x264-HANDJOB 7.39G

[复制链接]
发表于 2019-5-31 22:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

0 C: P! \) \9 j3 d+ }0 `% ?                               
登录/注册后可看大图

6 t: A1 Z  k5 w! u
: |! S/ x0 ~( I: f& F" a◎译 名 18 Bronzemen) s" j; A) q) e7 u
◎片 名 少林寺十八铜人
3 f8 r  }  m, A" Y4 V◎年 代 1976( c( O; @% x7 }+ T* g
◎产 地 台湾 / 香港
: Q: N. p$ t6 r$ V0 V$ X3 V' M: e; j- W◎类 别 剧情 / 动作 / 战争
) ~) `7 W3 J, Q- C◎语 言 汉语普通话
( D" \: `) \* |$ l9 M8 F3 I◎上映日期 1976-10-28(台湾)
/ [2 L- p/ E2 O% f  G* K7 Z◎IMDb评分  6.5/10 from 296 users- J5 W' l$ {; ], U9 N
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt00752032 o7 ]: M8 D- K' x" e* a
◎豆瓣评分 6.3/10 from 126 users
' R/ i. ]$ ^3 z, t5 }◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1985222/
' J8 c7 O% p* i- P4 p◎片 长 81分钟" ]: B. K3 E/ f2 Z
◎导 演 郭南宏 Joseph Kuo Nan-Hong
& @8 l6 w. j: w& \* i◎编 剧 郭南宏 Joseph Kuo Nan-Hong / 嚴重 / 张信义 Hsin Yi Chang
, Q) v4 l0 R8 X3 D◎主 演 田鹏 Peng Tien0 b; ~: M" x# K5 j; i( s0 R7 k
   上官灵凤 Lingfeng Shangguan
! S  Q1 t1 x8 `3 w- ?; r9 d- k   黄家达 Carter Wong
5 L* c0 f3 j! u* Y# D2 i   柯佑民 Yu-min Ko9 Y# Q* ^4 A* g3 G; w
   张翼 Yi Chang
# D/ Z3 X! Y6 L7 C- s# L3 @- [, w   易原 Yuan Yi
$ T6 x+ M1 I$ V) m6 L! U- ~   鲁平 Ping Lu
8 I: x, V% c7 w  ^+ v0 [   江南' }- b  J6 u$ ~% S' W
   卢碧云 Bi Yun Lu
* h5 e, ]# q7 a: d   邵罗辉 Luo Hui Shaw
: F& ^; v7 U- @   苏真平 Jen-Ping Su
3 M+ t. v2 D* ]   黄飞龙 Fei Lung Huang
# o& d  h. r: c7 F1 P/ ~   龙世家
8 n9 g/ S+ r3 T. x- w0 l9 w4 V
& `, h8 ]; m  Q% w$ l$ Y) b; m  z
◎标 签 台湾 | 动作 | 武侠 | 少林寺 | 台湾电影 | 古装 | 1976 | 郭南宏# q1 A' j! Q; o) e: |

0 l9 Q1 l8 O+ ^7 B8 Z" N4 p◎简 介  4 x( B. R" e: m5 ]9 y* s
+ c5 C0 I4 Q( B+ L
 明末,农民起义风起云涌,关外满族又蠢蠢欲动,世间生灵涂炭,明朝守将关志远被叛徒出卖,被敌人里应外合,边关失守,致使全军覆没。危难之际,唯一的儿子关少龙被少林寺的高僧救起。关少龙身负国仇家恨,在少林寺苦练武功,十年之后,当他学成期满时,按照少林寺的规矩,只有经过少林寺十八铜人巷的考验才可以下山。经过艰苦奋战,少龙终于如愿以偿。而这时她也知道父亲当年是被一奸细出卖,而这奸细如今已经是高官而且武功奇高,凭借勇气和不服输的劲头,经过一场血战,终于手刃仇人,报了血海深仇。4 j- G* L# U5 B) U' \  {
 1. Video3 q& Z, S( H, J& Q  i
 2. ID : 1
  ( J4 ~. ~& _1 p8 D! T6 |
 3. Format : AVC
  5 C9 }) B: X$ W' L' ?! p0 F- U. F
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  : q: r) |/ v. z8 G; ^$ h  T0 R" n
 5. Format profile : High@L4.1
  & T$ {! ~, T: I, C" V3 A( D# n
 6. Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
  4 q0 Y6 _! O, M* K: g2 A0 |
 7. Format settings, CABAC : Yes7 `- d1 a! }8 i. z
 8. Format settings, ReFrames : 5 frames
  # E( w% T% U; s2 x; ^: m$ a& k. W& l
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC( T* A9 J' R5 _1 k
 10. Duration : 1 h 34 min7 j" u3 A  p& e! c. ?5 c
 11. Bit rate : 9 637 kb/s- b$ `6 t: ~9 F0 k& k4 A9 e
 12. Width : 1 920 pixels# `: @1 E) D. b1 ]' B8 ~, T
 13. Height : 816 pixels
    w/ `$ B. K) k' c# w. O. i. c
 14. Display aspect ratio : 2.35:1
  : s4 o: k2 A/ L# O2 z2 a4 o
 15. Frame rate mode : Constant
  4 H' a$ y2 K3 @2 ~& J
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS$ h0 q( r  i( H  R* h! q9 I
 17. Color space : YUV
  . U0 Z0 v+ {; V6 b* o
 18. Chroma subsampling : 4:2:08 _/ h% A8 H  q
 19. Bit depth : 8 bits" |3 Q. i% U8 j3 L1 @
 20. Scan type : Progressive
  0 o+ Q5 C, w' |0 ?
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.257" F" D7 L3 v! e0 J" F! O
 22. Stream size : 6.39 GiB (86%)
  4 }: Z& a( T# l" ^4 ]; u
 23. Writing library : x264 core 155 r2893 b00bcaf. S8 `1 x$ S" C  T; x: Q5 e9 H* [
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
  # V& B6 J% P- g  h' P; y; l8 E0 U
 25. Default : Yes
  / p$ o, T/ Y( f
 26. Forced : No
  ; O1 ~: ?9 r2 {2 R2 Z5 Y3 k8 k$ n) g
 27. Color range : Limited
  8 k2 L6 d& S3 _/ K8 [/ s8 K
 28. Color primaries : BT.709! X. j- w3 {- l6 @/ o
 29. Transfer characteristics : BT.709* _  M( Q; M. ?  y
 30. Matrix coefficients : BT.709
  0 f! D( K, l: N: j8 o

 31. 7 ?1 \: C7 T8 F6 y
 32. Audio
  , S4 ~' |8 ]0 `3 m# d
 33. ID : 29 }3 R: L+ Z7 R7 g! r. u5 C7 G
 34. Format : DTS: `# e" N7 e3 M8 c# m5 J
 35. Format/Info : Digital Theater Systems$ e, c# N5 j/ D% U5 u5 M# @
 36. Codec ID : A_DTS2 U1 L$ }- d  P: v8 k% S
 37. Duration : 1 h 34 min
  ) a" h5 P- ^3 \4 H- W
 38. Bit rate mode : Constant
    ~( F5 d+ i6 L) F" |
 39. Bit rate : 1 509 kb/s
  . @/ ^* k# f: d+ i  }6 Z
 40. Channel(s) : 2 channels# P/ f" i0 A! \( J# i0 }% q
 41. Channel layout : L R6 g; z+ Q3 L1 h! Q
 42. Sampling rate : 48.0 kHz
  ! U* D- |" y% Z
 43. Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)- o" N. y  @1 C* E
 44. Bit depth : 16 bits% ?6 w$ `* t0 S0 b( e2 q: m
 45. Compression mode : Lossy
  ) h, A/ T8 N  J) `4 o- {
 46. Stream size : 1.00 GiB (14%)
  # k6 x+ T) g6 X4 D
 47. Language : Chinese- F, X/ D6 Z; Q
 48. Default : Yes  C! O( q8 m) w
 49. Forced : No; F5 X, U8 R% s: ^( o/ q. b; D

 50.   C* V# Y; K. g) V
 51. Text8 Q2 u+ s) l8 K" v
 52. ID : 3
  2 _* q. H; \$ Z' {
 53. Format : UTF-8& g/ M7 v1 r; q$ }
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8" }  i6 f8 n3 F; t: K( T3 E  \  N
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  / {5 E" g" q# c! z( |/ d
 56. Duration : 1 h 34 min) u0 ]( A- ?! W2 h3 |  I5 I2 A
 57. Bit rate : 31 b/s& F$ M' [* F# [+ F, D7 M, w
 58. Count of elements : 9383 H/ ]! R5 _$ d' I
 59. Stream size : 21.6 KiB (0%)7 I2 q) n  @1 }/ f. s
 60. Language : English
  % A  v% q/ E1 s5 v0 F# A1 m$ g
 61. Default : Yes
    D+ z# O5 X4 a* b* F1 V
 62. Forced : Yes
  , z4 l& Z8 I* h# j; v$ T0 T8 i

 63. % `8 T  l, b' J" x( k
 64. Menu
  / a4 {  ^/ Y0 l7 a# m
 65. 00:00:00.000 : :Chapter 1; d0 O* i2 f! Y4 e' P. G
 66. 00:06:58.460 : :Chapter 2
  % f6 M  \( d" W& X
 67. 00:20:11.377 : :Chapter 3
  - L) ~( ], N! V
 68. 00:30:51.933 : :Chapter 4
  & u0 C+ [6 l3 ^/ Y! _6 V, z
 69. 00:41:51.801 : :Chapter 5
  + a- o# P/ R+ c6 h
 70. 00:56:54.328 : :Chapter 6
  ( f, h) O* x2 j$ x% {8 u
 71. 01:09:00.511 : :Chapter 7
  $ [/ \# c9 B7 H/ E9 o
 72. 01:25:19.489 : :Chapter 8
复制代码

# o$ ~1 O6 G9 l7 r5 n) A& [
" e, q9 W& w5 o8 t0 g& q( r8 z' t4 i
: d3 S, M: j! @

# p% T* f) T% b: ?$ P
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-6-1 00:46:16 | 显示全部楼层
老片回顾啊呵呵!看来又是邵氏的电影!
发表于 2019-6-1 06:46:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主发帖
发表于 2019-6-11 21:45:21 | 显示全部楼层
经典电影 还不错 值得一看!
发表于 2019-6-27 12:53:16 | 显示全部楼层
老电影支持一下啊
发表于 2019-7-24 01:15:15 | 显示全部楼层
- s' ^; S8 `" q7 Z* |
老片啊,动作很扎实
发表于 2019-8-6 11:12:45 | 显示全部楼层
这个都没听过,演员也完全没印象,不过当初香港好像拍了不少少林寺题材的影视剧
发表于 2019-9-5 00:08:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源
发表于 2020-3-9 23:56:29 | 显示全部楼层
很经典的功夫片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-3 23:45

快速回复 返回顶部 返回列表