HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 413|回复: 14

[1080p] 侠盗高飞[简繁中文字幕]Full.Contact.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264-HANDJOB 8.29G

[复制链接]
发表于 2019-5-31 10:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2019-5-31 10:53 编辑 4 F3 y1 m  m" Q  }6 x2 I& u/ ~1 d

1 ]4 w/ K( s* T: e4 r: A0 e

- e. u* i% E; t, v                               
登录/注册后可看大图

' G' _* V) q% \9 z; C◎译 名 侠盗高飞 / Full Contact! W( {9 S0 x+ Z( O* N4 S
◎片 名 俠盜高飛
: U7 G/ s0 x0 q5 I! I& J4 M◎年 代 1992" }! P0 Q! U$ l$ U; A) M2 d
◎产 地 香港
( c& l% ~/ ]/ ^8 B2 |◎类 别 剧情 / 动作 / 惊悚 / 犯罪
& _/ l$ o5 t2 d5 \+ j◎语 言 粤语( O. N3 a4 R% C
◎上映日期 1992-07-23(香港); B* X1 l: k6 o: N0 ^
◎IMDb评分  7.2/10 from 3662 users
- A: k, j+ e% y- r- o/ {% L  L( S2 b◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0105851+ [" i. v% [/ s! k# j4 S; O) I' V
◎豆瓣评分 6.9/10 from 6469 users, @/ A, S/ g: T5 e* ~
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1300857/
: o- q7 Z. X4 f◎片 长 99 分钟# ~9 n! R" J; B0 D1 B6 H( @
◎导 演 林岭东 Ringo Lam" d! S: Z7 e& K1 i- U* w( V5 M6 W
◎编 剧 南燕& @. f! L* Y  `
◎主 演 周润发 Yun-Fat Chow
4 G0 q. k/ C) C& L+ ?6 w   任达华 Simon Yam& c$ b: d1 |5 a3 w2 ?- ?6 V
   黄秋生 Anthony Wong Chau-Sang
9 v: W$ x9 w% H" M/ @/ d7 f   柏安妮 Ann Bridgewater
( p" C, I, e+ y3 p/ U$ Y- L   陈治良
8 c) M: k6 |/ N! k# P& {   李健生, l3 E$ U; c% i3 ]9 ~; a
   符钰晶 Bonnie Fu
* y/ E7 f9 t6 V+ o& F
4 V- R/ y6 ^* F. {4 w+ Q+ o  b8 ]◎简 介  & c! H# M' }. P" Y

3 h: F$ J* I. `+ E( B 这是周润发早期比较出名的英雄片之一。故事讲述的是担任保安的神枪手高飞(周润发 饰)为人侠义、一身正气,他的好友沈四(黄秋生 饰)欠下一身高利贷,被放高利贷的人抓走了,幸好高飞深入虎穴将沈四救出。沈四为了还债,央求高飞跟他一起合作协助贼人抢劫一批私运的军火,无奈下高飞答应了。整个计划进行得十分顺利,但就在得手后,高飞被贼人出卖,车子冲进了民居造成了一家人除了5岁的幼女全部罹难。为了弥补自己的错失,高飞觉得向贼人抢回赃款补偿幼女。+ t+ x) l% @+ t  [" s
 1. Video6 m) L7 r& D& d3 Q$ F& M) b5 I
 2. ID : 12 }/ I2 R3 ?4 {; _2 H
 3. Format : AVC
  8 @1 u! f: C& a2 E$ p5 {( h- B5 B
 4. Format/Info : Advanced Video Codec9 O: s& J7 Y. M
 5. Format profile : High@L4.1/ d/ S+ D! R9 L3 G
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames  A6 r8 L- I: ]" d" B1 H0 l! }
 7. Format settings, CABAC : Yes# ]% S9 E% J7 w3 J, o
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames
  2 z' z) [! C* X7 N" b2 }
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC1 t, ^/ s/ Y+ a- i
 10. Duration : 1 h 38 min
  . F  M; E$ U' N
 11. Bit rate : 11.4 Mb/s
  / H0 Z0 j/ @5 x# t$ J; L
 12. Width : 1 916 pixels! _% P/ w* t2 p+ r. r
 13. Height : 1 080 pixels
    l7 H. p: ], u" _
 14. Display aspect ratio : 16:9
  / f7 G* S. ]0 ?  B4 c9 |
 15. Frame rate mode : Constant
  8 Q- e; ~5 F+ {+ n
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  6 H% G* }) a# B
 17. Color space : YUV
  - I4 k( r# M# M
 18. Chroma subsampling : 4:2:0( n" Q# V. n- E7 H, B. o' f
 19. Bit depth : 8 bits+ D. {9 ^" T% \- y  R' ?
 20. Scan type : Progressive7 s9 e1 d; s9 S. f7 p9 z" l0 o
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.229
  7 b; @9 d3 W4 w! J# O& V
 22. Stream size : 7.84 GiB (95%)
  " E, i" N# N8 J% H9 {2 R
 23. Writing library : x264 core 157 r2935 545de2f8 u0 c" y/ Z3 j' G4 @$ r: ]
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=21.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
  * {/ N1 U6 `6 U. P/ u
 25. Language : Chinese" p3 l2 {6 s2 l% T
 26. Default : Yes. D- s3 I8 r7 h8 L5 [% Q
 27. Forced : No
  3 n# q4 F# _( O; C. f! ~4 B1 m
 28. Color range : Limited
  & q$ U, P- U4 J/ X
 29. Color primaries : BT.709
  : R4 C. v) \6 Z
 30. Transfer characteristics : BT.709# |! ?5 G( n1 z" v9 `' l6 z# F
 31. Matrix coefficients : BT.7094 S: D: z0 E! t) i
 32. / t/ y, [1 ?: e5 G* ^( b4 B9 z- I$ f8 a5 o
 33. Audio" x! R) i4 w& V  x* e
 34. ID : 2$ V. F  N0 E* p3 O: e
 35. Format : AC-3
  # B* r0 i+ D! v( ~8 C) U
 36. Format/Info : Audio Coding 3- i' l* C5 K9 a  d
 37. Commercial name : Dolby Digital
  " ^0 @: a+ D( p+ g. J
 38. Codec ID : A_AC31 e+ a3 D" D0 ?$ A
 39. Duration : 1 h 38 min
  9 T. p, \6 B- F" b) Q4 W+ b
 40. Bit rate mode : Constant
  0 P" ~7 [2 [5 O) m/ q$ G/ u
 41. Bit rate : 640 kb/s8 M, j' m  M! v% J; n) Q( O: d
 42. Channel(s) : 6 channels
  % r% J; V. _+ e, r8 j7 b
 43. Channel layout : L R C LFE Ls Rs- P  R/ O7 c7 p& O% \! N) @" W$ Y
 44. Sampling rate : 48.0 kHz0 Y  ?5 {9 W. u  `: _9 I8 |
 45. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  % h; N5 ]3 @( ~9 z
 46. Bit depth : 16 bits) H: k% t- i1 E! B& r. w0 ~" Y
 47. Compression mode : Lossy' t1 m+ `5 p, s( [7 A  [
 48. Stream size : 452 MiB (5%)
  . s8 _. H( @% o3 z1 B7 E# ^7 _
 49. Language : Chinese  _, E4 B: Q. w) ?0 O3 T- c
 50. Service kind : Complete Main- \. R  t9 e% L; W7 E9 ~
 51. Default : Yes6 g3 b, e3 [- p
 52. Forced : No9 v, Z' k& M! `4 F# z  A
 53. " t7 {! J7 W, L$ o. i' A
 54. Text #1
  9 b1 Z2 U+ J4 M
 55. ID : 3
  ' u8 K! E6 [" P; N- b7 e" E3 z
 56. Format : UTF-8" a( `) t0 o, ^
 57. Codec ID : S_TEXT/UTF85 {" |' a3 ~$ T* ]$ C
 58. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 S4 q/ K  O  {' ?! Y# p# U
 59. Duration : 1 h 35 min
  8 M, j" T4 A: T0 a; l& A& F9 M
 60. Bit rate : 25 b/s! O; ^4 y" |. `8 `
 61. Count of elements : 750
  + i" a% {! `0 r* {" u3 |
 62. Stream size : 17.7 KiB (0%)
  - Z( i1 s1 C8 D5 F, E, ~: ]! `+ h3 l
 63. Language : English
  ) t. @( T' E' t; u3 S0 t" c7 k
 64. Default : Yes
  * ?* t! b8 ?( `: v' {" Q
 65. Forced : No* e4 h7 h& r# z2 E  s8 K4 `8 B

 66. 1 W' Q. D4 r- A! W
 67. Text #2  u  b) `* \* b( n. ]
 68. ID : 4
  & C' K. o+ j( s: _
 69. Format : UTF-8
  / z5 T7 C- `3 d5 y7 Y
 70. Codec ID : S_TEXT/UTF84 j. y" C% q, j9 q/ e8 b9 M3 B
 71. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' E! j3 d. s/ k8 x  r
 72. Duration : 1 h 35 min
  $ R9 G# _4 z5 `
 73. Bit rate : 27 b/s' Q" c3 m3 @3 u, g
 74. Count of elements : 758
  : ]0 d% K1 q7 q
 75. Stream size : 18.9 KiB (0%)
  * s& V( g5 e: _. l% W  z2 t3 G
 76. Title : Chinese [Simplified]! x3 N- ~5 C1 v: z  _
 77. Language : Chinese
  & _' b% X+ x. s2 J* v1 O
 78. Default : No
  2 J2 H6 g& U  H8 l4 L( U
 79. Forced : No
  $ v; Y" X/ H. K' u# S" G

 80. 6 f5 G7 `0 I  i
 81. Text #3
  0 D' Z7 B& |/ E$ x
 82. ID : 5
  + i. S# Q& W  F8 i% n
 83. Format : UTF-8
  # E6 Y7 M& G$ W1 Z4 ^* o3 T
 84. Codec ID : S_TEXT/UTF84 U, v5 s/ e6 h4 z: ^) p
 85. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . U! l; ^8 q9 K9 f6 _  P
 86. Duration : 1 h 35 min" n! i' ?, {4 F- M; S' |( T
 87. Bit rate : 27 b/s. @" x5 s0 J" y
 88. Count of elements : 7582 h. w2 E3 X- u; s) e% V
 89. Stream size : 18.9 KiB (0%)2 _, ]- K& C9 c# W& i& m+ F
 90. Title : Chinese [Traditional]
  / t7 p" F1 a- a- e+ p- X+ C8 \
 91. Language : Chinese
  % _- b0 C& n, Z
 92. Default : No
  . P0 s* I6 {+ V, m
 93. Forced : No  G6 I( m2 t2 _3 V* p7 f8 Y

 94. % M# f" c9 V/ M5 T8 X' B
 95. Menu
  6 ]2 V7 u* ]" W
 96. 00:00:00.000 : :Chapter 12 \+ ^) Q, K0 M( t
 97. 00:07:14.125 : :Chapter 25 }% {/ @. z4 @7 G. {& W
 98. 00:16:51.875 : :Chapter 3$ t, N/ m) S2 Q8 m2 {
 99. 00:22:07.708 : :Chapter 4
  ( ^  I" w5 `; |2 B; N" K. l; u/ b
 100. 00:38:33.917 : :Chapter 5! z3 A7 h* W/ I8 D! J
 101. 00:45:36.333 : :Chapter 6/ b8 k' a# H0 z  ^1 F
 102. 00:52:52.667 : :Chapter 7
  * O2 `7 T4 |) {  J$ k1 @
 103. 00:59:33.292 : :Chapter 84 T6 h6 L, q7 n0 }+ W) j4 o* g! @
 104. 01:03:42.250 : :Chapter 99 p2 q% l6 E2 s: G1 _% p
 105. 01:13:26.292 : :Chapter 10! v. `2 _5 \6 y" I! o6 l
 106. 01:23:26.333 : :Chapter 11
  7 f; n& f3 I) ~' e) N. z
 107. 01:31:05.958 : :Chapter 12
复制代码

6 A9 r: p, d, l- h6 S; {0 j3 Q) u+ v( |, C4 U- M* P0 ?2 R6 `; ^: G
% J6 T, R3 v; ^
- Q6 `. ^9 ^$ {: B* Z0 D- ?; X

0 W" [9 _4 f7 X2 a$ e9 ^/ _& ^+ s9 A! Z" Z2 v$ w# r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-5-31 11:07:27 | 显示全部楼层
影片截图不错!!!
发表于 2019-5-31 11:31:21 | 显示全部楼层
永远支持发哥呀
发表于 2019-5-31 14:43:32 | 显示全部楼层
发哥这个片比较好玩
发表于 2019-5-31 18:56:06 | 显示全部楼层
实在喜欢,只是不知道能不能下,先进去看一下。
发表于 2019-6-5 12:38:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享- Q+ \1 w( _" D
发表于 2019-6-6 16:51:58 | 显示全部楼层
赞一个先啊
发表于 2019-6-6 20:41:44 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2019-6-9 14:16:45 | 显示全部楼层
帅气的发哥~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-9-21 04:11

快速回复 返回顶部 返回列表