HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 219|回复: 13

[1080p] 侠盗高飞[简繁中文字幕]Full.Contact.1992.CHINESE.1080p.BluRay.x264-HANDJOB 8.29G

[复制链接]
发表于 2019-5-31 10:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 让心灵去旅行 于 2019-5-31 10:53 编辑
7 z7 T* N/ k" d8 X! N, E# F
/ a* _% [( {( M" W9 P$ M& o
# _* {, Y% ~; w' L
                               
登录/注册后可看大图
/ a. u; w. j# I, H4 W. }8 I0 y
◎译 名 侠盗高飞 / Full Contact
! G2 E* T6 m# ^! w5 c◎片 名 俠盜高飛% U& z5 h1 B+ o6 j* H
◎年 代 1992
6 C2 O7 u! F, _* X8 y! e◎产 地 香港
3 z) `0 `1 a+ k9 v3 ?. `% k( [- t- Q' Y◎类 别 剧情 / 动作 / 惊悚 / 犯罪
3 E/ o1 d3 y; k& ~6 O' x◎语 言 粤语
% R3 E7 |6 ]6 l- s  U◎上映日期 1992-07-23(香港)$ F* J$ n# q2 d6 O* L& R
◎IMDb评分  7.2/10 from 3662 users, l, a- L$ B# r, p+ s
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0105851% M: c9 ^9 A& y3 S
◎豆瓣评分 6.9/10 from 6469 users* ~- k2 u0 R) ]% b
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1300857/1 M; m4 ?1 N8 c; i
◎片 长 99 分钟$ C: J2 j) c: q8 o5 s9 J
◎导 演 林岭东 Ringo Lam
6 c( E- L3 L# N9 E2 X/ k! P2 r9 o3 D◎编 剧 南燕# n2 O( X$ u5 F2 Y, O2 f% z
◎主 演 周润发 Yun-Fat Chow; u2 X! W3 `: ^! X
   任达华 Simon Yam
% Z( G5 G) `2 ?! y1 C   黄秋生 Anthony Wong Chau-Sang7 @+ u2 I$ m# o' M, G& T5 q' L
   柏安妮 Ann Bridgewater1 Y2 n# G9 J  F2 M3 [
   陈治良
" `8 B% l0 {  y% A   李健生
4 h- Y) x7 m- r5 v+ R( Q7 P   符钰晶 Bonnie Fu9 {$ W+ r8 I& G. [
/ K6 s5 }2 _; I# t
◎简 介  
) }( g( _1 N  |2 O; c+ L6 O9 x8 n
! z, C  |& H* R* w8 ?5 B; H 这是周润发早期比较出名的英雄片之一。故事讲述的是担任保安的神枪手高飞(周润发 饰)为人侠义、一身正气,他的好友沈四(黄秋生 饰)欠下一身高利贷,被放高利贷的人抓走了,幸好高飞深入虎穴将沈四救出。沈四为了还债,央求高飞跟他一起合作协助贼人抢劫一批私运的军火,无奈下高飞答应了。整个计划进行得十分顺利,但就在得手后,高飞被贼人出卖,车子冲进了民居造成了一家人除了5岁的幼女全部罹难。为了弥补自己的错失,高飞觉得向贼人抢回赃款补偿幼女。9 X) X" \8 }5 u: G+ \" B
 1. Video
  2 w' P/ Y0 }5 E
 2. ID : 1
  0 N6 w6 \; [( X
 3. Format : AVC
  ; P+ D* `3 C0 ]1 j% L+ J$ V
 4. Format/Info : Advanced Video Codec! p! Z( k* _: D  G, K% d( X
 5. Format profile : High@L4.1) j" w9 U0 S8 q7 |+ J) k
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames8 G+ n* ^- f: i* @4 L
 7. Format settings, CABAC : Yes
  # ]. Z& M' p1 J. F) q' W' Y) C' {
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames* m7 D6 e* M2 B
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC# h" e- \; F' Z  @
 10. Duration : 1 h 38 min# o5 E7 j7 H  [/ \( ]$ e$ ^
 11. Bit rate : 11.4 Mb/s0 N2 J/ q' `% }! p
 12. Width : 1 916 pixels) Z6 G/ K0 w" D
 13. Height : 1 080 pixels
  ; r% `; a8 H: D
 14. Display aspect ratio : 16:9' V/ z' x6 a, A+ q
 15. Frame rate mode : Constant
  4 `8 \8 Z4 y& _, j' o# }
 16. Frame rate : 24.000 FPS
  2 m5 B! \) J, f/ F
 17. Color space : YUV0 L+ K- `% ^3 q& b  M2 z/ e! c* ]
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  ! d, L0 I7 y' }+ ^$ o' k1 m9 ?
 19. Bit depth : 8 bits
  7 l4 f0 Q$ E! W. G
 20. Scan type : Progressive
  + j1 Y+ E, `( S
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.2292 Z- R/ Q* P  H6 o- {
 22. Stream size : 7.84 GiB (95%)8 d5 l( b; ]6 `7 t" `& n5 [5 {
 23. Writing library : x264 core 157 r2935 545de2f; z+ o+ B$ Q0 b% s( ~8 U( U
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=21.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00, }+ M2 h8 r" g/ R& ?& z" E
 25. Language : Chinese4 U( v1 m/ V' J0 ?9 p* x
 26. Default : Yes
  * e# {5 S" h! J. S3 Q  K+ H
 27. Forced : No
  + ]5 m5 ^' X' s
 28. Color range : Limited
  " X& A' V+ X; M7 `! U; s: [
 29. Color primaries : BT.7094 s: X+ H/ w# X, {& N- g
 30. Transfer characteristics : BT.709( T. u3 T, s; u- ?3 D+ C
 31. Matrix coefficients : BT.709: [! q6 F5 \8 q

 32. + V$ H' w& ]6 T$ c) k
 33. Audio" e' C+ n+ x( Y2 M7 Q  r
 34. ID : 2
  2 G& J7 k, }' b& P
 35. Format : AC-39 m1 F* @9 Q6 X/ h) G( V
 36. Format/Info : Audio Coding 3
  8 f5 ?* i5 q, w: v
 37. Commercial name : Dolby Digital+ l4 _- i0 b, D+ w' j) Z
 38. Codec ID : A_AC3* P9 @% E3 {  f, H" a) t
 39. Duration : 1 h 38 min
  . |' K! x- g7 ]( R7 a
 40. Bit rate mode : Constant/ g: g3 y; R* R" ~
 41. Bit rate : 640 kb/s
  % b, f0 E& ]  Q5 R0 l
 42. Channel(s) : 6 channels
  + J: n; ^4 ^# y' {8 \
 43. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  : R# D; t, p0 H; D
 44. Sampling rate : 48.0 kHz
  - T4 t- K0 s& b
 45. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)1 O( q. s. `: l* M4 O* G5 x
 46. Bit depth : 16 bits
  + X6 K% d! [6 h/ A$ h
 47. Compression mode : Lossy, T; k( Y6 {5 P, t
 48. Stream size : 452 MiB (5%)2 c! g, X/ q8 x2 k6 n! B8 B4 Y) F: p
 49. Language : Chinese- y& F  M# U% V
 50. Service kind : Complete Main; c: o2 P& N% m& f/ M' n3 {; G
 51. Default : Yes9 _- O, a' ~# i& f: }* e5 W
 52. Forced : No
  . ^/ D* [4 d9 L' a4 n
 53. " b: x! F3 H* ?/ v7 _1 U
 54. Text #1
  0 }+ g! @! D1 b3 B2 Q% I
 55. ID : 3
  : {8 h+ O  @- B! m- ^' {( o- ]
 56. Format : UTF-8
  # A( [* `9 I- G6 Z$ n- T3 o
 57. Codec ID : S_TEXT/UTF8" ~/ K- ?% q1 P+ D4 l' E
 58. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  1 F. B& s- @! W" k2 E  z7 Y+ `
 59. Duration : 1 h 35 min
  % Y0 v  _6 s0 O; y" w
 60. Bit rate : 25 b/s
  9 }% R! c* S0 @$ [: q$ A
 61. Count of elements : 750$ e0 x# C9 Q& I% K5 {% M" |
 62. Stream size : 17.7 KiB (0%)8 v. q# F- Q/ `
 63. Language : English
  : c9 _2 o" M# t7 c
 64. Default : Yes# q" L2 h9 t( T8 b) b0 I
 65. Forced : No
  - E* O8 |+ v; D
 66. & G4 F2 T/ V9 k8 p# U( X# b6 ^
 67. Text #2
  * p  f( y5 U( ~
 68. ID : 4
  : x% F) z9 q- A
 69. Format : UTF-8
  ' c5 [  s+ g6 k
 70. Codec ID : S_TEXT/UTF8! X* W2 P! F# j
 71. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" x; l% ?2 D8 c6 M9 K. P
 72. Duration : 1 h 35 min
  ) j0 \1 U/ x9 o  Q- M
 73. Bit rate : 27 b/s0 f, I7 P3 E  t- {
 74. Count of elements : 758
    q" k: W! v# |- }. O9 N
 75. Stream size : 18.9 KiB (0%)8 i. X- T8 N0 k. z( o
 76. Title : Chinese [Simplified]
  * A! e  o+ e) q; G6 D5 l
 77. Language : Chinese
  : E2 l. I5 f3 M1 b1 v2 ^0 ]
 78. Default : No
  & T% ?1 ], e* X% @7 b# {6 i: y
 79. Forced : No
  1 [; W. q. r, U) m
 80. & A* C7 `3 `9 s( |
 81. Text #3
  ) u8 ^' n+ p: o" q7 P
 82. ID : 5) R* D7 H8 Y; R! o  G% a
 83. Format : UTF-8' l" w  D6 n% v) n
 84. Codec ID : S_TEXT/UTF83 \7 u& r$ O7 }2 I" P
 85. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* _( c# }, o/ O4 @' J/ q
 86. Duration : 1 h 35 min
  0 g5 Y& t0 V3 {! a
 87. Bit rate : 27 b/s
  ! o6 b, x; K8 Q" b( j# d9 s* C! B
 88. Count of elements : 758
  - l3 t8 h+ m& p" _2 w* ?
 89. Stream size : 18.9 KiB (0%)
    O1 a% h1 H4 T
 90. Title : Chinese [Traditional]
  - Q* k; d- T" [) n- e
 91. Language : Chinese
  2 h; X) C) l9 K, U- T3 Q5 t" ?
 92. Default : No: |9 n# d. r7 {# e2 ~' Q& z5 V& A
 93. Forced : No2 g0 B1 G) x/ X2 k) j
 94. $ R$ E6 \* A- L. n
 95. Menu) a/ a& R8 S) G- Z' \! ]
 96. 00:00:00.000 : :Chapter 1
  " a" @& @& w; [) n+ L
 97. 00:07:14.125 : :Chapter 2/ c7 c2 Q) B3 B3 C/ j, t. Y
 98. 00:16:51.875 : :Chapter 3
  / J( f2 H1 ?& }- k/ k9 b$ S% N
 99. 00:22:07.708 : :Chapter 4. h: G7 O' b  s/ G, N
 100. 00:38:33.917 : :Chapter 5
  # |! l) Q3 E) \0 U- n# c
 101. 00:45:36.333 : :Chapter 6, e- q, Q- @+ Q8 ]6 C
 102. 00:52:52.667 : :Chapter 7
  . j2 K. {( ]0 i5 w" W; w
 103. 00:59:33.292 : :Chapter 88 Q  V! i" ^! I( E- r, P# l
 104. 01:03:42.250 : :Chapter 9$ V/ ~& D" P' _8 p6 |# m6 @
 105. 01:13:26.292 : :Chapter 10
  : v) P7 ~+ u9 R; Y( @
 106. 01:23:26.333 : :Chapter 11* v* L" U5 W9 `/ R' u6 L/ O* H
 107. 01:31:05.958 : :Chapter 12
复制代码
4 g( m+ g! r6 v! v' J- ]: M2 F

- O1 T3 U. d/ a* e& {5 G- L$ G' p

. ~- ]2 G4 v: j0 V. n  P3 c3 C0 @  A0 ^1 V5 u
" A% t1 u3 A2 K+ _; D& J' q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-5-31 11:07:27 | 显示全部楼层
影片截图不错!!!
发表于 2019-5-31 11:31:21 | 显示全部楼层
永远支持发哥呀
发表于 2019-5-31 14:43:32 | 显示全部楼层
发哥这个片比较好玩
发表于 2019-5-31 18:56:06 | 显示全部楼层
实在喜欢,只是不知道能不能下,先进去看一下。
发表于 2019-6-5 12:38:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享( f& K. f* {$ `. r3 P1 K5 ?
发表于 2019-6-6 16:51:58 | 显示全部楼层
赞一个先啊
发表于 2019-6-6 20:41:44 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2019-6-9 14:16:45 | 显示全部楼层
帅气的发哥~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2020-6-5 20:19

快速回复 返回顶部 返回列表