HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 26|回复: 0

[1080p] 荡寇志 All.Men.Are.Brothers.1975.1080p.BluRay.x264-aBD 7.94G

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
! ~; h8 H1 `% I( l+ X( v$ X

  Q( {# Q' T* T) S7 U7 O$ a, M8 N◎译 名 荡寇志% q$ r: A4 F7 F+ D. K
◎片 名 蕩寇誌7 E. m- r$ P, F6 C5 N- P
◎年 代 1975
: O5 q3 v( E! {◎产 地 香港
- d7 i1 n, S) q: j5 s% m. a0 c◎类 别 动作/冒险
( p$ G6 O0 p; u2 ~2 }◎语 言 汉语普通话
) X: _( h) o, u  k1 u8 J5 J◎上映日期 1975-05-10
1 y  O8 {4 c; @◎IMDb评分  6.5/10 from 238 users
- s2 g- J) f2 |; U8 r( E◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0071389/
- A2 k0 \! V) L8 d2 j+ y◎豆瓣评分 6.6/10 from 722 users
1 @7 n1 y  l$ n7 ?$ @* X◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302187/
1 g: G% B" @2 X/ Q0 ~3 G◎片 长 102分钟
& x+ G9 h5 S& c- Y◎导 演 张彻 / 午马
1 Z7 o, y/ A' m. o7 k5 D7 {, N◎主 演 姜大卫
4 N$ L$ b: H) I7 \   狄龙
1 f4 \  C8 q3 ?$ D9 g- H   陈观泰
# [" p" s/ c6 d   钟玲玲
. x6 f$ s, R' |; f& o* g   丹波哲郎, q  H9 f* B8 t2 n9 s
   李修贤 Danny Lee* ^6 S  n7 |. e, _+ S3 j. _
7 F  ~, Y, R6 a9 ]
◎简 介& s3 r' `9 f3 J6 U: j; {% `; S

( b% ^. _- z0 Z2 _" w. J2 V 梁山好汉浪子燕青(姜大卫 饰)经名妓李师师引见,得到皇帝赦免,梁山伯全伙接受招安,前往南方征讨方腊。梁山军一路连克郡县,同时诸多好汉阵亡。大军攻打杭州城,军师吴用派出张顺(李修贤 饰)、燕青、史进(陈观泰 饰)、李逵(樊梅生 饰)、石秀等七筹好汉先行入城埋伏。李逵在城内打草惊蛇致使杭州全城戒备,燕青使计脱身,石秀为了给义兄报仇与敌将石宝同归于尽。城内其他人活捉方腊之子方天定,史进断后英勇战死。杭州城外,燕青力战南方相扑高手司行方,返回梁山伯大营。大军计划以涌金门为突破口进攻杭州,武松(狄龙 饰)等将领率军攻城,讨伐方腊终成替天行道大业。
 1. Video& ~, y1 S3 z5 x0 r1 G
 2. ID                                       : 1/ X7 u6 K" s! p0 t+ ]! {3 Z5 D! ?
 3. Format                                   : AVC2 m# @2 [% L! P% M+ W2 |
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  6 l0 p" x: D% I0 C: ?' H5 |% o: N
 5. Format profile                           : [email protected]) O5 Z" W* s. Q- J
 6. Format settings, CABAC                   : Yes
  : T& Q/ Q# k% Q
 7. Format settings, ReFrames                : 5 frames5 t7 ~- z- L3 i& J! I
 8. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC1 y( _# ]! f0 Z% ~
 9. Duration                                 : 1h 41mn
  ( D) H. P; ~& `+ ~9 D% q
 10. Bit rate                                 : 9 676 Kbps, k/ k- T$ B8 J8 l  O
 11. Width                                    : 1 920 pixels
  7 W1 h* b0 U# m' Q3 u
 12. Height                                   : 816 pixels
  $ n1 R: Q; M) n+ n& T' j
 13. Display aspect ratio                     : 2.35:11 \: A( W" Z. E& C
 14. Frame rate mode                          : Constant
  0 u8 [' j$ L& R0 N
 15. Frame rate                               : 23.976 fps- R2 F/ i$ V' h% f, p5 |
 16. Color space                              : YUV# Z0 G* p, B$ F7 b# s! S
 17. Chroma subsampling                       : 4:2:0, d5 V9 i' K, @" d7 u. P) [% Z
 18. Bit depth                                : 8 bits) K, k6 h7 r7 n1 J3 O, O( n
 19. Scan type                                : Progressive
  6 q6 A# R6 x7 b! \
 20. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.258
  % P' V% Y& n+ K' u. |
 21. Stream size                              : 6.71 GiB (85%)
  + c: I8 r+ |8 k! f
 22. Writing library                          : x264 core 110 r1803 04b5966
  : r* r" |% ?1 x& b
 23. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9676 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none  c3 ]  t- x/ |
 24. Language                                 : Chinese
  - k1 a$ r* C/ X) @
 25. Default                                  : Yes5 w! s. \; T; J$ R7 z
 26. Forced                                   : Yes
  + o; V* M0 e" A
 27. : `: q4 N! ?+ K' v8 z
 28. Audio5 d+ n- k: y/ ]. `% A
 29. ID                                       : 2
  ) g2 r0 K; [# D1 X* l3 Q! Q
 30. Format                                   : DTS
  ! m- S& m7 J8 B( p& r. u# q' W
 31. Format/Info                              : Digital Theater Systems
  3 Q; ~& R2 v7 N3 X/ p
 32. Mode                                     : 16
  ( v! P. R) b2 A
 33. Format settings, Endianness              : Big
  : X7 g( Y( \$ ]3 p# a
 34. Codec ID                                 : A_DTS* k) ]- M, d4 P7 m
 35. Duration                                 : 1h 41mn
  ' o. t( p. b1 d, C. [& Q
 36. Bit rate mode                            : Constant( A9 T+ U+ ], _$ n
 37. Bit rate                                 : 1 509 Kbps
  3 O4 Q# h6 N, i
 38. Channel(s)                               : 6 channels0 i* ?0 F/ B" B8 r7 V! [" q( Q
 39. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE- W- B! @; l% w- i; S/ i4 v1 n# ^
 40. Sampling rate                            : 48.0 KHz8 M0 P- B( A0 t% R/ ?
 41. Bit depth                                : 16 bits
  / V- a9 F7 N3 g! t4 j
 42. Compression mode                         : Lossy
  * k0 Q) {, U/ s6 I) A
 43. Stream size                              : 1.07 GiB (13%)
  3 k8 h; e/ C. H6 [7 o  I6 |4 P5 e$ D( g
 44. Language                                 : Chinese
  ( ~/ e0 I* i5 c4 u6 R/ O
 45. Default                                  : Yes
    W$ T* M# C0 K, v7 S) {/ V
 46. Forced                                   : Yes( j2 l8 {) ]! A& i! V

 47. 4 a2 v' a" n# Z7 n
 48. Text
  * h/ D% W3 U/ ^! t
 49. ID                                       : 3" C$ n" b- L7 h" S/ m4 c# Y
 50. Format                                   : UTF-8* C5 d) V1 h+ s0 Z9 o
 51. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  * b( E( M1 ?( x9 s3 d4 e& Z
 52. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text: G8 a- K" K9 u4 U# J
 53. Language                                 : English
  + L6 G; W4 E$ n! h* t
 54. Default                                  : Yes6 |; {, s4 K+ f! H* \9 n
 55. Forced                                   : No
复制代码
7 m. Q0 q4 f) I6 O

- F- Z  H2 f/ r7 k1 _
. n- `, h, x8 Q1 d- @; }
, W, ~; \/ y* [: e8 [  F
  q; @7 |: F! ^! ~& d  v6 U% Y. M: r  Y0 n0 b
0 I% l5 L! ^4 i) F  l% z/ A
( s& S0 ^9 h& W- ]) N# b

) l* e) E! l. e3 X8 g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

支付宝每天扫码得红包

封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-4-20 11:14

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表