HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 89|回复: 3

[1080p] 荡寇志 All.Men.Are.Brothers.1975.1080p.BluRay.x264-aBD 7.94G

[复制链接]
发表于 2018-4-13 17:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 u9 ?9 V4 E/ k7 O' p* r

, Q7 x9 N0 g+ t, b$ {◎译 名 荡寇志' A' V4 c: j* n( V
◎片 名 蕩寇誌: O) N, F* B/ z9 c% w
◎年 代 19753 f5 n) c% R7 |  D/ _6 ?
◎产 地 香港3 o: N9 W* m+ g4 v! S' e9 W+ w
◎类 别 动作/冒险/ `  i" w) l5 C
◎语 言 汉语普通话' Z9 r* U1 i7 t' N1 {6 s
◎上映日期 1975-05-10, F  ~, p$ H6 N; h5 C1 A- a
◎IMDb评分  6.5/10 from 238 users
" N  s  ~3 H$ l0 a$ |) o  E◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0071389/
" [5 `0 F2 S" S' N! B◎豆瓣评分 6.6/10 from 722 users
$ ?1 _( |$ X: f2 n3 G3 X( Z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302187/: P4 [1 V: r. Z9 U9 N! g2 N/ l+ n' c
◎片 长 102分钟
3 S" r+ B: N2 [7 I  q◎导 演 张彻 / 午马0 y, D3 g, k0 z+ p+ {
◎主 演 姜大卫
8 k1 }+ [2 b1 b& D4 R   狄龙. B" M; P5 B" s: h
   陈观泰0 ?3 x4 G# z- M9 c6 n% k; Q& J( V
   钟玲玲
& X: }% {0 A$ t& S% ~4 a- z   丹波哲郎
+ r7 D( T% u. y" X) T   李修贤 Danny Lee, h2 k1 V, {; R) k0 Z3 a5 D& S
1 H* u7 L, H  Q; {$ ~1 R9 @% |+ k
◎简 介: D1 l* q( N6 `6 {; u

/ r$ P, q+ n" @) @ 梁山好汉浪子燕青(姜大卫 饰)经名妓李师师引见,得到皇帝赦免,梁山伯全伙接受招安,前往南方征讨方腊。梁山军一路连克郡县,同时诸多好汉阵亡。大军攻打杭州城,军师吴用派出张顺(李修贤 饰)、燕青、史进(陈观泰 饰)、李逵(樊梅生 饰)、石秀等七筹好汉先行入城埋伏。李逵在城内打草惊蛇致使杭州全城戒备,燕青使计脱身,石秀为了给义兄报仇与敌将石宝同归于尽。城内其他人活捉方腊之子方天定,史进断后英勇战死。杭州城外,燕青力战南方相扑高手司行方,返回梁山伯大营。大军计划以涌金门为突破口进攻杭州,武松(狄龙 饰)等将领率军攻城,讨伐方腊终成替天行道大业。
 1. Video! m0 {5 T7 ^) d, H. h1 e. W
 2. ID                                       : 1+ \! g6 h$ x, r( g) @4 w
 3. Format                                   : AVC
  # @# m! C! T2 J, p/ C
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  . l$ P: D% f+ T' u
 5. Format profile                           : [email protected]* \( q) a" y  z
 6. Format settings, CABAC                   : Yes) z# b* J8 i2 ^2 t& {
 7. Format settings, ReFrames                : 5 frames9 B5 s# ^+ E( d
 8. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC# w( ?  b; \+ L) D& B+ C7 m
 9. Duration                                 : 1h 41mn5 l7 T3 `# S* m# @7 n0 g) L8 W$ O
 10. Bit rate                                 : 9 676 Kbps8 ?# A1 ]* ^# U5 t2 C% }
 11. Width                                    : 1 920 pixels
  : _" g( Z7 p/ H7 {8 z
 12. Height                                   : 816 pixels
  , r1 G9 t% u+ [1 W/ A0 v5 P" y
 13. Display aspect ratio                     : 2.35:17 g# S( |5 B0 T# h9 G% y
 14. Frame rate mode                          : Constant  C9 L& V5 M( w! g' W+ J& F
 15. Frame rate                               : 23.976 fps
  0 I0 |* o! I, z& o  Q9 w7 q
 16. Color space                              : YUV
  ) Q0 [: z; D' O: W  [5 R  X3 A
 17. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  6 w) n1 h. @1 z4 Z% Q' s
 18. Bit depth                                : 8 bits
  7 h+ B3 H: {+ I; F) W/ e1 i
 19. Scan type                                : Progressive
  9 Y- ^; `, G# Q$ `8 b+ n% B
 20. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2586 f2 r! S& W6 V8 i
 21. Stream size                              : 6.71 GiB (85%)6 v) S- X" Q1 G
 22. Writing library                          : x264 core 110 r1803 04b5966
    b& Z" b  v3 g6 n: l
 23. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9676 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none! d+ E8 R: M" w: v
 24. Language                                 : Chinese6 t% z, X+ ]5 E8 @% w( r* T! B- q
 25. Default                                  : Yes/ F% {7 H; b+ O/ w* K  J* F. ?6 F+ U
 26. Forced                                   : Yes
  & P6 m1 ^9 \0 u4 N0 ^9 ^9 w

 27. ' i9 ~! m. f$ _; K
 28. Audio
  5 l% M; Y; h# I/ n1 y7 H
 29. ID                                       : 20 j8 {! L) w9 B# X+ M; m7 R
 30. Format                                   : DTS6 @' ]/ l) [+ {' X
 31. Format/Info                              : Digital Theater Systems. `, R9 A" ~6 _0 G. b; x# m' ]5 q
 32. Mode                                     : 16
  # F& s* M# i; M
 33. Format settings, Endianness              : Big
  6 c1 i0 |# E; r: l  B6 n
 34. Codec ID                                 : A_DTS1 X2 f4 R7 Q: H: U
 35. Duration                                 : 1h 41mn+ W* \. V9 t4 w* X
 36. Bit rate mode                            : Constant
  7 }9 u, K6 T+ u/ z. v. r
 37. Bit rate                                 : 1 509 Kbps$ n% K- h# {# H& Z$ t
 38. Channel(s)                               : 6 channels  N; s& o/ A! }6 t, Z
 39. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  9 R. ~& `6 V7 u) [
 40. Sampling rate                            : 48.0 KHz5 M( b+ ]! \2 n4 Y2 m; O& I
 41. Bit depth                                : 16 bits% e: E; @7 ]3 G/ U3 d+ o( ~1 o
 42. Compression mode                         : Lossy
  ( y) ^/ n4 j" w$ r4 q2 }
 43. Stream size                              : 1.07 GiB (13%)$ ?% S% Z# H2 u4 X0 e9 F
 44. Language                                 : Chinese- T% R5 @  q" L6 E4 t! S% Z" K
 45. Default                                  : Yes
  ; @2 Z9 g- D$ `5 @& x0 q
 46. Forced                                   : Yes
  5 i3 L& ]1 w2 H

 47. ; A5 o' c  w4 e( x. c' R5 @8 x  O& i- X
 48. Text
  3 |4 a' Z$ h- R! P/ M
 49. ID                                       : 3
    s7 t; ^  Q* V
 50. Format                                   : UTF-8
  6 H" Y% ?  P* N/ E( r) Q* N
 51. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) K- [6 `) X% \
 52. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 e/ X2 I  d0 t5 c0 o/ p
 53. Language                                 : English8 j7 _8 F( h& f/ g/ [$ c" |
 54. Default                                  : Yes
  6 `" f1 ]4 X' i! d( O9 n6 _) t
 55. Forced                                   : No
复制代码

3 {6 q9 Q  d5 @6 B6 [
: {0 c! h/ \3 @' C+ W) N
! E1 b8 G7 J; l; C. S" k* ?. u
2 U# L- n0 K* Y1 N% p# @5 Q9 R
8 _; ]2 [. O4 m/ V# P  \+ u& |; A
: C9 p7 h- [8 a! D0 T

- x! @9 ?! O$ ], D) N8 p- M' D+ T! J8 E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-4-28 21:13:41 | 显示全部楼层
谢谢您,水浒传题材绝对经典。邵氏经典,都是珍品。
发表于 2018-4-28 21:46:08 | 显示全部楼层
经典老片啊!
发表于 2018-5-25 08:43:47 | 显示全部楼层
这部片在当年是邵氏的全明星阵容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-6-24 18:42

快速回复 返回顶部 返回列表