HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 196|回复: 3

[1080p] 荡寇志 All.Men.Are.Brothers.1975.1080p.BluRay.x264-aBD 7.94G

[复制链接]
发表于 2018-4-13 17:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

7 o! V+ S/ o* A& W" ?- d+ r! x) {
◎译 名 荡寇志
# b' f4 Z  o  G( y6 J& `◎片 名 蕩寇誌
  n" @1 I# ], |◎年 代 19755 ]  W% C* h+ i6 v
◎产 地 香港
0 Y4 ]; d# `7 [5 m◎类 别 动作/冒险
6 N1 o6 h6 \7 a7 w" R  M◎语 言 汉语普通话/ F; R/ P# k9 ?& s0 K" l; r
◎上映日期 1975-05-10/ W& `. {$ s& v, u  h- J
◎IMDb评分  6.5/10 from 238 users
0 S8 R) O6 @7 \, Y, ?◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0071389/3 x7 T' ^4 O/ ~. o9 y) l
◎豆瓣评分 6.6/10 from 722 users
8 n% ?4 w. @$ w/ r8 T3 g◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302187/
- T1 [6 \  _( a3 H* \  D" T◎片 长 102分钟6 v( B# q8 ?" m5 I; M
◎导 演 张彻 / 午马
$ x. Q, i6 ?" a# }9 ^5 J◎主 演 姜大卫
1 P% j" ^# v$ ^0 |& A5 A- s$ D   狄龙$ x$ \# e1 w. x7 }
   陈观泰
- L8 G7 r, l$ w3 P   钟玲玲- B4 J& V& A0 n- Z$ z( v
   丹波哲郎2 w- a4 j6 x7 Z$ B! U7 p! G5 {2 C
   李修贤 Danny Lee
" `) b2 v% z5 V4 ^4 S2 t9 I' D: {- z6 N! ^' ?
◎简 介- K. g* M) R2 x4 r; s. p2 V" V

! g  i5 W& m% R5 Q- W. ]: A) Z  V 梁山好汉浪子燕青(姜大卫 饰)经名妓李师师引见,得到皇帝赦免,梁山伯全伙接受招安,前往南方征讨方腊。梁山军一路连克郡县,同时诸多好汉阵亡。大军攻打杭州城,军师吴用派出张顺(李修贤 饰)、燕青、史进(陈观泰 饰)、李逵(樊梅生 饰)、石秀等七筹好汉先行入城埋伏。李逵在城内打草惊蛇致使杭州全城戒备,燕青使计脱身,石秀为了给义兄报仇与敌将石宝同归于尽。城内其他人活捉方腊之子方天定,史进断后英勇战死。杭州城外,燕青力战南方相扑高手司行方,返回梁山伯大营。大军计划以涌金门为突破口进攻杭州,武松(狄龙 饰)等将领率军攻城,讨伐方腊终成替天行道大业。
 1. Video
  & F& [5 n$ n0 ?7 n5 s$ w
 2. ID                                       : 11 R" N# P: O: R
 3. Format                                   : AVC& i+ k* e' d! q; r9 J
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec6 ]' N$ ~3 J, `7 O8 @: P' ~/ \
 5. Format profile                           : [email protected]
  0 S0 k! N$ I% ~6 m7 V' h
 6. Format settings, CABAC                   : Yes
  ( [1 i5 c7 e, G
 7. Format settings, ReFrames                : 5 frames
  ! |% |$ F1 A1 Y! E6 K) m. s
 8. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC, u7 s( }% \8 V+ \6 k' w' J
 9. Duration                                 : 1h 41mn
  3 y8 j2 G$ T, I( I  i# ?
 10. Bit rate                                 : 9 676 Kbps
  8 \* Y4 z$ _4 U) k
 11. Width                                    : 1 920 pixels
  " d+ g' r5 I5 W7 n/ {
 12. Height                                   : 816 pixels; p$ f$ E8 U8 V
 13. Display aspect ratio                     : 2.35:14 x0 n, p  C0 x& L" R
 14. Frame rate mode                          : Constant
  $ p% ]) ]$ b4 f& I5 h
 15. Frame rate                               : 23.976 fps! u2 }4 C8 C$ ]* p5 p# r
 16. Color space                              : YUV. L2 ?. M* d9 K) b. U
 17. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  7 |* Y8 z* Y9 @# P+ F
 18. Bit depth                                : 8 bits% ?4 ~( r# A( }& s- P& c. F  z/ `
 19. Scan type                                : Progressive
  $ _2 z7 q, O6 \" O
 20. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.258
  3 g( Q# {# v/ u- j2 }" L' _
 21. Stream size                              : 6.71 GiB (85%)
  8 S$ C$ U0 X6 ]. Z+ _
 22. Writing library                          : x264 core 110 r1803 04b5966
  . S# K4 R  J% ^1 y! |
 23. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9676 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none8 _1 ~1 y3 N/ K$ ~$ F) R, X8 z
 24. Language                                 : Chinese, \. y4 b0 S4 s2 p1 @% f
 25. Default                                  : Yes8 L: [6 D1 C) a8 [
 26. Forced                                   : Yes
  / n" p4 S/ Q% H; Y

 27. * X( E, q% Q) G: H) J/ g
 28. Audio
  ) f7 P: X' R$ d& Z3 \7 q" p
 29. ID                                       : 2
  % Y8 g/ Q3 q4 b
 30. Format                                   : DTS
  " \  `% ~( P* s  C7 d; M2 v
 31. Format/Info                              : Digital Theater Systems: n  v/ q, ~! _1 P
 32. Mode                                     : 166 v' c! [/ ?2 u& O0 u
 33. Format settings, Endianness              : Big
  1 u' }/ S. `% }# w' Y$ i. v7 D+ j
 34. Codec ID                                 : A_DTS6 L7 n6 }0 m9 d, U; B
 35. Duration                                 : 1h 41mn
  # W: D. W( a- Y8 a
 36. Bit rate mode                            : Constant. R$ o2 C* l! b4 [. ]  s" Q
 37. Bit rate                                 : 1 509 Kbps! m4 G; v# G& G8 c5 Z; S* W( T
 38. Channel(s)                               : 6 channels
  ; n: Q3 G& P2 b
 39. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  8 D  y7 [" o- r5 T
 40. Sampling rate                            : 48.0 KHz
  , }$ o  m' \: f
 41. Bit depth                                : 16 bits
  , z5 e- }3 f7 {6 m6 e9 ^
 42. Compression mode                         : Lossy0 V: x* j4 u7 N: ]9 p6 z/ r
 43. Stream size                              : 1.07 GiB (13%)
  . g, b7 M9 ~1 k( c+ b; ?% H
 44. Language                                 : Chinese
  9 b, m) u& J- W& \' D
 45. Default                                  : Yes
  * Z& @* a9 c0 g3 G6 U& u! l9 b
 46. Forced                                   : Yes/ _* X, B' i1 ?' E& b
 47. 3 D2 O6 B6 h$ S, k! ^
 48. Text
  ) j. B+ U+ `, n8 N- C. Z0 i
 49. ID                                       : 3
  ! x& j2 c/ s2 {
 50. Format                                   : UTF-8. F3 |5 K/ z5 X( m. e+ b: Q
 51. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' m/ B4 Q6 d1 O: b) l: U
 52. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  : O" \- ?7 g3 E( b
 53. Language                                 : English
  8 Z2 W( l  H7 r& I
 54. Default                                  : Yes
  4 M1 g, Z( F/ R  ~
 55. Forced                                   : No
复制代码

3 ~6 F( s" o5 g! a5 @* M
* `4 v2 |& p' Y! g5 P. B! E
4 n( l- E3 d: u# b- m5 C
. {. k  z/ T6 J2 ~) e
' s% {1 Q% \4 \8 d% \
7 E0 g: @  \  z7 k  G+ Q! x
, E' @6 v% i$ _6 s
7 M/ \, Q1 s0 e+ B5 I1 v7 D3 W: o! U$ ~8 b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-4-28 21:13:41 | 显示全部楼层
谢谢您,水浒传题材绝对经典。邵氏经典,都是珍品。
发表于 2018-4-28 21:46:08 | 显示全部楼层
经典老片啊!
发表于 2018-5-25 08:43:47 | 显示全部楼层
这部片在当年是邵氏的全明星阵容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-9-20 09:30

快速回复 返回顶部 返回列表